У статті розглянуті важливі теми маркетингу в області культури, проаналізовані головні його складові та особливості застосування в організаціях театральної системи. Різноманіття пропозицій концертно-театрального ринку при відсутності високого зросту платоспроможного попиту з боку споживача стає перешкодою для реалізації цілей театральних організацій. Тому нами запропоновано розробку спеціальної платформи на сайті представників культурних галузей, заради залучення більшої потоку клієнтів.

Анотація наукової статті з мистецтвознавства, автор наукової роботи - Шевченко Олена Ігорівна, Суслова Тетяна Олександрівна, Михайличенко Христина Ігорівна


MARKETING OF THE CONCERT AND THEATER ACTIVITY

The article discusses the important topics of marketing in the field of culture, analyzes its main components and features of application in the organizations of the theater system. The variety of offers of the concert and theater market in the absence of high growth in solvent demand from the consumer becomes an obstacle to the realization of the goals of theater organizations. Therefore, we proposed the development of a special platform on the website of representatives of cultural industries, in order to attract a larger flow of customers.


Область наук:

 • мистецтвознавство

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Інноваційна економіка: перспективи розвитку і вдосконалення


  Наукова стаття на тему 'МАРКЕТИНГ КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «МАРКЕТИНГ КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

  ?Gruzdeva Ksenia, master's student (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Smirnova Zhanna Venediktovna, Ph. D., associate Professor

  (E-mail: z.v. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Cherney Olga Tahirovna Ph. D., associate Professor

  Nizhny Novgorod state pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny Novgorod, Russia

  (E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  IMPROVEMENT OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES ENTERPRISES

  This article discusses the essence and concept of production and economic activity of service enterprises. The analysis of financial and economic activity of service enterprises in the real estate sphere is carried out. The directions of improvement of economic mechanisms at the enterprises of service activity are defined.

  Keywords: production and economic activity, real estate, improvement.

  УДК 338.467.6

  МАРКЕТИНГ КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Шевченко Олена Ігорівна, старший викладач (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Суслова Тетяна Олександрівна, студент (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Михайличенко Христина Ігорівна, магістрант (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Донський державний технічний університет, Ростов-на-Дону, Росія

  У статті розглянуті важливі теми маркетингу в галузі культури, проаналізовано головні його складові та особливості застосування в організаціях театральної системи. Різноманіття пропозицій кон-цертно-театрального ринку при відсутності високого зросту платоспроможного попиту з боку споживача стає перешкодою для реалізації цілей театральних організацій. Тому нами запропоновано розробку спеціальної платформи на сайті представників культурних галузей, заради залучення більшої потоку клієнтів.

  Ключові слова: маркетинг, театральна сфера, просування, покупка квитків, культура.

  Іноземні письменники, кажучи про маркетинг в сфері сценічної діяльності, дають чимало його визначень. Економіст з Аремерікі Дж.В Мелілло стверджував, що композиторські мистецтва, на увазі винятковості художньої суті, потребують змін конструкцій маркетингу, до того, як механізми моніторингу будуть включені в процес творчості. Виключно в цьому випадку вони будуть готові до пошуку відвідувачів для подій в області виконавства. [2]

  Поняття Дігглза закріплює продукт мистецтва в авангард абсолютно будь-якої маркетингової тактики, при цьому контакт творця продукту культури зі споживачем виступає в якості обов'язкового. Найважливіша мета впливу схильна до ознайомлення з пропонованими продуктами і їх оцінками, а не до задоволення потреб. Так само автор зазначає, що маркетинг в сфері мистецтва і культури, по суті, орієнтований на популяризацію продукту театральної діяльності одномоментно з придбанням стоять матеріальних результатів. Комерційний сектор створює продукт відповідно до запитів споживачів; художній, навпаки, для початку створює продукт, а потім намагається знайти відповідних покупців. [3]

  М. Моква - американський бізнесмен заявляє, що маркетинг не повинен диктувати майстру, як створювати твір мистецтва: роль маркетингу - об'єднати творіння і тлумачення художника з відповідною аудиторією. ^] Таким чином, маркетинг потрібно пристосовувати до особливості організацій мистецтва, продукт їх діяльності повинен створювати публіку, а не навпаки. Через самої природи мистецтва, традиційне тлумачення не може бути пристосоване для сфери мистецтва.

  На думку теоретика маркетингу театральної діяльності Г. Дадамя-на, спокусливість театрального продукту міститься в драмі, 85% відвідувачів йдуть поглянути на улюблених акторів, на другому місці -прівлекательность бренду театру, ім'я популярного автора або твору. І лише 4% глядачів при відвідуванні важливо ім'я режисера. У театрах опери і балету інша потреба. Досить мати в репертуарі 5 - 6 назв популярних балетів, щоб роздобути 44% глядачів - за 38% подань. На решту ходить лише п'ять відсотків публіки. [1]

  Згідно Т. Левітт, початковим умовою маркетингового уявлення в галузі культури є те, що організація зобов'язана визначити запити і потреби споживача і постаратися їх задовольнити, з урахуванням того, що очікуваний результат відповідав поставленим цілям відповідно до власної стратегії. [4]

  Організації культури і мистецтва, які будують свою справу з урахуванням маркетингових технологій, стає цікавіше для споживачів і для суспільства в цілому. Створення оригінального іміджу та надійної репутації, цікавість преси, привертають увагу приватних і корпоративних спонсорів, що, в свою чергу, сприяє поліпшенню фінансового стану установи.

  Застосування маркетингу в організаціях театральної сфери, що має свою особливість показана на малюнку 1.

  продуктом (товаром} є різні послуги. Глядач отримує в обмін на грошові кошти не матеріальні блага, а емоційна, і естетичне задоволення! задоволення потреб в освіті і культурному дозвіллі

  Ціни на послуги театральної сфери не змінюються в широкому діапазоні в залежності від попиту, у зв'язку з державною бюджетною підтримкою установ культури

  Театральна послуга «прив'язана» до місця. Чи не продукт доставляється спожи та лю, а навпаки, артіль повинен при яги а театр. Переміщатися в просторі може тільки яебсетьшая частина культурного пропозиції. У зв'язку з цим, рготоКоп (просування) стає інструментом маркетингу для театральним установ

  Рис.1 - Застосування маркетингу в організаціях театральної сфери

  У культурній сфері головна мета маркетингу - це шукання можливих покупців: слухачів, глядачів, читачів, відвідувачів для яких в результаті буде функціонувати абсолютно будь-яка культурна організація. Маркетинг в мистецтві повинен формувати той людський капітал, без якого неможливо розвинути цивілізоване суспільство.

  Через зростаючого суперництва на ринку культури та мистецтва, в сфері маркетингу театральної творчості неповторну актуальність приймають такі проблеми як: утримання свого глядача і знаходження нового.

  Маркетингові технології в сфері культури можуть використовуватися не тільки для реалізації продуктів різних розваг, підігнаних під загальний стандарт, але і для творів художньої літератури або концертів симфонічної музики.

  Чисельність відвідувань театрів в Росії відразу після різкої убутку, на початку 2000 року почала зростати, а в 2013 - 2017 роках зупинилося на позначці 30 млн. Відвідувань +/- 1,5 відсотка в рік. Але вже в 2018 році був встановлений рекорд по відвідувань театрів, про що повідомила віце-прем'єр Ольга Голодець. Вона так само оголосила, що за поточний (2018) рік театри відвідали понад 40 мільйонів людей. [5]

  За підтвердженими соціологічними даними було виявлено, що число муніципальних і державних театрів в Росії безперервно зростає. У період з 2006 по 2018 рік їх число зросло на 40 відсотків: з 427 до 601 театру. При цьому в статистичний облік потрапляють лише театри, якими не володіють муніципальні і державні органи. [6]

  Згідно з даними опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦИОМ), театральні заклад відвідує 33% від загального числа опитаних, з них:

  вказали на пізній час закінчення

  вистав, криміногенну обстановку і збої в. роботі громадського транспорту; 4%

  претензії не мають; 3%

  незадоволені поточним репертуаром і культурноі політікоі театрів; 5%

  вважають, що культура і сучасні театральні постановки знаходяться на низькому рівні; 12%

  не влаштовує висока ціна на квитки; 9%

  Рис.2 - Динаміка відвідування театрів

  В даний час споживачі купують квитки в основному на сайті державних і муніципальних театрів. Згідно з даними малюнка 3 близько 50% респодентів купують квитки на сайті, 23% у квиткових операторів і агентів, 19% в касах, 5% в квиткових столах, 3% в додатках в соціальних мережах. [8]

  Віджет покупки на сайті

  Квиткові оператори і агенти

  каса

  квитковий стіл

  Додаток в соціальних мережах

  Рис.3 - Розподіл покупок квитків по каналах продажів, 2018 рік

  Одномоментно з ростом і розвитком функціоналу квиткових платформ зростає кількість організаторів, які роблять ставку на самостійні продажі. За даними RAD ARIO, за 2018 рік тільки в театральному сегменті частка прямих онлайн-продажів (тобто продаж на своєму сайті і в соціальних мережах) виросла на 40%. [8]

  Основними каналами покупки квитків є сайт фестивалю і сайти розповсюджувачів квитків. На «Пікнік" Афіші "» квитки частіше купують на сайті фестивалю, а на Park Live - через сайти розповсюджувачів, як показано на малюнку 4.

  В ЦІЛОМУ 1 ПІКНІК Ш | «АФІШІ» | ніжь ^ до ІНШІ

  Сайт фестивалю Н| 32 40 Г 191 зз Н 191

  Квитковий сайт 29 251 45 * 32 201

  На вході 1 | 2 13І 14

  У друзів | 2 13 \ 2 12 1 3

  Соціальні мережі 12 м І 16 І

  Інша І | 1 | 2 | 3 1 =

  Чи не набував квиток || 24 || 23 В 20 | 171 | 43

  Важко відповісти | 7 і | 8 | з | 8

  Рис.4 - Розподіл активності куплених квитків

  На сьогоднішній день ринок кваліфікованого мистецтва розглядається як один з найважливіших ресурс економіки, який вимагає особливих управлінських технологій, що дозволяють отримати економічну користь від різних культурних продуктів. Більшість організацій культури стали вводити технології маркетингу в процес своєї діяльності.

  В майбутньому 10-річчі театральну справу повинно забезпечити не тільки збереження досягнень вітчизняної сцени колишніх років, але і дати нові імпульси розвитку театру і як виду мистецтва, і як соціального інституту, який відповідає духовним запитам росіян.

  Регіон Всього театрів е 6 а. 11? Т Про 0 1 С 1 2 О. г а. а г €> г 1 ж X а I а. а -0- X а. т З 1 2 О. »- г Театру ляльок

  Республіка Адигея 3 г 3

  Республіці Калмикія 2 2 2 2

  Краснодарський край 37 21 14 10 8 18 3 3

  Астраханська область 10 4 4 4 1 2 1

  Волгоградська область 24 6 11 11 8 7 5 4

  Ростовська область 21 9 12 8 4 7 4 2

  Республіка Крим 6 1 2 4 2 1 1

  Севастополь 5 Розгорнути 3 3 3 1

  Разом ЮФО 108 41 50 45 24 36 16 11

  Разом з Росії 1 762 7В2 744 637 384 309 229 212

  Рис.5 - Кількість театрів в ЮФО

  З малюнку 5 видно, що всього в Південному федеральному окрузі за 2018 р.діяло 108 театрів, з них приблизно 50% - драматичних, близько 25% дитячих, 15% театрів - студій і решта 10% припадають на периферійні театри і театри ляльок. [ 8]

  Відвідуваність федеральних театрів збільшилася на 22% з 2015 по 2018 року, а доходи від продажів квитків зросли на 80%. Про це повідомив на виступі в Громадській палаті Володимир Мединський. Він також зазначив, що за чотири роки кількість гастролей російських театрів по країні зросла на 60%, пише «Інтерфакс». [5]

  Для забезпечення динаміки / зростання числа відвідувачів державних і муніципальних театрів вважаємо доцільно запропонувати створення віртуальної спільноти / клубу на сайті організації / підприємства для постійних клієнтів. Так як в основному клієнти купують квитки на сайті театрів, а також у зв'язку з тим, що сучасне суспільство спрямоване на віртуальне спілкування, вважаємо цю ідею доцільною. Для них також можна передбачити різні акції і знижки, якщо вони будуть залучати до дане співтовариство своїх друзів і знайомих.

  На прикладі сайту покажемо ідею розробки віртуальної спільноти, за допомогою якого постійні відвідувачі театру зможуть спілкуватися, знайомитися і залишати свої відгуки / коментарі в режимі 24/7.

  Рис.6 -Теана інтернет - спільноти

  Права стрілка на малюнку показує графу, в яку можна додати панель віртуального співтовариства, а ліва стрілка - покупку квитків зі знижкою, завдяки залученню друзів.

  Список літератури

  1. Дадамян, Г. Культурне життя країни будуть проектувати продюсери / Г. Дадамян. - Режим доступа- URL: http. www.newslab.ru (Дата звернення 15.12.2019).

  2. Джозеф В. Мелілло Як продавати мистецтво: [збірник статей] / уклад. і ред. амер. изд. Джозеф В. Мелілло / пер. з англ. В. О. Бабкова. - Новосибірськ: Сиб. хронограф, 2001. - 195 с. : ил.

  3. Димнікова А.І. Культура і маркетинг / Про деякі особливості існування театрів в умовах ринкових відносин // Культурна політика в сучасному суспільстві. М .: Російський інститут мистецтвознавства, 1992.-С. 147-158.

  4. Котлер Ф. Всі квитки продані. Стратегії маркетингу виконавських мистецтв / Ф. Котлер, Дж. Шефф / - М.: Класика-XXI, 2004.

  5. Парламентська газета Федеральних зборів РФ [Електронний ресурс]. - Режим доступу - URL: https://www.pnp.ru/social/teatry-zhdut-bolshie-reformy.html (Дата звернення 14.12.2019).

  6. Російська Газета RG.RU [Електронний ресурс]. - Режим доступу - URL: https://rg.ru/2011/06/21/teatr-site-dok.html (Дата звернення 12.12.2019).

  7. Ф. Колбер [и др.] Маркетинг культури і мистецтва / / Пер. з англ. Л. Мочалова; під ред. к. і. М. Наймарк. - СПб. : Видавець Васін А.І., 2004. -256 с.

  8. RADARIO [Електронний ресурс]. - Режим доступу - URL: https://radario.ru/events?showFree=false&sortBy = date&page = 0&tags = 1 (Дата звернення 12.12.2019).

  Suslova Tatyana Aleksandrovna, student

  (E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

  Shevchenko Elena Igorevna, Senior Lecturer, Department of Economics

  (E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

  Mikhaylichenko Kristina Igorevna, undergraduate of the Department of "Economics" in the direction of "Trading" (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia MARKETING OF THE CONCERT AND THEATER ACTIVITY

  Abstract. The article discusses the important topics of marketing in the field of culture, analyzes its main components and features of application in the organizations of the theater system. The variety of offers of the concert and theater market in the absence of high growth in solvent demand from the consumer becomes an obstacle to the realization of the goals of theater organizations. Therefore, we proposed the development of a special platform on the website of representatives of cultural industries, in order to attract a larger flow of customers. Keywords: marketing, theater, promotion, ticketing, culture.

  УДК 339.138

  ПОСТУП ТОВАРІВ У INSTAGRAM Шевченко Олена Ігорівна, старший викладач, (e - mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Столярова Олеся Юріївна, студентка (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Михайличенко Христина Ігорівна, студент (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Донський державний технічний університет, Ростов-на-Дону, Російська Федерація

  Instagram - соціальна мережа, в якій дуже швидко можна отримати передплатників і збільшити продажі. Це найкраща площадка, щоб «показати товар обличчям». Instagram ідеально підходить для створення і розвитку бізнесу, так як соціальна мережа гарантує максимальний результат при мінімальних зусиллях і фінансових витратах. Вести особисту Instagram - сторінку і просувати бренд за допомогою Instagram - аккаун-та -дві різні завдання. Як зробити, щоб бізнес-аккаунт не тільки радував око і збирав лайки, а став джерелом доходу? Для цього в першу чергу створюємо грамотно свій Instagram -аккаунт, розвиваємо його, наповнюємо вмістом і просуваємо спеціальними способами, які допоможуть не тільки зробити Instagram -аккаунт привабливим, але і добре продаваним.


  Ключові слова: МАРКЕТИНГ /ТЕАТРАЛЬНА СФЕРА /ПОСТУП /КУПІВЛЯ КВИТКІВ /КУЛЬТУРА /MARKETING /THEATER /PROMOTION /TICKETING /CULTURE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити