Використання в раціонах курчат-бройлерів пробіотика біостіма більшою мірою сприяє зростанню птиці і формуванню у неї м'ясний продуктивності в порівнянні з фугато від виробництва пробіотика біоспорину.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Овчинникова Л., Матросова Ю., Ішим В.


MEAT PRODUCTIVITY OF BROILER CHICKENS WHEN USED IN DIET PROBIOTICS

The use of in rations of broiler chickens Probiotics biostima more conducive to the growth of the birds and to encourage her meat productivity in comparison with the production of probiotic fugato biosporina.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'М'ясна продуктивність курчат-бройлерів при використанні в раціоні прибутків'

  Текст наукової роботи на тему «М'ясна продуктивність курчат-бройлерів при використанні в раціоні прибутків»

  ?Аграрний вісник Уралу №5 (84), 2011 р ~ * ^ Щ ^

  тваринництво

  м'ясна продуктивність курчат-бройлерів при використанні В РАЦІОНІ ПРОБІОТИКІВ

  л. Овчинникова,

  доктор сільськогосподарських наук,

  ю. матросова (фото),

  кандидат сільськогосподарських наук,

  В. Ішим, аспірант, Уральська ГАВМ

  457100, Челябінська обл., М Троїцьк, вул. Блюхера, д. 107; тел. 8-908-0609742

  показник Група

  I II III

  Передзабійний жива маса, г 1983,33 ± 14,24 2100,00 ± 28,87 ** 2233,33 ± 3,33 ***

  Маса напівпатрані тушки, г 1580,33 ± 16,33 1719,53 ± 4,74 ** 1824,67 ± 11,35 ***

  Забійний вихід напівпатрані тушки,% 79,7 ± 1,28 81,9 ± 1,31 81,7 ± 0,45

  Маса потрошеной тушки, г 1320,00 ± 5,00 1452,00 ± 2,00 *** 1546,67 ± 20,28 ***

  Забійний вихід потрошеной тушки,% 66,6 ± 0,23 69,1 ± 0,95 * 69,2 ± 0,82 **

  Ключові слова: фугат пробіотика біоспорину, Биостим, курчата-бройлери, продуктивність.

  Keywords: probiotic fugato biosporina, biostim, chickens, broilers, productivity.

  Фізіологічний стан сільсько- таблиця 1

  скохозяйственних птиці і її продуктів- результати контрольного забою птиці (X ± S \, n = 5)

  ність багато в чому залежить від годування її якісним і повнораціонним комбікормом.

  Контамінація зернової частини корми сапрофитной мікрофлорою знижує резистентність сільськогосподарської птиці до інфекційних захворювань, викликає дисбактеріоз кишкової мікрофлори, стримує зростання і розвиток, знижує продуктивність і збереженість птиці.

  Знизити і усунути негативний вплив мікотоксинів корми на організм птиці можливо за рахунок включення в раціон прибутків [1, 2, 3].

  Мета і методика досліджень.

  Метою роботи було вивчення м'ясної продуктивності курчат- бройлерів при використанні в раціоні фугата пробіотика біоспорину і біостіма. Для вирішення поставленої мети на базі ЗАТ «Уралбройлер» Аргаяшского району Челябінської області було проведено науково-господарський досвід на чотирьох групах курчатах-бройлерах кросу «Зміна-7» по 100 голів у кожній. На тлі основного раціону годівлі (ПК-5 і ПК-6), який отримували I контрольна і досвідчені групи, II групи додатково через систему напування Випоюють фугат пробіотика біоспорину в кількості 2,5 мл у віці 5-28 днів і 5,0 мл - у віці 29-42 дня. Норма введення пробіотика біостіма в основний раціон бройлерів III групи у віці 5-10 днів, 11-20 і 21-42 дня склала, відповідно,

  0,005 мл, 0,01 і 0,015 мл / гол. на добу.

  Динаміку живої маси бройлерів визначали за результатами щотижневих зважувань, м'ясну продуктивність - шляхом проведення контрольного забою 5 курчат-бройлерів з кожної групи за методикою ВНИТИП.

  Результати дослідження.

  При однаковій постановочної на досвід живої маси бройлерів (45,7046,00 г) у віці 42 дня найкращі результати показала III досвідчена група, що отримувала Биостим. Середня жива маса бройлерів даної групи склала 2230,00 г і перевершувала I контрольну групу на 9,7% (Р < 0,05), в той час як в II групі вона була на рівні 2165,00 г і була вище I групи, відповідно, на 3,0%. В результаті чого абсолютний приріст живої маси бройлерів

  * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001. за період вирощування і відгодівлі склав: в I групі - 1986,00 г, в II - 2119,30 г, в III - 2184,10 г, тобто птах досвідчених груп перевершувала контрольну групу на 6,7-10,0% ( Р < 0,05). При цьому збереження поголів'я в групах склала 93% в I групі, 95% - в II і III групи. М'ясо птиці є найкращим джерелом поживних речовин: білків, тваринних жирів, мінеральних і екстрактивних речовин, - які представлені в найбільш оптимальному кількісному і якісному співвідношенні, легко засвоюються організмом. Результати контрольного забою птиці представлені в табл. 1.

  Представлені в табл. 1 дані показують, що забійний вихід напівпр-трошеной тушки в II і III групи перевершував аналогів I контрольної групи на 2,0-2,2%. Маса потрошеной тушки бройлерів I групи становила 1320,00 г, в той час як в II групі вона була вище на 132,00 г, або на 10,0%, в III групі - на 226,67 г, або на 17,2 % (Р < 0,001). При цьому найвищий забійний вихід потрошеной тушки спостерігався в III групі і склав 69,2% (Р < 0,01) і перевершував аналогів I контрольної групи на 2,6%, в той час як в II групі ця різниця склала 2,5% (Р < 0,05).

  Проведений розрахунок економічної ефективності виконаних досліджень показав, що за обліковий період у II групі на все поголів'я було витрачено фугата пробіотика біоспорину 13,3 л, біостіма в III групі - 88,35 мл на суму 199,5 руб. в II групі і 26,51 руб. - в III групі. При цьому оплата корму продукцією в натуральному вираженні, т. Е. В розрахунку на кожні згодовані 100 кг повнораціонного комбікорми в I групі, склала 54,21 кг, в той час як

  в II групі більше на 6,77% (57,88 кг), в III групі - на 10,07% (59,67 кг). Оплата корму продукцією в вартісному вираженні, т. Е. В розрахунку на кожну згодованих 1000 руб. комбікорми дозволило отримати приріст живої маси в I групі 66,15 кг, в той час як в II групі нижче I групи на 0,27% (65,97 кг), а в III групі - вище на 8,98% (72, 09 кг).

  Отриманий абсолютний приріст живої маси у курчат-бройлерів контрольної та дослідних груп дозволив розрахувати додатково вироблену продукцію і її вартість. Так, в порівнянні з I контрольною групою в II групі було отримано додатково 16,60 кг м'яса птиці на суму 730,4 руб., В III групі було отримано 22,80 кг, що в грошовому вираженні склало 1003,2 руб.

  висновки.

  Вирощування курчат-бройлерів на повнораціонні комбікорми з додаванням фугат пробіотика біоспорину підвищує приріст живої маси бройлерів на 6,7%, з пробиотиком Біостом-мом - на 10,0% і забезпечує забійний вихід потрошеной тушки на рівні 69,17-69,25% , а також дозволяє отримати додатково вироблену продукцію на суму 730,4-1003,2 руб.

  рекомендації.

  Для збільшення м'ясної продуктивності бройлерів промисловим птахофабрикам і фермерським господарствам рекомендуємо використовувати в раціонах пробиотик Биостим в кількості 0,005 мл до 10 денного віку; 0,01 мл - у віці 11-20 днів і старше 20 денного возрас-та - 0,015 мл на голову, що дозволить збільшити середньодобовий приріст живої маси на 10,0%, забійний вихід - на 3,98% і скоротити витрати корму на 8,7%.

  література

  1. Єгоров І., Чесноков Н., Давтян Д. Микосорб знижує токсичність корму // Птахівництво. 2004. № 3. С. 29-30.

  2. Лушніков К. В., Желамскій С. В. Мікотоксини: субклинические мікотоксикозів, сінергічное дію токсинів, фузаріевие токсини, адсорбенти // Збірник інформ. матеріалів до науково-практич. конф. «Інноваційний підхід до стратегії годування і профілактики захворювань сільськогосподарських тварин і птиці. Безпека. Ефективність. Концепція майбутнього ». Єкатеринбург,

  2005. С. 25-29.

  3. Горковенко Н., Макаров Ю., Серебрякова В., квартник А. Застосування цеолітів для детоксикації бройлерів // Птахівництво.

  2006. № 5. С. 18-19.

  46

  www.m-avu. narod. ru


  Ключові слова: Фугато пробіотика Біоспорин / Біостом / Курчата-бройлери / ПРОДУКТИВНІСТЬ / PROBIOTIC FUGATO BIOSPORINA / BIOSTIM / CHICKENS / BROILERS / PRODUCTIVITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити