Співпраця в галузі логістики і транспорту стає однією з найдинамічніших частин російсько-німецької господарської кооперації в сфері послуг. Воно спирається на розвинену інституційну базу, об'єктивні порівняльні переваги Росії і Німеччині, а також на ноу-хау німецьких компаній. Кооперація активно розвивається в сфері створення мультимодальних транспортно-логістичних комплексів, в підготовці кадрів, модернізації автомобільної, залізничної, повітряної, річковий і морський транспортної інфраструктури.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Бєлов Владислав Борисович


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал: сучасна Європа

  Наукова стаття на тему 'Логістика: вигоди співробітництва для Росії і Німеччини'

  Текст наукової роботи на тему «Логістика: вигоди співробітництва для Росії і Німеччини»

  ?СФЕРА ЕКОНОМІКИ

  Владислав Бєлов

  ЛОГІСТИКА: ВИГОДИ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ РОСІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ

  "Getting the right product, to the right place, at the right time, in the right quantity, with the right quality, for the right customer, for the right cost"

  Сім основних правил логістики Едварда Гросвенор Плоумена (Edward Grosvenor Plowman) 1

  Транспортно-логістичні послуги за останнє десятиліття стали одним з найбільш динамічно розвиваються ринкових сегментів в світі. Це обумовлено процесами світогосподарчої глобалізації, поглиблення міжнародного поділу праці, в тому числі перенесенням виробництв з розвинених країн до країн Південно-Східної Азії, що вимагає постійного розвитку та вдосконалення всіх частин інфраструктурного забезпечення діяльності господарюючих суб'єктів як на національному, так і міжнародному рівні. Повною мірою це відноситься до Німеччини - державі з найбільшою економікою в Західній Європі і Росії -Країна з найбільшим народним господарством на Сході європейського континенту. Обидві держави займають унікальне географічне положення в Європі, що створює передумови для їх активної участі в міжнародних транспортних і логістичних послугах. Взаємний російсько-німецький товарообіг в 2010 році за своїм обсягом поступався тільки аналогічним оборотам з Китаєм і Нідерландами і багато в чому обумовлював особливості російсько-європейської кооперації в цій галузі послуг.

  1 Правило семи "Я" (по Плоумену) або російською - семи "П": "Отримати правильний продукт, в правильному місці, в правильний час, в правильному кількості, з правильним якістю, правильним клієнтом, при правильних витратах". Див., Наприклад: http://www.projektmagazin.de/glossarterm/logistik

  © Белов Владислав Борисович - керівник Центру німецьких досліджень

  Інституту Європи РАН. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ключові слова: російсько-німецька кооперація, логістика, транспорт, мультмодальние транспортно-логістичні центри, Російські залізниці, Німецькі залізниці.

  Логістика як галузь економіки

  Сфера логістікі1 для наших країн є відносно молодою. І в Німеччині, і в Росії цей сектор економіки почав розвиватися порівняно недавно (у нас дещо пізніше). Не випадково в сучасній німецькій статистиці відсутня така галузь, як логістика - на відміну, наприклад, від автомобілебудування це збірне поняття (за видами послуг, що надаються). Серед німецьких експертів до цих пір немає єдиної думки, за якими галузевим номерами (WZ-Nummer) слід вважати оборот логістичних послуг, що серед іншого обумовлює відмінності у відповідних данних2.

  Проте ФРН за останнє десятиліття стала визнаним світовим лідером в області логістики. Вона є найбільшим логістичним ринком в Євросоюзі - на неї припадає близько 20% обсягу цих європейських послуг. Поряд з вигідним географічним положенням і підтримкою держави3 цьому сприяє висока частка промисловості у ВВП, відкритість німецької економіки, високорозвинена науково-освітня та транспортна інфраструктура. ФРН має одну з найбільш щільних автомагістральних мереж в світі - на автомобільний транспорт припадає понад 70% всіх внутрішніх перевезень. За ними з приблизно 18% йдуть залізні дороги. Близько 10% перевезень забезпечує річковий транспорт. По всій території країни рівномірно розподілені близько 30 мультимодальних логістичних центрів, що дозволяє доставляти товари споживачам в мінімальні терміни. В галузі активно діють як великий, так і малий і середній бізнес.

  Німеччина успішно подолала наслідки кризи 2008-2009 років - за оцінками німецьких експертів, обсяг логістичних послуг в 2011 році може скласти від 219 до 221 млрд євро, а число зайнятих в цьому секторі економіки збільшитися до 2,8-2,9 млн осіб. Логістика міцно облаштувалася за цими показниками на третьому місці (поряд з машинобудуванням) серед галузей німецького народногосподарського комплексу. Більш того, згідно з дослідженнями Світового банку, Німеччина в 2010 році істотно поліпшила свої показники в сфері логістики. Якщо в 2007 році, згідно з індексом результативності (розвиненості) логістики (Logistics Per-

  1 З мікро- і макроекономічної точки зору ми розглядаємо логістику як управління і організацію потоків матеріалів, напівфабрикатів, готових товарів, продуктів та ін., А також пов'язаних з ними інформаційних і фінансових послуг в процесі їх планування, закупівлі, постачання, перевезення, зберігання, продажу і утилізації.

  2 Так, наприклад, експерти "Дойче Банку" оцінювали внутрінімецьких оборот у сфері логістики в 2007 р в 190 млрд євро, а Федеральний Союз логістики - в 205 млрд Див .: Logistik in Deutschland. Wachstumsbranche in turbulenten Zeiten. Deutsche Bank Research. Aktuelle Themen 432. Frankfurt am Main. 2008. S. 3.

  3 Колишнім урядом Великої коаліції був розроблений і в 2008 р прийнято "Майстер-план з розвитку транспорту і логістики" (Masterplan Gueterverkehr und Logistik). Нова коаліція, яка прийшла до влади восени 2009 року, на його основі прийняла новий "План дій з розвитку транспорту і логістики - Логістична ініціатива для Німеччини" (Aktionsplan Gueterverkehr und Logistik - Logistikinitiative fuer Deutschland), який визначає середньострокові пріоритети державної підтримки транспортно-логістичної сфери з метою посилення її міжнародної конкурентоспроможності.

  4 За даними Федерального Союзу Логістики в 2007 р оборот дорівнював 205 млрд євро, в 2008 р - 218 млрд, в 2009 р - 200 млрд, в 2010 р - 211 млрд (www.bvl.de/Presse/Aktuelle -Meldungen / TdL-PK).

  formance Index - LPI), вона займала третє місце, поступаючись Сінгапуру і Нідерландам, то через три роки впевнено вийшла на перше місце. Однак по субіндексами, на яких будується LPI, ФРН лідирувала тільки за показником інфраструктури. За субіндексами "митниця" і "своєчасність (надійність)" у неї були треті місця, за "якістю логістики та компетенцій" і "контроль / відстеження поставок" - четверті, а ось по субіндексу "міжнародні відвантаження" - лише дев'яте місце1.

  Росія істотно відстає від Німеччини та інших західних країн в сфері логи-стікі2. Серед іншого, це пов'язано з тим, що до середини минулого десятиліття була відсутня чітка державна політика по її развітію3. Навіть сьогодні основний державний інтерес до логістики існує лише в тих областях, які приносять дохід держбюджету - це енергетична (нафто- і газопроводи) і залізнична інфраструктура. Є недооцінка ролі морських і автомобільних перевезень, до останнього часу державні структури недостатньо уваги приділяли комплексної модернізації сухопутних і річкових магістралей, модернізації портового обладнання, при тому що російська держава контролює морські та річкові порти, аеродроми, залізничну мережу, магістральну зв'язок.

  До загальних проблем російської логістики відносяться дефіцит хороших автомобільних, залізниць, аеропортов4, сучасних складів, нестача розумного взаємодії державних організацій з приватним бізнесом, неефективна митниця, нестача кваліфікованого персоналу і числа підготовлених фахівців в області логістики (кількість не відповідає рівню потребності5). Інвестиції в складські комплекси і розробку автоматизованих систем управління - в основному приватні.

  Важливо, що в останні роки в цьому напрямку відбуваються позитивні зрушення. Розроблено та прийнято ФЦП "Розвиток транспортної системи Росії (2010-2015 рр.)", Серед іншого передбачає будівництво мультимодальних транс-портно-логістичних центрів. У ній підкреслюється важливість державно-приватного партнерства як оптимального шляху розвитку сучасної вітчизняної логістики. Держава готова виділяти бюджетні кошти і надавати гарантії приватним інвестиціям в інфраструктурні об'екти6.

  1 Connecting to Compete 2010. Trade Logistics in the Global Economy. The World Bank. Washington. 2010. P. 38.

  2 Згідно з індексом Світового Банку LPI, Росія займала в 2010 р 94-е місце в світі; по субінбексам: митниця - 115-е місце, інфраструктура - 83-е, міжнародні відвантаження -96-е, якість логістичних послуг - 88-е і своєчасність - 88-е місце. Джерело: Connecting to Compete 2010 ... Op. cit. P. 39.

  3 В рамках Федеральної цільової програми Мінтранспорту Росії "Модернізація транспортної системи Росії (2002-2010 рр.)" Термін логістика був відсутній.

  4 Росія має найнижчий показник серед десяти провідних економічно розвинених країн по насиченості автодорогами на кв. км території, за кількістю аеропортів і за рівнем розвитку залізничної мережі.

  5 Така ж проблема існує і в Німеччині - за оцінками, щорічний дефіцит (різниця між числом фахівців, що випускаються в області логістики і потребою економіки) становить близько чотирьох тисяч осіб.

  6 Крім того, в 2007 р міністр транспорту анонсував початок розробки "Концепції формування мережі мультимодальних логістичних центрів РФ" (www.mintrans.ru).

  Мотором активного розвитку російського ринку логістики в останнє десятиліття став приватний вітчизняний та іноземний бізнес. Серед основних мотивів цього наступні:

  • висока частка транспортно-логістичних витрат у кінцевій ціні продукции1; за деякими оцінками, частка транспортних витрат на одиницю ВВП в США в порівнянні з Росією виявляється нижче в 3,6 рази, а в Німеччині - в 10 раз2;

  • зростання кількості іноземних компаній у сфері виробництва і торгівлі, пред'являють високі вимоги до логістичних послуг в російських регіонах, (які за якістю повинні бути аналогічні послугам в їх країнах);

  • брак фахівців і спеціалізованих логістичних компаній;

  • потреба учасників транспортно-логістичного ринка3 в сучасній інфраструктуре4;

  • зростаючий попит на логістичні послуги з боку вітчизняних учасників ринка5, які потребують оптимізації витрат і оптимальному обслуговуванні всього ланцюжка створення вартості, особливо з урахуванням розширення географії своєї деятельності6; зростання потреби в контрактній логістиці (аутсорсін-

  1 Частка транспортних витрат у собівартості продукції в Росії становить 15-20% проти 7-8% в країнах з розвиненою ринковою економікою (http://www.transportfreightrussia.com/?p=355).

  2 http://www.stepconsulting.ru/publ/translogpech.shtml

  3 За даними аналітиків РБК, в даний час на російському ринку працюють кілька тисяч компаній, що надають транспортно-експедиторські послуги, в основному перевізники та експедитори (оператори або агенти). Близько тисячі компаній позиціонують себе як складські оператори. Розвиток найбільших транспортно-експедиторських компаній йде в напрямку диверсифікації бізнесу і переходу до надання комплексних послуг, в тому числі з організації мультимодальних перевезень та комплексного складського обслуговування. Більшість з них поступово переходить в категорію 3PL оператора на базі власних та орендованих складських потужностей, як, наприклад, STS Logistics.

  4 Так, мультимодальні перевезення в Росії поки недостатньо розвинені через їх незадовільний логістичного забезпечення. На всьому шляху проходження контейнерів через територію РФ часто відсутні спеціалізовані термінали і спеціально оснащені залізничні контейнерні майданчики. У багатьох пунктах не вистачає сучасного обладнання і спеціалізованих компаній, здатних забезпечити електронний обмін даними по контейнерному грузопотоку від виробника до споживача.

  5 У докризовий період в Росії спостерігався щорічний ріст попиту на логістичні послуги в 30-40%. До логістичних компаній все більше висуваються такі вимоги, як активну участь в процесі вдосконалення ланцюгів поставок, необхідні компетенції в області IT-підтримки, наявність рішень для глобальних ланцюгів поставок, провідна роль в інтеграції мереж поставок, забезпечення регіональної експансії. За даними голови ради директорів ЗАТ "Смарт Лоджистік Груп" (SLG) В.А. Їли-на, структура російського ринку логістики на 89% складається з транспортних перевезень, 8% припадає на зберігання та інші складські послуги, експедирування займає лише 2% від обсягу ринку. Мінімальною часткою характеризується управління ланцюгами поставок. На нього припадає лише 1% від загального обсягу операцій (http://www.lisat.ru/news.view.php?nid=8096).

  6 Основними генераторами вантажопотоку для російського логістичного ринку поки залишаються Москва і Санкт-Петербург. Але все більш популярними містами для дистриб-

  ге), в тому числі в послугах логістичних провайдерів третього рівня (3 ЬР) 1. Поки проникнення логістичного аутсорсингу в Росії в 2,5-3 рази менше, ніж в розвинених капіталістичних країнах. Так, в Німеччині цей показник становить 55%, а в Росії лише 22%. Серед іншого це зумовлено відносно низьким рівнем споживання в країні і, як наслідок, недостатньої спеціалізацією всіх учасників торгових ланцюжків;

  • висока потенційна ємність вітчизняного ринку транспортно-

  логістичних послуг. На думку віце-прем'єра Сергія Іванова, до 2015 року його загальний вартісної обсяг може збільшитися приблизно в три рази - з 48,5 млрд доларів США в 2009 році до 151 млрд. Відповідно середньорічні темпи зростання можуть скласти близько 15% (включаючи інфляційну складову) 2.

  Саме завдяки приватному бізнесу в російському суспільстві поступово складається розуміння того, що російській економіці потрібна структурно розвинена багатофункціональна логістична система, що включає всі види опорної інфраструктури (порти, аеродроми, станції, зв'язок, трубопроводи, об'єкти і системи постачання пальним), всі види транспорту, ефективну митницю, мультимодальні логістичні центри, сучасні автоматизовані складські комплекси, інформаційні системи і навчальні та дослідницькі центри. В якості одного з основних західних партнерів для російської держави і приватного бізнесу в досягненні цих цілей є ФРН, яка, як це було зазначено вище, має унікальний досвід і потенціал.

  напрями взаємодії

  Російсько-німецька кооперація в сфері транспортно-логістичних послуг в основному розвивається за двома напрямками - державному і приватному.

  Державне співпрацю в першу чергу спирається на інституційну інфраструктуру, створену в середині останнього десятиліття. В її рамках РФ і ФРН визначили напрямки стратегічного партнерства (з урахуванням осо-

  торських центрів стають Ростов-на-Дону (для обслуговування Півдня Росії), Самара (для Поволжя), Єкатеринбург (для Уралу), Новосибірськ (для Сибіру), Хабаровськ (для Далекого Сходу).

  1 Фахівці на сьогоднішній день розрізняють наступні п'ять рівнів логістичних компаній (операторів):

  • 1PL (First Party Logistics) - оператор першого рівня (дослівно - "логістика першої руки"): автономна логістика, всі операції виконує сам власник вантажу;

  • 2PL (Second Party Logistics) - оператор другого рівня: надання традиційних послуг з транспортування та управління складськими приміщеннями;

  • 3PL (Third Party Logistics) - оператор третього рівня: розширення стандартного переліку послуг нестандартними (складування, перевантаження, обробка вантажів, додаткові послуги зі значною доданою вартістю), використання субпідрядників;

  • 4PL (Fourth Party Logistics) - оператор четвертого рівня: інтеграція всіх компаній, залучених в ланцюг поставок;

  • 5PL (Fifth Party Logistics) - оператор п'ятого рівня: управління всіма компонентами, що складають єдину ланцюг постачання вантажів, за допомогою електронних засобів інформації.

  2 http://www.rg.ru/2010/04/27/logistika.html

  бенностей співпраці на рівні Росії і Євросоюзу), яке поступово наповнюється конкретним змістом.

  По-перше, це підгрупа з проблем транспортної логістики робочої групи з питань державно-приватного партнерства, інфраструктурі та інвестицій в рамках транспортного діалогу Росія - ЄС, яка працює з 2006 року 1.

  По-друге, це міжвідомча російсько-німецька робоча група по супроводженню та реалізації спільних інфраструктурних проектів, яка, в свою чергу, поділено на п'ять робочих підгруп:

  • по роботі над великими проектами в галузі транспортної інфраструктури на основі державно-приватного партнерства;

  • зі співробітництва в галузі дорожнього господарства, автомобільного транспорту, включаючи використання в РФ досвіду Німеччини щодо впровадження системи справляння дорожніх зборів ( "Toll Collect");

  • по підготовці договірно-правової бази та організації перевезень вантажів в прямому залізнично-поромному сполученні через порти Усть-Луга, Балтійськ (Росія) і порти Німеччини;

  • з розвитку залізничного сполучення між двома країнами;

  • зі співробітництва в галузі логістики.

  Приватна кооперація спирається на зв'язки між провідними німецькими транспорт-но-логістичними компаніями, їх німецькими клієнтами в Росії і російськими фірмами. Як правило, мова йде про обслуговування російсько-німецьких товаропо-струмів і логістичних ланцюгів між німецькими фірмами в російських регіонах і структурами їх материнських компаній (як в Німеччині, так і в інших країнах).

  Мінтранспорту РФ вважає німецьку модель державно-приватного партнерства в якості однієї з найбільш перспективних з точки зору можливого використання в Росії. В першу чергу це стосується механізму реалізації державних і приватних інвестицій в мультимодальні логістичні центри2. Російський міністр транспорту Ігор Левітін дуже позитивно ставиться до німецького досвіду в цій сфері і в останні роки неодноразово висловлював готовність застосовувати його в російських реаліях. Одним з об'єктів, який розглядається в якості зразкового, є логістичний парк "Гроссберен", розташований в землі Бранденбург поруч з Берліном. Мінтранс РФ пропонує німецьким партнерам також співробітництво при будівництві мультимодальних логістичних центрів в Москві і Московській області, Калінінграді і Санкт-Петербурзі. Особливо цікавою видається можлива кооперація при створенні таких центрів уздовж будується Центральної кільцевої автодороги (ЦКАД) в Московській області. Багатообіцяючими є проекти розвитку транспортно-логістичних систем Ленінградської, Володимирській, Нижегородської, Калузької і Смоленської областей, а також Республіки Татарстан.

  1 У 2005 р РФ і ЄС затвердили "Дорожню карту" по спільного економічного простору. У пункті 3.2. детально прописані цілі кооперації та основні дії в галузі транспорту.

  2 Модель даного партнерства щодо докладно описана президент Євроазійського логістичної асоціації, головним редактором журналу "Логінфо" Миколою Тітюхіним. Див., Наприклад:

  http://www.loglink.ru/massmedia/analytics/record/?id=228

  Найбільш просунутим і широкомасштабним в державній сфері є співпраця між ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) і АТ "Німецька залізниця" ( "Дойче Бан АГ" - ДБ), які ще в 2003 році в Єкатеринбурзі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в області пасажирських і вантажних перевезень. Сьогодні успішно реалізується цілий ряд проектів, серед яких варто виділити наступні.

  Створення мережі транспортно-логістичних центрів (ТРЦ) на російських залізницях (одна з пріоритетних завдань ВАТ "РЖД"), яка багато в чому повинна враховувати досвід німецьких мультимодальних логістичних комплексів, в тому числі з використанням механізму державно-приватного партнерства. В кінці 2010 року для цих цілей була створена компанія "РЖД-Логістика", яка в якості субхолдингу буде займатися комплексної контрактної логістикою, термінально-логістичними послугами та послугами в сфері управління ТРЦ. Найбільшим серед центрів має стати створюваний в Московській області ТРЦ "Білий Раст", ініційований РЖД в якості пілотного проекту у співпраці з "Дойче Бан АГ". З боку РЖД партнером виступає дочірня компанія ТОВ ТЛЦ "Білий Раст" (також заснована в грудні 2010 р). У липні 2010 року РЖД передало німецькій стороні Інвестиційний меморандум проекту будівництва центру. Його вартість оцінюється в 20 млрд рублів. Інвестиції здійснюють РЖД, регіональні влади і приватні інвестори. Для майбутнього ТЛЦ відведена площа в 70 тис. Кв. м. Він буде представляти собою багатофункціональний комплекс з сучасними складами під дрібнооптову торгівлю і автотранспортну навантаження, адміністративні і житлові об'єкти. До 2015 року він повинен вийти на проектну потужність з річним вантажообігом понад 10 млн тонн. ТЛЦ "Білий Раст" вважається практично ідеальним форпостом для доставки транзитних вантажів, що прямують із заходу на схід країни. Його створення дозволить розвантажити, а потім і закрити вантажні двори на станції Москва-товарна-Ризька, Москва-товарна-Київська, Москва-товарна-Смоленська і Москва-товарна-Ярославська. Тим самим повинна бути вирішена велика частина завдання прийому і відправки транзитних вантажопотоків поза центром Москви.

  Для збільшення обсягів перевезених за участю залізничного транспорту вантажів у міжнародному сполученні Європа - країни СНД і назад в березні 2008 року було створено СП "Транс-Євразія Логістікс", засновниками якого стали РЖД (30%), його дочірнє товариство ВАТ "Трансконтейнер" (20 %), німецька компанія "Дб Мобіліті Логістікс" (дочка "Дойче БАН АГ", 30%), ТОВ "Комбіферкер" (10%) і ТОВ "Польцуг" (10%) з місцем реєстрації в Берліні (в Москві відкрито дочірнє суспільство ). За рахунок надання всього спектру транспортних і логістичних послуг (залізничні, морські, вантажні, повітряні, складування і дистрибуція) забезпечується підвищення їх якості та надання єдиної наскрізної конкурентоспроможної послуги з перевезення вантажів. За минулі три роки СП розробило ряд нових транспортно-логістичних продуктів з використанням залізничного транспорту1. Так, наприклад, СП бере участь у спільному проекті РЖД і ДБ по створенню в найближчі роки системи залізничних контейнерних вантажоперевезень з Далекого Сходу в Гамбург. Тривалість маршруту контейнерного поїзда повинна скласти приблизно два тижні, з них сім діб він буде рухатися по Транссибірської коридору. В рамках проекту передбачається поставити на

  1 www.trans-eurasia-logistics.com

  маршрут новий рухомий склад, посилити пропускні спроможності мережевої інфраструктури, впровадити сучасні інформаційні технології, адаптувати залізничну техніку і технології до вимог міжнародних стандартів, а також продемонструвати потенціал транзитних залізничних перевезень через територію РФ. У жовтні 2008 року СП взяло участь в організації демонстраційного пробігу контейнерного поїзда Пекін - Гамбург за участю залізниць Китаю, Монголії, Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Була успішно апробовано технологію експлуатації нового маршруту, а потенційні клієнти отримали уявлення про можливості контейнерного маршруту. Однак світова криза відсунула подальшу реалізацію проекту на майбутнє. Мабуть, варто відзначити, що навесні 2008 року було створено ще одне спільне підприємство "Євразія Рейл Логістікс": засновники РЖД - 40,1%, "Німецькі залізниці" -34,9%, "Польські залізниці" - 15%, БЖД - 10%). Його метою є підвищення якості транспортно-логістичних послуг і збільшення обсягів перевезених вантажів в міжнародному транспортному коридорі №2 (Берлін - Варшава-Мінськ - Нижній Новгород). Подібної оптимізації передбачається досягти за рахунок впровадження єдиних перевізних документів, інформаційного обміну між залізницями і контрольними органами, скорочення втрат часу і ресурсів на технологічних стиках залізниць. Це повинно стати одним з аргументів для продовження даного європейського транспортного коридору до Єкатеринбурга. Ідея обговорюється Росією і Німеччиною з 2003 року.

  Цікавим проектом є участь "Транс-Євразія Логістікс" і в проекті одного з провідних німецьких логістичних операторів компанії "Ренус" (Rhenus) і ВАТ "Південний Річковий порт" по створенню в Москві контейнерного терміналу для контейнерних поїздів з Німеччини. Проект передбачає відправку до Росії двох "коротких" поїздів з Дуйсбурга і Франкфурта. Їх експедирування по території Німеччини здійснює "Німецька залізниця". На станції Малашева-чи поїзда зводяться в єдиний маршрут і на платформах ВАТ "Трансконтейнер" доставляються до нового терміналу. Експедитором від Малашевич виступає "Транс-Євразія Логістікс". Потужності терміналу "Ренус-Південний порт" дозволяють виробляти прийом і формування маршрутів безпосередньо на під'їзних шляхах Південного річкового порту. Умови обробки і зберігання контейнерів на ньому більш вигідні, ніж на прилеглих залізничних майданчиках. Подальша дистрибуція по території Росії здійснюється з використанням залізничного транспорту. Також можлива доставка контейнерів кінцевим вантажоодержувачам автотранспортом. Розробляється варіант відправки контейнерів в інші регіони РФ в період річкової навігації по річковими шляхами. Поки ж технічні можливості терміналу дозволяють приймати і відправляти тільки кілька контейнерних поїздів на місяць. Серед клієнтів - в основному великі російські вантажовідправники, наприклад, НВО "ЩёкіноАзот". З моменту заснування спільного підприємства в січні 2009 року до кінця 2010 року його первісна площа збільшилася з 3 тис. М2 до більш ніж 22 тис. М2. На даний момент підприємство "Ренус-Південний порт" здійснює перевалку до чотирьох тисяч контейнерів в месяц1.

  1 На сьогоднішній день термінал має унікальну можливість по прийому й відправленню

  контейнерного обладнання всіма видами транспорту: причальна стінка довжиною 110 метрів оснащена трьома портальні крани вантажопідйомністю

  Хороший досвід накопичений в рамках кооперації РЖД і підрозділи транспорту і логістики Німецької залізниці "ДБ Шенкер" (DB Schenker) і його дочірніми структурамі1.

  З жовтня 2007 року дочірня компанія РЖД ВАТ "Трансконтейнер" спільно з донькою цієї німецької компанії "Шенкер Аутомотив Рейлнет" реалізує унікальний проект по залізничній доставці автокомлектующіх з ФРН, Чехії та Словаччини на завод "Фольксваген" в Калузі. Це один з найбільш вдалих проектів з організації першої виключно залізничної логістичного ланцюжка між Західною Європою і Росією. Незважаючи на різну ширину колії і проходження митних кордонів п'яти європейських країн, російським і німецьким фахівцям вдалося організувати постачання виробництва заводу "Фольксваген" в Калузі за принципом just-in-time production2. Станом на середину літа 2011 року кількість спеціалізованих поїздів перевищило одну тисячу. В даному проекті "Трансконтейнер" забезпечує повний комплекс послуг (наскрізний сервіс) з доставки комплектуючих по маршруту Брест-Калуга. Логічним продовженням російсько-німецької кооперації в рамках проекту стало підписання на початку літа 2011 року угоди між ВАТ "Трансконтейнер" і "ДБ Шенкер Рейлі Аутомотив" про створення спільного підприємства для надання послуг постачальникам автомобільних комплектуючих і виробникам автомобілів в Калузькій області3.

  У вересні 2009 року DB Schenker і "Трансконтейнер" уклали договір про створення контейнерного депо в Латвії. Це дозволяє зробити більш ефективними контейнерні перевезення з Європи через Латвію в Росію і назад. У тому ж місяці вони підписали угоду про співпрацю по організації контейнерних перевезень хімічних вантажів між Європою і Росією. Сторони планують вивести на цей специфічний ринок інтермодальні транспортні рішення в якості альтернативи мультимодальних перевезень автомобільним і морським транспортом. Для здійснення термінальної обробки і підготовки танк-контейнерів до зливу вантажу, що перевозиться вони будуть надавати спеціалізований рухомий склад, техніку і обладнання і застосовувати свої новітні технології та досвід.

  РЖД і "ДБ Шенкер" в особі його іншої дочірньої структури "ДБ Шенкер Рейліон АГ" (DB Schenker Railion AG) вже кілька років співпрацюють в області поромних перевезень. В першу чергу мова йде про автомобільно-залізнично-вантажопасажирської поромної лінії Усть-Луга - Балтійськ - Зассніц. Це один з найбільших російсько-німецьких інфраструктурних проектів, якому особливу увагу приділяють державні структури обох країн і який за час своєї реалізації (починаючи з 2007 р) зіткнувся з багатьма труднощами, в тому числі зумовленими рядом технічних і правових причин.

  від 27 до 40 тонн; дві залізничні колії дозволяють приймати і відправляти контейнерні поїзди; а доступність для автотранспорту - найкраща серед контейнерних терміналів півдня Москви (http://www.ryport.ru).

  1 Компанія складається з двох підрозділів (DB Schenker Rail і DB Schenker Logistics) і вважається №1 в Європі в залізничних перевезеннях, в комбінованих перевезеннях, в наземних перевезеннях, №2 в світі в повітряних перевезеннях, №3 в світі в морських перевезеннях і № 6 в світі в контрактній логістиці (http://dbschenkerlogistics.ru).

  2 У 2009 р ВАТ "Трансконтейнер" отримало від концерну Volkswagen AG нагороду Volkswagen Group Award 2009.

  3 www.rzd-partner.ru

  Важливо, що РЖД виконало значну роботу в області нормативно-правової бази, необхідної для забезпечення перевезення вантажів у даному повідомленні. Для ефективної роботи залізнично-поромних повідомлень спільно з німецькою стороною була створена рада поромної переправи, який розглядає питання поточної діяльності, а також займається пошуком вантажовласників, зацікавлених у використанні цієї транспортно-логістичної схеми. У липні 2009 року було підписано угоду "Про користування вантажними вагонами в залізнично-поромному сполученні між станціями Мукран і Балтійськ між РЖД і" ДБ Шен-кер "В ході відбулося 1 грудня 2010 року в Берліні VIII засідання ради залізнично-поромної лінії Усть -луки - Балтійськ - Зассніц пакет угод був парафований обома сторонами і підписаний з боку "ДБ Шенкер", а потім і РЖД.

  Після вступу Росії в міжурядову організацію з міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ) і приєднання в 2010 році до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1 у РЖД істотно розширився діапазон дій в організації перевезень до країн СНД та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Компанія отримала юридичне право переоформляти перевізні документи з європейського транспортного права (ЦІМ) в транспортне право СМГС (Угода про міжнародне вантажне сполучення), а також у зворотному напрямку. Особливий інтерес до проекту в Усть-Лузі є у залізниць Китаю, оскільки маршрут істотно спрощує схему доставки вантажу, забезпечує виграш в швидкості, дозволяючи через цей порт відразу потрапити в центр Європи.

  28 травня 2011 року відбулося довгоочікуване офіційне відкриття поромної лінії Усть-Луга - Зассніц. Пором повинен здійснювати по чотири рейси щомісяця по маршруту Усть-Луга - Зассніц - Усть-Луга і Усть-Луга - Балтійськ - Усть-Луга. Оператор лінії ТОВ "Балтійський флот" при цьому зазначив, що на момент відкриття "залізничні вантажі не готові, а автомобілісти поки тільки цікавляться. Іншими словами, на думку експертів, лінію треба ще доводити до розуму", усувати недоліки і налагоджувати сервіс, щоб клієнти звикли до нового продукту2.

  Особливо треба відзначити співпрацю РЖД з німецьким концерном "Сіменс" в області модернізації залізничного транспорту та інфраструктури. У травні 2006

  1 Принципове значення для документального забезпечення перевезень вантажів з використанням залізнично-поромного сполучення Усть-Луга - Балтійськ - Зассніц має можливість застосування керівних документів і правил Міжнародного комітету залізничного транспорту (ЦІТ). Його повноправним членом ВАТ "РЖД" стало з 1 травня 2010 г. Тепер воно має право використання всіх керівних документів ЦІТ, що регулюють застосування міжнародного залізничного транспортного права в сфері дії цієї конвенції. У прийнятій програмі діяльності ЦІТ на 2011 р одним з основних напрямків є розвиток тісної співпраці з ВАТ "РЖД". Так, проект по організації перевезень за участю залізнично-поромного сполучення Усть-Луга - Балтійськ - Зассніц (спільно з "ДБ Шенкер") був відзначений як один з пріоритетних напрямків співпраці (http://inter.rzd.ru/isvp/public / inter? STRUCTURE Ю = 5010).

  2 Див .: http://www.cargo.ru/news/957; http://www.kommersant.ru/doc/1520847. Наприклад, одна з проблем полягає в тарифах на поромну переправу і залізні дороги. Якщо вони виявляються перевищує номінальну вартість автоперевезення того ж вантажу через Брест або перевезення морем через найближчих конкурентів - порти Приморська, Висоцька, Санкт-Петербурга, Гамбурга, то більшість клієнтів вибирають більш дешеві варіанти.

  року підписано договір про поставку восьми швидкісних поїздів "Сапсан" (тип "веларій Рус") вартістю 276 млн євро, які вже успішно використовуються для високошвидкісного сполучення за маршрутами Москва - Санкт-Петербург - Нижній Новгород і Санкт-Петербург - Москва - Нижній Новгород. 17 грудня 2009 року укладено контракт на розробку і постачання 38 електропоїздів для приміських пасажирських перевезень "Ластівка" (тип "Десіро МЛ") вартістю 410 млн євро з терміном поставки до кінця 2013 року, а 21 вересня 2010 року підписано контракт на поставку ще 16 електропоїздів з початком локалізації їх виробництва в Росії. 18 листопада 2010 компанії уклали угоду зі створення інжинірингового центру по розробці моторовагонного рухомого складу. Крім того, влітку 2010 року підписано ряд важливих документів, спрямованих на подальше поглиблення відносин у сфері модернізації російського рухомого складу1.

  У сфері повітряного транспорту цікавий інфраструктурний проект (2009 г.) за участю німецького партнера компанії Fraport - оператора найбільшого в континентальній Європі Франкфуртського аеропорту. Вона отримала концесію на управління аеропортом "Пулково" у Санкт-Петербурзі - четвертим за величиною в Росії. У складі консорціуму, створеного спільно з російським банком ВТБ і грецьким багатопрофільним концерном Copelouzos, вона виграла конкурс на право реконструювати петербурзький аеропорт і керувати ним протягом 30 років (сам аеропорт залишається в стовідсоткової власності міста) 2. Концесія терміном на 30 років передбачає розвиток і експлуатацію аеропорту "Пулково". Роботи будуть розпочаті з будівництва нового пасажирського терміналу, розширення перонів, а потім і модернізації іншої інфраструктури аеропорту. Загальний обсяг інвестицій складе близько одного мільярда долларов3. Завершити будівництво планується до кінця 2013 року. В результаті реалізації проекту пасажиропотік має зрости з семи до сімнадцяти мільйонів чоловік в рік.

  Основними проблемами для німецьких логістичних операторів, як і для інших іноземних компаній, є неясне і іноді спірне з їх точки зору російське законодавство, особливо в частині регулювання митної очистки

  1 14 і 15 липня 2010 були підписані: меморандум "Про створення спільного підприємства з виробництва та обслуговування сучасних російських електропоїздів" між ВАТ "РЖД", "Сіменс АГ" і ТОВ "Аероекспрес" і меморандум про взаєморозуміння щодо спільної реалізації проектів модернізації сортувальних станцій. 30 липня 2010 року в Нижньому Новгороді були підписані: меморандум про співпрацю між ВАТ "РЖД", концерном "Сіменс АГ" і ВАТ "ВМЗ" (Виксунський металургійний завод) в області локалізації виробництва коліс для електропоїздів РЖД і меморандум про співпрацю між ВАТ " РЖД ", концерном" Сіменс АГ "і ВАТ" КУМЗ "(Каменськ-Уральський металургійний завод) в області поставок алюмінієвих напівфабрикатів для пасажирських вагонів за програмою РЖД. Остаточні рішення будуть прийняті за умови успішного проходження випробувань, аналізу можливостей і потужностей заводів, логістичних рішень і завершення переговорів щодо ціни коліс і алюмінієвих напівфабрикатів.

  2 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4435705,00.html

  3 У консорціумі "Повітряні ворота Північної столиці" компанії Fraport AG належить частка 35,5%, ВТБ - 57,7%, Copelouzos Group - 7%. Фінансова участь Fraport AG складе приблизно 170 млн євро, включаючи гарантії (www.interfax.ru/txt.asp?sec=1487&id = 134828).

  вантажів; скорочення в результаті реформування митної системи числа регіональних митниць і митних постів, відповідно перенесення митних терміналів до зовнішніх кордонів Росії, затримки з впровадженням електронного декларування; невідповідність регіональної логістичної інфраструктури європейським стандартам, що нерідко створює проблеми для внутрішньої дистрибуції, а також високі ціни на складську нерухомість і монополія РЖД при перевезенні вантажів; неготовність ряду російських клієнтів до користування сучасними транспортно-логістичними послугами.

  Кадри для логістичного сервісу

  В умовах браку вітчизняних фахівців партнери особливу увагу приділяють сфері освіти. У січні 2009 року РЖД і ДБ підписали рамкову, а в липні 2009 року генеральна угода про створення освітньо-дослідного Центру міжнародної логістики та управління ланцюгами поставок. Центр було відкрито 17 березня 2010 року. З російського боку його засновниками виступили Вища школа менеджменту Санкт-Петербурзького державного університету (СПбДУ) і Петербурзького державного університету шляхів сполучення (ПГУПС); з німецької сторони - Європейська школа менеджменту (EBS) і Supply Chain Management Institute (SMI). Партнери розробляють спільні навчальні плани як для підготовки студентів (бакалаврат, магістратура), так і для додаткових освітніх програм (підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка, МВА) для співробітників РЖД. Крім того, передбачена спільна діяльність в галузі наукових досліджень.

  Хто вони - німецькі логісти?

  Німецькі логістичні оператори на російському ринку в першу чергу представлені структурами компаній, що входять в десятку найбільших в цій сфері в Німеччині. Як багатофункціональні компанії вони надають своїм німецьким і російським клієнтам комплексні транспортно-логістичні послуги. У російсько-німецької кооперації активну участь приймає також малий і середній логістичний бізнес, нерідко що спеціалізується на певному напрямку діяльності.

  Перші логістичні фірми з Німеччини прийшли на російський ринок ще в кінці минулого століття, слідуючи за своїми клієнтами, які потребували якісних послугах, як правило, відсутніх або дефіцитних в той період в більшості регіонів Росії. Кількість німецьких компаній в нашій країні в середині поточного року склало близько шести з половиною тисяч. Вони активно розвивають бізнес в сфері промисловості і торгівлі, створюють мережі в регіонах, поступово просуваючись на схід країни. В області логістики вони об'єктивно краще кооперацію з тими німецькими фірмами, з якими співпрацюють в Німеччині або які надають аналогічний якісний сервіс. Навіть ті великі інвестори, які використовують власні структури в сфері логістікі1, нерідко звертаються до німецького логістичного аутсорсингу. Поки обслуговування російсько-німецького імпортно-експортного вантажопотоку є основним джерелом доходу для німецьких логістів.

  1 Наприклад, "Фольксваген" і "Метро Кеш енд Керрі".

  Німецькі транспортно-логістичні компанії мають ряд безперечних конкурентних переваг. По-перше, це традиційні зв'язки зі своїми домашніми клієнтами - знання особливостей їх діяльності тощо. По-друге, управлінське ноу-хау, особливо в області контрактної логістики, накопичене за останні десятиліття і включає в себе знання специфічних особливостей бізнесу в країнах ЦСЄ, СНД, Росії і її регіонах. По-третє, фінансова стабільність. По-четверте, професійний німецький і російський персонал, що має хороші можливості для постійного підвищення своєї кваліфікації в рамках внутрішньофірмової системи навчання.

  ЗАТ "Шенкер" - одна з перших німецьких логістичних компаній в Росії (заснована в 1992 р в Санкт-Петербурзі). Вона володіє широкою регіональною мережею, маючи власні офіси і представництва більш ніж в двадцяти російських містах, і надає комплексні послуги з наземним операціям, авіа-і морських перевезень, забезпечуючи своїх клієнтів логістичними рішеннями, в т.ч. в області міжрегіональних перевезень збірних і часткових паллетізірован-них (менше 30 шт.) і коробкових вантажів з Москви і Санкт-Петербурга в різні міста країни. Компанія має в своєму розпорядженні сучасним логістичним складським комплексом "Львівський" (Московська область). У 1994 році в Москві була

  заснована компанія "Шенкер Руссия", яка також спеціалізується на автомобільних і залізничних перевезеннях по території Європи і країн СНД і надає повний спектр послуг з міжнародних авіа та морських перевезень, включаючи логістичні рішення та управління глобальними ланцюгами поставок, тобто повний комплекс логістичних послуг від одного провайдера. Її офіси знаходяться в Москві, Санкт-Петербурзі і в московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово. Крім того, в 1994 році створено 100% дочірнє підприємство "ДБ Шенкер" OOO "Райльон Руссия Сервісез", яка є російською експедиторської фірмою і надає послуги в сфері перевезень залізничним і комбінованим транспортом. Її конкурентна перевага - розробка індивідуальних комплексних логістичних рішень. Не випадково, вона спеціалізується на перевезеннях сільськогосподарської та великогабаритної техніки, вантажів масового споживання, хімічних і небезпечних вантажів1. Таким чином, "ДБ Шенкер" представлена ​​в Росії трьома компаніями, які за минулі півтора десятиліття зарекомендували себе з найкращої сторони в області вирішення стандартних і індивідуальних складних логістичних завдань і надання своїм німецьким і російським клієнтам послуг на одному з кращих в сфері логістики рівні. При цьому вони активно співпрацюють не тільки з РЖД і її структурами, а й з німецькими та російськими компаніями з інших галузей.

  Іншою провідною німецькою компанією на російському ринку є "DHL Росія" - дочірня структура одного зі світових лідерів в сфері логістики компанії Deutsche Post DHL (раніше - Deutsche Post World Net). Вона надає весь комплекс клієнтоорієнтованих послуг в області всіх видів вантажних перевезень, складського зберігання і дистрибуції, послуг митних, в сфері безпеки і страхування, організації та управлінні ланцюгів поставок. Компанія відома своїми інноваційними рішеннями в логістичній області.

  1 http://www.dbschenker.com

  ЗАТ "The Kuehne & Nagel Росія "працює в Росії з початку 1990-х років, має п'ять представництв і шість складів, в яких працюють понад 500 співробітників. У якості однієї з основних цілей компанія вважає розвиток внутрішніх дистриб'юторських мереж для поліпшення якості послуг, що надаються, дистриб'юторського сервісу і розширення логістики проектних вантажів, в тому числі для індустріальних і нафтогазових компаній. вона також активно розвиває логістичний консалтинг. Однією з перших компанія відкрила в Сочі (в районі Адлера) майданчик для обслуговування вантажопотоків на будівництві олімпійських об'єктів. Сьогодні вона задіяна в транспортних і логістичних схемах для забезпечення вантажопотоків офіційних підрядників будівництва олімпійських об'єктів. Після завершення Олімпіади компанія планує використовувати сочинську майданчик як регіональний вузол для обслуговування Краснодарського краю. Зростає число великих вітчизняних клієнтів німецького оператора. Так, найбільший оператор стільникового зв'язку в Росії і країнах СНД ВАТ "Мобільні ТелеСистеми" (МТС) в 2010 році обрав "The Kuehne & Nagel Росія "в якості основного постачальника комплексних транспортних і логістичних послуг по міжнародних повітряних перевезень і з експедирування перевезень. Відповідно до угоди, послуги включають повітряні перевезення імпорту з приблизно 40 пунктів в таких країнах, як Канада, Мексика, Німеччина, Нідерланди, Угорщина і з країн СНД до Москви. Компанія також буде керувати доставкою автомобільним транспортом із зарубіжних країн, включаючи СНД, в Москву. Крім того, в тому ж році німецький оператор став логістичним провайдером групи компаній Good-Food, одного з найбільших постачальників горіхів і сухофруктів на російський ринок. Для цього він розробив спеціалізований інтермодальний сервіс "від дверей до дверей", в рамках якого будуть надаватися послуги з транспортування горіхів і сухофруктів майже в усі торгові мережі Росії - від Калінінграда до Владивостока.

  Провідний німецький логістичний оператор на російському ринку компанія "Ре-НПУ Логістікс" (Rhenus logistics) надає своїм клієнтам повний комплект послуг, в першу чергу в області митного оформлення. Один з проектів з її участю був згаданий вище. Успішно діє фірма "Ренус Аутомотив", яка займається логістикою і складуванням запчастин для великих компаній-виробників автомобілів. Але у неї є ще більший проект. Відповідно до укладеного в квітні 2010 року. Угодою про наміри між адміністрацією Смоленської області і ТОВ "Ревайвл Експрес" (дочірнє підприємство групи Rhenus) в районі д. Лонніца Краснинского району Смоленської області будується сучасний високоефективний митно-логістичний термінал (спочатку - склад тимчасового зберігання) загальною площею до 30 тис. Кв. м. Введення першої черги планується здійснити в 2011 році, після якого термінал зможе почати обробляти вантажі. Група компаній "Ренус" має намір поступово перевести свої основні обсяги по митному оформленню в Смоленську область, так як більше 90% материалопотоков клієнтів компанії йде з Європи в Росію саме через Смоленськ. Таким чином, компанія "Ренус", завдяки своїм інвестиціям, управлінського досвіду, ноу-хау митного оформлення сприяє не тільки оптимізації послуг для своїх клієнтів, але і реалізації концепції перенесення митного оформлення товарів на зовнішні кордони Росії, а також створення сучасної митної та транспортної інфраструктури регіону, що сприятиме його розвитку і залучення в нього інвестицій.

  Типовим представником німецького логістичного міттельштанда є ТОВ "ДЛС-Руссия" - дочка транспортно-експедиційної компанії DLS - Land und See Speditionsgesellschaft mbH, одним з конкурентних переваг якої є властивий таким компаніям індивідуальний підхід у виробленні оптимальних концепцій транспортної та складської логістики для вирішення специфічних завдань клієнтів в мінімальні терміни. Вона спеціалізується на наданні послуг в сфері наземних і морських вантажоперевезень, особливо контейнерних, і складської логістики, на комплексних проектних рішеннях і консультаціях в області управління ланцюгами поставок. Володіє великим власним парком автотранспортних засобів.

  Послуги в області логістики багатодітній родині і неспеціалізовані компанії. Наприклад, один зі світових лідерів у виробництві підйомно-навантажувальної техніки Jungheinrich займається і комплексними питаннями складської логістики. Так, вона зокрема розробила унікальну систему навігації на складі, яка підвищує продуктивність складських робіт на 15%, при цьому скорочує витрати і забезпечує безпеку процесу навантаження. Така система була встановлена ​​на початку 2010 року на складі компанії Bayer в Москві. Крім того, Jungheinrich розробила основи складської логістики і поставила спеціалізовану підйомно-навантажувальну техніку для великого складського холодильного комплексу, реалізованого вітчизняної корпорацією "Стерх" в Санкт-Петербурзі на території логопарка "Осинове гай".

  Нарешті, відзначимо розвиток співпраці між вітчизняною Євро-Азіатської логістичною асоціацією і Федеральним союзом німецьких логістичних компаній (BVL). Вони регулярно проводять спільні конференції, де обговорюються проблеми сучасної логістики та питання розвитку кооперації. Серед іншого було прийнято рішення щодо створення спеціалізованої інформаційної бази обміну даними між логістами Європи і Росії, що також повинно сприяти доступу до німецького управлінського досвіду. Важлива роль в області транспортно-логістичних послуг належить і виставково-ярмаркової діяльності Росії та

  Німеччини, яка допомагає розширенню зв'язків між компаніями в цій сфері.

  * * *

  Співпраця між Росією і Німеччиною в галузі транспорту і логістики стало однією з пріоритетних сфер двосторонньої господарської кооперації. Воно динамічно розвивається як на державному, так і на приватному рівні. Найбільші успіхи досягнуті в сфері залізничного транспорту, в якій Російські залізні дороги і Німецькі залізниці успішно здійснюють цілий ряд пілотних проектів, що сприяють комплексної модернізації російської транспортної інфраструктури, створення мультимодальних логістичних комплексів, розвитку євразійських наземних транспортних коридорів та впровадження механізмів державно-приватного партнерства.

  Німецькі оператори стали активними гравцями на вітчизняному ринку транс-портно-логістичних послуг. Вони сприяють його структурну перебудову, що відбувається на ньому реформ, особливо в митній сфері, зростання конкурентоспроможності, розширення спектра послуг і підвищенню професіоналізму російських фахівців.


  Ключові слова: РОСІЙСЬКО-германська КООПЕРАЦІЯ /ЛОГІСТИКА /ТРАНСПОРТ /Мультимодальні транспортні-ЛОГІСТИЧНІ ЦЕНТРИ /РОСІЙСЬКІ ЗАЛІЗНІ ДОРОГИ /НІМЕЦЬКІ ЗАЛІЗНИЦІ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити