У зв'язку з введенням Федерального державного освітнього стандарту середньої професійної освіти нового напрямку посилюється роль інформатики в процесі підготовки фахівців середньої ланки. В результаті вивчення інформатики необхідно сформувати у майбутніх фахівців інформаціоннокоммунікаціонную компетентність (К3), щоб вони відповідали сучасному рівню розвитку науки і економіки.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Світлана Олексіївна Гавриленко


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал
  Освітні технології (м.Москва)
  Наукова стаття на тему 'Логіко-смислових моделей «ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ« ІНФОРМАТИКА І ІКТ »'

  Текст наукової роботи на тему «Логіко-смислових моделей« ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І ІКТ» »

  ?ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ. № 3/2011

  Світлана Олексіївна Гавриленко, викладач інформатики Краснодарського політехнічного технікуму

  Логіко-смислових моделей «ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ« ІНФОРМАТИКА І ІКТ »

  У зв'язку з введенням Федерального державного освітнього стандарту середньої професійної освіти нового напрямку посилюється роль інформатики в процесі підготовки фахівців середньої ланки. В результаті вивчення інформатики необхідно сформувати у майбутніх фахівців інформаційно-комунікаційну компетентність (К3), щоб вони відповідали сучасному рівню розвитку науки і економіки.

  Робоча програма навчальної дісціпліни1 - частина основної професійної освітньої програми спеціальностей СПО технічного профілю. Учні в установі СПО за даним профілем вивчають інформатику та ІКТ в обсязі 95 годин.

  Робоча програма орієнтована на досягнення наступних цілей (К1) 2:

  • освоєння системи базових знань, що відображають внесок інформатики в формування сучасної наукової картини світу,

  1 Розроблено відповідно до зразкової програмою навчальної дисципліни «Інформатика і ІКТ», призначеної для вивчення інформатики та ІКТ в установах початкової та середньої професійної освіти, які реалізують освітню програму середньої (повної) загальної освіти, при підготовці кваліфікованих робітників і фахівців середньої ланки.

  2 Див. Мал. «Логіко-смислова модель».

  роль інформаційних процесів в суспільстві, біологічних та технічних системах;

  • оволодіння вміннями застосовувати, аналізувати, перетворювати інформаційні моделі реальних об'єктів і процесів, використовуючи при цьому ІКТ, в тому числі при вивченні інших дисциплін;

  • розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом освоєння і використання методів інформатики та засобів ІКТ при вивченні різних навчальних предметів;

  • виховання відповідального ставлення до дотримання етичних і правових норм інформаційної діяльності;

  • набуття досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній і колективній навчальної та пізнавальної, в тому числі проектної діяльності.

  #

  ТЕХНОЛОГІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

  498? ^

  Основу програми становить зміст (К2), узгоджене з вимогами федерального компонента державного стандарту середньої (повної) загальної освіти.

  Зміст програми представлено п'ятьма темами:

  • інформаційна діяльність людини;

  • інформація та інформаційні процеси;

  • засоби інформаційно-комунікаційних технологій;

  • технології створення і перетворення інформаційних об'єктів;

  • телекомунікаційні технології.

  Зміст кожної теми включає теоретичний і практико орієнтований матеріал, який реалізується в формі практичних робіт з використанням засобів ІКТ.

  Реалізація програми дисципліни вимагає наявності обладнаної технічними засобами навчання навчальної лабораторії «Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології» (К4). Інформаційне забезпечення навчання складають основні джерела, додаткові та цифрові освітні ресурси (К5).

  Контроль і оцінка результатів освоєння навчальної дисципліни здійснюються викладачем в процесі проведення практичних занять і лабораторних робіт, тестування, а також виконання учнями індивідуальних завдань, проектів, досліджень (К6).

  На координаті К7 в обов'язковому порядку виділяються етапи в розвитку науки і представлені її основоположники.

  Розглянуто проблеми та перспективи інформатики. Це, перш за все, нестача сучасного оснащення. Не вирішена проблема програмного забезпечення: вільне програмне забезпечення не покриває всі потреби, недостатньо підтримується, а придбання ліцензій на платне фірмове забезпечення важко. Особливо гостра проблема підручників: поки його підготують і опублікують, він втрачає свою актуальність.

  Інформатика проникає в професійну діяльність людини, і необхідно виховувати у студентів інформаційну культуру для їх подальшого професійного зростання.

  Актуальним завданням є побудови навчального процесу, орієнтованого на використання дидактичних можливостей графічного згущення при організації навчальної інформації. В іншому випадку проблема невідповідності постійно зростаючого обсягу інформації кількості навчального часу не буде вирішена (К8).

  Можливість представити великий блок інформації у вигляді наочної логіко-смислової моделі, де логічна структура визначається вмістом і порядком розміщення координат і вузлів, дає технологія створення дидактичних багатовимірних інструментів В.Е. Штейнберга3. Застосування ДМИ дає подвійний результат: по-перше, звільняється час для формування інформаційно-комунікаційної компетентності студента, а по-друге, формується логічне уявлення про дисципліну «Інформатика і ІКТ» в цілому.

  3 Штейнберг ВЕ. Дидактичні багатовимірні інструменти. Теорія, методика, практика. М .: Народна освіта, Шкільні технології, 2002.

  #

  ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ. № 3/2011

  Використані скорочення:

  ВД - інформаційна діяльність людини;

  info та ВП - інформація і інформаційні процеси;

  ІКТ - інформаційно-комунікаційні технології;

  ТКТ - телекомунікаційні технології;

  ИОР - інформаційні освітні ресурси;

  ВКК - інформаційно-комунікаційна компетентність;

  ТСО МТО спечених;

  ЦОР ресурси;

  ІВС навчання; ПР - З - ДЗ - ВСР робота; ПО

  - технічні засоби навчання;

  - матеріально-технічне за- цифрові освітні

  - інформаційне забезпечення

  практичні роботи; індивідуальні завдання; домашні завдання;

  - позааудиторна самостійна

  - програмне забезпечення.

  Мал. Логіко-смислова модель «Паспорт навчальної дисципліни« Інформатика і ІКТ »

  Ф


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити