Вивчено особливості біології малого тютюнового жука (

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Сичова І. В.


Lasioderma serriccorne F.) в умовах ВАТ «Погарська сигаретного-сигарна фабрика». Виявлено залежність ступеня пошкодження малим тютюновим жуком від хімічного складу тютюнового ліста.In given article Special biological features of the small tobacco beetle are found at Joint-Stock company Pogar cigarette factory have been studied. Dependence on grade of damage caused by tobacco beetle in relation to chemical composition of tobacco leaf has been accordingly revealed.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Вісник Брянської державної сільськогосподарської академії

  Наукова стаття на тему 'Малий тютюновий жук в умовах ВАТ «Погарська сигаретного-сигарна фабрика» та оцінка його впливу на продукцію'

  Текст наукової роботи на тему «Малий тютюновий жук в умовах ВАТ« Погарська сигаретного-сигарна фабрика »та оцінка його впливу на продукцію»

  ?УДК 595.76: 632.76: 633.71

  МАЛИЙ ТЮТЮНОВИЙ ЖУК В УМОВАХ ВАТ «погарські СІГАРЕТНОСІГАРНАЯ ФАБРИКА» І ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА ПРОДУКЦІЮ

  ІВ. СИЧОВА

  ФГТУ ВПО «Брянська державна сільськогосподарська академія»

  Вивчено особливості біології малого тютюнового жука (Lasioderma semcшme F.) в умовах ВАТ «По-гарская сигаретного-сигарна фабрика». Виявлено залежність ступеня пошкодження малим тютюновим жуком від хімічного складу тютюнового аркуша.

  ВСТУП

  За літературними даними в 20-30-х роках XX століття в різних країнах світу запасам людини шкодило близько 300 видів комах із загону жуків. А в кінці століття ця цифра зросла до 420 видів (Варшаловіч А.А., 1995; Мордкович Я.В., Соколов О.О., 2004). Таке значне збільшення видів шкідників запасів пояснюється прогресом наукових досліджень в області систематики і ареалографіі, а також інтенсивним розвитком торгівлі продуктами запасів людини, і як результат цього - широке розселення шкідливих видів по інших країнах і континентах. Важливу роль в розселенні грають і широкі пристосувальні біологічні особливості цієї групи шкідників.

  І, звичайно, вирішальне значення в розселенні цих специфічних шкідників має сама людина. У зв'язку з розселенням в нові місця проживання і введенням в культуру нових видів рослин люди разом з насінням і продовольством завозили і комах - шкідників запасів.

  Так, наприклад, за повідомленням основоположника Російської наукової школи з вивчення шкідників запасів І.А. Порчинського (1913), на початку XX століття відзначалися лише перші випадки завезення в південні губернії Росії таких шкідників, як зерновий точильник, рисовий і кукурудзяний довгоносики, квасолева зерновка. Але з перших спроб всі ці види не змогли прижитися навіть в південних районах через суворих зимових умов. Однак всі вони в подальшому пристосувалися до клімату південних губерній Росії, а потім розширили свій ареал в Центральне Черноземье і в середню смугу, де зараз є першорядними шкідниками.

  Доведено, що широко поширені шкідники запасів, а також заражені ними продукти є джерелами алергенів і нерідко є причиною виникнення та-

  ких захворювань як атопічна форма бронхіальної астми, алергічний рино-кон'юнктивіт. Відомо, що екскременти всіх комах отруйні через просочують їх сечокислих солей і викликають шлунково-кишкові розлади. Токсичні речовини, що містяться в тілі деяких жуків і гусениць, при попаданні на шкіру викликають різні дерматити, на слизову оболонку очей - кон'юнктивіт і блефарит, роздратування шкіри і слизових оболонок, блювоту, головний біль і судоми.

  Тому одним з найбільш дієвих заходів обмеження ареалів шкідників взагалі і шкідників запасів зокрема є введення обмежень на їх завезення в вільні від них країни і регіони.

  Проблема захисту тютюнової сировини в період зберігання від шкідників вимагає всебічного розгляду та ретельного підходу до вибору комплексу заходів. В першу чергу, слід зазначити історично змінилася за останні сто років, тенденцію використання вітчизняного та імпортного сировини в тютюновій галузі Росії. На початку 20-го століття в Росії культивувалися з сортів тютюну переважно цигаркові і сигарні, з сортів Тютюна - махорка та бакун, який під назвою «українського тютюну» продавався за кордон, здебільшого до Франції. Цигаркових тютюну вироблялося понад 1,5 млн. Пудів, сигарних до 200 тис. Пудів, тобто вітчизняне тютюнництво майже повністю задовольняло попит промисловості в тютюновому сировину і тільки 2% цигаркових виробів випускалося з турецького сировини високої якості.

  Змінилася геополітична ситуація в кінці 20-го століття привела в тютюновій промисловості РФ до збільшення більш ніж наполовину імпорту сировини, причому розширився і список країн-імпортерів. Це створило умови до розширення ареалу розповсюдження деяких видів складських шкідників на території РФ, зокрема поява на території ВАТ «Погарська сигаретного-сигарна фабрика» малого тютюнового жука (Lasio-derma serriccome F.).

  МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

  На території ВАТ «Погарська сигаретного-сигарна фабрика» (кімната для дегустації) у вересні 2008 р були відібрані ентомологічні зразки (включаючи імаго і личинок), а також пошкоджені тютюнові листи сортів тютюну Вірджинія (Іран, Болгарія). У сигарному цеху виявлено пошкоджені листя тютюну (виробник - Індонезія). Проби відбиралися відповідно до «ентомологічного методами збору і визначення комах і кліщів-шкідників продовольчих запасів і непродовольчого сировини .: МУК

  42.1479-03 ». Одноразово брали 100 проб одного і того ж продукту з різних точок (з середини і 4 кутів) і з різної глибини (у поверхні, в середній частині, біля дна) (табл. 1).

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Аналіз відібраних ентомологічних зразків показав наступні результати:

  1) У всіх зразках присутній жук в стадіях розвитку imago і larva. Жук довжиною 2-3 мм, каштаново-коричневий, одноколірні тіло подовжено-овальне, верх опушен сірими короткими волосками. Лапки ясно 5-члениковиє. Вусики 11-члениковиє, пилчасті, зубці члеників вусиків з 3-го по 10-й притуплені. Голова зверху прикрита сільновипуклой, капюшоновідной переднеспінкой, є п'ять коричневих плям. Ширина підстави переднеспинки дорівнює ширині підстави надкрилій. Лапки короткі, коготок лапки зігнутий серповидно, надкрила безладно пунктіровать дуже дрібними крапками. Личинка жовтувато-біла, С-образна, з трьома парами грудних ніг. Морфологічний опис відібраних ентомологічних зразків свідчить про приналежність їх до виду Lasioderma serriccorne F., який відноситься до сімейства точильники - Anobiidae, загін жорсткокрилі - Coleoptera.

  Таблиця 1 - Ступінь пошкодження тютюнового аркуша залежно від хімічного складу

  Сортообразец (країна-виробляй- тель) Зміст вуглеводів,% Зміст смоли, мг / сигарету Вміст білків,% Вміст цукрів,% Ступінь пошкодження сортообразцов,%

  Дюбек (Індонезія) 0,98 15,7 4,25 0,41 15

  Вірджинія, (Г Реция) 11,3 14,6 7,25 14,0 50

  2) Найбільш пошкоджені личинками Lasioderma semccome F. тютюнові листи сорти тютюну Вірджинія (Греція), мали вміст вуглеводів 11,3%, цукру 14,0%, менше пошкоджені тютюнові листи (країна-виробник Індонезія) містили відповідно 0,98% і 0 , 4Р / о.

  3) Ембріональний розвиток Lasioderma semccome F. триває 6-15 днів. Личинки розвиваються 30-70 днів і линяють двічі. Лялечки розвиваються від 7 до 20 днів. Жуки в середньому живуть, не харчуючись, близько місяця. У неопалюваних приміщеннях шкідник має два покоління, в опалювальних приміщеннях, наприклад в кімнаті для дегустації може розвиватися до 4-5 поколінь. Найчастіше самки відкладають яйця по одному в папуші тютюну, тютюнові вироби лише 30-50 штук, рідше до 100 яєць.

  4) Родина тютюнового жука - Південна Америка, в даний час він є космополітом. Температурний оптимум сприятливий для нормальної життєдіяльності та розвитку знаходиться в межах 28-32 ° С, відносна вологість повітря 75%. При зниженні температури повітря до 18 ° С і нижче його розвиток припиняється, і всі фази розвитку жука гинуть через тиждень при мінус 4 ° С.

  З огляду на вищевикладене, ВАТ «Погарська сигаретного-сигарна фабрика» запропонований наступний комплекс заходів щодо захисту тютюнової сировини та виробів в період зберігання:

  1. При укладенні договорів про постачання імпортної сировини слід розглядати питання про можливість завезення в тюках тютюнового жука та інших шкідників.

  2. Для попередження заносу шкідника в склади необхідно ретельно перевіряти надходить на зберігання сировину, а також періодично (не рідше одного разу на місяць) оглядати його в період зберігання.

  3. Цінна тютюнову сировину і готові тютюнові вироби необхідно зберігати в сухому, ізольованому від зовнішнього повітря, приміщенні з кондиціонером.

  4. При виявленні в тютюновому сировину шкідника ефективна термічна обробка в сушарці при температурі 48-50 С і вологості повітря не вище 45-50%.

  5. В якості механічного методу боротьби з тютюновим жуком можна застосовувати світлові або феромоновими пастки, які слід розміщувати в складі на відстані 20 м одна від одної.

  6. На території ВАТ «Погарська сигаретного-сигарна фабрика» малий тютюновий жук, в основному, безперервно розвивається протягом року, даючи кілька поколінь. Однак проведення вологого дезінсекції вимагає суворого дотримання техніки безпеки при застосуванні інсектицидів у зв'язку з близьким розташуванням кімнати до робочих кабінетів співробітників фабрики. Вологу десінсекцію незавантаженої кімнати проводять за допомогою ранцевого обприскувача, завдаючи робочий розчин на всі внутрішні поверхні з розрахунку 50 мл на 1 м, наступними хімічними засобами, КЕ (мл / м): карате - 0,4; актеллик - 0,4; карбофос - 0,8. При проведенні робіт робочий персонал повинен пройти інструктаж з техніки безпеки при застосуванні інсектицидів, забезпечений ЗІЗ (засобами індивідуального захисту). Допуск людей та завантаження здійснюються через добу після обробки і ретельного провітрювання приміщень. Обробка тютюнового аркуша перерахованими інсектицидами не допускається.

  ВИСНОВКИ

  В результаті досліджень вивчені особливості біології малого тютюнового жука (Lasio-derma serтюcome F.) в умовах ВАТ «Погарська сигаретного-сигарна фабрика». виявити-

  лена залежність ступеня пошкодження малим тютюновим жуком від хімічного складу тютюнового аркуша. Небезпека появи в ентомофауни Брянської області нового складського шкідника пов'язана з широкою харчової спеціалізацією малого тютюнового жука (Lasio-derma serriccorne F.), здатного харчуватися не тільки тютюновим листом, але і сушеними фруктами, овочами, рисом, горіхами, лікарською сировиною, оббивкою м'яких меблів , тому потрібен постійний моніторинг нового складського шкідника.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Ентомологічні методи збору та визначення комах і кліщів шкідників продовольчих запасів і непродовольчого сировини :. Методичні вказівки МУК

  4.2.1479-03. - М ..: МОЗ, 2003. С. 5-12.

  2. Соколов Е.А ,. Мордкович Я.В. Шкідники запасів, їх карантинне значення і заходи боротьби. Оренбург: Інформзерно, 2004. - 104 с.

  3. Варшаловіч А.А. Карантинні та інші види жуків-шкідників промислової сировини і продовольчих запасів. М .: Колос, 1995, 123-126 з.

  SMALL TOBACCO BUG (LASIODERMA SERRICCORNE F.) AT JOINT-STOCK COMPANY "POGAR CIGARETTE FACTORY" AND EVALUATION OF ITS INFLUENCE ON PRODUCTS

  IV. SIYCHEVA The Bryansk state agricultural academy SUMMARY

  In given article Special biological features of the small tobacco beetle are found at Joint-Stock company "Pogar cigarette factory" have been studied.

  Dependence on grade of damage caused by tobacco beetle in relation to chemical composition of tobacco leaf has been accordingly revealed.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити