Розглянуто можливість використання магнітолазеротерапії з метою профілактики розвитку метаболічних порушень у жінок після штучного переривання вагітності. Рекомендовано формування групи пацієнток з високим ризиком розвитку метаболічного синдрому, проведення їм комплексу профілактичних заходів, що включають медикаментозне та фізіотерапевтичне (магнитолазеротерапия) вплив.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Буканова Олена Валеріївна, Завалко Олександр Федорович


Examined was the possibility of usage of magnetic laser therapy to prevent the development of metabolic disorders in women after induced abortion. It is recommended to form groups of patients with a high risk of metabolic syndrome development and to carry out a complex of preventive measures including drug and physiotherapeutic treatment.


Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал: Казанський медичний журнал


  Наукова стаття на тему 'МАГНІТОЛАЗЕРНОЇ профілактика метаболічних порушень після штучного переривання вагітності'

  Текст наукової роботи на тему «МАГНІТОЛАЗЕРНОЇ профілактика метаболічних порушень після штучного переривання вагітності»

  ?УДК 618.39-089.888.14- | 615.847.8 + 615.849.19

  МАГНІТОЛАЗЕРНОЇ ПРОФІЛАКТИКА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПІСЛЯ ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ

  Олена Валеріївна Буканова, Олександр Федорович Завалко

  Кафедра акушерства і гінекології (зав. - проф. Н.В. Тарасова) Самарського медичного інституту «РЕАВІЗ», ММУ "міська лікарня № 10" (головний лікар - В.А. Карпенко), м Самара, e-mail: zavalkogor @ rambler.ru

  реферат

  Розглянуто можливість використання магни-толазеротерапіі з метою профілактики розвитку метаболічних порушень у жінок після штучного переривання вагітності. Рекомендовано формування групи пацієнток з високим ризиком розвитку метаболічного синдрому, проведення їм комплексу профілактичних заходів, що включають медикаментозне та фізіотерапевтичне (маг-нітолазеротерапія) вплив.

  Ключові слова: метаболічний синдром, аборт, магнитолазеротерапия.

  У сучасній клінічній практиці акушери-гінекологи все частіше стикаються з розвитком метаболічних порушень у вигляді формування синдрому полікістозних яєчників, післяпологового ожиріння, появи гіперпролакті-немии, передменструального синдрому і т.п. Зазначений симптомокомплекс в літературі описується як метаболічний синдром (МС). Екотоксиканти, техногенні чинники, зниження захисних сил організму і психоемоційні перевантаження у жінок збільшують ризик інтраопераційних ускладнень і ведуть до формування патології в послеаборт-ном періоді [2, 3, 4].

  Метою нашого дослідження була оцінка віддалених результатів застосування магнітолазеротерапії для профілактики розвитку МС у жінок групи високого ризику його реалізації в віддаленому періоді після штучного переривання вагітності.

  Відомо, що лазеротерапія викликає активацію молекулярних комплексів біологічних тканин (фотобіоакті-

  вацію), що дозволяє їм брати участь в різноманітних процесах клітинного метаболізму і відновленні функції органів і тканин [1]. Останнє послужило підставою для вибору нами даного методу фізіотерапевтичного впливу. Для досягнення поставленої мети нами 186

  проводилось проскріптівное спостереження за 340 жінками, у яких була перервана вагітність в терміни від 5 до 12 тижнів. Всі жінки були відібрані шляхом сліпого скринінгу і спостерігалися протягом 2 років після аборту. Пацієнтки були поділені на 2 групи: 1-я - 120 жінок групи високого ризику, які отримали 3 курсу магнітолазеротерапії з метою запобігання розвитку МС; 2-я - 120 жінок групи високого ризику без фізіотерапевтичного лікування. Групу контролю (3-я) склали 100 пацієнток з низьким ступенем ризику реалізації МС, які не отримували фізіотерапевтичного лікування.

  Формування групи високого ризику проводилося на підставі розроблених нами результатів патометріческого аналізу. Високий ступінь ризику була визначена у жінок з діагностичним коефіцієнтом -3 і нижче не менше ніж по 20 параметрам. До контрольної групи (низького ризику) увійшли жінки з діагностичним коефіцієнтом більше 0, а також з негативним коефіцієнтом до -3 не більше 20% і нижче -3 не більше ніж по 3 параметрами.

  З терапевтичною метою застосовувався низькоенергетичний лазер на напівпровідниковій основі, що генерується за допомогою апарату «РІКТА» (виробництво ЗАТ «МИЛТА»). Використовувався безконтактний скануючий спосіб впливу на шийно-потиличну зону і область декубітальних вени з частотою імпульсів від 5 до 50 Гц і експозицією одного поля від 3 до 5 хвилин. Процедури виконували щодня протягом 10 днів. Всього було проведено 3 курсу: відразу після аборту, через 3-4 і 6-8 місяців.

  Клінічну симптоматику оцінювали через 12 і 18 місяців після аборту за наступними показниками: реєстрація скарг, аналіз менструальної функції,

  об'єктивний огляд, констатація клінічних симптомів МС (порушення толерантності до глюкози, масо-ростовий коефіцієнт, наявність стрий, гірсутіз-ма, акне, галактореи і ін.). На підставі клінічних даних ми відносили жінок до однієї з трьох груп: А- наявність явних клінічних ознак МС; В - з сумнівною картиною МС; С - з відсутністю МС (табл. 1 і 2).

  Таблиця 1

  Результати використання магнітолазеротерапії у жінок через 12 місяців після аборту

  Клінічні групи Обстежені групи

  1-я (n = 120) 2-я (n = 120) 3-тя (n = 100)

  абс. % Абс. % Абс. %

  А 52 43,3 75 62,5 5 5,0

  У 47 39,2 35 29,1 18 18,0

  З 21 17,5 10 8,4 77 77,0

  Таблиця 2

  Результати використання магнітолазеротерапії у жінок через 18 місяців після аборту

  Клінічні групи Обстежені групи

  1-я (n = 120) 2-я (n = 120) 3-тя (n = 100)

  абс. % Абс. % Абс. %

  А 68 56,6 86 71,7 9 9

  У 26 21,7 18 15 22 22

  З 26 21,7 16 13,3 69 69

  Через рік після аборту (табл.1) у всіх жінок високої групи ризику (1 і 2-я групи) спостерігалася достовірно більш висока частота розвитку нейроендокринних порушень, ніж у контрольній групі. Порівняльний аналіз даних в 1 і 2-й групах дозволив встановити зменшення числа пацієнток з наявністю клінічної симптоматики серед тих, хто отримував магнотолазеротерапію (на 19,2% у 23 чол.). Це відбувалося переважно за рахунок збільшення числа жінок, у яких була сумнівна клінічна симптоматика МС. Порушення менструального циклу, а також можливу нейровегетативную симптоматику можуть викликати ще не відновилися процеси регуляції менструального циклу. У той же час в групі з низьким ступенем ризику МС число жінок з клінічної підгрупи В було набагато менше (39,2%, 29,1% проти 18,0%).

  У табл. 2 наведені дані наблю-

  дення за жінками через 18 місяців після переривання вагітності. У групі з високим ступенем ризику відбулося зменшення числа пацієнток із сумнівною клінічною симптоматикою з 39,2 до 21,7% в 1-й і з 29,1 до 15,0% у 2-й групах; число пацієнток підгрупи А збільшилась відповідно на 13,3% і 9,2%. На тлі зростання числа хворих жінок (підгрупа А) серед пацієнток, які отримували курси магнітолазеротерапії, здорових виявилося на 10 осіб більше, ніж у 2-й групі.

  Отримані дані свідчать про те, що магнитолазеротерапия як метод профілактики розвитку МС після аборту у жінок високої групи ризику дає позитивні результати. Ізольоване використання методу також ефективно в процесі лікування, однак після його закінчення частота розвитку МС знову зростає. Необхідне подальше вдосконалення методів комплексного превентивного лікування, в тому числі з використанням магнітолазеротерапії, з метою попередження розвитку МС після переривання вагітності.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Буйлін В.А., Москвін С.В. Низкоинтенсивние лазери в терапії різних захворювань. - М .: Фірма «Техніка», 2001. - 165с.

  2. Керівництво по ендокринної гінекології / Під ред. Е.М.Віхляевой. - М.: ТОВ «Медичне інформаційне агенство», 1998.-768с.

  3. Сметник В.П. та ін. Неоперативна гінекологія: Керівництво для вра-чий. - М .: «Медицина», 2000.-544 з.

  4. Тихомиров АЛ., Лубін Д.М. Синдром полікістозних яєчників: факти, теорії, гіпотези. // Фармат-ка. -2003.-№ 11.- С.8-19.

  надійшла 14.01.09.

  MAGNETIC AND LASER PREVENTION OF METABOLIC DISTURBANCES AFTER INDUCED ABORTION

  E.V. Bukanova, A.F. Zavalko

  Summary

  Examined was the possibility of usage of magnetic laser therapy to prevent the development of metabolic disorders in women after induced abortion. It is recommended to form groups of patients with a high risk of metabolic syndrome development and to carry out a complex of preventive measures including drug and physiotherapeutic treatment.

  Keywords: metabolic syndrome; induced abortion; magnetic laser therapy.


  Ключові слова: метаболічний синдром /аборт /магнитолазеротерапия /metabolic syndrome /induced abortion /magnetic laser therapy

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити