На 101 пробної площі визначений видовий склад, надземна фитомасса рослин живого напочвенного покриву в абсолютно сухому стані і густота підліску. На основі цих показників проаналізовані ресурси медоносів в різних насадженнях району дослідження. Матеріали дослідження можуть використовуватися бджолярами для організації головного і підтримуючого медозбору. Достатніми запасами для медозбору мають 17 видів. З них 13 виростають в живому напочвенном покриві і 4 в підліску. Встановлено, що велика частина рослин не представляє інтересу для заготовки пилку і нектару у зв'язку з низькою мёдопродуктівностью або з важкодоступністю для робочих бджіл. Насадження, що володіють значними ресурсами медоносних рослин, були згруповані в 4 види угідь за сукупністю природно-географічних умов і видам медоносів. Найбільшими запасами рослин-медоносів живого напочвенного покриву характеризуються вирубки і несомкнувшимися молодняки. Надземна фитомасса медоносних рослин живого напочвенного покриву в них становить 108,3-1249,2 кг / га. високими ресурсами медоносів мають насадження ялинника нагорного лісолуговий пояса. У них надземна фитомасса медоносних рослин живого напочвенного покриву становить 210,3-1206,0 кг / га в абсолютно сухому стані. В обох різновидах угідь цвітіння важливих медоносів триває протягом усього сезону. В умовах Горельніков інтерес для заготовки пилку і нектару представляє Chamaenerion angustifolium (L. Scop.). Даний вид цвіте в кінці липня і в серпні, а надземна фитомасса досягає 718,4 кг / га в абсолютно сухому стані. У насадженнях, пошкоджених вітром, медозбір можливий в липні.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Панін І.А., Кряжевскіх Н.А., Грудцин А.А.


Forest resources of nectariferous in north urals mid-mountain forest growing province

Species composition, aboveground phytomass of plants of living ground cover in absolutely dry condition and density of undergrowth were determined on 101 test areas. Resources of nectariferous in various forests of the study area are analyzed on the basis of these indicators. Research materials can be used by beekeepers for organi-zation the main and supporting honey harvest. 17 species have suffi cient reserves for honey collection. Of these, 13 grow in living ground cover and 4 in un-dergrowth. It is established that most of the plants are not of interest for harvesting pollen and nectar, due to low honey production, or with inaccessibility for worker bees. Forests with signifi cant resources of honey plants were grouped into 4 types of land, according to the set of natural and geographical conditions and species of honey plants. The greatest resources of honey plants of a live ground cover are characterized by cuttings and young growth. The aboveground phytomass of honey plants of the living ground cover in them is 108.3-1249.2 kg / ha in a completely dry condition. High resources of nectarif-erous have spruce plantations of the upland forest-meadow belt. In them, the above-ground phytomass of honey plants of living ground cover is 210.3-1206.0 kg / ha in a completely dry state. In both varieties of land fl owering of important honey plants continues throughout the season. In the conditions of burnt forest interest for pollen and nectar harvesting is Chamaenerion angustifolium (L. Scop.). This species blooms in late July and August, and the above-ground phytomass reaches 718.4 kg / ha in a completely dry state. In plantations damaged by wind, honey collection is possible in July.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Ліси Росії і господарство в них
  Наукова стаття на тему 'ЛІСОВІ РЕСУРСИ медоносів Північноуральська среднегорний лісорослинних ПРОВІНЦІЇ Cвердловск ОБЛАСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІСОВІ РЕСУРСИ медоносів Північноуральська среднегорний лісорослинних ПРОВІНЦІЇ Cвердловск ОБЛАСТІ»

  ?УДК 630 * 453: 595.799

  ЛІСОВІ РЕСУРСИ медоносів Північноуральська среднегорний лісорослинних ПРОВІНЦІЇ Свердловської області

  І.А. ПАНИН - асистент * Тел .: 89527434487, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Н.А. Кряжевскіх - кандидат сільськогосподарських наук, доцент *

  e-mail: kryazhevskihna @ usfeu

  А.А. Грудцин - бакалавр * e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  * ФГБОУ ВО «Уральський державний лісотехнічний університет», 620100, Росія, Єкатеринбург, Сибірський тракт 37,

  кафедра лісівництва

  Ключові слова: медоноси, медопродуктивность, бджільництво, дикороси, живий напочвенний покрив, підлісок.

  На 101 пробної площі визначений видовий склад, надземна фитомасса рослин живого напочвенного покриву в абсолютно сухому стані і густота підліску. На основі цих показників проаналізовані ресурси медоносів в різних насадженнях району дослідження. Матеріали дослідження можуть використовуватися бджолярами для організації головного і підтримуючого медозбору.

  Достатніми запасами для медозбору мають 17 видів. З них 13 виростають в живому напочвенном покриві і 4 в підліску.

  Встановлено, що велика частина рослин не представляє інтересу для заготовки пилку і нектару у зв'язку з низькою мёдопродуктівностью або з важкодоступністю для робочих бджіл.

  Насадження, що володіють значними ресурсами медоносних рослин, були згруповані в 4 види угідь за сукупністю природно-географічних умов і видам медоносів. Найбільшими запасами рослин-медоносів живого напочвенного покриву характеризуються вирубки і несомкнувшимися молодняки. Надземна фитомасса медоносних рослин живого напочвенного покриву в них становить 108,3-1249,2 кг / га. Високими ресурсами медоносів мають насадження ялинника нагорного лісолуговий пояса. У них надземна фитомасса медоносних рослин живого напочвенного покриву становить 210,3-1206,0 кг / га в абсолютно сухому стані. В обох різновидах угідь цвітіння важливих медоносів триває протягом усього сезону. В умовах Горельніков інтерес для заготовки пилку і нектару представляє Chamaenerion angustifolium (L. Scop.). Даний вид цвіте в кінці липня і в серпні, а надземна фитомасса досягає 718,4 кг / га в абсолютно сухому стані.

  У насадженнях, пошкоджених вітром, медозбір можливий в липні.

  FOREST RESOURCES OF NECTARIFEROUS IN NORTH URALS MID-MOUNTAIN FOREST GROWING PROVINCE

  I. A.PANIN - assistant * Phone: 89527434487, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  N. A. KRYAZHEVSKIKH - candidate of agricultural Sciences, assistant professor *

  e-mail: kryazhevskihna @ usfeu

  A. A. GRUDTSYN - student *

  * FSBEI HE «Ural State Forest Engineering University», 620100, Russia, Yekaterinburg, Siberian tract 37, department of forestry

  Key words: nectariferous, honey production, beekeeping, wild rowing plants, living ground cover, undergrowth.

  Species composition, aboveground phytomass of plants of living ground cover in absolutely dry condition and density of undergrowth were determined on 101 test areas. Resources of nectariferous in various forests of the study area are analyzed on the basis of these indicators. Research materials can be used by beekeepers for organization the main and supporting honey harvest.

  17 species have sufficient reserves for honey collection. Of these, 13 grow in living ground cover and 4 in undergrowth.

  It is established that most of the plants are not of interest for harvesting pollen and nectar, due to low honey production, or with inaccessibility for worker bees.

  Forests with significant resources of honey plants were grouped into 4 types of land, according to the set of natural and geographical conditions and species of honey plants. The greatest resources of honey plants of a live ground cover are characterized by cuttings and young growth. The aboveground phytomass of honey plants of the living ground cover in them is 108.3-1249.2 kg / ha in a completely dry condition. High resources of nectariferous have spruce plantations of the upland forest-meadow belt. In them, the above-ground phytomass of honey plants of living ground cover is 210.3-1206.0 kg / ha in a completely dry state. In both varieties of land flowering of important honey plants continues throughout the season. In the conditions of burnt forest interest for pollen and nectar harvesting is Chamaenerion angustifolium (L. Scop.). This species blooms in late July and August, and the above-ground phytomass reaches 718.4 kg / ha in a completely dry state.

  In plantations damaged by wind, honey collection is possible in July.

  Вступ

  Науково обґрунтоване використання ресурсів медоносів дозволяє значно підвищити ефективність роботи бджільницьких господарств [1]. Даного питання в минулому завжди уде -лялось досить багато уваги [2]. Разом з тим представлені в старих публікаціях відомості втрачають свою актуальність. Крім того, переважна більшість робіт пов'язано з територіями, де бджільництво є досить значущою частиною сільського хо-

  дарства [3-5]. В інших регіонах, зокрема Свердловської області, дане питання вивчено недостатньо. Актуальні відомості про земельні ресурси медоносів для даних територій можуть бути корисними і потрібними, так як на них існують як некомерційні, так і невеликі комерційні пасіки.

  Мета, завдання, методика та об'єкти дослідження

  Польові роботи проводились в західній частині Карпінського району Свердловської області,

  на території ЦКУ СТ «Кар-Пінське лісництво», в період з 2014 по 2018 рр. Згідно лісо-рослинному районування Свердловської області Колесникова і співавторів [6], дана територія відноситься до Північноуральська среднегорной лесорас-тітельной провінції Свердловської області.

  Мета дослідження - встановлення ресурсів медоносів в районі дослідження диференційовано за різними ле-сорастітельним умов. Для її досягнення були поставлені

  наступні завдання: натурне обстеження території лісового фонду і підбір ділянок для закладки пробних площ (ПП), закладка ПП, кількісний облік різних компонентів насаджень, оцінка на підставі зібраних даних умов медозбору.

  Закладалися ПП відповідно до ОСТ 56-68-83 «Пробні площі лісовпорядні. Метод закладки ». На ПП вироблялося визначення густоти підліску та надземної фітомас-си рослин живого напочвенного покриву (ЖНП) в абсолютно сухому стані [7]. Для визначення густоти підліску використовувалися облікові площадки розміром 2х2 м, які рівномірно розміщувалися по паралельних ходових лініях. Для обліку ЖНП майданчики розміром 0,5х0,5 м розміщувалися по діагональним ходових лініях через рівні відстані. На облікових майданчиках все рослини ЖНП зрізали на рівні поверхні грунту, сортувалися за видами

  і зважувалися. Потім відбиралася навішування, яка висушувалася в лабораторних умовах до абсолютно сухого стану при t = 105 ° С. Всього було закладено 101 ПП таким чином, щоб скласти характеристику ресурсів медоносів різних лесорасті-них умов району дослідження.

  Результати дослідження та їх обговорення

  Згідно з отриманими даними, велика частина насаджень Північноуральська среднегорной лісорослинних провінції має низькими запасами медоносів. Насадження ялинників моховитого (Е. мш.), Зелено-Мошно-Ягодниковиє (Е. зм. Яг.) І нагорного (Е. нг.) В ЖНП досить часто характеризуються рясним виростання ягідних чагарників роду Уасстшш, які є раннецветущими медоносами. Їх надземна фитомасса може досягати 1003,4 кг / га в абсолютно сухому стані. У той же вре-

  мя дані насадження не підходять для медозбору, оскільки значною перешкодою для ефективної роботи бджіл в них є деревостани [3]. Ділянки лісового фонду району дослідження, в умовах яких встановлені досить великі запаси рослин-медоносів і можливий медозбір, були об'єднані нами в 4 види угідь за подібністю лісорослинних умов і виростають в них видам медоносів. До них відносяться: вирубки і несомкнувшимися молодняки ялинників моховитого і зеленомошно-Ягодниковиє; го-рельнікі; насадження, пошкоджені вітром, з відносною повнотою деревостану 0,3 і нижче (Редіна); нізкополнотних насадження ялинника нагорного, розташовані в лісолуговий поясі на абсолютних висотах 700-750 м над рівнем моря. У табл. 1 представлена ​​характеристика ресурсів медоносних рослин ЖНП в умовах різних угідь, в табл. 2 - підліску.

  Таблиця 1 Table 1

  Характеристика ресурсів медоносних рослин ЖНП Characteristics of honey plants resources of living ground cover

  Назва виду Species name Надземна фитомасса в абсолютно сухому стані, кг / га Aboveground phytomass in absolutely dry condition, kg / ha Медопродуктивность при 100% проектному покритті кг / га [8] Honey production at 100% projective coating kg / ha [8] Період цвітіння [9, 10] Period flowering [9, 10]

  1 2 5 4

  Вирубки і несомкнувшимися молодняки Area after cuttings and young growth

  Брусниця звичайна Vaccinium vitis-idaea L. 4,7-293,0 20-35 01.05-25.05

  Валеріана лікарська Valeriana officinalis L. 0-12,9 200-300 01.06-20.08

  Продовження табл. 1 Continuation of table 1

  1 2 3 4

  Герань лісова Geranium sylvaticum L. 1,7-25,0 30-70 10.06-25.08

  Дудник лісовий Angelica sylvestris L. 0-32,2 80-120 10.06-25.08

  Суниця лісова Fragaria vesca L. 0-105,8 13-40 05.06-15.07

  Іван-чай вузьколистий Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 0-979,5 50-600 15.06-10.09

  Таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L.) Maxim 0-75,5 5-15 15.06-15.07

  Чорниця звичайна Vaccinium myrtillus L. 0-277,6 10-25 20.05-20.06

  Разом: 108,3-1249,2

  Горельніков Burnt forest

  Брусниця звичайна Vaccinium vitis-idaea L. 0-110,3 20-35 01.05-25.05

  Іван-чай вузьколистий Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 25,8-718,4 50-600 15.06-15.07

  Разом:

  Насадження, пошкоджені вітром, з відносною повнотою 0,3 і нижче Forest damaged by wind with relative completeness 0.3 and below

  Брусниця звичайна Vaccinium vitis-idaea L. 0-50,0 20-35 01.05-25.05

  Валеріана лікарська Valeriana officinalis L. 16,0-81,4 200-300 01.06-20.08

  Герань лісова Geranium sylvaticum L. 15,5-53,0 30-70 10.06-25.08

  Таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L) Maxim 25,6-73,2 5-15 15.06-15.07

  Чорниця звичайна Vaccinium myrtillus L. 4,5-252,6 10-25 20.05-20.06

  Разом: 46,7-302,6

  Насадження Е. нг, які ростуть в лісолуговий поясі Plantations of upland spruce in the forest-meadow belt

  Валеріана лікарська Valeriana officinalis L. 0,9-67,5 200-300 01.06-20.08

  Герань лісова Geranium sylvaticum L. 0,4-136,4 30-70 10.06-25.08

  Горець зміїний Polygonum bistorta L. 0,2-182,4 20-40 20.05-30.06

  Гравілат річковий Geum rirale L. 1,2-116,7 70-80 20.05-30.06

  Дудник лісовий Angelica sylvestris L. 0,8-123,6 80-120 10.06-25.08

  Жабриця Крилова Seseli krylovii (V.N. Tikhom.) Pimenov & Sdobnina 0-127,2 40-50 01.07-15.08

  Звіробій продірявлений Hupericum repurforatum L. 0-164,8 20-47 15.06-30.07

  Закінчення табл. 1 End of table 1

  1 2 3 4

  Іван-чай вузьколистий Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 7,0-53,5 50-600 15.06-15.07

  Таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L) Maxim 4,7-857,9 5-15 15.06-15.07

  Разом: 210,3-1206,0

  Таблиця 2 Table 2

  Характеристика ресурсів медоносних рослин підліска Characteristics of the resources of honey plants undergrowth

  Назва виду Species name Густота, шт. / Га Density, p./ha Медопродуктивность при 100% проектному покритті, кг / га [8] Honey production at 100% projective coating, kg / ha Період цвітіння [9, 10] Period flowering [ 9, 10]

  1 2 3 4

  Вирубки і несомкнувшимися молодняки Area after cuttings and young growth

  Жимолость Lonicera caerulea L. 0-275 22-127 15.05-20.06

  Червона смородина Ribes rubrum L. 0-425 12 20.05-20.06

  Шипшина голчастим Rosa acicularis Lindl. 0-3000 12-15 20.05-20.06

  Малина звичайна Rubus idaeus L. 0-10800 140-215 15.05-30.06

  Горельніков Burnt forest

  Жимолость Lonicera caerulea L. 0-275 22-127 15.05-20.06

  Червона смородина Ribes rubrum L. 0-425 12 20.05-20.06

  Шипшина Rosa acicularis Lindl. 0-3000 12-15 20.05-20.06

  Насадження, пошкоджені вітром, з відносною повнотою 0,3 і нижче Forest damaged by wind with relative completeness 0.3 and below

  Шипшина голчастим Rosa acicularis Lindl. 333-9133 12-15 20.05-20.06

  Малина звичайна Rubus idaeus L. 466-5167 140-215 15.05-30.06

  Насадження Е. нг., Які ростуть в лісолуговий поясі Plantations of upland spruce in the forest-meadow belt

  Жимолость Lonicera caerulea L. 0-375 22-127 15.05-20.06

  Шипшина голчастим Rosa acicularis Lindl. 125-1020 12-15 20.05-20.06

  Малина звичайна Rubus idaeus L. 0-5750 140-215 15.05-30.06

  В умовах вирубок і несом-кнувшіхся молодняків насаджень ялинників моховитого і зеле-номошно-Ягодниковиє (рис. 1) ресурси медоносів представлені 12 видами рослин. з

  них 8 виростають в складі ЖНП, 4 - в підліску. Загальна надземна фитомасса рослин-медоносів ЖНП становить 108,3-1249,2 кг / га в абсолютно сухому стані. найбільш

  значущим видом є іван-чай вузьколистий Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. У місцях рясного виростання його надземна фитомасса може досягати 979,5 кг / га в абсолютно сухому стані. Крім того, в ЖНП часто присутні чагарники, такі як чорниця звичайна Vaccinium myrtillus L. (до 277,6 кг / га), брусниця звичайна Vaccinium vitis-idaea L. (до 493,0 кг / га), а також суниця лісова Fragaria vesca L. (до 105,8 кг / га). З Підлісна медоносних рослин великими запасами характеризується малина звичайна Rubus idaeus L. Густота даного виду досягає 10 800 шт. / Га. Активна фаза цвітіння чагарників роду Vac-cinnium і суниці припадає на кінець весни - початок літа, малини - на кінець червня - липень, в той час як іван-чай вузьколистий цвіте в кінці літа-початку осені. Таким чином, вирубки і несомкнувшимися мо-лоднякі придатні для збору бджолами нектару і пилку протягом усього сезону медозбору. Максимальний медозбір можна досягти в період з середини до кінця літа, оскільки малина та іван-чай володіють найбільшою медопродуктивностью серед виростають медоносів.

  Друга група - пальникових-ки. Їх зовнішній вигляд показаний на рис. 2. У ЖНП деяких Горельніков спостерігається розростання брусниці звичайної Vaccinium vitis-idaea L., проте її фитомасса незначна. Також на деяких IIII

  Мал. 1. Вирубка 3-річної давності Fig. 1. Forest three years after deforestation

  Мал. 2. Горельніков Fig. 2. Burnt forest

  присутні медоносні рослини підліска, такі як жимолость Lonicera caerulea L., шипшина Rosa acicularis (Lindl.) та червона смородина Ribes rubrum L. Густота даних видів невелика. Іван-чай вузьколистий є найбільш поширеним пірофітним видом рослин ЖНП в умовах Північноуральська среднегорной лісорослинних провінції, в зв'язку з чим даний вид є домінуючим в ЖНП Горельніков. Його надземна фитомасса в абсолютно сухому стані варіює від 25,8 до 718,4 кг / га в залежності від давності і інтенсивності пожежі.

  У насадженнях, пошкоджених вітром, з відносною повнотою деревостану 0,3 і нижче (рис. 3) спостерігається активне розростання трав'янистої рослинності, а також напівчагарників підліску. Медоноси ЖНП мають порівняно невелику фітомасу, складову 46,7-302,6 кг / га в абсолютно сухому стані. Представлені вони 5 видами: брусницею звичайної Vaccinium vitis-idaea L., чорницею звичайної Vaccinium myrtillus L., геранню лісової Geranium sylva-ticum L., таволгою вязолистной Filipendula ulmaria (L) Maxim і валеріаною лікарської Valeriana officinalis L. Значна частина підліску представлена ​​шипшиною голчастим Rosa acicularis (Lindl.), густота якого варіює від 333 до 9133 шт. / га, а також малиною звичайної Rubus idaeus L. з густотою 466-5167 шт. / га. обидва

  виду цвітуть з кінця травня до середини липня.

  Насадження ялинника нагорного лісолуговий пояса (рис. 4) характеризуються великою видовою різноманітністю, в тому числі рослин-медоносів. З них

  чималими запасами володіють 9 видів ЖНП: валеріана лікарська Valeriana officinalis L., герань лісова Geranium sylvaticum L., горець зміїний Polygonum bistorta L., гравілат річковий Geum rirale L.,

  Мал. 3. ветровала Fig. 3. Forest after a windfall

  Мал. 4. Е. нг. на абсолютній висоті 720 м над рівнем моря Fig. 4. Upland spruce forest at an absolute altitude of 720 m above sea level

  дудник лісовий Angelica sylvestris L., жабриця Крилова Seseli krylovii (V.N. Tikhom.) Pimenov & Sdobnina, звіробій звичайний Hupericum repurforatum L. і іван-чай вузьколистий; 3 під-лесочних виду: жимолость Lonicera caerulea L., шипшина голчастим Rosa acicularis Lindl. і малина звичайна Rubus idaeus L. Цвітуть вони в різний час з середини червня по другу половину серпня. З цієї причини дані насадження доступні протягом усього періоду медозбору. Надземна фітомас-са медоносів ЖНП становить 210,3-1206,0 кг / га в абсолютно сухому стані. Видів, які різко виділяються по фитомассе або є домінантою ЖНП, немає. Поширення малини звичайної має Спорад-

  ний характер. Часто на 1111 даний вид відсутній, а іноді утворює густі зарості до 5750 шт. / Га.

  висновки

  1. В умовах Північноуральська среднегорной лісорослинних провінції Свердловської області значними запасами володіють 17 видів медоносів, з яких 13 відносяться до ЖНП, 4 - до підліску.

  2. Серед насаджень району дослідження можна виділити 4 різновиди площ, придатних для медозбору, що відрізняються видовим складом і ме-допродуктівностью: вирубки і несомкнувшимися молодняки, го-рельнікі, насадження, пошкоджені вітром, з низькою відносною повнотою деревостану,

  нізкополнотних насадження ялинника нагорного в лісолуговий поясі.

  3. Найбільшими запасами медоносів мають вирубки і несомкнувшимися молодняки, а також насадження ялинника нагорного в лісолуговий поясі.

  4. Вирубки і несомкнувшимися молодняки придатні для медозбору протягом усього сезону, але найбільшою медопродук-тивностью володіють у другій половині літа. Також протягом усього сезону медозбору спостерігається цвітіння різних видів медоносів в насадженнях ялинника нагорного лісолуговий пояса. Насадження, пошкоджені вітром, придатні для медозбору в липні, а Горельніков - протягом серпня.

  бібліографічний список

  1. Зубахін А.М., Воробйов С.П., Воробйова В.В. Оцінка медового запасу як фактора ефективності розміщення бджільництва в регіоні // Вісник Алтайськ. держ. аграрн. ун-ту. 2012. № 2 (88). С. 109-113.

  2. Кулаков В.Н. Медоносні ресурси і перспективи розвитку бджільництва Російської Федерації: автореф. дис. ... д-ра біол. наук / Кулаков В.Н. М .: Моск. с.-г. акад. ім. К.А. Тімірязєва, 2012. 44 с.

  3. Нарчук Е.П., Морєва Л.Я. Нектар як поновлюваний біологічний ресурс // Біосфера. 2016. Т. 8. № 3. С. 301-314.

  4. Мадебейкін І.М., Мадебейкін Н.І., Скворцов А.І. Бджільництво Чувашії: моногр. Чебоксари, 2010. 264 с.

  5. Фрунзе О.Н. Мёдопродуктівность лісів Пермського краю // Світ бджіл: матер. Всерос. наук.-практ. конф. Іжевськ, 2010. С. 132-136

  6. Колесников Б.П., Зубарєва Р.С., Смолоногов Є.П. Лісорослинні умови і типи лісів Свердловської області. Свердловськ, 1973. 176 с.

  7. Основи фітомоніторингу: навч. посібник / Н.П. Бунькова, С.В. Залєсов, Е.А. Зотеєва, А.Г. Магасу-мова. Вид. 2-е, доп. і перераб. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т, 2011. 89 с.

  8. Комлацкій В.І., Логінов С.В., Свистунов С.В. Довідник бджоляра. Вид. 2-е, испр. Ростов н / Д: Фенікс, 2012. 447 с.

  9. Губанов І.А. Ілюстрований визначник рослин Середньої Росії. М .: Т-во науч. изд. КМК, Ін-т технолог. дослідні., 2003. 665 с.

  10. Юраш Н.І. Рослини медоноси. Ростов н / Д: Фенікс, 2012. 185 с.

  Bibliography

  1. Zubakhin A., Vorobiev S., Vorobyeva V. Assessment of honey stock as a factor of efficiency of placement of beekeeping in the region // Bulletin of the Altai state agrarian University. 2012. No. 2 (88). P. 109-113.

  2. Kulakov V. Honey-bearing resources and prospects of development of beekeeping of the Russian Federation: autoref. dis. ... dr. biol. n. / Kulakov V. Moscow: Moscow agricultural Academy. K. A. Timiryazeva. 2012. 44 p.

  3. Narchuk E., Moreva L. Nectar as a renewable biological resource // Biosphere. 2016. Vol. 8. No. 3. P. 301-314.

  4. Madebeikin I., Madebeikin N., Skvortsov A. Beekeeping of Chuvashia: monograph. Cheboksary, 2010. 264 p.

  5. Frunze O. Honey productivity of forests of Perm Krai // The world of bees: materials of the all-Russian scientific and practical conference. Izhevsk, 2010. P. 132-136.

  6. Kolesnikov B.P., Zubareva R.S., Smolonogov E.P. Forest growing conditions and types of forests of Sverdlovsk region. Sverdlovsk: UNC AN SSSR, 1973. 176 p.

  7. The basics of phytomonitoring: Proc. the textbook / N.P. Bunkova, S.V. Zalesov, E.A. Zoteeva, A.G. Magsumova. Ed. 2 revised and supplemented. Yekaterinburg: Ural state forest engineering University. 2011.89 p.

  8. Komlatsky V., Loginov S., Svistunov S. Handbook of the beekeeper / ed. 2. Rostov-on-Don: Phoenix, 2012. 447 p.

  9. Gubanov I. Illustrated determinant of plants of Central Russia. Moscow: «T-vo nauch. ed. CMC », In-t technologist. issl. 2003. 665 p.

  10. Jurash N. Plants honey plants. Rostov-on-Don: Phoenix, 2012. 185 p.


  Ключові слова: NECTARIFEROUS / HONEY PRODUCTION / BEEKEEPING / WILD ROWING PLANTS / LIVING GROUND COVER / UNDERGROWTH / медоносів / медопродуктивности / БДЖІЛЬНИЦТВО / дикоросів / ЖИВИЙ напочвенний покрив / підлісок

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити