У статті наведені дані за змістом макро- мікроелементів в насінні різних сортів і ліній бавовнику (Gossypium hirsutum L.), отримані методом атомно-емісійної аналізу. В ході біохімічного дослідження методом атомно-емісійного спектрального аналізу вперше були детально охарактеризовані макро- мікроелементи складу насіння бавовнику.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Ібрагімова С. І., Якубова М. М., Ібрагімов Д. Е., Хамрабаева З. М.


The information about macronutrients and microelements of some kinds and lines of cotton, such as: Mehrgon, Hisor, L-15 and L -53 is presented in the article. In the course of biochemical research macronutrients and microelements of cotton seeds were completely characterized for the first time by means of atomic emission spectral analysis.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Доповіді Академії наук Республіки Таджикистан


  Наукова стаття на тему 'макро- мікроелементи насіння деяких сортів і ліній бавовнику (Gossypium hirsutum L.)'

  Текст наукової роботи на тему «макро мікроелементи насіння деяких сортів і ліній бавовнику (Gossypium hirsutum L.)»

  ?Доповіді АКАДЕМІЇ НАУК РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН ___________________________________2012, тому 55, №1 ________________________________

  БІОХІМІЯ РОСЛИН

  УДК 581.19: 581.132

  С.І.Ібрагімова, академік АН Республіки Таджикистан М.М.Якубова, Д.Е.Ібрагімов *,

  З.М.Хамрабаева

  МАКРО- І мікроелементи НАСІННЯ ДЕЯКИХ СОРТІВ І ЛІНІЙ

  бавовнику (оо, иур1ім шшітім Ь.)

  Таджицький національний університет,

  Таджицький технічний університет ім. академіка М.С.Осімі

  У статті наведені дані за змістом макро- і мікроелементів в насінні різних сортів і ліній бавовнику (Gossypium ІшШит Ь.), Отримані методом атомно-емісійної аналізу. В ході біохімічного дослідження методом атомно-емісійного спектрального аналізу вперше були детально охарактеризовані макро- і мікроелементи складу насіння бавовнику.

  Ключові слова: насіння бавовнику - макро- і мікроелементи - атомно-емісійний спектральний аналіз.

  Незважаючи на те, що фізіолого-біохімічні особливості різних сортів і ліній бавовнику всебічно вивчені, в той же час хімічний склад на рівні змісту макро- і мікроелементів в насінні не досліджений. Вивчення хімічного складу насіння сортів бавовнику, районованих в умовах Таджикистану, представляється важливим, так як наявність тих чи інших макро- і мікроелементів в насінні грає важливу роль в життєздатності рослин [1]. У зв'язку з цим уявлялося важливим вивчити макро- і мікроелементний склад насіння бавовнику сорти Гіссар, Мехргон і ліній Л-15 і Л-53.

  Об'єкт і методи дослідження

  Об'єктами дослідження служили насіння районованих сортів средневолокністого бавовнику (Gossypium hirsutum Ь.) Гіссар, Мехргон і перспективні лінії Л-15 і Л-53 (з генетичний колекції Інституту землеробства Таджицької академії сільськогосподарських наук).

  Досліджені сорти бавовнику відрізнялися за зростанням, тривалості вегетаційного періоду, вілтоустойчівості, скоростиглості та іншим морфофизиологическим ознаками. Підбір сортів не був випадковим і ґрунтувався на їх попередньому вивченні, при максимально контрастною продуктивності.

  Рослини вирощувалися на дослідній ділянці кафедри біохімії ТНУ з дотриманням методичних вказівок по закладці польових дослідів і агротехнічних правил по вирощуванню культури бавовнику. Насіння були зібрані в фазі після повного дозрівання [2].

  Аналіз літературних даних показав, що вміст макро- і мікроелементів в насінні бавовнику повністю не вивчено [3].

  Адреса для кореспонденції: Якубова Мухіба Мухсіновна. 734025, Республіка Таджикистан, Душанбе, пр.Рудакі, 33, Президія АН РТ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Як відомо, зміст і склад макро- і мікроелементів рослин залежать від видової приналежності, фази дозрівання, а також від грунтово-кліматичних і агротехнічних умов, при яких вирощувалося рослина [4].

  Для визначення макро- і мікроелементів в складі насіння і рослин існує багато методів [5-7]. Більшість цих методів є індивідуальними для одного елемента або групи елементів, що мають подібні властивості. Тут слід зазначити, що, використовуючи титрометричні, гравіметричний, колориметричний, об'ємний і фотометричний методи, неможливо ідентифікувати мікроелементи, які мають концентрацію від 10-2 до 10-5%.

  З огляду на це, нами був обраний метод атомно-емісійного спектрального аналізу, який заснований на озолірованіі при температурі 250 ... 400 ° С, з подальшим спаленням і фотографуванням отриманих спектрів, які ідентифікуються за допомогою стандартних зразків.

  Для визначення макро- і мікроелементного складу ядра відокремили від насіннєвої частини вручну. Отримані зразки, поміщені в порцелянові тиглі, озоліровалі в муфельній печі при температурі 250 ... 300 ° С протягом 5 - 6 год до постійної маси.

  Для якісної і кількісної характеристики досліджуваних зразків використовували атомно-емісійний спектрограф ДФС-6. Для проведення експерименту застосовували спектрально чисті електроди g = 6 мм, при випаровуванні проб з каналу електрода d = 3 мм, глибина, якого 4 мм. При аналізі навішування становила 30 мг. Пробу встановлювали в лапки штатива і проводили спалення проби. Фотографування спектрів виробляли за допомогою діафрагми Гартмана. Розшифровку спектрограми і оцінку концентрації визначаються елементів здійснювали зі стандартних зразків, контрольним пробам і стандартам.

  Результати дослідження та їх обговорення

  У табл. 1-4 наведені результати визначення вмісту макро- і мікроелементів в насінні досліджуваних зразків.

  Таблиця 1

  Макро- і мікроелементний склад насіння бавовнику сорти Мехргон (% від золи)

  Елементи Лушпиння Ядро

  Ca 2+ 3

  K 1.5 >5

  № 0.09 0.09

  Si 3 1.5

  Mg 1.5 5

  Al 1.5 2

  Fe 0.03 0.03

  P 0.1 1

  Mn 0.03 0.02

  № 0.0005 0.02

  ТС 0.05 0.05

  V 0.0002 0.0005

  Mo 0.0002 0.001

  0.002 0.005

  Pb 0.0001 0.0001

  Zn 0.005 0.001

  Ag 0.00005 0.00005

  З даних табл. 1 видно, що в концентрації макро- і мікроелементів складу ядра і лушпиння бавовнику спостерігається відмінність. Ймовірно, ця різниця залежить від освіти цих елементів в певному органі рослин. Судячи з отриманих результатів, такі елементи, як Ca, К, Mg, Al, P, № і, зосереджуються з найбільшою концентрацією в ядрі. А найбільша концентрація Si і Zn зустрічається, навпаки, в лушпинні. У складі насіння бавовнику сорти Мехргон виявлено понад 18 елементів, з максимальним вмістом Mg, Si, Al, Ca і К, які можна охарактеризувати як основні хімічні елементи складу насіння даного сорту. Елементи Fe, Pb, B і Ag знаходяться в еквівалентному співвідношенні.

  У табл.2 наведені результати дослідження макро- і мікроелементів складу насіння бавовнику сорти Гіссар.

  Таблиця 2

  Макро- і мікроелементний склад насіння бавовнику сорти Гіссар (% від золи)

  Елементи Лушпиння Ядро

  Ca 2 + 2

  K 2 >5

  № 0.07 005

  Si 2 + 2

  Им 3 5

  Al 2 1.5

  Бе 0.009 0.03

  Р 0.2 1

  Мп 0.02 0.003

  № 0.0005 0.001

  Л 0.05 0.05

  V 0.0002 0.0005

  Мо 0.0003 0.001

  Сі 0.002 0.005

  РЬ - 0.0003

  2п 0.005 0.015

  Ая 0.00005 0.00005

  У насінні сорти Гіссар аналогічно результатами дослідження сорту Мехргон виявлено присутність 18 елементів, серед яких лідирують елементи Ca, К, P, Mg, Al і Si. Тут слід зазначити, що в утворенні деяких елементів спостерігалося відхилення в порівнянні з сортом Мехргон. Наприклад, Fe в складі лушпиння і ядра бавовнику сорти Мехргон знаходився в еквівалентному співвідношенні, а в сорті Гіссар Fe ідентифіковано в найбільшої концентрації в лушпинні в порівнянні з ядром. Також Pb що невиявлений в лушпинні або, можливо, він знаходився в незначній кількості (в межах концентрації 10-5), що неможливо виявити методом атомноеміссіонного спектрального аналізу.

  Також поряд з досліджуваними сортами бавовнику нами були охарактеризовані макро- і мікроелементи деяких ліній бавовнику, таких як: Л-15 і Л-53. Якісна і кількісна характеристика зольних мікроелементів представлена ​​в табл. 3 і 4.

  Таблиця 3

  Макро- і мікроелементний склад насіння бавовнику Л-15 (% від золи)

  Елементи Лушпиння Ядро

  Ca 0.9 1.2

  K 2 >5

  № 0.03 0.05

  Si 1.5 2

  Mg 2+ 5

  Al 0.95 2

  Fe 0.03 0.009

  P -0.1 1

  Mn 0.05 0.02

  № 0.0002 0.001

  ТС 0.05 0.05

  V 0.0001 0.0003

  Mo 0.0002 0.0005

  0.0009 0.005

  Pb - 0.0007

  Zn 0.005 0.01

  Ag 0.00002 0.00005

  Як видно з табл. 3, в складі лушпиння і ядра бавовнику лінії Л-15 виявлені ті ж мікроелементи, як у випадку сортів Мехргон і Гіссар, але з різними концентраціями. Аналогічні відмінності також спостерігалися в концентрації елементів в лінії бавовнику Л-53 (табл. 4).

  Таблиця 4

  Макро- і мікроелементний склад насіння бавовнику Л-53 (% від золи)

  Елементи Лушпиння Ядро

  Ca 1.5 2

  K 1.5 >5

  № 0.03 0.05

  Si 2 + 2

  Mg 1.5 5

  Al 1.2 1.5

  Fe 0.01 0.03

  P 0.2 1

  Mn 0.02 0.003

  № 0.0005 0.001

  ТС 0.05 0.03

  V 0.0001 0.0005

  Mo 0.0002 0.0007

  0.002 0.005

  Pb - -

  B 0.005 0.005

  Zn 0.001 0.015

  Ag 0.00005 0.00009

  Як видно з результатів дослідження елементного складу бавовнику лінії Л-53, основна відмінність спостерігалося в неоднакове накопиченні елементів в лушпинні і ядрі. Також в складі насіння бавовнику цієї лінії був відсутній мікроелемент Pb.

  Порівняльна динаміка накопичення основних макро- і мікроелементів насіння бавовнику приведена в табл. 5.

  Таблиця 5

  Динаміка накопичення основних макро- і мікроелементів досліджуваних зразків насіння бавовнику

  Зольні елементи Зміст елементів в досліджуваних зразках насіння бавовнику,% від золи

  Гіссар Хутро ргон Л-53 Л-15

  а б а б а б а б

  Са 2 2 3 2 2 1.5 1.2 0.9

  До >5 2 >5 1.5 >5 1.5 >5 2

  № 0.05 0.07 0.09 0.09 0.05 0.03 0.05 0.03

  81 2 2 1.5 3 2 2 2 1.5

  Мм 5 3 5 1.5 5 1.5 5 2

  А1 1.5 2 2 1.5 1.5 1.2 2 0.95

  Бе 0.03 0.009 0.03 0.03 0.03 0.01 0.09 0.03

  Р 1 0.2 1 0.1 1 0.2 2 0.15

  Примітка: а - елементи складу ядра; б - елементи складу лушпиння.

  Як видно з таблиці, серед усіх досліджуваних зразків в ядрі насіння встановлена ​​найбільша концентрація калію в порівнянні з іншими виявленими елементами. Також в лушпинні він міститься в значних кількостях (від 1.5 до 2% від золи). За змістом фосфору і заліза лідирує бавовник лінії Л-15.

  Слід зазначити, що в динаміці накопичення основних зольних елементів спостерігаються деякі аномалії. Наприклад, алюміній накопичується в найбільшій кількості в ядрі насіння бавовнику сорти Мехргон і ліній Л-15, Л-53, а в бавовнику сорти Гіссар цей же елемент накопичується з найбільшою концентрацією в лушпинні.

  висновок

  З отриманих результатів можна зробити висновок, що накопичення макро- і мікроелементів залежить не тільки від складу грунту, але, ймовірно, і від генотипу досліджуваних зразків.

  Таким чином, отримані в даній роботі дані дозволяють зробити висновок, що хімічний склад насіння вивчених сортів бавовнику за змістом макро- і мікроелементів відрізняється. Ці особливості можуть бути важливим показником продуктивності і стійкості рослин.

  Надійшло 04.01.2012 р.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Арутюнова Л.Г., Ібрагімов Ш.І. Біологія бавовнику. - М .: Наука, 1980, 173 с.

  2. Якубова М.М., Юлдашев Х. та ін. - Вісник ТНУ, 2011, №1 (65), с. 90-94.

  3. Бавовник, т. IV - Ташкент, 1960.

  4. Методи біохімічного дослідження рослин. Під ред. А.І.Ермакова. - Л .: Агропромиздат, 1987, с. 373-388.

  5. Рінькіс Г.Я. Оптимізація мінерального живлення рослин. - Рига: Зинатне, 1972, 355 с.

  6. Малишева Л., Краснощеков В. Аналітична хімія кремнію. - М .: Наука, 1972, 245 с.

  7. Великий практикум з фізіології рослин. Під ред. Б.А. Рубіна. - М .: Вища школа, 1978, 30 с.

  8. Полуектов П.С. Методи аналізу і фотометрії полум'я. - М .: Хімія, 1967, 243 с.

  9. Петербурзький А.В. Практикум по агрономічної хімії. - М .: Колос, 1968, 496 с.

  С.І.Іброхімова, М.М.Яцубова, Д.Е.Ібрагімов *, З.МДамробоева МАКРО- ВА МІКРОЕЛЕМЕНТ ^ ОІ ЯК ЗУМРА НАВ' ^ ОІ ПУМБАДОНАІ пахтаю (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.), КІ ДАР ^ УМ ^ Урії ТО ^ ІКІСТОН КІШТ кард МЕШАВАД

  Донішго ^ і Міллі Тоцікістон,

  * Донішго% і техникії Тоцікістон ба номи академік М.С.Осімі

  Дар Маколан мазкур оіді макро- ва мікроелементх, ои магз ва пучок нав'х, ои Хутро, ргон, Х, Исория ва лініях, ои L -15 ва L - 53, ки дар Точікістон кішт карда мешавад ма'лумот пешню, од гардідааст.

  Дар рафти пажухдшх, ои біокіміёвй бо істіфода аз тарікаі та ^ лілії спектри атомів емісійних нахуст маротіб макро - ва мікроелементх, ои пумбадонаі пахтаю нав'х, ои дар боло кайдгардіда ба пуррагй тавсіф Дода шудааст.

  Калима ^ ои Калид: пумбадонаі пахта - макро- ва мікроелементуо - тарщаі Таулов спектри атомів емісійних.

  S.I.Ibrogimova, MYakubova M.M., D.E.Ibragimov *, Z.M.Khamrabaeva SEEDS 'MACRONUTRIENTS AND MICROELEMENTS OF SOME KINDS AND LINES OF COTTON (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) THAT GROWS IN TAJIKISTAN

  Tajik National University,

  M.S.Osimi Tajik Technical University

  The information about macronutrients and microelements of some kinds and lines of cotton, such as: Mehrgon, Hisor, L-15 and L -53 is presented in the article.

  In the course of biochemical research macronutrients and microelements of cotton seeds were completely characterized for the first time by means of atomic emission spectral analysis.

  Key words: cotton seeds - microelemental composition - atomic emission spectral analysis.


  Ключові слова: насіння бавовнику /макро- мікроелементи /атомно-емісійний спектральний аналіз /Cotton seeds /microelemental composition /Atomic emission spectral analysis

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити