Гострі кишкові інфекції (ГКІ) є однією зі значних проблем медицини та охорони здоров'я в цілому, з огляду на повсюдної поширеності та відсутності тенденції до зниження рівня захворюваності. З метою визначення умов для задоволення потреби в лікарських препаратах, дітей, які страждають на ГКІ, були проведені дослідження цільового сегмента російського і регіонального фармацевтичного ринку (Республіка Північна Осетія-Аланія) лікарських препаратів, що застосовуються для лікування ГКІ. За допомогою методів маркетингового аналізу було вивчено і систематизовано асортимент ЛП, які застосовуються для лікування гострих кишкових інфекцій різної етіології, дана оцінка насиченості регіонального ринку в порівнянні з російським.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Саламова Л.В., Айро І.М.


MARKETING RESEARCH OF RUSSIAN AND REGIONAL MARKET OF MEDICINAL DRUGS APPLIED FOR TREATMENT OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS

Acute intestinal infection (AII) is one of the most significant problems of medicine and public health in general, due to the global presence and no tendency in reduction of incidence. In order to determine meeting of the need for medicines, children suffering from acute intestinal infections, the target segment of the Russian and regional pharmaceutical market (Republic of North Ossetia-Alania) and the drugs used to treat AII, were investigated. Using the marketing analysis methods, the assortment of drugs used for the treatment of acute intestinal infections of various etiologies was studied and systematized, the saturation of the regional market compared with the all-Russian one is given as well.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, які застосовуються для лікування ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ'

  Текст наукової роботи на тему «МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, які застосовуються для лікування ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.58.139 Саламова Л.В.1 Айро І.Н.2

  1 ORCID: 0000-0003-3 912-8979, Аспірант, П'ятигорський медико -фармацевтіческій інститут-філія ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, 2доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри економіки та організації охорони здоров'я та фармації, П'ятигорський медико -фармацевтіческій інститут-філія ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, які застосовуються для лікування ГОСТРИХ КИШКОВИХ

  ІНФЕКЦІЙ

  анотація

  Гострі кишкові інфекції (ГКІ) є однією зі значних проблем медицини та охорони здоров'я в цілому, з огляду на повсюдної поширеності та відсутності тенденції до зниження рівня захворюваності. З метою визначення умов для задоволення потреби в лікарських препаратах, дітей, які страждають на ГКІ, були проведені дослідження цільового сегмента російського і регіонального фармацевтичного ринку (Республіка Північна Осетія-Аланія) - лікарських препаратів, що застосовуються для лікування ГКІ. За допомогою методів маркетингового аналізу було вивчено і систематизовано асортимент ЛП, які застосовуються для лікування гострих кишкових інфекцій різної етіології, дана оцінка насиченості регіонального ринку в порівнянні з російським.

  Ключові слова: гострі кишкові інфекції (ГКІ), фармацевтичний ринок, Російська Федерація (РФ), Республіка Північна Осетія-Аланія (РСО-Аланія).

  Salamova L.V.1, Airo I.H.2

  1ORCID: 0000-0003-3912-8979, Postgraduate student of Department of Economics and Organization of Healthcare and Pharmacy, Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a branch of FSBEI of Higher Education VolgSMU of the Ministry of Health of the Russian Federation 2PhD in Pharmaceutics, Professor of the Department of Economics and Organization of Healthcare and Pharmacy, Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a branch of FSBEI of Higher Education VolgSMU of the Ministry of Health of the Russian Federation MARKETING RESEARCH OF RUSSIAN AND REGIONAL MARKET OF MEDICINAL DRUGS APPLIED FOR TREATMENT OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS

  Abstract

  Acute intestinal infection (AII) is one of the most significant problems of medicine and public health in general, due to the global presence and no tendency in reduction of incidence. In order to determine meeting of the need for medicines, children suffering from acute intestinal infections, the target segment of the Russian and regional pharmaceutical market (Republic of North Ossetia-Alania) and the drugs used to treat AII, were investigated. Using the marketing analysis methods, the assortment of drugs used for the treatment of acute intestinal infections of various etiologies was studied and systematized, the saturation of the regional market compared with the all-Russian one is given as well.

  Keywords: acute intestinal infections (AII), pharmaceutical market, Russian Federation (RF), Republic of North Ossetia-Alania (RNO-Alania).

  Гострі кишкові інфекції займають одне з провідних місць в структурі інфекційної захворюваності серед дитячого населення. Часто ГКІ, перенесені в дитинстві, є однією з причин формування хронічної патології шлунково-кишкового тракту, зниження імунологічної резистентності організму. Терапія ГКІ у пацієнтів дитячого віку повинна проводиться комплексно, поетапно, з урахуванням етіології, тяжкості, фази захворювання та безпеки застосування лікарських препаратів (ЛП) в дитячому віці. [1], [7].

  Відповідно до АТС класифікацією «Протидіарейні, кишкові протизапальні та протимікробні препарати» відносяться до групи А07, яка в свою чергу ділиться на наступні підгрупи: A07A «Кишкові протимікробні препарати», A07B «Адсорбуючі кишкові препарати», A07C «Електроліти з вуглеводами», A07D «препарати, що знижують моторику шлунково-кишкового тракту», A07E «Кишкові протизапальні препарати», A07F «Протидіарейні мікроорганізми», A07X «Протидіарейні мікроорганізми інші».

  З метою визначення умов для задоволення потреби в лікарських препаратах для лікування ГКІ різної етіології, нами було проведено маркетинговий аналіз російського і регіонального фармацевтичного ринку (РСО-Аланія) - лікарських препаратів, що застосовуються для лікування ГКІ у пацієнтів дитячого віку.

  В якості джерел інформації для проведення дослідження виступили: дані Державного реєстру лікарських засобів РФ, 2016 г. [2], Регістр лікарських засобів, 2016р. [3], база даних «Імпрофармринок» і прайс -листи оптових компаній, представлених на фармацевтичному ринку РСО-Аланії (електронна версія).

  В ході дослідження використовувалися методи спостереження, порівняння, структурного і контент - аналізу.

  Першим етапом нашого дослідження став аналіз цільового сегмента російського фармацевтичного ринку -лікарські препаратів, які використовуються для лікування ГКІ. В результаті аналізу даних Державного реєстру [2] було встановлено, що на ринку РФ зареєстровано 34 міжнародних непатентованих найменування (МНН) (100 торгових найменування (ТН) ЛП, які застосовуються для лікування ГКІ.

  Частка вітчизняних препаратів, зареєстрованих на фармацевтичному ринку РФ, використовуваних для лікування ГКІ складає 57% (57 ТН), частка іноземних ЛП - 40% (40 ТН) і 3% (3 ТН) виробляються як вітчизняними, так і зарубіжними фірмами-виробниками.

  Серед зарубіжних країн виробників лідируючу позицію займає Німеччина -9% (9 ТН), друге місце займають Словенія і Франція - 5% (5 ТН), далі Індія, Данія та Італія -3% (3 ТН), Іспанія, Великобританія, Швейцарія, Україна- 2% (2 ТН), Чеська республіка, Нідерланди, республіка Білорусь, Угорщина, Румунія, Боснія і Герцеговина, Словацька республіка, США, Латвія, Чорногорія -1% (1ТН) (рис.1).

  Виробництво ЛП вітчизняного виробництва, зареєстрованих на території РФ, що застосовуються для лікування ГКІ, здійснює 47 фірм виробників. Серед яких лідирує ФГУП "НВО" Мікроген "МОЗ Росії -10% (10 ТН), далі ВАТ« Ірбітський ХФЗ »і ЗАТ« Фірма «ВІТАФАРМ» -5% (по 5 ТН), АТ «Партнер», ВАТ «АВВА РУС »і Біомед ВАТ им.И.И.Мечникова -4% (по 4 ТН).

  У виробництві іноземних ЛП, зареєстрованих на території РФ, для лікування ГКІ, беруть участь 37 іноземних фірм виробників. Лідируючу позицію, за кількістю вироблених ТН ЛП, займає фармацевтична компанія Лек д.д., Словенія -3% (3 ТН).

  Республіка Білорусь Словацька республіка Боснія і Герцеговина Польща Чеська республіка Латвія Угорщина Нідерланди США Румунія Великобританія Україна Швейцарія Іспанія Італія Данія Індія Франція Словенія Німеччина Росія

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  Мал. 6 - Структура асортименту ЛП, які застосовуються для лікування ГКІ з урахуванням країн-виробників ЛП,

  зареєстрованих на території РФ

  Із загальної кількості ТН ЛП для лікування ГКІ, 77% (77 ТН) представлені у вигляді монопрепаратів і 23% (23 ТН) є комбінованими ЛП.

  В ході дослідження російського фармацевтичного ринку було встановлено, що в перелік ЖНВЛП [4] входить 7 МНН ЛП, що становить 20,6% від загального числа МНН ЛП для лікування ГКІ. У стандарт первинної медико-санітарної допомоги дітям з ГКІ різної етіології [5], [6] входять 14 МНН ЛП, що становить 41,2% від загального числа МНН ЛП.

  Наступним етапом нашого дослідження став аналіз регіонального фармацевтичного ринку ЛП, які застосовуються для лікування ГКІ. В результаті проведеної роботи було встановлено, що на цільовому ринку РСО-Аланія присутні 72 ТН ЛП (32) Діючі речовини, що становить 72% від числа ТН ЛП, зареєстрованих на території РФ (рис.2).

  Мал. 7 - Порівняльний аналіз асортименту ЛП (по числу МНН і ТН ЛП), представленого на фармацевтичному ринку РФ і РСО-Аланії

  Частка вітчизняних ЛЗ для лікування ГКІ на регіональному ринку становить 63,8% (46 ТН), на частку ЛП, вироблених іноземними фірмами припадає 24 ТН- 33,3% і 2,7% (2 ТН) - це ЛП випускаються як вітчизняними, так і зарубіжними фірмами виробниками.

  Серед іноземних країн-виробників лідируюче місце займає Франція -6,9% (5тн), далі Німеччина -5,5% (4 ТН) Словенія та Італія - ​​4,2% (3 ТН), Данія -2,8% (2 ТН), Республіка Білорусь, Нідерланди, Іспанія, Угорщина, Боснія і Герц, Україна, Індія, Великобританія, Латвія, Швейцарія і Чеська республіка 1,4% - (1ТН) (рис.3).

  Швейцарія Щ Чеська республіка V Латвія V Великобританія V Індія | Україна | ​​Боснія і ... Угорщина 9 Іспанія Щ Нідерланди 9 Республіка Білорусь Данія Словенія Італія Італія Німеччина Франція Росія

  63,8%

  0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Рис. 8 - Структура асортименту ЛП, які застосовуються для лікування ГКІ, з урахуванням країн-виробників ЛП, наявних на фармацевтичному ринку РСО-Аланія

  На фармацевтичному ринку РСО-Аланії представлені 33 російські фармацевтичні компанії, що випускають ЛП, для лікування ГКІ. Серед них лідирують ФГУП "НВО" Мікроген "МОЗ Росії -11% (8 ТН), ВАТ« Ірбітський ХФЗ »-6,9% (по 5 ТН), АТ« Партнер »і Біомед ВАТ ім.І.І.Мечникова - 5,5% (по 4ТН).

  В ході дослідження регіонального фармацевтичного ринку було встановлено, що в перелік ЖНВЛП [4] входить 5 МНН ЛП, що становить 15,6% від загального числа МНН ЛП для лікування ГКІ. В стандарт лікування надання медичної допомоги дітям з ГКІ різної етіології входять [5,6] 12 МНН ЛП, що становить 37,5% від загального числа МНН ЛП даної групи ЛП.

  висновки:

  1. Порівняльний аналіз регіонального і російського ринку ЛП показав, що фармацевтичний ринок РСО -Аланія по числу МНН ЛП насичений на 94%, але поступається по асортиментним позиціям, насиченість за кількістю ТН ЛП склала 72%.

  2. У стандарт первинної медико-санітарної допомоги дітям з ГКІ різної етіології [5,6] включено 12 МНН ЛП, які присутні на російському і регіональному ринку, що говорить про хороших умовах для задоволення потреби в ЛП даної категорії хворих.

  Список літератури / References

  1. Воротинцева Н.В., Мазанкова Л.Н. Гострі кишкові инфекци у дітей / Н.В. Воротинцева, Л.Н. Мазанкова -М: Медицина, 2001.-480a-ISBN5-225-04489-1

  2. Державний реєстр лікарських засобів - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://grls.rosminzdrav.org.ua/grls.aspx

  3. Довідник ліків РЛС: - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rlsnet.org.ua/

  4. Перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів для медичного застосування в 2016 р .// додаток №1 до розпорядження Уряду Російської Федерації від 26 грудня 2015г.№2724. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://government.org.ua/media/files/MzyV0Mmm2FoDAP7AWAAVLLpjoLoiShib.pdf

  5. Стандарт спеціалізованої медичної допомоги дітям при діареї і гастроентериті імовірно інфекційних, середнього ступеня тяжкості // Додаток до наказу Міністерства охорони здоров'я Російської федерації від 20 грудня 2012р. №1265н

  6. Стандарт спеціалізованої медичної допомоги дітям при гастроентеритах вірусної етіології важкого ступеня тяжкості // Додаток до наказу Міністерства охорони здоров'я Російської федерації від 09 листопада 2012р. №799н

  7. Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя населення в Російській Федерації в 2015 році: Державний доклад.-М .: Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, 2016.-200 с. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rospotrebnadzor.org.ua

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Vorotynceva N.V., Mazankova L.N. Ostrye kishechnye infekci u detej [Acute Intestinal Infections in Children] / N.V. Vorotynceva, L.N.Mazankova - M / Medicine, 2001 / -408p. .-ISBN5-225-04489-1 [in Russian]

  2. Gosudarstvennyj reestr lekarstvennyh sredstv. [State Register of Medicinal Remedies] [Electronic source]. - URL: http://grls.rosminzdrav.org.ua/grls.aspx [in Russian]

  3. Spravochnik lekarstv RLS. [Drug Reference Book] [Electronic source] - URL: http://www.rlsnet.org.ua/ [in Russian]

  4. Perechen 'zhiznenno neobhodimyh i vazhnejshih lekarstvennyh preparatov dlja medicinskogo primenenija v 2016 g. [Vital and Essential Drugs List foe Human Use 2016] // Appendix №1 to the Government Order of RF from 26th December 2015 № 2724 [Electronic source] -URL: http: //government.org.ua/media/files/MzyV0Mmm2FoDAP7AWAAVLLpjoLoiShib.pdf [in Russian]

  5. Standart specializirovannoj medicinskoj pomoshhi detjam pri diaree i gastrojenterite predpolozhitel'no infekcionnyh, srednej stepeni tjazhesti [Specialized Medical Aid Standard for Children under Diarrhoeal Disease and Gastroenteritis Suspected Infections of Medium Severity] [Appendix to the Order of the Healthcare Ministry of Russian Federation from 20th December 2012 # 1265н] [in Russian]

  6. Standart specializirovannoj medicinskoj pomoshhi detjam pri gastrojenteritah virusnoj jetiologii tjazheloj stepeni tjazhesti. [Specialized Medical Aid Standard for Children under Gastroenteritis of Viral Etiology of Heavy Severity] [Appendix to the Order of the Healthcare Ministry of Russian Federation from 09th November 2012 # 799н] [in Russian]

  7. O sostojanii sanitarno-jepidemiologicheskogo blagopoluchija naselenija v Rossijskoj Federacii v 2015 godu [On Public Sanitation and Disease Control in Russian Federation 2015]: National Report:. - M .: Federal Service for Consumer Rights and Human Welfare Protection, 2016. - 200p. ] [Electronic source] - URL: http://www.rospotrebnadzor.org.ua [in Russian]


  Ключові слова: ГОСТРІ кишкові інфекції (ГКІ) / ACUTE INTESTINAL INFECTIONS (AII) / ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК / PHARMACEUTICAL MARKET / РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (РФ) / RUSSIAN FEDERATION (RF) / РЕСПУБЛІКА ПІВНІЧНА ОСЕТІЯ-АЛАНІЯ (РСО-АЛАНІЯ) / REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA (RNO-ALANIA)

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити