У роботі приведена гіпотеза впливу штучних випарів на круговорот води в природі і клімат земної кулі. Кількісно оцінено внесок штучного випаровування на структуру і складові кругообігу води. Наведено пояснення причин частих природних стихійних лих, спостерігаються в даний час. Висловлено думку про роль вуглекислого газу в зміні клімату на нашій планеті. Пропонуються заходи щодо зниження штучного випаровування, економії споживаної води, зменшення шкоди від антропогенного впливу на навколишнє середовище, відновленню природного кругообігу води в природі.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Халідуллін Олег Ханишевіч, Дускаев Касим Коянбаевіч


Man and the water cycle in nature

The paper presents a hypothesis of the influence of artificial vapors on the water cycle in nature and the climate of the globe. The contribution of artificial evaporation to the structure and components of the water cycle is quantified. The explanation of the causes of frequent natural disasters observed at the present time is given. The view was expressed about the role of carbon dioxide in climate change on our planet. Measures to reduce artificial evaporation, to save water consumption, to reduce the damage from anthropogenic impact on the environment, to restore the natural circulation of water in nature are proposed.


Область наук:

 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Наука без кордонів


  Наукова стаття на тему 'ЛЮДИНА І Кругообіг води в природі'

  Текст наукової роботи на тему «ЛЮДИНА І Кругообіг води в природі»

  ?Наук з держ

  УДК 504.06

  ЛЮДИНА І Кругообіг води в природі

  Халідуллін Олег Ханишевіч, науковий співробітник, Дускаев Касим Коянбаевіч, кандидат технічних наук, професор, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі, Алмати, Республіка Казахстан

  У роботі приведена гіпотеза впливу штучних випарів на круговорот води в природі і клімат земної кулі. Кількісно оцінено внесок штучного випаровування на структуру і складові кругообігу води. Наведено пояснення причин частих природних стихійних лих, які спостерігаються в даний час. Висловлено думку про роль вуглекислого газу в зміні клімату на нашій планеті. Пропонуються заходи щодо зниження штучного випаровування, економії споживаної води, зменшення шкоди від антропогенного впливу на навколишнє середовище, відновленню природного кругообігу води в природі. Ключові слова: кругообіг води; штучне випаровування; атмосфера; зміна клімату; вуглекислий газ; природні стихійні лиха; економія споживання води; адаптація до змін клімату.

  MAN AND THE WATER CYCLE IN NATURE

  Halidullin Oleg Hanyshevich, research worker, Duskaev Kasym Koyanbaevich, PhD (Cand. Tech. Sci.), Professor, Al-Farabi University (KazGU), Almaty, Republic of Kazakhstan

  The paper presents a hypothesis of the influence of artificial vapors on the water cycle in nature and the climate of the globe. The contribution of artificial evaporation to the structure and components of the water cycle is quantified. The explanation of the causes of frequent natural disasters observed at the present time is given. The view was expressed about the role of carbon dioxide in climate change on our planet. Measures to reduce artificial evaporation, to save water consumption, to reduce the damage from anthropogenic impact on the environment, to restore the natural circulation of water in nature are proposed.

  Keywords: water cycle; artificial evaporation; atmosphere; climate change; carbon dioxide; natural disasters; water consumption savings; adaptation to climate change.

  Для цитування: Халідуллін О. Х., Дускаев К. К. Людина і круговорот води в природі. // Наука без кордонів. 2018. № 3 (20). С. 96-102.

  Відомо, що за період з 2010 по 2016 рр. частота стихійних лих зросла на 46%. Всього на планеті в 2016 р було відзначено 797 таких подій [1].

  Кожен родючий гектар землі містить 20 тонн підземної живності [2], яка разом з рослинами і наземної биотой переробляє воду, повертаючи в атмосферу свій «звіт» у вигляді особливої ​​структури видихається пара, випаровування виділень в досить помірній дозі.

  Розроблений природою механізм кругообігу води складався з декількох основних взаємозалежних і безумовних процесів: концентрація парів води і рух в хмарах; конденсація і випадання опадів у заданих місцях; насичення ґрунту; розчинення мінеральних мікроелементів, солей, що розкладаються біоматеріалів; рух і перетворення води в харчових ланцюжках; випаровування і рух до хмар.

  Кожна молекула цього пара має свою, суто індивідуальну, структуру. І ці структури має бути, сильно відрізняються від молекул води, що випаровується з асфальту або від висихає чашки. Мільярди років біологічно структурована субстанція, зібрана в атмосфері з парів органічних випарів живих істот і рослин, створювала чітку програму розподілу і розкладу випадання опадів.

  Ми руйнуємо круговорот води шляхом зміни випарів. Інтенсивно знижуємо елемент руху води через біоту і збільшуємо концентрацію парів води в хмарах і опадах, через пряме випаровування без виконання водою своїх призначень на суші.

  Людина відняв у суші 63% на ріллі, водосховища, звалища, заасфальтував

  площі міст і доріг, причому 2/3 з цього було знищено в XX в. [3]. Воду ми перетворили в робочий реагент, змусивши її вирощують турбіни, носити тепло, мити і сушити все, чим користується людина від миття рук до випарів від охолодження реакторів атомних електростанцій. Техногенні процеси, пов'язані з водою - насоси, турбіни, трубопроводи, а також нагрівання, хімічні, фізичні та будь-які інші дії - змінюють її природну структуру. Обсяги таких вод легко можна уявити, якщо подумки підсумувати те, що проходить через лопатки турбін гідроелектростанцій всього світу, всіх водопроводів. До цього можна додати вологу повітря, засвоюється всіма двигунами, компресорами і безліччю інших механізмів.

  Багато досліджень показують, що вода має структуру, і вона змінюється в залежності від впливів на неї, наприклад: Вадим Деружинський [4]: ​​Безсумнівно, мертвою водою є водопровідна ... ».

  Експериментально доведено, що вода також є системою, що самоорганізується [5]. У кругообігу вод через атмосферу і грунт вона проходить певний цикл перетворень. Зміни, що відбуваються в воді в результаті зовнішніх впливів, стійкі в часі і змінюють свою структуру в заданому режимі. Це означає, що вода «пам'ятає» фізичний або хімічний вплив.

  Питання «пам'яті» води є надзвичайно цікавим. Перші дослідження, пов'язані з «інформативність» води, були проведені Дерягиним і Чураєвим (1971). Стійкість результатів у часі після «активізації» змінним магнітним полем і при електролізі крізь фільтр-нуклеопор

  були розглянуті Міненко (1981) і Євсєєвим (1982) [6]. Проведено дослідження змін в спектрі природної води як функції часу (Антонов зі співавторами, 1995). У сучасній науці питання про те, як довго зберігається інформація водними молекулами, є дискусійним. З іншого боку, вода володіє цілим рядом виняткових властивостей, що дозволяють їй зберігати і поширювати інформацію в результаті зовнішнього фізичного або хімічного фактора впливу (д-р Ігнатов) [7].

  Виходячи з цих досліджень, можна продовжити міркування і припустити, що такі води несуть в хмари різноманітні структури від кожного індивіда, живої істоти, кожної рослини.

  У складі повітря завжди є пари води, вони проходять через циліндри працюючих двигунів внутрішнього згоряння, компресорів, топки печей, де нагріваючись на сотні градусів, викидаються в атмосферу з перекрученою структурою. Скільки таких механізмів у всьому світі? Особливо вологим є повітря в хмарах, через які регулярно проходять авіалайнери з турбінними і реактивними двигунами. Такі ж обсяги повітря спалюють морські теплоходи, двигуни яких вбирають вологе повітря поверхні океанів, локомотиви залізниць в цілодобовому режимі.

  У зимовий час людина розробляє величезні площі по очищенню доріг і площ міст та інших поверхонь від снігу. Ущільнюється сніг колесами і снегоуборкі також ламає структуру кристалів снігу. Цей сніг також випаровується, несучи в небо зруйновану структуру.

  Невідомо, що відбувається з парами вод зруйнованої структури в хмарах, але передбачається, що зміна саме якості хмар вплинуло на механізм атмосферних явищ. З'явився круговорот штучних випарів, щодня

  зростаючий з новими технологіями, зростанням комфортності людини, підвищенням продуктивності всіх видів виробництв.

  Досліджень у цьому напрямку немає. Припущення вимагає доказів, але те, що штучні випаровування, наростають обсягами і швидкістю обороту між атмосферою і грунтом, сумнівів немає.

  Припущення того, що вуглекислий газ створив парникову ковдру також не доведене. Це всього лише припущення, гіпотеза, підтримана більшістю вчених. Чому пари води не утворюють тонку плівку в атмосфері, а вуглекислий газ утворив таку оболонку і не пропускає тепло в космос або відображає сонячне випромінювання? Може бути, СО2 також переміщається вітром у вигляді невидимих ​​хмар і ніякого парника над планетою не існує?

  Відомо, [8], що: «З початку XX в., За оцінками експертів ООН, збільшення викидів СО2 становила від 0,5 до 5% в рік. В результаті за останні сто років тільки за рахунок спалювання палива в атмосферу надійшло 400 млрд. Т вуглекислого газу ».

  Щорічно люди безповоротно забирають з річок та озер приблизно 2000 куб. км прісної води, що становить близько 5% стоку річок земної кулі [9]. Щорічно! Вся ця вода потім через каналізацію і випаровування йде в атмосферу без органічних змін.

  В одному куб. км міститься 1000 х 1000 х 1000 = 1000000000 або 1 млрд куб. м. Множимо на 2000 і отримуємо 2 трлн куб. м. або 2 трлн тонн води. Вважаємо, що вся ця вода в балансі кругообігу. Стільки ж її піднімається в атмосферу. Тому 400 млрд тонн СО2 в 100 років або 4 млрд. Т на рік - це 0,2% в складі випарів. Слід додати до цього ще обсяги вод природних випарів біоти, її залишилося 100 - 63 = 37%. Цей відсоток стрімко зменшується з розвитком виробництва. Що і підтверджується спра-

  вочной даними [10]: «Земна атмосфера в великій мірі є продуктом живуть в ній організмів. Приблизний склад атмосфери Землі: 78,08% азоту, 20,95% кисню, змінюється кількість водяної пари (в середньому близько 1%), 0,93% аргону, 0,038% двоокису вуглецю, і невелика кількість водню, гелію, інших благородних газів і забруднювачів ». Ось це - «в середньому близько 1%» - давно застаріла цифра і потребує уточнення. За вуглекислого газу порахували і визначили: від 0, 038 до 0,2%. Необхідне проведення таких же досліджень за випаровуванням.

  У води ми забрали її найважливіша ланка, функцію - перетворення в органіці. Гігантські маси води повертаються в атмосферу без природних структурних перетворень. Випари води з асфальту, парогенераторів, з чайників і висихає посуду є штучними випарами. Природою вони не передбачені. Як всяка зміна кількості, видозміна випарів призводить до нової якості. Підвищення обсягів і швидкостей випарів в світовому масштабі призвело до стихійних лих, інтенсивність і частота яких збільшуються з кожним роком і ведуть до знищення життя на планеті. І воно, знищення, вже почалося. В [11]: «Вчені констатують: багато видів рослин, тварин, птахів і комах зникають з лиця нашої планети в 1 000 разів швидше природного рівня. Це означає, що ми втрачаємо від 10 до 130 видів кожен день ». В [12]: «Підрахований авторами дослідження економічних збитків від природних катастроф склав сім трильйонів доларів. До своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши дані про 35 тисяч природних катастроф, що сталися за останні сто років, які привели до загибелі понад восьми мільйонів чоловік ».

  Адаптація до змінюється клімату може продовжити агонію планети на день, рік, нехай навіть на десятиліття. Боротьба з вуглекислим газом, перехід на «зелені технології», альтернативні джерела енергії - все це необхідні, але далеко недостатні заходи. Схоже на рух дірявий човен з пасажирами, які вичерпують воду. А пробоїна в човні все збільшується. Треба зрозуміти і прийматися за закриття пробоїни - повернути природі здатність історичної саморегуляції. Кругообіг води в природі повинен бути від органічних випарів, але не від штучних.

  Обсяги штучних випарів величезні і наростають кожен день з високою швидкістю. Порівняйте, що випарується швидше - вода з асфальту або з грунту? Якщо вилити по відру води туди і сюди.

  Кожен день в різних районах планети відбуваються повені. Це реакція води на ставлення до неї людини в єдиній ланцюга перетворень. Безробітна вода, багаторазово потрапляє в скорочений кругообіг - аномальна вода, проявляє свої невідомі нам нові якості. Збираючись у величезні хмари, бешкетує тайфунами, циклонами, штормами, виливається масованими опадами, переповняючи річки, шукає собі роботу - вихід на грунт, попереджає нас. Створює нові атмосферні явища, від яких формуються погода і клімат.

  Таким чином, визначено дійсне джерело антропогенного впливу на клімат - штучні випаровування. Діалектично, підвищення обсягів і швидкості випарів перейшло в нову якість: нова атмосферного середовища небачених раніше властивостей. Сконцентровані в краплі і утворюють непроникні шари хмарності підвищених обсягів перепиняють взаємообмін енергії між космосом і землею, змінюють клімат по невідомому нам алгоритму.

  Необхідні невідкладні дослідження і докази запропонованого напрямку. На їх основі передбачається розробка нової глобальної концепції, стратегії і тактики, переосмислення всім населенням планети суті руйнування природного кругообігу. Для збереження довкілля для наших нащадків треба вже зараз починати відновлення природного випаровування від рослин і тварин - основи світобудови.

  Основні елементи нової концепції

  Необхідно повністю переглянути стратегію розвитку електроенергетики. Повна заборона проектування і будівництва нових гребельних електростанцій із затопленням прирічкових ареалів. Борючись з емісією вуглекислого газу, уряди багатьох країн проектують і будують безліч нових гідроелектростанцій. Це ще більше збільшує штучні випаровування. Старіючі греблі багатьох гідроелектростанцій вимагають реконструкції та ремонту. Сильне наголос струменів води про лопатки турбін руйнує структуру води. Потрібні дослідження в цьому напрямку, які повинні виявити вплив таких структур на випаровування.

  Наявні греблі гідроелектростанції можна поступово перетворити в бесплотинной зі збереженням генерування електроенергії. Відомості про такі цікаві конструкціях є [13].

  Сьогодні необхідно впровадження тотальної економії витрати води. У зв'язку з цим, потрібно переглянути всі виробничі і комунальні процеси, пов'язані з використанням води для перекладу водоспоживання в замкнуті цикли. Наприклад, чому змивання в унітазах виробляють найчистішої питною водою. Повинні бути можливості використання тут відпрацьованої води, наприклад, після вмивання.

  Актуальним є реконструк-

  ція землеробства, перехід до безвідвальної оранки, крапельному зрошенню, органічного землеробства. Ізраїль освоює пустелі, вирощуючи овочі та фрукти на експорт в природних умовах, багато в чому схожих на регіон Центральної Азії.

  Повсюдно необхідно домагатися припинення засмічення грунту звалищами і відвалами, рекультивація існуючих відвалів. Створення безвідходних технологій, як в скандинавських країнах.

  Дієвим способом економії води буде скорочення мийки водою всього, що миється і висушується. Необхідно розробляти нові способи сухого чищення предметів і поверхонь, наприклад, автомобілів, асфальтних покриттів і доріг.

  Зовнішнє озеленення будівель і споруд не витратне, але ефективний захід. Стіни і дахи будинків і всіх споруд можуть бути покриті рослинністю. Є такі будинки і споруди, [14]. Новий напрямок - рослинність може бути овочевий і фруктової. Щоб кожен будинок міг забезпечити своє населення власною продуктом.

  У зв'язку з високим ступенем освоєності території назріло поступовий перехід до підземного і підводного будівництва: починаючи з розробки руд, збагачення, плавки, отримання готового продукту - все це можна робити під землею, у вироблених просторах. Якщо це метали, то на поверхню вивозиться металопрокат. Якщо це нафта, то на поверхню піднімається тільки паливо. Якщо це уран, то виводиться електроенергія. Всі види виробництва повинні бути розташовані під землею. А потім і все інше, аж до житла. Відомо безліч торгових площ і метро в багатьох великих містах. Є реальні проекти підводних і підземних міст, наприклад [15]. Відомі підземні теплиці, де цілий рік вирощується овочі і фрукти. по матері-

  алам The New York Times сучасні багатії Америки і Європи вже готують підземне житло і села з басейнами, кінотеатрами, ігровими залами, садами на гідропоніці, трамваями.

  Можна сформулювати основний висновок, що тільки загальна мобілізація в реалізації запропонованих заходів може повернути природні випаровування і природний кругообіг води - основи світобудови. Тільки так можна повернути комфортний клімат на нашій планеті.

  Звичайно, все це не робиться раптом, відразу. Але в розумних масштабах людство повинно поступово прийти до цього. І наш обов'язок залишити нашому потомству

  нормальний клімат, нормальну погоду, виключити стихійні лиха.

  Запропонована гіпотеза потребує доведення, досліджень.

  Офіційно визнана гіпотеза про підвищення вуглекислого газу в парниковому ковдрі також не доведена і перетворилася в догму. Погоня за зниженням СО2 відволікає світове співтовариство від справжніх причин зміни клімату і веде до загибелі всього живого на планеті. Необхідно термінове співробітництво нових фахівців, які побачать ідею і організують похід проти догми. Планета наша потребує порятунку [16].

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Клімат розхитався: далі буде ще гірше [Електронний ресурс]. Режим доступу: https: // news.rambler.ru/articles/38301979-klimat-rasshatalsya-dalshe-budet-esche-huzhe/ (дата звернення: 20.02.2018).

  2. Основи природного землеробства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://smoldacha.ru/ osnovy_prirodnogo_zemledeliya.html (дата звернення: 20.02.2018).

  3. Руйнування природних екосистем [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // geographyofrussia.com/razrushenie-estestvennyx-ekosistem/ (дата звернення: 20.02.2018).

  4. Вода жива і мертва [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://secret-r.net/arkhiv-publikatsij/6-1998-2006/voda-zhivaja-i-mertvaja (дата звернення: 20.02.2018).

  5. «Пам'ять» води і зародження живої матерії. Біорезонансні ефекти [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.cawater-info.net/all_about_water/?p=1921 (дата звернення: 20.02.2018).

  6. Місто Нитва [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nitva.narod.ru/prilojenie/ nauka / fizika / ignatov_i_vodaOsnovaVsego.htm (дата звернення: 20.02.2018).

  7. Гнат Ігнатов, Олег Мосін. Зародження життя і живої матерії в гарячій мінеральній воді [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.medicalbiophysics.bg/ru/water_ memory.html (дата звернення: 20.02.2018).

  8. Посилення парникового ефекту в індустріальну епоху [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kazedu.kz/referat/111525/2 (дата звернення: 20.02.2018).

  9. Людина і гідросфера [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.erudition.ru/ referat / ref / id.48920_1.html (дата звернення: 20.02.2018).

  10. Атмосфера. Вікіпедія [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic. nsf / ruwiki / 6330 (дата звернення: 20.02.2018).

  11. 25 видів тварин, що знаходяться на межі вимирання [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://terramia.ru/chelovek-i-priroda/25-vidov-zhivotnyh-nahodyashhihsya-na-grani-vymiraniya/ (дата звернення: 20.02.2018).

  12. Оцінено економічний збиток від стихійних лих за останні сто років [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://lenta.ru/news/2016/04/19/losses/ (дата звернення: 20.02.2018).

  13. Інформоград - 2018 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //www.informograd.narod. ru (дата звернення: 20.02.2018).

  14. У тропічному лісі: еко-вілла з натуральної зеленої торф'яної дахом [Електронний ресурс].

  Режим доступу: http://www.novate.ru/blogs/070116/34482/ (дата звернення: 20.02.2018).

  15. Приголомшливі проекти підводних міст майбутнього [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://gearmix.ru/archives/2174 (дата звернення: 20.02.2018).

  16. Фомічов А. Н. Про наукові обгрунтуваннях концепцій екологічного розвитку [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/10/20/1214791094/Fomichev. pdf (дата звернення: 20.02.2018).

  REFERENCES

  1. Klimat rasshatalsia: dal'she budet eshche khuzhe [The climate is shattered: further will be even worse]. Available at: https://news.rambler.ru/articles/38301979-klimat-rasshatalsya-dalshe-budet-esche-huzhe/ (accessed 20 February 2018).

  2. Osnovy prirodnogo zemledeliia [Basics of natural farming]. Available at: http://smoldacha.ru/ osnovy_prirodnogo_zemledeliya.html (accessed 20 February 2018).

  3. Razrushenie estestvennykh ekosistem [Destruction of natural ecosystems]. Available at: http: // geographyofrussia.com/razrushenie-estestvennyx-ekosistem/ (accessed 20 February 2018).

  4. Voda zhivaia i mertvaia [Water alive and dead]. Available at: http://secret-r.net/arkhiv-publikatsij/6-1998-2006/voda-zhivaja-i-mertvaja (accessed 20 February 2018).

  5. «Pamiat '» vody i zarozhdenie zhivoi materii. Biorezonansnye effekty [ "Memory" of water and the origin of living matter. Bioresonance effects]. Available at: http://www.cawater-info.net/all_ about_water /? P = 1921 (accessed 20 February 2018).

  6. Gorod Nytva [Nytva city]. Available at: http://www.nitva.narod.ru/prilojenie/nauka/fizika/ ignatov_i_vodaOsnovaVsego.htm (accessed 20 February 2018).

  7. Ignat Ignatov, Oleg Mosin. Zarozhdenie zhizni i zhivoi materii v goriachei mineral'noi vode [Origin of life and living matter in hot mineral water]. Available at: http://www.medicalbiophysics.bg/ru/ water_memory.html (accessed 20 February 2018).

  8. Usilenie parnikovogo effekta v industrial'nuiu epokhu [Strengthening the greenhouse effect in the industrial era]. Available at: https://www.kazedu.kz/referat/111525/2 (accessed 20 February 2018).

  9. Chelovek i gidrosfera [Man and hydrosphere]. Available at: http://www.erudition.ru/referat/ref/ id.48920_1.html (accessed 20 February 2018).

  10. Atmosfera. Vikipediia [Atmosphere]. Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6330 (accessed 20 February 2018).

  11. 25 vidov zhivotnykh, nakhodiashchikhsia na grani vymiraniia [25 species of animals on the verge of extinction]. Available at: http://terramia.ru/chelovek-i-priroda/25-vidov-zhivotnyh-nahodyashhihsya-na-grani-vymiraniya/ (accessed 20 February 2018).

  12. Otsenen ekonomicheskii ushcherb ot stikhiinykh bedstvii za poslednie sto let [Estimated economic damage from natural disasters over the past hundred years]. Available at: https: // lenta. ru / news / 2016/04/19 / losses / (accessed 20 February 2018).

  13. Informograd - 2018 [Informograd - 2018]. Available at: http://www.informograd.narod.ru (accessed 20 February 2018).

  14. V tropicheskom lesu: eko-villa s natural'noi zelenoi torfianoi kryshei [In the rainforest: eco-friendly Villa with natural green peat roof]. Available at: http://www.novate.ru/blogs/070116/34482/ (accessed 20 February 2018).

  15. Potriasaiushchie proekty podvodnykh gorodov budushchego [Stunning projects of underwater cities of the future]. Available at: http://gearmix.ru/archives/2174 (accessed 20 February 2018).

  16. Fomichev A. N. O nauchnykh obosnovaniiakh kontseptsii ekologicheskogo razvitiia [About the science that underlies the concepts of ecological development]. Available at: http: //ecsocman.hse. ru / data / 2010/10/20/1214791094 / Fomichev.pdf (accessed 20 February 2018).

  Матеріал надійшов до редакції 01.03.2018 © Халідуллін О. Х., Дускаев К. К., 2018


  Ключові слова: Кругообіг води /WATER CYCLE /штучним випаруванням /ARTIFICIAL EVAPORATION /АТМОСФЕРА /ATMOSPHERE /ЗМІНА КЛІМАТУ /CLIMATE CHANGE /ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ /CARBON DIOXIDE /ПРИРОДНІ СТИХІЙНІ ЛИХА /NATURAL DISASTERS /ЕКОНОМІЯ СПОЖИВАННЯ ВОДИ /WATER CONSUMPTION SAVINGS /АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІН КЛІМАТУ /ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити