Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 1998


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Логічний аналіз булевої юридичної змінної'

  Текст наукової роботи на тему «Логічний аналіз булевої юридичної змінної»

  ?УДК 002: 681.3: 34 (094)

  Г.І. Іванов, А.Е. Саак, Н.Б. Ельчанинова

  Логічний АНАЛІЗ Булевой ЮРИДИЧНОЇ ЗМІННОЮ

  В теорії права традиційно склалося розуміння норми права як структури, яка умовно може бути виражена у вигляді словесної конструкції "якщо-то-інакше". Відповідно до цієї точки зору, норма містить гіпотезу (вказівка ​​на умови її застосування, Г), диспозицію (вказівка ​​на саме необхідне поведінка, Д) і санкцію (вказівка ​​на несприятливі наслідки для порушника норми, С) [1].

  О.А. Гаврилов [2] одним з перших зробив спробу формалізації вищенаведеної структури за допомогою логіки висловлювань і запропонував формулу "загальною логічної структури правової норми":

  (Г ^ д)&(1д ^ с) (1)

  В.А. Пошкявічус [3] дав їй назву "важливою підсумкової характеристики норми права". Аналізуючи норми права, Є.Я. Мотовіловкер [4] запропонував наступну формулу для структури "правового нормативного освіти":

  Г&ДvГ&lд&З (2)

  При цьому, залишаючись послідовно на позиціях логіки висловлювань, слід дати відповідь на питання, виразом якої булевої змінної У є наведені формули, як інтерпретувати її значення. Далі змінну У називатимемо булевої юридичної змінної.

  На наш погляд, дана змінна і відповідні їй формули повинні відображати логіку роботи механізму правового регулювання - МПР. Тому під істинністю У будемо розуміти роботу МПР. Тобто змінна У приймає значення істини (У = 1) тоді, коли МПР працює. В іншому випадку (коли МПР не працює), змінна приймає значення брехні (У = 0).

  Так, якщо при наявності гіпотези (Г = 1), невиконанні диспозиції (Д = 0) застосовується санкція (С = 1), або при виконанні диспозиції (Д = 1) не застосовується санкція (С = 0), то МПР працює (У = 1). Якщо при невиконанні диспозиції (Д = 0)

  санкція не застосовується (С = 0), або, навпаки, при виконанні диспозиції (Д = 1) санкція застосовується (С = 1), то МПР не працює ^ = 0).

  У випадках же, коли умови застосування норми права відсутні (Г = 0), дана норма не застосовується, і МПР не працює ^ = 0).

  На основі запропонованої інтерпретації булева юридична змінна виражається формулою:

  У = Р&Д&lСvГ&lд&З = [(Г ^ Д) ^ LС]&[(Г ^ lд) ^ С] (3)

  Аналіз формул (1) і (2) показав, що санкція не впливає на їх значення, на відміну від формули (3).

  Уточнення змісту і формули для булевої юридичної змінної сприяє формалізації та комп'ютеризації правових норм.

  1. Алексєєв С.С. Загальна теорія права. М.: Юрид. лит., 1982.

  2. Гаврилов О. А. Вивчення права методами математичної логіки // Питання кібернетики і право. М .: Наука, 1967.

  3. Пошкявічус В. А. Застосування математичних і логічних засобів в правових дослідженнях. М .: Юрид. лит., 1974.

  4. Мотовіловкер Є.Я. Досвід логічного аналізу структури юридичної норми // Логічні та математичні методи в правовій теорії і практиці. Л .: Вид-во ЛДУ, 1989.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити