Область наук:

 • Агробіотехнології

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал: Праці Карельського наукового центру Російської академії наук


  Наукова стаття на тему 'Людмила Борисівна Узенбаева (до 70-річчя від дня народження)'

  Текст наукової роботи на тему «Людмила Борисівна Узенбаева (до 70-річчя від дня народження)»

  ?Праці Карельського наукового центру РАН № 5.2014. С.234-237

  ЮВІЛЕЇ І ДАТИ

  ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА УЗЕНБАЕВА (до 70-річчя від дня народження)

  13 квітня 2014 виповнилося 70 років кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику ІБ КарНЦ РАН, доценту за фахом «Фізіологія» Людмилі Борисівні Узенбаевой. Вона народилася в 1944 р в Мурманську. Після закінчення в 1970 р біологічного факультету Петрозаводського державного університету працює в Інституті біології.

  З 1974 по 1976 рік Людмила Борисівна навчалася в очній аспірантурі в лабораторії фізіології хутрових звірів ІБ КФ АН СРСР. У 1980 році захистила кандидатську дис-

  сертацію на тему «Характеристика фагоцитарної реакції у норок і песців клітинного розведення».

  Область її наукових інтересів - порівняльно-видовий аспект морфофункциональной організації лейкоцитів в механізмах стійкості тварин до факторів зовнішнього середовища. Людмила Борисівна брала участь в дослідженні ролі різних режимів освітлення і геропротекторов на стійкість організму. В даний час бере участь в комплексному дослідженні впливу факторів середовища і біологічно активних речовин на ци-тоензімологіческіе властивості крові ссавців різної екологічної спеціалізації. Вона є співавтором патенту «Засіб для поліпшення якості хутра норок». Нею опубліковано понад 160 наукових робіт.

  Поряд з науково-дослідною роботою велику увагу Л. Б. Узенбаева приділяє роботі зі студентами, здійснюючи керівництво підготовкою курсових і дипломних робіт, надає консультативну допомогу студентам при проведенні досліджень. Будучи мікро-скопістом від Бога, вона прищеплює любов до цієї нелегкої роботи молодим дослідникам. Людмила Борисівна постійно розширює набір методів досліджень морфології і цитохімії лейкоцитів, використовує останні досягнення сучасної науки - вона першою в Інституті стала використовувати комп'ютерну систему аналізу мікроскопічних зображень.

  Вітаємо Людмилу Борисівну з ювілеєм, бажаємо міцного здоров'я, здійснення всіх творчих планів, допитливих і ініціативних учнів, щастя і надійних друзів!

  В. А. Илюха

  (234 ^

  СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Л. Б. УЗЕНБАЕВОЙ

  1977. Вікові зміни фагоцитозу у песців // Нове в фізіології і біохімії хутрових звірів. Петрозаводськ. С. 5-17.

  Про взаємозв'язок гуморальних і клітинних факторів природного імунітету у хутрових звірів // Нове в фізіології і біохімії хутрових звірів. Петрозаводськ. С. 28-35. (Спільно з Е. Л. Мельник.)

  1978. Деякі закономірності та особливості сезонних змін фагоцитозу і білої крові у норок і песців // Нове в фізіології і патології хутрових звірів. Петрозаводськ. С. 5-19.

  1980. Фагоцитоз крові радгоспних норок і песців в період раннього постнатального онтогенезу // Адаптаційні реакції хутрових звірів. Петрозаводськ. С. 49-57.

  1982. Фізіологічні основи неспецифічного імунітету хутрових звірів // Фізіологічний стан хутрових звірів та шляхи його регуляції. Петрозаводськ. С. 6-26. (Спільно з В. А. Берестовим, Г. М. Малі-Ніною.)

  1983. Фагоцитарна реакція крові у песців і норок. Л .: Наука. 112 с. (Спільно з

  B. А. Берестовим.)

  1987. цитохімічним визначення Есте-різному активності в лейкоцитах крові хутрових звірів // Методичні підходи до вивчення фізіології хутрових звірів. Петрозаводськ.

  C. 94-101

  Цитохімічні дослідження в гематології. Визначення лужної фосфатази в лейкоцитах крові хутрових звірів // Методичні підходи до вивчення фізіології хутрових звірів. Петрозаводськ. С. 86-94 (Спільно з Є. А. Косенкова.)

  1989. Activity of nonspecific alpha -naphthylacetatesterase in the fur bearing animal blood leukocytes // Scientifur. Vol. 13, N 2. P.101-103

  1991. Методичний посібник з оцінки функціональної активності лейкоцитів норок. Петрозаводськ. 14 з.

  Цитохімія ферментів лейкоцитів в умовах метаболічної терапії // Meтaбoлі-чecкaя peгyляція фізіoлoгічecкoгo cocтoянія хутрових звepeй. Пeтpoзaвoдcк: Kapeльcкій нayчний цeнтp AH CCCP. C. 23-30. (Спільно з X. І. Meлдo.)

  1993. The connection between biochemical and cytochemical mink blood indices with litter size // Scientifur. Vol. 17, N 1. P. 13-16. (Спільно з V. A. Ilukha, H. I. Meldo.)

  Засіб для поліпшення якості хутра норок. Патент N150704 ГРП від 01.04.1993 р (Спільно з H. H. Тютюнником, Л. K. Кожевнікова, M. H. Бадовський, M. H. Кондрашової, X. І. Мелдо, В. А. илюха, A. Р. Унжакова,

  B. М. Латашко, Ю. B. Haйдeнoвим, Г. Ф. Музи-ченко.)

  1994. Вплив синтетичних аналогів простагландинів на цітоензімологіческіе властивості крові норок // Проблеми екологічної фізіології хутрових звірів. Петрозаводськ: Карельський науковий центр PAH.

  C. 107-112. (Спільно з H. H. Тютюнником.)

  Еоте blood тСюее of mink патет //

  ЕаепШіп Vol. 18, N 3. Р. 157-160. (Спільно з N. N. Ту ^ уіптк.)

  1995. Показники крові при карликовості у норок // Кролівництво і звірівництво. № 3. С. 24. (Спільно з H. H. Тютюнником.)

  1996. тя сІапдее of еоте blood тСюее of fur апта! Е in! А ^ айоп репоС // ЕаепШіг. Vol. 20, N 3. Р. 48-53. (Спільно з L. К. КоЕІеуткоуа, N. N. Ту ^ уіптк, H. I. Ме! С1о, V. A. ІікІа.)

  Стійкість норок до алеутської хвороби в залежності від величини посліду при клітинному розведенні // З.-х. біологія. № 4. С. 110113. (Спільно з В. А. илюха, X. І. Мелдо.)

  А! Еійап ^ ееаее of mmk the Рорі! Айоп апу ^ е of ргоИет // АИта! Prod. Review, АррПеС Еаепсе Reports, 28. Р. 193-197. (Спільно з V. А. ІікІа.)

  1997. Біохімічний моніторинг норок в період лактації // Ветеринарія. № 2. С. 48-51. (Спільно з Л. К. Кожевнікова, В. А. илюха, H. H. Тютюнником, Х. І. Мелдо.)

  Адаптогенний вплив бурштинової кислоти на організм норок // Янтарна кислота в медицині, харчовій промисловості, сільському господарстві. Пущино. С. 205-208. (Спільно з В. А. илюха.)

  1998. Мідійний гідролізат при алеутской хвороби норок // Ветеринарія. № 12. С. 21-23. (Спільно з В. А. илюха, H. H. Тютюнником, Х. І. Мелдо, Ю. А. Бойкова.)

  1999. Ефект гідролізату із мідій при алеутской хвороби норок // Питання вірусології. № 1. С. 32-35. (Спільно з В. А. илюха, H. H. Тютюнником, Х. І. Мелдо, А. Р. Унжако-вим.)

  МогрІоИосІетюа! blood тСюее т ТТК with ^ ewed far // ЕаепШіг. Vol. 23, N 4. Р. 261-265. (Спільно з V. А. 1! Іма.)

  2000. Рекомендації по використанню мі-дійного гідролізату в промисловому звероводстве. Петрозаводськ, 18 с. (Спільно з H. H. Тютюнником, В. А. илюха, Х. І. Мелдо, Т. Г. Долгополовой, А. Р. Унжакова.)

  @

  Моніторинг фізіологічного стану хутрових звірів в різні біологічні періоди (Рекомендації). Петрозаводськ, 25 с. (Спільно з HH Тютюнником, Л. К. Кожевнікова, В. А. илюха, AP Унжакова, Х. І. Мелдо, Т. Н. Ільїної, Л. H. Сироткіної, BM Олею-ником, Е. Б. Свіччине. )

  2001. Морфобіохіміческіе показники і метаболізм лейкоцитів крові у норок-Стригунова // З.-х. біологія. № 4. С. 78-82. (Спільно з В. А. илюха.)

  2002. Changes in the leucocyte alkaline phosphatase during the breeding period in mink // Scientifur. Vol. 25, N 3. P. 79-82. (Спільно з V. A. Ilukha.)

  Обмін речовин і фізіолого-біохімічн-ський статус норок під впливом генно-інженерного соматотропного гормону // З.-х. біологія. № 4. С. 66-73. (Спільно з Л. К. Ернстом, HH Тютюнником, Л. Ф. Адігамовим, Л. H. Cіpoткіной, В. А. илюха, AP Унжaкo-вим, Т. Н. Ільїної, Г. М. Малінін, BM Oлeй- ніком, Е. Б. Свіччине.)

  Янтарна кислота як стимулятор // Кролівництво і звірівництво. № 4. С. 7-8. (Спільно з H. H. Тютюнником, Л. K. Koжeвнікoвой, M. H. Бaдoвcкой, M. H. Koндpaшoвой, Х. І. Мелдо, В. А. илюха, A. P. Унжaкoвим.)

  2003. Антиоксидантна система в фізіологічних адаптаціях ссавців // Наземні та водні екосистеми Північної Європи: управління та охорона: матеріали міжнародної конференції, присвяченій 50-річчю Інституту біології КарНЦ РАН. Петрозаводськ. С. 61-65. (Спільно з Т. Н. Ільїної, В. А. илюха, В. В. Белкиним, А. В. Ворошилова, О. С. Скотті, С. А. Фролової, А. В. Якимовим.)

  Фізіолого-біохімічний статус організму норок і песців та шляхи його оптимізації // Наземні та водні екосистеми Північної Європи: управління та охорона: матеріали міжнародної конференції, присвяченій 50-річчю Інституту біології КарНЦ РАН. Петрозаводськ. С. 159-169. (Спільно з HH Тютюнником, Л. К. Кожевнікова, В. А. илюха, Т. Н. Ільїної, Г. Г. Петрової, Л. H. Cіpoткіной, Г. М. Малінін, AP Унжaкoвим, Н. Л. Ренда ков, BM Oлeйніком, Е. Б. Свіччине.)

  2004. Вплив голодування на активність ан-тіоксідантних ферментів у песців // З.-х. біологія. № 4. С. 47-51. (Спільно з В. А. илюха, Б. М. Дамгаарда.)

  Деякі адаптивні реакції напівводних ссавців // Пpoблeми екoлoгічecкoй фізіології хутрових звepeй. Вип. 3. Петрозаводськ: Карельський науковий центр РАН. С. 2738. (Спільно з В. А. илюха, В. В. Белкиним,

  А. В. Якимовим, О. С. Скотті, С. А. Фролової, Н. В. Фелоровим.)

  Особливості морфології лейкоцитів крові у норок сапфірового забарвлення // Пpoблeми екoлoгічecкoй фізіології хутрових звepeй. Вип. 3. Петрозаводськ: Карельський науковий центр РАН. С. 46-55. (Спільно з В. А. илюха, H. H. Тютюнником, А. Г. Голубєвої.)

  Морфо-цитохимические дослідження лейкоцитів крові хутрових звірів: методичні рекомендації. Петрозаводськ, 20 с. (Спільно з В. А. илюха, H. H. Тютюнником, А. Г. Голубєвої.)

  2005. Вікові особливості лейкоцитарної формули і морфометричних параметрів лімфоцитів крові щурів при різних світлових режимах // Медичний академічний журнал. 5, № 3, дод. 7. С. 36-38. (Спільно з В. А. илюха, І. А. Виноградової, А. Г. Голубов-вої, С. А. Коросовим, А. В. Чуровим.)

  Cytochemical investigation of sapphire mink blood leucocytes // Scientifur. Vol. 29, N 3-4. P. 126. (Спільно з A. G. Golubeva, V. A. Ilukha, N. N. Tyutyunnik.)

  2006. Вплив мелатоніну і епіталона на антиоксидантну систему щурів залежить від світлового режиму // Патологічна фізіологія і експериментальна терапія. № 3. C. 22-26. (Спільно з Т. Н. Ільїної, В. А. илюха, І. А. Виноградової, А. С. Федорової.)

  2007. Особливості структури лейкоцитів крові норок різних генотипів // Вісник ВОГіС. Т. 11, № 1. С. 155-161. (Спільно з H. H. Тютюнником, А. Г. Голу-бевой, В. А. илюха.)

  Morphometric and cytochemical investigation of subcellular structure on sapphire mink leucocytes // Scientifur. Vol. 31, N 2. P. 49-53. (Спільно з N. N. Tyutyunnik, A. G. Golubeva, V. A. Ilukha, M. G. Nyuppieva.)

  Морфо-функціональні особливості лейкоцитів ссавців, що розводяться в неволі в умовах Європейського Півночі // Праці Карельського наукового центру РАН. Вип. 11. С. 109-117. (Спільно з H. H. Тютюнником, А. Г. Голубєвої, В. А. илюха, С. А. Корос-вим.)

  2008. Вплив мелатоніну і епіталона на склад лейкоцитарної формули і активність лужної фосфатази лейкоцитів крові щурів при різних режимах освітлення в онтогенезі // Успіхи геронтол. Т. 21. Вип. 3. С. 394401. (Спільно з І. А. Виноградової, А. Г. Голубєвої, М. Г. Нюппіевой, В. А. илюха.)

  2009. Вплив мутацій, які зачіпають забарвлення хутра, на цитохимические особливості лейкоцитів крові у американської норки

  (236у

  (Mustela vison Schreber, 1777) // Інформаційний вісник ВОГІС. Т. 13, № 3. С. 571-578. (Спільно з А. Г. Голубєвої, В. А. илюха, H. H. Тютюнником.)

  Мутантні норки як модель в біомедичних дослідженнях // Праці Карельського наукового центру РАН. № 3. С. 52-61. (Спільно з H. H. Тютюнником, А. Г. Голубєвої, В. А. илюха.)

  2010. Дефект лейкоцитів у розводяться в неволі хутрових звірів // Кролівництво і звірівництво. № 4. С. 25-27. (Спільно з А. Г. Голубєвої, H. H. Тютюнником, В. А. илюха.)

  Вплив вітаміну С на морфофункціональ Цінні та цітоензіматіческіе показники крові у норок з функціональним дефектом // Питання нормативно-правового регулювання у ветеринарії. № 4. С. 216-219. (Спільно з А. Г. Кіжіной, H. H. Тютюнником, Е. Е. Антю-кової, В. В. илюха.)

  Адаптаційні зміни метаболізму у тварин різного екогенеза // Проблеми біології продуктивних тварин. № 4. С. 522. (Спільно з HH Тютюнником, В. А. илюха, Т. Н. Ільїної, А. Р. Унжакова, Н. Л. Рен-даків, І. В. Баішніковой, А. Г. Кіжіной , Е. Б. Свіччине, С. Н. Сергино.)

  Оцінка фізіологічного статусу ссавців як складова екологічного моніторингу на Європейському Півночі Росії // Вісник мисливствознавства. Т. 7, № 2. С. 354-357. (Спільно з Т. Н. Ільїної, С. А. Коросовим, А. Р. Унжакова, П. І. Даниловим, В. В. Белкиним,

  A. Є. Якимової, Т. Н. Ільїної, В. А. илюха.)

  2011. Морфологічні та цитохімічні аспекти дефекту лейкоцитів в доместіціруе-мих популяціях хутрових звірів // Праці КарНЦ РАН. № 3. С. 62-68. (Спільно з А. Г. Кіжіной,

  B. А. илюха, H. H. Тютюнником, О. В. Трапезо-вим, Н. Н. Шуміліну, Е. Е. Ларіної.)

  Вплив аскорбінової кислоти на Антіокия-сідантную систему і лейкоцити крові при вродженої патології у норок // Ветеринарія. № 8. С. 53-57. (Спільно з Т. Н. Ільїної, В. А. илюха, І. В. Баішніковой, С. Н. Серги-ної, А. Г. Кіжіной.)

  Вплив мутацій, які зачіпають забарвлення хутра, на структуру лейкоцитів крові у амери-

  канской норки (Mustela vison Schreber, 1777) // Генетика. Т. 47, № 1. С. 87-94. (Спільно з О. В. Трапезовим, А. Г. Кіжіной, В. А. илюха, Л. І. Трапезовой, H. H. Тютюнником.)

  Морфологія і цитохімія аномальних цито-плазматичних гранул в лейкоцитах крові у норок сапфірового забарвлення // Морфологія. Т. 140, № 6. С. 60 - 64. (Спільно з H. H. Тютюнником, А. Г. Кіжіной, В. А. илюха.)

  2012. Вплив мелатоніну на співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів в крові ссавців залежить від віку тварин // Успіхи геронтології. Т. 25, № 3. С. 409-414. (Спільно з І. А. Виноградової, А. Г. Кіжіной, О. А. Прокопенко, А. І. Малкіел, А. І. Горанской, С. Лапінський, В. А. илюха.)

  Вплив освітлення в пренатальний і пост-натільний періоди на деякі фізіологічні показники самців щурів // Російський фізіологічний журнал. Т. 98, № 6. С. 714723. (Спільно з Т. Н. Ільїної, І. А. Виноградової, Е. А. Хіжкіним, В. А. илюха,

  A. Р. Унжакова, І. В. Баішніковой, А. Г. Кіжіной, В. Н. Анісімовим.)

  Вплив постійного і природного освітлення на фізіологічний стан щурів // Принципи екології. Науковий електронний журнал. Вип. 1, № 1. С. 27-38. (Спільно з В. А. илюха, І. А. Виноградової, Е. А. Хижки-ним, Т. Н. Ільїної, Т. А. Лотош, Д. Л. Айзік-вим, А. Г. Кіжіной, А . В. Морозовим, В. Н. Ані-симов.)

  2013. Морфологічні особливості лімфоцитів периферичної крові песців при введенні вітамінів А і Е в різних дозах // Морфологія. № 3. С. 39-44. (Спільно з І. В. Баішніковой, А. Г. Кіжіной, Т. Н. Ільїної, В. А. илюха, H. H. Тютюнником.)

  Відсутність фотопериодизма порушує функціонування фізіологічних систем в постнатальному онтогенезі щурів // Праці Карельського наукового центру РАН. № 3. С. 149-158. (Спільно з Є. А. Хіжкіним,

  B. Д. Юнаш, І. А. Виноградової, В. А. илюха, Т. Н. Ільїної, Ю. П. Баранової, А. В. Морозовим.)


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити