Мета. оцінка ліпідвисвобождающей здатності лейкоцитів у хворих артеріальною гіпертензією і ішемічною хворобою серця. Методи. Обстежено 22 пацієнта з артеріальною гіпертензією I-II стадії (1-я група) і 20 пацієнта з артеріальною гіпертензією і ішемічною хворобою серця у вигляді стабільної стенокардії II-III функціональних класів з ознаками серцевої недостатності (2-я група). Результати. Середня величина ліпідвисвобождающей здатності лейкоцитів у хворих з артеріальною гіпертензією була достовірно нижче, ніж у хворих стабільною стенокардією з ознаками серцевої недостатності на рівні II-III функціональних класів. Висновки. визначення ліпідвисвобождающей здатності лейкоцитів може бути рекомендовано для ранньої діагностики атеросклерозу у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Бурцева Тетяна Володимирівна


Aim. To evaluate the lipid-releasing ability of leukocytes in patients with hypertension and ischemic heart disease. Methods. Examined were 22 patients with arterial hypertension of the I-II stage (group 1) and 20 patients with hypertension and ischemic heart disease in the form of stable angina of the II-III functional classes with signs of heart failure (group 2). Results. The average value the lipid-releasing ability of leukocytes in patients with hypertension was significantly lower than in patients with stable angina and signs of heart failure at the level of II-III functional classes. Conclusions. Determination of the lipid-releasing ability of leukocytes can be recommended for early diagnosis of atherosclerosis in patients with hypertension.


Область наук:
 • клінічна медицина
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Казанський медичний журнал
  Наукова стаття на тему 'Ліпідвисвобождающая здатність лейкоцитів при артеріальній гіпертензії та ішемічної хвороби серця'

  Текст наукової роботи на тему «Ліпідвисвобождающая здатність лейкоцитів при артеріальній гіпертензії та ішемічної хвороби серця»

  ?Схильність до гіперкоагуляції і підвищення в'язкості крові при псоріазі відзначені в ряді робіт [1, 3]. Деякі автори [7] пов'язують порушення в системі згортання крові у хворих на псоріаз з активацією калікреїн-кінінової системи і порушенням обміну арахідонової кислоти та простагландинів. Виявлене нами позитивний вплив методів фотогемокоррекцией на порушені показники коагулограми узгоджуються з даними літератури [4, 8]. Більш виражене коригуючий дію АУФОК на гемостаз хворих на псоріаз, ймовірно, можна пояснити додатковим дією потрапляє в організм гемоконсерванта.

  В літературі [5] є повідомлення про підвищення початково зниженого рівня гемоглобіну при включенні методів фотогемотерапія в комплекс лікування гнойнодеструктівних захворювань легенів, лактаційного маститу, токсичного зобу. Деяке зниження (початково досить високого) рівня гемоглобіну у хворих на псоріаз при включенні в комплекс терапії ВФМК і АУФОК можна пояснити зниженням початково підвищеної в'язкості крові і деякою гемодилюції. Підвищення рівня «білків гострої фази» у хворих на псоріаз відзначено в ряді робіт [6, 9]. Виявлене нами зниження серомукоида і С-РБ при включенні в комплекс терапії методів фотомодифікації крові можна пов'язати зі зміною обміну біологічно активних речовин, нормалізацією функції печінки, поліпшенням мікроциркуляції і реологічних властивостей крові [10]. Результати госпіталізації були краще в групі

  УДК 612.123: 612.112: [616.12-008.331.1 + 616.12-009.72]

  хворих, які отримували в комплексі терапії АУФОК.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Абрамкіна М.М., Разнатовскій І.М., личакарі В.А. Стан мікроциркуляторного гемостазу і реологічних властивостей крові у хворих торпидно протікає на псоріаз: варіанти корекції геморео-логічних і гемостатичних порушень // Укр. дерматол. - 1991. - № 1. - С. 46 - 49.

  2. Адаскевич В.П., Базеко Н.П. Псоріаз. - М .: Мед. лит., 2007. - 192 с.

  3. Заерко В.В., Оболенський Ю.А., Лапацкая Л.С. та ін. Стан в'язкості крові у хворих на псоріаз в процесі лікування похідними пурину // Укр. дерма-тол. - 2000. - № 3. - С. 29 - 30.

  4. Кореньков Д.Г., Марусанов В.Є., Новиков А.І. та ін. Екстракорпоральна і інтракорпорального гемокоррекция в лікуванні імунного безпліддя у чоловіків // еферентної. тер. - 2008. - Т. 14, № 3-4. - С. 10 - 20.

  5. Піксін І.М., Федосейкін І.В., Бякін С.П. Квантові та еферентні методи лікування в хірургії. - М .: Наука, 2010. - 248 с.

  6. Псоріаз і псоріатичний артрит / В.А. Мо-оболонка, В.В. Бадокін, В.І. Альбанова і ін. - М .: Т-во науч. изд. КМК: Авт. акад., 2007. - 300 с.

  7. Шахтмейстер І.Я., Якунін Г.А., Каухова О.Я. Стан внутрішньосудинного згортання крові і гемостазу при ПУВА-терапії псоріазу // Укр. дерматол. -1991. - № 5. - С. 4 - 8.

  8. Шевцова О.М., Шаповалова Н.В. Еферентна терапія поширеного перитоніту // Ж. теор. практ. мед. - 2005. - Т. 3, № 3. - С. 321 - 325.

  9. Шилов В.Н. Псоріаз - вирішення проблеми (етіологія, патогенез, лікування). - М .: Видавець В.Н. Шилов, 2001. - 304 с.

  10. Еферентна терапія / Под ред. А.Л. Костю-ченко. - СПб: Фоліант, 2003. - 432 с.

  11. Kimball A.B., Jacobson C, Weiss S. et al. The psychosocial burden of psoriasis // Am. J. Clin. Dermatol. -

  2005. - Vol. 6. - P. 383 - 392.

  12. Ring J., Kowalzick L, Christophers E. et al. Calcitriol 3 microg g-1 ointment in combination with ultraviolet B phototherapy for the treatment of plaque psoriasis: results of a comparative study // Br. J. Dermatol. - 2001. -Vol. 14. - P. 495 - 499.

  ЛІПІДВИСВОБОЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ при артеріальній гіпертензії ТА ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

  Тетяна Володимирівна Бурцева Пермська державна медична академія

  реферат

  Мета. Оцінка ліпідвисвобождающей здатності лейкоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця.

  Методи. Обстежено 22 пацієнта з артеріальною гіпертензією 1-П стадії (1-я група) і 20 пацієнта з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця у вигляді стабільної стенокардії II-III функціональних класів з ознаками серцевої недостатності (2-я група).

  Результати. Середня величина ліпідвисвобождающей здатності лейкоцитів у хворих з артеріальною гіпертензією була достовірно нижче, ніж у хворих на стабільну стенокардію з ознаками серцевої недостатності на рівні II-III функціональних класів.

  * Автор для листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 26. «Казанський мед. ж. », № 3.

  Висновки. Визначення ліпідвисвобождающей здатності лейкоцитів може бути рекомендовано для ранньої діагностики атеросклерозу у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

  Ключові слова: артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія, атероге-нез, ліпідвисвобождающая здатність.

  LIPID-RELEASING ABILITY OF LEUKOCYTES IN ARTERIAL HYPERTENSION AND ISCHEMIC HEART DISEASE T.V. Burtseva. Perm 'State Medical Academy. Aim. To evaluate the lipid-releasing ability of leukocytes in patients with hypertension and ischemic heart disease. Methods. Examined were 22 patients with arterial hypertension of the I-II stage (group 1) and 20 patients with hypertension and ischemic heart disease in the form of stable angina of the П-Ш functional classes with signs of heart failure (group 2). Results. The average value the lipid-releasing ability of leukocytes in patients with hypertension was significantly lower than in patients with stable angina and signs of heart failure at the level of П-Ш functional classes. Conclusions. Determination of the lipid-releasing ability of leukocytes can be recommended for early diagnosis of atherosclerosis in patients with hypertension. Key words: hypertension, ischemic heart disease, stable angina, atherogenesis, lipid-releasing ability.

  Серцево-судинні захворювання і раніше залишаються провідною причиною смертності у всьому світі. Актуальними дослідження молекулярних маркерів атероге-неза. У 2000 р були опубліковані дані про підвищену здатності лейкоцитів венозної крові до вивільненню білково-ліпідних комплексів при культивуванні в неповній живильному середовищі за умови тісної міжклітинної контакту у пацієнтів з ішемічною хворобою серця [1, 2]. Наукова новизна даного дослідження полягає в тому, що вперше було визначено показник ліпідвисвобождающей здатності лейкоцитів (ЛВСЛ) у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) і дана оцінка впливу серцевої недостатності на ЛВСЛ.

  Були обстежені 42 пацієнта: 22 (1-я група) з АГ 1-11 стадій і 20 (2-я група) з АГ і ІХС у вигляді стабільної стенокардії 11-111 функціональних класів (ФК) з ознаками серцевої недостатності на рівні 11- Ш ФК за класифікацією NYHA. Діагноз АГ верифицирован з урахуванням даних клініки, показників добового моніторингу артеріального тиску, результатів ЕхоКГ, УЗД нирок. Для виявлення ІХС проводились холтерівське моніторування ЕКГ і навантажувальна проба (тредміл-тест). У 5 з 20 пацієнтів 2-ї групи мав місце постінфаркт-ний кардіосклероз, який зажадав у 4 з них виконання коронарного шунтування (критерій включення в дослідження - термін після інфаркту міокарда або оперативного втручання не менше одного року). У 2-ї групи увійшли пацієнти з ІХС тільки у вигляді стабільної стенокардії 11-111 ФК з ознаками серцевої недостатності 11-111 ФК за класифікацією NYHA. В обох групах критеріями виключення були гострі запальні захворювання, новоутворення, цукровий діабет, а також будь-які хронічні захворювання в стадії загострення.

  Для кожного пацієнта була створена індивідуальна модель атеросклерозу in vitro і визначалася ЛВСЛ за оригінальною авторською методикою (Туєв А.В., Мішлен-нів В.Ю., 2002). Для цього з венозної крові хворого в стерильних умовах виділяли лейкоцитарную суспензія використовуючи метод відстоювання в центрифужних пробірках суміші венозної крові і розчину поліглюкіну в співвідношенні 5: 3. Суспензію лейкоцитів ретельно відмивали від поліглюкіну в фізіологічному розчині хлориду натрію один раз з подальшим центрифугуванням для осадження клітин, вдруге відмивання виробляли в живильному середовищі Голка. Потім лейкоцити ресуспендіровалі в живильному середовищі і готували суспензію, яка містить 50 тисяч лейкоцитів в 1 мкл середовища; 400 мкл суспензії лейкоцитів культивували при 37 ° С в неповній живильному середовищі в пеніцилінових флаконах. Через 3 доби в культуральному середовищі визначали вміст загального холестерину в надоса-дочной рідини холестеріноксідазним методом. З метою підвищення чутливості методу при оцінці малих концентрацій загального холестерину змінювали співвідношення досліджуваної біологічної рідини (надосадової рідини культури лейкоцитів) і робочого розчину реактивів, вказане в описі методу фірмою-виробником (Human) з 1: 101 на 1:10. Зміст загального холестерину розраховували як співвідношення величин оптичної щільності дослідної проби і стандартного зразка, помножена на коефіцієнт 0,517. Отримана в результаті вивчення індивідуальної моделі атеросклерозу in vitro концентрація загального холестерину позначалася як ЛВСЛ.

  Статистична обробка результатів проводилася за допомогою пакета прикладних програм Statistica 6.0. Достовірність відмінностей між групами спостереження (р<0,05) оцінювали непараметричних

  методами Манна - Уїтні і Колмогорова - Смирнова.

  Середній показник ЛВСЛ у хворих АГ становив 0,138 ± 0,05 ммоль / л, у хворих стабільною стенокардією з ознаками серцевої недостатності на рівні II-III ФК за класифікацією NYHA в поєднанні з АГ - 0,162 ± 0,03 ммоль / л (р = 0 , 05). Згідно з літературними даними, показник ЛВСЛ у практично здорових осіб у віці від 41 до 66 років становить 0,118 ± 0,05 ммоль / л. Процес синтезу білково-ліпідних комплексів нейтрофілами in vitro може бути керованим за допомогою ендогенних модуляторів (цитокінів), зокрема ФНП-а, ІЛ-1, ІЛ-2. [3]. Отримані нами результати свідчать про достовірно більш високих показниках ЛВСЛ при ІХС, ніж при гіпертонічній хворобі, а також на користь гіпотези про ЛВСЛ як незалежному факторі ризику розвитку атеросклерозу і маркера активності атеросклеротичного процесу. За літературними даними, стабільна форма ІХС не супроводжується збільшенням показника ЛВСЛ, тому його пропонується використовувати як індикатор нестабільного перебігу ІХС. У цьому дослідженні 2-у групу складали пацієнти зі стабільним перебігом стенокардії та ознаками декомпенсації ХСН. Можна припустити, що підвищення показника ЛВСЛ

  не тільки відображає нестабільність перебігу ІХС, але і служить маркером декомпенсації і прогресування ХСН.

  ВИСНОВКИ

  1. Ліпідвисвобождающую здатність лейкоцитів можна розглядати як незалежний фактор ризику розвитку атеросклерозу і маркер активності атеросклеротичного процесу;

  2. Визначення ЛВСЛ може бути рекомендовано для ранньої діагностики атеросклерозу у пацієнтів з АГ.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Мішланов В.Ю., Туєв А.В., Шутов А.А. Метод ліпідвисвобождающей здатності лейкоцитів в діагностиці механізмів атерогенезу у хворих на ішемічну хворобу серця і атеротромботичним варіантом мозкового інсульту // Клин. лаб. діагност. -

  2006. - № 5. - С. 9 - 12.

  2. Мішланов В.Ю., Байдін Т.В., Агафонов А.В. та ін. Діагностичне значення ліпідвисвобождающей здатності лейкоцитів для визначення патогенетичного підтипу ішемічного інсульту // здравоохр. Башкортостану. - 2004. - С. 73 - 74.

  3. Мішланов В.Ю., Туєв А.В., Дубровіна В.В. та ін. Ліпідвисвобождающая здатність лейкоцитів, клініко-імунологічні паралелі і вплив на них глюкокортикоидной терапії в період загострення хронічної обструктивної хвороби легень // Пермського. мед. ж. - Перм, 2006. - Т. 23. - № 2. - С. 72 - 76.

  УДК 616.12-0 0 8.3314: 616.831-005-07

  НЕВРОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ І церебральної гемодинаміки при ідіопатичному артеріальна гіпотензія

  Анна Сергіївна Атаян1 *, Віктор Володимирович машин1, Андрій Вікторович Фонякін2 1 Ульяновський державний університет, 2Научний центр неврології РАМН, м.Москва

  реферат

  Мета. Аналіз особливостей церебральної гемодинаміки у взаємозв'язку з хронічною цереброваскулярною патологією у хворих з довгостроково існуючої ідіопатичною артеріальноюгіпотензією.

  Методи. Проведене нейропсихологічне обстеження 65 хворих за методом А.Р. Лурія включало в себе вивчення різних психічних функцій складових три структурно-функціональних блоку мозку. Церебральна гемодинаміка оцінювалася за допомогою дуплексного сканування внутрішніх сонних, хребетних і середніх мозкових артерій.

  Результати. Виявлено порушення вищих психічних функцій складових першого структурно-функціонального блоку мозку і модально неспецифічні порушення - другого і третього. У всіх хворих були зареєстровані помірне зменшення швидкості кровотоку і компенсаторне зниження судинного опору. У хребетних артеріях відсутня компенсаторна вазодилатація, що приводила до істотного зниження швидкості кровотоку.

  Висновки. Цереброваскулярні розлади у хворих ідіопатичною артеріальноюгіпотензією асоційовані з віком, тривалістю гіпотензії, погіршенням кровопостачання переважно в вертебробазилярной системі.

  Ключові слова: ідіопатична артеріальна гіпотензія, неврологічні порушення, цереброваскулярні розлади, церебральна гемодинаміка.

  * Автор для листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: артеріальна гіпертензія / ішемічна хвороба серця / стабільна стенокардія / атерогенез / ліпідвисвобождающая здатність / hypertension / ischemic heart disease / stable angina / atherogenesis / lipid-releasing ability

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити