В даній статті наведені статистичні дані по розведення племінного великої рогатої худоби в Алматинській, Костанайської, Східно-Казахстанської і Акмолинської, областях Казахстану. Алматинська область один з важливих сільськогосподарських регіонів в Республіці Казахстан. Одним з передових господарств, розташованого в Алматинській області Балхашского району є ТОВ Агрофірма "Dinara Ranch". Удосконалення стада герефордської і казахської білоголової породи племзаводу ТОО Агрофірма "Dinara Ranch" здійснюється методом чистопородного розведення і направлено на створення тварин, що володіють високою інтенсивністю росту, скоростиглістю, м'ясності, з обов'язковим збереженням адаптаційних якостей до специфічних кормовим і природно-кліматичних умов Південного Прибалхашья.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Нургази Куат Шайпулла? ли, Оспанова Айнур Айдархановна


This article provides statistical data on Kazakhstan. The breeding of cattle in the areas of Almaty, Kostanay, East Kazakhstan and Akmola. Almaty region is one of the important agricultural regions in the Republic of Kazakhstan. One of the transferred farms located in Almaty region, Balkhash district is LLP Agrofirma "DinaraRanch". Improvement of herds of Hereford and Kazakh white-headed breed of a stud farm LLP Agrofirma "DinaraRanch" is carried out by pure breeding and aims to create an animal with a high intensity of growth, maturity, meat content, with the mandatory preservation of the adaptation to the specific qualities of forage and climatic conditions of the southern Balkhash area.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Євразійський Союз Вчених

  Наукова стаття на тему 'М'ЯСНІ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ розводяться в Алматинської області'

  Текст наукової роботи на тему «М'ЯСНІ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ розводяться в Алматинської області»

  ?М'ЯСНІ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ розводяться в Алматинської області

  Нургази Куат Шайпуллаули

  доктор сільськогосподарських наук, професор

  Оспанова Айнур Айдархановна

  магістрант

  Казахський національний аграрний університет, м.Алмати

  АНОТАЦІЯ

  В даній статті наведені статистичні дані по розведенню племінної великої рогатої худоби в Алматинській, Костанайської, Східно-Казахстанської і Акмолинської, областях Казахстану.

  Алматинська область - один з важливих сільськогосподарських регіонів в Республіці Казахстан. Одним з передових господарств, розташованого в Алматинській області Балхашского району є ТОВ Агрофірма "Dinara Ranch". Удосконалення стада герефордської і казахської білоголової породи племзаводу ТОО Агрофірма "Dinara Ranch" здійснюється методом чистопородного розведення та направлено на створення тварин, що володіють високою інтенсивністю росту, скоростиглістю, м'ясності, з обов'язковим збереженням адаптаційних якостей до специфічних кормовим і природно-кліматичних умов Південного Прибалхашья.

  ABSTRACT

  This article provides statistical data on Kazakhstan. The breeding of cattle in the areas of Almaty, Kostanay, East Kazakhstan and Akmola.

  Almaty region is one of the important agricultural regions in the Republic of Kazakhstan. One of the transferred farms located in Almaty region, Balkhash district is LLP Agrofirma "DinaraRanch". Improvement of herds of Hereford and Kazakh white-headed breed of a stud farm LLP Agrofirma "DinaraRanch" is carried out by pure breeding and aims to create an animal with a high intensity of growth, maturity, meat content, with the mandatory preservation of the adaptation to the specific qualities of forage and climatic conditions of the southern Balkhash area.

  Ключові слова: М'ясне скотарство, казахська білоголова, герефордська, порода, племінні тварини, розведення, велику рогату худобу.

  Key words: Beef cattle, kazakh white-headed, hereford, breed, bloodstock, breeding, cattle.

  У Посланні президента Народу Казахстану було сказа- ву черзі стоять конкурентоспроможність і випуск висок-

  але, що потрібно організовувати молочно-товарні ферми, кокачественной продукції.

  відгодівельні майданчики і особливе значення надавати роз В даний час в Республіці є структурні

  тию виробництва з переробки м'яса. У цьому напрямку зміни в аграрно - промисловому комплексі, в тому чис-

  з боку республіки було виділено на розвиток агро- ле і в тваринництві. Однією з важливих проблем господарств,

  промислового комплексу 280 млрд. тенге, на реалізацію є збільшення обсягів м'яса [2]. інфраструктурних проектів - 120 млрд. тенге. В результаті За статистичними даними Міністерства Сільського

  на території області займаються вирощуванням племен- господарства Республіки Казахстан на 01.01.2015 року, чис-

  них тварин, збільшується число господарств по переробкою лінь племінної великої рогатої худоби складає

  ке його продукції. Це основа поліпшення рівня продукції 585245 голів. З них частка великої рогатої худоби по мяс-

  м'яса і молочних продуктів. У порівнянні з минулим го- ному напрямку склала 58%, молочно-м'ясного - 19%,

  будинок в попередньому році виробництво м'яса збільшилось на а молочного - 23%.

  2,6%, молока на 4,4%, вовни на 3,8%. В даний час розведення племінної великої

  За цими даними можна зробити висновок, що племінне рогатої худоби прогресує в областях Алматинської, Ко-

  господарство на вищому рівні [1]. станайской, Східно-Казахстанської і Акмолинської.

  Напередодні вступу Республіки Казахстан в ряди На малюнку 1 вказана чисельність племінної худоби по

  Світової організації торгівлі, в аграрній сфері в пер- основним областям республіки.

  Чисельність племінної худоби по областям,%

  Малюнок 1. Кількість племінної худоби по областям

  За республіці широко поширені м'ясні породи: казахська білоголова, абердин-ангуської, герефорд-ська і ауліекольская, а з порід молочного напряму - чорно-ряба, ауліеатінская, голштінофрізская, червона степова.

  З графіка бачимо, що Алматинська область - одна з важливих сільськогосподарських регіонів в Республіці Казахстан (малюнок 2). В області складено багато позитивних конкурентних сторін. Наприклад, велика кількість пасовищ дозволяє отримувати екологічно чистий продукт і збільшити зростання обсягу виробництва продукції [3].

  Станом на 1 липня 2015 року в цілому по області у порівнянні з аналогічною датою минулого року у всіх категоріях господарств збільшилося поголів'я великої рога-

  того худоби - на 3,4% і склало 1 144,6 тис. голів; овець та кіз - відповідно на 1,3% і 4 334,1 тис. голів; коней на 4% і 322,2 тис. голів, птиці -11,2% і 10750,5 тис голів, свиней зменшилось на 17,3% і склало 98,7 тис голів, верблюдів на - 5,5% і склало 8 356 голів.

  1 вересня 2015 року в цілому по області у порівнянні з аналогічною датою минулого року у всіх категоріях господарств збільшилося поголів'я великої рогатої худоби - на 1,4% і склало 1 061,2 тис. Голів; овець та кіз - відповідно на 0,4% і 4 019,2 тис. голів; коней на 2,8% і 304,2 тис. голів, птиці - 0,9% і 8 757,0 тис голів, свиней зменшилось на 10,5%, що склало 108,1 тис голів, верблюдів на - 9,8 %, що склало 7 447 голів.

  Поголів'я худоби по Алматинської області, голів

  Малюнок 2. Поголів'я худоби по Алматинської області, голів.

  В цілому по області на 1 жовтня 2015 року з порівнянні з аналогічною датою минулого року у всіх категоріях господарств збільшилося поголів'я великої рогатої худоби -на 1,6%, що склало 1 042.0 тис. Голів; овець та кіз - відповідно на 0,3% і 3 839,8 тис. голів; коней на 3,3% і 298,6 тис. голів, птиці - 7,1% і 8 978,9 тис голів, свиней зменшилось на 9,5% і склало 98,6 тис голів, верблюдів на - 10,5% і склало 7 403 голів.

  Станом на 1 листопада 2015 року в цілому по області у порівнянні з аналогічною датою минулого року у всіх

  категоріях господарств збільшилося поголів'я великої рогатої худоби - на 2,1% і склало 1 007,7 тис. голів; овець та кіз - відповідно на 0,5% і 3 734,2 тис. голів; коней на 3,5% і 294,6 тис. голів, птиці - 9,1% і 9 306,4 тис голів, свиней зменшилось на 9,1% і склало 95,7 тис. голів, верблюдів на - 10,4 %, що становить 7 395 голів.

  В наступній діаграмі (рисунок 3) зазначена продуктивність по всім тваринам в області.

  забій проізводствомолока яйце

  | Січень-червень I січень-авгу Іянварь-вересень Іянварь-жовтень

  Малюнок 3. Показники виробництва продуктів в Алматинській області.

  За січень-червень 2015 року реалізація на забій всіх видів худоби та птиці в живій масі склала 137,1 тис. Тонн, зменшення на 3,5%; виробництво молока - 332,8 тис. збільшилася і на 4,5%; відповідно яйця курячі - 502,9 млн. штук і на 8,1%.

  У січні-серпні 2015 року реалізація на забій всіх видів худоби та птиці в живій масі склала 174,7тис; виробництво молока - 472,5тис. збільшилася на 3,7%; відповідно яйця курячі - 688,3 млн. штук і на 8%.

  За січень-вересень 2015 року реалізація на забій всіх видів худоби та птиці в живій масі склала 207,5 тис, і збільшено на 1%; відповідно виробництво молока -546,1тис. збільшилася і на 3,5% яйця курячі - 786,1 млн. штук і на 9,1%.

  У січні-жовтні 2015 року реалізація на забій всіх видів худоби та птиці в живій масі склала 236,3 тис.тонн і збільшились на 1,1%; відповідно виробництво молока - 598 тис.тонн і на, 1,7% яйця курячі - 882,6 млн. штук і збільшилася на 8,3%.

  За статистичними даними можна сказати, що в Алма-тинского області є хороші тенденції зростання по тваринництву.

  По-перше, характеризується стійкістю і різноманіттям економіки. У всіх регіонах, склалося оптимальне співвідношення серед селянських (фермерських) господарств і корпоративного типу виробничих кооперативів, господарських товариств, акціонерних товариств.

  По-друге, поступово формується обслуговування в сільській місцевості аграрної сфери, переробки і реалізації продукції, в основному, працюють фермери по взаємовигідним економічним умовам.

  По-третє, правова база створює сприятливі умови в сільській місцевості для успішного виконання господарських робіт.

  Казінформ - 3 роки тому в Посланні народу Казахстану Глава держави Нурсултан Назарбаєв «Побудуємо майбутнє разом!» повідомляє що, в 2016 році експорт м'яса досягне до 60 тис. тонн. Уряд країни, систематично приділяє увагу на збільшення поголів'я великої рогатої худоби [5].

  У Казахстані одним з районованих м'ясних порід є герефордська. Однак питома вага розводяться порід великої рогатої худоби м'ясного напрямку в порівнянні з молочною худобою становить 32,2%, в цьому числі герефордська-1,12%. Тому необхідно подальше розширення племінної бази герефордської породи.

  В даний час герефорди в нашій країні вкрай необхідні. По-перше, для поліпшення м'ясних форм казахського білоголового худоби за типом введеного схрещування; по-друге, місцевий худобу слід перекривати за типом поглинального схрещування з подальшим розведенням помісей "в собі"; по-третє, для промислового схрещування худоби молочних, молочно-м'ясних і м'ясних порід.

  Основним показником, що характеризує діяльність племінних господарств, є кількість і класність вирощуваного для племінних цілей молодняку. Господарство досягло значних успіхів в підготовці і реалізації високоякісного молодняку. Велика частина вирощених племінних тварин відповідає вимогам бажаного типу.

  Неповноцінне, незбалансовані годування негативно позначається на якісному складі стада. Внаслідок чого багато тварин не досягають вимог стандарту класів еліта і еліта-рекорд.

  Одним з передових господарств, розташованих в Алматинській області Балхашского району, є ТОВ Агрофірма "Dinara Ranch". Племзавод ТОО Агрофірма "Dinara Ranch" систематично є учасником республіканських конкурсів і аукціонів, а племінна продукція, вироблена на племзаводі, реалізується, в основному, в Алма-тинского області.

  Удосконалення стада герефордської і казахської білоголової породи племзаводу ТОО Агрофірма "Dinara Ranch" здійснюється методом чистопородного розведення та направлено на створення тварин, що володіють високою інтенсивністю росту, скоростиглістю, м'ясності, з обов'язковим збереженням адаптаційних якостей до специфічних кормовим і природно-кліматичних умов Південного Прибалхашья.

  В результаті селекційно-племінної роботи стадо набуло чітку структуру і включає в себе лінії, родинні групи биків і маткові сімейства. Розведення тварин за лініями та родинами дозволить перетворити гідності окремих високопродуктивних тварин в групові, підвищити племінну препотентность і збереження, високу життєвість стада. Лінії, родинні групи биків і маткові сімейства створювалися на основі відбору стада тварин за фенотипом і генотипом. Відбір за фенотипом здійснювався на основі оцінки продуктивних і екстер'єрно-конструкційних особливостей без глибокого вивчення генотипу.

  У ТОВ Агрофірма "Dinara Ranch" було покладено початок високо-продуктивним генеалогічним лініях. на

  основі чистопородного розведення з використанням ви- Кількісні і якісні показники стада за сококлассних виробників, що відрізняються високорос- 2014-2015 рік в ТОО Агрофірма "Dinara Ranch" наведені лостью, розтягнутістю тулуба, високою живою масою в таблиці 1. і добре розвиненими м'ясними формами, створюються нові заводські лінії худоби казахської білоголової породи.

  Таблиця 1

  Кількісні та якісні показники стада ТОО Агрофірма "Dinara Ranch".

  Склад стада Порода Класи Роки

  2014% 2015%

  всього Г голів 3216 100 2315 100

  КБ 533 100 424 100

  в тому чис-ле: Г еліта-рекорд 27 1 24 1

  бики КБ 4 0,8 3 0,7

  Г еліта 39 1,2 17 0,7

  КБ 4 0,8 3 0,7

  Г I клас 20 0,6 - -

  КБ - - - -

  Г II клас - - - -

  КБ - - - -

  корови Г еліта-рекорд 329 10,2 137 6

  КБ 29 5,4 29 6,8

  Г еліта 427 13,3 262 11,3

  КБ 27 5,1 59 14

  Г I клас 738 23 686 29,6

  КБ 172 32,3 109 25,7

  Г II клас - - - -

  КБ - - - -

  молодняк Г еліта-рекорд 202 6,3 174 7,5

  КБ 26 5 Пробіг: 35 8,3

  Г еліта 295 9,2 279 12,1

  КБ 94 17,6 88 20,7

  Г I клас 1139 35,4 487 21

  КБ 177 33,2 91 21,5

  Г II клас - - 76 3,3

  КБ - - 7 1,7

  У ТОВ «Агрофірма Dinara Ranch» розташованому в Балхашском районі Алматинської області в 2015 році пробоні-тірован 424 голів великої рогатої худоби казахської білоголової породи. У тому числі бугаїв-плідників 6 голів, 197 голів корів різного віку, биків різного віку 122 голів, телиць усіх вікових груп 99 голів. З пробонітірован-них тварин до чистопородних відноситься все поголів'я великої рогатої худоби. Всього до класу еліта-рекорд відповідають 67 голів, класу еліта 150 голів, першого класу 200 голів, у другому класі 7 голови. У 2015 році пробоні-тірован 2315 голів великої рогатої худоби герефордської породи. У тому числі бугаїв-плідників 41 голів, 1085 голів корів різного віку, биків різного віку 656 голів, телиць усіх вікових груп 222 голів. З пробонітірованних тварин до чистопородних відноситься все поголів'я великої рогатої худоби. Всього класу еліта-рекорд відповідають 335 голів, класу еліта 680 голів, першого класу тисячу сто сімдесят три голів, у другому класі 76 голови.

  Розведення тварин за лініями та родинами дозволить перетворити гідності окремих високопродуктивних тварин в групові, підвищити племінну препотент-ність і безпеку, високу життєвість стада.

  Таким чином, м'ясні породи, що розводяться в ТОО Агрофірма "Dinara Ranch" Алматинської області розвиваються добре. За показниками якості видно, що поголів'я стада поліпшується з кожним роком.

  Список літератури

  1 Мелдебеков C. ^ i карадан алинатин ЕШМ бесекелесть ri // Жарши - Алмати.- 2011. - №07. - 37-40 б.

  2 Шевхужев, А.Ф. ЄТП iрi кара шаруашилиги жене сіир єп ендiрiсi: оку до? Раль1 // - Сервісмектебг- 2006. - 432 б.

  3 www.strategy2050.kz

  4 www.almatyobl.stat.gov.kz

  5 www. strategy2050.kz


  Ключові слова: М'ЯСНЕ сКОТАРСТВО / BEEF CATTLE / казахська білоголова / KAZAKH WHITE-HEADED / герефордської / HEREFORD / ПОРОДА / BREED / РОЗВЕДЕННЯ / племінних тварин / BREEDING / ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА / CATTLE / BLOODSTOCK

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити