ліпіди є одним із перших місць в забезпеченні фізіологічних потреб і якості життя людини. Тому дослідження традиційних і нових видів гідробіонтів з позицій оцінки харчової цінності ліпідів є актуальним завданням. Мета дослідження полягала у вивченні ліпідного профілю одного з масових промислових видів ракоподібних - чорноморської креветки Palaemon adspersus Rathke, 1837. Матеріал і методи. Збір матеріалу проводили в травні в Хаджибейському лимані Одеської області. лов креветки здійснювали вентерями з розміром вічка від 2,8 до 8 мм. Загальна чисельність проаналізованих особин склала 250 примірників. В середній пробі гепатопанкреаса креветки визначали вміст загальних ліпідів методом Сокслета, жирнокислотний склад ліпідів досліджували з використанням газової хроматографії, фракційний склад - методом тонкошарової хроматографії на сілікагелевой пластинках. Всі дослідження проводили в 3 повторностях. Результати та обговорення. Ліпідний профіль гепатопанкреаса чорноморської креветки представлений вмістом загальних ліпідів 10 ± 1,8%, серед них тригліцеридів - 35,2 ± 5,3%, фосфоліпідів - 16,8 ± 3,6%, вільних жирних кислот - 12,5 ± 2,1%, стеринів - 6,5 ± 1,4%, ефірів стеринів 6,5 ± 1,3%, моно дигліцеридів - від 1,5 ± 0,5 до 2,7% загальних ліпідів. Харчова цінність ліпідів характеризується високим вмістом фосфоліпідів і жирних кислот, таких як олеїнова сімейства? -9 (18: 1) - 15,7% і ейкозапентаєнова (20: 5) - 18,30% і докозагексаєнова (22: 6) сімейства? -3 - 14 , 70%. Коефіцієнт біологічної значущості ліпідів чорноморської трав'яний креветки дорівнює 3,3, що узгоджується зі значенням цього показника у інших гідробіонтів. Співвідношення жирних кислот? -6 до? -3 становить 1: 19,5 і свідчить про високу харчової цінності ліпідів гепатопанкреаса цього виду креветок. Висновок. Результати досліджень дозволяють рекомендувати ліпіди гепатопанкреаса чорноморської трав'яний креветки для збагачення харчових продуктів поліненасиченими жирними кислотами сімейства? -3, формування полікомпонентних продуктів із заданими властивостями, а також для створення лікарських препаратів.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - лебський Тетяна Костянтинівна, Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, Менчинская Аліна Анатоліївна, лебський Сергій Олегович


Lipid profile of the black sea shrimp Palaemon adspersus Rathke 1837

Lipids play one of the leading roles in ensuring the physiological needs and quality of human life. Therefore, assessment of traditional and new types of aquatic organisms from the standpoint of nutritional value of lipids is an urgent task nowadays. The aim of the work was to study the lipid profile of one of the most mass commercial species of crustaceans - the Black Sea grass shrimp Palaemon adspersus Rathke, 1837. Material and methods. The collection of material was carried out in May in the Hadzhibey Lyman of Odessa region. Prawn catching was carried out by a trap net with a mesh size of 2.8 up to 8 mm. The total number of individuals analyzed was 250 specimens. In the average sample of prawn, the content of total lipids have been determined by the Soxhlet method, the fatty acid composition of lipids has been studied using gas chromatography, and the fractional composition - by a thin layer chromatography on silica gel plates method. All the studies have been performed in 3 replicates. Results and discussion. Lipid profile of hepatopancreas of the Black Sea shrimp was represented by the content of total lipids 10 ± 1.8, among them triglycerides - 35.2 ± 5.3%, phospholipids - 16.8 ± 3.6%, free fatty acids - 12.5 ± 2.1%, sterols - 6.5 ± 1.4%, sterol esters 6.5 ± 1.3%, monoand diglycerides - 1.5-2.7% of total lipids. The nutritive value of lipids was characterized both by a high content of phospholipids, and fatty acids such as oleic one belonging to the? -9 family (18: 1) - 15.7%, and eicosapentaenoic (20: 5) - 18.30% and docosahexaenoic (22: 6) - 14.70% acids of the? -3 family. The biological significance coefficient of lipids of the Black Sea grass prawn was 3.3, which was adjusted with the value of this indicator of other aquatic organisms. The ratio of fatty acids ?-6 to? -3 was 1: 19.5 which indicated a high nutritional value of hepatopancreas lipids of this prawn species. Conclusion. The results of the study allow recommending the hepatopancreas lipids of the Black Sea grass shrimp for the enrichment of foods with? -3 polyunsaturated fatty acids, the formation of multicomponent products with desired properties, as well as for the drug development.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: питання харчування
  Наукова стаття на тему 'Ліпідний профіль чорноморської трав'яний креветки Palaemon adspersus Rathke 1837'

  Текст наукової роботи на тему «Ліпідний профіль чорноморської трав'яний креветки Palaemon adspersus Rathke 1837»

  ?Хімічний склад харчових продуктів

  для кореспонденції

  Лебський Тетяна Костянтинівна - доктор технічних

  наук, професор кафедри технології м'ясних, рибних

  і морепродуктів НУБіП України

  Адреса: 03041, Україна, м Київ, вул. Героїв оборони, д. 15

  Телефон: (38) 044-527-8950

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  https://orcid.org/0000-0003-0875-2875

  Лебський Т.К., Баль-Прилипко Л.В., Менчинская А.А., лебський С.О.

  Ліпідний профіль чорноморської трав'яний креветки Palaemon adspersus Rathke 1837

  Національний університет біоресурсів і природокористування України, 03041, м Київ, Україна

  National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 03041, Kiev, Ukraine

  Ліпіди є одним із перших місць в забезпеченні фізіологічних потреб і якості життя людини. Тому дослідження традиційних і нових видів гідробіонтів з позицій оцінки харчової цінності ліпідів є актуальним завданням.

  Мета дослідження полягала у вивченні ліпідного профілю одного з масових промислових видів ракоподібних - чорноморської креветки Ра1аетоп айзретзт Камі 1837.

  Матеріал і методи. Збір матеріалу проводили в травні в Хаджибейському лимані Одеської області. Лов креветки здійснювали вентерями з розміром вічка від 2,8 до 8 мм. Загальна чисельність проаналізованих особин склала 250 примірників. В середній пробі гепатопанкреаса креветки визначали вміст загальних ліпідів методом Сокслета, жирнокислотний склад ліпідів досліджували з використанням газової хроматографії, фракційний склад - методом тонкошарової хроматографії на сілікагелевой пластинках. Всі дослідження проводили в 3 повторностях.

  Результати та обговорення. Ліпідний профіль гепатопанкреаса чорноморської креветки представлений вмістом загальних ліпідів 10 ± 1,8%, серед них тригліцеридів - 35,2 ± 5,3%, фосфоліпідів - 16,8 ± 3,6%, вільних жирних кислот - 12,5 ± 2, 1%, стеринів - 6,5 ± 1,4%, ефірів стеринів 6,5 ± 1,3%, моно-і Діглі-церідов - від 1,5 ± 0,5 до 2,7% загальних ліпідів. Харчова цінність ліпідів характеризується високим вмістом фосфоліпідів і жирних кислот, таких як олеїнова сімейства ш-9 (18: 1) - 15,7% і ейкозапентаєнова (20: 5) - 18,30% і докозагексаєнова (22: 6) сімейства ш 3 - 14,70%. Коефіцієнт біологічної значущості ліпідів чорноморської трав'яний креветки дорівнює 3,3, що згідно зі статтею-

  Фінансування. Робота проведена за рахунок коштів субсидії на виконання державного завдання. Конфлікт інтересів. Автори декларують відсутність конфліктів інтересів.

  Для цитування: лебський Т.К., Баль-Прилипко Л.В., Менчинская А.А., лебський С.О. Ліпідний профіль чорноморської трав'яний креветки Palaemon adspersus Rathke 1837 // Зап. живлення. 2020. Т. 89, № 1. С. 96-100. doi: 10.24411 / 0042-8833-2020-10011 Стаття надійшла до редакції 05.11.2019. Прийнята до друку 24.01.2020.

  Funding. The work was carried out at the expense of the subsidy state assignment. Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.

  For citation: Lebskaya T.K., Bal-Prylypko L.V., Menchinskaya A.A., Lebsky S.O. Lipid profile of the black sea shrimp Palaemon adspersus Rathke, 1837. Voprosy pitaniia [Problems of Nutrition]. 2020; 89 (1): 96-100. doi: 10.24411 / 0042-8833-2020-10011 (in Russian) Received 05.11.2019. Accepted 24.01.2020.

  Lipid profile of the black sea shrimp Palaemon adspersus Rathke 1837

  Lebskaya T.K., Bal-Prylypko L.V., Menchinskaya A.A., Lebsky S.O.

  сунеться зі значенням цього показника у інших гідробіонтів. Співвідношення жирних кислот ю-6 до ю-3 становить 1: 19,5 і свідчить про високу харчову цінність ліпідів гепатопанкреаса цього виду креветок. Висновок. Результати досліджень дозволяють рекомендувати ліпіди гепатопанкреаса чорноморської трав'яний креветки для збагачення харчових продуктів поліненасиченими жирними кислотами сімейства ю-3, формування полікомпонентних продуктів із заданими властивостями, а також для створення лікарських препаратів.

  Ключові слова: креветка, ліпіди, жирнокислотний склад, харчова цінність

  Lipids play one of the leading roles in ensuring the physiological needs and quality

  of human life. Therefore, assessment of traditional and new types of aquatic organisms

  from the standpoint of nutritional value of lipids is an urgent task nowadays.

  The aim of the work was to study the lipid profile of one of the most mass commercial

  species of crustaceans - the Black Sea grass shrimp Palaemon adspersus Rathke,

  1837.

  Material and methods. The collection of material was carried out in May in the Hadzhibey Lyman of Odessa region. Prawn catching was carried out by a trap net with a mesh size of 2.8 up to 8 mm. The total number of individuals analyzed was 250 specimens. In the average sample of prawn, the content of total lipids have been determined by the Soxhlet method, the fatty acid composition of lipids has been studied using gas chromatography, and the fractional composition - by a thin layer chromatography on silica gel plates method. All the studies have been performed in 3 replicates. Results and discussion. Lipid profile of hepatopancreas of the Black Sea shrimp was represented by the content of total lipids 10 + 1.8, among them triglycerides - 35.2 + 5.3%, phospholipids - 16.8 + 3.6%, free fatty acids - 12.5 ± 2.1%, sterols - 6.5 ± 1.4%, sterol esters 6.5 ± 1.3%, mono- and diglycerides - 1.5-2.7% of total lipids. The nutritive value of lipids was characterized both by a high content of phospholipids, and fatty acids such as oleic one belonging to the a-9 family (18: 1) - 15.7%, and eicosapentaenoic (20: 5) -18.30% and docosahexaenoic (22: 6) - 14.70% acids of the a-3 family. The biological significance coefficient of lipids of the Black Sea grass prawn was 3.3, which was adjusted with the value of this indicator of other aquatic organisms. The ratio of fatty acids a-6 to a-3 was 1: 19.5 which indicated a high nutritional value of hepatopancreas lipids of this prawn species.

  Conclusion. The results of the study allow recommending the hepatopancreas lipids of the Black Sea grass shrimp for the enrichment of foods with a -3 polyunsaturated fatty acids, the formation of multicomponent products with desired properties, as well as for the drug development.

  Keywords: shrimp, lipids, fatty acids, nutritional value

  Зміна структури харчування сучасної людини, а також вплив несприятливих факторів навколишнього середовища призводить до погіршення якості життя і показників здоров'я, метаболічних порушень через невідповідність між доступністю енергії і здатністю до її накопичення і витрачання. Одним з важливих напрямків у вирішенні вищезгаданих проблем є забезпечення населення харчовими продуктами, які містять біологічно активні сполуки. Унікальність гідробіонтів за змістом біологічно активних речовин описано численними вітчизняними і зарубіжними авторами. Проявляється вона практично у всіх представників морської біоти наявністю біологічно цінного білка [1], ліпідів [2], супутніх їм з'єднань (каротиноїди, флавоноїди, сквален), макро-, мікроелементів, сульфатованих вуглеводів і ін. [3]. Формування уявлень на основі

  доказової медицини про потреби людини і адекватному споживанні незамінних і замінних факторів харчування, а також створення полікомпонентних харчових продуктів викликає необхідність перегляду і оцінки сукупності показників харчової цінності традиційних, а також нових видів сировинних ресурсів.

  В Україні чорноморська трав'яна креветка Ра1аетоп адврегвів Яа ^ ке 1837 є найбільш масовим промисловим видом серед ракоподібних, що мешкають в Чорному і Азовському морях [4]. У ряді європейських країн, в тому числі і в Україні, цей вид традиційно використовується в їжу у вареному і варено-мороженому вигляді. Аналіз даних літератури свідчить про присутність у складі ліпідів морських ракоподібних біологічно ефективних фракцій фосфоліпідів з домінуванням фосфатидилхолина і поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) сімейства ю-3 і ю-6 [1, 5].

  Однак у відомій нам літературі відсутні дані про фракційному і жирнокислотного складу ліпідів чорноморської трав'яний креветки.

  Мета дослідження полягала у вивченні липид-ного профілю чорноморської трав'яний креветки, а також його оцінкою з позицій сучасних уявлень ну-тріціологіі про їх харчової цінності. Завдання досліджень полягали у визначенні змісту загальних ліпідів, їх жирнокислотного і фракційного складу в гепатопанкреасі чорноморської трав'яний креветки в весняний період вилову.

  Таблиця 1. Порівняльна характеристика харчової цінності ліпідів гепатопанкреаса чорноморської креветки і антарктичного криля

  Table 1. Comparative characteristics of the nutritional value of the hepato-pancreas lipids of the Black Sea shrimp and Antarctic krill

  Матеріал і методи

  Збір матеріалу проводили в травні в Хаджибейському лимані Одеської області. Лов креветки здійснювали вентерями з розміром вічка від 2,8 до 8 мм. Загальна чисельність проаналізованих особин склала 250 примірників. Виділяли гепатопанкреас і в середній пробі визначали вміст загальних ліпідів екстракційно-ваговим методом Сокслета на апараті «Сокстек SOX 406 Fat Analyzer» (Hanon Instruments, Китай), екстракцію ліпідів з проб проводили в системі розчинників хлороформ: метанол 2: 1 (за об'ємом). Дослідження жирнокислотного складу ліпідів гепатопанкреаса здійснювали на газовому хроматографе HRGC 5300 (Carlo Erba, Італія). Фракційний склад ліпідів вивчали методом тонкошарової хроматографії на сили-кагелевих пластинках. Всі дослідження проводили в 3 повторностях. Коефіцієнт біологічної значущості ліпідів розраховували як відношення суми ПНЖК - ейкозапентаеновой і докозагексаєнової -до масовій частці загальних ліпідів [6]. Достовірність результатів досліджень оцінювали за критерієм Стью-дента при довірчому інтервалі <0,05.

  Результати та обговорення

  Як показали результати наших досліджень, вміст ліпідів в гепатопанкреасі чорноморської трав'яний креветки в весняний період становить в середньому 10 ± 1,8%.

  Фракційний склад ліпідів представлений тригли-церідамі (35,2 ± 5,3%), фосфоліпідами (16,8 ± 3,6%), вільними жирними кислотами (12,5 ± 2,1%), стер-нами (6, 5 ± 1,4%), ефірами стеринів (6,5 ± 1,3%), моно-і дигліцериди (від 1,5 ± 0,5 до 2,7%). Особливий інтерес викликає фракція фосфоліпідів, яка обумовлює харчову цінність ліпідної компоненти і не виявляє кількісних відмінностей від її змісту у інших гідробіонтів [1, 5, 7]. Так, у близького до цього виду антарктичного криля основними класами липи-дов також є тригліцериди (32,2-51,6%) і Фос-фоліпіди (16,1-29,2%) [1].

  Для оцінки харчової цінності ліпідів в даний час використовують комплекс показників, серед яких жирнокислотний склад і його відповідність рекомендованим рівням споживання, крім того, співвідношення окремих класів жирних кислот також є значущими. Результати дослідження складу жирних кислот гепатопанкреаса чорноморської трав'яний креветки в порівнянні з близьким до чорноморської креветці антарктичним крилем наведені в табл. 1.

  Згідно з отриманими даними, серед класів жирних кислот в ліпідах гепатопанкреаса чорноморської креветки домінують ПНЖК, при цьому найбільша кількість встановлено для жирних кислот сімейства ю-3 - ейкозапентаеновой (20: 5) і докозагексаєнової (22: 6). НЖК за кількісним вмістом займають

  Жирні кислоти Fatty acids Масова частка жирних кислот,% загальних ліпідів Mass fraction of fatty acids,% of total lipids

  чорноморська креветка Black Sea herb shrimp антарктичний криль [8] Antarktic krill [8]

  Насичені жирні кислоти Saturated fatty acids 31,30 20,5-37

  12: 0 0,30 -

  14: 0 8,50 3,5-13,0

  15: 0 0,60 -

  16: 0 20,40 17,0-24,0

  18: 0 1,50 -

  Мононенасичені жирні кислоти Monounsaturated fatty acids 21,20 7,2-17,1

  16: 1 3,20 2,5-9,0

  17: 1 0,50 -

  18: 1 ю-7 - 4,7-8,1

  18: 1 ю-9 15,70 -

  20: 1 ю-7 0,50 -

  20: 1 ю-9 0,20 -

  22: 1 ю-7 0,70 -

  22: 1 ю-9 0,40 -

  Поліненасичені жирні кислоти Polyunsaturated fatty acids 42,70 22,5-57,2

  18: 2 ю-6 2,00 -

  18: 3 ю-3 - 0,1-4,7

  18: 3 ю-6 1,70 -

  18: 4 ю-3 4,90 1,0-8,1

  20: 4 ю-3 0,80 -

  20: 5 ю-3 18,30 14,3-28,0

  22: 5 ю-3 0,30 0,0-0,7

  22: 6 ю-3 14,70 7,1-15,7

  Неідентіфіціро- ванні Unidentified 4,80 -

  Таблиця 2. Оцінка харчової цінності загальних ліпідів гепатопанкреаса чорноморської трав'яний креветки Table 2. Evaluation of the nutritional value of hepatopancreas total lipids of the Black Sea grass shrimp

  Ліпіди Lipids Співвідношення жирних кислот Fatty acid ratlos

  НЖК: МНЖК: ПНЖК [11] SFA: MUFA: PUFA [11] ПНЖК: НЖК [11] PUFA: SFA [11] 18: 2: 18: 1 [11] 18: 2: 18: 3 [11] w- 6: w-3 [10]

  Ідеальний ліпід Ideal lipid 1: 1: 1 0,2: 0,4 >0,25 >7 5-10: 1

  Ліпіди гепатопанкреаса чорноморської креветки Lipids of gepatopankreas Black Sea shrimp 1,47: 1: 2,01 1,36: 1,0 0,16 1,17 1: 19,5

  П р и м і т а н і е. НЖК - насичені жирні кислоти; МНЖК - мононенасичені жирні кислоти; ПНЖК - поліненасичені жирні кислоти.

  N o t e. SFA - saturated fatty acids; MUFA - monounsaturated fatty acids; PUFA - polyunsaturated fatty acids.

  друге місце з превалюванням пальмітинової (С: 16) і миристиновой (С: 14) кислот. У класі МНЖК домінує олеїнова кислота (18: 1) - 15,70%.

  Жирнокислотний склад ліпідів антарктичного криля проявляє загальні закономірності з цими характеристиками у чорноморської трав'яний креветки в превалирующем змісті класу ПНЖК і таких жирних кислот сімейства ю-3, як ейкозапентаєнова (20: 5) і докозагексаєнова (22: 6) [8]. Ці дані узгоджуються з результатами досліджень складу жирних кислот морських гідробіонтів і, зокрема, ракоподібних [1, 5, 7]. Коефіцієнт біологічної значущості ліпідів чорноморської трав'яний креветки дорівнює 3,3, що є характерною особливістю ліпідів більшості гідробіонтів. Так, в ліпідах печінки тріскових порід риб цей коефіцієнт становить 3,9, в ліпідах ставриди - 3,3, в ліпідах кальмара - 3,4 [6].

  Склад жирних кислот загальних ліпідів гепатопанкре-аса чорноморської креветки відповідає рекомендованим Продовольчою і сільськогосподарською організацією Організації Об'єднаних Націй і Всесвітньою організацією охорони здоров'я нормам споживання для дорослої людини [9] тільки за сумарним вмістом НЖК і відрізняється за всіма показниками від гіпотетичного ідеального липида [10]. Останні являють собою усереднені величини необхідного надходження харчових речовин для оптимального забезпечення фізіологічних процесів в організмі людини. Відповідно до думки інших авторів, харчова цінність ліпідів залежить від інших співвідношень класів жирних кислот і їх ізомерів [11]. Результати наших досліджень цих показників наведені в табл. 2.

  Аналіз даних табл. 2 свідчить про унікальну харчової цінності ліпідів гепатопанкреаса чорноморської креветки. Так, при рекомендованому співвідношенні жирних кислот ю-6: ю-3 в раціоні 5-10: 1 в ліпідах

  Відомості про авторів

  гепатопанкреаса чорноморської трав'яний креветки зміст ю-3 істотно вище. Відомо, що в харчуванні людини дефіцитними є саме ПНЖК сімейства ю-3 [10, 11-14], до яких в даний час виявляється підвищений інтерес в плані забезпечення і реалізації оптимальних фізіологічних процесів в організмі людини, а також створення лікувального та профілактичного харчування при серцево-судинних, онкологічних та інших захворюваннях. Таким чином, ліпіди гепатопанкреаса чорноморської креветки можуть бути рекомендовані для збагачення харчових продуктів ПНЖК сімейства ю-3, формування липид-ної компоненти харчових продуктів із заданими властивостями за кількістю фракцій фосфоліпідів і ПНЖК ю-3, а також для створення лікарських субстанцій.

  висновок

  Отримані результати досліджень свідчать про те, що ліпідний профіль гепатопанкреаса чорноморської креветки з вмістом загальних ліпідів 10 ± 1,8% представлений трігліцерідамі (35,2 ± 5,3%), фос-фоліпідамі (16,8 ± 3,6%), вільними жирними кислотами (12,5 ± 2,1%), стеринами (6,5 ± 1,4%), ефірами стер-нів (6,5 ± 1,3%), моно- і дигліцериди (від 1,5 до 2,7% кожна). Харчова цінність ліпідів визначається як високим вмістом фосфоліпідів, так і жирних кислот сімейства ю-9 - олеїнової кислоти (15,70%), сімейства ю-3 - ейкозапентаеновой (20: 5) - 18,30% і докозагексаєнової (22: 6) - 14,70%. Це дозволяє рекомендувати ліпіди гепатопанкреаса чорноморської креветки для збагачення харчових продуктів ПНЖК сімейства ю-3, а також для створення спеціалізованих і функціональних полікомпонентних харчових продуктів і фармацевтичних препаратів.

  НУБіП України (Київ, Україна):

  Лебський Тетяна Костянтинівна (Tatyana K. Lebskaya) - доктор технічних наук, професор кафедри технології м'ясних, рибних і морепродуктів E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. https://orcid.org/0000-0003-0875-2875

  Баль-ПріліпкоЛаріса Вацлавівна (Larisa V. Bal-Prylypko) - доктор технічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції агропромислового комплексу E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. https://orcid.org/0000-0002- 9489-8610

  Менчинская Аліна Анатоліївна (Alina A. Menchinskaya) - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних і морепродуктів E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. https://orcid.org/0000-0001-8593-3325

  Лебський Сергій Олегович (Sergey O. Lebsky) - аспірант кафедри технології м'ясних, рибних і морепродуктів

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  https://orcid.org/0000-0002-0062-3473

  література

  1. Биков В.П., Бикова В.М., Кривошеїна Л.І. та ін. Антаркті- 9. ний криль: довідник. М.: ВНИРО, 2001. 208 с.

  2. Wang C., Harris W.S., Chung M. et al. N-3 fatty acids from

  fish or fish-oil supplements, but not alfa-linolenic acid, benefit 10. cardiovascular disease outcomes in primary studies: a systematic review // Am. J. Clin. Nutr. 2006. Vol. 84, № 1. P. 5-17.

  3. Стонік В.А. Біомолекули. Владивосток: Дальіздат, 2018.

  640 с. 11.

  4. Болтачов А.Р., Статкевич С.В., Карпова Е.П., Хуторенко І.В. Чорноморська трав'яна креветка Palaemon adspersus (Deca-poda, Palaemonidae). Біологія, промисел, проблеми // Питання риболовства. 2017. Т. 18, № 3, С. 313-327. 12.

  5. лебський Т.К. Хімічний склад і біохімічні властивості камчатського краба в Баренцевому морі // Камчатський краб в Баренцевому морі. Мурманськ: Изд-во ПІНРО, 2003. С. 292-299.

  6. Мезенова О.Я. Проектування полікомпонентних харчових 13. продуктів: навч. посібник. СПб. : Проспект наука, 2015. 224 с.

  7. Addison R.F., Ackman R.G., Hangley J. Lipid composition of the queen crab (Chinoecetes opilio) // Fish. Res. Board Can. 1972. Vol. 29, N 4. Р. 407-411.

  8. Standard for fish oils. Codex stan 329-2017 https: //www.iffo. 14. net / system / files / Codex% 20Standard% 20for% 20Fish% 200ils% 20 CXS_329e_Nov% 202017.pdf

  Fats and fatty acids in human nutrition / Report of an expert consultation / Geneva, 10-14 November 2008. FAO "Food and Nutrition". Paper 91. FAO. Rome, 2010. 180 p. Тутельян В.А. Про норми фізіологічних потреб в енергії та харчових речовинах для різних груп населення Російської Федерації // Зап. живлення. 2009. Т. 78, № 1. С. 4-15.

  Ціпрiян В.1., Матасар 1.Т., Слободкш В.1. та ш. Гшена хар-чування з основами нутрщюлогш: у 2 кн. Кі! В: Всеукраїн-ське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2007. 544 с.

  Ших Є.В., Махова А.А. Довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти сімейства ш-3 в профілактиці захворювань у дорослих і дітей: погляд клінічного фармаколога // Зап. живлення. 2019. Т. 88, № 2. С. 91-100. Martins B.P., Bandarra N.M., Figueiredo-Braga M. The role of marine omega-3 in human neurodevelopment, including autism spectrum disorders and attention-deficit / hyperactivity disorder - a review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019: 1-16. doi: 10.1080 / 10408398.2019.1573800

  Ishihara T., Yoshida M., Arita M. Omega-3 fatty acid-derived mediators that control inflammation and tissue homeostasis // Int. Immunol. 2019. pii: dxz001. doi: 10.1093 / intimm / dxz001

  References

  Bukov V.P., Bukova V.M., Krivosheina L.I., et al. Antarctic krill: 9. a guide. Moscow: VNIRO. 2001. 208 p. (In Russian) Wang C., Harris W. S., Chung M., et al. N-3 fatty acids from fish or fish-oil supplements, but not alfa-linolenic acid, benefit cardiovas- 10. cular disease outcomes in primary studies: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2006; 84 (1): 5-17.

  Stonik V.A. Biomolecules. Vladivostok: Dalisdat; 2018: 640 p. (In Russian) 11.

  Boltachev A.R., Statkevich S.V., Karpova E.P., Hutorenko I.V. Black Sea herb shrimp Palaemon adspersus (Decapoda, Palae-monidae). Biology, fishing, problems. Voprosy ribolovstva [Fisheries Issues]. 2017; 18 (3): 313-27. (In Russian) 12. Lebskaya T.K. Chemical composition and biochemical properties of the Kamchatka crab in the Barents Sea. In: Kamchatka crab in the Barents Sea. Murmansk: Publishing house of the Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography. 2003: Додати 292-9. (In Russian) 13. Mezenova O.Ya. Designing multicomponent food products: tutorial. St. Petersburg: Prospekt nauki; 2015: 224 p. (In Russian) Addison R.F., Ackman R.G., Hangley J. Lipid composition ofthe queen crab (Chinoecetes opilio). Fish Res Board Can. 1972; 29 (4): 407-11. Standard for fish oils. Codex stan 329-2017 https: //www.iffo. 14. net / system / files / Codex% 20Standard% 20for% 20Fish% 200ils% 20 CXS_329e_Nov% 202017.pdf

  Fats and fatty acids in human nutrition / Report of an expert consultation. Geneva, 10-14 November 2008. FAO "Food and Nutrition". Paper 91. FAO. Rome; 2010: Додати 180 p.

  Tutelyan V.A. On the norms of physiological requirements for energy and nutrients for various groups of the population of the Russian Federation. Voprosy pitaniia [Problems of Nutrition]. 2009 року; 78 (1): 4-15. (In Russian)

  Ciprijan V.I., Matasar I.T., Slobodkin V.I., et al. Nutrition hygiene with the basics of nutrition: u 2 knigah. Kiiv: Vseukrainskoe spe-cializirovannoe izdatel'stvo "Meditsina"; 2007: Додати 544 p. (In Ukrainian)

  Shikh E.V., Makhova A.A. Long-chain m-3 polyunsaturated fatty acids in the prevention of diseases in adults and children: a view of the clinical pharmacologist. Voprosy pitaniia [Problems of Nutrition]. 2019; 88 (2): 91-100. doi: 10.24411 / 0042-8833-201910022 (in Russian)

  Martins B.P., Bandarra N.M., Figueiredo-Braga M. The role of marine omega-3 in human neurodevelopment, including autism spectrum disorders and attention-deficit / hyperactiv-ity disorder - a review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019: 1-16. doi: 10.1080 / 10408398.2019.1573800

  Ishihara T., Yoshida M., Arita M. Omega-3 fatty acid-derived mediators that control inflammation and tissue homeostasis. Int Immunol. 2019: pii: dxz001. doi: 10.1093 / intimm / dxz001

  1.

  2.

  4

  6.

  7.


  Ключові слова: креветка / ліпіди / жирнокислотний склад / харчова цінність / shrimp / lipids / fatty acids / nutritional value

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити