Стаття присвячена вивченню особливостей організації дискурсу жіночих шлюбних оголошень. Лінгвокультурний специфіка текстів оголошень вивчається на рівнях структури, семантики і прагматики мовного знака.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Дубровська Ольга Георгіївна


Linguocultural aspects of "women seeking men" advertisements in the English and Russian languages

The paper deals with the cross-cultural components of "women seeking men" advertisements on the levels of syntax, semantics and pragmatics. The analysis aims to work out a discursive pattern of "women seeking men" advertisements in the English and Russian languages.


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал: Сибірський філологічний журнал


  Наукова стаття на тему 'Лингвокультурологические особливості жіночих шлюбних оголошень (на матеріалі російської та англійської мов)'

  Текст наукової роботи на тему «Лингвокультурологические особливості жіночих шлюбних оголошень (на матеріалі російської та англійської мов)»

  ?О.Г. Дубровська

  Тюменський державний університет

  Лингвокультурологические особливості жіночих шлюбних оголошень

  (На матеріалі російської та англійської мов)

  Анотація: Стаття присвячена вивченню особливостей організації дискурсу жіночих шлюбних оголошень. Лінгвокультурний специфіка текстів оголошень вивчається на рівнях структури, семантики і прагматики мовного знака.

  The article deals with the cross-cultural components of «women seeking men» advertisements on the levels of syntax, semantics and pragmatics. The analysis aims to work out a discursive pattern of «women seeking men» advertisements in the English and Russian languages.

  Ключові слова: культурна маркированность дискурсу, лінгвокультурний унікальність, особливості організації дискурсу, жіночий і чоловічий стилі комунікативної поведінки.

  Culturally marked discourse patterns, linguacultural uniqueness, discourse patterns, male-female communication styles.

  УДК: 81-116.

  Контактна інформація: Тюмень, вул. Семакова, 10. ТюмГУ, кафедра англійської філології. Тел. (3452) 415969. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Однією з унікальних особливостей людської мови, як відомо, є його здатність позначати актуальний для учасників комунікативного процесу фрагмент дійсності. У лінгвістиці визнається, що потенційно будь-яку мову, володіючи власним набором одиниць, може задовольнити потребу свого носія і висловити необхідну йому думка. Відомо також, що з усього різноманіття мовних засобів етнічна свідомість певної культури обирає унікальний, властивий тільки йому, прийнятий і звичний спосіб опису того чи іншого дискурсивного події. У зв'язку з цим в лінгвістиці говорять про культурологічної маркування дискурсу, тобто детермінованості вибору мовних засобів причинами культурноісторіческого порядку.

  Лінгвокультурний специфіка дискурсу виявляється в семантиці, синтак-тику і прагматиці мовного знака [див., Наприклад: Бергельсон, 2007]. У сукупності семантика, синтактика і прагматика мовного знака створюють, за справедливим зауваженням С.В. Іванової, «культуроносное полотно тексту» [Іванова, 2008, с. 30] і визначають його лінгвокультурну унікальність. У зв'язку з цим важливо усвідомлювати нерозривність, взаємну зв'язок семантичного, синтаксичного і прагматичного компонентів в структурі знака і штучно розділяти їх тільки в цілях проведення аналізу.

  Ми вважаємо, що при створенні тексту представниками тієї чи іншої лин-гвокультури відбувається селекція певних знаків з парадигми того чи іншого дискурсивного простору і комбінація їх в синтагми. Для нас виявилося важливим простежити і виявити загальні та специфічні переваги, доми-

  нантние і периферійні особливості організації дискурсу жіночих шлюбних оголошень мовною свідомістю носіїв російської та англійської мов. Ми визнаємо, що для виявлення особливостей національного світобачення необхідним є контрастивний підхід, а одиницею для опису має бути обране дискурсивне подія - «сукупність прагматично когерентних мовних актів, спрямованих на досягнення загальної комунікативної мети» [Цу-Рикова, 2002, с. 15].

  В гендерної лінгвістики до теперішнього часу описані моделі вербальної поведінки чоловіків і жінок, виявлено причини відмінностей жіночого і чоловічого стилів комунікативної поведінки всередині деяких культур [див., Наприклад: Гвоздьова, 2004]. У зв'язку з цим вивчення особливостей організації дискурсу всередині одного гендеру двох різних культур є важливим, оскільки дозволяє простежити вплив екстралінгвістичних факторів на особливості світобачення деякого фрагмента етнічної свідомості, а саме жінок-носіїв російської та англійської мов при написанні тексту шлюбного оголошення.

  Фактичним матеріалом нашої роботи послужили газети «The Times» (15.09.07), «The Daily Telegraph» (14.09.07), «Thelondonpaper» (12.09.07), «Бліц», м Тюмень (11.06.08), « з рук в руки », м.Санкт-Петербург (15.10.08),« з рук в руки », м.Москва (11.11. 2008).

  Слід зазначити, що існують деякі варіанти оформлення тексту жіночого шлюбного оголошення як в Британії, так і в Росії. Так, в газеті "The Times" використовується алфавітний порядок розташування оголошень, в газеті «Thelondonpaper» - елементи невербального коду (картинки, зображення), в «The Daily Telegraph» - їх поєднання. Різні цільові аудиторії газет і способи їх поширення: «Thelondonpaper» лунає безкоштовно, наприклад, при виході з метро. В газетах «З рук в руки», на відміну від «Бліц», оголошення розміщені в окремих підгрупах: «Послання для чоловіків. Шлюбні »і« Послання для чоловіків. Знайомства ». У текстах оголошення «З рук в руки» жінка поміщає номер телефону, а також свої ім'я та / або прізвище та / або по батькові. У газеті «З рук в руки» (м.Москва) в значній кількості оголошень повідомляється місце проживання жінки - м.Москва. Однак, як показує матеріал дослідження, ці відмінності не впливають істотно на вивчення особливостей організації дискурсу всередині одного гендеру двох різних культур.

  Матеріал свідчить, що відмінною жанрової особливістю шлюбних оголошень, написаних жінками - носіями англійської мови, є їх формальна і интенциональная близькість з рекламними текстами. У текстах оголошень виділяються характерні ознаки рекламного дискурсу: визначена цільова аудиторія, створюється позитивний образ «рекламованого об'єкта», використовуються різноманітні лінгвістичні засоби залучення уваги. Тексти шлюбних оголошень насичені визначеннями-прикметниками, що позначають різноманітні якості партнера, який приписує їх самому собі, і потенційного партнера, пошук якого ведеться в тексті оголошення.

  Звертає на себе увагу алфавітний порядок розташування шлюбних оголошень, який, на наш погляд, сприяє уречевлення учасників-партнерів, позбавляє їх індивідуальності. Так, з одинадцяти оголошень на букву «А» в газеті «The Times» дев'ять починаються зі слова «attractive». Прагматичний імпліцитний сенс «відсутність індивідуальності» актуалізується особливостями дискурсивного поведінки партнера, який розмістив оголошення в газеті. Опис ведеться не від першої особи, а з боку, відчужено. Використовуються такі мовні засоби називання себе: woman; this petite lady; babe; she.

  Інтертекстуальність англійських шлюбних оголошень проявляється також у тому, що вони містять елементи дискурсу «купівлі - продажу». Так, для агентств, які розміщують шлюбні оголошення, жінка - товар, що забезпечує агентству бізнес1. При описі себе жінки часто використовують лексичні одиниці, що характеризують річ (presentable), або метафору «жінка - безкоштовне подорож» (Anyone for Venice? Free ticket unexpectedly available).

  У текстах англійських шлюбних оголошень виявляються мовні одиниці з впливає потенціалом. Репрезентативний в зв'язку з цим текст шлюбного агентства «Attractive Partners» 2: Brilliant news. If you are looking for a slim, stylish, beautifully spoken, attractive woman with similar interests to your own, then Attractive Partners would love to hear from you. We are a successful, nationwide introduction agency for business or professional people who are selective in their choice of partner. We have thousands of attractive, interesting women of all ages on our register and dozens more join us every week. You do not have to be drop dead gorgeous yourself to join us, but we do not accept just anyone. If you are a kind, intelligent, professional gentleman, with a good sense of humour and looking for a best friend as well as a lover, then why not call us today and find out how we can introduce you to some delightful women (gentlemen from 40-70 especially welcome).

  Скориставшись процедурою імплікаціонного пошуку Г. Г. Молчанової [Молчанова, 2007] і елементами методики аналізу пресуппозиций A. Goddard [Goddard, 2007], позначимо схему побудови рекламного тексту шлюбного оголошення агентством: 1) У першому реченні Brilliant news експліцитно міститься оцінний компонент. Створюється переконливість висловлювання, яка спрямована на погашення, нейтралізацію думок, відмінних від думки відправника повідомлення; 2) У другому реченні тексту використовується займенник you, сближающее учасників віртуального комунікативного процесу. У першій частині складнопідрядного речення ставиться проблема, а в головній частині пропонується її рішення; 3) У третьому і четвертому реченні акцентується ознака успішності роботи агентства, вміння справлятися з поставленим завданням. Паралельні конструкції підсилюють цю сему; 4) Актуалізується сема винятковості, привід but висловлює ставлення протиставлення, посилюючи цьому! 6) У заключному реченні адресат повідомлення включає одержувача повідомлення в групу осіб з експліцитно позитивною оцінкою. Маніпуляції обумовлені егоцентричністю людського Я (а хіба я не добрий?), А також знанням відправника повідомлення цілей і намірів одержувача -знайти супутника життя. В ненав'язливій формі пропонується зателефонувати в агентство, яке надасть допомогу в пошуку партнера.

  У тексті оголошення простежуються стратегії впливу на свідомість адресата, розроблені в роботі А.В. Голоднова: стратегія оціночного інформування як стратегія створення позитивного образу; стратегія оптимальної адресації як побудова в тексті моделі потенційного одержувача повідомлення; стратегія імітації природного повідомлення, що наближає ситуацію, моделируемую в тексті, до реального міжособистісного спілкування і стратегія вуалювання персуазивна наміри адресата [Голоднов, 2003].

  Російська прагматична модель володіє меншим персуазивна потенціалом, тексти шлюбних агентств менш маніпулятивні. Для російської дискурсивної моделі характерний описово-директивний спосіб апеляції до почуттів та емоцій людини, до віри в удачу:

  - Знайомтеся правильно !;

  1 Див. Приклад нижче.

  2 Курсив в тексті оригіналу.

  - Агентство знайомств «Гармонія» запрошує чоловіків і жінок, які не втратили надію знайти свою другу половинку. Самотність не для вас, потрібно лише повірити, і доля обов'язково посміхнеться вам!

  У текстах оголошень вичленяються елементи наративного і експозіторно-го типів дискурсивного викладу (по М.Б. Бергельсон). Перераховуються послуги агентства, одержувачу повідомлення пояснюється специфіка діяльності агентства:

  Клуб знайомств «Флірт» запрошує. Альтернативні і традиційні знайомства, шлюб, романтичні зустрічі, організація вечірок, спільні розваги. Флірт - це мистецтво отримання задоволення від життя і спілкування, спосіб зняття напруги і можливість відволіктися від серйозних дорослих справ, це спосіб стати дітьми, бути безтурботним, безпосередніми і наївними. Тел. 8-922-044-50-04, с.9.00 до 19.00, щод., Світлана.

  У російській дискурсивної моделі агентства - це місця скупчення людей, яким разом приємно провести час. Учасники комунікативного процесу зайняті такою спільною діяльністю, як пісні, танці. Частими є референції до минулого:

  ...У п'ятницю та суботу запрошуємо в ДК «Будівельник» (зал офіцерів) на дискотеку 80-х. Вас чекають улюблена музика, розважальна програма, нові знайомства, чудовий настрій і танці, танці, танці.

  Для російських текстів оголошень характерні елементи дискурсу сфери послуг. Вартість послуги визначається статусом адресата і може бути вказана в тексті оголошення. Діяльність агентства може розширюватися за рахунок надання освітніх послуг:

  . У нас працюють професіонали - психологи, цілителі, астролог, стиліст, візажист, гадальних салон. Навчаємо дітей і дорослих східним і естрадним танцям (набирається група), аргентинському танго, грі на гітарі-самий доступний метод навчання. Щосуботи - концертний вечір зі столиками (повне застілля, жива музика, затишна обстановка) - 400 руб ... ... Квитки купуйте заздалегідь.

  Для деяких оголошень агентств характерно використання питальних конструкцій. Як справедливо зазначає В.Є. Чернявська, риторичні запитання «служать експресивним засобом активізації адресата, виділяючи в тексті найбільш значущі його смислові компоненти» [Чернявська, 2006, с. 32].

  Матеріал свідчить про егоцентризм жіночих шлюбних оголошень: як правило, жінка надає інформацію про себе, а потім - про своє плановане партнері (модель «Вона - Він»). Характеризуючи себе, жінка використовує від п'яти до семи прикметників, тоді як кількісний показник прикметників для чоловіка значно нижче: від двох до нуля. Модель «Він -Вона» не є характерною для мовної свідомості жінок - носіїв англійської мови в ситуації пошуку партнера по оголошенню і представлена ​​поодинокими прикладами.

  На рівні синтактики мовного знака як в російській, так і в англійському фактичному матеріалі, найбільш типовими є прості розповідні речення, побудовані за схемою SPO. Відсутність різноманітності синтаксичних структур в текстах оголошень двох мов пов'язано з жанровими особливостями тексту оголошень. Незначний кількісний показник пропозицій - риторичних запитань в англійському матеріалі (Are you kind? Similar age?), Тоді як в російських текстах - один приклад: Де ж ти, моя зірка?

  Культурно-специфічні і загальні для двох лінгвокультурах смисли актуалізовані також в семантиці мовних знаків. Матеріал дозволив виділити групи ознак, за якими ми провели порівняльний аналіз. 1. Опис зовнішності (в егоатрібутівной частини, що характеризує особистість укладача, по Н.О. Магнес). В англійському матеріалі використовуються атрибути, які

  можуть вживатися для позначення не тільки зовнішності, але і особливості внутрішнього світу жінки (alluring woman of wit and integrity; voluptuous). Під атрибутом, слідом за Н. О. Магнес, будемо розуміти «будь-яку структурно і семантично організовану мовну одиницю, номінується істотна ознака індивіда» [Магнес, 2003, с. 60]. Так, в якості атрибута можуть виступати повнозначних слова, розділені комою, словосполучення чи речення. Вживаються номінації широко відомих персонажів, які активізують у читачів комплекс уявлень про їхню зовнішність і / або особистісні особливості. Часто вказується інтенсивність / ступінь ознаки (extremely fit, very attractive).

  У тексті англомовних шлюбних оголошень актуалізацію отримують прикметники, що описують різноманітні якості і характеристики партнерів. Найбільш різноманітними за семантикою є прикметники, які називають особливості зовнішності партнера в егоатрібутівной частини. Так, в тексті одного оголошення можуть бути присутніми до шести елементів: INTELLIGENT female, glamorous, attractive, gentle, petite, blonde, shapely, feminine, n / s, WLTM...

  Для текстів шлюбних оголошень англійською мовою, на відміну від російських текстів, характерна метафоричність: метафора - повітря (A breath of fresh air); метафора - флора (willowy); метафора - подорож (Anyone for Venice? Free ticket unexpectedly available); гастрономічна метафора (sweet).

  Примітно, що в дискурсах як англійських, так і російських жіночих оголошень актуалізацію отримують детальний опис кольору волосся, кольору очей: blue-eyed blonde; black hair and eyes; і з довгим волоссям, блакитними очима. Параметр «вік» має імпліцитні смисли «молодий», «дорослий», «старий», «досвідчений», «недосвідчений», «серйозний», «несерйозний» і т. П. Актуалізація того чи іншого сенсу параметра «вік» обумовлена ​​оточенням в тексті оголошення: fifty but acts forty or less; 49 (looks 29).

  У текстах російських оголошень актуалізовано параметр вік, зріст і вагу. Іншими словами, параметр «зріст і вагу» є обов'язковим для дискурсу російських оголошень і змінним для дискурсу оголошень англійською мовою. Відмінною особливістю дискурсу російських оголошень є вказівка ​​на розміри окремих частин тіла жінки: середньої повноти, з красивим бюстом і жіночними формами. Актуалізацію отримують атрибути, відповідні дійсному стану справ: російська жінка швидше за все правдиво заявить про свій зріст (невисока, приємна), тоді як англійка швидше приховає його, або запропонує стандартну «позитивну» формулу - tall. Наша вибірка не містить приклади англійських оголошень з атрибутом short. Зовнішність російської жінки поєднується з умінням бути господинею: чарівна, білолиця, та ще спече для вас пироги.

  2. Характер, особливості світосприйняття (егоатрібутівная частина). Як в англійських, так і в російських текстах при аналізі атрибутів характерологического плану можна виділити атрибути за способом взаємодії індивіда зі світом (warm; friendly, caring; вірна, уважна, турботлива); що свідчать про особливості темпераменту людини, його психічного сприйняття світу (happy; optimistic; врівноважена; темпераментна); ментальні - вказують на рівень інтелектуального розвитку жінки (creative; intelligent; цікава).

  У російських текстах найбільш частотними є такі особливості характеру жінки, як скромність, доброта. Для дискурсу російських оголошень важливим виявилося вказівку на наявність / відсутність шкідливих звичок і почуття гумору: в / п немає; з хорошим ч / ю; некуряща.

  3. Перелік життєвих уподобань і захоплень жінки - носія англійської мови виявився різноманітніше списку жінки - носія російської мови. Виділяються гастрономічні пристрасті (loves food, wine, music), любов до подорожей (sandy beaches, warm seas), розваг (loves the great out-

  doors, skiing; many interests including my old Volvo), мистецтву (likes theatre, opera, ballet), спорту (skiing, fast cars). Захоплення російської жінки найчастіше позначаються словом із загальним значенням - різнобічні. Російська жінка - альпіністка; любить природу і активний спосіб життя.

  4. Рід діяльності. Професія. У егоатрібутівной частини англійських оголошень, як правило, називається професія, тоді як в російських текстах вказується освіту і загальний рівень інтелектуального розвитку жінки: writer; освіту є.

  5. Матеріальна забезпеченість частіше вказується в російських текстах: ж / о; матеріально незалежна; приватний будинок в передмісті; житло знімає; Volvo, garden.

  6. Вказівка ​​на сімейний стан, за нашими матеріалами, не є обов'язковим для текстів оголошень російської та англійської мов, однак, в російських текстах використовується частіше: дорослий одружений син, розлучена; заміжня; divorced; lonely widow; no ties.

  7. Національність, етнічність представлені рідко і обумовлені, по-видимому, індивідуальних переваг жінки: black British Lady; Scandinavian; татарочка; російська. Найчастіше представлені в газеті «З рук в руки» (м.Москва).

  8. Місце проживання: cat lover of Twickenham; сільська; живу в передмісті, мій будинок біля річки. Параметр представлений в незначній кількості як на матеріалі російського, так і на матеріалі англійської мов. Однак, як свідчать наші матеріали, для газети «З рук в руки» (м.Москва) даний параметр повідомляється в текстах значної кількості оголошень.

  9. Віросповідання: Christian lady. Одиничний приклад, за нашими матеріалами, виявлений в англійських текстах і не представлений в текстах російських оголошень.

  10. Знак зодіаку. Параметр представлений поодинокими прикладами в російських текстах.

  11. Здоров'я. Параметр представлений одиничним прикладом в російській тексті:

  ще сповнена сил.

  У альтератрібутівной частини приватних оголошень (авторські преференції щодо якостей, які жінка бажає бачити в партнері, по Н.О. Магнес) звертають на себе увагу мовні способи, які вибирають жінки, для найменування представників протилежної статі. За даними англійської вибірки, чоловік - це джентельмен (true Gentleman; gent), рівня жінки (her equal; similar). Він - сміливий (Braveheart), особливий (someone special), справжній чоловік (male). Звернення до чоловіка в російських текстах більш трепетне і подобострастное: Шалений світ, мій Повелитель, моя колиска -Твоя обитель. І ось вже готова бути з тобою, на годину і на століття; Де ж ти, моя зірка? Король мій. Чоловік в російських текстах може виступати в підлеглому положенні по відношенню до жінки (раб), або в ньому цінуються його душевні якості (один) і власне чоловіче начало (справжній чоловік). Про більш трепетне ставлення до чоловіка свідчать дієслівні поєднання, які використовують російські жінки в текстах оголошень: чекає зустрічі; прийме до себе; сподівається бути поруч; шукає справжнього друга. В англійських текстах домінуюче становище відведено дієслова seek і скороченій формі WLTM (would like to meet). Рідше використовуються дієслова to fit; to plus.

  1. Зовнішність. Зовнішності передбачуваного партнера в англійських текстах приділяється більше уваги, ніж в текстах російських оголошень. Про це говорить як кількісний показник (два російських тексту з параметром «зовнішність»), так і різноманітність атрибутів англійських текстів у порівнянні з російськими текстами: attractive; tall, charismatic; good teeth and hair; classy; well groomed; trendy, chunky і приємної зовнішності.

  2. Характер, особливості світосприйняття. Матеріал свідчить про відсутність суттєвих відмінностей в бажаннях і перевагах жінок - носіїв російської та англійської мов, що стосуються характеру чоловіків. Очевидно, необхідність в чесному, порядному, дбайливому партнері є універсальною. Цікаво відзначити, що атрибут «непитущий» актуалізується в текстах як англійської, так і російської мов. Ймовірно, любов до спиртного не може бути стереотипом тільки російської людини. Однак кількісний показник атрибута «без шкідливих звичок» вище в російських текстах.

  3. Переваги та захоплення в альтератрібутівной частини тексту оголошень значно біднішими атрибутів в першій частині тексту. У цьому ми бачимо не тільки егоцентрічность авторів оголошення, але і стратегію «економії»: описуючи свої власні захоплення, автор-жінка передбачає їх наявність у партнера. Наприклад: likes walking, theatre, travelling; любить природу і роботу на дачі.

  4. Рівень інтелектуального розвитку. Кількісний показник цього параметра досить низький: educated; broad minded; distinguished, accomplished; intelligent; бажано освіту середньо технічну; утворений; інтелігентний.

  5. Матеріальна забезпеченість. Перелік елементів власності різноманітніше в англійських текстах. Мова англійських оголошень більш метафоричний. Забезпеченість в російських текстах зводиться, як правило, до наявності або відсутності житла і автомобіля. Пор .: no penniless stallions; wealthy; with yacht, mansion; affluent; ж / о; з авто; самодостатній.

  6. Вказівка ​​на сімейний стан, за нашими матеріалами, не є обов'язковим для текстів оголошень як російського, так і англійської мов, однак, в російських текстах використовується частіше: lonely widower; вільний.

  7. Національність. Параметр представлений в незначній кількості: Englishman; European; слов'янин; будь-яка.

  8. Місце проживання: preferably someone in Stratford-Upon-Avon or surrounding areas - одиничний приклад в текстах оголошень англійською мовою. У російській вибірці параметр часто актуалізується в газеті «З рук в руки» (м.Москва) і представлений лексемою «москвич».

  9. Віросповідання: Christian. одиничний приклад.

  Важливо відзначити відмінність російських і англійських текстів шлюбних оголошень на емоційному рівні. Для англійських текстів характерний більший прагматизм відносин. У значній кількості прикладів жінка - носій англійської мови не зацікавлена ​​в тривалих відносинах з чоловіком. У російських текстах мета знайомства з чоловіком не завжди може бути чітко визначена: поки для дружби, далі, як вийде. Однак, якщо мета визначена, то, як правило, жінка мріє завести сім'ю. Пор .: to reach for the stars; for a future ofpassion, adventures and mutual enchantment; подарує взаємно ніжність і турботу; створення родини; для тривалих відносин; можливо з перспективою на серйозні відносини. У текстах як англійських, так і російських шлюбних оголошень використовуються елементи експозітарного дискурсу з оцінним компонентом: Love is a classy, ​​glamorous, intelligent lady; А без чоловіка погано дюже -жіть ніяк не можна.

  Таким чином, можна зробити наступні висновки: 1) лінгвокультурние особливості жіночих російських і англійських шлюбних оголошень виявляються в семантиці, синтактика і прагматиці мовних знаків; 2) матеріал свідчить про полідискурсивності шлюбних оголошень. У текстах оголошень є яскраво виражені риси рекламного дискурсу, для мовних одиниць характерна семантика впливу. Однак тексти англійських оголошень володіють великим маніпулятивним потенціалом у порівнянні з російськими текстами шлюбних оголошень; 3) якщо уявити сукупність всіх можливих мовних

  дій, об'єднаних темою «пошук партнера по оголошенню», як парадигму дискурсивного поведінки людини, то можна вважати, що англійське і російське мовні жіночі свідомості початку XXI століття здійснять відмінний один від одного вибір мовних засобів і оформлять загальне ментальне простір по-різному. Так, в егоатрібутівной частини жіночих шлюбних оголошень, при описі зовнішності в російській жіночому мовному поведінці обов'язковими є вказівки на відповідні дійсності зріст, вага, розміри окремих частин тіла, тоді як в англійському - зовнішність описується за допомогою метафор. Зовнішність має важливе значення для англійської дискурсивного поведінки; для російського вербального жіночої поведінки важливим виявляється характер людини, частіше із зазначенням на наявність / відсутність шкідливих звичок. Перелік переваг і захоплень різноманітніше у жінок - носіїв англійської мови. При виборі партнера російським жінкам важливо повідомити свій загальний рівень інтелектуального розвитку, тоді як жінкам - носіям англійської мови - професію. Матеріальна забезпеченість і сімейний стан мають більш виражений показник в російській жіночому дискурсивної поведінці. Перелік індивідуальних переваг (вказівка ​​на національність, місце проживання, віросповідання, знак зодіаку, стан здоров'я) різноманітніше у російських жінок. У альтератрібутівной позиції зовнішність чоловіка є важливим показником для вибору партнера в англійському мовному поведінці, тоді як характер - в російській. Жінки - носії англійської мови пред'являють більш різноманітний список вимог до матеріального становища майбутнього партнера. Інші переваги (захоплення чоловіка, рівень його інтелекту, сімейний стан, національність, місце проживання, віросповідання) не є важливими у виборі партнера ні для російських, ні для англійських жінок. Виняток становлять оголошення в газеті «З рук в руки» (м.Москва), в тексті яких часто вживаються лексеми «москвичка / москвич». Цілі шлюбних союзів менш тривалі у жінок - носіїв англійської мови і емоційні, більш тривалі - російського.

  література

  Бергельсон М. Б. Прагматична і соціокультурна вмотивованість мовної форми. М., 2007..

  Гвоздьова А. А. Мовна картина світу: лінгвокультурологічні та гендерні особливості: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Краснодар, 2004.

  Голоднов А.В. Лингвопрагматические особливості персуазивной комунікації (на прикладах сучасної німецькомовної реклами): Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Спб., 2003.

  Іванова С.В. Політичний медіа-дискурс у фокусі лінгвокультурології // Політична лінгвістика. Єкатеринбург, 2008. Вип. 1 (24). С. 29-33.

  Магнес Н.О. Шлюбні оголошення: Особливості жіночої та чоловічої лінгвосоціальной категоризації // Антропоцентризм в мові та мовленні. СПб., 2003. Вип. 8. С. 54-67.

  Молчанова Г.Г. Англійська як нерідний: текст, стиль, культура, комунікація. М., 2007..

  Цурикова Л.В. Адекватність дискурсу: аналіз стратегій дискурсивного поведінки рідною та іноземною мовою // Вісник ВДУ. Серія лінгвістика та міжкультурна комунікація. 2002. № 2. С. 14-25.

  Чернявська В.Є. Дискурс влади і влада дискурсу: проблеми мовної дії. М., 2006.

  Goddard A. The Language of Advertising. Routledge, 2007.


  Ключові слова: КУЛЬТУРНА маркування дискурсу /лінгвокультурного УНІКАЛЬНІСТЬ /ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ дискурсу /ЖІНОЧИЙ І ЧОЛОВІЧИЙ СТИЛІ КОМУНІКАТИВНОГО ПОВЕДІНКИ /CULTURALLY MARKED DISCOURSE PATTERNS /LINGUOCULTURAL UNIQUENESS /MALE-FEMALE COMMUNICATION STYLES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити