Узбецька класична музика дуже давня і з'явилася вона кілька століть назад. Одним з видів музики є макоми на дутарі, які ще не вивчені в широкому масштабі і послідовно. Виконання цих маком також не було записано. На основі танбурной нотації відновлено живе виконання маком Урганжі і Зіхій Наззора і доведено до відома слухачів і фахівців. Початкові враження яскравіші, ніж очікувалося. Класичне чарівність маком на дутарі не залишило шанувальників байдужими. Але ще рано робити докладні висновки про маком на дутарі. Це один з актуальних питань на сьогоднішній день пошук новин, наукові відкриття в цьому напрямку. У цій статті коротко розповідається про маком на дутарі, його складі і назвах.

Анотація наукової статті з мистецтвознавства, автор наукової роботи - Махмудова Фарангіз Нуріддін Кізі


Область наук:
 • мистецтвознавство
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Проблеми сучасної науки і освіти

  Наукова стаття на тему 'маком на дутарі'

  Текст наукової роботи на тему «Маком на дутарі»

  ?Маком НА дутар Махмудова Ф.Н. Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Махмудова Фарангіз Нуріддін кизи - викладач, кафедра традиційного виконавства, Державна консерваторія Узбекистану, м Ташкент, Республіка Узбекистан

  Анотація: узбецька класична музика дуже давня і з'явилася вона кілька століть назад. Одним з видів музики є макоми на дутарі, які ще не вивчені в широкому масштабі і послідовно. Виконання цих маком також не було записано. На основі танбурной нотації відновлено живе виконання маком Урганжі і Зіхій Наззора і доведено до відома слухачів і фахівців. Початкові враження яскравіші, ніж очікувалося. Класичне чарівність маком на дутарі не залишило шанувальників байдужими. Але ще рано робити докладні висновки про маком на дутарі. Це один з актуальних питань на сьогоднішній день - пошук новин, наукові відкриття в цьому напрямку. У цій статті коротко розповідається про маком на дутарі, його склад і назвах.

  Ключові слова: маком, дутар, танбур, танбурная нотація, Зіхій Наззара, Урганжі, Oхёр, Рохавій, Талкіна, усул, Накш.

  THE DUTAR MAQOMS Mahmudova F.N.

  Mahmudova Farangiz Nuriddin kizi - Teacher, DEPARTMENT TRADITIONAL PERFORMANCE, STATE CONSERVATORY OF UZBEKISTAN, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

  Abstract: uzbek classical music is very ancient and it appeared several centuries ago. One is the makoms on dutar, which have not yet been studied on a large scale and consistently. The performance of these makoms was also not recorded. Based on tanbura notation restored live performance makom Urganjy and Zihi Nazzara and brought to the attention of students and professionals. The initial impressions are very vivid than expected. The classic charm of the makoms on dutar did not leave the fans indifferent. But it is too early to draw detailed conclusions about the makoms on dutar. This is one of the most pressing issues today-search news, scientific discoveries in this direction. This article briefly describes the makoms on dutar, its composition and names.

  Keywords: makom, dutar, tanbur, tanbura notation, Zihi Nazzara, Urganjy, Ohyor, Rohaviy, talkin, usul, naqsh.

  УДК 78.023

  У джерелах, написаних в IX-му столітті, йдеться про те, що в Хорезмі поряд з маком танбур існувала і система маком на дуторе. Макомана дутарі насправді являє собою фрагмент, більш широкий спектр введених народних маком з конкретної категорії відокремлений від загальної системи маком. Тобто Шаш-Маком, Хоерзмскіе шість з половиною макоми виконувалися тільки в палаці ханів, а твори в системі маком на дутарі виконувалися і серед простих людей, і в різні свята, і на весіллях. Саме їх макомность, тобто приналежність до певної системи нот і усуль, відрізняє від інших класичних мелодій і пісень. До формування структури Шашмакома до існуючих в Хорезмі «дутар маком» були приєднані «танбур макоми». Згідно з указом Мухаммад Рахімхана, «Маком на дутарі» були оголошені народними, а «Маком на танбуре» -дворцовимі [1].

  Макоми на дутане за своїм значенням і суті можна адаптувати до шару "Савта" і "мугулча" Маком Бухари. В "Історії Хорезмской музики" маком танбур і Дутора порівнюють: "в Хорезмской області, незважаючи на те, що музичний інструмент Дутор поширене серед народу більш ніж інструмент танбур, він не дисципліновано в такому ж порядку, як і танбур. Незважаючи на те, що звуки дутора близькі танбурскіх, дутору не дано значення як танбур "[2]. У цій же книзі ще: «... дутар серед хорезмського народу був дуже поширеним інструментом ніж танбур. Але все таки танбур був більш дисциплінованим. Хоча дутарние нагми були такими ж великими, як нагми танбур ... деякі музиканти через відсутність зручності були змушені перемістити свої дутарние мелодії на папір »[3]. Крім того наводиться кілька творів, в яких йдеться про маком на дутарі. Один з них Іроки, і він семиразовий. П'ять з них називаються Урта ІФОР, Нігорон, Ороміжон, Буй Мухаммад, Саклансін. Решта два відміни не мають імені. Наступні твори називають Чапандоз, Мугілча, Навої, і вони мають 6 відмін, назви відмін не відомі. Садрі Іроки, Рохавій і Ораза Бом має 3 відміни. Ташніз, Маджнундалі - 4 відміни, Охёр і Міскін - 2 відміни, але ні одна назва невідомо.

  Ми перерахували складений по книзі "Історія Хорезмской музики" даний список музичних творів маком на дутарі. А пісенні категорії наведені по "Танбурной нотації". Хорезмська танбурная нотація - це науково обґрунтована, узбецька національна нота. З її допомогою, в світовій історії музики, чудовий узбецький маком був вперше написаний в нотах. Завдяки танбурной нотації існує природна зв'язок між тисячолітнім науковими і теоретичними поглядами східного макомота і музичною спадщиною, яке дійшло до нас завдяки живим виконань. Тому важко гідно висловити значення відкриття цієї системи [4]. Згідно зі списком, маком на дутарі складається з 6 категорій. А в цій категорії є 27 найменувань пісень. Перша категорія - це Зіхій Наззара, в ній увійшли пісні, звані Зіхій Наззара, Талкіна Зіхій Наззара, Таржі'банді Зіхій Наззора, Кадим хамлікі, Талкіна Урганжій, Накші Талкіна Урганжій і Ійфорі Талкіна Урганжій. Наступна категорія називається Міскін, і вона включає в себе пісні під назвою Міскін, Талкіна Міскін, Накші Міскін і Ійфорі Міскін. Третя категорія - Рахів. Ця категорія включає в себе Рахів, Талкіна Рахів Ороміжон, Накші Авва Рахів, Іккіланжі Накші Рахів, Сокійномаі Рахів та Ійфорі Рахів. А категорія Садрі Іроки складається з творів під назвою Садрі Іроки, Талкіна Садрі Іроки, Накші Садрі Іроки, Ійфорі Садрі Іроки. У категорії Охёр є макоми як Охёр, авва Талкіна Охёр, Іккіламжі Талкіна Охёр ва Ійфорі Охёр. Остання, шоста категорія складається з Чокі гірібон і Таронаі Чокі Гірібон.

  Макоми на дутарі відзначені символічними, образно-значущими почесними іменами, такими як Бухарський Шаш-Маком і Хорезмськой шість з половиною маком. Слово Зіхій означає похвала. Міскін означає слабкість, або є символом віри. Рахові ця назва древніх маком. Садр - найвища точка всього, Садрі Іроки - піднесений вигляд знаменитого маком Іроки. Охёр - символ добра, благородства. Чоки Гірібон - сповідь, втілення милосердя, послуху.

  У структурі категорій маком на дутарі спостерігаються чотири опорні точки. Головний розділ, який вони носять в назві цього маком, - це Зіхій Наззора, Урганжій, Міскін, Рахів та інші. Головна частина є центральною і первісної частиною кожного маком. У маком на дутарі така базова точка одна. Тільки в єдиному Зіхій Наззора знаходиться маком Урганжі. У Шаш-Маком і Хорезмской шість з половиною маком їх багато, і вони знаходяться всередині маком. У маком на дутарі також звучать вірші в дусі похвали, що нагадують в головних частинах Хорезмськой шість з половиною маком і Шаш-Маком.

  У маком на дутарі, як і в категоріях маком на танбуре, виповнюється "Талкіна" після головної частини. Тільки не буде "Тарон", як в сарахбаре і танімакомах. Ще одна істотна відмінність полягає в тому, що "Талкіна" и, які приходять після сарахбора і танімаком, звичайно засновані на незалежного ноти маком. Тобто це можна продовжувати в маком Зростання, Ушшок, Бузрук, Уззол, Наво і Баёт. А в маком на дутарі всі частини категорії, в тому числі і "Талкіна", гармонійно поєднуються на основі єдиної ноти і лада. Третя точка оопори маком на дутарі і танбуре також виконує аналогічні функції, тобто слідують незалежні частини засновані на певного ладу. У Шашмакома їх називають "Тарон" і в основному співають на народні вірші та Рубо. ВХорезмскіх шість з половиною маком, поряд з Тарон, є і Мукаддіма, сувора і Накш. А в маком на дутарі виповнюється таржі'банд, сокійнома і Накш. Макоми на дутарі також закінчується частиною уфор, тобто ійфор, як і всі категорії маком. Відповідно до загального принципу, що категорії маком прагнуть з малого до великого, з легкого до важкого останні частини уфор утворюють самий піднесений і радісний кінець. У всіх маком на дутарі, перерахованих на танбурной нотації, крім Чокі Гірібана, є частина уфор. Таким чином, в маком на дутарі, з одного боку, відображаються всі принципи нот, усул і категорій, властивих загальному макомоту. З іншого боку, помітні і особливості, характерні для різних аспектів маком на дутарі. Так що є підстави називати їх самостійним типом маком.

  Список літератури / References

  1. Болтаєв Р.К. «Жанри узбецької народної музики Хорезмского регіону», "Проблеми сучасної науки і освіти». № 3 (136). Березень, 2019.

  2. Мулла Бекжон Рахмон вугілля, Мухаммад Юсуф Девонзода. "Хоразми мусща таріхчасі". Тошкент, 1998..

  3. Курамбоев Ф. «Про книгу" Історія Хорезмской музики "». «Проблеми сучасної науки і освіти». № 3 (136). Березень, 2019.

  4. Матякубов М.Ж. «Танбурная нотація». «Вісник науки і освіти». № 14 (50). Жовтень, 2018.


  Ключові слова: МАКОМ / дутар / танбур / ТАНБУРНАЯ нотації / ЗІХІЙ НАЗЗАРА / УРГАНЖІ / OХЁР / РОХАВІЙ / Талкіна / усуль / Накш / MAKOM / DUTAR / TANBUR / TANBURA NOTATION / ZIHI NAZZARA / URGANJY / OHYOR / ROHAVIY / TALKIN / USUL / NAQSH

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити