Метою FSC сертифікації лісоуправління ЗАТ «Фанком» є підтвердження відповідності системи лісокористування і ведення лісового господарства екологічним, соціальним та економічним аспектам принципів і критеріїв FSC.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Т. І. Мухіна, В. А. Помазнюк


FOREST CERTIFICATION AND CHAIN ​​OF DOMESTIC SUPPLIES OF JSC "FANKOM" COMPANY SVEZA

The purpose of FSC forest management certification JSC «Fankom» is the conformity assessment system of forest management and forest management environmental, social and economic aspects of the principles and criteria of FSC.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2014
  Журнал
  Ліси Росії і господарство в них
  Наукова стаття на тему 'ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ лісоуправління І ВНУТРІШНЬОЇ ЛАНЦЮЖКИ ПОСТАВОК ЗАТ «ФАНКОМ» КОМПАНІЇ SVEZA'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ лісоуправління І ВНУТРІШНЬОЇ ЛАНЦЮЖКИ ПОСТАВОК ЗАТ« ФАНКОМ »КОМПАНІЇ SVEZA»

  ?лісопромисловий комплекс

  5. Чернякевич JI.M. Фінансування витрат на державне управління лісами і ведення лісового господарства в Республіці Марій Ел // Якість освіти та управління за результатами: зб. науч. тр. М .; Йошкар-Ола: МФ МОСУ, 2001. С. 168-178.

  6. Мочаева Т.В. Інституційне середовище оренди лісових ділянок: дис. ... канд. екон. наук. М .: РДБ, 2010. 153 с.

  7. Вуєць Л.В. Управління розвитком лісового комплексу регіону: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Вуєць Людмила Володимирівна. М .: РДБ 2009.

  8. Варламов А.А., Волков С.М., Лойко П.Ф. Нові земельні відносини в Російській Федерації // Земельний вісник України. 2005. № 1-2.

  9. Зайцев А.В. Управління стійким розвитком лісового комплексу регіону: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Зайцев Артем Володимирович. М .: РДБ 2010.

  УДК 630 * УДК 006 *

  Т.І. Мухіна, В.А. Помазнюк (T.I. Muchina, V.A. Pomaznyuk) Уральський державний лісотехнічний університет,

  Єкатеринбург

  ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ лісоуправління І ВНУТРІШНЬОЇ ЛАНЦЮЖКИ ПОСТАВОК

  ЗАТ «ФАНКОМ» КОМПАНІЇ SVEZA

  (FOREST CERTIFICATION AND CHAIN ​​OF DOMESTIC SUPPLIES OF JSC "FANKOM" COMPANY SVEZA)

  Метою FSC сертифікації лісоуправління ЗАТ «Фанком» є підтвердження відповідності системи лісокористування і ведення лісового господарства екологічним, соціальним та економічним аспектам принципів і критеріїв FSC.

  The purpose of FSC forest management certification JSC «Fankom» is the conformity assessment system of forest management and forest management environmental, social and economic aspects of the principles and criteria of FSC.

  На сьогоднішній день ЗАТ «Фанком» є одним з основних виробників високоякісної фанери в Росії і входить в десятку найбільших підприємств Свердловської області. ЗАТ «Фанком» - це сучасне найбільше промислове підприємство Свердловської області, яке виробляє до 180 000 м3 березової і хвойної фанери в рік. Підприємство працює з 1972 р штаті 1850 співробітників. основний виробничих-

  ної діяльністю підприємства є заготівля і переробка деревини. Асортимент продукції включає березову фанеру марок ФК і ФСФ, ламіновану і хвойну фанеру [2].

  Продукцію заводу знають в Казахстані, Таджикистані, Киргизії та інших колишніх республіках СРСР. Але основні партнери комбінату знаходяться в США, Швеції, Англії, Єгипті, в Скандинавських країнах, Канаді, Італії [2].

  У 1972 р комбінат «Фанком» зробив перший лист фанери. Стартові потужності підприємства становили 52 000 м3 фанери в рік. У січні 1993 р комбінат був перетворений в акціонерне підприємство «Фанком». У 1998 р «Фанком» провів модернізацію виробництва на базі обладнання світових виробників Raute (Фінляндія), Ventek (США) і Fellman (Швеція). У 2012 р один з найбільших в Росії фанерних комбінатів

  лісопромисловий комплекс

  «Фанком» (Свердловська область) відзначав 40 років. За цей час комбінат став сучасним підприємством, збільшивши обсяг виробництва в 3,5 рази. 2012 року став стратегічно значущим для підприємства. 18 квітня 2012 г. «Фанком» увійшов до складу групи «звіз» - світового лідера з виробництва березової фанери. «Фанком» став частиною великого російського холдингу. «Я впевнений, що приєднання до групи« звіз »дасть імпульс для розвитку як самого комбінату, так і регіону в цілому», -сказав генеральний директор ЗАТ «Фанком» Олексій Дерябін. Купивши комбінат «Фанком», група «звіз» збільшила загальні виробничі потужності до 1,2 млн м3. Обсяг виробництва фанерного комбінату «Фанком» з 1993 р зріс втричі, а реалізація продукції - в 15 разів. Виробничі потужності по фанері на сьогоднішній день -180 000 м3 / рік [2].

  ЗАТ «Фанком» укладено 3 довгострокові договори оренди. Загальна площа орендованих ділянок лісового фонду становить 161 764,6 га. В область дії сертифіката FSC включена вся площа орендованого лісового фонду. Загальна площа орендованої ділянки становить 63082,6 га. Термін оренди лісової ділянки - 49 років з 26 лютого 2010 г. На території орендного ділянки 6,9% площі займають захисні ліси і 93,1% площі припадає на експлуатаційні ліси. основними лесообра-

  зующей породами є сосна, ялина, береза, осика, вільха чорна і вільха сіра. Екологічний і санітарний стан лісів задовільний. Середній склад лісонасаджень орендних лісових ділянок ЗАТ «Фанком» - 5Б, 5оС. На частку хвойних насаджень припадає 20% покритих лісом земель, в основному це сосняку, на частку м'яколистяних - 80%. Розподіл по класам віку нерівномірний. Вікова структура характеризується наступними показниками: молодняки - 25, середньовікові - 26, пристигаючі - 19, стиглі і перестійні - 30%. Середній вік хвойних насаджень становить 94 років, м'яколистяних - 40 років. Переважають деревостани середньої продуктивності, середній клас бонітету по хвойному господарству - III і по мягколіствен-ному господарству - II. Середня повнота насаджень - 0,72 [1].

  На орендованому лісовій ділянці переважають ліпняково-раз-нотравние, сфагново-трав'яний-болотні і моховито-хвощових групи типів лісу. 85,5% лип-няково-різнотравною групи типів лісу представлені м'яко-листяними насадженнями (в тому числі березовими -63,5%) і 14,5% - хвойними, а в сфагново-трав'яний-болотної групі типів лісу хвойні насадження становлять 73 , 7% (переважно соснові -

  71.2%), а м'яколистяні -

  26.3%. У моховито-хвощових групі типів лісу також переважають

  хвойні насадження, які становлять 59,8% (ялинники), а м'я-коліственние - 40,2% [1].

  Підприємство є власником двох FSC-сертифікатів: лісоуправління і внутрішнього ланцюжка поставок і ланцюжки поставок і FSC-контрольованої деревини. Метою FSC-серти-фікації лісоуправління ЗАТ «Фанком» є підтвердження відповідності системи лісокористування і ведення лісового господарства екологічним, соціальним та економічним аспектам принципів і критеріїв FSC. Вимоги за даними аспектам викладені в Російському національному стандарті добровільної лісової сертифікації FSC-STD-RUS-01 2008-11 у.6.0, акредитованому FSC [1].

  Розглянемо тези з короткого звіту за основним аудиту FSC-лісоуправління і внутрішнього ланцюжка поставок ЗАТ «Фанком» *. Проекти освоєння лісів розроблені відповідно до ч. 2 ст. 88 Лісового кодексу Російської Федерації на підставі Договорів оренди лісових ділянок і відповідно до ле-сохозяйственним регламентом лісництва. Проекти освоєння лісів містять відомості про дозволених видах і проектованих обсягах використання лісів, про що проектуються заходи щодо охорони, захисту і відтворення лісів, по створенню об'єктів лісової і лісопереробної інфраструктури, про охорону об'єктів тваринного світу, водних об'єктів і їх територіальному

  * Більш детально ознайомитися з коротким звітом про результати 1-го контрольного аудиту ББСТМ сертифікації лесоуправ-лення і ланцюжки поставок ЗАТ «ФАНКОМ» можна на сайті компанії ТОВ «Лісова сертифікація» http://www.fcert.ru/clients/ Гапкот /

  лісопромисловий комплекс

  розміщенні. Проекти освоєння лісів спрямовані на забезпечення багатоцільового, раціонального, безперервного, невичерпний-ного освоєння лісів і їх використання відповідно до дозволеними видами [1].

  Цілями лісоуправління є:

  1) забезпечення неістощітель-ного, економічно ефективного, екологічно орієнтованого та соціально сталого лісокористування;

  2) забезпечення стабільної і прибуткової виробничої діяльності підприємства;

  3) підтримання навколишнього середовища в стані, що забезпечує збереження лісового біорізноманіття та задоволення екологічних, культурних та економічних потреб місцевого населення;

  4) забезпечення соціальних потреб працівників підприємства та розвиток соціальної сфери в районі діяльності підприємства;

  5) забезпечення якісного відтворення лісових ресурсів, збереження грунтових і водних ресурсів при лесопользовании [1].

  Процес лісозаготівель складається з лісосічних робіт: валки лісу, трелювання, обрізки сучків і навантаження хлистів на лісовозний транспорт. При сор-тіментной технології лісозаготівель використовуються комплекси (харвестер + форвардер) фірми Валмет. Застосування сортимент-ної технології дозволяє підвищити екологічну безпеку і скоротити негативний вплив на навколишнє

  середу. Вивезення сортиментів здійснюється сортиментовози Івеко, також залучаються на вивезення підрядники з автомобілями КамАЗ [1].

  На лісозаготівлях заправка бензомоторних пил відбувається на спеціалізованих піддонах, щоб не допустити витоку паливно-мастильних матеріалів. Для меншого пошкодження грунту підприємство переходить на трактора з меншим тиском на грунт [1].

  При лісозаготівельних роботах вплив на тваринний світ буде пов'язано з наступними негативними чинниками -беспокойства (шум працюючої техніки, вібрації, незвичні для тварин запахи, присутність людей, поява собак і т.д.) і браконьєрства. Під час експлуатації лісів частішають лісові пожежі. Повністю виключити негативний антропогенний вплив на природне середовище неможливо. З метою мінімізації збитку тваринному світу справжнім проектом передбачені наступні заходи:

  - збір та утилізація промислових відходів, що утворюються в процесі діяльності лесозаготовителей;

  - обмеження робіт в період розмноження тварин;

  - заборона провозу зброї, собак, знарядь лову хутрових звірів, дичини;

  - заборона збору дикоросів, ведення полювання;

  - застосування природоохоронних технологій [1].

  Метою господарської діяльності ЗАТ «Фанком» є

  досягнення сталого розвитку підприємства в довгостроковій перспективі відповідно до вимог лісового законодавства Російської Федерації на основі принципів сталого управління лісами відповідно до вимог Російського національного стандарту добровільної лісової сертифікації за схемою Лісової опікунської ради (FSC) [1].

  Основою проектів освоєння лісів підприємства є принцип невиснажливого лісокористування на оборот рубки, т. Е. Ведення лісозаготівель в обсягах, що не перевищують річний приріст, що дозволить не тільки зберігати, але і підвищувати продуктивність лісів [1].

  Підприємство прагне здійснювати свою діяльність так, щоб максимально знизити її вплив на навколишнє середовище, зберегти лісові екосистеми, включаючи збереження і посилення средообразующих, водоохоронних, захисних та інших корисних природних властивостей лісів, лісозаготівельні та лісогосподарські роботи проводити способами, що не допускають виникнення ерозії грунту, що виключають або мінімізують негативний вплив користування лісовим фондом на стан і відтворення лісів. На території оренди ведеться будівництво і реконструкція доріг цілорічної дії, що дозволяє освоювати раніше недоступні для господарської діяльності ділянки. Важливим напрямком роботи підприємства є збереження біорізноманіття при

  лісопромисловий комплекс

  проведенні лісозаготівельних робіт [1].

  В цілому можна зробити висновок, що лісова сертифікація лісоуправління і внутрішнього ланцюжка поставок ЗАТ «Фанком» компанії SVEZA подтвержда-

  ет, що лісокористування даного підприємства побудовано і здійснюється таким чином, що забезпечує достатню економічну вигоду без втрат для лісових ресурсів, якості екосистеми і без шкоди для

  бібліографічний список

  місцевого населення. У Свердловській області, крім ЗАТ «Фанком», поки немає жодного сертифікованого лісової ділянки, що також підтверджує актуальність даного виду діяльності.

  1. Сайт компанії ТОВ «Лісова сертифікація». URL: http://www.fcert.ru/clients/fankom/

  2. Компанія «звіз». URL: http://www.sveza.ru/

  УДК 630.3: 625.14

  В.В. Побединський, М.В. Шавніна, А.П. Панич (V.V. Pobedinskiy, M.V. Shavnina, A.P. Panychev) Уральський державний лісотехнічний університет,

  Єкатеринбург

  ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ КРАНОВИХ ШЛЯХІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛПК

  З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ (EVALUATION PARAMETERS CRANE TRACKS USING FUZZY MODELS)

  Досліджено проблему оцінки технічного стану кранових шляхів на підприємствах лісопромислового комплексу і вирішена задача розрахунку пружного прогину таких конструкцій із застосуванням нечітких моделей. Виконана змістовна постановка і формалізація завдання оцінки пружного прогину на основі теорії нечітких множин. Практична реалізація нечіткого виведення виконана в середовищі Fuzzy Logic Toolbox додатки MatLab. В результаті нечіткого виводу отримана функція прогинів в залежності від параметрів жорсткості конструкцій і навантажень на кранові колії.

  The problem of assessing the technical condition of crane tracks and solved the problem of calculating the resilient deflection of structures using fuzzy models. Made substantial production and formalization of the problem of estimating the resilient deflection based on the theory of fuzzy sets. Practical implementation of the fuzzy inference is executed in an environment Fuzzy Logic Toolbox application MatLab. As a result, fuzzy inference function is obtained deflections depending on the parameters of structural rigidity and load on the crane track.

  Вступ

  Надійність конструкції вантажопідіймальних кранів, які використовуються на лісопромислових підприємствах, безпеку, ефективність їх роботи залежить від кранових шляхів. Незважаючи на очевидність такого факту, в переважній більшості дослідницьких робіт ці зі-

  складові частини розглядалися практично як незалежні конструкції. В результаті сформувався погляд на шляхи кранів як на конструкції, аналогічні залізничним полотнам, що і зумовило методи їх проектування, оцінки технічного стану, технічної експлуатації, стан-

  дротяні конструктивні рішення. Такий підхід відбився в нормативно-технічному супроводі, тому без достатнього обґрунтування, очевидно, також за аналогією, були призначені довідкові, нормативні дані, що регламентують проектування і процес експлуатації кранових шляхів [1].


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити