представлені результати м'ясної продуктивності валушков в 4-, 6,5і 18-місячному віці породи буубей і помісей від маток грубововняної породи (буубей) З баранами-виробниками зугалайского типу Агинской полугрубошерстной породи, а також дані по морфологічному, сортовому і хімічним складом туш валушков, коефіцієнт м'ясності, енергетична цінність 1 кг м'яса, співвідношення білка / жиру.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Базарон Бадма Зілімовіч, Дашінімаев Солбон Мункуевіч, Хаміруев Тимур Миколайович, Будажанаев Булат Цирендоржіевіч


MEAT PRODUCTION OF CROSSBRED WETHERS OF DIFFERENT AGE

This paper discusses the research findings on meat production of wethers at the age of 4, 6.5 and 18 months breeds of Buubey breed and crossbreeds from ewes of coarse-haired breed (Buubey) and stud-rams of Zugalay type of Aginskaya semi-coarse-haired breed. The data on the morphological, grade and chemical composition of wether carcasses, fleshing index, caloric content of 1 kg of meat and the ratio of protein to fat is presented.


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету


  Наукова стаття на тему 'М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ різновікових помісних ВАЛУШКОВ'

  Текст наукової роботи на тему «М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ різновікових помісних ВАЛУШКОВ»

  ?УДК 636.3: 636.082

  Б.З. Базарон, С.М. Дашінімаев, Т.Н. Хаміруев, Б.Ц. Будажанаев B.Z. Bazaron, S.M. Dashinimayev, T.N. Khamiruyev, B.Ts. Budazhanayev

  М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ різновікових помісних ВАЛУШКОВ MEAT PRODUCTION OF CROSSBRED WETHERS OF DIFFERENT AGE

  Ключові слова: буубей, зугалайскій тип Агинской породи, м'ясна продуктивність, помісі.

  Представлені результати м'ясної продуктивності валушков в 4-, 6,5- і 18-місячному віці породи буубей і гібридів від маток грубововняної породи (буубей) з баранами-виробниками зугалайского типу Агинской полугрубошерстной породи, а також дані по морфологічному, сортовому і хімічним складом туш валушков, коефіцієнт м'ясності, енергетична цінність 1 кг м'яса, співвідношення білка / жиру.

  Keywords: Buubey sheep, Zugalay type of Aginskaya sheep breed, meat production, crossbreeds.

  This paper discusses the research findings on meat production of wethers at the age of 4, 6.5 and 18 months breeds of Buubey breed and crossbreeds from ewes of coarse-haired breed (Buubey) and stud-rams of Zugalay type of Aginskaya semi-coarse- haired breed. The data on the morphological, grade and chemical composition of wether carcasses, fleshing index, caloric content of 1 kg of meat and the ratio of protein to fat is presented.

  Базарон Бадма Зілімовіч, к.с.-г.н., с.н.с., НДІ ветеринарії Східного Сибіру - філія, Сибірський федеральний науковий центр агробіотехнологій РАН, м Чита. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Дашінімаев Солбон Мункуевіч, к.с.-г.н., с.н.с., НДІ ветеринарії Східного Сибіру - філія, Сибірський федеральний науковий центр агробіотехнологій РАН, м Чита. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Хаміруев Тимур Миколайович, к.с.-г.н., вед. н.с., НДІ ветеринарії Східного Сибіру - філія, Сибірський федеральний науковий центр агробіотехнологій РАН, м Чита. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Будажанаев Булат Цирендоржіевіч, голова, СВК «Ульдурга», Єравнинський район, Республіка Бурятія. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Bazaron Badma Zalimovich, Cand. Agr. Sci., Senior Staff Scientist, Research Veterinary Institute of East Siberia -Branch, Siberian Federal Scientific Center of Agrobiotech-nologies, Rus. Acad. of Sci., Chita. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Dashinimayev Solbon Munkuyevich, Cand. Agr. Sci., Senior Staff Scientist, Research Veterinary Institute of East Siberia - Branch, Siberian Federal Scientific Center of Agrobi-otechnologies, Rus. Acad. of Sci., Chita. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Khamiruyev Timur Nikolayevich, Cand. Agr. Sci., Leading Staff Scientist, Research Veterinary Institute of East Siberia, Branch, Siberian Federal Scientific Center of Agrobiotech-nologies, Rus. Acad. of Sci., Chita. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Budazhanayev Bulat Tsyrendorzhiyevich, Chairman, Agricultural production co-operative SPK "Uldurga", Yer-avninskiy District, Republic of Buryatia. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Вступ

  Вівчарство є однією з ключових галузей тваринництва Республіки Бурятія. На сьогодні збільшення виробництва якісного м'яса є однією з пріоритетних проблем м'ясного тваринництва. Головною умовою підвищення м'ясної продуктивності є інтенсивна організація виробництва м'яса від молодняка овець [1, 2]. Скоростиглість є одним з основних ознак прояви м'ясної продуктивності тварин [3, 4].

  На перспективу основним завданням розвитку вівчарства є збільшення виробництва баранини на малопродуктивних пасовищах, на яких неможливо організувати ефективне виробництво з іншими видами тварин.

  Мета досліджень - вивчити м'ясну продуктивність валушков у віці 4, 6,5- і 18-місячного віку, отриманих від схрещування чистопородних нитки синтетичні маток породи буубей з полугрубошерстних баранами-виробниками Агинской породи зугалайского типу.

  Матеріал і методика досліджень

  Експериментальна частина роботи проводилась в СПК «Ульдурга» Еравнінского району Республіки Бурятія. Для цього були сформовані 2 групи валушков: I група (контрольна) - племінний грубошерстий молодняк породи буубей (ББ); II група (дослідна) - напівкровні помісі від схрещування грубошерстних маток по-

  пологи буубей з полугрубошерстних баранами Агинской породи зугалайского типу (АГЗТ).

  В період проведення досвіду умови годівлі та утримання піддослідних тварин були однаковими.

  М'ясні якості вивчали за методикою ВИЖ (1978).

  Результати досліджень

  М'ясну продуктивність більшою мірою характеризують маса туші та забійний вихід, які залежать від ряду факторів: вид, порода, вік, стать і вгодованість [5-9].

  Для досягнення поставленої мети нами був проведений контрольний забій валушков у віці 4, 6,5 і 18 міс. (Табл. 1).

  Таблиця 1

  Забійні якості піддослідного молодняку

  показник Група

  I (п = 3) II (п = 3)

  Вік 4 міс.

  Передзабійний маса, кг 28,9 ± 0,55 30,3 ± 0,36

  Маса туші, кг 13,4 ± 0,18 14,2 ± 0,21

  Жиру, кг 0,34 ± 0,04 0,38 ± 0,06

  Забійна маса, кг 13,74 14,58

  Забійний вихід,% 47,5 48,6

  Вік 6,5 міс.

  Передзабійний маса, кг 32,5 ± 0,49 34,2 ± 0,41

  Маса туші, кг 16,1 ± 0,29 17,2 ± 0,34

  Жиру, кг 0,40 ± 0,07 0,56 ± 0,06

  Забійна маса, кг 16,5 17,76

  Забійний вихід,% 50,8 51,2

  Вік 18 міс.

  Передзабійний маса, кг 46,7 ± 0,59 51,4 ± 0,63

  Маса туші, кг 21,8 ± 0,38 25,6 ± 0,27

  Жиру, кг 0,65 ± 0,04 0,80 ± 0,12

  Забійна маса, кг 22,45 26,4

  Забійний вихід,% 48,1 51,4

  Отримані результати свідчать про те, що помісні валушкі перевершували своїх однолітків в зазначені вікові періоди за живою масою на 1,4; 1,7 і 4,7 кг, по масі туші -на 0,8; 1,1 і 3,8 кг, по забійному виходу - на 1,1; 0,4 і 3,3 абс.% Відповідно.

  У таблиці 2 представлено морфологічний склад туш піддослідного молодняку.

  За масою охолодженої туші валушкі дослідної групи у віці 4 міс. перевершували аналогів контрольної групи на 0,76, у віці 6,5 міс. -на 1,05 і в 18-місячному віці - на 3,61 кг. При цьому коефіцієнт м'ясності в усі періоди був вище у помісних тварин на 3,1-5,0%.

  Показником якісної оцінки м'ясної продуктивності є сортовий склад туш, так як якість туші в значній мірі визначається абсолютним виходом більш цінних висівок I сорту (табл. 3).

  Аналіз отриманих даних вказує на те, що більш високим вмістом висівок I сорту відрізняються тушки, отримані від забою молодняку ​​дослідної групи (83,21-87,58% проти 82,2587,15%).

  Дані за хімічним складом і енергетичної цінності баранини представлені в таблиці 4.

  Від співвідношення білка до жиру в м'ясі залежать не тільки поживність, а й його перетравність, засвоюваність і калорійна цінність. Оптимальною засвоюваність відрізняється м'ясо, в якому це співвідношення становить 1: 1.

  За результатами досліджень в м'ясі 4-місячних баранців співвідношення білок / жир становить 1: 1,02 і 1: 1,13, 6,5 міс. - 1: 1,02 і 1: 1,01 і в 18-місячному віці - 1: 1,30 і 1: 1,31, з чого випливає, що з віком кількість жиру в м'ясі збільшується, а вміст білка, відповідно, зменшується.

  Таблиця 2

  Морфологічний склад туш валушков

  Група Маса охолодженої туші В тому числі Коефіцієнт м'ясності

  м'язова і жирова тканина кісткова тканина і сухожилля

  М ± м% М ± м%

  3 віці 4 міс.

  1-я 12,73 9,57 ± 0,43 75,25 3,16 ± 0,39 24,75 3,03

  2-я 13,49 10,26 ± 0,31 76,10 3,23 ± 0,15 23,90 3,18

  У віці 6,5 міс.

  1-я 15,29 11,58 ± 0,33 75,78 3,71 ± 0,28 24,22 3,12

  2-я 16,34 12,49 ± 0,29 76,45 3,85 ± 0,14 23,55 3,24

  У віці 18 міс.

  1-я 20,71 15,79 ± 0,41 76,25 4,92 ± 0,34 23,75 3,20

  2-я 24,32 18,67 ± 0,37 76,80 5,65 ± 0,19 23,20 3,30

  Таблиця 3

  Сортовий склад туш молодняку ​​різного походження

  Група Маса охолодженої туші, кг У тому числі

  I сорту II зі рота III зі зта

  М ± м% М ± м% М ± м%

  У віці 4 міс.

  1-я 12,73 10,96 ± 0,21 86,10 1,24 ± 0,07 9,75 0,53 ± 0,07 4,15

  2-я 13,49 11,76 ± 0,32 87,23 1,39 ± 0,09 10,27 0,34 ± 0,08 2,50

  У віці 6,5 міс.

  1-я 15,29 13,32 ± 0,29 87,15 1,58 ± 0,11 10,35 0,39 ± 0,06 2,50

  2-я 16,34 14,31 ± 0,27 87,58 1,77 ± 0,09 10,87 0,26 ± 0,07 1,55

  У віці 18 міс.

  1-я 20,71 17,03 ± 0,32 82,25 2,79 ± 0,12 13,47 0,89 ± 0,09 4,28

  2-я 24,32 20,23 ± 0,28 83,21 3,53 ± 0,14 14,51 0,56 ± 0,11 2,28

  Таблиця 4

  Хімічний склад та енергетична цінність м'яса

  Група Зміст,% Енергетична цінність, Ккал Співвідношення білка до жиру

  вода білок жир зола

  У віці 4 міс.

  1-я 69,86 14,45 14,78 0,91 1966,9 1: 1,02

  2-я 69,09 14,10 15,87 0,94 2054,0 1: 1,13

  У віці 6,5 міс.

  1-я 63,12 17,82 18,13 0,93 2416,6 1: 1,02

  2-я 60,44 19,26 19,36 0,94 2590,0 1: 1,01

  У віці 18 міс.

  1-я 53,36 19,85 25,84 0,95 3216,9 1: 1,30

  2-я 51,75 20,42 26,90 0,93 3338,9 1: 1,31

  Туші, отримані від піддослідних валушков у віці 18 міс., Є найбільш калорійними.

  висновок

  Отримані результати дозволяють рекомендувати товаровиробникам реалізовувати на м'ясо молодняк віком 6,5 міс. після інтенсивного нагулу. Перетримка молодняку ​​до 18 міс. не виправдовує витрати на його утримання і годування протягом 12 міс., 8 з яких припадає на зимовий період.

  бібліографічний список

  1. Тайшін В.А. Лхасаранов Б.Б. Аборигенна бурятская вівця. - Улан-Уде: Вид-во БНЦ СО РАН, 1997..

  2. Комогорцев Г.Ф., Базарон Б.З. М'ясна продуктивність помесного молодняку ​​овець різного походження у віці 6,5 і 18 місяців // Інноваційні технології в тваринництві: матер. наук.-практ. конф., посвящ. ювілею д.с.-г.н., проф., Заслуженого зоотехніка РФ І.І. Виноградова. - Чита, 2009. - С. 123-127.

  3. Білтуев С.І. Створення типу і породи овець в специфічних екологічних умовах Західного Сибіру і Республіки Бурятія (методи створення, біологічні особливості та продуктивні якості): монографія / ФГТУ ВПО «БГСХА ім. В. Р. Філіппова ». - Улан-Уде: Вид-во БГСХА ім. В.Р. Філіппова, 2010. - 240 с.

  4. Дагбаева Т.Ц., Доржіева Н.В., Чиркина Т.Ф. Тканинний склад туш бурятських порід овець // Інноваційні технології в тваринництві: матер. наук.-практ. конф., посвящ. ювілею д.с.-г.н., проф., Заслуженого зоотехніка РФ І.І. Виноградова. - Чита: забав, 2009. - С. 92-95.

  5. Хаміруев Т.Н. М'ясна продуктивність сім-ментал-зебувідний помісей в умовах Бурятії // Вісник Красноярського ГАУ. - 2012. - № 6. -С. 109-113.

  6. Калашников Р.В., Базарон Б.З., Хаміруев Т.Н., Базарон Е.Б. М'ясна продуктивність помесного молодняку ​​коней в умовах Забайкалля // Конярство і кінний спорт. - 2012. - № 1. - С. 20-22.

  7. Хаміруев Т.Н. Галловейская порода і її помісі в умовах Забайкальського краю // Вісник М'ясного скотарства. - 2011. - Вип. 64. - № 3. -С. 19-23.

  8. Доржиев Б.В., Хаміруев Т.Н., Базарон Б.З., Мороз В.А. Зростання, розвиток і м'ясна продуктивність помісних ягнят в умовах Забайкалля // Вісник АПК Ставропілля. - 2013. - № 4 (12). -З. 40-42.

  9. Дондоков А.Д., Хаміруев Т.Н., Волков І.В., Мороз В.А. Продуктивні якості помісних баранців в умовах Забайкальського краю // Вісник АПК Ставропілля. - 2013. - № 4 (12). -З. 36-39.

  References

  1. Tayshin V.A. Lkhasaranov B.B. Aborigennaya buryatskaya ovtsa. - Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN, 1997..

  2. Komogortsev G.F., Bazaron B.Z. Myasnaya produktivnost pomesnogo molodnyaka ovets raznogo

  proiskhozhdeniya v vozraste 6,5 i 18 mesyatsev // Innovatsionnye tekhnologii v zhivotnovodstve: Mate-rialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyash-chennoy yubileyu d.s.-kh.n., professora, Zasluzhen-nogo zootekhnika RF I.I. Vinogradova. - Chita 2009.

  - S. 123-127.

  3. Biltuev S.I. Sozdanie tipa i porody ovets v spetsificheskikh ekologicheskikh usloviyakh Zapad-noy Sibiri i Respubliki Buryatiya (metody sozdaniya, biologicheskie osobennosti i produktivnye kachest-va): monografiya / S.I. Biltuev // FGOU VPO «BGSKhA im. V.R. Filippova ». - Ulan-Ude: Izd-vo BGSKhA im. V.R. Filippova, 2010. - 240 s.

  4. Dagbaeva T.Ts. Tkanevyy sostav tush bur-yatskikh porod ovets / T.Ts. Dagbaeva, N.V. Dorzhieva, T.F. Chirkina // Innovatsionnye tekhnologii v zhivotnovodstve: mat-ly nauch.-praktich. konf., posvyashchennoy yubileyu d.s.-kh.n., professora, Zasluzhennogo zootekhnika RF I.I. Vinogradova. - Chita: ZabAI, 2009. - S. 92-95

  5. Khamiruev T.N. Myasnaya produktivnost sim-mental-zebuvidnykh pomesey v usloviyakh Buryatii // Vestn. Krasnoyarskogo GAU. - 2012. - No. 6. -S. 109-113.

  6. Kalashnikov R.V., Bazaron B.Z., Khamiru-ev T.N., Bazaron E.B. Myasnaya produktivnost pomesnogo molodnyaka loshadey v usloviyakh Zabaykalya // Konevodstvo i konnyy sport. - 2012. -No. 1. - S. 20-22.

  7. Khamiruev T.N. Galloveyskaya poroda i ee pomesi v usloviyakh Zabaykalskogo kraya // Vestnik myasnogo skotovodstva. - 2011. - Vyp. 64. - No. 3.

  - S. 19-23.

  8. Dorzhiev B.V., Khamiruev T.N., Bazaron B.Z., Moroz V.A. Rost, razvitie i myasnaya produktivnost pomesnykh yagnyat v usloviyakh Zabaykalya // Vestn. APK Stavropolya. - 2013. - No. 4 (12). -S.40-42.

  9. Dondokov A.D., Khamiruev T.N., Volkov I.V., Moroz V.A. Produktivnye kachestva pomesnykh baranchikov v usloviyakh Zabaykalskogo kraya // Vestn. APK Stavropolya. - 2013. - No. 4 (12). -S. 36-39.

  + + +


  Ключові слова: БУУБЕЙ /ЗУГАЛАЙСКІЙ ТИП Агинського ПОРОДИ /М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ /помісі /BUUBEY SHEEP /ZUGALAY TYPE OF AGINSKAYA SHEEP BREED /MEAT PRODUCTION /CROSS-BREEDS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити