Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва діє до: 2014
  Журнал: Євразійський Союз Вчених

  Наукова стаття на тему 'М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ В ЇХ РАЦІОНІ мікробіологічних препаратів'

  Текст наукової роботи на тему «М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ В ЇХ РАЦІОНІ мікробіологічних препаратів»

  ?а) нерегульовані умови зберігання

  6,0

  про 5,0 |

  4,0 3,0 2,0 | 1,0 0,0

  0,7

  0.5 0,4

  через 60 діб

  через 120 діб Терміни обліку

  2.8 2,8 2-9

  ^ Ерее 180 діб

  ? контроль

  ? Ровраль (0,5 кг / т)

  ? Кагатнік (0.10 л / т)

  ? Кагатнік (015л / т) ш Кагатнік (0,20 л / т)

  і Фітоспорпн (0.4 л / т)

  б) регульовані умови зберігання Малюнок 4. Середня довжина проростків

  Грунтуючись на отриманих даних можна зробити висновок, що за якістю зберігання маткової буряків найкращими варіантами були обробка Кагатніком у всіх застосовуваних дозах і обробка Ровраль. Крім цього умови регульованого зберігання позитивно позначаються на якості посадкового матеріалу. Однак, остаточний висновок про ефективність обробки різними препаратаміфунгіцідного действи-яматочних коренеплодів цукрових буряків при закладці їх на зберігання в різні умови корнехраніліщ можна зробити тільки після фенологічних спостережень за розвитком рослин 2-го року життя, а також визначення

  врожайності і якісних показників отриманого насіння.

  Список літератури:

  1. Список пестицидів та агрохімікатів, дозволених до застосування на території Російської Федерації // Довідкове видання. - 2009. - 608 с.

  2. Каракотов С.Д. Засіб для обробки цукрових буряків проти Кагатної гнилі / С.Д. Каракотов, В.С. Розіна, Е.В. Желтова, П.В. Сараїв // А.С. № 2362301 опубл. 27.02.2008, Бюл. № 21.

  М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ В ЇХ РАЦІОНІ мікробіологічних препаратів

  Білоокої Олексій Анатолійович

  Доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продуктів тваринництва ФГБОУВПО «Уральська державна академія ветеринарної медицини», м Троїцьк

  Пріоритетним завданням агропромислового комплексу Російської Федерації на сучасному етапі є вирішення проблеми, пов'язаної зі збільшенням м'ясних ресурсів, забезпеченням населення м'ясними продуктами за науково обгрунтованими нормами харчування. Тому підвищення м'ясної продуктивності великої рогатої худоби при поліпшенні якості продукції, що виробляється є найважливішим державним завданням.

  Частка яловичини в загальному, виробництві м'яса становить 43-45%, а в окремих регіонах - 50% і більше.

  Збільшення питомої ваги яловичини в структурі м'ясної продукції дозволить, підвищити повноцінність харчування людей, і буде сприяти найбільш раціональному використанню кормових ресурсів в тваринництві.

  Важливим резервом збільшення виробництва яловичини є використання ЕМ-препаратів в годівлі молодняка великої рогатої худоби [1, с. 12-14; 2, с. 5-10]. Метою наших досліджень було виявити вплив цих препаратів на ріст і розвиток молодняку, а також на показники контрольного забою тварин.

  Для досягнення поставленої мети було проведено науково-господарський досвід на базі ФГУП «Троїцьке» Троїцького району Челябінської області. Були сформовані 3 групи телят чорно-рябої породи по 10 голів у кожній. Телятам 1 дослідної групи додатково до складу раціону вводили препарат «Байкал ЕМ 1» в дозі 30 мл (в розведенні 1: 100) на одну голову на добу. Тваринам 2 групи - препарат «ЕМ -Курунга» в дозі 500 мл на одну

  голову на добу. Третя група - контрольна отримувала основний раціон, прийнятий в господарстві.

  В ході досліджень було встановлено, що після застосування ЕМ-препаратів у молодняку ​​великої рогатої худоби покращився апетит, стан волосяного покриву і еластичність шкіри, підвищилася активність і продуктивність. Результати зміни живої маси молодняку ​​представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1

  Динаміка живої маси бичків, кг (п = 10, X ± т х)

  Вік, міс. Група

  1 2 контрольна

  Новонароджені 31,70 ± 0,79 31,90 ± 0,90 31,30 ± 0,67

  6 144,60 ± 1,64 * 146,30 ± 0,93 *** 137,50 ± 2,04

  12 275,80 ± 2,69 * 289,40 ± 3,32 *** 264,30 ± 3,66

  18 408,00 ± 3,41 421,30 ± 4,30 ** 392,60 ± 7,66

  Середньодобовий приріст, г 694,54 ± 35,21 722,86 ± 48,11 667,60 ± 40,46

  Відносний приріст,% 40,90 ± 11,64 41,68 ± 12,44 40,55 ± 11,39

  * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р< 0,001

  Абсолютний приріст живої маси бичків в контрольній групі склав 361,3 кг, в той час як в досвідчених він був вище на 15,0-28,1 кг. При цьому середньодобовий приріст живої маси тварин в контрольній групі склав 667,6 г, а в досвідчених він виріс на 3,97,9%. Найвищий відносний приріст живої маси відзначений у бичків 2 дослідної групи (41,68%), а найнижчий - у контрольній (40,55%), різниця склала 1,13 пункту.

  Бички дослідних груп характеризувалися більш високими показниками широтних промірів. У них була

  результати контрольного

  краще розвинена задня третина тулуба, вони ширше в Маклая-ках, відмінно обмускулени в порівнянні з тваринами контрольної групи.

  У віці 18 міс. був проведений контрольний забій бичків по 3 голови з кожної групи, результати представлені в таблиці 2.

  За масою парної туші бички досвідчених груп перевершували своїх однолітків з контрольної групи на 5,9-16,7 кг (Р<0,01). Перевага бичків 1 і 2 дослідних груп по масі внутрішнього жиру склало 0,77 і 2,23 кг (Р<0,01), відповідно. Забійний вихід був вище у бичків дослідних груп (52,57-52,93%).

  Таблиця 2

  5оя бичків (п = 3, X ± т х)

  показник Група

  1 2 контрольна

  Передзабійний маса, кг 392,67 ± 3,53 * 407,33 ± 3,93 ** 379,67 ± 1,45

  Маса парної туші, кг 198,17 ± 3,01 208,97 ± 2,63 ** 192,27 ± 3,50

  Вихід туші,% 50,63 51,30 50,63

  Маса внутрішнього жиру, кг 7,47 ± 0,32 8,93 ± 0,27 ** 6,70 ± 0,15

  Вихід внутрішнього жиру,% 1,90 2,20 1,77

  Забійна маса, кг 206,40 ± 2,40 * 215,67 ± 2,50 ** 198,30 ± 1,00

  Забійний вихід,% 52,57 52,93 52,23

  Вивчення морфологічного складу туш бичків показало, що в них містилося 76,40-77,23% м'якоті і 17,20-17,77% кісток. По масі м'якоті бички досвідчених груп перевершували аналогів з контрольної групи на 6,24-14,67 кг або 4,3-10,1% (Р<0,05; Р<0,01). Коефіцієнт м'ясності був найвищим у бичків 2 дослідної групи - 4,49, проти 4,30 - у контролі. Аналогічно коефіцієнту м'ясності в тушах піддослідних тварин змінився і показник харчової цінності (ППЦ). Якщо в контрольній групі ППЦ туші був на рівні 5,10, то в 1 дослідній він виріс до 5,31, а у 2 - до 5,41. За вмістом білка в м'ясі бички 1 і 2 дослідних груп перевершували своїх однолітків з контрольної групи відповідно на 0,35 і 0,49 пункту, а за вмістом жиру на 0,82-1,03 пункту (Р<0,05). В результаті чого енергетична цінність м'якоті в 1 дослідній групі склала 8,02 МДж, а в 2 - 8,18 МДж, що більше, ніж в контролі, на 4,7 і 6,8%, відповідно. У довгій м'язі спини бичків 2 дослідної групи спостерігалося збільшення вмісту триптофану до 15,5 г / л, в той час як в контрольній групі його кількість склала 15,1 г / л. Кількість оксипролина знизилося з 2,9 г / л у контрольній

  групі до 2,6 (Р<0,05) - в 1 дослідній і 2,7 г / л - у 2 дослідній групі. В результаті чого білково-якісний показник найдовшого м'язу спини (БКП) збільшився з 5,22 в контрольній групі до 5,69 - в 1 дослідній і 5,75 -у 2 дослідній групі.

  Отже, використання мікробіологічних препаратів в годівлі молодняка великої рогатої худоби є додатковим резервом підвищення м'ясної продуктивності в товарному скотарстві.

  Таким чином, застосування мікробіологічних препаратів в годівлі молодняка великої рогатої худоби дозволяє підвищити їх продуктивність і поліпшити морфологічний склад туш.

  Список літератури:

  1. Горелик О.В., Белоокова О.В. Використання симбіотичних комплексів в годівлі корів // Годівля сільськогосподарських тварин і кормовиробництво. 2012. № 7. с. 12-14.

  2. Гулей А.В. Застосування ЕМ-препаратів при вирощуванні великої рогатої худоби. Надія планети.- 2001. №1. с. 5-10.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити