Метою цих досліджень було вивчення впливу місцевих мінеральних кормових добавок містять цеоліт і сапропель з мінеральними солями на якісні показники м'ясної продуктивності бичків герефордської породи в умовах Якутії. Теоретичну основу досліджень склали роботи вчених, які займалися питаннями використання мінеральних кормових добавок при годуванні тварин. В процесі проведення досліджень були застосовані загальноприйняті в зоотехнічної практиці методи: аналітичні, зоотехнічні, біометричні і економічні методи досліджень. Для проведення експерименту було підібрано три групи бичків у віці 8 місяців. Групи формувалися за принципом аналогів, де враховано походження, жива маса і клінічні показники. Забій провели по закінченню відгодівлі. включення кормової добавки вплинуло на показники маси туші отриманих від тварин дослідних груп які перевершили контрольну групу на 3,4-7,9%. За здорові контрольна група поступалася I дослідної на 1,6% і II дослідної на 3,1%. За показниками забійної маси контрольна група поступилася досвідченим групам на 3,4% і 7,8%. Різниця між досвідченими групами склала 4,6% на користь II дослідної групи. Забійний вихід по групах склав: контрольна 58,9%, I досвідчена 60,0%, II досвідчена група 61,1%. Контрольна група поступилася досвідченим групам за показником маси м'язової тканини на 6,26% і 10,98%. За показниками маси хрящів і сухожиль в контрольна група перевершувала I і II досвідчені групи на 12,68% і 17,65%. Отже, використання місцевих мінеральних кормових добавок (цеоліту хонгурін, сапропелей місцевих озер з мінеральними солями) в складі основного раціону сприяє підвищенню м'ясної продуктивності відгодовуваних бичків в умовах Якутії.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Григор'єв М.Ф., Григор'єва О.І., Сисолятін В.В.


MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG BULLS WITH THE USE IN THEIR RATION OF LOCAL MINERAL FODDER ADDITIVES UNDER THE CONDITIONS OF YAKUTIA

The purpose of this work was to study influence of local mineral feed additives containing zeolite and sapropel with mineral salts on quality indicators of meat productivity of hereford bulls in Yakutia. The theoretical basis of the research is the work of scientists on the use of mineral feed additives for feeding farm animals. In the process of research, methods generally accepted in zootechnical practice were used: analytical, zootechnical, biometric and economic research methods. For the experiment was selected three groups of bulls at the age of 8 months. The groups were formed according to the principle of analogs, where the origin, live weight and clinical parameters were taken into account. Slaughter of animals held at the end of fattening. The inclusion of the feed additive influenced the mass of carcass obtained from the bulls I and II of the experimental groups, which exceeded the control group by 3.4-7.9%. internal fat, the control group was inferior to I experienced group by 1.6% and II experienced group by 3.1%. In terms of slaughter weight, the control group less I and II of the experimental groups by 3.4% and 7.8%. The difference between the experimental groups was 4.6% in favor of the II experimental group. Slaughter yield in groups was: control 58.9%, I experienced 60.0%, II experimental group 61.1%. The control group is smaller in terms of mass of muscle tissue I and II in the experimental groups in 6.26% and 10.98%. In terms of the mass of cartilage and tendons, the control group exceeded I and II experimental groups by 12.68% and 17.65%. Consequently, the use of local mineral feed additives (Zeolite, sapropel with mineral salts) in the composition of the basic diet helps to increase the meat productivity of fattening gobies in Yakutia.

Область наук:

  • Тваринництво і молочне справа

 

Рік видавництва: 2019

Журнал: Вісник Курської державної сільськогосподарської академії

Наукова стаття на тему 'М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ ВКЛЮЧЕННІ В РАЦИОН МІСЦЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК В УМОВАХ Якутії'

Текст наукової роботи на тему «М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ ВКЛЮЧЕННІ В РАЦИОН МІСЦЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК В УМОВАХ Якутія»

 

?УДК 636.084.1

М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ ВКЛЮЧЕННІ В РАЦИОН МІСЦЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК В УМОВАХ Якутії

ГРИГОР'ЄВ М.Ф.,

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри «Загальна зоотехнія», агротехнологічний факультет, ФГБОУ ВО «Якутська державна сільськогосподарська академія», тел .: +7 (4112) 507-971, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

ГРИГОР'ЄВА А.І.,

старший викладач кафедри вищої математики, Інститут математики та інформатики, ФГАОУ ВО «Північно-Східний федеральний університет ім. М.К. Аммосова », e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Сисолятін ВВ.,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри «Традиційні галузі Півночі», агротехнологічний факультет, ФГБОУ ВО «Якутська державна сільськогосподарська академія», e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Реферат. Метою цих досліджень було вивчення впливу місцевих мінеральних кормових добавок містять цеоліт і сапропель з мінеральними солями на якісні показники м'ясної продуктивності бичків герефордської породи в умовах Якутії. Теоретичну основу досліджень склали роботи вчених, які займалися питаннями використання мінеральних кормових добавок при годуванні тварин. В процесі проведення досліджень були застосовані загальноприйняті в зоотехнічної практиці методи: аналітичні, зоотехнічні, біометричні і економічні методи досліджень. Для проведення експерименту було підібрано три групи бичків у віці 8 місяців. Групи формувалися за принципом аналогів, де враховано походження, жива маса і клінічні показники. Забій провели по закінченню відгодівлі. Включення кормової добавки вплинуло на показники маси туші отриманих від тварин дослідних груп які перевершили контрольну групу на 3,4-7,9%. За здорові контрольна група поступалася I дослідної на 1,6% і II дослідної на 3,1%. За показниками забійної маси контрольна група поступилася досвідченим групам на 3,4% і 7,8%. Різниця між досвідченими групами склала 4,6% на користь II дослідної групи. Забійний вихід по групах склав: контрольна - 58,9%, I досвідчена - 60,0%, II дослідна група - 61,1%. Контрольна група поступилася досвідченим групам за показником маси м'язової тканини на 6,26% і 10,98%. За показниками маси хрящів і сухожиль в контрольна група перевершувала I і II досвідчені групи на 12,68% і 17,65%. Отже, використання місцевих мінеральних кормових добавок (цеоліту хонгурін, сапропелей місцевих озер з мінеральними солями) в складі основного раціону сприяє підвищенню м'ясної продуктивності відгодовуваних бичків в умовах Якутії.

Ключові слова: кормові добавки, м'ясна продуктивність, годівля.

MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG BULLS WITH THE USE IN THEIR RATION OF LOCAL MINERAL FODDER ADDITIVES UNDER THE CONDITIONS OF YAKUTIA

GRIGOREV M.F.,

Cand. of Agricultural Sci., Senior lecturer of Department of General Livestock, Yakut State Agricultural Academy, Russian Federation, Republic of Sakha (Yakutia), Phone: +7 (4112) 507-971, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

GRIGOREVA A.I.,

Senior lecturer of Department Higher mathematics, North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Russian Federation, Republic of Sakha (Yakutia), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

SYSOLYATINA V.V.,

Cand. of Agricultural Sci., Associate Professor of the Department "Traditional industries of the North", Yakut State Agricultural Academy, Russian Federation, Republic of Sakha (Yakutia), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Essey. The purpose of this work was to study influence of local mineral feed additives containing zeolite and sapropel with mineral salts on quality indicators of meat productivity of hereford bulls in Yakutia. The theoretical basis of the research is the work of scientists on the use of mineral feed additives for feeding farm animals. In the process of research, methods generally accepted in zootechnical practice were used: analytical, zootechnical, biometric and economic research methods. For the experiment was selected three groups of bulls at the age of 8 months. The groups were formed according to the principle of analogs, where the origin, live weight and clinical parameters were taken into account. Slaughter of animals held at the end of fattening. The inclusion of the feed additive influenced the mass of carcass obtained from the bulls I and II of the experimental groups, which exceeded the control group by 3.4-7.9%. internal fat, the control group was inferior to I experienced group by 1.6% and II experienced group by 3.1%. In terms of slaughter weight, the control group less I and II of the experimental groups by 3.4% and 7.8%. The difference between the experimental groups was 4.6% in favor of the II experimental group. Slaughter yield in groups was: control - 58.9%, I experienced -60.0%, II experimental group - 61.1%. The control group is smaller in terms of mass of muscle tissue I and II in the experimental groups in 6.26% and 10.98%. In terms of the mass of cartilage and tendons, the control group exceeded I and II experimental groups by 12.68% and 17.65%. Consequently, the use of local mineral feed additives (zeolite, sapropel with mineral salts) in the composition of the basic diet helps to increase the meat productivity of fattening gobies in Yakutia.

Keywords: feed additives, meat productivity, feeding.

Вступ. Останнім часом завезення високопродуктивних культурних порід великої рогатої худоби в Республіку Саха (Якутія) з різних регіонів Росії і далекого зарубіжжя стало частим явищем. У 2007 і 2008 р в ТОВ «Туна» Намского улусу і в ТОВ Агрофірму «Немюгю» Хангаласского улусу були завезено велику рогату худобу симентальської породи Австрійської селекції. У 2011 р з Новосибірської області в СГВК «Чурапча» Чурапчинського-го улусу і СГВК «Ет-Ас» Намского улусу -великий рогата худоба герефордської породи шбірской селекції. У 2014 році в СГВК «Хрест» Сунтарського улусу, КХ «Сіібікте» Нюр-бінской улусу і СХППК «Сиа Булу» Вилюй-ського улусу була завезена червона степова порода (А.В. Чугунов, 2015; Л.Н. Захарова, 2015 ) [1. - С. 3; 2. - С.11].

Необхідно відзначити, що велика рогата худоба, потрапляючи в нові нетипові для нього клімато-господарських умов, перебуває у стресовому стані, відбуваються складні фізіолого-біохімічексіе зміни в організмі, які відображаються на його продуктивності (А.В. Чугуї-нів, 2015) [1. - С. 3].

Дефіцит мікро- і макроелементів в кормах призводить до зниження їхньої продуктивності великої рогатої худоби і збільшення витрат на одиницю кормів продукцією. Рішення даної проблеми можна досягти лише раціональним харчуванням, де раціон буде оптимальний за кількістю необхідних мінеральних речовин (Н.Р. Дістанов, А.С. Михалков, 1985; М.В. Пет-рушіна 2010; В.І. Левахін, І .Ф. Горлов, Н.І. Рябов, і ін., 2005; І.Д. Арнаутовскій, Д.Є. Му-Рашкин, 2015) [3. - С.95; 4. - С.225; 5. - С.10; 6. - с.294].

Для заповнення дефіциту макро- і мікроелементів в організмі і підвищення м'ясної продуктивності сільськогосподарських тварин в їх раціони включають кормові добавки володіють відповідним мінеральним рівнем, до таких ефективним кормовим ресурсами відносяться цеоліти, сапропелі та мінеральні солі [7. - С.75; 8. - С.108].

Цеоліт добре зарекомендували себе в якості ефективної кормової добавки для тварин і птахів. Їх унікальні властивості регулюють метаболізм, підвищують засвоюваність поживних речовин основного раціону. Іс-

слідчі відзначають їх адсорбирующие властивості, які впливають і пов'язують шкідливі речовини, патогенні мікроорганізи, а також знижують загазованість шлунково-кишкового тракту (T. Onagi, 1966; DA Wood, IE. Gibsom, RN Thompson, 1976; DL Step, et al., 2008; V. Demircan, 2008; S. Zarcula, et al., 2012; A. Wawrzyniak, et al. 2017) [9. - С.7; 10. -С.241; 11. - С.1587; 12. - С.17; 13. - С.9; 14. -С.737].

У тваринництві поряд з цеолітами є унікальний кормової ресурс - сапропель. Фахівці відзначили їх високі поживні якості, в них міститься протеїн, амінокислоти, жири, клітковина та ін., А також мінеральні речовини (В.Н. Сукачов, І.А. Баришніков, Т.П. Бородіна, 1943; К.Ф. Адамович, 2007; А Н. Єлісєєв, М.Ю. Багута, С.С. Бєлова, і ін., 2011 року; В.А. Рижков, Т.А. Красноще-кова, Ю.Б. Курков, та ін. , 2014 року) [15. - С.32; 16. -С.193; 17. - С.65; 12. - С.17; 18. - С.60].

Аналіз наукової літератури показав, що є недостатня кількість даних про вплив включення цеолітів, сапропелей і мінеральних солей на показники м'ясної продуктивності відгодовуємо молодняку ​​великої рогатої худоби м'ясних порід в умовах Якутії, і це послужило підставою для проведення даних досліджень.

Тому метою даної роботи було вивчення впливу цеолітів-сапропелевих кормових добавок в комплексі з мінеральними солями на м'ясну продуктивність бичків ге-рефордской породи в умовах Якутії.

У зв'язку з цим було вирішено такі завдання:

- вивчити вплив місцевих мінеральних кормових добавок на м'ясну продуктивність бичків;

- аналіз морфологічний склад туші.

Матеріал і методика дослідження. Робота виконана на кафедрі «Загальна зоотехнія», Агротехнологічного факультету ФГБОУ ВО «Якутська ГСХА». Наукові досліди проведені на відгодівельних бичків герефордської породи

великої рогатої худоби в умовах СГВК Чу-Рапчя. Для проведення дослідів було сформовано три групи піддослідного молодняку ​​по 15 голів у кожній віком 8 місяців. Контрольна група бичків отримувала основний раціон; I (перша) досвідчена група додатково до господарського раціону отримувала цеоліт Хонг-рин в дозі 0,5 грам на кг живої маси і 150 г сапропелю з 0,04 г К (йодид калію); II (друга) досвідчена група в нормі 0,7 грам на кг живої маси цеоліту хонгуріна і 200 г сапропелю з 10 г СuSO4 (сульфат міді). У зимовий період основний господарський раціон складався з 8 кг сіна лугового, 10 кг сінажу різнотравного, 2 кг комбікорму, 50 г солі кухонної. У раціоні містилося: 11 енергетичних кормових одиниць (Еке), 13 кг сухої речовини, 680 г перетравного протеїну, 2350 г сирої клітковини, 484 г цукру, 238 г сирого жиру, 62 г кальцію, 42 г фосфору, 23 г сірки, 535 мг заліза, 81 мг міді, 337 мг цинку, 8 мг кобальту, 412 мг марганцю, 4 мг йоду, 150 мг каротину, Вітамін Д, тис. МО -3,7, Вітамін Е, тис. МО - 215. У добу на одну голову витрачалося 11 Еке, що відповідало нормам годування (А.П. Калашников, та ін. 2003) [19. - С.161]. Бички містилися на безприв'язному утриманні в малому комплексі [20. - С.35; 21. - С.88].

М'ясну продуктивність бичків визначили шляхом проведення забою по три голови з кожної групи і оцінки морфологічних показників у забійній пункті, за методикою [22. -С.30], врахували передзабійний і знімну живу масу, масу туші і забійний вихід за методикою [23. - С.408]. Обвалку туш провели за методикою [24. - С.69]. Статистична обробка даних досвіду з методики [25. - с.298, 26. - С. 55].

Результати дослідження. Основними параметрами визначає м'ясну продуктивність тварин є: жива маса, забійна маса, маса туші, маса внутрішнього жиру і забійний вихід. Результати контрольного забою бичків представлені в таблиці 1 .

Таблиця 1 - М'ясна продуктивність піддослідних бичків, кг (М ± m, n = 3)

Групи Передзабійний жива маса Забійна маса Маса туші Маса внутрішнього жиру Забійний вихід,%

Контрольна 332,0 ± 0,90 195,4 ± 0,90 189,3 ± 1,50 6,2 ± 0,10 58,9

I досвідчена 337,0 ± 0,9 * 202,3 ± 2,50 *** 196,0 ± 2,20 * 6,3 ± 0,10 60,0

II досвідчена 347,0 ± 1,0 *** 212,1 ± 2,00 *** 205,7 ± 1,90 ** 6,4 ± 0,10 61,1

Примітка: * P>0,95 ** P>0,99 *** P>0,999

Таблиця 2 - Морфологічний склад туш, кг (М ± т, п = 3)

Група Маса охолодженої туші М'язова тканина Жирова тканина Кісткова тканина Маса хрящі та сухожилля

Контрольна 184,3 ± 2,1 127,3 ± 1,4 14,5 ± 1,2 34,5 ± 0,4 8,0 ± 1,1

I досвідчена 192,9 ± 2,1 * 135,8 ± 1,8 * 15,8 ± 1,3 34,2 ± 0,6 7,1 ± 0,6

II досвідчена 200,7 ± 2,4 ** 143,0 ± 1,9 ** 16,0 ± 1,3 34,9 ± 0,5 6,8 ± 0,5

Примітка: * Р>0.95 ** р>0.99

За забійній масі досвідчені групи мали більш високими показниками, контрольна група поступилася I і II досвідченим групам на 3,4% і 7,8%. По масі туші контрольна група також поступилася досвідченим групам на 3,4-7,9% (Р>0.95, Р>0.999). За здорові контрольна група поступилася I дослідній групі на 1,6% (Р>0.95) і II дослідній групі на 3,1% (Р>0.99). Забійний вихід склав в контрольній групі 58,9%, I дослідної 60,0% і II дослідній групі 61,1%. За забійному виходу тварини дослідних груп мали більш високими показниками, ніж аналоги з контрольної групи відповідно: 1,1% і 2,2%. За показниками забійного виходу м'яса і внутрішнього жиру досвідчені групи перевершували контрольну групу.

Таким чином, встановлено певний вплив цеоліту-сапропелевих кормових добавок в комплексі з мінеральними солями на основні показники м'ясної продуктивності дослідних груп тварин.

Встановлено що в міру зростання піддослідних бичків змінилася не тільки жива маса і форма тіла, але і морфологічна будова, тобто співвідношення в тушах між ми-

шечной, жирової та кісткової тканиною. Дані морфологічного складу туш представлені в таблиці 2.

За масою охолодженої туші I і II досвідчені групи перевершили контрольну групу на 4,46% і 8,17%. При цьому II досвідчена група була вище I дослідної на 3,89%. За показником маси м'язової тканини контрольна група поступилася досвідченим групам на 6,26% і 10,98%. По масі хрящів і сухожиль I і II досвідчені групи поступилися контрольної на 12,68% і 17,65%.

Висновки. Включення місцевих мінеральних кормових добавок в раціон бичків гере-фордского породи позитивно вплинуло на їх забійні якості. Так досвідчені групи молодняка отримували кормові добавки перевершили аналогів з контрольної групи за масою туші на 3,4-7,9%, а їх забійний вихід склав 60,0-61,1%.

Таким чином, застосування місцевих мінеральних кормових добавок в складі раціону обумовлює підвищення м'ясної продуктивності, сприяє значному збільшенню м'язової і жирової тканини досвідчених груп тварин.

Список використаних джерел

1. Чугунов А.В. Якутія і адаптація порід // Перспективи соціально-економічного розвитку села РС (Я): матеріали республіканської науково-практичної конференції. Якутськ: ФГБОУ ВО Якутська ГСХА АТФ, 2015. - С. 3-5.

2. Захарова Л.М., Чугунов А.В. Завозной червоний худобу Заріччя // Перспективи соціально-економічного розвитку села РС (Я): матеріали республіканської науково-практичної конференції. Якутськ: ФГБОУ ВО Якутська ГСХА АТФ, 2015. - С. 11-15.

3. Петрушина М.В. Вплив Хотинецкіх цеолітів і лецитину на фізіолого-біохімічний статус високодойних корів при промисловому утриманні // Вісник Орел ГАУ, 2010. - №5 (26). - С. 9597.

4. Левахін В.І. Вплив антистресових препаратів на м'ясну продуктивність і якісні показники м'яса бичків симентальської породи / В.І. Левахін, І.Ф. Горлов, Н.І. Рябов, І.Ф. Сіра-зетдінов // Удосконалення технологій виробництва і переробки продукції тваринництва: матеріали Всеросійської науково-практичної конференції. ГУ ВНИТИ ММС і ППШ Россельхоз-Кадем. - 2005. - С. 225-226.

5. Дістанов Н.Р., Михалков А.С. Нетрадиційні види мінеральної сировини для сільського господарства. - ВІЕМС. - М., 1985. - 50 с.

6. Арнаутовскій І.Д., Мурашкін Д.Є. Особливості поведінки, динаміки живої маси і гематологічних показників імпортних телиць в процесі їх адаптації в Приамур'ї // Вісник Красноярського державного аграрного університету. - 2015. - № 12. - С. 294-300.

7. Григор'єв М.Ф. Використання місцевих нетрадиційних кормових добавок у вирощуванні молодняку ​​великої рогатої худоби // Наукове життя. - 2017. - № 3. - С. 75-83.

8. Використання цеоліту Хонгурінского родовища в тваринництві Якутії / М.Ф. Григор'єв, А.І. Григор'єва, Н.М. Черноградская, В.В. Панкратов // Далекосхідний аграрний вісник. -2017. - № 4 (44). - С. 108-116.

9. Onagi T. Experimentslus of zeolite-turiss a diet a risepplements for chickens // Beport or Vamagata Stock Raising Institute. - 1966. - P. 7-18.

10. Wood D.A., Gibsom, I.E., Thompson, R.N. Elemental mobility during zeolite Facies Metamorphism of the Tertiary Basalts of Eastern Iseland // Contribs Mineral and Petrol. - 1976. - Vol. 55. - P. 241-254.

11. Step D.L. et al. Clinical observations, biochemical data, and postmortem and histopathologic findings in young dairy calves fed zeolite clinoptilolite binder combined with milk replacer // American journal of veterinary research. - 2008. - Т. 69. - №. 12. - P. 1587-1594.

12. Demircan V. The effect of initial fattening weight on sustainability of beef cattle production in feedlots // Spanish Journal of Agricultural Research. - 2008. - Т. 6. - №. 1. - P. 17-24.

13. Zarcula S. et al. Clinical Observations In Calves Fed Colostrum Supplemented With Clinoptilolite // Structure. - 2010. - V. 8. - P. 9.

14. Wawrzyniak A. et al. Effect of Feeding Transcarpathian Zeolite on Gastrointestinal Morphology and Function in Broiler Chickens // Revista Brasileira de Ciencia Avicola. - 2017. - Т. 19. - №. 4. - P. 737-746.

15. Сукачов В.Н., Баришніков І.А., Бородіна Т.П. Сапропель і його значення в сільському господарстві. - М .: Изд-во АН СРСР, 1943. - 54 c.

16. Адамович К.Ф. Вплив комбікормів з сапропелем на показники перетравності поживних речовин корму у супоросних свиноматок // Зоотехнічна наука Білорусі. - 2007. - Т 42. - С. 193-199.

17. Хімічний склад і біологічні властивості сапропелю / О.М. Єлісєєв, М.Ю. Багута, С.С. Бєлова, А.А. Степанов // Вісник Курської державної сільськогосподарської академії. - 2011. - № 1. - С. 65-67.

18. Зональні особливості хімічного складу сапропелей Приамур'я / В.А. Рижков, Т.А. Крас-нощекова, Ю.Б. Курков та ін .// Досягнення науки і техніки АПК. - 2014. - № 4. - С. 60-62.

19. Норми і раціони годівлі сільськогосподарських тварин. Довідковий посібник. 3-е видання перероблене і доповнене / За ред. А.П. Калашникова, В.І. Фісінін, В.В. Щеглова, Н.І. Клейменова. - М .: Россельхозакадеміі. - 2003. - 456 с.

20. Григор'єв М.Ф. Вплив місцевих мінеральних кормових добавок на ріст, розвиток і м'ясну продуктивність бичків герефордської породи в умовах Центральної Якутії: дис. ... канд. с. х. наук. Якутськ, 2018. - 140 с.

21. Місцеві нетрадиційні кормові добавки в раціоні м'ясної худоби в умовах Якутії / В.В. Панкратов, Н.М. Черноградская, М.Ф. Григор'єв, А.І. Григор'єва, С.І. Степанова // Роль науки і освіти в розвитку сільського господарства Якутії: збірник наукових праць. Якутськ, 2017. - С. 87-94.

22. Методика вивчення відгодівельних і м'ясних якостей великої рогатої худоби // ВАСГНІЛ, ВИЖ, ВНІІМП. М. - 1968. - 30 с.

23. левантина Д.Л. Теорія і практика підвищення м'ясної продуктивності в скотарстві. - М .: Колос, 1966. - С. 408.

24. Житенко П.Б. Оцінка продуктів тваринництва. - М .: Россельхозиздат. - 1987. - С. 67-70.

25. Плохинський Н.А. Керівництво по біометрії для зоотехніків: навчальний посібник. - М .: Колос, 1969. - 328 с.

26. Відгодівельні якості чистопородних і помісних тварин / О.С. Ніколайченка, Н.А. Гончарова, Л. І. Кибкало, І.Я. Пігорев // Вісник Курської державної сільськогосподарської академії. - 2011. - № 5. - С. 55-56.

List of sources used

1. Chugunov A.V. Yakutia and adaptation of breeds // Prospects for the socio-economic development of the village of RS (Y): Materials of the republican scientific and practical conference. Yakutsk: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Yakutsk State Agricultural Academy of ATF, 2015. - Р. 3-5.

2. Zakharova L.N., Chugunov A.V. Imported red cattle of the district // Prospects for the socio-economic development of the village of RS (Y): Materials of the republican scientific and practical conference. Yakutsk: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Yakutsk State Agricultural Academy of ATF, 2015. - Р. 11-15.

3. Petrushina M.V. Influence of the Khotynetsk zeolites and lecithin on the physiological and biochemical status of highly dairy cows with industrial content // Vestnik Orel GAU, 2010. - No. 5 (26). - P. 95-97.

4. Levakhin V.I. The influence of anti-stress drugs on meat productivity and quality indicators of meat of gobies of Simmental breed / V.I. Levakhin, I.F. Gorlov, N.I. Ryabov, I.F. Sirazetdinov // Improving the technology of production and processing of livestock products: materials of the All-Russian scientific and practical conference. GU VNTI MMS and nn® of the Russian Agricultural Academy. - 2005. - P. 225-226.

5. Distanov UG, Mikhalkov A.S. Unconventional types of mineral raw materials for agriculture. - VIEMS. -M., 1985. - 50 p.

6. Arnautovsky I.D., Murashkin D.E. Features of behavior, dynamics of live weight and hematological indicators of imported heifers in the process of their adaptation in the Amur region // Bulletin of the Krasnoyarsk State Agrarian University. - 2015. - No. 12. - P. 294-300.

7. Grigoriev M.F. The use of local non-traditional feed additives in the cultivation of young cattle // Scientific life. - 2017. - No. 3. - S. 75-83.

8. The use of zeolite Khongurinsky deposits in livestock production in Yakutia / M.F. Grigoryev, A.I. Grigoryeva, N.M. Chernogradskaya, V.V. Pankratov // Far Eastern Agrarian Bulletin. - 2017. - No. 4 (44). - P. 108-116.

9. Onagi T. Experimentslus of zeolite-turiss a diet a risepplements for chickens // Beport or Vamagata Stock Raising Institute. - 1966. - P. 7-18.

10. Wood D.A., Gibsom, I.E., Thompson, R.N. Elemental mobility during zeolite Facies Metamorphism of the Tertiary Basalts of Eastern Iseland // Contribs Mineral and Petrol. - 1976. - Vol. 55. - P. 241-254.

11. Step D.L. et al. Clinical observations, biochemical data, and postmortem and histopathologic findings in young dairy calves fed zeolite clinoptilolite binder combined with milk replacer // American journal of veterinary research. - 2008. - T. 69. - No. 12. - P. 1587-1594.

12. Demircan V. The effect of initial fattening weight on sustainability of beef cattle production in feedlots // Spanish Journal of Agricultural Research. - 2008. - T. 6. - No. 1. - P. 17-24.

13. Zarcula S. et al. Clinical Observations In Calves Fed Colostrum Supplemented With Clinoptilolite // Structure. - 2010. - V. 8. - P. 9.

14. Wawrzyniak A. et al. Effect of Feeding Transcarpathian Zeolite on Gastrointestinal Morpholo-gy and Function in Broiler Chickens // Revista Brasileira de Ciencia Avicola. - 2017. - T. 19. - No. 4. - P. 737-746.

15. Sukachev V.N., Baryshnikov I.A., Borodina T.P. Sapropel and its importance in agriculture. - M .: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1943. - 54 p.

16. Adamovich K.F. The effect of feed with sapropel on the digestibility of feed nutrients in pregnant sows // Zootechnical Science of Belarus. - 2007.- T 42. - S. 193-199.

17. The chemical composition and biological properties of sapropel / A.N. Eliseev, M.Yu. Baguta, S.S. Belova, A.A. Stepanov // Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy. - 2011. - № 1. - S. 65-67.

18. Zonal features of the chemical composition of the sapropels of the Amur region / V.A. Ryzhkov, T.A. Krasnoshchekova, Yu.B. Kurkov et al. // Achievements of science and technology of the agro-industrial complex. - 2014. - No. 4. - S. 60-62.

19. Norms and rations for feeding farm animals. Reference manual. 3rd edition revised and enlarged / Ed. A.P. Kalashnikova, V.I. Fisinina, V.V. Shcheglova, N.I. Kleimenova. - M .: Russian Agricultural Academy. -2003. - 456 p.

20. Grigoriev M.F. The influence of local mineral feed additives on the growth, development and meat productivity of bulls of Hereford breed in Central Yakutia: dis. ... cand. with. x sciences. Yakutsk, 2018. - 140 p.

21. Local non-traditional feed additives in the diet of beef cattle in the conditions of Yakutia / V.V. Pankratov, N.M. Chernogradskaya, M.F. Grigoryev, A.I. Grigoryeva, S.I. Stepanova // The role of science and education in the development of agriculture in Yakutia: a collection of scientific papers. Yakutsk 2017. - S. 8794.

22. Methodology for the study of fattening and meat qualities of cattle // VASH-NIL, VIZH, VNIIMP. M. -1968. - 30 P.

23. Levantin D.L. Theory and practice of increasing meat productivity in cattle breeding. - M .: Kolos, 1966. - P. 408.

24. Zhitenko P.B. Assessment of livestock products. - M .: Rosselkhozizdat. - 1987. - P. 67-70.

25. Plokhinsky N.A. Biometrics Guide for Livestock: A Training Manual. - M .: Kolos, 1969. - 328 p.

26. Feeding qualities of purebred and cross-breed animals / O.S. Nikolaychenko, N.A. Goncharova, L.I. Kibkalo, I.Y. Pigorev // Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy. - 2011. - № 5. - P. 5556.

Ключові слова: Кормові добавки /М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ /ГОДУВАННЯ /FEED ADDITIVES /MEAT PRODUCTIVITY /FEEDING

Завантажити оригінал статті:

Завантажити