У статті аналізуються особливості глобальної культурної революції на сучасній етапі з точки зору її наслідків для людства. Використовуючи роботи З. Бжезинського, показано, що тиражується Америкою глобальна культурна революція формує у представників різних країн американський погляд на те, що відбувається в світі, зокрема в їх країні. Однак, як показано в статті, усвідомлення людиною складності досягнення матеріального благополуччя збуджує у нього почуття заздрості і ворожості і робить його сприйнятливим до націоналізму, соціального радикалізму і релігійного фундаменталізму.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Гриценко Г.Д.


MYTHOLOGIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS OF RUSSIANS AS MANIFESTATION OF SOCIAL COVERAGE OR ANOMICITY

The article considers the process of a mythologization of public consciousness for its influence on the direction of social development of society. The theoretical and methodological analysis of the stated problem allowed to establish the relationship between the myth-making and the cultural code of the people. The study of the political content of some of the most common modern myths has made it possible to conclude that the mythologization of the public consciousness of modern Russians becomes a factor in reducing the anomicity of Russian society and restoring its sociocultural cohesion.


Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'ЛЮДИНА ЯК СПОЖИВАЧ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «ЛЮДИНА ЯК СПОЖИВАЧ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ глобалізації»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.84.6.032

  ЛЮДИНА ЯК СПОЖИВАЧ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Наукова стаття

  Гриценко Г.Д. *

  ORCID: 0000-0001-8281-7409, Південний науковий центр РАН, Ставрополь, Росія

  * Корреспондирующий автор (dissovet [at] rambler.org.ua)

  анотація

  У статті аналізуються особливості глобальної культурної революції на сучасній етапі з точки зору її наслідків для людства. Використовуючи роботи З. Бжезинського, показано, що тиражується Америкою глобальна культурна революція формує у представників різних країн американський погляд на те, що відбувається в світі, зокрема в їх країні. Однак, як показано в статті, усвідомлення людиною складності досягнення матеріального благополуччя збуджує у нього почуття заздрості і ворожості і робить його сприйнятливим до націоналізму, соціального радикалізму і релігійного фундаменталізму.

  Ключові слова: сучасна людина, глобальна культурна революція, американська масова культура, уніфікація цінностей, тероризм.

  MYTHOLOGIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS OF RUSSIANS AS MANIFESTATION OF SOCIAL

  COVERAGE OR ANOMICITY

  Research article

  Gritsenko G.D. *

  Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Stavropol, Russia * Corresponding author (dissovet [at] rambler.org.ua)

  Abstract

  The article considers the process of a mythologization of public consciousness for its influence on the direction of social development of society. The theoretical and methodological analysis of the stated problem allowed to establish the relationship between the myth-making and the cultural code of the people. The study of the political content of some of the most common modern myths has made it possible to conclude that the mythologization of the public consciousness of modern Russians becomes a factor in reducing the anomicity of Russian society and restoring its sociocultural cohesion.

  Keywords: mythologization of public consciousness, cultural code, anomicity, cohesion.

  Вступ

  Відомо, що людина стає Людиною, вбираючи певні готові культурні цінності, моральні норми і смисли, загальноприйняті правила поведінки і соціальні ролі конкретної соціокультурної реальності. Так виробляється самосвідомість і формується самоідентифікація індивіда. Людина, будучи включений в систему певної культури, є носієм її базових елементів, стійкість і фундаментальність яких має історичну обумовленість. Протягом всієї історії певного народу людина формувалася як його представник, що володіє специфічними релігійними, культурними та іншими перевагами. Багато цінності, ідеали, стереотипи, засвоєні людиною в ранньому віці, що не усвідомлюються їм, поки він не зіткнеться з відсутністю соціокультурних умов для їх реалізації. В результаті виникає соціокультурна дезорієнтація, «культурний шок» (К.Оберг), руйнуються базові основи культурного самосвідомості індивіда, розмиваються межі між «своїми» і «чужими», створюється соціальне середовище для засвоєння «чужого» і відчуження від самобутнього «свого» [ 1]. Такий приблизний схематичний зразок взаємозв'язку в будь-яку епоху культури і людини як її споживача.

  Основні результати

  Щоб визначити, як «глобалізація» вписується в розглянуту тріаду, доцільно звернутися до досвіду дослідження цієї проблеми одного з ідеологічних лідерів і пропагандистів глобалізації З. Бжезинського. Незважаючи на те, що в його трактуванні глобалізації переважає соціально-економічний зміст [2], приділяється увага і культурному аспекту. Згідно культурологічному розумінню, глобалізація означає настання нової ери - ери глобальної культурної революції, яка, за справедливим твердженням З. Бжезинського, стала можлива в результаті, по-перше, соціально-економічної могутності Америки, по-друге, подолання національно-територіальних бар'єрів і руйнування традиційного громадського порядку і, по-третє, всесвітньої доступності інформації. Вдохновляемая Америкою глобальна культурна революція будуватися на американській масовій культурі, надзвичайною привабливою, на думку американського політолога, для молодого населення інших країн, оскільки в її основі лежить міф про необмежені можливості для особистого збагачення. Саме прагнення до особистого багатства, яке є найсильнішим соціальним імпульсом в американській життя, вважає З. Бжезинський, надає американського способу життя «магнетичну» привабливість, чим полегшує вплив американської масової культури на духовне життя молодого покоління різних країн, змінюючи їх культурні цінності, соціальну мораль , споживчі смаки, матеріальні запити і сексуальну поведінку. Активна популяризація американського міфу про безмежні умовах для самореалізації та особистого благополуччя, констатує ідеолог глобалізації, сприяє уніфікації способів розваг, набувальною інстинктів і інтересів молодого покоління; формує у

  них єдність смаків щодо американських фільмів, телевізійних серіалів, модних компактних дисків, рок-музики, цифрових ігор, джинсів і т.д. Все це ще більшою мірою полегшує занурення молоді різних країн, та й не тільки її, в культурні стандарти американського способу життя, за допомогою яких формується американський погляд на те, що відбувається в світі, в тому числі і в рідній країні, події.

  При цьому, будучи досить об'єктивним вченим, З. Бжезінський переконаний, що невибаглива американська масова культура формує у людей не якусь високу культуру, а то, що він назвав «тіттітейнментом». Більшістю експертів придумана З. Бжезинським комбінація з слів «tits» і «entertainment» сприймається як поняття, що означає таке поєднання розваг, яке повинно прикрашати безрадісне існування і «підтримувати зневірене населення світу у відносно доброму гуморі» [3].

  Оскільки такий культурний рівень значної частини населення світу влаштовує З. Бжезинського, він позитивно оцінює наслідки кумулятивного ефекту американської масової культури, що виражається в підриві в багатьох куточках світового простору національної історії, руйнуванні рідної мови, стирання історичної пам'яті, розпливчастості релігійної ідентичності і переоцінці етнокультурного самосвідомості. Ініційовані США культурні зміни в інших країнах вступають в конфлікт з існуючою в них традиційної стабільністю, підриваючи основи соціального порядку і приводячи до політичної дестабілізації.

  У той же час політолог застерігає американський уряд, що оскільки значна частина населення світу стикається з американською масовою культурою не так особисто, скільки віртуально, то культура стає лише засобом культурного спокуси, який викликає у людей соціальні амбіції, нездійсненні для більшості з них: «число невдах неминуче перевищує число домоглися успіху ». В результаті, усвідомлення широкими масами складності досягнення матеріального благополуччя збуджує у них почуття заздрості, обурення, ворожість і робить їх чутливими до емоційного потенціалу націоналізму, соціального радикалізму і релігійного фундаменталізму.

  Оскільки, на думку З. Бжезинського, культурні глобалізаційні механізми вже настільки «закрутилися», що зупинити їх неможливо, та й не потрібно, Америці необхідно мати на увазі, що інтенсивність цих негативних почуттів пропорційна ступеню присутності американської масової культури в загальнонаціональній культурі інших країн. І тому безпеку Америки залежить від того, чи зможе вона заспокоїти цю бурю. Але, незважаючи на реальні і потенційні виклики і загрози, США, на переконання дослідника, може отримати політичну вигоду зі свого поширюється по всьому світу культурного впливу.

  Така картина утвореного американської масовою культурою глобального культурного виру, втягує людини в «тіттітейнмент» і одночасно ставить його в епіцентр деструктивних соціокультурних процесів. Описана в 2004 році З.Бжезинським в роботі «Вибір: світове панування чи глобальне лідерство» взаємозв'язок глобалізації, культури і людини знайшла повне втілення в реальності. Це повсюдне поширення тероризму: філії так званої «глобальної терористичної мережі» Аль-Каїда знаходяться більш ніж в 60 країнах світу, в її лавах числиться до 40-50 тис. Бойовиків різних національностей і релігій [4]. Тероризм стає більш технологічні і масштабніше, більш жорстоким і агресивним. Якщо в 2016 р в світі було скоєно 1787 терактів [5], то в 2017 р.- 8584 [6]. В результаті відповідно загинули понад 13,7 і 18,7тис. чол., постраждали понад 16,6 і 19,4 тис. чол. На європейському континенті відроджується неонацизм. Спостерігається сплеск ксенофобських і расистських інцидентів на тлі міграційного кризи в Європі [7]. Розширюється географія країн, для яких актуальна соціально-політична нестабільність [8].

  висновок

  У висновку хотілося б відзначити, що глобальна культурна революція, тиражується Америкою через найрізноманітніші канали: англійська мова, Інтернет, фільми, музику, товари масового споживання, - уніфікує культурні цінності і мотиви поведінки людини, його споживчі інтереси і цілі в житті. Але оскільки глобалізація символізує «моральну глухоту і байдужість до проявів соціальної несправедливості», нерідко людина не може досягти основної мети - самореалізації та особистого збагачення і стає духовно вразливим, культурно дезорієнтованим, емоційно і поведінково нестійким. І якщо світова спільнота і, перш за все, експертне: наукове, культурне та політичне співтовариство - не усвідомлює виклики і загрози «глобальної культурної революції» і не визначить бар'єри для їх нейтралізації, то активізація націоналізму, радикалізму і релігійного фундаменталізму триватиме з усіма дестабілізуючими для людства і соціального світу наслідками.

  фінансування

  Публікація підготовлена ​​в рамках реалізації ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекту АААА-А19-119011190170-5.

  Конфлікт інтересів

  Не вказано.

  Funding

  This work was conducted within the framework of the implementation of the government contract of the Russian Academy of Sciences for 2019 project No. AAAA-A19-119011190170-5.

  Conflict of Interest

  None declared.

  Список літератури / References

  1. Алієва О.Г. Криза національних культур в епоху глобалізації [Електронний варіант] / О.Г.Аліева, О.В. Саввіна, М.В. Моісеєнко // Вісник РУДН.- Сер. Філософія.- 2014. - № 2 (90) - URL: http://journals.org.uadn.org.ua/philosophy/article/viewFile/11447/10877 (дата звернення 20.03.2019).

  2. Бжезинський З. Вибір: світове панування чи глобальне лідерство [Електронний варіант] / З. Бжезінскій.-М .: Міжнародні відносини. 2006. URL: https://lib.sale/geopolitika/estestvennaya-doktrina-globalnoy-61887 -61904.html (дата звернення 20.03.2019).

  3. Нова модель - це світ 20:80 [Електронний варіант] // Мидгард-ІНФО.- 2010.- 9 лютого. - URL: https://via-midgard.com/news/1823-novaya-model-yeto-mir-2080.html (дата звернення 20.03.2019)

  4. Розанов А. С. Міжнародний тероризм як глобальна проблема сучасності [Електронний варіант] / А.С. Розанов // Век глобалізаціі.- -2012 №2 (10) .- URL: https://www.socionauki.org.ua/iournal/articles/147958/ (дата звернення 20.03.2019)

  5. Статистика тероризму в світі [Електронний варіант] - URL: http://medinstitut.org/spbmsi_docs/sveden/document/bezopasnost/antiterror/statistika_terrorizma_v_mire.pdf (Дата звернення 20.03.2019)

  6. Миклашевская А. Держдеп США опублікував доповідь про тероризм [Електронний варіант] / А. Миклашевская // Коммерсант'.- 2018.- 20 декабря.- URL: https://www.kommersant.org.ua/doc/3746178 (дата звернення 20.03 .2019).

  7. Неонацизм - небезпечний виклик правам людини, демократії та верховенства права [Електронний варіант] // Доповідь МЗС України.- URL: http://www.mid.org.ua/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/neonacizm-opasnyj- vyzov-pravam-celoveka-demokratii-i-verhovenstvu-prava (дата звернення 20.03.2019).

  8. Шаррель М., де Вержес М., Есканд Ф. Сучасний світ: зростання нерівності і політична нестабільність [Електронний варіант] / М. Шаррель, М. де Вержес, Ф. Есканд.- URL: https://inosmi.org.ua /economic/20171215/241015247.html (дата звернення 26.03.2019).

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Aliyeva O.G. Krizis natsional'nykh kul'tur v epokhu globalizatsii [The crisis of national cultures in the era of globalization] [Electronic resource] / O.G.Aliyeva, O.V. Savvina, M.V. Moiseyenko // Vestnik RUDN.- Ser. Filosofiya.-2014. - № 2 (90) - URL: http://journals.org.uadn.org.ua/philosophy/article/viewFile/11447/10877 (accessed 20.03.2019). [In Russian]

  2. Bzhezinskiy Z. Vybor: mirovoye gospodstvo ili global'noye liderstvo [Choice: world domination or global leadership] [Electronic resource] / Bzhezinskiy.- M .: Mezhdunarodnyye otnosheniya. 2006. URL: https://lib.sale/geopolitika/estestvennaya-doktrina-globalnoy-61887 -61904.html (accessed 20.03.2019). [In Russian]

  3. Novaya model '- eto mir 20:80 [The new model is the world of 20:80] [Electronic resource] // Midgard-INFO.- 2010.9 fevralya. - URL: https://via-midgard.com/news/1823-novaya-model-yeto-mir-2080.html (accessed 20.03.2019). [In Russian].

  4. Rozanov A. S. Mezhdunarodnyy terrorizm kak global'naya problema sovremennosti [International terrorism as a global problem of modernity] [Electronic resource] / A.S. Rozanov // Vek globalizatsii.- -2012 №2 (10) .- URL: https://www.socionauki.org.ua/journal/articles/147958/ (accessed 20.03.2019). [In Russian]

  5. Statistika terrorizma v mire [Statistics of terrorism in the world] [Electronic resource] - URL: http://medinstitut.org/spbmsi_docs/sveden/document/bezopasnost/antiterror/statistika_terrorizma_v_mire.pdf (accessed 20.03.2019). [In Russian]

  6. Miklashevskaya A. Gosdep SSHA opublikoval doklad o terrorizme [The US State Department published a report on terrorism] [Electronic resource] / A. Miklashevskaya // Kommersant ".- 2018.- 20 dekabrya.- URL: https: // www .kommersant.org.ua / doc / 3746178 (accessed 20.03.2019). [in Russian].

  7. Neonatsizm - opasnyy vyzov pravam cheloveka, demokratii i verkhovenstvu prava [Neo-Nazism - a dangerous challenge to human rights, democracy and the rule of law] [Electronic resource] // Doklad MID Rossii.- URL: http: // www .mid.org.ua / diverse / - / asset_publisher / zwI2FuDbhJx9 / content / neonacizm-opasnyj-vyzov-pravam-celoveka-demokratii-i-verhovenstvu-prava (accessed 20.03.2019). [In Russian].

  8. Sharrel 'M., de Verzhes M., Eskand F. Sovremennyy mir: rost neravenstva i politicheskaya nestabil'nost' [The Modern World: Rising Inequality and Political Instability] [Electronic resource] .- M. Sharrel ', M. de Verzhes, F. Eskand.- URL: https://inosmi.org.ua/economic/20171215/241015247.html (accessed 20.03.2019). [In Russian].


  Ключові слова: СУЧАСНА ЛЮДИНА / ГЛОБАЛЬНА КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ / АМЕРИКАНСЬКА МАСОВА КУЛЬТУРА / УНІФІКАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ / ТЕРОРИЗМ / MYTHOLOGIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS / CULTURAL CODE / ANOMICITY / COHESION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити