Досліджено процеси намагнічування і концентраційні залежності дійсної та уявної частин комплексної магнітної проникності на частоті 50 МГц багатошарових гетерогенних систем на основі композитів (Co 40Fe 40B 20) X (SiO 2) 100-X. Встановлено, що циклічне напилення композиційних матеріалів в атмосфері аргону і аргону з додаванням кисню дозволяє отримати багатошарову гетерогенную плівку з більш високими значеннями магнітної проникності після порога перколяції, ніж у композитів, отриманих в середовищі аргону

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи - Абричкін А. А., Калінін Ю. Є., Ситников А. В., Федосов А. Г.


Magnetostatic and magnetodynamic properties of multilayer systems NANOCOMPOSITES BASED (Co 40Fe 40B 20) X (SIO 2) 100-X

The processes of magnetization and concentration dependence of the real and imaginary parts of the complex permeability at 50 MHz multi-heterogeneous systems based on composites (Co 40Fe 40B 20) X (SiO 2) 100-X. Found that cyclic deposition of composites in argon and argon with the addition of oxygen provides a heterogeneous multi-layer film with higher permeability after the percolation threshold than the composites produced in argon


Область наук:
 • нанотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал: Вісник Воронезького державного технічного університету

  Наукова стаття на тему 'магнитостатическое і Магнітодинамічний властивості багатошарових систем на основі нанокомпозитів (Co 40fe 40b 20) x (SiO 2) 100-x'

  Текст наукової роботи на тему «магнитостатическое і Магнітодинамічний властивості багатошарових систем на основі нанокомпозитів (Co 40fe 40b 20) x (SiO 2) 100-x»

  ?Матеріалознавство

  УДК 537.622.4

  Магнитостатическое І Магнітодинамічний властивості БАГАТОШАРОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Нанокомпозити (Со40Ге40В20) х (8Ю2) 100-х А.А. Абричкін, Ю.Є. Калінін, А.В. Ситников, А.Г. Федосов

  Досліджено процеси намагнічування і концентраційні залежності дійсної та уявної частин комплексної магнітної проникності на частоті 50 МГц багатошарових гетерогенних систем на основі композитів (Со40Ре40В20) х (8Ю2) 100-х. Встановлено, що циклічне напилення композиційних матеріалів в атмосфері аргону і аргону з додаванням кисню дозволяє отримати багатошарову гетерогенную плівку з більш високими значеннями магнітної проникності після порога перколяції, ніж у композитів, отриманих в середовищі аргону

  Ключові слова: нанокомпозити, електричні властивості, багатошарова гетерогенна структура, питомий електричний опір

  Вступ

  Останнім часом великий інтерес привертають дослідження високочастотних

  магнітних властивостей нанокомпозитів

  феромагнітний метал-діелектрик [1-5]. Гетерогенна структура, у якій магнітні металеві гранули діаметром кілька нанометрів оточені діелектриком, має високий питомий електричний опір, які залежать від співвідношення провідної і ізолюючої фаз [68]. Зазвичай, в якості феромагнітної фази композитів використовують або перехідні метали Со, Бе, N1 або сплави на їх основі [9-14], а діелектрична матриця складається з оксидів 81, А1, 2г, Сг, ІГ і т. Д., Або фторидів , наприклад М ^ Р2, СаБ2 [15-20].

  До теперішнього часу отримано велику різноманітність різних композиційних матеріалів. Наногрануліровнние композити, отримані різними авторами з використанням різних методів формування гетерогенних структур, мають досить добре узгоджуються фізичні властивості, що свідчить про єдиний механізм самоорганізації структури. Однак, далеко не всі композити і не в усьому діапазоні концентрацій фаз (особливо після порога перколяції) виявляють магнітні властивості, сприятливі для використання їх в високочастотних пристроях. У ряді робіт [9, 16, 21-23] повідомляється про наявність значної перпендикулярного магнітного анізотропії зразків деяких складів, розташованих вище порога перколяції. Структурні дослідження для

  Абричкін Антон Олександрович - ВГТУ, аспірант, тел. 8-920-214-68-14

  Калінін Юрій Єгорович - ВГТУ, д-р фіз.-мат. наук, професор, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ситников Олександр Вікторович - ВГТУ, д-р фіз.-мат. наук, доцент, тел. 8-919-241-12-01

  Федосов Олексій Григорович - ВГТУ, аспірант, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  деяких композитів показують наявність столбчатой ​​структури кластерів металевих гранул в перпендикулярному напрямку до площини плівок, яка формується в процесі синтезу композиційного матеріалу. У композитах (Со4оРб4оВ2о) х (Зі02) іоо-х не знайдено

  перпендикулярна магнітна анізотропія.

  Однак мікрофотографія поперечного розрізу плівки наногранулірованного композиту (Со4оРе4оВ2о) бо (8102) 4о виявіслі анизотропию розташування гранул в поперечному напрямку (рис. І).

  10 пт

  Мал. 1. Мікрофотографія поперечного розрізу плівки наногранулірованного композиту

  (Со40ре40В20) 60 (81 ° 2) 40

  У пропонованій роботі розглянута можливість обмеження зростання столбчатой

  структури плівки за рахунок формування прошарків з композиту, отриманого в середовищі активного газу і вплив багатошарової структури на магнітостатіческіе і Магнітодинамічний властивості.

  Зразки та методика експерименту

  Плівки гетерогенних систем на основі

  феромагнітного сплаву Со40Бе40В20 і оксиду кремнію отримані іонно-променевим розпиленням

  складовою мішені і подальшого осадження розпилюються атомів на сіталловие підкладки [24]. Були синтезовані об'ємні композити

  (Со40Бе40В20) х (8Ю2) 100-х і багатошарові структури,

  {[(CO40Fe40B20) x (SlO2) 100_x] / [(CO40Fe40B20) x (SlO2) 100_ х + 02]} n, {[(Co40Fe40B20) X (SlO2) 100-X] / [SlO2]} 80-

  Осадження композитів здійснювалося як в середовищі чистого аргону (р = 6-10-4 Торр), так і в змішаному середовищі аргону з додаванням кисню з парціальним тиском 4,2%. отримання

  багатошарових гетерогенних структур композит-композит було здійснено за такою технологією.

  Протягом 47 секунд вироблялося напилення композиційних матеріалів (Co40Fe40B20) X (SiO2) 100-X в атмосфері аргону, потім 15 секунд в атмосфері аргону з додаванням кисню при тих же умовах, що і для об'ємних композитів. Встановлення номінального тиску реактивних газів після включення клапана натекателем становило 4 секунди, їх відкачування при виключенні клапана натекателем - 8 секунд. За швидкістю і часу напилення композиційних матеріалів були зроблені оцінки товщини шарів багатошарової структури, які склали для прошарку композитів, обложених в атмосфері аргону 8-14 нм і в змішаній атмосфері аргону + кисню 3 5 нм, в

  Залежно від тиску кисню.

  Елементний склад плівок проводили енергодисперсійного рентгенівської приставкою Oxford INCA Energy 250 на скануючому електронному мікроскопі JEOL JSM-6380 LV. Криві намагнічування були отримані на вібраційному магнітометри. Вимірювання магнітної проникності здійснювалося резонансним методом на частоті 50 МГц в котушці індуктивності з використанням Q-метра. Орієнтація змінного вимірювального поля була направлена ​​в площині плівки паралельно поздовжньої осі зразка. відносна

  похибка у визначенні дійсної (р /) і уявної (^ //) частин комплексної магнітної проникності склала 8%.

  Структурні особливості гранульованих композиційних структур досліджені методом просвічує електронної мікроскопії в центрі колективного користування Білгородського державного університету.

  Запропонований нами метод отримання багатошарової гетерогенної структури спрямований на придушення перпендикулярної структурної анізотропії. Дійсно, мікрофотографія поперечного розрізу плівки багатошарової структури

  {[(Co40Fe40B20) 60 (SlO2) 40] / [(Co40Fe40B20) 60 (SlO2) 40 + O2]

  } 176, показує наявність нанорозмірних паралельних площині плівки шарів, наявність яких істотно ускладнює утворення ланцюжків гранул, збудованих перпендикулярно поверхні підкладки (рис. 2).

  Мал. 2. Мікрофотографія поперечного розрізу плівки багатошарової структури

  {[(Со40Бе40В20) 60 (8102) 40] / [(Со40Бе40В20) 60 (8102) 40 + 02]

  } 176, отриманої при циклічному напиленні в атмосфері Аг з тиском 6-10-4 Торр протягом 47сек і змішаної атмосфері (Аг з тиском 6-10-4 Торр і О2 з тиском 2,4-10-5 Торр) протягом 15 сек

  Результати експерименту та їх обговорення

  Для встановлення впливу прошарків окисленого композиту на магнітостатіческіе і Магнітодинамічний властивості гетерогенних структур були досліджені процеси намагнічування плівок і концентраційні залежності комплексної магнітної

  проникності отриманих зразків.

  На малюнку 3, як приклад, представлені криві намагнічування композиту (Со40Ре40В20) 65 (8102) 35. Для визначення ступеня магнітної анізотропності в площині плівки вимірювання проводилися за двома ортогональними напрямками. Аналіз кривих показує, що в процесі напилення більш важка вісь намагнічування сформувалася вздовж осі зразка. Вид магнітних характеристик не відповідає плівці з одноосной магнітної анизотропной структурою. Це може свідчити про значну дисперсії локальних полів анізотропії композиту (Со410Ре40В20) 65 (8102) 35. Крім того, на кривій М (І) виміряної уздовж осі зразка в площині плівки (рис. 3 крива 1) помітний злам намагнічування в малих магнітних полях. Така характеристика можлива при деякому відхиленні вектора намагнічування від площини плівки, тобто в композиційній структурі є неоднорідності, що формують магнітну анізотропію в перпендикулярному до площини зразка напрямку. Цей висновок узгоджується з мікрофотографією поперечного розрізу плівки наногранулірованного композиту (Со40ре40В20) 60 (8102) 40 (рис.1)

  концентраційні залежності

  дійсної (р /) і уявної (^ 7 /) частин комплексної магнітної проникності композиту (Со40Ре40В20) х (8Ю2) 100-х, виміряні на частоті 50 МГц представлені на малюнку 4.

  н, Е

  Мал. 3. Криві намагнічування композиту (Со4оРе4оВ2о) б5 (8Ю2) 35 виміряні в площині плівки 1-вздовж осі зразка, 2 перпендикулярно осі зразка

  Х, ат.%

  Мал. 4. Концентраційні залежності

  дійсної (крива 1) і уявної (крива 2) частин комплексної магнітної проникності композиту (Со40Ге40В20) х (8Ю2) 100-х, виміряні на частоті 50 МГц

  Для пояснення отриманих результатів необхідно розглянути трансформацію структури композитів при різній концентрації металевої фази та її вплив на зміну магнітних властивостей. Для композитів з ізотропним розподілом часток справедливі такі уявлення. Зі зменшенням відстані між феромагнітними гранулами при наближенні состава композиту до порогу перколяції зростає диполь-дипольна взаємодія між ними і ймовірність утворення кластерів з дотичних частинок. Час руйнування магнітної впорядкованості після процесу намагнічування (час релаксації) збільшується з ростом х і при деякій концентрації металевої фази збігається з

  характеристичним часом вимірювання. У цьому концентраційному діапазоні спостерігається максимум тангенса магнітних втрат, що має релаксаційну природу. У представленій залежності це дапазон концентрацій металевої фази 46-47 ат.%.

  Коли енергія диполь-дипольного

  взаємодії стає більше кТ, де Т температура вимірювань, гетерогенна система переходить в магнітовпорядкованих стан. При цьому окремі частинки можуть мати власні

  напрямки полів анізотропії, зумовлені різними механізмами (формою частинок,

  напрямком кристалографічних осей, упорядкуванням пар атомів в окремій гранулі, величиною і напрямком локальних напружень на кордоні діелектрик- магнітострикційна феромагнітна частка), що призводить до значної дисперсії полів локальної

  анізотропії плівки.

  Подальше збільшення частки металевої фази призводить до формування нескінченної сітки дотичних металевих частинок і як наслідок внесок обмінного взаємодії між

  магнітними моментами атомів сусідніх

  контактують гранул збільшується. Такі структурні зміни призводять до зменшення дисперсії локальних осей анізотропії щодо області з меншою концентрацією металевої фази, хоча величина магнітної неоднорідності за рахунок наявності окремих гранул, не пов'язаних обмінною взаємодією з формується проводить металевої

  сіткою, залишається значною. Це призводить до зростання р /, але через дисперсії локальних полів анізотропії спостерігаються високі значення магнітних втрат при високочастотному перемагничивании в даній концентраційної

  області композиту. для композиту

  (Со40Бе40В20) х (8102) 100-х це концентраційний діапазон 47-53 ат.%.

  В області значних концентрацій

  металевої фази композит можна розглядати

  як об'ємний матеріал з нанорозмірними включеннями діелектрика. У такій структурі дисперсія локальних полів анізотропії буде відносно невисокою і величина ^ // має невеликі значення (53-70 ат.%). Такий поділ є досить умовним, але дає можливість якісно пояснити експериментальні

  Залежно р / (х) і ^ // (х).

  Вплив прошарків з окисленого композта на магнітостатіческіе характеристики гетерогенних систем {[(Со40Бе40В20) х (8102) 100-х] /

  [(Со40ре40В20) х (8102) Ю0-х + 02]} п можна побачити, розглянувши криві намагнічування на рис. 5.

  Істотною відмінністю від кривих намагнічування композиту (Со40Ге40В20) 65 (8102) 35 (рис.3) є відсутність зламів на залежностях М (І) і більш явно виражена магнітна анізотропія в площині плівки. Це може свідчити про відсутність перпендикулярного магнітного анізотропії плівок. Крім того, збільшення тиску кисню не робить істотного впливу на процес намагнічування гетерогенної структури. Дана обставина свідчить про визначальний внесок в залежності М (І) НЕ окислених шарів багатошарової структури {[(Со40Бе40В20) х (8102) 100-х] /

  [(Со40Бе40В20) х (8102) 100-х + 02]} п.

  Мал. 5. Криві намагнічування багатошарової гетерогенної структури

  {[(Со40Бе40В20) 65 (8102) 35] / [(Со40Бе40В20) 65 (8102) 35 + 02]

  } 176, отриманої при циклічному напиленні в атмосфері Аг з тиском 6-10-4 Торр протягом 47сек і змішаної атмосфері (Аг з тиском 6-10-4 Торр і О2 з тиском а- 2,4-10-5 Торр, Ь - 3,2-10-5 Торр, з - 6,3-10-5 Торр і е - 1-10-4 Торр) протягом 15 сек. виміряні в площині плівки 1 уздовж осі зразка, 2 - перпендикулярно осі зразка

  Для встановлення впливу магнитостатических властивостей гетерогенних плівок і особливо наявності перпендикулярного магнітного анізотропії на високочастотні властивості гетерогенних багатошарових структур були досліджені концентраційні залежності комплексної магнітної проникності отриманих зразків.

  На рис. 6-9 представлені залежності р / (х) і ^ // (х) багатошарових гетерогенних структур

  {[(Со40Бе40В20) х (8102) 100-х] / [(Со40Бе40В20) х (8102) 100-

  х + 02]} п, отриманих при циклічному напиленні в атмосфері Аг протягом 47 секунд і змішаної атмосфері Аг з додаванням кисню в різних парціальних співвідношеннях. Видно, що в багатошарових структурах помітно збільшилося значення \\! після порога перколяції і при тиску О2 1,0-10-4 Торр досягає значень

  близько 2000 одиниць. Кілька не однозначний хід залежності ^ // (х) в діапазоні концентрацій металевої фази 45-70 ат.%. Якщо при помірних тисках кисню до 3,2-10-5 Торр ^ // (х) має добре сформований максимум при х ~ 50 ат.% І в діапозоні концентрацій 60-70 ат.% Становить не значну величину щодо ^. Тоді як при тисках кисню вище 6,3-10-5 Торр максимум ^ // (х) з боку високих концентрацій металевої фази істотно розмивається. Це може бути пов'язано з впливом перехідного шару між окисленої прошарком і композиційним шаром, отриманим в атмосфері аргону. Час зміни тиску реактивного газу в камері пропорційно його тиску.

  Х, ат. %

  Мал. 6. Концентраційні залежності

  дійсної (крива 1) і уявної (крива 2) частин комплексної магнітної проникності багатошарової гетерогенної структури

  {[(Со40ре40В20) х (8102) 100-х] / [(Со40Бе40В20) х (8102) 100-

  х + 02]} 176, отриманої при циклічному напиленні в атмосфері Аг з тиском 6-10-4 Торр протягом 47сек і змішаної атмосфері (Аг з тиском 6-10-4 Торр і О2 з тиском 2,4-10-5 Торр ) протягом 15 сек виміряні на частоті 50 МГц

  Х, ат.%

  Мал. 7. Концентраційні залежності

  дійсної (крива 1) і уявної (крива 2) частин комплексної магнітної проникності багатошарової гетерогенної структури

  {[(Со40ре40В20) х (8102) 100-х] / [(Со40Бе40В20) х (8102) 100-

  х + 02]} 178, отриманої при циклічному напиленні в атмосфері Аг з тиском 6-10-4 Торр протягом 47сек і змішаної атмосфері (Аг з тиском 6-10-4 Торр і О2 з тиском 3,2-10-5 Торр ) протягом 15 сек виміряні на частоті 50 МГц

  Х, ат. %

  Мал. 8. Концентраційні залежності

  дійсної (крива 1) і уявної (крива 2) частин комплексної магнітної проникності багатошарової гетерогенної структури

  {[(Со40ре40В20) х (8102) 100-х] / [(Со40Бе40В20) х (8102) 100-

  х + 02]} 176, отриманої при циклічному напиленні в атмосфері Аг з тиском 6-10-4 Торр протягом 47сек і змішаної атмосфері (Аг з тиском 6-10-4 Торр і О2 з тиском 6,3-10-5 Торр ) протягом 15 сек виміряні на частоті 50 МГц

  Мал. 9. Концентраційні залежності

  дійсної (крива 1) і уявної (крива 2) частин комплексної магнітної проникності багатошарової гетерогенної структури

  {[(Со40ре40В20) х (8102) 100-х] / [(Со40Бе40В20) х (8102) 100-

  х + 02]} 176, отриманої при циклічному напиленні в атмосфері Аг з тиском 5,9-10-4 Торр протягом 47сек і змішаної атмосфері (Аг з тиском 5,9-10-4 Торр і О2 з тиском 1,0 10-4 Торр) протягом 15 сек виміряні на частоті 50 МГц

  Необхідно звернути увагу на ще одне суттєву деталь концентраційних залежностей комплексної магнітної

  проникності. при дослідженні

  концентраційних залежностей опору композиту і багатошарових гетерогенних структур були визначені концентрації перколяційних переходів (ХПП) досліджуваних зразків. Виявилося, що зі збільшенням парціального тиску кисню при осадженні окисленої прошарку ХПП збільшується. Це відбувається з причини переходу перколяційного кластера

  дотичних металевих гранул з тривимірного в квазідвухмерное просторове стан. На графіках концентраційних залежностей дійсної та уявної частин комплексної магнітної проникності

  вертикальна риса вказує положення перкаляціонного переходу. Видно, що зміна р / (х) і ^ // (х) на всіх представлених графіках строго корелює з концентрацією металевої фази та майже незалежний від положення порога перколяції даної гетерогенної системи. Тобто в багатошарової гетерогенної структурі

  {[(Со40Бе40В20) х (8102) 100-х] / [(Со40Бе40В20) х (8102) 100-

  х + 02]} 176, отриманої при циклічному напиленні в атмосфері Аг і змішаної атмосфері Аг і О2 з тиском 1,0-10-4 Торр ми спостерігаємо добре сформовану магнітну структуру з високими значеннями магнітної проникності в складах знаходяться до порога перколяції. Такі плівки мають високу питомим електричним опором і низькими значеннями комплексної діелектричної проникності. Це дає додаткові можливості створити високочастотні матеріали з низьким значенням хвильового опору.

  висновок

  Методом іоннолучевая розпилення отримані нові багатошарові гетеросистеми

  {[(CO40Fe40B20) x (8iO2) 100-x] / [(CO4C>Fe40B20) x (8iO2) 100-X + O2]} n. Аналіз структури показав, що циклічне напилення композиційних матеріалів в атмосфері аргону і аргону з додаванням кисню дозволяє отримати багатошарову гетерогенную плівку.

  Дослідження кривих намагнічування гетерогенних систем {[(Co40Fe40B20) X (8iO2) 100-x] / [(Co40Fe40B20) x (SiO2) 100-x + O2]} n, і об'ємних композитів (Co40Fe40B20) x (8iO2) 100-x, отриманих при різних умовах осадження, показали, що введення окисленої прошарку композиту збільшує поле магнітної анізотропії плівок в площині підкладки і зменшує

  перпендикулярну складову вектора намагніченості.

  У багатошарових гетерогенних структурах помітно збільшилося значення р / після порога перколяції і при тиску кисню 1,0-10-4 Торр досягає 2000 одиниць. Також виявлена ​​добре сформована магнітна структура плівки з високими значеннями магнітної проникності в складах знаходяться до порога перколяції.

  література

  1. Ohnuma 8. H., Fujimori H., Mitani S., and Masumoto T. High frequency magnetic properties in metal-nonmetal granular films // J. Appl. Phys.- 1996.-V.79.-P.5130-5135.

  2. Bloemen P. J. H. and Rulkens B. On the frequency dependence of the magnetic permeability of FeHfO thin films // J. Appl. Phys.-1998 V.84.P6778-6781.

  3. 8hihui Ge, Yang xiaolin, Kim Kwang Youn, xi Li, Kou xiaoming, Yao Dongsheng, Li Binsheng, and Wang xinwei 8tudy on mechanism of soft magnetic properties for high-frequency application in Ni75Fe25-8iO2 granular films // Phys. 8tat. 8ol. A.-2005.-V.202.-N.10.-P.2021-2027.

  4. 8ohn J. C., Byun D. J., and Lim 8. H. Theoretical and experimental permeability spectra of nano-granular Co-Fe-Al-O films for GHz magnetoelastic device applications // Phys. 8tat. 8ol. A.-2004.-V.201.-N.8.-P.1946-1950.

  5. Buznikov N.A., Iakubov I.T., Rakhmanov A.L., 8boychakov A.O.High-frequency magnetic permeability of nanocomposite film // J. Magn. and Magn. Mater.-2005-V.293.-P.938-946.

  6. Ohnuma 8., Kobayashi N., Masumoto T., Mitani 8., and Fujimori H., Magnetostrictrion and soft magnetic properties of (Co1-xFex) -Al-O granular films with high electrical resistivity // J. Appl. Phys.-1999 V.85. P.4574-4576.

  7. xu Y., and Yan x. Microstructure and magnetic properties of percolating (Ni-Fe) x (8iO2) 1-x granular films // J. Mat. Rsch.-1996 V.11-P.2506-2509.

  8. Hayakawa Y., Hasegawa N., Makino A., Mitani 8., and Fujimori H. Microstructure and magnetoresistance of Fe-Hf-O films with high electrical resistivity // J. Magn. Magn. Mater.-1996 V.154.-P.175-182.

  9. H. Ohnuma, K. Hono, H. Onoder, 8. Ohnuma, H. Fujimori, J.8. Pedersen Microstructures and magnetic properties of Co-Al-O granular thin films // J. Appl. Phys.-2000-V.87-N2-P.817-823.

  10. Wu L.Z., Ding J., Jiang H.B., Chen L.F., Ong C.K. Particle size influence to the microwave properties of iron based magnetic particulate composites // J. Magn. and Magn. Mat .- (2005) -V.285-P.233-239.

  11. Ramprasad R., Zurcher P., Petras M., Miller M., Renaud P. Magnetic properties of metallic ferromagnetic nanoparticle composites // Appl. Phys.-2004-V.96.-N.ll.-P.519-529.

  12.C. Chen, O. Kitakami, and Y. Shimada, Particle size effects and surface anisotropy in Fe-based granular films, // J. Appl. Phys., - 1998- V. 84, -P. 2184-2189.

  13. Lianwen Deng, Zekun Feng, Jianjun Jiang, Huahui He Percolation and microwave characteristics of CoFeB-SiO2 nano-granular films // J. Magn. and Magn. Mater.-2007-V309.-P.285-289.

  14. F. Yildiz, S. Kazan, B. Aktas, S.I. Tarapov, L. Tagirov, B. Granovsky Ferromagnetic resonance studies on (Co40Fe40B20) x (SiO2) 1-x granular magnetic films // J. Magn. and Magn. Mater.-2006-V305.-P.24-27.

  15. Morikawa T., Suzuki M., and Taga Y. Soft-magnetic properties of Co-Cr-O granular films // J. Appl. Phys.-1998 V.83-P.6664-6666.

  16. Ohnuma S., Fujimori H., and Masumoto T., Xiong X. Y., Ping D. H., and Hono K. FeCo-Zr-O nanogranular soft-magnetic thin films with a high magnetic flux density // Appl. Phys. Lett.-2003-V.82.-N.6.-P.946-948.

  17. Coonley K. D., Mehas G. J., Sullivan C. R., Gibson U. J. Evaporatively deposited Co-MgF2 granular materials for thin-film inductors // M.S. thesis, Dartmouth College, 1999..

  18.Li Liangliang, Crawford Ankur M., Wang 8han x., Marshall Ann F., Mao Ming, 8chneider Thomas, and Bubber Randhir 8oft magnetic granular material Co-Fe-Hf-O for micromagnetic device applications // J. Appl. Phys.-2005-V.97.-N.10.-P.907-910.

  19. Grimes A., Grimes M., The effective permeability of granular films // IEEE Trans. Magn.-1993.- V.29-N.6-P.4092-4094.

  20. 8asaki Y., Morita 8., Hatanai T., Makino A., 8ato T., and Yamasawa K. High-frequency soft magnetic properties of nanocrystalline Fe- (Co) -Hf-O films with high electrical resistivity and their applications to micro DC-DC converter // Nano8tructured Mat.-1997 V.8.-P.1025.-1029.

  21. Ситников А.В. Механізми наведеної магнітної анізотропії в гранульованих нанокомпозитах (Co4CFe4CB2C) X (8iO2) lCC-X // Альтернативна енергетика та екологія. - 2008. - № 8. - С. 31-37.

  22. Стогній О.В. Ситников А.В. Анізотропія аморфних наногранулірованних композитів CoTaNb-8iOn і CoFeB-8iOn // Фізика твердого тела.-2010.- Т. 52. -Вип. 12.- С. 2356-2364.

  23. Ситников А.В. Магнітні властивості і

  особливості формування структури

  наногранулірованних композитів метал-діелектрик // Матеріалознавство. - 2010 - №3 - С. 134-137.

  24. Калінін Ю.Є., Пономаренко А.Т., Ситников А.В., Стогній О.В. Гранульовані нанокомпозити метал-діелектрик з аморфною структурою // Фізика і хімія обробки матеріалів. - 2001 - № 5 - C. 14-20.

  Воронезький державний технічний університет

  MAGNETOSTATIC AND MAGNETODYNAMIC PROPERTIES OF MULTILAYER SYSTEMS NANOCOMPOSITES BASED (CO40FE40B20) X (SIO2) 100-X A. A. Abrychkin, Yu. E. Kalinin, A. V. Sitnikov, A. G. Fedosov

  The processes of magnetization and concentration dependence of the real and imaginary parts of the complex permeability at 50 MHz multi-heterogeneous systems based on composites (Co40Fe40B20) x (SiO2) 100-x. Found that cyclic deposition of composites in argon and argon with the addition of oxygen provides a heterogeneous multi-layer film with higher permeability after the percolation threshold than the composites produced in argon

  Key words: nanocomposites, electrical properties, multi-heterogeneous structure, the electric resistivity


  Ключові слова: нанокомпозитів /ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ /Багатошарові гетерогенною структурою /ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР /NANOCOMPOSITES /ELECTRICAL PROPERTIES /MULTI-HETEROGENEOUS STRUCTURE /THE ELECTRIC RESISTIVITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити