Мета досліджень полягала у вивченні використання мінеральної добавки при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби і її впливу на м'ясну продуктивність і якість м'яса. Контрольним забоєм підтверджено, що використання мінеральної добавки «Стимул +» дозволило отримати більш великовагові туші. Середня маса парної туші у другій дослідній була більше, ніж у контрольній групі на 9,39% (P<0,05). Кращими показниками морфологічного складу туш володіли також бички другої дослідної групи. За змістом м'якоті в туші бички другої дослідної групи перевершували бичків контрольної групи на 10,33% (P<0,05) і її виходу на 0,59%. Більш повноцінним було м'ясо бичків другої дослідної групи, які отримували мінеральну добавку «Стимул +». В середній пробі м'яса бичків другої групи в порівнянні з контрольною містилося більше сухої речовини на 1,05%, білка на 0,57% і жиру на 0,44%. Підвищення енергетичної цінності м'яса бичків другої дослідної групи на 0,27 МДж щодо контрольно групи пояснюється збільшенням вмісту білка і жиру. Результати досліджень по співвідношенню триптофану і оксипроліну в довгій м'язі спини бичків свідчать про те, що м'ясо бичків другої дослідної групи, які отримували мінеральну добавку «Стимул +» в порівнянні з аналогами контрольної було біологічно більш повноцінним. Більшої влагоудерживающей здатністю і меншою уваріваемостью характеризувався найдовшого м'язів спини бичків другої дослідної групи, тому кулінарно-технологічний показник збільшився на 0,05 од. Це дає підставу рекомендувати добавку «Стимул +» для підвищення мінеральної поживності раціонів молодняка великої рогатої худоби в період відгодівлі, збільшення їх м'ясної продуктивності і поліпшення якості м'яса.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Волостнова А.Н., Якимів А.В., Слухав В.В.


THE MEAT PRODUCTIVITY AND MEAT QUALITY OF YOUNG CATTLE AT USING MINERAL ADDITIVES IN THEIR RATIONS

The aim of the research was to study the use of mineral additives in the fattening of young cattle and its effect on meat production and meat quality. The control slaughter confirmed that the use of the mineral supplement "Stimul +" made it possible to obtain more heavy carcasses. The average weight of the paired carcass in the second test group was greater than in the control group by 9.39% (P<0.05). The best indicators of the morphological composition of the carcasses were also possessed by the bulls of the second experimental group. According to the content of flesh in the carcass, the bulls of the second test group outperformed the steers of the control group by 10.33% and its yield by 0.59% .The more complete was the meat of the bulls of the second experimental group, who received the mineral supplement "Stimul +". In the average test of meat from the second group of bulls, compared to the control one, there was more dry matter by 1.05%, protein by 0.57% and fat by 0.44%. The increase in the energy value of the meat of the bulls of the second test group by 0.27 MJ relative to the control group is due to an increase in protein and fat content. The results of studies on the ratio of tryptophan and hydroxyproline in the longest muscle of the back of the bull-calves evidence that the meat of the bull-calves of the second experimental group who received the mineral supplement "Stimul +" in comparison with the control analogs was biologically more complete. Greater moisture holding capacity and lesser weldability characterized the longest muscle of the back of the bulls of the second experimental group, so the culinary and technological indicator increased by 0.05 units. This gives reason to recommend the supplement "Stimulus +" for increasing the mineral nutrition of young cattle during the fattening period, increasing their meat production and improving the quality of meat.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал
  Ветеринарний лікар
  Наукова стаття на тему 'М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ М'ЯСА МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ В раціоні МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ'

  Текст наукової роботи на тему «М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ М'ЯСА МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ В раціоні МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ»

  ?УДК 636.033: 636.087.72

  М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ М'ЯСА МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ В раціоні МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ

  А.Н.Волостнова - кандидат сільськогосподарських наук, н.с .;

  А.В.Якімов - доктор сільськогосподарських наук, професор, директор; В.В.Салахов - н.с.

  ТОВ «Науково-дослідний центр кормових добавок», м.Казань (420097, Казань, вул. Заслонова, 44, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  Мета досліджень полягала у вивченні використання мінеральної добавки при відгодівлі молодняка великої рогатої худоби і її впливу на м'ясну продуктивність і якість м'яса. Контрольним забоєм підтверджено, що використання мінеральної добавки «Стимул +» дозволило отримати більш великовагові туші. Середня маса парної туші у другій дослідній була більше, ніж у контрольній групі на 9,39% (P<0,05). Кращими показниками морфологічного складу туш володіли також бички другої дослідної групи. За змістом м'якоті в туші бички другої дослідної групи перевершували бичків контрольної групи на 10,33% (P<0,05) і її виходу - на 0,59%. Більш повноцінним було м'ясо бичків другої дослідної групи, які отримували мінеральну добавку «Стимул +». В середній пробі м'яса бичків другої групи в порівнянні з контрольною містилося більше сухої речовини на 1,05%, білка - на 0,57% і жиру - на 0,44%. Підвищення енергетичної цінності м'яса бичків другої дослідної групи на 0,27 МДж щодо контрольно групи пояснюється збільшенням вмісту білка і жиру. Результати досліджень по співвідношенню триптофану і оксипроліну в довгій м'язі спини бичків свідчать про те, що м'ясо бичків другої дослідної групи, які отримували мінеральну добавку «Стимул +» в порівнянні з аналогами контрольної було біологічно більш повноцінним. Більшої влагоудерживающей здатністю і меншою уваріваемостью характеризувався найдовшого м'язів спини бичків другої дослідної групи, тому кулінарно-технологічний показник збільшився на 0,05 од. Це дає підставу рекомендувати добавку «Стимул +» для підвищення мінеральної поживності раціонів молодняку ​​великої рогатої худоби в період відгодівлі, збільшення їх м'ясної продуктивності і поліпшення якості м'яса.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: велика рогата худоба, кормові добавки, м'ясна продуктивність, якість м'яса.

  В сучасних умовах однією з найважливіших продовольчих проблем є забезпечення населення вітчизняною якісною продукцією тваринництва [1].

  Основним завданням тваринництва є усунення дефіциту продуктів харчування шляхом розвитку та інтенсифікації тваринництва, оскільки споживання продуктів тваринництва - один з найважливіших показників якості раціону людей [12].

  Прогресивна технологія виробництва яловичини заснована на принципі максимального використання біологічних можливостей тварин. При цьому м'ясна продуктивність і якість яловичини обумовлені генотипом, рівнем і повноцінністю годівлі, фізіологічним станом і технологією вирощування.

  В даний час основними постачальниками яловичини в нашій країні є сільськогосподарські підприємства з виробництва молока.

  М'ясна продуктивність сільськогосподарських тварин вважається генетичним ознакою, однак, вирішальний вплив на неї чинять фактори зовнішнього середовища і, в першу чергу, умови утримання і рівень повноцінності годівлі [10].

  Проблему збалансованого годування тварин неможливо вирішити без урахування зональних біогеохімічних і кліматичних особливостей регіону. Численними дослідженнями вчених Татарста-

  на підтверджено, що мінеральний склад кормів, що заготовляються в умовах республіки, схильний до значних коливань [16].

  В даний час важко уявити інтенсивне ведення тваринництва без використання біологічно активних речовин, що включаються до складу раціону у вигляді преміксів або балансують добавок [14].

  При виробництві яловичини надзвичайно важливо знати її морфологічний і хімічний склад, що дозволяє судити про фізіологічної зрілості м'яса, його енергетичної цінності, особливості конверсії кормів в ті чи інші хімічні сполуки, вирішувати питання про доцільні строки забою [9].

  У зв'язку з цим розробка раціональних технологій відгодівлі молодняку ​​великої рогатої худоби із застосуванням кормових добавок з метою підвищення м'ясної продуктивності і якості м'яса є перспективною і має науково-практичне значення.

  Матеріали та методи. Науково-господарські досліди проводили в умовах господарств Холдингової компанії «Ак Барс» Республіки Татарстан на бичків чорно-рябої породи в період відгодівлі з 12-ти до 16-ти місяців. За принципом аналогів було підібрано дві групи клінічно здорових бичків [13]. Годування тварин проводили раціонами, які складалися з урахуванням живої маси і рівня продуктивності [8]. Відмінності в годуванні полягали в тому, що бички I контрольної групи отримували в складі комбікормів

  стандартний премікс, бички II групи - мінеральну добавку «Стимул +» (2,5% від сухої речовини раціону). В період проведення науково-господарських дослідів тварин містили в однакових умовах на відкритих відгодівельних майданчиках.

  Мінеральна добавка «Стимул +» для сільськогосподарських тварин і птиці була розроблена вченими Науково-дослідного центру кормових добавок і виготовлена ​​на власній виробничій базі. Це комплексна мінеральна добавка, яка створена на основі природних мінералів і працює за принципом синергізму. У своєму складі вона містить понад 40 макро- і мікроелементів, в тому числі органічні форми цинку, міді, марганцю (В-ТЯАХ1М 2С Сі 240, В-ТЯАХ1М 2С 7п 260, В-ТЯАХ1М 2С Мп 220 швейцарської компанії РапеоБта).

  Було вивчено вплив згодовування добавки на показники м'ясної продуктивності і якість м'яса молодняку ​​великої рогатої худоби. Для оцінки рівня м'ясної продуктивності відгодовуваних бичків був проведений контрольний забій у віці 16 місяців 3 бичків з кожної групи з подальшою обвалкой туш за методикою П.Б.Жітенко [7]. Морфологічний склад туш і коефіцієнт м'ясності визначали відповідно до «Методичних рекомендацій з оцінки м'ясної продуктивності і якості м'яса великої рогатої худоби» ВАСГНІЛ [11].

  Хімічний склад м'яса визначено за стандартними методиками відповідно до вимог ГОСТ 9793-74 «Продукти м'ясні. Методи визначення вологи »[2], ГОСТ 23042-86« М'ясо та м'ясні продукти. Методи визначення жиру »[3], ГОСТ 25011-81« М'ясо та м'ясні продукти. Методи визначення білка »[4], ГОСТ 23041-78« М'ясо і продукти м'ясні. Метод визначення оксипроліну »[5], ГОСТ Р 51478-99 (ІСО 2917-74)« М'ясо та м'ясні продукти. Контрольний метод визна-

  ділення концентрації водневих іонів (pH) »[6], Вологозв'язуючий здатність м'яса прес-методом Грау-Гамма в модифікації Воловінской і Кельман і« Методичними рекомендаціями по оцінці м'ясної продуктивності і якості м'яса великої рогатої худоби »ВАСГНІЛ [11]. Енергетичну цінність яловичини розраховували виходячи з даних хімічного аналізу.

  Отримані цифрові дані наукових досліджень статистично оброблені з використанням програм MS Office - 2007, достовірність показників оцінена за Стьюдентом.

  Результати досліджень. Контрольним забоєм підтверджено, що використання мінеральної добавки «Стимул +» в досвідчених комбікормах при відгодівлі бичків на м'ясо, впливає не тільки на інтенсивність їх росту, а й на забійні якості. Більш великовагові парні туші отримані від бичків другої групи, в раціон яких входив комбікорм з мінеральною добавкою «Стимул +». Так середня маса парної туші у другій дослідній була більше, ніж у контрольній групі на 20,22 кг або 9,39% (P<0,05). Аналогічна тенденція виявлена ​​і щодо виходу туш, так бички другої групи перевищували контроль на 1,42%. Від бичків другої групи отримано більше внутрішнього жиру-сирцю, за даним показником контрольна група поступалася 1,00 кг другої дослідної групи. Бички другої дослідної групи мали більший забійний вихід, який перевищував результат контрольної групи на 1,46%.

  Оскільки маса туші не відображає її поживну цінність, одним з якісних показників, що характеризують м'ясну продуктивність тварин, є морфологічний склад туші. З метою об'єктивної оцінки м'ясної продуктивності і вивчення морфологічного складу була проведена обвалювання і жиловка туш бичків дослідних груп. Результати представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1

  показник Група

  I-К II-О

  Маса охолодженої туші, кг 210,14 + 5,84 230,11 + 6,09 *

  М'якоть: кг% 163,76 + 4,73 77,93 + 0,57 180,68 + 5,41 * 78,52 + 0,52

  М'язова тканина: кг% 154,81 + 4,95 73,67 + 0,41 170,17 + 5,73 73,95 + 0,48

  Жирова тканина: кг% 8,74 + 1,36 4,16 + 0,37 10,52 + 1,52 4,57 + 0,31

  Кістки: кг% 38,73 + 2,05 18,43 + 0,46 41,58 + 2,40 18,06 + 0,49

  Хрящі та сухожилля: кг% 7,65 + 1,17 3,64 + 0,32 8,47 + 1,13 3,42 + 0,28

  Коефіцієнт їстівності 3,53 + 0,17 3,61 + 0,22

  Коефіцієнт м'ясності 4,23 + 0,21 4,35 + 0,18

  Вихід м'якоті на 100 кг живої (знімною) маси, кг 37,63 + 2,65 38,98 + 2,31

  Морфологічний склад туші бичків (n = 3)

  Виходячи з отриманих даних встановлено, що кращими показниками морфологічного складу туш володіли бички другої дослідної групи. За змістом м'якоті в туші бички другої дослідної групи перевершували бичків контрольної групи на 16,92 кг або на 10,33% (Р<0,05) і її виходу на 0,59%.

  За співвідношенням їстівної і неїстівної частин туші вигідно відрізнялися бички, які одержували мінеральну добавку «Стимул +», за коефіцієнтом їстівності вони перевершували результат контрольної і другої дослідної групи на 0,08 одиниці. Друга група мала перевагу і за коефіцієнтом мяс-ності, значення якого були вище в порівнянні з контролем на 0,12 одиниці.

  Включення в раціон бичків при відгодівлі досвідченого

  комбікорми також дозволило збільшити вихід м'якоті в розрахунку на 100 кг знімною маси в другій дослідній групі на 1,35 кг або 3,59%.

  Важливим показником, що характеризує якість м'яса, що дозволяє судити про його енергетичної цінності, особливості конверсії кормів в ті чи інші хімічні сполуки, є хімічний склад. Живильні достоїнства м'яса визначаються вмістом у ньому головним чином жиру і білка, а також води і золи. Хімічний склад м'яса змінюється в залежності від раціонів годування, умов утримання, віку, маси і вгодованості тварин [15].

  Виходячи з цього, нами був вивчений хімічний склад середніх проб м'яса піддослідних бичків, отримані дані представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2

  Хімічний склад середньої проби м'якоті туш бичків (п = 3)

  показник Група

  1-К 11-О

  Волога,% 70,52 + 0,61 69,47 + 0,47

  Суху речовину,% в тому числі: білок жир зола 29,48 + 0,37 18,97 + 0,25 9,54 + 0,19 0,97 + 0,08 30,53 + 0,38 19,54+ 0,30 9,98 + 0,24 1,01 + 0,06

  Енергетична цінність м'яса, МДж / кг 6,81 + 0,12 7,08 + 0,15

  В ході досліджень встановлено, що більш повноцінним було м'ясо бичків другої дослідної групи, які отримували мінеральну добавку «Стимул +». В середній пробі м'яса бичків другої групи в порівнянні з контрольною містилося більше сухої речовини на 1,05%, білка - на 0,57% і жиру - на 0,44%. За змістом золи в середній пробі м'якоті туш бичків порівнюваних груп істотних відмінностей не встановлено.

  Енергетичну цінність м'яса розраховували на 1 кг м'якоті туші. Більш високу енергетичну цінність характеризувалася м'якоть туш бичків другої дослідної групи. Підвищення енергетичної цінності м'яса бичків другої дослідної групи на 0,27 МДж або 3,96% щодо контрольно групи пояснюється збільшенням вмісту білка і жиру.

  Оскільки длиннейшая м'яз спини є найбільш цінною, для детального вивчення якості м'яса бичків був вивчений хімічний склад м'язової тканини. Достовірних відмінностей за хімічним складом найдовшого м'язу спини бичків порівнюваних груп не встановлено. Однак позитивна тенденція

  збільшення вмісту сухої речовини і жиру була аналогічна, виявленим змінам при хімічному аналізі середньої проби м'яса. У довгій м'язі спини бичків другої дослідної групи щодо контрольної групи вміст сухої речовини було більше на 0,29%, білка - на 0,15%, жиру - на 0,16% відповідно. Підвищення вмісту жиру і протеїну в довгій м'язі спини бичків другої дослідної групи вплинуло на енергетичну цінність.

  У довгій м'язі спини для вивчення білкового складу визначали вміст незамінної амінокислоти триптофану і замінної амінокислоти оксипроліну, отримані дані представлені в таблиці 3.

  За співвідношенням цих амінокислот судять про повноцінності білків м'яса. Триптофан міститься тільки в повноцінних білках м'язової тканини, а оксипроліну - в сполучної тканини, тому, чим вище білковий якісний показник, тим більше в м'ясі повноцінних білків, а, отже, і вище біологічна цінність.

  Таблиця 3

  Біологічна цінність длиннейшего м'яз спини (п = 3)

  показник Група

  1-К 11-О

  Триптофан, мг% 352,74 + 0,18 353,21 + 0,22

  Оксипроліну, мг% 56,17 + 0,13 55,89 + 0,11

  БКП 6,28 + 0,05 6,32 + 0,02

  Результати досліджень по співвідношенню триптофану і оксипроліну свідчать про те, що м'ясо бичків другої дослідної групи, які отримували мінеральну добавку «Стимул +» в порівнянні з аналогами контрольної було біологічно більш повноцінним. Підвищення вмісту триптофану і зниження вмісту оксипроліну в довгому м'язі спини бичків дослідних груп зумовило більш високу білкову цінність м'яса в порівнянні з контрольною групою. Так вміст триптофану в довгому м'язі спини бичків другої дослідної групи було більше на 0,47 мг%, а вміст оксипроліну на 0,28 мг% нижче щодо контрольної групи. Білковий якісний показник склав 6,32, що говорить про досить високу біологічну цінність.

  Для споживачів і виробників продуктів з м'яса найбільш важливі його кулінарні властивості. З метою оцінки кулінарно-технологічних властивості м'яса визначали такі показники як влагоудерживающая здатність м'яса, уваріваемость і їх співвідношенням

  - кулінарно-технологічним показником. Слід зазначити, то більшою влагоудерживающей здатністю і меншою уваріваемостью характеризувався найдовшого м'язів спини бичків другої дослідної групи. Так влагоудержаніе м'яса було на 0,48% більше, а уваріваемость на 0,59% менше відносно контрольної групи, завдяки цьому кулінарно-тех-нологічних показник найдовшого м'язу спини збільшився на 0,05 од.

  Концентрацією вільних іонів водню рН після добового дозрівання м'яса знизилася до рівня 5,82 в контрольній групі і 5,75 в другій дослідній групі, що характеризує нормальний процес гліколізу яловичини.

  Висновок. Результати досліджень свідчать про те, що використання мінеральної добавки «Стимул +», дозволяє підвищити м'ясну продуктивність, поліпшити морфологічний склад туші і якість м'яса великої рогатої худоби чорно-рябої породи в умовах Республіки Татарстан.

  література

  1. Горлов, І.Ф. Пріоритетні напрямки в розробці інноваційних технологій виробництва і переробки сільськогосподарської продукції / І.Ф.Горлов // Інноваційні технології - основа модернізації галузей виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Ч. 1. - Волгоград, 2011. - С. 7-12.

  2. ГОСТ 9793-74. Продукти м'ясні. Методи визначення вологи [Текст]. - Введ. 10.01.74. - М .: Стандартін-форм, 2010. - 5 с.

  3. ГОСТ 23042-2015. М'ясо та м'ясні продукти. Методи визначення жиру [Текст]. - Введ. 01.07.16. - М .: Стандартинформ, 2016. - 8 с.

  4. ГОСТ 25011-81. М'ясо та м'ясні продукти. Методи визначення білка [Текст]. - Введ. 01.01.83. - М .: Стан-дартінформ, 2010. - 8 с.

  5. ГОСТ 23041-2015. М'ясо і продукти м'ясні. Метод визначення оксипроліну [Текст]. - Введ. 01.07.16. -М .: Стандартинформ, 2015. - 10 с.

  6. ГОСТ Р 51478-99 (ІСО 2917-74). М'ясо та м'ясні продукти. Контрольний метод визначення концентрації водневих іонів (рН) [Текст]. - Введ. 2001-01-01. - М .: Стандартинформ, 2010. - 6 с.

  7. Житенко, П.В. Посібник з оцінки якості продуктів тваринництва / П.В.Жітенко, Л.І.Устіменко. - М .: Россельхозиздат, 1976. - 207 с.

  8. Калашников, А.П. Норми і раціони годівлі сільськогосподарських тварин / А.П.Калашніков, В.В.Щеглов, Н.Г.Первов. - М .: Россельхозакадеміі, 2003. - 456 с.

  9. левантина, Д.Л. Деякі особливості якості м'яса бичків / Д.Л.Левантін // М'ясна промисловість. - 1995. - № 1. - С. 21-23.

  10. Левахін, Ю.І. Біологічна цінність м'яса піддослідних бичків при згодовуванні комплексного про- біотичного препарату в складі раціону / Ю.І.Левахін, Б.С.Нуржанов, Д.В.Естефеев // Інноваційні напрямки в розвитку сільськогосподарського виробництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф .; під ред. В.І.Левахіна. - Оренбург, 2012. - С. 113-114.

  11. Методичні рекомендації щодо вивчення м'ясної продуктивності та якості великої рогатої худоби / ВАСН. ВИЖ. ВНІІМП. - Дубровиці, 1977. - 54 с.

  12. Мисик, А.Т. Стан тваринництва та інноваційні шляхи його розвитку / А.Т.Мисік // Зоотехнія. -2017. - № 1. - С. 2-9.

  13. Овсянников, А.І. Основи дослідної справи / А.І.Овсянніков. - М .: Колос, 1976. - 302 с.

  14. Застосування ентеросорбентів у тваринництві / К.Х.Папуніді, М.Я.Тремасов, А. А. Іванов, М.Г.Нуртді-нів // Ветеринарний лікар. - 2010. - № 5 - С. 20-21.

  15. Рогов, І.А. Технологія м'яса і м'ясних продуктів. Книга 1. Загальна технологія м'яса / І.А.Рогов, А.Г.За-башта, Г.П.Казюлін. - М .: Колос, 2009. - 565 с.

  16. Якимів, А.В. Мінеральна забезпеченість раціонів великої рогатої худоби в республіці Татарстан / А.В.Якімов, Р.Ш.Каюмов, В.В.Громаков // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2014. -№ 1. - С. 115-116.

  MEAT PRODUCTIVITY AND MEAT QUALITY OF YOUNG CATTLE AT USING MINERAL ADDITIVES IN RATIONS

  Volostnova A.N. - Candidate of Agricultural Sciences; Yakimov A.V. - Doctor of Agricultural Sciences,

  professor; Salakhov V.V. - Research Associates.

  Research Center of Feed Additives, Kazan (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  The aim of the research was to study the use of mineral additives in the fattening of young cattle and its effect on meat production and meat quality. The control slaughter confirmed that the use of the mineral supplement "Stimul +" made it possible to obtain more heavy carcasses. The average weight of the paired carcass in the second test group was greater than in the control group by 9.39% (P<0.05). The best indicators of the morphological composition of the carcasses were also possessed by the bulls of the second experimental group.According to the content of flesh in the carcass, the bulls of the second test group outperformed the steers of the control group by 10.33% and its yield by 0.59% .The more complete was the meat of the bulls of the second experimental group, who received the mineral supplement "Stimul +". In the average test of meat from the second group of bulls, compared to the control one, there was more dry matter by 1.05%, protein by 0.57% and fat by 0.44%. The increase in the energy value of the meat of the bulls of the second test group by 0.27 MJ relative to the control group is due to an increase in protein and fat content. The results of studies on the ratio of tryptophan and hydroxyproline in the longest muscle of the back of the bull-calves evidence that the meat of the bull-calves of the second experimental group who received the mineral supplement "Stimul +" in comparison with the control analogs was biologically more complete. Greater moisture holding capacity and lesser weldability characterized the longest muscle of the back of the bulls of the second experimental group, so the culinary and technological indicator increased by 0.05 units. This gives reason to recommend the supplement "Stimulus +" for increasing the mineral nutrition of young cattle during the fattening period, increasing their meat production and improving the quality of meat.

  KEYWORDS: cattle, feed additives, meat productivity, meat quality.

  References

  1. Gorlov, I.F. Prioritetnyye napravleniya v razrabotke innovatsionnykh tekhnologiy proizvodstva i pererabotki sel'skokhozyaystvennoy produktsii [The priority directions in the development of innovative technologies for the production and processing of agricultural products] / IFGorlov // Innovatsionnyye tekhnologii - osnovy modernizatsi otrasley proizvodstva i pererabotki selskohozyaystvennoy produktsii - Innovative technologies are the basics for modernization of production and processing of agricultural products: proceedings from the International scientific and practical conference. - P. 1. - Volgograd, 2011. - P. 7-12.

  2. GOST 9793-74. Produkty myasnyye. Metody opredeleniya vlagi [State standard 9793-74. Meat products. Methods for determination of moisture] - Introduced in 1974-01-10. - Moscow: Standartinform, 2010. - 5 p.

  3. GOST 23042-2015. Myaso i myasnyye produkty. Metody opredeleniya zhira [Meat and meat products. Methods for determining fat]. - Introduced in 2016-07-01. - Moscow: Standartinform, 2016. - 8 p.

  4. GOST 25011-81. Myaso i myasnyye produkty. Metody opredeleniya belka [Meat and meat products. Methods for determining the protein]. - Introduced in 1983-01-01. - Moscow: Standartinform, 2010. - 8 p.

  5. GOST 23041-2015. Myaso i produkty myasnyye. Metod opredeleniya oksiprolina [Meat and meat products. Method for the determination of hydroxyproline]. - Introduced in 2016-07-01. - Moscow: Standartinform, 2015. - 10 p.

  6. GOST R 51478-99 (ISO 2917-74). Myaso i myasnyye produkty. Kontrol'nyy metod opredeleniya kontsentratsii vodorodnykh ionov (pH) [Meat and meat products. A control method for determining the concentration of hydrogen ions (pH)]. - Introduced in. 2001-01-01. - Moscow: Standartinform, 2010. - 6 p.

  7. Zhitenko, P.V. Posobiye po otsenke kachestva produktov zhivotnovodstva [The handbook on the evaluation of the quality of livestock products] / P.V.Zhitenko, L.I.Ustimenko. - Moscow: Rossel'khozizdat, 1976. - 207 p.

  8. Kalashnikov, A.P. Normyi i ratsionyi kormleniya sekskohozyastvennyih zhivotnyih [Norms and rations of feeding of agricultural animals] / A.P. Kalashnikov, V.V.Shceglov, N.G.Pervov. - Moscow, 2003. - 456 p.

  9. Levantin, D.L. Nekotoryye osobennosti kachestva myasa bychkov [Some features of the quality of bull-calves meat] / D.L.Levantin // Myasnaya promyshlennost '. - 1995. - № 1. - P. 21-23.

  10. Levakhin, yU.I. Biologicheskaya tsennost 'myasa podopytnykh bychkov pri skarmlivanii kompleksnogo probioticheskogo preparata v sostave ratra [The biological value of meat of experimental bull-calves when fed with a complex probiotic preparation as part of the diet] / Yu.I.Levakhin, BSNurzhanov, DVYestefeyev // Innovatsionnyye napravleniya v razvitii sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva - Innovative trends in development of agrarian production: proceedings from the international scientific and practical conference edited by VILevakhin. - Orenburg, 2012. - P. 113-114.

  11. Metodicheskiye rekomendatsii po izucheniyu myasnoy produktivnosti i kachestva krupnogo rogatogo skota [The methodical recommendations for studying meat productivity and quality of cattle] / VASNIL. VIZH. VNIIMP. - Dubrovitsy, 1977. - 54 p.

  12. Mysik, A.T. Sostoyaniye zhivotnovodstva i innovatsionnyye puti yego razvitiya [The state of animal husbandry and innovative ways of its development] / A.T.Mysik // Zootekhniya. - 2017. - № 1. - P. 2-9.

  |А ЕТЕМНАГНИЙ

  13. Ovsjannikov, A.I. Osnovy opytnogo dela [The basics of an experienced case]. - Moscow: Kolos. - 1976. - 302 p.

  14. Primeneniye enterosorbentov v zhivotnovodstve [Application of enterosorbents in animal husbandry] / K.KH. Papunidi, M.YA.Tremasov, A.A.Ivanov, M.G.Nurtdinov // Veterinarnyy vrach. - 2010. - № 5. - P. 20-21.

  15. Rogov, I.A. Tekhnologiya myasa i myasnykh produktov. Kniga 1. Obshchaya tekhnologiya myasa [Technology of meat and meat products. Book 1. The common technology of meat] / I.A.Rogov, A.G.Zabashta, G.P.Kazyulin. - Moscow: KolosS. - 2009. - 565 p.

  16. Yakimov, A.V. Mineralnaja obespechennost racionov krupnogo rogatogo skota v respublike Tatarstan [Mineral security of rations of cattle in Republic of Tatarstan] / A.V.Yakimov, R.SH.Kajumov, V.V.Gromakov // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. - 2014. - №1. - P. 115-116.

  УДК: 636.087.72: 636.082: 636.592

  ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ «ЦЕОСТІМУЛ» НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ індичат

  Р.В.Айметов - аспірант.

  ФГБОУ ВО «Казанська державна академія ветеринарної медицини імені Н. Е. Баумана», м.Казань (420029, м.Казань, Сибірський тракт, 35, тел. +7 (843) 273-97-74, e-mail: ai. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  В умовах інтенсивного ведення птахівництва чимале значення набувають контроль фізіологічного стану і розвитку молодняка, прогнозування продуктивності птиці. Мета дослідження - вивчення впливу різних доз мінеральної добавки «Цеостімул» на фізіологічний статус організму, м'ясну продуктивність індичат і визначення економічної ефективності використання мінеральної добавки. Науково-господарський досвід був проведений на базі ВАТ «Агрофірма« Злосний »Зеленодольського району Республіки Татарстан на індичат кросу« Hybrid Converter ». Було сформовано чотири групи індичат-самок по 40 голів у кожній групі. Перша група була контрольною і отримувала основний раціон. Індичата першої дослідної групи отримували додатково до основного раціону мінеральну добавку «Цеостімул» в дозі 10 г / кг комбікорму. Друга і третя дослідна група отримувала 30 г / кг і 50 г / кг мінеральної добавки, відповідно. Дослідження показали, що введення добавки «Цеостімул» зробило позитивний вплив на збільшення приростів живої маси птахів. До кінця експерименту жива маса досвідчених груп перевищила аналогічний показник індичат контрольної групи на 205 г (р>0,05) у першої дослідної групи, на 765 г (р>0,001) у другій дослідній групи, на 730 г (р>0,001) у третій дослідної групи або на 2,3%, 8,7% і 8,4% відповідно. Маса внутрішніх органів була незначно вище у індичат дослідних груп, так маса селезінки перевищувала масу контрольної на 0,3 г, 0,6 г і 0,5 г в I-дослідної, в II-дослідної і в III-дослідній групі відповідно. Економічна ефективність з урахуванням витрат на 1 рубль додаткових витрат в I-дослідній групі склала 2,6 руб., В II-дослідній групі - 3,7руб., В III-дослідній групі - 1,6рубля.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: годування, индюшата, жива маса, збереження, м'ясна продуктивність, забійний вихід, маса внутрішніх органів.

  Птахівництво є одним з важливих джерел поповнення ресурсів продовольства, так як це одна з найбільш ефективних галузей сільського господарства. Висока концентрація індичат при великій щільності посадки, порушення технології утримання та годування супроводжуються зниженням рівня природної резистентності та стійкості їх організму до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища [1, 2].

  При інтенсивному веденні виробництва в умовах промислової технології утримання індичат вирішальний фактор отримання високої продуктивності - біологічно повноцінна годівля. Це передбачає забезпечення не тільки якісними білковими і енергетичними кормами, але і лімітують амінокислотами, вітамінами, мікроелементами, ферментними препаратами та іншими біологічно активними і мінеральними речовинами [3, 4].

  Збільшення продуктивного дії комбікормів в більшій мірі залежить від збагачення їх біологічно активними речовинами. На сьогоднішній

  день повнораціонні комбікорми для індичок кросу «Hybrid Converter» збагачуються 8 амінокислотами, 13 вітамінами і 6 мікроелементами. Однак, постійно ведуться інтенсивні дослідження з пошуку і розробці біологічно активних речовин нового покоління. В цьому відношенні значної уваги заслуговують природні сорбенти через порівняно невисоку вартість і величезних покладів на території нашої країни [5, 7].

  Останнім часом з'явилося багато публікацій про застосування в якості мінеральних добавок в раціонах індичат природних сорбентів, що містять більше 40 макро- і мікроелементів і володіють унікальними сорбційними і іонообмінні властивості [6, 8]. Включення їх в раціони птиці сприятливо впливає на процеси травлення, підвищує збереженість та інтенсивність росту птиці [9].

  Виходячи з вищевикладеного, проблема вивчення ефективного виробництва м'яса індичат-бройлерів при використанні мінеральної добавки «Цеостімул» є досить актуальною.


  Ключові слова: ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА / CATTLE / Кормові добавки / FEED ADDITIVES / М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ / MEAT PRODUCTIVITY / ЯКІСТЬ М'ЯСА / MEAT QUALITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити