Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2002
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'малорозмірних безпілотний літальний апарат народно-господарського застосування'

  Текст наукової роботи на тему «малорозмірних безпілотний літальний апарат народно-господарського застосування»

  ?Залучена маса, відповідна руху при малих кутах крену, може бути визначена шляхом безпосереднього зіставлення теоретичного і експериментального значення періоду качки. Прісоеді-,,, кінематичних характеристик гідролітака. Виступаючі частини корпуса човна не призводять до суттєвих змін величини приєднаної .

  При вертикальній хитавиці можливо теоретичне визначення приєднаної маси за допомогою гіпотези плоских перетинів. В існуючих методах теоретичного розрахунку приєднаних мас прийнято пропозицію про те, що приєднана маса гідролітака дорівнює половині приєднаної маси повністю зануреною у воду частини човна. При використанні гіпотези плоских перетинів сумарна приєднана маса може бути визначена шляхом інтегрування по довжині човна приєднаних мас шарів днища. Таким чином, побудова методу розрахунку приєднаних мас гідролітака при русі його по поверхні води, вимагає дослідження завдання занурення клина різної форми.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Логвинович Г.В. Гідродинаміка течій з вільними межами. Київ: Наукова думка, 1969.

  2. Сєдов Л.І. Механіка суцільного середовища. Т.2. М .: Судпромгіз, 1956.

  УДК 629.73015 (075.8)

  О.Е. Носко, Ю.С. Воронков

  Малорозмірних безпілотних літальних апаратів НАРОДНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ

  В рамках НДР "Розробка системи безпілотних малорозмірних високотехнологічних літальних апаратів з дистанційним управлінням широкого призначення (для використання в регіонах Північного Кавказу та Поволжя)" був розроблений малорозмірний безпілотний літальний апарат (МЛА), виконана в повному обсязі технічна документація для його виготовлення.

  МЛА буде використовуватися для виконання наступних завдань:

  1), -онное зондування джерел викидів;

  2) взяття проб повітря в приземних шарах атмосфери;

  3)

  попередження виникнення надзвичайних ситуацій;

  4) збір інформації про масштаби та наслідки забруднення;

  5), їм для виживання і порятунку вантажів;

  6);

  7) .

  Конструктивно МЛА є безпілотний літальний апарат порівняно невеликих розмірів, виконаний за технологіями, близьким до авіамодельним, з використанням недорогих матеріалів, ремонтопридатний в польових умовах, з широким використанням модуль-

  Секція літальних апаратів

  но-блокових конструкцій, що дозволяють знизити витрати на технічне обслуговування апарату при їх експлуатації в різних кліматичних умовах силами фахівців середньої кваліфікації. Аеродинамічні, енергетичні та пілотажно-навігаційні характеристики МЛА дозволяють використовувати його, як на гранично малих висотах, так і на висотах, доступних літакам аналогічного призначення. Помірні швидкості польоту МЛА з дотриманням вимог екологічної безпеки впливу їх на навколишнє середовище забезпечені конструктивними особливостями .

  Управління МЛА передбачається здійснювати в ручному режимі опе-, (), режимі від бортового процесора з дешифруванням і відпрацюванням програм в залежності від просторово-часового положення МЛА і змісту .

  До складу корисного навантаження МЛА буде входити бортова апаратура і оснащення, конкретні параметри і перелік яких визначиться спільно з замовником відповідно до потреб виконання ряду завдань щодо застосування МЛА.

  УДК 629.735.33. (47 + 57)

  Л.Г. Фортіно, В.О. Терешко, Е.Е. Бублей, В.В. Хруленко ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ гідролітак

  Літальні апарати (ЛА) гідроавіації можна розглядати як транспортний засіб для перевезення розвантажувати або бортового (вози). -ческого рівня гідролітака за допомогою критерію конструктивної досконалості і, отриманого на базі запропонованого Р.Л. Бартіні транспортного критерію. З аналізу [1,2,3] ясно, що збільшення складових вантажопотоку, що припадає на одиницю злітної маси, характерно для більш досконалих ЛА. Однак для всіх транспортних самохідних машин, до яких відносяться і ЛА, очевидно існування взаємозалежностей між складовими вантажопотоку: збільшення запасу палива веде до зменшення маси вантажу і навпаки, якщо зберігається дальність, збільшення швидкості веде до зменшення дальності польоту. При цьому величина злітної маси істотно впливає на ці взаємозалежності. Тому, незважаючи на отримані на ТАНТК статистичні залежності від цих складових, було проведено пошук спрощених взаємозв'язків, які б дозволили:

  1) -

  різної методикою визначення, що дозволяє порівнювати технічний рівень різних ЛА;

  2)

  функції злітної маси ЛА;

  3) -

  .

  Для отримання взаємозв'язку маси вантажу і дальності польоту була взята опорна залежність дальності польоту від відносини твори за-


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити