Було вивчено вплив нікотинової кислоти на формування м'язового волокна курчат-бройлерів у віці 6 дней.У курчат, які отримували підвищену дозу нікотинової кислоти, м'язове волокно сформувалося раніше. Очевидно, що це безпосередньо пов'язано з накопиченням триптофану в м'язах.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Лебедєва І. А.


EFFECT OF NICOTINIC ACID ON THE FORMATION OF MUSCLE FIBRE CHICKEN

Influence niacin on formation of a muscular fibre of chickens-broilers at the age of 6 days. The chickens receiving the raised dos niacin, the muscular fibre was generated earlier. It is obvious that it directly is connected with accumulation triptofan in muscles. The data on research of white muscular fibres on aminoacid structure testifies that under the maintenance triptofan.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'М'язи курчат-бройлерів при використанні підвищеної дози нікотинової кислоти в престартовом раціоні'

  Текст наукової роботи на тему «М'язи курчат-бройлерів при використанні підвищеної дози нікотинової кислоти в престартовом раціоні»

  ?Аграрний вісник Уралу №8 (87), 2011 р.- «-

  $ ФФ

  ___________________ Ветеринарія -І *

  М'язи курчат-бройлерів ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ дози НІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ В ПРЕСТАРТОВОМ РАЦІОНІ

  і. а. Лебедєва, "" ОО.'ОБ'елЕкакегіл6 ^

  кандидат біологічних наук, УрНІВІ е-там: Гаїеьіае ^ а'с257 .- ^ 4.!

  Ключові слова. Нікотинова кислота, курчата бройлери, гипотрофиками, нормотрофікі, гіпертрофікі, збереження, м'язове волокно, окіпролін, триптофан.

  Keywords: nicotinic acid, chicken broilers, hypotrophic, normotrofiki, gipertrofiki, integrity, muscle fiber, okiprolin, triptofan.

  У 1867 р вперше отримали нікотинову кислоту (НК), і тільки в 1937 р було доведено, що вона є вітаміном РР НК або її амід (нікотинамід) можуть запобігати пелагру. У зв'язку з цим НК була названа вітаміном РР за початковими літерами слів preventiv pellagre, т. Е. «Пеллагропредотвращающій фактор». Згодом було встановлено, що властивостями запобігати пелагру володіють і інші вітаміни з групи В, а також амінокислота триптофан, яка є в організмі провитамином нікотинової кислоти [1, 2].

  У зарубіжній літературі замість повної назви (nicotinia acid) часто вживають скорочений термін - niacin.

  Нікотинова кислота (вітамін РР) необхідна для нормального виділення шлункового соку, для підтримки тонусу, нормальної перистальтики кишечника, а також для процесів кровотворення. Нікотинова кислота викликає розширення капілярів, завдяки чому полегшується кровообіг в органах і тканинах. Вона контролює діяльність нервової, ендокринної систем, відіграє велику роль у захисті організму від інфекцій [3].

  У тваринному організмі можливі два шляхи біосинтезу нікотинової кислоти: 1) в шлунково-кишковому тракті за допомогою мікроорганізмів; 2) в тканинах за допомогою біохімічного перетворення триптофану в нікотинову кислоту. У кишечнику курчат біосинтез нікотинової кислоти протікає досить інтенсивно, однак цей синтез не може повністю забезпечити потребу організму птиці у вітаміні РР Недостатнє надходження вітаміну з кормом підсилює його синтез з триптофану, в зв'язку з чим відбувається збіднення організму цієї незамінної амінокислотою [4-6].

  Матеріал і методика.

  Дослідження проводилося на птахофабриці «Среднеуральская» на кросі «Смена-4».

  Утримання курей клітинне, годування з раціонів птахофабрики в усі періоди, крім раннього постембріональ-ного (престартового) періоду. З першого по п'ятий день життя годування здійснювалося з раціонів з різним дозуванням ніацину (30 і 60 мг \ кг), в наступні періоди все групи отримували однаковий раціон і однакову дозування нікотинової кислоти. На початку експерименту всі

  курчата були розділені на групи з різною живою масою.

  Схема проведення дослідження представлена ​​в табл.1.

  В ході дослідження враховували такі показники:

  - жива маса курчат бройлерів, щотижня (1, 7, 14, 21, 35,), г;

  - вибракування і відмінок, їх причини, гол .;

  - збереження поголів'я,%;

  - середньодобовий приріст живої маси, г.

  Результати досліджень.

  Збереження курчат бройлерів представлена ​​в табл. 2.

  Аналіз збереження свідчить про те, що в 3-й і 6-й групах, де були курчата гипотрофиками, вона нижче, ніж в інших групах, на 3,3%.

  Простежується тенденція підвищення середньодобового приросту живої маси курчат-бройлерів, які отримують додаткову дозу нікотинової кислоти (4, 5 і

  Таблиця 1 Схема досвіду

  Група № Показники Пол Жива маса, г Склад раціону Рівень ніацину, мг / кг

  1 про Г іпертрофікі 9-ти в 43 і більше ЗР 30

  2о Нормотрофікі 9 і в 40-42 ЗР 30

  Зо гипотрофиками 9 і в 39 і менше ЗР 30

  4о Г іпертрофікі 9 і в 43 і більше ЗР 60

  5о Нормотрофікі 9 і в 40-42 ЗР 60

  6о гипотрофиками 9 і в 39 і менше ЗР 60

  7К Несортовані 9 і в 38-44 ЗР 30

  Таблиця 2

  Збереження курчат-бройлерів,%

  Група 1 2 3 4 5 6 7К

  Збереження,% 93,3 93,3 90 93,3 93,3 90 93,3

  Таблиця 3

  Середньодобовий приріст живої маси, г

  група

  вік

  10,9

  11,1

  9,2

  11,2

  11,5

  9,4

  10,3

  14

  17,5

  15,5

  15,2

  18,4

  16,2

  16,2

  16,4

  35

  38,7

  37,7

  36,9

  39,7

  41,1

  37,6

  37,4

  1600

  1400

  1200

  1000

  800

  600

  400

  200

  0

  -ш І

  ? 2о

  ? 5о

  ? 7К

  14

  21

  35

  Малюнок 1

  Динаміка живої маси курчат-бройлерів нормотрофіков

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  7

  »- Аграрний вісник Уралу №8 (87), 2011 р ~

  Ветеринарія

  малюнок 2

  Динаміка живої маси курчат бройлерів гіпертрофіков

  малюнок 4

  Грудний м'яз 6-денного півника. Рівень нікотинової кислоти в раціоні 30 мг \ г. Жирові вакуолі в міжм'язової клітковині. Окр. гематоксиліном і еозином (250 *)

  малюнок З

  Динаміка живої маси курчат бройлерів гипотрофиками

  малюнок 5

  Грудний м'яз 6-денного півника. Рівень нікотинової кислоти 60 мг \ г. Чітко виражена поперечнополосата ісчертченность. Окр. гематоксиліном і еозином (250 *)

  6 групи). Динаміка живої маси курчат-бройлерів гіпертрофіков, нормотрофіков і гипотрофиками представлена ​​у вигляді діаграм (рис. 1-3) по групах в порівнянні з несортованими за початковою живою масою курчатами.

  З даних діаграм слід, що сортовані за масою на початку відгодівлі курчата-бройлери і вирощувані в окремих клітках (групи 1,

  2, 3) краще ростуть, їх жива маса вище або в межах контрольних показників (груп 7 - несортовані курчата). Нормування подвійної дози нікотинової кислоти на відсортованих по масі курчат

  з початку відгодівлі (з 1 по 5 добу життя) зробило позитивний вплив на їх зростання Було вивчено вплив нікотинової кислоти на формування м'язового волокна курчат-бройлерів у віці 6 днів (рис. 4 і 5). У курчат, які отримували підвищену дозу нікотинової кислоти, м'язове волокно сформувалося раніше. Очевидно, що це безпосередньо пов'язано з накопиченням триптофану в м'язах. Дані по дослідженню білих м'язових волокон на амінокислотний склад свідчать про те, що за змістом триптофану (що характеризує повноцінні білки) простежується тенденція більш високих

  показників, ніж в контролі: 142,0 мг% проти 130 мг% при практично однаковому змісті - 12,66 мг% проти 12,81 мг% - окіпроліна (амінокислоти сполучнотканинних білків).

  висновок.

  Встановлено вплив рівня нікотинової кислоти в раціоні курчат-бройлерів з 1-х по 5-ту добу життя - 60 мг \ 100 г комбікорму (норма 30 мг) на раннє формування м'язового волокна і тенденцію накопичення триптофану в грудних м'язах курчат до кінця відгодівлі.

  За розробками виданий патент на винахід № 2332853 за заявкою

  № 2006144549 від 13 грудня 2006 року.

  література

  1. Микулець Ю. І., Циганов А. Р., Тішенков А. Н. Біохімічні і фізіологічні аспекти взаємодії вітамінів і біоелементів. Сергієв Посад, 2004. 191с.

  2. Гайденко А. І. Про характер і механізм ерітропоетіческой впливу нікотинової кислоти: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Одеса, 1966. С. 20.

  3. Виноградов В. В. Некоферментние функції вітаміну РР. Мінськ, 1987. С. 175-177.

  4. Шкунькова Ю. С., Авраменко П. С., Краско В. Е. Вітаміни в харчуванні сільськогосподарських тварин і птиці. Мінськ: Урожай, 1971. С. 83-87.

  5. Труфанов А. В. Біохімія вітамінів і антивитаминов. М.: Колос, 1972. 106 с.

  6. Околелова Т. М. [и др.]. Ефективність кормової форми нікотинової кислоти в комбікормах для курчат-бройлерів: збірник наукових праць // Нові прийоми годування і вирощування в промисловому птахівництві. Загорськ, 1986. С. 37-42.


  Ключові слова: НІКОТИНОВА КИСЛОТА / Курчата бройлерів / гипотрофиками / НОРМОТРОФІКІ / ГІПЕРТРОФІКІ / ЗБЕРЕЖЕННЯ / м'язові волокна / ОКІПРОЛІН / триптофан / NICOTINIC ACID / CHICKEN BROILERS / HYPOTROPHIC / NORMOTROFIKI / GIPERTROFIKI / INTEGRITY / MUSCLE FIBER / OKIPROLIN / TRIPTOFAN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити