Основним джерелом отримання яловичини в даний час є худоба молочних та молочно-м'ясних порід (96%). Метою досліджень було вивчення доцільності відгодівлі бичків цих порід худоби в племінних господарствах Брянської області. Були поставлені завдання: вивчити показники зростання, розвитку і оплати корму приростом живої маси тварин; оцінити показники м'ясної продуктивності і якість м'яса бичків в 18-місячному віці. Досліди проведені з використанням загальноприйнятих методик класичної зоотехнії. Бички аналізованих порід мали живу масу при народженні: по чорно-рябої породи - 31,3 кг; червоно-рябої - 32,6 і по швицкой - 30,4 кг. Загальний валовий приріст бичків за 18 місяців склав по групах - від 399,9 кг по чорно-рябої до 408,1 кг по червоно-рябої породи. На відгодівлі бички показали добові прирости від 886,4 г по чорно-рябої до 906,6 г по червоно-рябої порід. Після забою бичків були отримані туші масою від 223,9 кг по чорно-рябої до 230,6 кг по червоно-рябої породи. забійний вихід варіював від 55,9% по бичка чорно-рябої породи до 56,7% по тваринах швейцарської породи. Для виробничих умов Брянської області ці показники вважаються як задовільні, а по деяких позиціях - як хороші. При оцінці напівтуш встановлено, що їх маса (114,9 ± 3,22 - 117,2 ± 2,54 кг) в основному відповідає вимогам виробництва яловичини в молочному і м'ясному скотарстві. На частку м'язів в напівтушах доводиться від 69,9 до 71,4%. Маса кісток в напівтушах склала 21,4-22,2 кг при значенні показника співвідносності в 18,6-18,9%. за показниками, характеризує м'ясну продуктивність бичків чорно-рябої, червоно-рябої та швіцької порід, очевидно, що в умовах племінних господарств Брянської області можна успішно виробляти високоякісну яловичину.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Новиков Михайло Михайлович


BEEF PERFORMANCE OF STEERS OF REGION ADAPTED BREEDS ON BREEDING FARMS OF THE BRYANSK REGION

The main source of beef is currently the cattle of dairy and dairy-beef breeds (96%). The research purpose was the feasibility of fattening bull-calves of those cattle breeds on the breeding farms of the Bryansk Region. The research objectives included the study of growth and development indices, the payback of the feeds by weight gain, and the evaluation of beef performance indices and steers beef quality at 18-months age. The experiments were conducted by the conventional animal science methodology. The bull-calves of the studied breeds had the following birth weights: black-pied breed - 31.3 kg; red-pied breed - 32.6 kg, and Schwyz breed - 30.4 kg. The total weight gain for 18 months in the groups amounted to from 399.9 kg (black-pied) to 408.1 kg (red-pied breed). The fattening steers gained daily from 886.4 g (black-pied) to 906.6 g (red-pied breed). After slaughter the carcasses weighed from 223.9 kg (black-pied) to 230.6 kg (red-pied breed). The steers ' slaughter yield ranged from 55.9% (black-pied) to 56.7% (Schwyz breed). For the Bryansk Region's production conditions such indices may be considered satisfactory, and good from some perspectives. The share of muscles in half-carcasses ranged from 69.9 to 71.4%. The bones weight in half-carcasses amounted to 21.4-22.2 kg. According to the beef performance indices of the black-pied, red-pied and Schwyz steers it is obvious that a high-quality beef may be successfully produced on the breeding farms of the Bryansk Region.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету

  Наукова стаття на тему 'М'ясна продуктивність бичків районованих порід в умовах племінних господарств Брянської області'

  Текст наукової роботи на тему «М'ясна продуктивність бичків районованих порід в умовах племінних господарств Брянської області»

  ?ТВАРИННИЦТВО

  УДК 636.20 / 082.04 М.М. Новиков

  М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БИЧКОВ районованих ПОРІД В УМОВАХ племінних господарств Брянської області

  Ключові слова: м'ясна продуктивність, показники, вивчати, районована порода, племінне господарство, забійний вихід.

  Вступ

  Виробництво яловичини вважається однією з важливих проблем аграрного сектора економіки країни. При цьому важливе значення має використання селекційних ресурсів щодо підвищення продуктивного спадкового потенціалу розводяться порід худоби на основі сучасних досягнень генетики та інших біологічних наук. Основним джерелом отримання яловичини в даний час є худоба молочних та молочно-м'ясних порід (96%) [1-3]. В умовах Брянської області важливе значення при цьому мають районовані породи - чорно-ряба, червоно-ряба і швіцька. Удосконалюючи ці породи в напрямку підвищення молочної продуктивності, важливим залишається і характеристика м'ясних якостей молодняку ​​і зокрема бичків.

  Проблема збільшення виробництва високоякісної яловичини в Брянській області має велике народногосподарське значення, що послужило підставою для виконання даної роботи.

  Основною метою досліджень було вивчення доцільності вирощування, дорощування і відгодівлі бичків районованих порід худоби в племінних господарствах Брянської області. Як вирішуваних завдань були вивчені показники зростання, розвитку і оплати корму приростом живої маси тварин; оцінка м'ясної продуктивності і якість м'яса бичків в 18-місячному віці.

  Об'єкти і методи досліджень

  Дослідження виконані в провідних племінних господарствах області: племінних заводах «Пам'ять Леніна» (червоно-ряба порода); «Новий шлях» (чорно-ряба порода) і племінний репродуктор «Червоний

  Ріг »(швіцька порода). Науково-виробничі досліди проведені з використанням загальноприйнятих методик класичної вітчизняної зоотехнії.

  Питома вага кормів, згодованих досвідченим тваринам до 18-місячного віку, склав: молочні корми - 8,69,4%; концентрати - 36,2-39,6; грубі - 6,1-7,7; силос і сінаж - 17,4-19,8; соковиті і зелені - 25,1-27,8%.

  Результати досліджень та їх обговорення

  Бички аналізованих порід мали відносно стабільну і оптимальну живу масу при народженні: по чорно-рябої породи - 31,3 кг; червоно-рябої - 32,6 і по швицкой - 30,4 кг. Загальний валовий приріст бичків за 18 міс. склав по групах - від 399,9 кг по чорно-рябої до 408,1 кг по червоно-рябої породи. До моменту забою були отримані відгодівельні тварини вищої категорії вгодованості, що дали повноцінні туші. Загальний витрата кормів за групами (в розрахунку на одну тварину) склав: по чорно-рябої породи -

  3636.1 корм. од .; по червоно-рябої -

  3387.2 корм. од. У розрахунку на 1 кг приросту витрати кормів склали: в

  I групі - 9,1 корм. од .; II - 8,3 і в III - 8,8 корм. од.

  Середньодобові прирости тварин за весь період вирощування, дорощування і відгодівлі по групах варіювали від 729,7 г по чорно-рябої до 744,7 г по краснопестрой породам.

  На відгодівлі бички показали добові прирости від 886,4 по чорно-рябої до

  906,6 за червоно-рябої порід.

  Бички чорно-рябої, червоно-рябої та швіцької порід вирощувалися за схемами і технологіями, що застосовуються в господарствах до 18-місячного віку. Після чого було проведено контрольний забій тварин по 3 голови в кожній групі. Результати забою представлені в таблиці 1.

  Вісник Алтайського державного аграрного університету № 11 (97), 2012

  61

  Таблиця 1

  Результати контрольного забою бичків в 18-місячному віці, M ± m

  показники Групи

  I II III

  племзавод «Новий шлях» племзавод «Пам'ять Леніна» племрепродуктор «Червоний Ріг»

  чорно-ряба порода червоно-ряба порода швіцька порода

  Знімна жива маса, кг 431,2 ± 5,13 440,7 ± 3,30 436,7 ± 3,12

  Передзабійний жива маса, кг 417,8 ± 4,35 427,0 ± 3,12 423,2 ± 2,72

  Маса парної туші, кг 223,9 ± 3,87 230,6 ± 2,95 228,9 ± 2,68

  Вихід туші,% 53,6 ± 0,34 54,0 ± 0,24 54,1 ± 0,14

  Маса внутрішнього жиру-сирцю, кг 9,8 ± 0,87 10,6 ± 0,21 10,9 ± 0,29

  Вихід внутрішнього жиру-сирцю,% 2,3 ± 0,16 2,5 ± 0,11 2,6 ± 0,04

  Забійна маса, кг 233,7 ± 4,82 241,2 ± 3,16 239,8 ± 3,71

  Забійна маса,% 55,9 ± 0,51 56,5 ± 0,29 56,7 ± 0,42

  Таблиця 2

  Морфологічний склад напівтуш бичків, M ± m

  Показники Групи порід

  чорно-ряба червоно-ряба швіцька

  Маса напівтуші, кг 114,9 ± 3,22 117,2 ± 2,54 116,4 ± 2,13

  М'якоть, кг 90,4 ± 2,28 91,4 ± 1,61 91,2 ± 1,87

  М'якоть,% 79,7 ± 0,30 77,9 ± 0,34 78,3 ± 0,18

  М'язи, кг 81,2 ± 1,68 82,0 ± 1,54 81,6 ± 1,19

  М'язи,% 71,4 ± 0,62 69,9 ± 0,73 70,1 ± 0,43

  Жир, кг 9,2 ± 0,75 9,4 ± 0,43 9,6 ± 0,49

  Жир,% 8,1 ± 0,38 8,0 ± 0,40 8,2 ± 0,32

  Хрящі та сухожилля, кг 3,1 ± 0,30 3,6 ± 0,16 3,4 ± 0,16

  Хрящі та сухожилля,% 2,7 ± 0,11 3,1 ± 0,08 2,9 ± 0,07

  Кістки, кг 21,4 ± 0,89 22,2 ± 0,83 21,8 ± 0,34

  Кістки,% 18,6 ± 0,31 18,9 ± 0,29 18,7 ± 0,36

  Після забою бичків були отримані повноцінні і повноцінні туші масою кожна від 223,9 кг по чорно-рябої до

  230,6 кг по червоно-рябої породи (різниця статистично достовірна при Р>0,95).

  За показником забійного виходу істотних достовірних відмінностей в групах встановлено не було. Слід лише зазначити, що забійний вихід варіював від 55,9% по бичка чорно-рябої породи до 56,7% по тваринах швейцарської породи. Для виробничих умов Брянської області ці показники вважаються як задовільні, а по деяких позиціях - як хороші.

  У процесі досліджень ми вивчали морфологічний склад напівтуш бичків, показники якого представлені в таблиці 2.

  При оцінці напівтуш встановлено, що їх маса (114,9 ± 3,22 - 117,2 ± 2,54 кг) в основному відповідає вимогам технологічних карт виробництва яловичини в молочному і м'ясному скотарстві. На частку м'язів в напівтушах доводиться від 69,9 до 71,4%. Маса кісток в напівтушах склала 21,4-22,2 кг при значенні показника співвідносності в 18,6-18,9%.

  висновок

  Аналізуючи показники, що характеризують м'ясну продуктивність бичків чернопестрой, червоно-рябої та швіцької порід, очевидно, що в умовах племінних господарств Брянської області можна успішно виробляти високоякісну яловичину. Відзначено, що кращими м'ясними якостями характеризуються тварини краснопестрой і швицкой порід, що необхідно враховувати в подальшій селекціонноплеменной і технологічної роботі в скотарстві області.

  бібліографічний список

  1. Кибкало Л.І., Жеребілов Н.І.,

  Ільїн Н.І., Шевченко А.Ф. Вирощування і відгодівля молодняка великої рогатої худоби: - Курськ: Вид-во Курської ГСХА,

  2001. - 352 с.

  2. Шагиев Г.Х., Тагіров Х.Х. М'ясна продуктивність в залежності від способу утримання молодняку. - Уфа: Башкирська НИИСХ, 2005. - 106 с.

  3. Петров О.Б., Чертоляс А.І., Юрген Кранц. Технологічні та економічні аспекти виробництва яловичини: рекомендації. - М .: ФГНУ «Росінформагротех», 2007. - 36 с.

  62

  Вісник Алтайського державного аграрного університету № 11 (97), 2012


  Ключові слова: М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ / Показники / ВИВЧАТИ / районованих ПОРОДА / ПЛЕМІННЕ ГОСПОДАРСТВО / забійний вихід / BEEF PERFORMANCE / INDICES / STUDY / REGION ADAPTED BREED / BREEDING FARM / SLAUGHTER YIELD

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити