У цій статті на прикладі лексики області інформаційні технології і інтернет розглядається феномен використання в сучасному китайській мові нетипових для нього лексичних одиниць, що записуються алфавітом, а також різноманітних змішаних буквено-ієрогліфічних утворень. Підкреслюється вплив принципу мовної економії на поширення абревіатур і гібридів. Наводяться приклади аббревиации на основі піньінь, гомофонних та інших комбінованих слів, що використовуються в мережевої комунікації.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Бачурін В.В.


ALPHABETIC WORDS AND HYBRID EDUCATION IN CHINESE IT TERMINOLOGY AND INTERNET-LEXIS

The author in the article considers the phenomenon of the use of atypical lexical units written in the alphabet in the modern Chinese language, as well as various mixed alphabetic-hieroglyphic formations, of the field of information technology and the Internet. The influence of the principle of the linguistic economy on the distribution of abbreviations and hybrids is emphasized. The examples of abbreviations based on pinyin, homophonic and other combined words used in a communication network are given.


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'літерні СЛОВА І ГІБРИДНІ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКОЇ ІТ-ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ-лексики'

  Текст наукової роботи на тему «літерні СЛОВА І ГІБРИДНІ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКОЇ ІТ-ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ-лексики»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.75.9.050

  Літерні СЛОВА І ГІБРИДНІ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКОЇ ІТ-ТЕРМІНОЛОГІЇ І

  ІНТЕРНЕТ-лексики

  Наукова стаття

  Бачурін В.В. *

  Уральський державний університет шляхів сполучення, Єкатеринбург, Росія * Корреспондирующий автор (linguistics.dpt [at] yandex.ru)

  анотація

  У цій статті на прикладі лексики області інформаційних технологій і інтернет розглядається феномен використання в сучасній китайській мові нетипових для нього лексичних одиниць, що записуються алфавітом, а також різноманітних змішаних буквено-ієрогліфічних утворень. Підкреслюється вплив принципу мовної економії на поширення абревіатур і гібридів. Наводяться приклади аббревиации на основі піньінь, гомофонних та інших комбінованих слів, що використовуються в мережевої комунікації.

  Ключові слова: інформаційні технології, термінологія, мова інтернет, літерні слова, абревіатури, гібридне словотвір, гомофонія, китайську мову.

  ALPHABETIC WORDS AND HYBRID EDUCATION IN CHINESE IT TERMINOLOGY AND INTERNET-LEXIS

  Research article

  Bachurin V.V. *

  Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, Russia

  * Corresponding author (linguistics.dpt [at] yandex.ru)

  Abstract

  The author in the article considers the phenomenon of the use of atypical lexical units written in the alphabet in the modern Chinese language, as well as various mixed alphabetic-hieroglyphic formations, of the field of information technology and the Internet. The influence of the principle of the linguistic economy on the distribution of abbreviations and hybrids is emphasized. The examples of abbreviations based on pinyin, homophonic and other combined words used in a communication network are given.

  Keywords: information technology, terminology, Internet language, literal words, abbreviations, hybrid word-formation, homophones, Chinese.

  Сучасний науково-технічний прогрес і процеси глобалізації збільшили вплив зовнішніх факторів на розвиток мовних систем. Потреба в заповненні прогалин в лексиці, в створенні і розвитку комплексних термінологічних систем, здійснення нових форм комунікації, породжує велику кількість неологізмів, при цьому деякі з них можуть створюватися за невластивим конкретної мови словотворчих моделях. На цьому етапі китайську мову зіткнувся з проблемами освоєння буквених і гібридних лексичних одиниць, а також розвитку лексичних підсистем, які обслуговують особливі види дискурсу і дискурсивної практики.

  Значний приплив і високу динаміку утворення нової лексики в китайській мові демонструє багатокомпонентна область, пов'язана з інформаційними технологіями та інтернет. Вивчення комп'ютерної лексики китайської мови стає все більш актуальним у зв'язку з масовим характером онлайн-комунікації. (На сьогоднішній день кількість користувачів інтернет в КНР перевищив 772 мільйона чоловік [1]). В процесі повсюдного застосування комп'ютерів і мережі інтернет колись спеціалізовані терміни стають частиною повсякденної мови, а інтернет-лексика і особливості спілкування в мережі проникають в інші сфери життя.

  У цьому дослідженні з метою вивчення складу і особливостей лексики області інформаційних технологій і інтернет були використані спеціалізований комп'ютерний словник [2] і глосарій [3], а також матеріал блогів програміста ресурсу China Software Developer Network [4], майданчики онлайн-торгівлі від Alibaba Group [5], обговорень на порталі Baidu [6] та інших інтернет-форумів. Вивчення словникового складу сфери інформаційних технологій дозволяє виділити ряд основних моментів.

  Формування ключової комп'ютерної термінології в китайській мові відбувається під впливом англійської як міжнародної мови ІТ розробок і стандартів. Аналіз словникових лексем свідчить про економію номінативних засобів і розвитку нових значень китайськими словами, що спрощує процес перенесення англомовних термінологічних мікросистем в китайську мову, наприклад, назв базових елементів графічного інтерфейсу і команд: window > ШР chuangkou, folder > wenjianjia, save > baoran, rename > chongmingming, cancel >

  qflxiao, copy > M® fuzhi, paste > ййй niantie, cut > ЩЩ jianqie, help > bangzhU і т.д.

  Англійська мова також є основним джерелом різного роду запозичень:

  - фонетичних, відтворюють звукову оболонку іноземного слова ієрогліфами (Boolean > ^^ bU'er, Intel > yingte'er, bit > bite);

  - семантичних: отриманих в результаті структурного калькування (packet transfer procedure

  bao chuanshu chengxU (пакет + передача + процедура), installation process > ^ ШШШ anzhuang jincheng (установка + процес), Bluetooth > lanya (синій + зуб)), етимологічного калькування (computer > diannao (досл. електрику + мозок), cookie > АШ ^^ ЩШ xiaoxing wenzi dang'an (малий + текстовий + файл), applet > ШШЯМ ^

  112

  wei yingyong chengshi (мікро + використовувати + програма), інший варіант ЬШ ^ xiao chengxu (малий + програма)), або з'єднання двох вищеназваних методів (recompile > Шшшш chongxin bianyi (заново + редагувати + переводити);

  - фонетико-семантичних (Trojan horse > teluoyi muma (Троя + дерев'яний + кінь), Ethernet > ДАІ yitaiwang ТАК (фонетичний елемент) + мережа). Детальніше див. [7].

  Всі вищевказані приклади використовують стандартні механізми освоєння іншомовних слів китайською мовою. Отримані в результаті терміни зовні не відрізняються від споконвічних китайських слів.

  Навпаки, поширення алфавітних слів і різного роду гібридних утворень стало новацією в китайській мові. Літерні слова і гібридні освіти не вписуються в силлабическое пристрій китайської мови, їх адаптація пов'язана з цілим рядом труднощів семантичного і фонетичного характеру. Аномалію даного явища і спроби нормування терміносистеми підтверджують відсутність буквених слів в комп'ютерному словнику [2] і незначна кількість їх (6 одиниць) в глосарії [3]: 3G шшшш - 3G video communications, 3G ШШШЁШЖ - 3G visual call technology, 4K ^ Н ^ Ф ^ ЙЖ - 4K live streaming technology, Wi-Fi ^ A ,? - Wi-Fi access point, Wi-Fi Wi-Fi hotspot, Wi-Fi ЩЯЙА - Wi-Fi Protected Access (WPA).

  При цьому аналіз текстів за професійним спрямуванням виявляє активне використання як повних буквених слів і гібридів, так і абревіатур на основі латинського алфавіту. Це назви корпорацій, торгових марок і моделей, комп'ютерних програм, технології, компоненти інформаційних систем і ін .: СЙ диск C, CPU ^ карта процесора, Android ^ fbBfiMMlOO розумні окуляри Android M100, US ^^ Ubuntu16.04 завантажувальна флешка Ubuntu16.04, 3Com драйвер пак для бездротової мережевої карти PCI,

  SamSung ^^ lJO ^ J2MEfrMAPI API-розширення платформи J2ME для серії Samsung, iOSSeIM ^ автоматичне оновлення iOS. Англійські терміни легко вбудовуються в китайські пропозиції (S ^ socket ^^^^ i® підключіть до сервера через роз'єм, K ^^ MftWASSSdemo Ай ^^ ШЖ фактично, він перетворюється в демоверсії чату), іноді створюючи креолізірованние граматичні форми (^^ fflnodejse ^ express web ^^, на цей раз використовуйте фреймворк Express Web для додатків Node.js - частка Щ de оформляє nodejs як препозитивне визначення в атрибутивної конструкції).

  Слід також відзначити і факт разнозначних вживання в аналогічних контекстах синонімів, створених за китайськими словотворчим моделям: CPU - chuliqi, app - ШДШ ^ yingyongchengshi, USB -

  shancunpan, IBM - ВР ^ йФШ ^ guojishangyejiqi, Apple - ^^ Pingguo, Lenovo Lianxiang, Sony suoni і т.д.

  Основною причиною використання алфавітних слів, і, особливо, абревіатур є прагнення до оптимізації мовного коду, охарактеризовані А.Мартіне як «принцип економії в мові», або «принцип найменшого зусилля» [8, С. 532]. Лексична одиниця, побудована з китайських складів, може бути дуже громіздкою, незручною для вимови і сприйняття: МШШ ^ -ШШШ gaosuhuanchongcunchuqi (Cache), xiaoxingjisuanj ixitongjiekou (SCSI, Small Computer System Interface), ЩШ ^ Ж ^ ШШШ. danzhilingliuduoshujuliu (SIMD, Single Instruction Multiple Data). Для програмістів і фахівців ІТ, геймерів і різних груп і користувачів мережі вживання алфавітних слів, абревіатур і гібридів також грає роль маркера приналежності до групи, є частиною под'язика професійного або інтернет-спільноти.

  Прагнення до оптимізації мовного коду набагато яскравіше проявляється в мові онлайн-спілкування (форуми і чати фахівців ІТ та різних користувачів мережі, WeChat і ін.), Ніж у власне термінологічної сфері, яка все ж досить консервативна. Китайська мова мережевої комунікації, що порушує усталені мовні норми і сміливо експериментує в області листи, лексики і граматики, справедливо розглядається дослідниками як «лінгвістична аномалія на тлі стандартного мови» [9, C. 134]. Він охоплює широкий спектр тематики та інтересів і використовується різнорідними групами користувачів, серед яких значне місце займають професіонали ІТ і комп'ютерні ентузіасти. Аналіз лексичного матеріалу дозволяє виділити ряд особливостей.

  По-перше, крім популярних англійських абревіатур, пов'язаних з технічними питаннями і інтернет-спілкуванням (BT - Bit Torrent, pw - password, sp - support, TTYL - talk to you later і т.д.) в мережевому мовою активно використовуються абревіатури на основі піньінь, що позначають:

  - учасників інтернет спілкування (LZ louzhu ША - власник, творець тред (досл. «власник будівлі, поверху») BZ: banzhu ША модератор інтернет-форуму);

  - дії, явища, специфічні посилання (KD: kengdie обманювати, нечесний, wl wanglian І ^ пошук партнера в інтернеті (досл. «мережева любов»), rt ruti «згідно заголовку», посилання на заголовок або предмет в онлайн-форумі);

  - звернення (GG gege ^^ «старший брат», JJ jiejie ШЖ «старша сестра», DD didi ЦИТЬ «молодший брат», MM meimei красуня, py pengyou ляж один);

  - оцінюють, в т.ч. пейоративні, характеристики (PF peifu ВШ -

  захоплююся, BXCM bingxue congming / ЖШЩЕД - дуже розумний, MP mei pin iim - низькопробний, позбавлений смаку, BD bendan - дурень, MPJ mapijing ^ МШ - підлабузник, BC baichi ЙШ - ідіот) і ін. моменти ситуації спілкування.

  Необхідно відзначити, що тенденція до скороченої номінації також проявляється в термінах, утворених шляхом морфемной контракції, своєрідних китайських абревіатурах. У комп'ютерній лексиці можна зустріти приклади таких слів: ЦИТЬ tuofang - переміщати за допомогою мишки (від ШП tuodong drag тягнути + ШТ fangxia drop кинути), ІН wanghong інтернет-знаменитість (від І ^ wangluo - інтернет, мережа і НА hongren

  113

  популярна людина, фаворит), ЦИТЬ wangte інтернет-троль (від ШЩ wangluo - інтернет, мережа і ШХ tegong - агент секретної служби), НШ gengbo - оновити свій блог (від gengxin оновити і boke блог), ЦИТЬ chongzhuang повторна установка (від ЦИТЬ chongxin заново anzhuang встановити) і ін.

  По-друге, китайську мову онлайн-спілкування також використовує різні види комбінованих лексичних одиниць, що поєднують літери, ієрогліфи і символи: D® - піратська версія програми (від '&Ш daoban - грабіжник, розбійник + версія, видання), Pffi (варіанти РШ і PS) зроблене в Photoshop (зображення), Q ^ чоловік, який використовує ICQ, Q ^ - жінка, яка використовує ICQ, + U - Давай! (Підбадьорювання, від МЙ jiayou - М jia додати, складання, Й you паливо, масло). Особливий інтерес представляють приклади поєднання букв і ієрогліфів з метою освіти дієслівних форм:

  - вживання частки le вказує на завершення дії дієслова (^ ffl ^ ST мій комп'ютер дав збій (S від siji - збій (досл. «смерть») комп'ютера) або в усилительном значенні з прикметниками (Ш ^^ ЦИТЬ ^ Й ^ етШШ ^. ' fSeasyT Серверна частина управляє пристроєм зчитування карт на терміналі. Отримати дані карти з терміналу дуже легко [10]).

  - передача процесу використанням закінчення -ing з китайськими словами (аналог англійських Continuous Tenses): ^ Шшя бути онлайн, ^ ing очікувати, ^ K ^ fping перебувати в безмежній депресії, ^ ®Ping cкучать.

  По-третє, в китайській мережевої комунікації знайшли поширення цифрові і буквено-цифрові гібридні гомофонія, які можуть передавати: слова і вирази як з англійської (88: baba - "bye-bye", 39 sanjrn - "thank you", 3Q san + англійська літера Q - "thank you", AV8D піньінь для 8: ba + англійські букви - "everybody"), так і китайської мов (4242: siersier передає ^ ВЙ ^ ВЙ shia shia - "так", "це так", 8K7 ba + англійська літера K + qi передає ^^^ bU keqi "не варто подяки", 484 sibasi передає ^^^ shibushi "так чи ні?", 995 jiujrnwfl передає ШШШ jiujiU wo "тікаючи мене", "допоможи").

  Таким чином, аналіз лексики, що відноситься до сфери інформаційних технологій та інтернет-комунікації, підтверджує поширення в китайській мові нетипових для нього лексичних одиниць, таких як, літерні слова, абревіатури і гібриди. На їх появу впливають як механізм мовної економії, так і культурні фактори. Обсяг буквених слів, абревіатур і гібридних утворень незначний в словниках, що свідчить про роботу щодо нормалізації терміносистеми, але дані слова активно використовуються в мові. Специфіка використання нетипових лексичних одиниць також визначається функціонально-стилістичної диференціацією: факти лінгвістичної аномалії найбільш яскраво представлені в такому феномені, як мова мережевого спілкування.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Borak M. Chinese internet users grow to 772 million / M. Borak // TechNode (China) Information Portal [Електронний ресурс] URL: https://technode.com/2018/01/31/chinese-internet-users- 772-million / (дата звернення: 20.07.2018)

  2. Розвезев А.М. Китайсько-російський російсько-китайський словник комп'ютерної лексики / А.М.Розвезев - М .: АСТ: Схід-Захід, 2007. - 192 с.

  3. An English-Chinese Glossary of IT Terms: January 2018 // Office of the Government Chief Information Officer in Hong Kong [Електронний ресурс] URL: https://www.ogcio.gov.hk/en/our_work/infrastructure/methodology / glossary / doc / IT_Glossary.pdf / (дата звернення: 15.07.2018)

  4. China Software Developer Network // CSDN Information Portal [Електронний ресурс] URL: https://www.csdn.net/ (дата звернення: 12.08.2018)

  5. Alibaba Online Business-to-Business Trading Platform // Alibaba Group Holding Limited [Електронний ресурс] URL: https://www.1688.com/ (дата звернення: 12.08.2018)

  6. Baidu Zhidao (Web-based Collective Intelligence Resource) // Baidu Global Business Unit [Електронний ресурс] URL: https://zhidao.baidu.com/ (дата звернення: 20.07.2018)

  7. Бачурін В.В. Методи запозичення термінології в області інформаційних технологій в китайській мові / В.В.Бачурін // Міжнародний науково-дослідний журнал № 10 (64) Частина 1, Жовтень, 2018 - С. 70-72.

  8. Мартіні А.Основи загальної лінгвістики // Нове в лінгвістиці. Вип. 3 Типологическое вивчення мов / Упоряд. В.А. Звенігцев. - М.: Видавництво іноземної літератури, 1963 - С. 366-566.

  9. Wong Kam-Fai Linguistic and Behavioural Studies of Chinese Chat Language // International Journal of Computer Processing of Oriental Languages. - Chinese Language Computer Society & World Scientific Publishing, 2006. Vol. 19. P. 133-152.

  10. Do a Simple TCP-Server to Implement a Remote Card Reader // Program Park Online Journal, 24 May, 2016 [Електронний ресурс] URL: http://www.voidcn.com/article/p-zmebcbnx-mm.html (дата звернення: 15.08.2018)

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Borak M. Chinese internet users grow to 772 million / M. Borak // TechNode (China) Information Portal [Electronic resource] URL: https://technode.com/2018/01/31/chinese-internet-users- 772-million / (accessed: 20.07.2018)

  2. Rozvezev A.M. Kitajsko-russkij russko-kitajskij slovar 'komp'juternoj leksiki [Chinese-Russian Russian-Chinese Dictionary of Computer Terms] / A.M.Rozvezev - M .: AST: Vostok-Zapad, 2007. - 192 p. [In Russian]

  3. An English-Chinese Glossary of IT Terms: January 2018 // Office of the Government Chief Information Officer in Hong Kong [Electronic resource] URL: https://www.ogcio.gov.hk/en/our_work/infrastructure/methodology /glossary/doc/IT_Glossary.pdf / (accessed: 15.07.2018)

  4. China Software Developer Network // CSDN Information Portal [Electronic resource] URL: https://www.csdn.net/ (accessed: 12.08.2018)

  5. Alibaba Online Business-to-Business Trading Platform // Alibaba Group Holding Limited [Electronic resource] URL: https://www.1688.com/ (accessed: 12.08.2018)

  6. Baidu Zhidao (Web-based Collective Intelligence Resource) // Baidu Global Business Unit [Electronic resource] URL: https://zhidao.baidu.com/ (accessed: 20.07.2018)

  7. Bachurin V.V. Metody zaimstvovanija terminologii v oblasti informacionnyh tehnologij v kitajskom jazyke [Methods of terminology borrowing in the field of information technologies in the Chinese language] / VVBachurin // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhumal № 10 (64) Chast '1, Oktjabr', 2018 - P. 70-72. [In Russian]

  8. Martine A. Osnovy obshhej lingvistiki [Foundations of General Linguistics] / A. Martine // Novoe v lingvistike. Vyp. 3 Tipologicheskoe izuchenie jazykov / Sost. V.A. Zvenigcev. - M.:Izdatel'stvo inostrannoj literatury, 1963 - P. 366-566. [In Russian]

  9. Wong Kam-Fai Linguistic and Behavioural Studies of Chinese Chat Language // International Journal of Computer Processing of Oriental Languages. - Chinese Language Computer Society & World Scientific Publishing, 2006. Vol. 19. P. 133-152.

  10. Do a Simple TCP-Server to Implement a Remote Card Reader // Program Park Online Journal, 24 May, 2016 [Electronic resource] URL: http://www.voidcn.com/article/p-zmebcbnx-mm.html (accessed: 15.08.2018)

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.75.9.051

  РОЗВАЖАЛЬНІ ПРИЙОМИ В медіадискурс МОДИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «МОДНИЙ

  ВИРОК »І« ЗНІМІТЬ ЦЕ НЕГАЙНО »)

  Наукова стаття

  Гапутіна В.А. *

  ORCID: 0000-0002-7885-9611, Державний інститут російської мови ім. А.С. Пушкіна, Москва, Росія

  * Корреспондирующий автор (gaputina [at] rambler.ru)

  анотація

  Стаття присвячена розгляду розважальних прийомів в дискурсі моди, що актуалізується в просторі телевізійних передач «Модний вирок» і «Зніміть це негайно». Основна увага приділяється ігровим прийомам, реалізованим за допомогою сценарної постановки телешоу і акторській грі їх учасників. Автор статті приходить до висновку, що вручення інформації про моду в розважально-ігровому форматі дозволяє медіаторів транслювати масової аудиторії ідеологію можливості зміни за допомогою нового гардероба не тільки зовнішності, але і людської долі, забезпечуючи максимальний вплив на адресата.

  Ключові слова: мас-медіа, медіадискурс моди, інфотейнмент, розважальні прийоми, ігрові прийоми.

  ENTERTAINMENT METHODS IN FASHION MEDIA DISCOURCE (ON THE EXAMPLE OF TV SHOWS "MODNY PRIGOVOR" (FASHION SENTENCE) AND "SNIMITE ETO NEMEDLENNO" (WHAT NOT TO WEAR)

  Research article

  Gaputina V.A. *

  ORCID: 0000-0002-7885-9611, Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russia

  * Corresponding author (gaputina [at] rambler.ru)

  Abstract

  The article is devoted to the study of entertainment techniques in fashion discourse actualized in the space of the television programs "Fashionable Sentence" and "What not to Wear." The main attention is paid to gaming techniques realized through the scenario production of the TV show and acting of the participants. The author comes to the conclusion that presenting information about fashion in the entertaining-game format allows mediators to spread the ideology of the possibility of change with the help of a new wardrobe not only in terms of appearance but also in terms of human destiny with the maximum impact on the addressee.

  Keywords: mass media, fashion media discourse, infotainment, entertainment, gaming techniques.

  Для сучасних медіа одним з головних способів подачі інформації стає розважальний формат, іменований терміном «інфотейнмент» (англ. Infortainment від information - інформація та entertainment - розваги), не тільки задовольняє потребам і бажанням людини відпочивати, знімати стрес, відволікатися від дійсності і насущних проблем , але і спрямований на залучення і утримання уваги глядача або читача.

  У науці існують різні визначення терміна «інфотейнмент». Так, вузьке трактування цього явища обмежує сферу його розповсюдження тільки новинними програмами, представленими у формі розважальних передач або з відтінком розважальності »[1], [2]. У широкому розумінні, якого дотримується автор цієї статті, інфотейнмент як злиття розважальних та інформаційних елементів поширюється не тільки на сферу політичних новин, а й на науку, спорт і інші види суспільної діяльності, освітлювані в ЗМІ [3].

  Важливе значення в реалізації формату «інфотейнмент» мають прийоми «з елементами театралізації і ігрового начала або з різними їх відтінками» [4, С. 17], активно використовуються творцями різних видів мас-медіа. За словами Є.Ю. Коломійцева і Н.С. Писаревський, «сьогодні ігрові елементи навіть в новинних

  115


  Ключові слова: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ /INFORMATION TECHNOLOGY /ТЕРМІНОЛОГІЯ /TERMINOLOGY /МОВУ ІНТЕРНЕТ /INTERNET LANGUAGE /літерні СЛОВА /LITERAL WORDS /АБРЕВІАТУРИ /ABBREVIATIONS /гібридний СЛОВОТВІР /HYBRID WORD-FORMATION /гомофонія /КИТАЙСЬКА МОВА /CHINESE /HOMOPHONES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити