На основі виконаних раніше розрахунків інсоляції визначений тренд зміни сезонності в солярному кліматі північної півкулі з 3000 р. До н.е. е. по 2999 р. н.е. е. Визначено, що на цьому інтервалі мінімальні значення сезонності визначаються зменшенням річної інсоляції північної півкулі. Визначено хронологічні межі глибокого і тривалого мінімуму річної інсоляції північної півкулі і його розмах. Показано, що відзначається мінімум річної інсоляції в північній півкулі може бути однією з причин малого льодовикового періоду.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Федоров Валерій Михайлович, Фролов Денис Максимович


LITTLE ICE AGE IN THE EARTH HISTORY AND ITS POSSIBLE REASONS

The trend of seasonal variation of solar climate of Northern Hemisphere for 3000 BC 2999 AD period was determined on the basis of the previously performed Earth insolation calculations. Also was determined that for this time interval minimal values ​​of seasonality is characterized by decrease of summer insolation in Northern Hemisphere. The chronological borders of deep and long summer insolation minimum in Northern Hemisphere and its amplitude were identified. Considered minimum of summer insolation in Northern Hemisphere could be shown to be one of the reasons of Little Ice Age.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: життя Землі
  Наукова стаття на тему 'МАЛИЙ ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД У МОЄМУ ЖИТТІ ЗЕМЛІ ТА ЙОГО МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ'

  Текст наукової роботи на тему «МАЛИЙ ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД У МОЄМУ ЖИТТІ ЗЕМЛІ ТА ЙОГО МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ»

  ?взаємодія геосфер

  УДК 551.32 + 551.521.1 + 551.583

  DOI 10.29003 / m875.0514-7468.2020_42_1 / 4-12

  малий льодовиковий період в житті землі і його можливі причини

  В.М. Федоров, Д.М. Фролов1

  На основі виконаних раніше розрахунків інсоляції визначений тренд зміни сезонності в солярному кліматі північної півкулі з 3000 р. До н.е. е. по 2999 р. н.е. е. Визначено, що на цьому інтервалі мінімальні значення сезонності визначаються зменшенням річної інсоляції північної півкулі. Визначено хронологічні межі глибокого і тривалого мінімуму річної інсоляції північної півкулі і його розмах. Показано, що відзначається мінімум річної інсоляції в північній півкулі може бути однією з причин малого льодовикового періоду.

  Ключові слова: сонячна радіація, зміни клімату, інсоляція Землі, малий льодовиковий період.

  Посилання для цитування: Федоров В.М., Фролов Д.М. Малий льодовиковий період в житті Землі і його можливі причини // Життя Землі. 2020. Т. 42, № 1. С. 4-12. DOI: 10.29003 / m875.0514-7468.2020_42_1 / 4-12.

  Надійшла 06.02.2020 / Прийнята до публікації 20.02.2020

  LITTLE IcE AGE IN THE EARTH HISTORY AND ITS POSSIBLE REASONS

  Fedorov V.M., PhD, Frolov D.M. Lomonosov Moscow State University (Faculty of Geography)

  The trend of seasonal variation of solar climate of Northern Hemisphere for 3000 BC - 2999 AD period was determined on the basis of the previously performed Earth insolation calculations. Also was determined that for this time interval minimal values ​​of seasonality is characterized by decrease of summer insolation in Northern Hemisphere. The chronological borders of deep and long summer insolation minimum in Northern Hemisphere and its amplitude were identified. Considered minimum of summer insolation in Northern Hemisphere could be shown to be one of the reasons of Little Ice Age.

  Keywords: sun radiation, climate variation, Earth insolation, little ice age.

  1 Федоров Валерій Михайлович - к.г.н., в.н.с., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Фролов Денис Максимович - н.с., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., географічний ф-т МГУ ім. М.В. Ломоносова.

  4 Життя Землі 42 (1) 2020 4-12

  Вступ. Клімат - найважливіша характеристика природного середовища проживання людини і суспільства, тому дослідження змін глобального клімату є однією з актуальних проблем наук про Землю. Ця проблема визначається необхідністю прогнозування зміни клімату і наслідків кліматичних змін.

  Зміни клімату в майбутньому і знання про них багато в чому визначаються змінами клімату в минулому і наявної інформації про причини таких змін. Сонячна радіація є основним джерелом енергії, що визначає радіаційний і тепловий баланс Землі. У зв'язку з цим дослідження солярного клімату Землі в голоцені є важливим для визначення ролі інсоляційного фактора в глобальних кліматичних події недавнього геологічного минулого.

  Основне завдання. Малий льодовиковий період (МЛП) - подія, достовірно встановлене в кліматичній історії Землі. Найбільш помітно воно проявилося в Європі, північній Атлантиці і Північній Америці (т. Е. В північній півкулі Землі) [7]. Часовий інтервал події досить протяжний і визначається приблизно з 1300 по 1880 рр. [15, 16, 19], з максимумом в період з 1550 по 1880 рр. [10, 11, 14]. Таким чином, цю подію можна вважати мають глобальний просторовий і часовий масштаб. Воно широко відомо, як по полотнам Пітера (Старшого) Брейгеля (1525-1569) і Хендріка Аверкампа (1585-1634) (рис. 1), так і за численними історичними свідченнями і наукових публікацій [3, 7, 8, 14, 18 ].

  |Ч Ь. JL -. ^,, I і i - яй

  ^ Шми-® "Щі. - -? A.

  Мал. 1. «Зимова сцена на замерзлому каналі». Хендрік Аверкамп, 1620 року (див. Кол. Фото на 2 с. Обкладинки).

  Fig. 1. «Winter Scene on a Frozen Canal». Hendrick Avercamp, 1620.

  В якості основних причин МЛП називають зменшення сонячної активності, збільшення вулканічної активності, особливості циркуляційних процесів в атмосфері і океані. Однак, поряд з можливою участю зазначених факторів у глобальному похолоданні, навряд чи ними обмежуються всі причини цього кліматичного події. Основне завдання даного дослідження - показати невідзначеними в

  наукових роботах ще одну з можливих причин МЛП, пов'язану зі зміною сезонності і річної інсоляції північної півкулі.

  Відомо, що варіації приходить до Землі сонячної радіації в основному визначаються двома причинами, що мають різну фізичну природу. Однією з них є зміна активності в випромінюванні Сонця. Інша пов'язана з небесно-механічними процесами, що змінюють елементи земної орбіти і нахил осі обертання [1]. Під солярним кліматом Землі розуміється розраховується теоретично надходження і розподіл сонячної радіації на верхній межі атмосфери (ВГА) або на поверхні Землі без обліку атмосфери [1]. При цьому зміна активності Сонця не враховується.

  Методика розрахунку. Інсоляція розраховувалася з високим просторовим і тимчасовим дозволом [2, 3, 6, 20] для всієї поверхні Землі (без урахування атмосфери) в інтервалі з 3000 р. До н.е. е. по 2999 р. н.е. е. Вихідними астрономічними даними для розрахунків інсоляції були схиляння і екліптична довгота Сонця, відстань від Землі до Сонця, різниця ходу рівномірно поточного координатного часу (СТ) і всесвітнього корректируемого часу (UT). Поверхня Землі апроксимувати еліпсоїдом (GRS80 - Geodetic Reference System, 1980) з довжинами піввісь, рівними 6 378 137 м (великі) і 6 356 752 м (мала). Кроки при інтегруванні становили: по довготі і широті 1 градус, за часом 1/360 частина тривалості тропічного року. Значення сонячної постійної (середнє багаторічне значення TSI) приймалося рівним тисячі триста шістьдесят одна Вт / м2 [9]. Зміна активності Сонця не враховувалося [2, 4].

  Результати дослідження. Розрахунки показали, що на інтервалі від 3000 р н. е. до 2999 р. н.е. е. в літні для півкуль півріччя прихід радіації скорочується, а в зимові збільшується (рис. 2, 3).

  х 1D

  i

  Мал. 2. Просторово-часові зміни інсоляції Землі (без урахування атмосфери) на інтервалі з 3000 р. До н.е. е. по 2999 р. н.е. е. (Див. Кол. Рис. На 2 с. Обкладинки).

  Fig. 2. Spatial-temporal variations of Earth insolation (without taking into account an atmosphere) for the period 3000 BC - 2999 AD.

  На основі отриманих значень інсоляції обчислювалася сезонність для північної півкулі в солярному кліматі Землі (рис. 4, 5). При цьому значення інсоляції в

  Мал. 3. Широтне зміна інсоляції Землі в% (3000 р. До н.е. е. - 2999 р. Н.) В зимовий (1) і літній (2) півріччя (для північної півкулі).

  Fig. 3. Latitudinal variation of Earth insolation in% (3000 BC - 2999 AD) in winter (1) and summer (2) half-year (for the Northern Hemisphere).

  Дж / м2 діленням на розраховану тривалість відповідних тропічних років були переведені в значення інтенсивності інсоляції Вт / м2. Сезонність визначалася як різниця інсоляції північної півкулі в літній астрономічне півріччя і зимовий астрономічне півріччя.

  2601 Роки

  Мал. 4. Різниця літньої і зимової інсоляції в північній півкулі.

  Fig. 4. Difference of summer and winter insolation in Northern Hemisphere.

  Розмах сезонності на всьому інтервалі становить 13,2 Вт / м2, або 8,16% від середнього значення. При цьому мінімум сезонності в інсоляції північної півкулі Землі локалізується в широкому часовому діапазоні - приблизно від 1400 до 1900 рр. (Рис. 5).

  Зазначене зміна сезонності в основному пов'язано зі зменшенням річної інсоляції північної півкулі (рис. 6, 7).

  Розмах зміни річної інсоляції північної півкулі на всьому інтервалі становить 7,7 Вт / м2, або 1,84% від середнього значення.

  Мал. 5. Локалізація екстремуму в різниці інтенсивності літньої і зимової інсоляції в північній півкулі.

  Fig. 5. Localization of extreme in difference of intensity of summer and winter insolation in Northern Hemisphere.

  Мал. 6. Інтенсивність річної інсоляції в північній півкулі. Fig. 6. Intensity of summer insolation in Northern Hemisphere.

  Мал. 7. Локалізація екстремуму в інтенсивності річної інсоляції північної півкулі. Fig. 7. Localization of extreme in intensity of summer insolation in Northern Hemisphere.

  Обговорення результатів. В якості основних причин МЛП називають зміну сонячної активності, вулканічну активність, зміни в циркуляції-

  ційних процесах в атмосфері і океані. Деякий вплив вулканічної діяльності в якісь періоди на що відзначається в широкому часовому і просторовому масштабі похолодання не викликає сумнівів. Що стосується циркуляційних процесів в атмосфері (наприклад, NAO - Північноатлантичного коливання) і океані (наприклад, Гольфстрім), то їх вплив на що відбуваються кліматичні зміни також безперечні, проте ці фактори не можуть бути основною причиною МЛП. Це пов'язано з тим, що основним джерелом енергії гідрометеорологічних процесів є сонячна радіація, саме з нерівномірністю її надходження і розподілу пов'язана динаміка процесів в атмосфері і океані. Таким чином, динаміка циркуляційних процесів в атмосфері і океані є наслідком просторового і тимчасового зміни інсоляції.

  Нами вже згадувалося, що варіації сонячної радіації пов'язані з двома причинами, що мають різну фізичну природу. Перша пов'язана зі зміною активності Сонця. В межах відзначаються хронологічних меж МЛП виділяються три мінімуму сонячної активності: мінімум Шперер (1460-1540 рр. Або 1420-1530 рр.), Мінімум Маундера (1645-1715 рр.) І мінімум Дальтона (1790- 1830 рр.). Найбільш глибоким, хоча і не дуже тривалим, був мінімум Маундера. Скорочення сонячної радіації в цей період становило близько 0,5-0,7 Вт / м2 щодо сучасного рівня [12, 13]. Скорочення було перераховано від значень TSI для диска Землі, наведених в роботах [12, 13], на значення для сфери. Звичайно, ці фактори є однією з причин МЛП на тому хронологічному інтервалі, на якому відмічені мінімуми сонячної активності локалізовані. Слід також мати на увазі можливі хронологічні зміщення в відгуках кліматичної системи, пов'язані з її інерційністю.

  Однак іншою причиною змін прийдешньої сонячної радіації є небесно-механічні процеси, які змінюють елементи орбітального руху Землі і пов'язану з ними інсоляцію нашої планети. Отримані нами результати показують, що МЛП міг бути наслідком закономірного зменшення сезонності і річної інсоляції північної півкулі, в якому МЛП проявляється найбільш очевидно (див. Рис. 3-6). Відомо, що річна інсоляція має важливе значення в генезі клімату і його зміни. Це визначається, по-перше, тим, що при збільшенні річної інсоляції збільшується випаровування і зміст водяної пари в атмосфері, що призводить до посилення парникового ефекту. По-друге, виділенням прихованого тепла від збільшення атмосферних опадів (перехід водяної пари в воду і сніг). По-третє, зменшенням альбедо за рахунок скорочення площі морських льодів і льодовиків - нагрівання поверхні (материків і океанів), і від неї атмосфери. При скороченні річної інсоляції, очевидно, відбуваються зворотні ефекти. Максимальне скорочення річної інсоляції в мінімумі (з екстремальними значеннями в період з 1500-1550 рр.) Щодо сучасного значення, за нашими розрахунками, невелика - 0,13 Вт / м2. Однак це був найглибший мінімум річної інсоляції в північній півкулі за останні 5000 років. Щодо значення інсоляції в 3000 р. До н.е. е. в роки мінімуму (1300-1880 рр.) інсоляція була менше на 7,7 Вт / м2. Саме це, поряд з трьома перерахованими кліматичними ефектами збільшення / зменшення інсоляції, дозволяє вважати тривалий і глибокий мінімум річної інсоляції північної півкулі (з екстремальними значеннями в 1500-1550 рр.) Однією з основних причин МЛП.

  В якості можливих причин МЛП вказується роль вулканічних вивержень [16], що знижують прозорість атмосфери. Відомо, що після вулканічних вивержень вибухового характеру у верхній тропосфері і нижній стратосфері виникають хмари дрібних частинок вулканічної пилу і аерозолю, що ослабляють потік короткохвильової радіації, що приходить до земної поверхні. Вулканічний пил і аерозолі можуть протягом тривалого часу перебувати в атмосфері. При цьому мало змінюється довгохвильове випромінювання, що йде в світовий простір: воно може кілька послаблюватися за рахунок посилення парникового ефекту в результаті вулканічних викидів водяної пари, вуглекислого газу та ін. Парникових газів. Ймовірно, кліматичні ефекти вулканічної активності (що впливають на режим радіації) присутні в подію МЛП, однак навряд чи вони є його основною причиною.

  В якості інших можливих причин МЛП відзначається вплив NAO, зміна інтенсивності і траєкторії Гольфстріму і ін. [17]. Однак, як зазначалося, циркуляційні процеси в атмосфері, імовірно, не є першопричиною. Це залежить від того, що основним джерелом енергії гідрометеорологічних процесів є сонячна радіація. Циркуляційні процеси в атмосфері є результатом нерівномірного надходження або розподілу по земній поверхні сонячної радіації. Тому ці причини, ймовірно, слід розглядати як результат зворотних зв'язків або як наслідок зміни інсоляції. Зміна циркуляційних процесів в атмосфері і океані (Гольфстрім) може визначатися і динамічними причинами, наприклад, змінами швидкості обертання Землі.

  Знайдений характер зміни річної інсоляції і сезонності солярного клімату північної півкулі дозволяє вважати, що їм відповідав, в загальному, подібний характер (тренд) зміни стану кліматичної системи. Цей характер, однак, ускладнювався впливом і інших чинників: вулканічною активністю, циркуляційними процесами в атмосфері і океані, механізмами теплообміну. Проте, основний фон цього кліматичного події, ймовірно, пов'язаний з глибоким мінімумом річної інсоляції в північній півкулі.

  Висновок. Отримані результати аналізу розподілу інсоляції вказують на те, що однією з основних причин малого льодовикового періоду міг бути тривалий (повільний) і глибокий мінімум річної інсоляції в північній півкулі. Екстремальні значення цього мінімуму фіксуються в діапазоні приблизно 1500-1550 рр. Глибина мінімуму за останні 5000 років становить 7,7 Вт / м2.

  Робота виконана в рамках держбюджетних тем «Геоекологічна безпеку Російської Арктики» (АААА-А16-116032810055-0) і «Картографування, моделювання та оцінка ризику небезпечних природних процесів» (№ АААА-А16-116032810093-2).

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Миланкович М. Математична кліматологія і астрономічна теорія коливань клімату. М., Л .: Гонти, 1939. 208 с.

  2. Федоров В.М., Костін А.А. Обчислення інсоляції Землі для періоду від 3000 р н. е. до 2999 р. н.е. е. // Процеси в геосреди. 2019. № 2. С. 254-262.

  3. Федоров В.М. Варіації інсоляції Землі і особливості їх обліку в фізико-математичних моделях клімату // Успіхи фізичних наук. 2019. Т. 189, № 1. С. 33-46. DOI: 10.3367 / UFNr.2017.12.038267.

  4. Федоров В.М., Фролов Д.М. Просторова і тимчасова мінливість приходить на верхню межу атмосфери сонячної радіації // Космічні дослідження. 2019. Т. 57, № 3. С. 177-184. DOI: 10.1134 / S002342061903004X.

  5. Buntgen U., Hellmann L. The Little Ice Age in Scientific Perspective: Cold Spells and Caveats // Journal of Interdisciplinary History. 2014. V. 44, Is. 3. P. 353-368. D0I: 10.1162 / JINH_a_00575.

  6. Fedorov V.M. Spatial and temporal variation in solar climate of the Earth in the present epoch // Izvestiya, Atmospheric and oceanic physics. 2015. V. 51, № 8. P. 779-791. DOI: 10.1134 / S0001433815080034.

  7. Grove J.M. The little ice age. Methuen, London and New York, 1988. 498 p.

  8. Hodell D.A., Brenner M., Curtis J.H., Medina-Gonzalez R., Ildefonso-Chan Can E., Albornaz-Pat A., Guilderson T.P. Climate change on the Yucatan Peninsula during the Little Ice Age. 2005. Quaternary Research. 63 (2). P. 109-121.

  9. Kopp G., Lean J. A new lower value oftotal solar irradiance: Evidence and climate significance // Geophysical Research Letters. 2011. V. 37. L01706. DOI: 10.1029 / 2010GL045777.

  10. LadurieE.R. Times of Feast, Times of Famine. A History of Climate since the Year 1000. N.Y .: Doubleday, Garden City, 1971. 426 p.

  11. Lamb H.H. The cold Little Ice Age climate of about 1 550 to 1800. Climate: present, past and future. London: Methuen, 1972. 107 p.

  12. Lean J. Evolution ofthe Sun's Spectral Irradiance Since the Maunder Minimum // Geophysical research letters. 2000. V. 27, № 16. P. 2425-2428.

  13. Lean J., Rottman G., Harder J., Kopp G. Sorce contributions to new understanding of global change and solar variability // Solar Physics. 2005. 230. P. 27-53.

  14. Mann M. Little Ice Age // M.C. MacCracken; J.S. Perry (eds.). Encyclopedia of Global Environmental Change. V. 1. The Earth System: Physical and Chemical Dimensions of Global Environmental Change. John Wiley & Sons, 2003. P. 504-509.

  15. Matthews, J.A., Briffa K.R. The 'little ice age': Re-evaluation ofan evolving concept // Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 2005. 87. P. 17-36. D0I: 10.1111 / j.0435-3676.2005.00242.

  16. Miller G.H., Aslaug G., Yafang Z., Darren L.J., Bette O-B.L., Marika H.M .; David B.A., Kurt R. A., Scott L.J., John S.R., Chance A., Helgi B., Thorvaldur T. Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice / ocean feedbacks // Geophysical Res. Let. 2012. 39 (2). DOI: 10.1029 / 2011GL050168.

  17. Nesje A., Dahl S.O. The «Little Ice Age» - only temperature? // The Holocene. 2003. 13, 1. P. 139-145.

  18. Ogilvie A.E.J., Jonsson T. Little Ice Age 'Research: A Perspective from Iceland // Climatic Change. 2001. 48. P. 9-52. D0I: 10.1023 / A: 1005625729889.7.

  19. Oliva M., Ruiz-Fernandez J., Barriendos M., Benito G., Guadrat JM, Dominguez-Castro F., Garcia-Ruiz JM, Giralt S., Gomez-Ortiz A., Hernandez A., Lopez- Costas O., Lopez-Moreno JI, Lopez-Saez JA, Martinez-Cortizas A., Moreno F., Prohom M., Saz MA, Serrano E., Tejedor E., Trigo R., Valero-Garces B., Vicente -Serrano SM The Little Ice Age in Iberian mountains // Earth-Science Reviews. 2017. V. 177. DOI: 10.1016 / j.earscirev.2017.11.010.

  20. NASA, Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology (JPL Solar System Dynamics). Електронний ресурс національного аерокосмічного агентства США (http: // ssd. Jpl.nasa.gov).

  REFERENCES

  1. Milankovitch M. Canon of Insolation and the Ice-Age Problem. Koniglich Serbische Akademie, Beograd. English translation by the Israel Program for Scientific Translations; published for the U.S. (Department of Commerce and the National Science Foundation, Washington, D.C., 1941).

  2. Fedorov V.M., Kostin A.A. Calculation of Earth Solar Treatment for the Period from 3000 BC to 2999 AD. Protsessy vgeosredakh [Processes in Geosciences]. 2, 254-262 (2019) (in Russian).

  3. Fedorov V.M. Earth's insolation variation and its incorporation into physical and mathematical climate models. Physics - Uspekhi. 62 (1), 32-45 (2019). DOI: 10.3367 / UFNe.2017.12.038267.

  4. Fedorov V.M., Frolov D.M. Spatial and temporal variability of solar radiation arriving at the top the atmosphere. Cosmic Research. 57 (3), 156-162 (2019). DOI: 10.1134 / S0010952519030043.

  5. Buntgen U., Hellmann L. The Little Ice Age in Scientific Perspective: Cold Spells and Caveats. J. of Interdisciplinary History. 44 (3), 353-368 (2014 року). DOI: 10.1162 / JINH_a_00575.

  6. Fedorov V.M. Spatial and temporal variation in solar climate of the Earth in the present epoch. Izvestiya, Atmospheric and oceanic physics. 51 (8), 779-791 (2015). DOI: 10.1134 / S0001433815080034.

  7. Grove J.M. The little ice age. 498 p. (London and N.Y .: Methuen, 1988).

  8. Hodell D.A., Brenner M., Curtis J.H., Medina-Gonzalez R., Ildefonso-Chan Can E., Albornaz-Pat A., Guilderson T.P. Climate change on the Yucatan Peninsula during the Little Ice Age. Quaternary Research. 63 (2), 109-121 (2005).

  9. Kopp G., Lean J. A new lower value of total solar irradiance: Evidence and climate significance. Geophysical Research Letters. 37. L01706 (2011) DOI: 10.1029 / 2010GL045777.

  10. Ladurie E.R. Times of Feast, Times of Famine. A History of Climate since the Year 1000. Translated from the French by Barbara Bray. 426 p. (N.Y .: Doubleday, Garden City, 1971).

  11. Lamb H.H. The cold Little Ice Age climate of about 1 550 to 1800. Climate: present, past and future. 107 p. (London: Methuen, 1972).

  12. Lean J. Evolution of the Sun's Spectral Irradiance Since the Maunder Minimum. Geophysical research letters. 27 (16), p. 2425-2428 (2000).

  13. Lean J., Rottman G., Harder J., Kopp G. Sorce contributions to new understanding of global change and solar variability. Solar Physics. 230, 27-53 (2005).

  14. Mann M. Little Ice Age. In: M.C. MacCracken; J.S. Perry (eds.). Encyclopedia of Global Environmental Change. V. 1. The Earth System: Physical and Chemical Dimensions of Global Environmental Change. P. 504-509 (John Wiley & Sons, 2003).

  15. Matthews, J.A., Briffa K.R. The 'little ice age': Re-evaluation of an evolving concept. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 87, 17-36 (2005). DOI: 10.1111 / j.0435-3676.2005.00242.

  16. Miller G.H., Aslaug G., Yafang Z., Darren L.J., Bette O-B.L., Marika H.M .; David B.A., Kurt R. A., Scott L.J., John S.R., Chance A., Helgi B., Thorvaldur T. Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice / ocean feedbacks. Geophysical Research Letters. 39 (2) (2012). DOI: 10.1029 / 2011GL050168.

  17. Nesje A., Dahl S.O. The «LittleIceAge» - only temperature? The Holocene. 13 (1), 139-145 (2003).

  18. Ogilvie A.E.J., Jonsson T. Little Ice Age 'Research: A Perspective from Iceland. Climatic Change. 48, 9-52 (2001). DOI: 10.1023 / A: 1005625729889.7.

  19. Oliva M., Ruiz-Fernandez J., Barriendos M., Benito G., Guadrat JM, Dominguez-Castro F., Garcia-Ruiz JM, Giralt S., Gomez-Ortiz A., Hernandez A., Lopez- Costas O., Lopez-Moreno JI, Lopez-Saez JA, Martinez-Cortizas A., Moreno F., Prohom M., Saz MA, Serrano E., Tejedor E., Trigo R., Valero-Garces B., Vicente -Serrano SM The Little Ice Age in Iberian mountains. Earth-Science Reviews. 177 (2017). DOI: 10.1016 / j.earscirev.2017.11.010.

  20. NASA, Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology (http://ssd.jpl.nasa.gov).


  Ключові слова: СОНЯЧНА радіація / ЗМІНИ КЛІМАТУ / інсоляції ЗЕМЛІ / МАЛИЙ ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД / SUN RADIATION / CLIMATE VARIATION / EARTH INSOLATION / LITTLE ICE AGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити