Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2004


  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету


  Наукова стаття на тему 'М'ясна продуктивність бичків на відгодівлі в залежності від різного рівня мікроелементів в їх раціонах'

  Текст наукової роботи на тему «М'ясна продуктивність бичків на відгодівлі в залежності від різного рівня мікроелементів в їх раціонах»

  ?зимові місяці. Найменше кількість доз насіння від одного бика в пайєтах (0,25 мл) було отримано взимку на 25,4 мл, або на 2,6% в порівнянні з осіннім показником. За кількістю еякулятів найменша кількість від одного бика було також отримано взимку (Р > 0,05).

  Дані таблиці свідчать, що параметри мікроклімату в приміщенні для биків в осінні і зимові місяці, можливо, можуть позначатися на мінливості показників спермопродукції [I, 2, 3].

  У нашому досвіді в зимовий період відносна вологість і рухливість повітря не відповідала зоогігієнічних нормі, що цілком могло привести до зниження показників спермопродукції. Для оптимізації мікроклімату необхідно розрахувати повітрообмін.

  Результати дослідження показують, що оцінка мікроклімату в зимовий період склала 4,67 бала, що нижче на 6,6% по

  порівняно з зоогігіенічсскімі вимогами.

  Якщо представлені середні за звітний період дані спермопродукції збільшити на 6.6%. то при плануванні на наступний рік сперми можна отримати більше на 2660 доз і отримати в порівнянні з аналізованих роком додатковий дохід в сумі 10594 рубля.

  бібліографічний список

  1. Бортніков А.М. Оцінка умов содер-

  жания биків на племпідприємства // Зоотехнія. 2001. № 10. С. 24-25. •

  2. Бортніков А.М., Деряженцев В.І. Вплив мікроклімату приміщень на організм биків // Зоотехнія. 2003. № 4. С. 20-21.

  3. Мітюков A.C. Ескелева З.І. Враховувати здатність до запліднення сперми бугаїв // Тваринництво. 1987. № 10. С. 49-50.

  4. Практикум з зоогігієною / Под ред. А.Ф. Кузнєцова. М .: Колос, 1999. 208 с.

  М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БИЧКОВ на відгодівлі ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНОГО РІВНЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У їхньому раціоні

  В.В. Горшков

  Численними дослідженнями (Георгіївський В.І. та ін., 1979; Кальніца-кий Б.Д., 1985; Dubeski P.L, 1990; Bull R.C., 1996; Хамадея М.А, 1999; Кузнецов

  С., Кузнєцов А., 2003) встановлено, що як недолік, так і надлишок мікроелементів в кормах є причиною специфічних захворювань тварин, уповільнення росту і розвитку молодняку, поганого використання кормів і, як наслідок, зниження продуктивності і погіршення якості продукції.

  Однак зберігають актуальність питання нормування мікроелементів в раціонах тварин в різних біогеохі-вів зонах. Необхідність вивчення впливу різного рівня мікроелементів в раціонах бичків на відгодівлі на їх м'ясну продуктивність зумовила мета справжніх досліджень.

  Для вирішення поставлених завдань в зимово-стійлового періоду 2000-2001 р був проведений науково-господарський досвід в

  ФГУП ГПЗ "Перемога" Кулундинской району Алтайського краю на бичків червоної степової породи (60 голів) у віці 12 місяців. Тварини підбиралися за принципом аналогів з урахуванням живої маси і були розділені на чотири групи по 15 голів. |

  Контрольна і досвідчені групи отримували ідентичний раціон, збалансований за основними поживними речовинами відповідно до їх фактичним змістом в кормах. До складу раціонів входили сіно жітняковое. сінаж (соняшник + суданська трава), силос кукурудзяний і концентрати.

  У спожитих кормах містилося сухої речовини на 1 ц живої маси 2,5-2,8 кг, а жиру і клітковини - 2,6 і 25,2% від сухої речовини раціону. На 1 к.од. доводилося 90,1-90,8 г перетравного протеїну, сахаропротеіповое відношення 0,8, крохмаль-цукор і кальцій-фосфор - відповідно 1,1 і 1,8: 1. аналіз раціонів

  відгодовуваних тварин показав, що дефіцит мікроелементів склав; міді -44-52%, цинку - 38-47, марганцю - 48-52, кобальту - 40-52 і йоду - 41-56%. Для заповнення дефіциту мікроелементів використовували сірчанокислий солі міді, цинку, марганцю, кобальту та Кайоде.

  У відповідності зі схемою досвіду I контрольна група отримувала мікроелементи згідно з нормами ВАСГНІЛ (1985). Досвідчені II, III і IV групи отримували до основного раціону добавку дефіцитних мікроелементів вище норм на 10, 20 і 30% відповідно.

  М'ясну продуктивність піддослідних тварин і якість м'яса вивчали за методиками ВНІІМП (1971), ВНИИМС (1984), ВАСГНІЛ (1990), для чого був проведений контрольний забій після закінчення відгодівлі. Оцінку м'ясної продуктивності проводили за передзабійної масі, масі туші і жиру-сирцю. За результатами забою нами були визначені забійна маса і забійний вихід.

  Морфологічний склад м'яса визначали шляхом обвалки і жиловки правих по-лутуш. При обвалювання враховували масу м'яса, кісток і сухожиль. На підставі цих даних визначали індекс мясности.

  За результатами досвіду встановлено, що до кінця відгодівлі максимальну живу масу (420,7 кг) мали тварини III дослідної групи, які достовірно перевершували аналогів I групи на 18,1 кг (4,5%, Р < 0,01). У 18 місяців маса відгодовуємо молодняка II і IV груп була на

  2,2-2,5% (Р > 0,05) вище, ніж в контролі. Введення в раціони додаткової кількості дефіцитних мікроелементів в період з 12 до 18 місяців сприяло підвищенню приросту в II групі на 7,0%, III - на 12,0 і IV - на 5,9% (Р < 0,001).

  Відповідно до зростання і розвитком тварин основні показники забою (забійна маса, маса туші та забійний вихід) в 18-місячному віці свідчили про високу м'ясної продуктивності бичків дослідних груп. Так, по передзабійної живій масі досвідчені групи перевершували контрольну на 3,1-4,0%. Найважчими були туші бичків III дослідної групи - на 15,4 кг (8,0%, Р < 0,01) в срав-

  неніі з I групою. Вихід туші був більше, ніж в контролі, у П групі - на 0,5%,

  III - на 0,8 і в IV - на 0,4%.

  За забійній масі бички III дослідної групи, які отримували з кормом додатковий комплекс дефіцитних мікроелементів (мідь, цинк, марганець, кобальт і йод), що підвищують їх рівень в раціоні на 20% вище норми, перевершували 1 групу на 16,3 кг, по забійному виходу - на 0,9%. Різниця по забійній масі між IV, II досвідченими групами і контролем становила 3,9 і 5,0% (Р > 0,05), по забійному виходу - 0, -4-0,6%. Результати досвіду підтверджують дослідження Р.І. Кравціва (1990, 1995), J.D. Ward, J.W. Spears (1997), які встановили позитивний вплив добавок мікроелементів на м'ясну продуктивність тварин.

  Аналіз даних морфологічного складу туш піддослідних тварин показав, що зміна рівня мікроелементів в раціонах робить позитивний вплив на співвідношення м'якоті, кісток і сухожиль в тушах, а також на сортовий склад м'яса (табл.).

  У 1S місяців максимальну кількість м'якоті було в II (на 4,1 кг) і III (на 6,4 кг, Р < 0,05) групах. По виходу м'якоті перевагу III групи над першою, склало 0,6%>, а II і IV - 0,4%. Відповідно до збільшення в тушах відносного змісту м'якоті знижувався вміст кісток на 0,5-1,2%), і найменшим воно було в III дослідній групі - 19,1-19,3%). Зміст сухожиль і зв'язок в тушах всіх груп було приблизно однаковим.

  М'ясні якості тварин в значній мірі визначаються співвідношенням маси м'якоті і кісток, вираженим індексом мясности. Найбільшим цей індекс був у II і III групах (4,00 і 4,04 відповідно), тоді як в контролі його величина склала 3,95. щ *

  Для визначення питомої ваги різних сортів м'ясо після обвалки піддавалося жиловке, а потім було розібрано по сортам відповідно до вимог оброблення туш.

  Таблиця

  Морфологічний і сортовий склад туш піддослідних тварин, М ± т

  Показник Г рупа

  I II III IV

  Маса напівтуші, кг 96,0 ± 1,05 100,8 + 1,96 103,5 + 1,22 99,6 ± 1,01

  Маса, кг м'якоті 73,8 ± 0,83 77,9 ± 1,50 80,2 ± 0,93 * 77,0 ± 1,01

  кісток 18,7 ± 0,18 19,5 + 0,35 19,9 ± 0,23 19,3 ± 0,23

  сухожиль 3,5 ± 0,07 3,4 ± 0,12 3,4 ± 0,06 3,3 ± 0,06

  Вихід,% м'якоті 76,9 77,3 77,5 77,3

  кісток 19,5 19,3 19,2 19,4

  сухожиль 3,7 3,4 3,3 3,3

  I сорт кг 43,7 + 0,50 47,7 ± 0,93 49,3 ± 0,52 47,0 ± 0,58

  % 59,2 61,2 61,5 61,0

  II сорт кг 26,0 ± 0,29 26,6 ± 0,45 27,6 + 0,35 26,4 ± 0,38

  % 35,3 34,2 34,4 34,3

  III сорт кг 4,1 + 0,03 3,6 + 0,15 3,3 ± 0,06 3,6 ± 0,06

  % 5,5 4,6 4,1 4,7

  Індекс мясности 3,95 4,00 4,04 3,98

  Отримані в досвіді дані свідчать, що при сортовий обробленні туш вміст м'яса першого, як найбільш цінного в харчовому відношенні сорти, було найбільшим у бичків III дослідної групи - 49,3 кг, що склало 61,5%. Різниця за кількістю м'яса другого сорту між II і

  IV досвідченими групами і I перебувала в межах 0,6-1,0% з перевагою контрольної групи. Частка м'яса третього сорту в II групі за період досвіду була менше, ніж в контролі на 0,4-0,9%, в III групі - на 0,7-1,4% і IV - на 0,6-0,8 %.

  Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що зі збільшенням живої маси з віком збільшується процентний вміст в тушах м'якоті, підвищується вихід найбільш цінних сортів м'яса і коефіцієнт м'ясності. Введення додаткової кількості солей міді, цинку, марганцю, кобальту та йоду в раціони тварин і збільшення їх рівня на 20% вище рекомендованих норм в умовах Кулундинской зони Алтайського краю збільшує м'ясну продуктивність на 6,9-8,0%, вміст м'якоті в тушах на

  7,2-8,7%, підвищує вміст м'яса першого сорту в 18 місяців до 61,5%.

  бібліографічний список

  1. Георгіївський В.І. Мінеральне живлення тварин / В.І. Георгіївський, Б.Н. Анненков, В.Т. Самохін. М .: Колос, 1979. 471 с.

  2. Кальницький Б.Д. Мінеральні речовини в годівлі тварин. Л .: Агропромиздат, 1985. 207 с.

  3.Кравців Р.І. Вплив мікроелементів на формування м'ясної продуктивності відгодівельних бичків і біологічну повноцінність яловичини // Біологічні основи високої продуктивності с.-г. тварин. Боровськ, 1990. "Ч. I. С. 86-87.

  4. Кравців Р.І. Якість яловичини, виробленої із застосуванням мікроелементів // Тез. доп. межд. наук.-практ. конф. 'Актуальні проблеми ветеринарно-санітарної. контролю с.-г. продукції ". М., 1995. С. 21-22.

  5. Кузнєцов С. Мікроелементи в годуванні тварин / С. Кузнєцов, А. Кузнецов // Тваринництво Росії. 2003. С. 16-17.

  6. Норми і раціони годівлі сільськогосподарських тварин: Довідковий посібник / А.П. Калашников, Н.І. Клейменов, В.Н. Баканов та ін. М .: Агропромиздат, 1985. 352 с.

  7. Хамадея М.А. Вплив вітамінних і мінеральних речовин на показники резистентності бичків симентальської породи // Роль зооветобразованія в профілактиці хвороб і лікуванні тварин. М., 1999, С. 162-163.

  8, Bull R.C. Evolution of copper and selenium supplementation on reproductive and growth performance of beef cattle / R.C. Bull, J.J. Ney, J.D. Mankin // Amer. Soc. of animal science. Western sect. 1996. 37. P. 67-70.

  9. Dubeski P.L. Trace mineral supplementation of cattkfeed finishing rations / P.L. Dubeski, F.N.

  Owens, D.R. Gill. Oklahoma: Agr. experiment station, 1990. P. 93-99.

  10. Ward J.D. Long-term effect of consumption of low-copper diets with or without supplemental molybdenum on copper status, performance, and carcass characteristics of cattle / J.D. Ward, J.W. Spears // J. anim. Sc. 1997. Vol. 75. № 11. P. 3057-3065.

  yv

  ВИКОРИСТАННЯ ХРЯКОВ м'яСНИХ ПОРІД ПРИ ВИРОБНИЦТВІ свинини В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

  А.П. Гришкова, А.Ф. Долбня

  Рішення проблеми збільшення виробництва свинини в чому пов'язується з використанням генетичного потенціалу порід і їх поєднань. У подібному аспекті проведено дослідження з оцінки ефективності різних варіантів схрещування порід свиней великої білої (естонської селекції), німецького ландраса і скоростиглої м'ясної (Кемеровській селекції) в умовах промислової технології.

  У науково-господарських дослідах, проведених на комплексі «Маяк» Кемеровської області, вивчалася ефективність двопородних схрещування вищевказаних порід, а також використання помісі-

  них свиноматок у разі поворотного і трехпородном схрещуванні (табл. 1).

  Для експерименту були відібрані свиноматки після першого опоросу, які ставилися до сімейств Кійі, Майї і Сяяли.

  Для отримання приплоду великої білої породи (контрольна, група) використовувалися кнури ліній Веста, Риима, Сегера і лафет. Кнури породи німецький ландрас з ліній Ліста і Фіакр були придбані в Омській області, а використані в досвіді кнури скоростиглої м'ясної породи (Кемеровській селекції) ставилися до ліній Соліста, Сича, Сома і Світу.

  Таблиця 1

  схема досвіду

  Г рупа Породна приналежність Призначення Позначення групи

  свиноматки кнура

  I велика біла велика біла контрольна КБ х КБ

  II велика біла німецький ландрас досвідчена КБхНЛ

  Ш велика біла скоростигла м'ясна досвідчена КБ х СМ-1

  IV велика біла х х / г німецький ландрас велика біла досвідчена (ЖБ х! / 2 НЛ) X б 'КБ

  V / г велика біла х / г німецький ландрас німецький ландрас досвідчена (ЖБ х КЛ) X з? НЛ

  VI ХА велика біла х / г німецький ландрас скоростигла м'ясна досвідчена (ЖБ х / г НЛ) х (JCM-1

  За результатами індивідуального розвитку і екстер'єрної оцінці свиноматки і кнури були не нижче вимог рівня першого класу. Годівля та утримання тварин всіх груп було однаковим. За 7-10 днів до опоросу маток перевели в індивідуальні станки.

  Під час експерименту враховано 125 опоросів свиноматок, де 28 опоросів доводилося на отримання чистопородних поросят, 44 - при двопородних схрещуванні, 36 - у разі поворотного і 17 - при трехпородном схрещуванні.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити