Отримано результати дослідження м'ясної продуктивності і безпеки м'ясної сировини від бичків різних порід, районованих в сировинній зоні постачальників яловичини на дитяче харчування, вирощених з безприв'язним утриманням за технологією корова-теля або в індивідуальних будиночках до 6 міс., повноцінним годуванням і подальшим помірно-інтенсивним відгодівлею на вигульних і відгодівельних майданчиках або природних та культурних пасовищах.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Високопоясная Анастасія Миколаївна, Головко Олена Миколаївна, Синельщикова Ірина Олексіївна, Забашта Микола Миколайович


MEAT PRODUCTIVITY AND SAFETY OF THE MEAT RAW MATERIALS RECEIVED IN FARMS OF KRASNODAR REGION, FOR DEVELOPMENT OF PRODUCTS OF BABY FOOD

The results of the study of meat productivity and safety of raw meat from bulls of different breeds, zoned in the raw zone of suppliers of beef for baby food, grown with loose content on the cow-calf technology or in individual houses up to 6 months., full feeding and subsequent moderate-intensive feeding on paddocks and feedlots or natural and cultural pastures.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Збірник наукових праць Краснодарського наукового центру по зоотехнії і ветеринарії

  Наукова стаття на тему 'М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕКА М'ЯСНОГО сировини, що отримується В ГОСПОДАРСТВАХ Краснодарського краю, ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ '

  Текст наукової роботи на тему «М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕКА М'ЯСНОГО сировини, що отримується В ГОСПОДАРСТВАХ Краснодарського краю, ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»

  ?DOI: 10.34617 / c94d-rs07 УДК 637.5: 631.95

  М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕКА М'ЯСНОГО сировини, що отримується В ГОСПОДАРСТВАХ

  Краснодарського краю, ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ MEAT PRODUCTIVITY AND SAFETY OF THE MEAT RAW

  MATERIALS RECEIVED IN FARMS OF KRASNODAR REGION, FOR DEVELOPMENT OF PRODUCTS OF BABY

  FOOD

  Високопоясная Анастасія Миколаївна, м.н.с. Головко Олена Миколаївна, д-р біол. наук Синельщикова Ірина Олексіївна, канд. с.-г. наук Забашта Микола Миколайович, д-р с.-г. наук ФГБНУ «Краснодарський науковий центр по зоотехнії і ветеринарії» м Краснодар, Російська Федерація Vysokopojasnaja Anastasia Nikolaevna, Applicant Golovko Elena Nikolaevna, Dr. Biol. Sc. Sinel'shchikova Irina Alekseevna, PhD. Agr. Zabashta Nikolai Nikolaevich, Dr. Agr. Sc. Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Krasnodar, Russian Federation

  Анотація: отримані результати дослідження м'ясної продуктивності і безпеки м'ясної сировини від бичків різних порід, районованих в сировинній зоні постачальників яловичини на дитяче харчування, вирощених з безприв'язним утриманням за технологією корова-теля або в індивідуальних будиночках до 6 міс., Повноцінним годуванням і подальшим помірно інтенсивним відгодівлею на вигульних і відгодівельних майданчиках або природних та культурних пасовищах.

  Ключові слова: бички; технологія змісту; годування; м'ясна продуктивність; безпеку м'ясної сировини для дитячого і функціонального харчування.

  Abstract: the results of the study of meat productivity and safety of raw meat from bulls of different breeds, zoned in the raw

  zone of suppliers of beef for baby food, grown with loose content on the cow-calf technology or in individual houses up to 6 months., full feeding and subsequent moderate-intensive feeding on paddocks and feedlots or natural and cultural pastures.

  Key words: steers; technology of maintenance; feeding; meat productivity; safety of meat raw materials for children and functional nutrition.

  В останні роки поголів'я великої рогатої худоби збільшення виробництва м'яса стало можливим лише за рахунок інтенсивних технологій вирощування і відгодівлі реалізованих тварин.

  Методика. Мета досліджень - вивчити м'ясну продуктивність і безпеку м'ясної сировини для дитячого і функціонального харчування, одержуваного в умовах повноцінної годівлі та екологічного змісту в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» Новокубанський району, ТОВ «Агрофірмі« Хуторок », ст. Медведовская Тимашевского району та ВАТ МОК «Братковський» Кореновского району Краснодарського краю). У ВАТ «ОПХ ПЗ« Ленінський шлях »раціон бичків на помірно-інтенсивному відгодівлі включав за періодами від 6 до 15 міс. і від 15 до 18 міс., відповідно, сіна злаково-бобових трав 1,75 кг, і 1,0 кг; силос або зелена маса 12,0 кг і далі досхочу; буряк кормовий та ін. соковиті корми 5,0 і 6 кг; комбікорм 1,75 і 1,45 кг; мінеральна підгодівля 0,4 кг; пасовищні трави на вигулі [1]. Для оцінки м'ясної продуктивності і якості м'яса бичків двох технологій відгодівлі провели контрольний забій (n = 3) в 18 міс.

  У ТОВ «Агрофірма« Хуторок »ст. Медведовская вивчали якість і безпеку яловичини від бичків голштинської чорно-рябої породи. У заключний період відгодівлі тип годування в господарстві помірно - інтенсивний з кількістю концентратів 2,5-3,0 кг комбікорму. Проведено дослідження фізико-хімічних властивостей м'ясної сировини.

  Технологічний процес вирощування і відгодівлі бичків чорно-рябої породи та помісей калмицьких бичків з чорно-рябої породою в ВАТ «МОК Братковський» - це високий рівень годівлі. Раціон забезпечував отримання приросту

  живої маси за період відгодівлі 900-1100 м, якість і безпеку м'ясної сировини (п = 3).

  Результати досліджень та їх обговорення. У ВАТ

  ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» Новокубанський району у бичків обох дослідних груп (1 - помірно-інтенсивна технологія з вигулом на відгодівельних майданчиках; 2 - екстенсивна технологія з пасовищного відгодівлею) постановочна жива маса істотно не розрізнялася і склала в першій групі 166,0 ± 3 , 5, у другій 164,5 ± 4,0 кг. У 15 міс. віці бички першої і другої груп суттєво різнилися за живою масою, відповідно, 422,5 та 446,4 кг (р <0,01). Бички першої групи поступалися молодняку ​​другої групи за живою масою на 5,7%. По завершенні відгодівлі жива маса бичків другої групи була значно вище в порівнянні з першою на 8,4% (р <0,01), відповідно, 509,6 кг проти 470,2 кг. Кращі забійні показники отримані при відгодівлі бичків 2 групи по екстенсивної технології. За величиною передзабійної живої маси перевагу бичків на екстенсивному відгодівлі склало 32,1 кг (6,7%), р<0,01). Забійний вихід у першій групі склав 52,1%, а в другій, на екстенсивному відгодівлі, на 4,8% вище.

  При аналізі виходу мозкових частини також встановлено перевагу бичків другої групи на 1,4%. Аналіз показав, що в м'ясі вміст вологи склало, відповідно в 1 і 2 групах, 78, 50 і 84,00%; білка - 18,05 і 19,00%, в т. ч. колагену + еластину - 1,80 і 2,00%; жиру - 10,50 і 9,60%; золи -0,97 і 1,00%. БКП (співвідношення триптофану і оксипроліну білкові якісний показник) найдовшого м'язу був високим у м'яса бичків обох груп і склав в 1 групі 4,77 і у 2 - 5,32 при середній величині цього показника для м'яса 4-5. М'ясо містило всі незамінні амінокислоти, тобто було повноцінним, кількість незамінних амінокислот в 100 г білка (при нормі 43,1 м) склало, відповідно, для 1 і 2 груп 43,8 при помірно інтенсивному і 45,0 м при пасовищному відгодівлі бичків чорно-рябої породи. Зміст лимитирующей для дитячого організму амінокислоти лізину склало для бичків 1 і 2 груп, відповідно, 18,124 і 19,212 г / кг натуральної яловичини.

  Отримані результати досліджень показали, що м'ясо бичків за хімічним складом і його безпеки відповідають вимогам нормативних актів. У науково-господарському досліді встановлено, що в 15 міс. віці бички чорно-рябої породи, вгодовані по помірно-інтенсивної та пасовищної технологіям істотно, на 5,7%, а в 18 міс. - на 8,4% (р <0,01) розрізнялися за живою масою.

  Зроблено висновок, що кращі забійні показники отримані при пасовищному відгодівлі бичків порівняно з відгодівлею на вигульних майданчиках: за величиною передзабійної живої маси перевагу склало 6,7%, а по забійному виходу на 4,8% і виходу мозкових частини туші - на 1, 4%. У ТОВ «Агрофірма« Хуторок »бички чорно-рябої голштинської породи, вирощені по помірно-інтенсивної технології, володіли хорошими показниками м'ясної продуктивності. Середньодобовий приріст живої маси до 2 міс. склав 610,0 г, в 3-6 міс. -960,0 г, від 6 міс. до 13 міс. - 1200,0 г.

  Середньодобовий приріст живої маси бичків в заключний період відгодівлі дещо знизився і склав 950,0 ± 150,0 м Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси за весь період вирощування і відгодівлі склали 9,5 ± 1,5 кг. Бички в віці 15 міс. відрізнялися хорошими забійними характеристиками. Середня Передзабійний маса бичків склала 480 ± 12,5 кг. Маса парної туші склала 261,6 ± 2,1 кг (вихід туші - 54,6%); яловичини безкісткової - 77,1% від охолодженої туші). Аналіз фізико-хімічного та амінокислотного аналізу зразків м'яса (об'єднаного фаршу) бичків (п = 3) показав, що в м'ясі вміст вологи склало 70,03%; білка - 18,04%, в т. ч. колагену + еластину - 1,9%; жиру - 10,5%; золи - 0,98%. БКП (співвідношення триптофану і оксипроліну - білковий якісний показник) найдовшого м'язу склав 6,27 при середній величині цього показника для м'яса 4-5.

  Зміст лимитирующей для дитячого організму амінокислоти лізину склало 18,8 г / 1 кг. Таким чином, вирощування і відгодівлю бичків від фуражних корів молочного напряму продуктивності голштинської чорно-рябої породи, проведені по помірно-інтенсивної технології забезпечує отримання товарного молодняку ​​з високими показника-

  ми м'ясної продуктивності, складу туш, якості і безпеки яловичини для цілей виробництва продуктів дитячого харчування на м'ясній основі. До кінця відгодівлі середня жива маса бичків у 15-міс. досягла 480,0 ± 2,5 кг, що відповідає міждержавному стандарту ГОСТ 32 855-2014. Середній забійний вихід туші склав 54,6%, Вихід яловичини безкісткової склав 77,1%, що свідчить про виражену полномяс-ності. Зміст кісток в туше склало в середньому 18,9%.

  Зроблено висновок, що якість і екологічна безпека отриманої яловичини від бичків голштинської чорно-рябої породи відповідають вимогам ГОСТ 31798-2012, що пред'являються до м'ясної сировини від молодняка великої рогатої худоби для дитячого харчування і задовольняє потреби населення у високоякісних яловичині і субпродуктах першої категорії.

  При дослідженні в ВАТ «МОК Братковський» показників м'ясної продуктивності бичків двох породних і фізико-хімічного складу м'яса відзначено, що білковий якісний показник найдовшого м'язу склав 5,80 і 6,16, відповідно, для яловичини від бичків чорно-рябої і помісі калмицької з чорно строкатою породою при середній величині цього показника для м'яса 4-7. Вміст лізину длиннейшего м'яз спини, відповідно, чорно-строкатих і помісних бичків 19,5 і 19,2 г / кг. За показниками безпеки м'ясо бичків обох породних відповідало вимогам до органічної яловичині, придатної для дитячого і функціонального харчування.

  Висновки. Помірно-інтенсивна технологія вирощування і відгодівлі бичків з використанням екологічно безпечних природних пасовищ рекомендується для господарств-постачальників м'ясної сировини для продуктів дитячого харчування.

  Список літератури

  1. Високопоясная, А.Н., Забашта, М.М. М'ясна продуктивність бичків пасовищного відгодівлі на екологічно безпечну яловичину Інноваційні технології в сільському господарстві, ветеринарії і харчової промисловості: зб. науч. ст. по матер. 84 науч.-пр. конф. - Ставрополь, - 2019. - С. 125-130.


  Ключові слова: БИЧКИ / ТЕХНОЛОГІЯ УТРИМАННЯ / ГОДУВАННЯ / М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ / БЕЗПЕКА М'ЯСНОГО СИРОВИНИ ДЛЯ ДИТЯЧОГО І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ / STEERS / TECHNOLOGY OF MAINTENANCE / FEEDING / MEAT PRODUCTIVITY / SAFETY OF MEAT RAW MATERIALS FOR CHILDREN AND FUNCTIONAL NUTRITION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити