Створення нових протитуберкульозних вакцин і розробка методів патогенетичної господар-орієнтованої терапії туберкульозу вимагають розуміння механізмів, відповідальних за протектівний протитуберкульозний імунітет. Протягом довгого часу основним корелятом протекції вважалися антиген-специфічні лімфоцити Th1. Однак з часом накопичилися відомості, які не узгоджуються з цією концепцією. У статті обговорюються спірні питання, що стосуються ролі лімфоцитів Th1 в протитуберкульозному імунітет, і можливості їх використання в якості корелятів протекції при проведенні доклінічних і клінічних досліджень ефективності розроблюваних вакцинних препаратів.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Лядова І.В., Пантелєєв А.В., Нікітіна І. Ю., Радаева Т.В.


TH1 lymphocytes: correlates of protection or markers of tuberculosis infection activity?

Development of new tuberculosis (TB) vaccines and host-oriented therapy requires understanding mechanisms mediating protective antituberculous immunity. Antigen-specific Th1 lymphocytes have long been considered as the main correlate of TB protection. However, recent data do not confirm this concept. This article discusses debatable issues concerning the role for Th1 lymphocytes in antituberculous immunity, as well as their use as correlates of protection in preclinical and clinical studies assessing the effectiveness of new candidate TB vaccines.


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вісник Російського державного медичного університету


  Наукова стаття на тему 'Лімфоцити Th1: кореляти протекції або маркери активності туберкульозної інфекції?'

  Текст наукової роботи на тему «Лімфоцити Th1: кореляти протекції або маркери активності туберкульозної інфекції?»

  ?ЛІМФОЦИТИ TH1: кореляти протекції АБО МАРКЕРИ АКТИВНОСТІ туберкульозної інфекції?

  І. В. Лядова А. В. Пантелєєв, І. Ю. Нікітіна, Т. В. Радаева

  Лабораторія біотехнології, Центральний науково-дослідний інститут туберкульозу, Москва

  Створення нових протитуберкульозних вакцин і розробка методів патогенетичної господар-орієнтованої терапії туберкульозу вимагають розуміння механізмів, відповідальних за протектівний протитуберкульозний імунітет. Протягом довгого часу основним корелятом протекції вважалися антиген-специфічні лімфоцити Th1. Однак з часом накопичилися відомості, які не узгоджуються з цією концепцією. У статті обговорюються спірні питання, що стосуються ролі лімфоцитів Th1 в протитуберкульозному імунітет, і можливості їх використання в якості корелятів протекції при проведенні доклінічних і клінічних досліджень ефективності розроблюваних вакцинних препаратів.

  Ключові слова: туберкульоз, латентна туберкульозна інфекція, лімфоцити Th1, IFN-y

  Фінансування: дослідження виконано в рамках теми НДР ФГБНУ «ЦНІІТ» 0515-2015-0010 «Імунологічні методи в діагностиці туберкульозу легенів».

  [><] Для кореспонденції: Ірина Володимирівна Лядова Яузская алея, д. 2, г Москва, 107564; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття отримана: 29.05.2018 Стаття прийнята до друку: 25.07.2018

  DOI: 10.24075 / vrgmu.2018.036

  TH1 LYMPHOCYTES: CORRELATES OF PROTECTION OR MARKERS OF TUBERCULOSIS INFECTION ACTIVITY?

  Lyadova IV H, Panteleev AV, Nikitina lYu, Radaeva TV

  Laboratory of Biotechnology, Central Tuberculosis Research Institute, Moscow

  Development of new tuberculosis (TB) vaccines and host-oriented therapy requires understanding mechanisms mediating protective antituberculous immunity. Antigen-specific Th1 lymphocytes have long been considered as the main correlate of TB protection. However, recent data do not confirm this concept. This article discusses debatable issues concerning the role for Th1 lymphocytes in antituberculous immunity, as well as their use as correlates of protection in preclinical and clinical studies assessing the effectiveness of new candidate TB vaccines.

  Keywords: tuberculosis, latent tuberculosis infection, Th1 lymphocytes, IFN-y

  Funding: the study is part of the Central Tuberculosis Research Institute's stream 0515-2015-0010, "Immunological methods of pulmonary tuberculosis diagnosing".

  EKI Correspondence should be addressed: Irina V. Lyadova Yauzskaya Alley 2, Moscow, 107564; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Received: 29.05.2018 Accepted: 25.07.2018

  DOI: 10.24075 / brsmu.2018.036

  Незважаючи на стійке зниження захворюваності і смертності від туберкульозу в Російській Федерації [1] дане захворювання продовжує залишатися серйозною загрозою, особливо на тлі поширення ВІЛ і туберкульозу з множинною та широкою лікарською стійкістю. Є підстави вважати, що все більшого значення набуватимуть нові фактори, що викликають порушення функціонування імунної системи: зростання числа трансплантацій, поширення аутоімунних і алергічних захворювань, «старіння» населення, зниження фізичного навантаження. У цих умовах представляється перспективним використання господар-орієнтованої терапії, заснованої на розумінні механізмів формування та підтримки протективного протитуберкульозного відповіді і знанні його імунологічних корелятів. Останнє вкрай важливо для розробки правильного дизайну доклінічних і клінічних досліджень ефективності пропонованих вакцинних препаратів. На жаль, до теперішнього часу в науковому середовищі немає єдиного розуміння механізмів протитуберкульозної протекції. У статті обговорюються наявні суперечності щодо ролі

  Т-лімфоцитів ТІ1 в протитуберкульозному імунітет і вплив цих концепцій на тестування протитуберкульозних вакцин.

  Залежність протективного протитуберкульозного імунітету від відповіді лімфоцитів

  З початку проведення досліджень в області імунології туберкульозу протектівний протитуберкульозний імунітет пов'язують з антибактеріальну активність макрофагів внаслідок їх активації лімфоцитами СЕ4 типу ТІ1 [2-7]. Дана концепція базується на великій кількості експериментальних і клінічних досліджень, основні результати яких можуть бути підсумовані наступним чином: дефіцит лімфоцитів СЕ4, що відзначається у людей з інфекцією ВІЛ або створений експериментально (миші-нокаути по генам СЕ4, МНС II), призводить до зростання ризику розвитку туберкульозу у людей і важкого перебігу експериментальної туберкульозної інфекції у лабораторних тварин [8-12]. Важкий перебіг експериментальної туберкульозної інфекції і швидка загибель від неї характерні

  також для мишей-нокаутів по генам IFN-y, TNF-a, IL-12, iNOS і іншим генам, залученим в IFN-y-залежний відповідь [13-19]. У дітей з мутаціями в генах ланцюга IL-12 / IFN-y (IFNGR1, IFNGR2, IL12B, IL12RB1, STAT1, IRF8, ISG15, NEMO, CYBB) відзначається схильність до розвитку мікобактеріальних інфекцій, в тому числі туберкульозу, і їхньому важкому перебігу [ 20-29]. Підвищений ризик розвитку туберкульозу помічений також у пацієнтів, які перебувають на цитокиновой (анти-TNF) терапії [30, 31]. Антимікобактеріальна активність макрофагів мишей залежить від продукції клітинами активних форм кисню та азоту, яка в свою чергу активується під дією цитокінів IFN-y і TNF-a [32-37].

  Сукупність наведених даних лягла в основу концепції, згідно з якою лімфоцити Th1 є основними «активаторами» макрофагів і медіаторами протекції при туберкульозної інфекції. Наявні дані вказують, що відсутність відповіді Th1 призводить до розвитку туберкульозу, але не означають, що розвиток туберкульозу завжди пов'язане з дефіцитом відповіді Th1. Більш того, серії експериментальних досліджень і клінічних спостережень останніх років поставили під сумнів наявність тісного взаємозв'язку між розвитком туберкульозу і дефіцитом Th1 / IFN-y.

  Відсутність кореляції між рівнем протекції і відповіддю Th1 в експерименті

  У мишей, вакцинованих БЦЖ і заражених Mycobacterium tuberculosis (Mtb), рівень БЦЖ-індукованої захисту не був пов'язаний з рівнем синтезованого СЕ4 + -лімфоцитів IFN-y [38, 39]. У роботах декількох груп було показано, що СЕ4 + лімфоцити, отримані від мишей IFN-y - / - і диференційовані в Th1-поляризують умовах, здатні забезпечувати контроль розмноження Mtb як in vitro [40], так і при адаптивному перенесення in vivo [41 , 42]. Таким чином, у мишей контроль над розмноженням Mtb може здійснюватися досить ефективно і за відсутності IFN-y.

  На відміну від контролю над розмноженням Mtb, захист від розвитку патологічних реакцій в легеневій тканині, мабуть, вимагає присутності IFN-y. В роботі Nandi & Behar [42] адаптивний перенесення CD4 + IFN-y ^ -лімфоцитів мишам RAG - / -, інфікованим Mtb, захищав реципієнтів від розмноження Mtb так само ефективно, як і перенесення лімфоцитів CD4 + від мишей дикого типу (які продукують IFN-y), проте на відміну від останніх не захищав мишей від розвитку патологічних реакцій в легенях і загибелі, з чого можна зробити висновок про IFN-y як необхідному чиннику протекції. Автори зв'язали протективногороль активність IFN-y з регуляцією запалення, зниженням індукції «патологічних» Th17 і нейтрофільної інфільтрації легенів. У той же час, в недавніх дослідженнях групи авторів під керівництвом D. Barber було продемонстровано, що надмірно висока продукція IFN-y сама по собі може надавати ушкоджує ефект і прискорену загибель мишей, інфікованих Mtb [43, 44].

  Таким чином, експериментальні дослідження останніх років свідчать, що роль відповіді Th1 / IFN-y при туберкульозі може бути більш складною, ніж «проста» активація антимікобактеріальною активності макрофагів, і багато в чому визначається здатністю організму контролювати рівень запальних реакцій,

  що розвиваються у відповідь на інфекцію. При цьому чіткої кореляції між рівнем вакцин-індукованого відповіді ТМ /! Р1 \ 1-у і протекцією проти експериментальної туберкульозної інфекції не виявлено.

  Суперечливість відомостей про внесок Th1 / IFN-y в протектівний протитуберкульозний відповідь у людини

  Незважаючи на наведені вище дані про те, що контроль над розмноженням Mtb у мишей може здійснюватися досить ефективно і за відсутності! Ри-у основна концепція розглядає! Ри-у як фактор активації макрофагів і ініціатор ланцюга «! Ри-у - індукція? ИОБ - продукція активних форм азоту - пригнічення росту Mtb ». Однак цей ланцюжок, мабуть, не характеризує процеси, що відбуваються в макрофагах людини: за даними декількох дослідницьких груп, в макрофагах людини! Ри-у не стимулює утворення активних форм азоту і не викликає істотного придушення розмноження Mtb [33, 45, 46] . Цікаво також, що не виявлено асоціацію між розвитком туберкульозу та поліморфізмом генів сигнального шляху! Ри-у (за результатами аналізу 20 генів в зразках, отриманих від 23 хворих на туберкульоз і 46 здорових донорів і аналізу екзонів гена IFNGR1 в 1999 зразках хворих на туберкульоз і 2589 контрольних зразках) [47].

  Один з найбільш поширених підходів до аналізу участі різних імунних реакцій в протективном протитуберкульозному відповіді у людей - зіставлення відповіді у хворих на туберкульоз та людей, що мали тривалий контакт з хворими, але не хворих на туберкульоз (з ознаками наявності латентною туберкульозною інфекцією (ЛТИ) або без таких) . Результати подібних порівняльних досліджень неоднозначні. У частині робіт повідомляється про знижений зміст Mtb-специфічних лімфоцитів ТІ1 і зниженому рівні продукції! Ри-у у хворих на ТБ, що розцінюється як вказівку на вклад даних типів відповіді на захист від розвитку ТБ [48-52]. Однак в інших роботах процентний вміст! Р1 \ 1-у-продукують клітин і рівень продукції! Ри-у і тир-а у хворих на туберкульоз були вище, ніж у людей з ЛТИ, що контактують і здорових донорів [53-55]. У наших дослідженнях рівень антиген-стимульованої продукції! Ри-у був вище у хворих на туберкульоз в порівнянні з людьми, що знаходяться в контакті з хворими, і людьми з ЛТИ, а також у хворих на активний туберкульоз у порівнянні з пацієнтами, що мають залишкові Посттуберкулезний зміни в легеневій тканини [56]. Нами також було показано, що в групі хворих з вперше виявленим туберкульозом в порівнянні з людьми з ЛТИ, «контактирующими» і здоровими донорами вище процентний вміст СЕ4 + -лімфоцитів, які продукують! Ри-у і тир-а [57]. Зниження відповіді ТІ1 спостерігається, як правило, у хворих з тривалим перебігом туберкульозного процесу і, по-видимому, є вторинним [58].

  Іншим підходом, який можна використовувати для оцінки внеску реакцій імунітету в протектівний протитуберкульозний імунітет, є порівняння імунологічних параметрів у хворих на туберкульоз з різним перебігом захворювання. Підхід заснований на ретельній оцінці тяжкості проявів туберкульозу у кожного включеного в дослідження пацієнта. Для оцінки тяжкості захворювання нами було обрано такі його прояви: клінічна форма туберкульозу (туберкулема, інфільтративний, вогнищевий, кавернозний і фіброзно-

  кавернозний, дисемінований), поширеність процесу в легенях (кількість сегментів і часток легені, порушених патологією), ступінь деструкції легеневої тканини (кількість і розмір вогнищ деструкції), наявність і рівень бактеріовиділення, клінічна тяжкість захворювання (оцінюється по температурі і іншими ознаками інтоксикації). У кореляційному і кластерному видах аналізу тяжкість зазначених проявів захворювання виявилася не пов'язаної з рівнем відповіді Th1 (т. Е. Процентним і абсолютним вмістом лімфоцитів CD4, які продукують IFN-y, TNF-a, IL-2, їх різних комбінацій, рівнем антиген-індукованої продукції IFN-y в тесті QuantiFERON®-TB gold) [56, 57]. Таким чином, можна зробити висновок, що у більшості людей рівень відповіді Th1 не впливає ні на результат інфікування (розвиток захворювання або протекцію від нього), ні на перебіг туберкульозного процесу. Це, мабуть, пов'язано з тим, що під час відсутності грубих дефектів (таких, як істотне зниження кількості лімфоцитів CD4 при інфікуванні ВІЛ або мутації в генах ланцюга IL-12 / IFN-y) організм господаря здатний генерувати відповідь Th1 на рівні, достатньому для забезпечення захисту, і кількісні індивідуальні відмінності в рівні даної відповіді не роблять істотного впливу на результат інфікування.

  З цим висновком узгоджуються і результати прямих досліджень взаємозв'язку між вакциніндукованого рівнем відповіді Th1 і ефективністю протективного імунітету. Так, у дітей, вакцинованих БЦЖ при народженні, через 10 тижнів після вакцинації визначали вміст БЦЖ-специфічних лімфоцитів CD4, CD8 і yS-Т-клітин, які продукують IFN-y, TNF-a, IL-2 і IL-17 [59] . Подальші спостереження за вакцинованими протягом двох років дозволили виділити з них групу

  дітей з неефективною захистом, у яких розвинувся туберкульоз, і групу дітей з ефективною протекцією, у яких туберкульоз не розвинувся, незважаючи на контакт з хворими на туберкульоз. Зазначені групи не розрізнялися за процентним вмістом і цитокінового профілю МЬ-специфічних Т-лімфоцитів, що виникли у відповідь на вакцинацію, з чого автори зробили висновок, що 1ЕИ-у-продукують СЕ4 + лімфоцити, індуковані вакцинацією БЦЖ, не можуть служити маркером ефективності вакцини [ 59].

  ВИСНОВКИ

  Наявні дані дозволяють зробити висновок, що рівень відповіді ТІ1 / 1РИ-у відображає активність туберкульозного процесу, а не рівень захисту. Це в свою чергу означає, що відповідь ТМ не може служити маркером захисту і розглядатися в якості показника, що дозволяє хоча б попередньо оцінювати потенційну ефективність кандидатних вакцин. На жаль, до теперішнього часу оцінка відповіді ТІ1 використовується в якості основного (а часто єдиного) критерію імуногенності і потенційної ефективності розроблюваних протитуберкульозних вакцинних препаратів. Пошук нових маркерів протекції активно триває. Ряд робіт вже продемонстрував залежність вакциніндукованого захисту від напрацювання лімфоцитів ТІ17 [60-63]; в клінічних дослідженнях у якості нового кореляти протекції була запропонована популяція так званих некласичних лімфоцитів ТІ1 [64-66]. Валідація цих даних і пошук інших надійних маркерів захисту є важливою умовою створення і тестування протитуберкульозних вакцин.

  література

  1. Нечаєва О. Б. Епідемічна ситуація з туберкульозу в Росії в 2016 році. Звіт. М .: Федеральний Центр моніторингу протидії поширенню туберкульозу. 2017. 69 с.

  2. Flynn JL, Chan J. Immunology of tuberculosis. Ann Rev Immunol. 2001; 19: 93-129.

  3. North RJ, Jung YJ. Immunity to tuberculosis. Annu Rev Immunol. 2004; 22: 599-623.

  4. Kaufmann SH, Tuberculosis: back on the immunologists 'agenda. Immunity. 2006; 24 (4): 351-7.

  5. Cooper AM, Khader SA. The role of cytokines in the initiation, expansion, and control of cellular immunity to tuberculosis. Immunol. Rev. 2008; 226: 191-204.

  6. Lyadova IV Inflammation and Immunopathogenesis of Tuberculosis Progression. In: Pere-Joan Cardona, еditor. Understanding Tuberculosis - Analyzing the Origin of Mycobacterium Tuberculosis Pathogenicity. InTech; 2012: 19-42. Available from: http://www.intechopen.com/books/understanding-tuberculosis-analyzing-the-origin-of-mycobacterium-tuberculosis-pathogenicity.

  7. Lyadova IV, Panteleev AV. Th1 and Th17 Cells in Tuberculosis: Protection, Pathology, and Biomarkers. Mediators Inflamm. 2015; ID 854507.

  8. Gallant JE, Ko AH, Joel E. Cavitary pulmonary lesions in patients infected with human immunodeficiency virus. Clin Infect Dis. 1996; 22: 671-82.

  9. Muller I, Cobbold SP, Waldmann H, Kaufmann SH. Impaired resistance to Mycobacterium tuberculosis infection after selective in vivo depletion of L3T4 + and Lyt-2 + T cells. Infect Immun. 1987; 55 (9): 2037-41.

  10. Saunders BM, Cheers C. Inflammatory response following intranasal infection with Mycobacterium avium complex: role of T-cell subsets and gamma interferon. Infect Immun. 1995; 63 (6): 2282-87.

  11. Ladel CH, Daugelat S, Kaufmann SH. Immune response to Mycobacterium bovis bacille Calmette Guerin infection in major histocompatibility complex class I- and II-deficient knock-out mice: contribution of CD4 and CD8 T cells to acquired resistance. Eur J Immunol. 1995; 25 (2): 377-84.

  12. Flory CM, Hubbard RD, Collins FM. Effects of in vivo T lymphocyte subset depletion on mycobacterial infections in mice. J Leukoc Biol. 1992; 51 (3): 225-9.

  13. Cooper AM, Dalton DK, Stewart TA, Griffin JP, Russell DG, Orme IM. Disseminated tuberculosis in interferon gamma gene-disrupted mice. J Exp Med. 1993; 178 (6): 2243-47.

  14. Flynn JL. An essential role for interferon gamma in resistance to Mycobacterium tuberculosis infection. J Exp Med. 1993; 178 (6): 2249-54.

  15. Kamijo R, Le J, Shapiro D, Havell EA, Huang S, Aguet M, et al. Mice that lack the interferon-gamma receptor have profoundly altered responses to infection with Bacillus Calmette-Guerin and subsequent challenge with lipopolysaccharide. J Exp Med. 1993; 178 (4): 1435-40.

  16. Flynn JL, Goldstein MM, Chan J, Triebold KJ, Pfeffer K, Lowenstein CJ, et al. Tumor necrosis factor-alpha is required in the protective immune response against Mycobacterium tuberculosis in mice. Immunity. 1995; 2 (6): 561-72.

  17. MacMicking JD, North RJ, LaCourse R, Mudgett JS, Shah SK, Nathan CF. Identification of nitric oxide synthase as a protective

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  6

  locus against tuberculosis. Proc Natl Acad Sci USA. 1997; 94 (10): 5243-8.

  Cooper AM, Segal BH, Frank AA, Holland SM, Orme IM. Transient loss of resistance to pulmonary tuberculosis in p47 (phox - / -) mice. Infect Immun. 2000; 68 (3): 1231-4.

  Jung Y-J, LaCourse R, Ryan L, North RJ. Virulent but not avirulent Mycobacterium tuberculosis can evade the growth inhibitory action of a T helper 1-dependent, nitric oxide Synthase 2-independent defense in mice. J Exp Med. 2002; 196 (7): 991-8. Scanga CA, Mohan VP, Tanaka K, Alland D, Flynn JL, Chan J. The inducible nitric oxide synthase locus confers protection against aerogenic challenge of both clinical and laboratory strains of Mycobacterium tuberculosis in mice. Infect Immun. 2001; 69 (12): 7711-7.

  de Jong R, Altare F, Haagen IA, Elferink DG, Boer T, van Breda Vriesman PJ, et al. Severe mycobacterial and Salmonella infections in interleukin-12 receptor-deficient patients. Science. 1998; 280 (5368): 1435-8.

  Jouanguy E, Lamhamedi-Cherradi S, Lammas D, Dorman SE, Fondaneche MC, Dupuis S, et al. A human IFNGR1 small deletion hotspot associated with dominant susceptibility to mycobacterial infection. Nat Genet. 1999; 21 (4): 370-8. Dorman SE, Holland SM. Interferon-gamma and interleukin-12 pathway defects and human disease. Cytokine Growth Factor Rev. 2000; 11 (4): 321-33.

  Newport M. The genetics of nontuberculous mycobacterial infection. Expert Rev Mol Med. 2003; 5 (6): 1-13. Hambleton S, Salem S, Bustamante J, Bigley V, Boisson-Dupuis S, Azevedo J, et al. IRF8 Mutations and Human Dendritic-Cell Immunodeficiency. N Engl J Med. 2011 року; 365 (2): 127-38. Lee WI, Huang JL, Yeh KW, Jaing TH, Lin TY, Huang YC, et al. Immune defects in active mycobacterial diseases in patients with primary immunodeficiency diseases (PIDs). J Formos Med Assoc. 2011 року; 110 (12): 750-8.

  Bogunovic D, Byun M, Durfee LA, Abhyankar A, Sanal O, Mansouri D, et al. Mycobacterial disease and impaired IFN-y immunity in humans with inherited ISG15 deficiency. Science. 2012; 337 (6102): 1684-8.

  Khan TA, Schimke LF, Amaral EP, Ishfaq M, Barbosa Bonfim CC, Rahman H, et al. Interferon-gamma reduces the proliferation of M. tuberculosis within macrophages from a patient with a novel hypomorphic NEMO mutation. Pediatr Blood Cancer. 2016 року; 63 (10): 1863-6.

  Bustamante J, Boisson-Dupuis S, Abel L, Casanova J-L. Mendelian susceptibility to mycobacterial disease: Genetic, immunological, and clinical features of inborn errors of IFN-y immunity. Semin Immunol. 2014; 26 (6): 454-70. Harris J, Keane J. How tumour necrosis factor blockers interfere with tuberculosis immunity. Clin Exp Immunol. 2010 року; 161 (1): 1-9. Salgado E, Gomez-Reino JJ. The risk of tuberculosis in patients treated with TNF antagonists. Expert Rev Clin Immunol. 2011 року; 7 (3): 329-40.

  Rose RM, Fuglestad JM, Remington L. Growth Inhibition of Mycobacterium avium Complex in Human Alveolar Macrophages by the Combination of Recombinant Macrophage Colony-stimulating Factor and Interferon-gamma. Am J Respir Cell Mol Biol. 1991; 4 (3): 248-54.

  Byrd TF. Multinucleated giant cell formation induced by IFN-gamma / IL-3 is associated with restriction of virulent Mycobacterium tuberculosis cell to cell invasion in human monocyte monolayers. Cell Immunol. 1998; 188 (2): 89-96. Schaible UE, Sturgill-Koszycki S, Schlesinger PH, Russell DG. Cytokine activation leads to acidification and increases maturation of Mycobacterium avium-containing phagosomes in murine macrophages. J Immunol. 1998; 160 (3): 1290-6. Flesch IE, Kaufmann SH. Attempts to characterize the mechanisms involved in mycobacterial growth inhibition by gamma-interferon-activated bone marrow macrophages. Infect. Immun. 1988; 56 (6): 1464-9.

  Chan J, Xing Y, Magliozzo RS, Bloom BR. Killing of virulent Mycobacterium tuberculosis by reactive nitrogen intermediates produced by activated murine macrophages. J. Exp. Med. 1992. 175 (4): 1111-22.

  37. Yu K, Mitchell C, Xing Y, Magliozzo RS, Bloom BR, Chan J. Toxicity of nitrogen oxides and related oxidants on mycobacteria: M. tuberculosis is resistant to peroxynitrite anion. Tuber Lung Dis. 1999; 79 (4): 191-8.

  38. Majlessi L, Simsova M, Jarvis Z, Brodin P, Rojas M-J, Bauche C, et al. An increase in antimycobacterial Th1-cell responses by prime-boost protocols of immunization does not enhance protection against tuberculosis. Infect Immun. 2006; 74 (4): 2128-37.

  39. Mittrucker H-W, Steinhoff U, Kohler A, Krause M, Lazar D, Mex P, et al. Poor correlation between BCG vaccination-induced T cell responses and protection against tuberculosis. Proc Natl Acad Sci USA. 2007; 104 (30): 12434-9.

  40. Cowley C, Elkins KL. CD4 + T cells mediate IFN-y-independent control of Mycobacterium tuberculosis infection both in vitro and in vivo. J Immunol. 2003; 171 (9): 4689-99.

  41. Gallegos AM, van Heijst JW, Samstein M, et al., A gamma interferon independent mechanism of CD4 T cell mediated control of M. tuberculosis infection in vivo. PLoS Pathog, 2011 року; 7 (5): e1002052.

  42. Nandi B, Behar SM. Regulation of neutrophils by interferon-y limits lung inflammation during tuberculosis infection. J Exp Med. 2011 року; 208 (11): 2251-62.

  43. Barber DL, Mayer-Barber KD, Feng CG, Sharpe AH, Sher A. CD4 T Cells Promote Rather than Control Tuberculosis in the Absence of PD-1-Mediated Inhibition. J Immunol. 2011 року; 186 (3): 1598607.

  44. Sakai S, Kauffman KD, Sallin MA, Sharpe AH, Young HA, Ganusov VV, et al. CD4 T Cell-Derived IFN-y Plays a Minimal Role in Control of Pulmonary Mycobacterium tuberculosis Infection and Must Be Actively Repressed by PD-1 to Prevent Lethal Disease. PLoS Pathog. 2016 року; 12 (5): e1005667.

  45. Rook GA, Steele J, Ainsworth M, Champion BR. Activation of macrophages to inhibit proliferation of Mycobacterium tuberculosis: comparison of the effects of recombinant gamma-interferon on human monocytes and murine peritoneal macrophages. Immunology. 1986; 59 (3): 333-8.

  46. ​​Bermudez LE. Differential mechanisms of intracellular killing of Mycobacterium avium and Listeria monocytogenes by activated human and murine macrophages. The role of nitric oxide. Clin Exp Immunol. 1993; 91 (2): 277-81.

  47. Meyer CG, Intemann CD, Forster B, Owusu-Dabo E, Franke A, Horstmann RD, Thye T. No significant impact of IFN-y pathway gene variants on tuberculosis susceptibility in a West African population. Eur J Hum Genet. 2016 року; 24 (5): 748-55.

  48. Sahiratmadja E, Alisjahbana B, de Boer T, Adnan I, Maya A, Danusantoso H, et al. Dynamic changes in pro- and antiinflammatory cytokine profiles and gamma interferon receptor signaling integrity correlate with tuberculosis disease activity and response to curative treatment. Infect Immun. 2007; 75 (2): 820-9.

  49. Hirsch CS, Toossi Z, Othieno C, Johnson JL, Schwander SK, Robertson S, et al. Depressed T-Cell Interferon-y Responses in Pulmonary Tuberculosis: Analysis of Underlying Mechanisms and Modulation with Therapy. J Infect Dis. 1999; 180 (6): 2069-73.

  50. Hasan Z, Jamil B, Ashraf M, Islam M, Dojki M, Irfan M, et al. Differential live Mycobacterium tuberculosis-, M. bovis BCG-, recombinant ESAT6-, and culture filtrate protein 10-induced immunity in tuberculosis. Clin Vaccine Immunol. 2009 року; 16 (7): 991-8.

  51. Martinez V, Carcelain G, Badell E, Jouan M, Mauger I, Sellier P, et al. T-cell and serological responses to Erp, an exported Mycobacterium tuberculosis protein, in tuberculosis patients and healthy individuals. BMC Infect Dis. 2007; 7: 83.

  52. Rueda CM, Marin ND, Garcia LF, Rojas M. Characterization of CD4 and CD8 T cells producing IFN-y in human latent and active tuberculosis. Tuberculosis (Edinb). 2010 року; 90 (6): 346-53.

  53. Morosini M, Meloni F, Marone Bianco A, Paschetto E, Uccelli M, Pozzi E, et al. The assessment of IFN-gamma and its regulatory cytokines in the plasma and bronchoalveolar lavage fluid of patients with active pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2003; 7 (10): 994-1000.

  54. Verbon A, Juffermans N, Van Deventer SJH, Speelman P, Van Deutekom H, Van Der Poll T. Serum concentrations of cytokines in patients with active tuberculosis (TB) and after treatment. Clin

  Exp Immunol. 1999; 115 (1): 110-3.

  55. Sahiratmadja E, Alisjahbana B, Buccheri S, Di Liberto D, de Boer T, Adnan I, et al. Plasma granulysin levels and cellular interferon-gamma production correlate with curative host responses in tuberculosis, while plasma interferon-gamma levels correlate with tuberculosis disease activity in adults. Tuberculosis (Edinb). 2007; 87 (4): 312-21.

  56. Nikitina IY, Panteleev A V., Sosunova E V., Karpina NL, Bagdasarian TR, Burmistrova IA, et al. Antigen-Specific IFN-y Responses Correlate with the Activity of M. tuberculosis Infection but Are Not Associated with the Severity of Tuberculosis Disease. J Immunol Res. 2016 року; 2016 (Recent Advances in the Host Immunity to Mycobacterium tuberculosis Infection): 1-9.

  57. Panteleev AV, Nikitina IY, Burmistrova IA, Kosmiadi GA, Radaeva TV, Amansahedov RB, et al. Severe Tuberculosis in Humans Correlates Best with Neutrophil Abundance and Lymphocyte Deficiency and Does Not Correlate with Antigen-Specific CD4 T-Cell Response. Front Immunol. 2017; 8: 1-16.

  58. Tan Q, Xie WP, Min R, Dai GQ, Xu CC, Pan HQ, et al. Characterization of Th1- and Th2-type immune response in human multidrug-resistant tuberculosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012; 31 (6): 1233-42.

  59. Kagina BMN, Abel B, Scriba TJ, Hughes EJ, Keyser A, Soares A, et al. Specific T cell frequency and cytokine expression profile do not correlate with protection against tuberculosis after bacillus Calmette-Guerin vaccination of newborns. Am J Respir Crit Care Med. 2010 року; 182 (8): 1073-9.

  60. Umemura M, Yahagi A, Hamada S, Begum MD, Watanabe H, Kawakami K, et al. IL-17-mediated regulation of innate and acquired immune response against pulmonary Mycobacterium bovis bacille Calmette-Guerin infection. J Immunol. 2007; 178 (6): 3786-96.

  References

  1. Nechaeva O. B. Jepidemicheskaja situacija po tuberkulezu v Rossii v 2016 godu. Otchet. M .: Federal'nyj Centr monitoringa protivodejstvija rasprostraneniju tuberkuleza. 2017. 69 s.

  2. Flynn JL, Chan J. Immunology of tuberculosis. Ann Rev Immunol. 2001; 19: 93-129.

  3. North RJ, Jung YJ. Immunity to tuberculosis. Annu Rev Immunol. 2004; 22: 599-623.

  4. Kaufmann SH, Tuberculosis: back on the immunologists 'agenda. Immunity. 2006; 24 (4): 351-7.

  5. Cooper AM, Khader SA. The role of cytokines in the initiation, expansion, and control of cellular immunity to tuberculosis. Immunol. Rev. 2008; 226: 191-204.

  6. Lyadova IV. Inflammation and Immunopathogenesis of Tuberculosis Progression. In: Pere-Joan Cardona, editor. Understanding Tuberculosis - Analyzing the Origin of Mycobacterium Tuberculosis Pathogenicity. InTech; 2012: 19-42. Available from: http: // www. intechopen.com/books/understanding-tuberculosis-analyzing-the-origin-of-mycobacterium-tuberculosis-pathogenicity.

  7. Lyadova IV, Panteleev AV. Th1 and Th17 Cells in Tuberculosis: Protection, Pathology, and Biomarkers. Mediators Inflamm. 2015; ID 854507.

  8. Gallant JE, Ko AH, Joel E. Cavitary pulmonary lesions in patients infected with human immunodeficiency virus. Clin Infect Dis. 1996; 22: 671-82.

  9. Muller I, Cobbold SP, Waldmann H, Kaufmann SH. Impaired resistance to Mycobacterium tuberculosis infection after selective in vivo depletion of L3T4 + and Lyt-2 + T cells. Infect Immun. 1987; 55 (9): 2037-41.

  10. Saunders BM, Cheers C. Inflammatory response following intranasal infection with Mycobacterium avium complex: role of T-cell subsets and gamma interferon. Infect Immun. 1995; 63 (6): 2282-87.

  11. Ladel CH, Daugelat S, Kaufmann SH. Immune response to Mycobacterium bovis bacille Calmette Guerin infection in major histocompatibility complex class I- and II-deficient knock-out mice: contribution of CD4 and CD8 T cells to acquired resistance.

  61. Gopal R, Lin Y, Obermajer N, Slight S, Nuthalapati N, Ahmed M, Kalinski P, Khader SA. IL-23-dependent IL-17 drives Th1 -cell responses following Mycobacterium bovis BCG vaccination. Eur J Immunol. 2012; 42 (2): 364-73.

  62. Khader SA, Bell GK, Pearl JE, Fountain JJ, Rangel-Moreno J, Cilley GE, Shen F, Eaton SM, Gaffen SL, Swain SL, Locksley RM, Haynes L, Randall TD, Cooper AM. IL-23 and IL-17 in the establishment of protective pulmonary CD4 + T cell responses after vaccination and during Mycobacterium tuberculosis challenge. Nat Immunol. 2007; 8 (4): 369-77.

  63. Griffiths KL, Pathan AA, Minassian AM, Sander CR, Beveridge NER, Hill AVS, Fletcher HA, McShane H. Th1 / Th17 Cell Induction and Corresponding Reduction in ATP Consumption following Vaccination with the Novel Mycobacterium tuberculosis Vaccine MVA85A. PLoS One. 2011 року; 6 (8): e23463.

  64. Arlehamn CL, Seumois G, Gerasimova A, Huang C, Fu Z, Yue X, et al. Transcriptional profile of tuberculosis antigen-specific T cells reveals novel multifunctional features. J Immunol. 2014; 193 (6): 2931-40.

  65. Strickland N, Muller TL, Berkowitz N, Goliath R, Carrington MN, Wilkinson RJ, et al. Characterization of Mycobacterium tuberculosis-Specific Cells Using MHC Class II Tetramers Reveals Phenotypic Differences Related to HIV Infection and Tuberculosis Disease. J Immunol. 2017; 199 (7): 2440-50.

  66. Nikitina IY, Panteleev AV, Kosmiadi GA, Serdyuk YV, Nenasheva TA, Nikolaev AA, et al. Th1, Th17, and Th1Th17 Lymphocytes during Tuberculosis: Th1 Lymphocytes Predominate and Appear as Low-Differentiated CXCR3 + CCR6 + Cells in the Blood and Highly Differentiated CXCR3 +/- CCR6 - Cells in the Lung. J Immunol. 2018; 200 (6): 2090-103.

  Eur J Immunol. 1995; 25 (2): 377-84.

  12. Flory CM, Hubbard RD, Collins FM. Effects of in vivo T lymphocyte subset depletion on mycobacterial infections in mice. J Leukoc Biol. 1992; 51 (3): 225-9.

  13. Cooper AM, Dalton DK, Stewart TA, Griffin JP, Russell DG, Orme IM. Disseminated tuberculosis in interferon gamma gene-disrupted mice. J Exp Med. 1993; 178 (6): 2243-47.

  14. Flynn JL. An essential role for interferon gamma in resistance to Mycobacterium tuberculosis infection. J Exp Med. 1993; 178 (6): 2249-54.

  15. Kamijo R, Le J, Shapiro D, Havell EA, Huang S, Aguet M, et al. Mice that lack the interferon-gamma receptor have profoundly altered responses to infection with Bacillus Calmette-Guerin and subsequent challenge with lipopolysaccharide. J Exp Med. 1993; 178 (4): 1435-40.

  16. Flynn JL, Goldstein MM, Chan J, Triebold KJ, Pfeffer K, Lowenstein CJ, et al. Tumor necrosis factor-alpha is required in the protective immune response against Mycobacterium tuberculosis in mice. Immunity. 1995; 2 (6): 561-72.

  17. MacMicking JD, North RJ, LaCourse R, Mudgett JS, Shah SK, Nathan CF. Identification of nitric oxide synthase as a protective locus against tuberculosis. Proc Natl Acad Sci USA. 1997; 94 (10): 5243-8.

  18. Cooper AM, Segal BH, Frank AA, Holland SM, Orme IM. Transient loss of resistance to pulmonary tuberculosis in p47 (phox - / -) mice. Infect Immun. 2000; 68 (3): 1231-4.

  19. Jung Y-J, LaCourse R, Ryan L, North RJ. Virulent but not avirulent Mycobacterium tuberculosis can evade the growth inhibitory action of a T helper 1-dependent, nitric oxide Synthase 2-independent defense in mice. J Exp Med. 2002; 196 (7): 991-8.

  20. Scanga CA, Mohan VP, Tanaka K, Alland D, Flynn JL, Chan J. The inducible nitric oxide synthase locus confers protection against aerogenic challenge of both clinical and laboratory strains of Mycobacterium tuberculosis in mice. Infect Immun. 2001; 69 (12): 7711-7.

  21. de Jong R, Altare F, Haagen IA, Elferink DG, Boer T, van Breda

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

  8

  Vriesman PJ, et al. Severe mycobacterial and Salmonella infections in interleukin-12 receptor-deficient patients. Science. 1998; 280 (5368): 1435-8.

  Jouanguy E, Lamhamedi-Cherradi S, Lammas D, Dorman SE, Fondaneche MC, Dupuis S, et al. A human IFNGR1 small deletion hotspot associated with dominant susceptibility to mycobacterial infection. Nat Genet. 1999; 21 (4): 370-8. Dorman SE, Holland SM. Interferon-gamma and interleukin-12 pathway defects and human disease. Cytokine Growth Factor Rev. 2000; 11 (4): 321-33.

  Newport M. The genetics of nontuberculous mycobacterial infection. Expert Rev Mol Med. 2003; 5 (6): 1-13. Hambleton S, Salem S, Bustamante J, Bigley V, Boisson-Dupuis S, Azevedo J, et al. IRF8 Mutations and Human Dendritic-Cell Immunodeficiency. N Engl J Med. 2011 року; 365 (2): 127-38. Lee WI, Huang JL, Yeh KW, Jaing TH, Lin TY, Huang YC, et al. Immune defects in active mycobacterial diseases in patients with primary immunodeficiency diseases (PIDs). J Formos Med Assoc. 2011 року; 110 (12): 750-8.

  Bogunovic D, Byun M, Durfee LA, Abhyankar A, Sanal O, Mansouri D, et al. Mycobacterial disease and impaired IFN-y immunity in humans with inherited ISG15 deficiency. Science. 2012; 337 (6102): 1684-8.

  Khan TA, Schimke LF, Amaral EP, Ishfaq M, Barbosa Bonfim CC, Rahman H, et al. Interferon-gamma reduces the proliferation of M. tuberculosis within macrophages from a patient with a novel hypomorphic NEMO mutation. Pediatr Blood Cancer. 2016 року; 63 (10): 1863-6.

  Bustamante J, Boisson-Dupuis S, Abel L, Casanova J-L. Mendelian susceptibility to mycobacterial disease: Genetic, immunological, and clinical features of inborn errors of IFN-y immunity. Semin Immunol. 2014; 26 (6): 454-70. Harris J, Keane J. How tumour necrosis factor blockers interfere with tuberculosis immunity. Clin Exp Immunol. 2010 року; 161 (1): 1-9. Salgado E, Gomez-Reino JJ. The risk of tuberculosis in patients treated with TNF antagonists. Expert Rev Clin Immunol. 2011 року; 7 (3): 329-40.

  Rose RM, Fuglestad JM, Remington L. Growth Inhibition of Mycobacterium avium Complex in Human Alveolar Macrophages by the Combination of Recombinant Macrophage Colony-stimulating Factor and Interferon-gamma. Am J Respir Cell Mol Biol. 1991; 4 (3): 248-54.

  Byrd TF. Multinucleated giant cell formation induced by IFN-gamma / IL-3 is associated with restriction of virulent Mycobacterium tuberculosis cell to cell invasion in human monocyte monolayers. Cell Immunol. 1998; 188 (2): 89-96. Schaible UE, Sturgill-Koszycki S, Schlesinger PH, Russell DG. Cytokine activation leads to acidification and increases maturation of Mycobacterium avium-containing phagosomes in murine macrophages. J Immunol. 1998; 160 (3): 1290-6. Flesch IE, Kaufmann SH. Attempts to characterize the mechanisms involved in mycobacterial growth inhibition by gamma-interferon-activated bone marrow macrophages. Infect. Immun. 1988; 56 (6): 1464-9.

  Chan J, Xing Y, Magliozzo RS, Bloom BR. Killing of virulent Mycobacterium tuberculosis by reactive nitrogen intermediates produced by activated murine macrophages. J. Exp. Med. 1992. 175 (4): 1111-22.

  Yu K, Mitchell C, Xing Y, Magliozzo RS, Bloom BR, Chan J. Toxicity of nitrogen oxides and related oxidants on mycobacteria: M. tuberculosis is resistant to peroxynitrite anion. Tuber Lung Dis. 1999; 79 (4): 191-8.

  Majlessi L, Simsova M, Jarvis Z, Brodin P, Rojas M-J, Bauche C, et al. An increase in antimycobacterial Th1-cell responses by prime-boost protocols of immunization does not enhance protection against tuberculosis. Infect Immun. 2006; 74 (4): 2128-37. Mittrucker H-W, Steinhoff U, Kohler A, Krause M, Lazar D, Mex P, et al. Poor correlation between BCG vaccination-induced T cell responses and protection against tuberculosis. Proc Natl Acad Sci USA. 2007; 104 (30): 12434-9.

  Cowley C, Elkins KL. CD4 + T cells mediate IFN-y-independent control of Mycobacterium tuberculosis infection both in vitro and in vivo. J Immunol. 2003; 171 (9): 4689-99.

  41. Gallegos AM, van Heijst JW, Samstein M, et al., A gamma interferon independent mechanism of CD4 T cell mediated control of M. tuberculosis infection in vivo. PLoS Pathog, 2011 року; 7 (5): e1002052.

  42. Nandi B, Behar SM. Regulation of neutrophils by interferon-y limits lung inflammation during tuberculosis infection. J Exp Med. 2011 року; 208 (11): 2251-62.

  43. Barber DL, Mayer-Barber KD, Feng CG, Sharpe AH, Sher A. CD4 T Cells Promote Rather than Control Tuberculosis in the Absence of PD-1-Mediated Inhibition. J Immunol. 2011 року; 186 (3): 1598607.

  44. Sakai S, Kauffman KD, Sallin MA, Sharpe AH, Young HA, Ganusov VV, et al. CD4 T Cell-Derived IFN-y Plays a Minimal Role in Control of Pulmonary Mycobacterium tuberculosis Infection and Must Be Actively Repressed by PD-1 to Prevent Lethal Disease. PLoS Pathog. 2016 року; 12 (5): e1005667.

  45. Rook GA, Steele J, Ainsworth M, Champion BR. Activation of macrophages to inhibit proliferation of Mycobacterium tuberculosis: comparison of the effects of recombinant gamma-interferon on human monocytes and murine peritoneal macrophages. Immunology. 1986; 59 (3): 333-8.

  46. ​​Bermudez LE. Differential mechanisms of intracellular killing of Mycobacterium avium and Listeria monocytogenes by activated human and murine macrophages. The role of nitric oxide. Clin Exp Immunol. 1993; 91 (2): 277-81.

  47. Meyer CG, Intemann CD, Forster B, Owusu-Dabo E, Franke A, Horstmann RD, Thye T. No significant impact of IFN-y pathway gene variants on tuberculosis susceptibility in a West African population. Eur J Hum Genet. 2016 року; 24 (5): 748-55.

  48. Sahiratmadja E, Alisjahbana B, de Boer T, Adnan I, Maya A, Danusantoso H, et al. Dynamic changes in pro- and antiinflammatory cytokine profiles and gamma interferon receptor signaling integrity correlate with tuberculosis disease activity and response to curative treatment. Infect Immun. 2007; 75 (2): 820-9.

  49. Hirsch CS, Toossi Z, Othieno C, Johnson JL, Schwander SK, Robertson S, et al. Depressed T-Cell Interferon-y Responses in Pulmonary Tuberculosis: Analysis of Underlying Mechanisms and Modulation with Therapy. J Infect Dis. 1999; 180 (6): 2069-73.

  50. Hasan Z, Jamil B, Ashraf M, Islam M, Dojki M, Irfan M, et al. Differential live Mycobacterium tuberculosis-, M. bovis BCG-, recombinant ESAT6-, and culture filtrate protein 10-induced immunity in tuberculosis. Clin Vaccine Immunol. 2009 року; 16 (7): 991-8.

  51. Martinez V, Carcelain G, Badell E, Jouan M, Mauger I, Sellier P, et al. T-cell and serological responses to Erp, an exported Mycobacterium tuberculosis protein, in tuberculosis patients and healthy individuals. BMC Infect Dis. 2007; 7: 83.

  52. Rueda CM, Marin ND, Garcia LF, Rojas M. Characterization of CD4 and CD8 T cells producing IFN-y in human latent and active tuberculosis. Tuberculosis (Edinb). 2010 року; 90 (6): 346-53.

  53. Morosini M, Meloni F, Marone Bianco A, Paschetto E, Uccelli M, Pozzi E, et al. The assessment of IFN-gamma and its regulatory cytokines in the plasma and bronchoalveolar lavage fluid of patients with active pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2003; 7 (10): 994-1000.

  54. Verbon A, Juffermans N, Van Deventer SJH, Speelman P, Van Deutekom H, Van Der Poll T. Serum concentrations of cytokines in patients with active tuberculosis (TB) and after treatment. Clin Exp Immunol. 1999; 115 (1): 110-3.

  55. Sahiratmadja E, Alisjahbana B, Buccheri S, Di Liberto D, de Boer T, Adnan I, et al. Plasma granulysin levels and cellular interferon-gamma production correlate with curative host responses in tuberculosis, while plasma interferon-gamma levels correlate with tuberculosis disease activity in adults. Tuberculosis (Edinb). 2007; 87 (4): 312-21.

  56. Nikitina IY, Panteleev A V, Sosunova E V, Karpina NL, Bagdasarian TR, Burmistrova IA, et al. Antigen-Specific IFN-y Responses Correlate with the Activity of M. tuberculosis Infection but Are Not Associated with the Severity of Tuberculosis Disease. J Immunol Res. 2016 року; 2016 (Recent Advances in the Host Immunity to Mycobacterium tuberculosis Infection): 1-9.

  57. Panteleev AV Nikitina IY, Burmistrova IA, Kosmiadi GA, Radaeva TV Amansahedov RB, et al. Severe Tuberculosis in Humans

  Correlates Best with Neutrophil Abundance and Lymphocyte Deficiency and Does Not Correlate with Antigen-Specific CD4 T-Cell Response. Front Immunol. 2017; 8: 1-16.

  58. Tan Q, Xie WP, Min R, Dai GQ, Xu CC, Pan HQ, et al. Characterization of Th1- and Th2-type immune response in human multidrug-resistant tuberculosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012; 31 (6): 1233-42.

  59. Kagina BMN, Abel B, Scriba TJ, Hughes EJ, Keyser A, Soares A, et al. Specific T cell frequency and cytokine expression profile do not correlate with protection against tuberculosis after bacillus Calmette-Guerin vaccination of newborns. Am J Respir Crit Care Med. 2010 року; 182 (8): 1073-9.

  60. Umemura M, Yahagi A, Hamada S, Begum MD, Watanabe H, Kawakami K, et al. IL-17-mediated regulation of innate and acquired immune response against pulmonary Mycobacterium bovis bacille Calmette-Guerin infection. J Immunol. 2007; 178 (6): 3786-96.

  61. Gopal R, Lin Y, Obermajer N, Slight S, Nuthalapati N, Ahmed M, Kalinski P, Khader SA. IL-23-dependent IL-17 drives Th1 -cell responses following Mycobacterium bovis BCG vaccination. Eur J Immunol. 2012; 42 (2): 364-73.

  62. Khader SA, Bell GK, Pearl JE, Fountain JJ, Rangel-Moreno J, Cilley GE, Shen F, Eaton SM, Gaffen SL, Swain SL, Locksley RM, Haynes L, Randall TD, Cooper AM. IL-23 and IL-17 in the

  establishment of protective pulmonary CD4 + T cell responses after vaccination and during Mycobacterium tuberculosis challenge. Nat Immunol. 2007; 8 (4): 369-77.

  63. Griffiths KL, Pathan AA, Minassian AM, Sander CR, Beveridge NER, Hill AVS, Fletcher HA, McShane H. Th1 / Th17 Cell Induction and Corresponding Reduction in ATP Consumption following Vaccination with the Novel Mycobacterium tuberculosis Vaccine MVA85A. PLoS One. 2011 року; 6 (8): e23463.

  64. Arlehamn CL, Seumois G, Gerasimova A, Huang C, Fu Z, Yue X, et al. Transcriptional profile of tuberculosis antigen-specific T cells reveals novel multifunctional features. J Immunol. 2014; 193 (6): 2931-40.

  65. Strickland N, Muller TL, Berkowitz N, Goliath R, Carrington MN, Wilkinson RJ, et al. Characterization of Mycobacterium tuberculosis-Specific Cells Using MHC Class II Tetramers Reveals Phenotypic Differences Related to HIV Infection and Tuberculosis Disease. J Immunol. 2017; 199 (7): 2440-50.

  66. Nikitina IY, Panteleev AV, Kosmiadi GA, Serdyuk YV, Nenasheva TA, Nikolaev AA, et al. Th1, Th17, and Th1Th17 Lymphocytes during Tuberculosis: Th1 Lymphocytes Predominate and Appear as Low-Differentiated CXCR3 + CCR6 + Cells in the Blood and Highly Differentiated CXCR3 +/- CCR6 - Cells in the Lung. J Immunol. 2018; 200 (6): 2090-103.


  Ключові слова: ТУБЕРКУЛЬОЗ /TUBERCULOSIS /Латентною туберкульозною інфекцією /LATENT TUBERCULOSIS INFECTION /ЛІМФОЦИТИ TH1 /TH1 LYMPHOCYTES /IFN?

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити