проведено порівняльні маркетингові дослідження групи антацидних лікарських засобів безрецептурного відпуску в двох аптечних організаціях. Встановлено основні маркетингові параметри даного сектора ринку: перелік і структура сегмента антацидних лікарських препаратів з лікарських форм, країнам-виробникам, фармацевтичним дистриб'юторам, джерел походження, приналежності переліку ЖНВЛП. Проведено аналіз препаратів цієї групи за вартістю, сумою і рівнем доходу, отримуваного аптеками.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Кулик В.В., Ковальова Т.Г., Еманово А.М., Клейчук Є.В., Івченко О.Г..


MARKETING RESEARCH OF ASSORTMENT OF ANTACID MEDICINES OF OVER-THE-COUNTER LEAVE IN PHARMACY ORGANIZATIONS

Comparative marketing researches of the group of antacid medicines of over-the-counter leave in two pharmacy organizations were conducted. The main marketing parameters of this sector of the market are established: List and structure of antacid medicinal products segment for medicinal forms, manufacturing countries, pharmaceutical distributors, sources of origin as well as the list of vital and essential drugs. The analysis of drugs of this group was carried out according to the cost, amount and level of income received by pharmacies.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ антацидний лікарських безрецептурних препаратів в аптечних організаціях'

  Текст наукової роботи на тему «МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ антацидний лікарських безрецептурних препаратів в аптечних організаціях»

  ?ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ / PHARMACEUTICS

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.66.153 Кулик В.В.1, Ковальова Т.Г.2, Еманово А.М.3, Клейчук Е.В.4, Івченко О.Г. 5

  1ORCID: 0000-0003-1829-4003, кандидат фармацевтичних наук, 2ORCID: 0000-0003-3507-8409, кандидат фармацевтичних наук ,, 3ORCID: 0000-0001-5919-5453, Кандидат фармацевтичних наук,

  4ORCID: 0000-0002-1618-4196, 5ORCID: 0000-0002-2793-9697, кандидат фармацевтичних наук, П'ятигорський медико-фармацевтичний інститут - філія ФГБОУ ВО ВолгГМУ МОЗ Росії.

  МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ антацидний лікарських безрецептурних препаратів в аптечних організаціях

  анотація

  Проведено порівняльні маркетингові дослідження групи антацидних лікарських засобів безрецептурного відпуску в двох аптечних організаціях. Встановлено основні маркетингові параметри даного сектора ринку: перелік і структура сегмента антацидних лікарських препаратів з лікарських форм, країнам-виробникам, фармацевтичним дистриб'юторам, джерел походження, приналежності переліку ЖНВЛП. Проведено аналіз препаратів цієї групи за вартістю, сумою і рівнем доходу, отримуваного аптеками.

  Ключові слова: кислотозалежних захворювань, антацидні лікарські препарати, безрецептурний відпуск, аптечна організація, маркетингові дослідження.

  Kulik V.V.1, Kovaleva T.G.2, Emanova A.M.3, Kleichyuk E.V.4, Ivchenko O.G.5

  1ORCID: 0000-0003-1829-4003, PhD in Pharmaceutics, 2ORCID: 0000-0003-3507-8409, PhD in Pharmaceutics,

  3ORCID: 0000-0001-5919-5453, PhD in Pharmaceutics, 4ORCID: 0000-0002-1618-4196, 5ORCID: 0000-0002-2793-9697, PhD in Pharmaceutics, Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute -a Branch of FSBEI VolgSMU of the Ministry of Health of Russia, MARKETING RESEARCH OF ASSORTMENT OF ANTACID MEDICINES OF OVER-THE-COUNTER LEAVE

  IN PHARMACY ORGANIZATIONS

  Abstract

  Comparative marketing researches of the group of antacid medicines of over-the-counter leave in two pharmacy organizations were conducted. The main marketing parameters of this sector of the market are established: List and structure of antacid medicinal products segment for medicinal forms, manufacturing countries, pharmaceutical distributors, sources of origin as well as the list of vital and essential drugs. The analysis of drugs of this group was carried out according to the cost, amount and level of income received by pharmacies.

  Keywords: acid-dependent diseases, antacid medicines, over-the-counter leave, pharmacy organization, marketing research.

  У Російській Федерації, як і в багатьох країнах світу, патологія системи травних органів займає одну з провідних позицій (3 -е місце) в структурі загальної захворюваності населення, поступаючись лише серцево-судинних і онкологічних захворювань [1, С. 16] [2, С. 17] [4, С. 42].

  Найбільш поширеними кислотозалежних захворювань є гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), хронічний гастрит (ХГ), виразкова хвороба шлунка (ЯБЖ) і дванадцятипалої кишки (ЯБДПК), а також хронічний панкреатит (ХП). Крім того, до кислотозалежних можна віднести патології, під час яких кислотний фактор підтримує перебіг захворювання (НПЗП-гастропатії, виразка при гіпертиреозі, рефлюкс-гастрит, кишкові розлади у пацієнтів з гіперпродукцією соляної кислоти (запори, проноси, нестійкі випорожнення). Названі клінічні прояви зумовили високу обертаність хворих за кваліфікованою допомогою не тільки до медичних, але і в аптечні організації [10, С. 6].

  У лікуванні кислотозалежних захворювань в даний час важливу роль відіграє ефективна протидія кислотному фактору. У комплексній терапії ЯБЖ і ХГ знайшли широке застосування лікарських препаратів, що володіють антацидним дією, так як вони здатні нейтралізувати соляну кислоту, адсорбувати пепсин, гальмувати ретродіффузію водорозчинних іонів, купірувати спазми [3, C. 62], [8, С. 66], [10, С. 8].

  Згідно з даними раніше проведених досліджень, вітчизняний фармацевтичний ринок нараховує більше 40 міжнародних непатентованих найменувань лікарських препаратів (або близько 230 торгових найменувань), які застосовуються для лікування ЯБЖ і ХП [5, С. 33].

  Традиційно всі антациди ділять на всмоктуються і невсасивающіеся. Найбільш бажаними сьогодні є не всмоктуються антациди (маалокс, фосфалюгель, альмагель і т.д.).

  Невсасивающіеся антациди мають здатність проявляти певні побічні ефекти. Так, препарати алюмінію викликають уповільнення моторики кишечника, а магнію - прискорення. Тому в сучасних антацидних препаратах часто присутня збалансована комбінація солей магнію і алюмінію. Для сучасних антацидних препаратів характерні не тільки їх вищеназвані властивості, але також здатність адсорбувати жовчні кислоти, лізолецітін; високі буферні властивості, швидкий початок і значна тривалість дії, хороші органолептичні властивості при мінімальній можливості будь-яких побічних ефектів, відсутність газоутворення. Крім того, практично всі вони мають цитопротекторної ефектом, а також стимулюють процеси клітинної регенерації [6, С. 18], [7, С. 17].

  Дуже часто препарати антацидного дії використовуються в комбінації з Н2-блокаторами, М-холінолітиками або блокаторами протонного насоса.

  Завдяки своєму цитопротективний дії за допомогою підвищення синтезу простагландинів і стимуляції захисних властивостей слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки ці препарати надають благотворну дію на загоєння виразок і ерозій [8, С. 67].

  Таким чином, медична практика відзначає високу ефективність антацидів в лікуванні кислотозалежних захворювань. У сучасній клінічній практиці при наявності потужних антисекреторних препаратів, таких, як блокатори протонного насоса, антацидні засоби не втратили свого значення. Це пояснюється тим, що сучасні антациди мають протективного ефектом. Тому антациди будуть займати все більше місце в лікуванні та профілактиці пептичних ушкоджень слизової верхніх відділів шлунково-кишкового тракту [9, С. 44].

  Таблиця 1 - Дані про діяльність аптечних організацій

  Показники Аптека №1 Аптека №2

  Вид власності приватна приватна

  Регіон Москва Карачаєво-Черкеська Республіка

  Місцезнаходження місто місто

  Площа, м 93,0 46,0

  Асортимент універсальний універсальний

  Число товарних позицій, од. 8023 4176

  Формат обслуговування закритий закритий

  Спосіб обліку руху товарів Автоматизований на основі штрих-коду Автоматизований на основі штрих-коду

  Виробничі функції відсутні відсутні

  Обсяг роботи: - середньоденна виручка - середня кількість чеків в день-середня вартість покупки 115 тис. Руб. 250 од. 460 руб. 50 тис. Руб. 200 од. 250 руб.

  З огляду на вищевикладені факти і актуальність проблеми вдосконалення лікарського забезпечення хворих кислотозалежних захворювань, нами проведені маркетингові дослідження асортименту антацидних лікарських препаратів безрецептурного відпуску в двох аптечних організаціях. З метою збереження конфіденційності в нашій роботі аптекам умовно присвоєні назви «Аптека №1» та «Аптека №2». Коротка характеристика досліджуваних аптечних організацій представлена ​​в табл. 1.

  Як випливає з наведених даних, аптеки, на базі яких проводилися дослідження, мають багато спільного: вид власності, що їх функції, формат обслуговування, спосіб обліку товарів і т.д. У той же час, в діяльності аптек є істотні відмінності (за територіальною ознакою, обсягу роботи, числу товарних позицій, середньої вартості покупки).

  Нами був проведений порівняльний аналіз асортименту антацидних лікарських препаратів безрецептурного відпуску в описуваних аптечних організаціях. Збір даних здійснювався на основі показників автоматизованого обліку товарів.

  Встановлено, що в асортименті Аптеки №1 є 33 найменування антацидних лікарських препаратів, дозволених до відпуску без рецепта медичного працівника. Їх повний перелік міститься в табл. 2.

  Даний ряд лікарських препаратів проаналізовано на приналежність переліку життєво необхідних і найважливіших препаратів для медичного застосування (ПЖНВЛП), затвердженого Урядом РФ. Виявлено, що жоден з присутніх в аптеці препаратів не є життєво необхідним або найважливішим.

  Аналіз представленого асортименту показав, що переважна більшість препаратів в ньому синтетичного походження (препарати магнію, алюмінію, натрію гідрокарбонату та ін., Всього 31 найменування, або близько 94,0% від їх загальної кількості). Виняток становлять комплексні препарати викаир і Релцер. У їх складі є компоненти як рослинного, так і синтетичного походження.

  Таблиця 2 - Перелік антацидних лікарських препаратів безрецептурного відпуску в Аптеке№1

  № Найменування Лікарська форма Країна виробник

  1 Алмагель 170мл суспензія Болгарія

  2 Алмагель А 170мл суспензія Болгарія

  3 Алмагель Нео 170мл суспензія Болгарія

  4 Вікаїр таблетки Росія

  5 Гастал таб.№30 таблетки Хорватія

  6 Гастал таб.№60 таблетки Хорватія

  7 Гастал таб. для розсмоктування вишневі №24 таблетки Хорватія

  8 Гастал таб. для розсмоктування вишневі №48 таблетки Хорватія

  9 Гастал таб. для розсмоктування м'ятні №24 таблетки Хорватія

  10 Гастал таб. для розсмоктування м'ятні №48 таблетки Хорватія

  11 Гастрацід №12 таблетки Нідерланди

  12 Гевіскон таб. жув. м'ята №16 таблетки предприятий.

  13 Гевіскон таб. жув. м'ята №32 таблетки предприятий.

  14 Гевіскон 150мл суспензія предприятий.

  15 Гевіскон 300мл суспензія предприятий.

  16 Гевіскон форте м'ята 10мл №20 суспензія предприятий.

  17 Гевіскон форте м'ята 150мл суспензія предприятий.

  18 Ренні таб. жув. з апельсином №12 таблетки Франція

  19 Ренні таб. жув. з апельсином №24 таблетки Франція

  20 Ренні таб.жев. без цукру м'ята №12 таблетки Франція

  21 Ренні таб. жув. без цукру м'ята №24 таблетки Франція

  22 Ренні таб. жув. без цукру м'ята №48 таблетки Франція

  23 Ренні таб. жув. ментол №12 таблетки Франція

  24 Ренні таб. жув. ментол №24 таблетки Франція

  25 Релцер 180мл суспензія Індія

  26 Релцер №20 таблетки Індія

  27 Маалокс 15мл №30 суспензія Італія

  28 Маалокс 250мл суспензія Італія

  29 Маалокс міні 4,3мл №6 суспензія Італія

  30 Маалокс таб. жув. №20 таблетки Італія

  31 Фосфалюгель 16г №20 суспензія Нідерланди

  32 Рутацід таб. жув. 500мг №20 таблетки Словенія

  33 Рутацід таб. жув. 500мг №60 таблетки Франція

  У складі препарату викаир: лепехи кореневища, крушини ольховідной кора, вісмуту субнітрат, магнію карбонат, натрію гідрокарбонат, а препарат Релцер містить алюмінію гідроксид гель, магнію гідроксид, симетикон і порошок коренів солодки голої.

  Асортимент аналізованих лікарських препаратів Аптеки №2 (табл. 3) значно вже в порівнянні з асортиментом Аптеки №1 (20 найменувань проти 33). Як і в Аптеці №1, основна питома вага припадає на препарати, отримані синтетичним шляхом - 19 найменувань, або 95%. До Переліку ЖНВЛП також не ввійшов жоден препарат.

  Таблиця 3 - Перелік антацидних лікарських препаратів, наявних в асортименті Аптеки №2

  № Найменування Лікарська форма Країна виробник

  1 Алмагель 170 мл суспензія Болгарія

  2 Алмагель А 170 мл суспензія Болгарія

  3 Алмагель Нео 170 мл суспензія Болгарія

  4 Ренні жув. таб. з ментолом №12 таблетки Франція

  5 Ренні жув. таб. з ментолом №24 таблетки Франція

  6 Ренні жув. таб. без цукру з м'ятою №12 таблетки Франція

  7 Ренні жув. таб. без цукру з м'ятою №24 таблетки Франція

  8 Ренні жув. таб. з апельсином №12 таблетки Франція

  9 Ренні жув. таб. з апельсином №24 таблетки Франція

  10 Маалокс таб. жув. №20 таблетки Італія

  11 Маалокс 250 мл суспензія Італія

  12 Гевіскон таб. жув. м'ятні №16 таблетки Великобританія

  13 Гевіскон таб. жув. м'ятні №32 таблетки Великобританія

  14 Гевіскон 150 мл суспензія Великобританія

  15 Гастал №30 таблетки Хорватія

  16 Гастал №60 таблетки Хорватія

  17 Гастал м'ятні №24 таблетки Хорватія

  18 Гастрацід №12 таблетки Нідерланди

  19 Фосфалюгель 16г №20 суспензія Нідерланди

  20 Вікаїр №10 таблетки Росія

  Далі була вивчена структура досліджуваного асортименту антацидних препаратів з лікарських форм (рис.1).

  Аптека №1

  Таблетки | Суспензія

  Аптека №2

  Таблетки | Суспензія

  Мал. 1 - Аналіз співвідношення лікарських форм антацидних препаратів в аптеках (частка,%)

  В результаті аналізу виявлено, що в обох аптеках переважають антацидні лікарські препарати у твердій лікарській формі у вигляді таблеток (жувальних, для розсмоктування). В Аптеці №1 питома вага таблеток склав 64,0% від числа аналізованих найменувань, в Аптеці №2 значення цього показника склало 70%.

  Проведений аналіз показав, що лікарські препарати антацидного дії закордонного виробництва поставляються в основному з країн Європи (рис. 2). Географія виробників більш широко представлена ​​в Аптеці №1 (9 країн-виробників), в Аптеці №2 є препарати, виготовлені підприємствами фармацевтичної промисловості 7 держав.

  Переважна більшість препаратів вироблено у Франції, друге місце розділили Великобританія і Хорватія.

  В обох аптечних організаціях частка російського виробника незначна, в переліку вітчизняний виробник займає останнє місце - не більше 5% (рис. 2). Це свідчить про високу імпортозалежності

  в досліджуваному сегменті фармацевтичного ринку.

  Мал. 2 - Аналіз досліджуваних антацидних лікарських препаратів в аптеках за географічною ознакою

  (Частка,%)

  На наступному етапі проаналізовані структура поставок і основні постачальники антацидних препаратів в аптечні організації.

  Товар в Аптеку №1 надходить щодня. Спеціальна комп'ютерна програма демонструє прайс-листи постачальників і дозволяє робити замовлення, орієнтуючись на кращі ціни. Антацидні препарати в аптеку поставляють сім фармацевтичних дистриб'юторів: ЗАТ СКС «Альянс»; ТОВ ФК «Пульс»; ЗАТ «Роста»; ЦВ «Протек»; ФК ТОВ «Оріоль»; ЗАТ «ПрофітМед»; ЗАТ «Арал Плюс» (рис. 3).

  Мал. 3 - Аналіз фармацевтичних дистриб'юторів - постачальників антацидних препаратів в Аптеку №1 (частка,%)

  Дані, представлені на рис.3, говорять про те, що найзначнішу частку в постачанні антацидних препаратів в Аптеку №1 займає постачальник ФК «Пульс» - 32,0% (11 найменувань); частка постачальника ФК ТОВ «Оріоль» склала 18,0% (6 найменувань), частка ЗАТ «Роста» - 16,5% (5 найменувань), частка ЦВ «Протек» -15,8%.

  Поставка антацидних лікарських препаратів безрецептурного відпуску в Аптеку №2 проводиться чотирма постачальниками: національним дистриб'ютором «Катрен» (частка поставки - 59,5%); регіональними дистриб'юторами ТОВ «Південь-Фарм» (частка - 34,24%) і ТОВ «Медчеста-М» (частка - 3,8%); ТОВ «Донський госпіталь» (частка - 2,46%)

  132

  (Рис.4). Товар в аптеку поставляється щодня, крім неділі.

  Апгека №2

  2,46

  | Катрен Південь-Фа.рм Медчеста-М

  | Донський госпіталь

  Мал. 4 - Аналіз фармацевтичних дистриб'юторів - постачальників антацидних препаратів в Аптеку №2 (частка,%)

  Аптечна організація, що здійснює фінансово-господарську діяльність в умовах ринку, повинна бути конкурентоспроможною і рентабельною. Асортимент товарів і їх ціна, поряд з якістю послуг, що надаються, є основними методами ведення конкурентної боротьби на фармацевтичному ринку, що пояснюється обмеженою платоспроможністю населення.

  Економічна ефективність аптечної організації залежить від обсягу товарообігу і розміру торгової націнки, яка застосовується при формуванні роздрібних цін на лікарські препарати та інші фармацевтичні товари.

  Методом контент-аналізу прибуткових накладних та показників автоматизованого обліку руху товарів здійснили збір інформації про вартість препаратів антацидного дії (табл. 4).

  Таблиця 4 - Порівняльний аналіз вартості і доходів від реалізації антацидних лікарських препаратів в

  аптечних організаціях

  № Найменування ЛП Аптека №1 Аптека

  % ТН% ТН

  1. До 100 руб.

  1 Вікаїр таб.№10 21,90% 22,85%

  2 Гастрацід таб. жев.№12 21,88% 23,00%

  3 Гевісконтаб.жев. м'ята №16 20,00% 20,84%

  4 Ренні таб.жев. ментол №12 18,70% 19,15%

  5 Маалокс сусп. міні 4,3мл№6 18,70% -

  6 Рутацід таб.жев.№20 18,70% -

  7 Алмагель сусп. 170мл - 21,12%

  2.Свише 100 до 200 руб.

  1 Алмагель сусп. 170мл 20,40% -

  2 Алмагель А сусп. 170мл 20,70% 21,00%

  3 Алмагель Нео сусп. 170мл 18,70% 19,00%

  4 Гастал таб.№30 21,60% 20,20%

  5 Гастал таб. для рас.вішн. №24 18,70% -

  6 Гастал таб. для рас.мятн. №24 18,70% 19,70%

  7 Гевіскон сусп. 150мл 18,70% 19,50%

  8 Гевіскон таб.жев. м'ята №32 27,27% 26,21%

  9 Ренні таб.жев. апельсин №12 18,70% 19,38%

  10 Ренні таб.жев. апельсин №24 18,70% 19,34%

  11 Ренні таб. жув. без цукру м'ята №12 18,70% 19,10%

  12 Ренні таб. жув. без цукру м'ята №24 18,70% 19,00%

  13 Ренні таб. жув. ментол №24 18,70% 19,00%

  14 Релцер таб.№20 19,00% -

  15 Маалокс таб.жев. №20 26,00% 26,62%

  16 Рутацід таб.жев.№60 19,00% -

  Продовження Таблиці 4

  № Найменування ЛП Аптека №1 Аптека

  % ТН% ТН

  1. До 100 руб.

  3.Свише 200 до 400руб.

  1 Гастал таб. №60 18,85% 19,10%

  2 Гастал таб. для рас.вішн. №48 18,70% -

  3 Гастал таб. для рас.мятн. №48 18,70% -

  4 Гевісконсусп. 300мл 20,00% -

  5 Гевіскон форте сусп. м'ята 10мл№20 18,70% -

  6 Гевіскон форте сусп. м'ята 150мл 18,70% -

  7 Ренні таб. жув. без цукру м'ята №48 20,00% -

  8 Релцерсусп. 180мл 18,80% -

  9 Маалокс сусп. 250мл 20,00% 20,20%

  10 Фосфалюгель сусп. 16г№20 21,00% 22,20%

  4. Понад 400 рублів

  1 Маалокс сусп.15мл№30 18,70% -

  Препарати розподілили на наступні групи: вартістю до 100 руб .; вартістю понад 100 руб. до 200 руб .; вартістю понад 200 руб. до 400 руб .; вартістю понад 400 руб.

  Проведений аналіз дозволив встановити, що ціни на препарати, що вивчається сектора ринку в Аптеці №2 нижче, ніж в Аптеці №1, проте рівень торгових накладень вище.

  В Аптеці №1 для більшості найменувань антацидних препаратів при формуванні роздрібних цін застосовані мінімальні торгові надбавки. Про це свідчить мінімальне значення рівня торговельних накладень - 18,7%. В Аптеці №2 мінімальне значення цього показника склало 19,0%. Найбільший дохід Аптека №1 отримує від продажу препарату Гевіскон, таблетки жувальні зі смаком м'яти №32 (рівень торгових накладень максимальний і складає 27,27%). В Аптеці №2 найбільш високий рівень торгових накладень виявлено у препарату маалокс, жувальні таблетки № 20.

  При аналізі цінових категорій встановлено, що найбільш численною в обох аптеках є група лікарських препаратів з цінами понад 100 руб. до 200 руб. (16 і 12 найменувань відповідно в Аптеці №1 і Аптеці №2). Крім цього, асортимент антацидних препаратів Аптеки №1 розрахований на обслуговування покупців з будь-платоспроможністю, в той час як Аптека №2 в асортиментної і цінової політики орієнтується на обслуговування покупців з низькою і середньою платоспроможністю. Ця різниця в діяльності аптечних організацій можна пояснити як регіональними економічними особливостями, так і економічним потенціалом самих аптечних організацій, перш за все наявністю обігових коштів.

  В результаті проведених досліджень встановлено, що в нормативних документах відсутні жорсткі вимоги до наявності препаратів антацидного дії в аптечних організаціях. Тому асортимент аналізованих коштів формується аптеками довільно на основі сформованого попиту і купівельної спроможності населення. В обох аптеках основою асортименту антацидних препаратів безрецептурного відпуску є кошти, які відомі кінцевому споживачеві, користуються гарною репутацією і рекламною підтримкою (альмагель, ренні, гастал, фосфалюгель, маалокс). Незважаючи на виявлені розбіжності, обидві аптеки здатні задовольнити попит кінцевих споживачів в антацидних лікарських препаратах безрецептурного відпуску.

  Список літератури / References

  1. Васильєв Ю. В. Роль сучасних антацидів в підвищенні якості життя у пацієнтів з кислотозалежних захворювань / Ю. В. Васильєв, Е. Б. Грищенко // Медична рада. - 2013. - №10. - С. 16-20.

  2. Васильєв Ю. В. Засоби для лікування кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту / Ю. В. Васильєв, А. А. Машарова // Нова аптека. - 2005. - №4. - С. 17-20.

  3. Бабанов С. А. Позиція антацидних препаратів в сучасній терапії кислотозалежних захворювань / С. А. Бабанов, Е. Б. Грищенко // Медична рада. - 2014. - №4. - С. 34-37.

  4. Базаркіна О.В. Маркетинговий підхід до вивчення споживачів антацидних і противиразкових препаратів / О. В. Базаркіна, А. Н. Ібрагімова // Вісник РУДН, серія «Медицина». - 2008. - №4. - С. 41 - 45.

  5. Базаркіна О. В. Ринок сучасних лікарських препаратів для лікування гастриту і виразкової хвороби шлунка / О. В. Базаркіна, А. Н. Ібрагімова // Нова аптека. - 2010. - №9. - С. 33 - 38.

  6. Калінін А. В. Кислотозависимих захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Медикаментозна корекція секреторних розладів / А. В. Калінін // Клінічні перспективи в гастроентерології, гепатології. - 2001. - №2. - С. 16-22.

  7. Лабезник Л. Б. Кислотозависимих захворювання верхніх відділів травного тракту. Що це таке? / Л. Б. Лабезник // Нова аптека. -2005. - №4. - С.16 - 20.

  8. Маев І. В. Роль і місце антацидів в сучасних алгоритмах терапії кислотозалежних захворювань / І. В.

  Маев, А. А. Самсонов, Д. Н. Андрєєв // Фарматека. - 2013. - №2. - С. 65 - 72.

  9. Плотникова Е. Ю. Актуальність антацидів і альгинатов в лікуванні захворювань органів травлення / Е. Ю. Плотнікова // Лікуючий лікар. - 2015. - №2. -З. 41-44.

  10. Самсонов А. А. Сучасна терапія кислотозависимих захворювань і роль антацидних препаратів в її складі / А. А. Самсонов, Ю. А. Лежнева, Е. Е. Павлова // Медична рада. - 2014. - №13. - С. 6-9.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Vasilyev Yu. V. Rol sovremennyh antacidov v povyshenii kachestva zhizni u pacientov s kislotozavisimymi zabolevaniyami [Role of modern antacids in improving quality of life in patients with acid-related diseases] / Yu. V. Vasilyev, E. B. Grischenko // Medicinskiy sovet [Medical advice]. - 2013. - №10. - P. 16-20. [In Russian]

  2. Vasilyev Yu. V. Sredstva dlya lecheniya kislotozavisimyh zabolevaniy zheludochno-kishechnogo trakta [Remedies for the treatment of acid-related diseases of the gastrointestinal tract] / Yu. V. Vasilyev, A. A. Masharova // Novaya apteka [New pharmacy]. - 2005. - №4. - P. 17-20. [In Russian]

  3. Babanov S. A. Poziciya antacidnyh preparatov v sovremennoy terapii kislotozavisimyh zabolevaniy [Position of antacids in modern treatment of acid-related diseases] / S. A. Babanov, E. B. Grishenko // Meditsinskiy sovet [Medical advice]. - 2014. - № 4. - P. 34-37. [In Russian]

  4. Bazarkina OV Marketingoviy podhod k izucheniyu potrebiteley antacidnyh i protivoyazvennyh preparatov [Marketing approach to studying consumers of antacid and antiulcer drugs] / OV Bazarkina, AN Ibragimova // Vestnik RUDN, seriya «Medicina» [Bulletin of RUDN university, series "Medicine" ]. - 2008. - № 4. - P. 41-45. [In Russian]

  5. Bazarkina O. V. Rynok sovremennyh lekarstvennyh preparatov dlya lecheniya gastrita i yazvennoy bolezni zheludka [Market of modern medicines for the treatment of gastritis and gastric ulcer] / O. V. Bazarkina, A. N. Ibragimova // Novaya apteka [New pharmacy]. - 2010. - № 9. - P. 33-38. [In Russian]

  6. Kalinin A. V. Kislotozavisimye zabolevaniya verhnih otdelov zheludochno-kishechnogo trakta. Medikamentoznaya korrekciya sekretornyh rasstroystv [Acid-related diseases of the upper gastrointestinal tract. Pharmacological treatment of secretory disorders] / A. V. Kalinin // Klinicheskie perspektivy v gastroenterologii, gepatologii [Clinical prospects of gastroenterology, hepatology]. - 2001. - № 2. - P. 16-22. [In Russian]

  7. Labeznik L. B. Kislotozavisimye zabolevaniya verhnih otdelov pischevaritelnogo trakta. Chto eto takoe? [Acid-related diseases of the upper digestive tract. What is it?] / L. B. Labeznik // Novaya apteka [New pharmacy]. - 2005. - № 4. - P. 1620. [in Russian]

  8. Mayev I. V. Rol i mesto antatsidov v sovremennyih algoritmah terapii kislotozavisimyih zabolevaniy [Role and place of antacids in modern treatment algorithms for acid-related diseases] / I. V. Mayev, A. A. Samsonov, D. N. Andreev // Farmateka. - 2013. - № 2. - P. 65-72. [In Russian]

  9. Plotnikova E. Yu. Aktualnost antacidov i alginatov v lechenii zabolevaniy organov pischevareniya [The relevance of antacids and alginates in treatment of diseases of the digestive system] / E. Yu. Plotnikova // Lechaschiy vrach [Treating physician]. - 2015. - № 2. -P. 41-44. [In Russian]

  10. Samsonov A. A. Sovremennaya terapiya kislotozavisimyih zabolevaniy i rol antatsidnyih preparatov v eyo sostave [Modern treatment of acid-related diseases and the role of antacids in its structure] / A. A. Samsonov, Yu. A. Lezhneva, E. E. Pavlova // Meditsinskiy sovet [Medical advice]. - 2014. - № 13. - P. 6-9. [In Russian]


  Ключові слова: кислотозалежних захворювань / ACID-DEPENDENT DISEASES / Антацидний Лікарські препарати / ANTACID MEDICINES / безрецептурного відпуску / АПТЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ / PHARMACY ORGANIZATION / МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ / MARKETING RESEARCH / OVER-THE-COUNTER LEAVE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити