У статті розглядаються основні техніки акварельного живопису, які використовуються в школі і дозволяють суб'єкту освіти осягати вербальні і візуальні знакові системи, розвивати образотворчу, мовну та культурні компетенції, дослідити прагматичні аспекти малюнка. Акварельні техніки ранжовані за релевантністю, що дає можливість рефлексувати основні педагогічні параметри при їх реалізації.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Бикасова Лариса Володимирівна


Painting Techniques: Artistic And Didactic Discourse

The article deals with the basic techniques of watercolor painting, which are used in school and allow the subject of education to comprehend verbal and visual sign systems, develop graphic, linguistic and cultural competences, and explore pragmatic aspects of the drawing. Watercolor techniques are ranked by relevance, which makes it possible to reflect the basic pedagogical parameters when implementing them.


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Шкільні технології


  Наукова стаття на тему 'МАЛЬОВНИЧІ ТЕХНІКИ: ХУДОЖНЬО-ДИДАКТИЧНИЙ ДИСКУРС'

  Текст наукової роботи на тему «МАЛЬОВНИЧІ ТЕХНІКИ: ХУДОЖНЬО-ДИДАКТИЧНИЙ ДИСКУРС»

  ?......................................................................................................................Внірше у Шша

  МАЛЬОВНИЧІ ТЕХНІКИ: ХУДОЖНЬО-ДИДАКТИЧНИЙ ДИСКУРС

  Лариса Володимирівна Бикасова,

  доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки Таганрозького інституту імені А.П. Чехова (філія) ФГБОУ ВО «РГЕУ (РИНХ)», м Таганрог, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  в статті розглядаються основні техніки акварельного живопису, які використовуються в школі і дозволяють суб'єкту освіти осягати вербальні і візуальні знакові системи, розвивати образотворчу, мовну та культурну компетенції, дослідити прагматичні аспекти малюнка. акварельні техніки ранжовані за релевантністю, що дає можливість рефлексувати основні педагогічні параметри при їх реалізації.

  • рецепція • евристичний компонент • модус креативності • міждисциплінарність

  Вступ

  У розвитку суб'єкта особливе місце займає художня діяльність, так як вона володіє системою різноманітних функцій: пізнавальної, оцінної, компенсаційної, комунікативної і т.д .; поєднує в собі мислення, емоцію, інтуїцію; рефлектує навколишню дійсність; сприяє реалізації художніх ідей в форматі малюнка; формує естетичний смак і т.д. Значущим компонентом художньої діяльності є образотворче мистецтво, перманентно супроводжує дитину і підлітка в системі дитячий сад -школа, у позашкільній діяльності.

  Мета дослідження

  Метою дослідження є вивчення особливості образотворчого творчість суб'єкта на прикладі занять акварельного живописом. Акварель - мальовнича техніка, яка використовує спеціальні акварельні фарби, при розчиненні у воді утворюють прозору суспензію тонкого пігменту, що створює ефект легкості, легкості, тонких колірних переходів. Акварель поєднує особливості живопису і графіки, тому перед суб'єктом освітнього процесу стоїть завдання продумати задум майбутнього малюнка, його композицію, характер колірної гами і т.д.

  Логіка процесу навчання в форматі роботи з акварельними техніками представляє тріаду: чуттєве пізнання - сприйняття - абстрактне мислення. У зв'язку з цим найбільш поширеними принципами навчання в роботі з аквареллю є наочність, послідовність, який виховує характер навчання.

  При використанні на занятті акварельних технік суб'єктом вирішуються три основні завдання: розподіл часу (акварельні роботи повинні виконуватися досить швидко); формування посидючості (лессировка вимагає багаторазового повторення операції); відпрацювання реакції (плинність акварельних фарб виробляє у дітей акуратність).

  Акварельні техніки в живописі присутні в навчальних програмах початкової, середньої школи, школи мистецтв, в системі додаткової освіти. Так, в програмі, розробленій Російським НДІ культурної і природної спадщини імені Д. С. Лихачова (І.А. Морозова, С.В. Чумакова), роботі з акварельними техніками приділяється 32 години при трирічному терміні навчання. Освітня програма Московської державної спеціалізованої школи акварелі С. Андріяки призначена для учнів 1-4-х курсів (учні від 11 до 16 років) і передбачає проведення 9 уроків на тиждень. Авторська програма «Акварель» з образотворчого мистецтва для учнів 1-4 класів (Л.А. Скочіна)

  розрахована на 37 годин; «Програма освіти і творчості» (автор В. Коша-ів), програма Т.І. Копцева з навчання образотворчому мистецтву шестирічок. Дані програми мають місію прилучення дітей і підлітків до культури, але

  - не враховують інтереси учнів інших класів середньої школи;

  - не пропонують можливості більш глибоко познайомитися з акварельними техніками зважаючи на малу кількість годин, що відводяться на вивчення даної теми;

  - не передбачають її повсюдного впровадження і активного використання в школах країни.

  Матеріали і методи дослідження

  З урахуванням ситуації, що склалася ми розробили і апробували пілотний проект освоєння акварельних технік для учнів п'ятих класів. П'ятий клас обраний нами як «рубіжний» при переході з початкової школи в середню, коли змінюються не тільки педагогічні умови формування суб'єкта, а й світогляд дітей, сфери інтересів особистості.

  Плановані перспективи курсу:

  - знайомство учнів з властивостями акварелі, що володіє потужною синергией;

  - оволодіння методами роботи з аквареллю, що дозволяють отримати високий результуючий ефект і максимально розкрити персональний баланс особистості;

  - формування культурного коду суб'єкта, який рефлектує смисли, поняття, архетипи, символи.

  На етапах роботи з акварельними техніками акцент художньої діяльності зміщується, внаслідок чого

  - на емпіричному рівні доцільно включати етап «сприйняття - засвоєння»; евристичний компонент; модус креативності;

  - на рівні теоретичної основи передбачається знайомство учнів з елементами мистецтвознавства, теорією образотворчої діяльності;

  - на рівні логіки теорії передбачається формування елементів раціонального мислення, поява комунікативного дискурсу, ініціація учнями відбору змісту мистецької освіти;

  - на рівні сукупності вивірених в теорії тверджень: креолізації навчальних мов [3].

  Експериментальна робота проводилася в п'ятих класах МОБУ ЗОШ № 3 ім. Ю.А. Гагаріна м Таганрога. В експерименті взяли участь 108 учнів. Суть експерименту полягала в підтвердженні гіпотези про те, що поглиблене вивчення акварельних технік сприяє виникненню інтересу до оволодіння прийомами роботи з акварельними фарбами; формування у суб'єкта необхідних компетенцій (змістовно-комунікативних, особистісно-методичних, предметно-змістовних); вихованню естетичного смаку; розвитку креативності особистості.

  Час експериментальної роботи склало 16 годин: 10 уроків по 45 хвилин, 2 год факультативних занять матерією, 4 години позашкільної роботи учнів над спільним проектом. На уроках було передбачено вивчення теоретичного матеріалу і виконання практичної роботи в рівних частках. Факультативні заняття і виконання проекту припускали практичну діяльність учнів.

  Розглянемо основні акварельні техніки, ранжуючи їх за релевантністю. Критеріями розподілу акварельних технік є: динаміка практики; концепт досвіду; якість і кількість сімеотіческіх одиниць, які підлягають засвоєнню на уроці; ступінь сформиро-ванности креативності суб'єкта [1].

  1. «Італійська» акварель.

  2. «Англійська» акварель.

  3. Робота по фрагментарно зволожених листу.

  4. Комбінація зазначених прийомів.

  Гідність роботи в техніці «Італійська акварель» полягає в тому, що такий спосіб дозволяє отримати легкі колірні відтінки з м'якими переходами. Дану техніку вибрали на заняттях 23% учнів.

  ЙМЖ ....... У ....... ПРА-І.ТІ-Н.А

  Це були діти з яскраво вираженим флегматичним темпераментом, які успішно використовували дану техніку в пейзажного живопису. Плинність акварелі вимагала від суб'єкта посидючості, самоконтролю, досить вільного володіння пензлем. З певною часткою умовності можна стверджувати, що дана техніка органічно підходить для художньої технології «концентроване навчання», так як брали участь в експерименті школярі легко і вільно використовували цю техніку.

  Техніка «Англійська акварель» сприяє створенню безлічі кольорів і відтінків, збереженню свіжості їх звучання. Ми з'ясували, що ця техніка найчастіше вибирається двома категоріями дітей і підлітків:

  - з яскраво вираженою творчою схильністю (яскраві акварельні роботи створюються школярами, мають гарне естетичне розвиток, усвідомлюють мистецтво як специфічний продукт людської культури. Число школярів з розвиненим естетичним смаком, сформованим художнім стилем в числі респондентів склало 6%);

  - з рухомим механізмом внутрішньої регуляції психічної діяльності і поведінки (емоційні характеристики: збудження, радість, тривожність). «Англійська акварель» -техніка, охоче застосовується непосидючість дітьми зі слабкою концентрацією уваги, холериками, які звикли відразу отримувати результат, в іншому випадку у них пропадає інтерес до творчого процесу (9% учнів). Дана техніка підходить для художньої технології «адаптивне навчання».

  Застосування акварельних технік може відбуватися поетапно, що особливо важливо при створенні масштабних полотен, в яких об'єднуються окремі фрагменти картини (спільний проект класу). Така робота має великий вплив на формування суб'єкта в рамках персоніфікованої педагогіки: розвиток креативного мислення, формування лідерських якостей / командного духу, підтримка креативних ідей (11% учнів).

  Техніку «Робота по фрагментарно зволожених листу» в експерименті частіше вибирали учні з яскраво вираженим меланхолійним темпераментом, що використали акварель для зображення натюрморту (нанесення фарби на зволожений лист дає ефект прозорих відтінків). Школярі швидко занурювалися в роботу з акварельними фарбами, так як результат приводив їх до нових відкриттів. В процесі експерименту встановлено, що по фрагментарно зволожених листу частіше працюють ті, яких навчають двох категорій: мають розвинений естетичний смак (8%) або гостро залежні від настрою діти (5%).

  На уроках і в позакласній роботі діти і школярі можуть користуватися комбінованій технікою, коли в картині гармонійно поєднуються прийоми італійської, англійської технік і роботи по фрагментарно зволожених листу. Дана техніка підходить для художньої технології «різний рівень» і використовується, коли необхідно:

  - створити фон (перший шар фарби накладається на вологий лист);

  - детально прописати елементи плану і фону;

  - продовжити малюнок по зволоженою поверхні.

  Робота по фрагментарно зволожених листу є комплексний метод, сила виразності й емоційного впливу максимальна, техніка сприяє гармонійному розвитку суб'єкта (емпатія, симпатія, розвиток естетичного смаку). Живі, рухливі сангвініки і швидкі, рвучкі холерики активно використовували дану акварельний техніку (34% учнів). Робота по фрагментарно зволожених листу рекомендується нами при використанні в художній технології «проблемне навчання».

  Результати дослідження та їх обговорення

  Акварельні техніки показують динаміку реалізації педагогічних параметрів в їх використанні: цільовий, змістовий, технологічний, організаційний. При цьому під цільовим параметром

  Таблиця 1

  Реалізація педагогічних параметрів в роботі з акварельними техніками

  Техніка Цільовий Змістовний Технологічний Організаційний

  Італійська акварель + + +

  Англійська акварель + + +

  Фрагментарно зволожений лист + + +

  Комбінація методів + + + +

  ми маємо на увазі прагнення максимально розкрити потенціал суб'єкта (креативний, інтелектуальний, освітній і т.д.) [2]. Змістовний параметр передбачає врахування наповнення художньо-образотворчої діяльності дітей і підлітків; технологічний параметр описує механізми самовираження, самоактуалізації суб'єкта; організаційний параметр рефлектує ступінь варіативності, гнучкості, пристосування до умов творчої роботи.

  висновки

  Рефлексія педагогічних параметрів при роботі в певній акварельного техніці дозволяє зробити висновок про ступінь самоактуалізації, самовираження, самопізнання, самоорганізації суб'єкта. З певною часткою умовності можна констатувати:

  1. Освоєння суб'єктом естетизованим артефактів приблизно однаково в італійській і англійській техніках, на фрагментарно зволоженому аркуші і максимально в комбінованій техніці;

  2. Аналогічно першій позиції відбувається засвоєння школярем когнітивних практик при виборі акварельних технік;

  3. При використанні акварельних технік постулюється послідовне розширення механізмів самоідентифікації суб'єкта;

  4. Організаційний параметр дозволяє зробити висновок про кореляційно-синхронізований змісті художнього знання в продукт-орієнтованому навчанні;

  5. У психолого-педагогічному плані важливо відзначити гальмування негативних і актуалізацію позитивних моментів поведінки суб'єкта в творчому процесі [4].

  висновок

  Узагальнюючи сказане, зазначимо:

  - акварельні експлікації представляють один з дискурсів художньої освіти і є ресурсом креативного розвитку суб'єкта;

  - розподіл акварельних технік за релевантністю рефлектує архітектоніку розвитку креативної діяльності суб'єкта;

  - парадигмальні зміни педагогічного знання сприяли трансформації сучасного мистецького дискурсу, що характеризується:

  а) перформативном (акварель - специфічний засіб, що дозволяє школяреві виробити власну «соціальну оптику», за допомогою якої відбувається розуміння навколишнього світу) [6];

  б) интенциональностью (художня робота в акварельних техніках характеризується сильним впливом навчальних текстів / плакат, реклама /) [5];

  в) медійних (художня медій-ність сприяє формуванню емоційного фону суб'єкта: оволодіння своїм внутрішнім світом, розвиток культури особистості і її егосістеми, духовного потенціалу) [7]. ?

  література

  1. Бикасова Л.В. Реформування сучасної освіти: мультідісціплі-Нарнії підхід. Росія: тенденції та перспективи розвитку. Щорічник. Вип 9. Частина 2. Російська академія наук. Інститут наукової інформації з суспільних наук. Клуб суб'єктів інноваційного та технологічного розвитку. - М, 2014. - С. 339-344.

  2. Бикасова Л.В. Аналіз моделей креативності в аспекті інвестиційної теорії // Известия вищих навчальних за-

  Шшш ....... у ....... ЖЖМ

  ведений. Північно-Кавказький регіон. Психологія. Загальні науки. Спецвипуск. - Ростов н / Д, 2006. С. 3-7.

  3. Бикасова Л.В. Система сучасного художнього освіти в Німеччині / Навчальний посібник. - М .: АПКіПРО, 2006. - 214 с.

  4. Бикасова Л.В., Іщенко О.М. Еволюціонування суб'єктності в освітніх моделях // Казанська наука. № 5. - Казань: Изд-во Казанський видавничий дім, 2011 року. - С. 83-85.

  5. Бикасова Л.В., Привалова О.І. Розвиток художньої педагогіки в Росії // Мистецтво та освіта. - 2010. -№ 1. - С. 12-21.

  6. Бикасова Л.В., Самойлов А.Н. Дистанційна освіта: культура, середа, соціалізація // Известия Південного Федерального Університету. Педагогічні науки. - 2014. - № 2. - С. 37-42.

  7. Сучасний художньо-освітній дискурс. Історія педагогіки, виховання, навчання. Навчальний посібник. Під ред. Г.Б. Корнетова. - М .: АСОУ, 2017.- С. 169-184.

  8. Бикасова Л.В. Індивідуальність як медіум сучасної культури. Всеросійська конференція «Кліо і логос: історія і культурологія в просторі взаємодії». - СПб .: Астері-он, 2017. - С. 159-165.


  Ключові слова: РЕЦЕПЦІЯ /RECEPTION /ЕВРИСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ /HEURISTIC COMPONENT /МОДУС КРЕАТИВНОСТІ /CREATIVITY /міждисциплінарних /INTERDISCIPLINARITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити