Представлені результати лікування діафізарних переломів стегнової кістки методом інтрамедуллярного блокується остеосинтезу. Експериментальний був виконаний на 6 дорослих безпородних собаках у віці від 1 року до 1,5 років, з масою тіла 16 ± 3 кг, що містяться в стандартних умовах віварію. Всім тваринам моделювали поперечний перелом діафіза стегнової кістки і виробляли інтрамедулярний блокується остеосинтез. Крім того, клінічний матеріал склав 4 собаки з переломами стегнової кістки, пролікованих методом інтрамедуллярного блокується остеосинтезу. Проведені рентгенологічні дослідження експериментального матеріалу показали, що перші ознаки регенерації при лікуванні переломів стегнової кістки в умовах інтрамедуллярного блокуючого остеосинтезу виявлялися до 14 діб після операції. До 70 діб формувалася єдина костномозговая порожнину, кортикальні пластинки наближалися до материнської кістки. Гістологічно в області зрощення уламків мікроскопічно визначали компактізірующуюся кісткову тканину пластинчастого типу. Вище і нижче місця перелому в костномозговой порожнини визначали густу капілярну сітку і гемопоетичних кістковий мозок, що містить колонії жирових клітин. Клінічне впровадження методу інтрамедуллярного блокується остеосинтезу при переломах стегнової кістки у всіх випадках дозволило консолідувати перелом протягом 2-3 місяців і відновити функцію кінцівки. Виявлено, раннє відновлення функцій пошкодженої тазової кінцівки виявлено в умовах застосування інтрамедуллярного блокується остеосинтезу. Отримані дані свідчать, про те, що при лікуванні діафізарних переломів стегнової кістки відбувається досить тривалий формування кісткових структур до рівня опороспособна ділянки кістки в зоні пошкодження, здатного витримувати навантаження. У зв'язку, з чим застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу виправдано. Клінічне застосування методики інтрамедуллярного блокується остеосинтезу у всіх випадках дозволило забезпечити стабільність на весь період лікування, консолідувати перелом, відновити в ранні терміни функцію кінцівки без формування контрактур суміжних суглобів і атрофії м'яких тканин.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Еман А.А., Горбач Е.Н., Антонов Н.І.


TREATMENT OF FEMORAL SHAFT FRACTURES USING THE METHOD OF INTRAMEDULLARY LOCKED OSTEOSYNTHESIS (AN EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDY)

The work deals with the results of treating femoral shaft fractures by the technique of intramedullary locked osteosynthesis. Experiments performed in six adult mongrel dogs at the age from 12 to 18 month with 16 ± 3-kg body weight under standard vivarium conditions. All the animals underwent modeling a transverse femoral shaft fracture and intramedullary locked osteosynthesis. In addition, the clinical material included four dogs with femoral fractures treated by the technique of intramedullary locked osteosynthesis. The performed x-ray studies of the experimental material demonstrated the first signs of regeneration in the process of femoral fracture treatment under intramedullary locked osteosynthesis to appear at 14 days after surgery. The unified medullary cavity formed at 70 days, cortical plates approached to the maternal bone. Histologically, the compactizing bone tissue of lamellar type was determined microscopically in the zone of fragment union. Dense capillary network and hemopoietic bone marrow with colonies of fat cells observed above and below the fracture zone in the medullary cavity. The clinical introduction of the technique of intramedullary locked osteosynthesis for femoral fractures allowed to consolidate the fracture within 2-3 months and to recover the limb function in all the cases. The early functional recovery of the injured pelvic limb revealed under using intramedullary locked osteosynthesis. The data evidenced of the fact that during femoral shaft fracture treatment sufficiently long formation of bone structures occurred in the zone of injury to the level of the bone weight-bearing part which was capable to withstand loads. In this connection the use of intramedullary locked osteosynthesis justified. The clinical use of the intramedullary locked osteosynthesis technique in all the cases allowed to provide stability throughout the period of treatment, as well as to consolidate the fracture and to recover limb function early without forming adjacent joint contractures and soft tissue atrophies.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2016
  Журнал
  Ветеринарний лікар
  Наукова стаття на тему 'ЛІКУВАННЯ переломах діафізарних стегнової кістки методом інтрамедулярні блокируемой ОСТЕОСИНТЕЗУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІКУВАННЯ переломах діафізарних стегнової кістки методом інтрамедулярні блокируемой ОСТЕОСИНТЕЗУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)»

  ?619: 616.71-001.5-073

  ЛІКУВАННЯ переломах діафізарних стегнової кістки методом інтрамедулярні блокируемой ОСТЕОСИНТЕЗУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

  А.А.Еманов - кандидат ветеринарних наук, ст.науковий співробітник;

  Е.Н.Горбач - кандидат біологічних наук, вед.научний співробітник;

  Н.І.Антонов - кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

  ФГБУ «Російський науковий центр« Відновна травматологія та ортопедія »ім. академіка Г.А. Ілізарова »МОЗ Росії (640014, г.Курган, ул.М.Ульяновой, 6,

  тел. +7 (3522) 45-47-47, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  Представлені результати лікування діафізарних переломів стегнової кістки методом інтрамедуллярного блокується остеосинтезу. Експериментальний - був виконаний на 6 дорослих безпородних собак у віці від 1 року до 1,5 років, з масою тіла 16 ± 3 кг, що містяться в стандартних умовах віварію. Всім тваринам моделювали поперечний перелом діафіза стегнової кістки і виробляли інтрамедулярний блокується остеосинтез. Крім того, клінічний матеріал склав 4 собаки з переломами стегнової кістки, пролікованих методом інтрамедуллярного блокується остеосинтезу. Проведені рентгенологічні дослідження експериментального матеріалу показали, що перші ознаки регенерації при лікуванні переломів стегнової кістки в умовах інтрамедуллярного блокуючого остеосинтезу виявлялися до 14 діб після операції. До 70 діб формувалася єдина костномозговая порожнину, кортикальні пластинки наближалися до материнської кістки. Гістологічно в області зрощення уламків мікроскопічно визначали компактізірующуюся кісткову тканину пластинчастого типу. Вище і нижче місця перелому в костномозговой порожнини визначали густу капілярну сітку і гемопоетичних кістковий мозок, що містить колонії жирових клітин. Клінічне впровадження методу інтрамедуллярного блокується остеосинтезу при переломах стегнової кістки у всіх випадках дозволило консолідувати перелом протягом 2-3 місяців і відновити функцію кінцівки. Виявлено, раннє відновлення функцій пошкодженої тазової кінцівки виявлено в умовах застосування інтрамедулярного блокується остеосинтезу. Отримані дані свідчать, про те, що при лікуванні діафізарних переломів стегнової кістки відбувається досить тривалий формування кісткових структур до рівня опороспособна ділянки кістки в зоні пошкодження, здатного витримувати навантаження. У зв'язку, з чим застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу виправдано. Клінічне застосування методики інтрамедуллярного блокується остеосинтезу у всіх випадках дозволило забезпечити стабільність на весь період лікування, консолідувати перелом, відновити в ранні терміни функцію кінцівки без формування контрактур суміжних суглобів і атрофії м'яких тканин.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: собака, інтрамедулярний блокується остеосинтез, стегнова кістка, перелом, регенерат, гистоструктура.

  На переломи стегнової кістки доводиться ос застосування, особливо відомих західних фірм [3,

  новная маса всіх переломів довгих труб- 6, 7, 11]. В даний час в іноземній литерату-

  чатих кісток у собак - понад 50% [4]. Часта встре- ре є поодинокі дані щодо лікування переломів

  чаемость переломів великих трубчастих кісток і в стегновій кістці у дрібних тварин методикою интра-

  Зокрема стегнової кістки, стимулює розробнику медуллярного блокуючого остеосинтезу (БІОС) [8,

  чиков пропонувати нові методики лікування перело- 10, 12], який в гуманітарній медицині є

  мов стегнової кістки, а лікарів-практиків шукати оп- «золотим стандартом» при лікуванні патологій довжин-

  тімальние способи лікування. Найбільш популярним них кісток. Даний метод дозволяє створити адекват-

  методом лікування діафізарних переломів стегнової ву фіксацію відламків стегнової кістки, виключаючи

  кістки, внаслідок анатомічних особливостей будів торсіонні впливу і забезпечуючи раннє функ-

  ення стегна, є інтрамедулярний остеосинтез національне відновлення. різними штифтами [1, 2, 5, 9]. Однак, і у цього Мета дослідження - костеобразование диафен-

  методу є значна кількість осложне- Зарн переломів стегнової кістки в умовах интра-

  ний, що зустрічаються при погружном остеосинтезе: медуллярного блокується остеосинтезу і аналіз

  міграція стрижня, лізис кістки, ротаційне зміщення результатів лікування собак з даною патологією. ня осі більше 10 °, пошкодження сідничного нерва, Експериментальний матеріал склав 6

  переломи штифтів і гвинтів, уповільнене зрощення дорослих безпородних собак обох статей в віз-

  переломів, повторні переломи. До цього слід до- расті від 1 року до 1,5 років, з масою тіла 16 ± 3 кг,

  бавить і дорожнечу фіксаторів і пристроїв для їх містяться в стандартних умовах віварію. на

  ЕТЕРІНАРНИЙ

  тварин виконана релевантна модель диафен-Зарн поперечного перелому стегнової кістки. Для цього в умовах операційної за допомогою долота виробляли поперечний перелом діафіза стегнової кістки в її середній третині. Далі виробляли інтрамедулярний блокується остеосін-тез системою. Зміст, операції і евтаназію тварин здійснювали відповідно до Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, що використовуються для експериментальних цілей (Страсбург, 1986).

  Для рентгенографії використовували рентгенівський апарат «Compact», (Мілан, Італія). Рентгенографію в процесі лікування переломів діафіза стегнової кістки проводили до і після оперативного втручання, а далі на 14, 28, 42, 70 добу після остеосинтезу. Рентгенограми виконували в стандартною бічною і прямій проекції.

  Забір гістологічного матеріалу виробляли на 70 діб після початку остеосинтезу. Випилювали фрагмент діафіза стегнової кістки, що включає зону перелому і прилеглі кінці уламків не менше 15 мм. Матеріал фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну, декальцінірованний в суміші соляної та мурашиної кислот, зневоднені і заливали в целлоидин. виготовляли целлоідіновие

  зрізи на санному мікротому «Riechard», потім фарбували гематоксиліном і еозином, і по Массон. Дослідження препаратів виробляли з використанням світлового мікроскопа «Нікмед-5». Для отримання мікрофотографій гістопрепаратів використовували апаратно-програмний комплекс «ДіаМорф», змонтований на базі великого дослідницького фотомікроскопа «OPTON».

  Клінічний матеріал склав 4 собаки (2 западносибирские лайки, німецька вівчарка, лабрадор), які надійшли на 3-5 добу після автодорожньої травми. Для діагностики виробляли рентгенологічне дослідження пошкодженого сегмента в двох площинах. Оперативне втручання починали з розсвердлювання інтрамедуллярного каналу. Далі вводили штифт до упору в метафізарний область. Після чого проксимальний і дистальний рівень штифта блокували 2 гвинтами.

  Результати досліджень. Проведені рентгенологічні дослідження показали, що перші ознаки регенерації при лікуванні переломів стегнової кістки в умовах інтрамедуллярного блокуючого остеосинтезу виявлялися до 14 діб після операції. До 70 діб формувалася єдина костномозговая порожнину, кортикальні пластинки наближалися до материнської кістки.

  Мал. 1. костеобразовании стегнової кістки у тварин через 70 діб після остеосинтезу: а - фрагмент рентгенограми; б - гістотопограмма регенерату; в - ділянка новоствореної кісткової тканини в межотломковой області; г - будова стінки інтрамедуллярного каналу. Препарат забарвлений - гематоксиліном і еозином. Збільшення: б - 1,5 х, в-г - 63х.

  Гістологічно вище і нижче місця перелому в костномозговой порожнини визначали густу капілярну сітку і гемопоетичних кістковий мозок, що містить колонії жирових клітин (рис. 1, б). В ен-достальних області спостерігали досить великі, поздовжньо орієнтовані судини артеріального типу з потовщеним м'язовим і адвентиційним

  шарами. В окісті, яка до цього терміну була лише незначно потовщена, визначали мікросудини капілярного, венозного і артеріального типів. На поверхні трабекул в ендостальною області регенерату відзначали прикріплені остеокласти, що свідчило про остеокластичної розробці ендостальна утвореної кісткової тканини (рис. 1 в, г).

  48

  НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

  № 5/2016

  ЕТЕРННЛРНИЙ

  Клінічний приклад. Собака «Буйка», російський гончак, 2 роки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди отримала закритий мелкооскольчатий діафізарний перелом лівої стегнової кістки (рис. 2а). Проведено закритий інтрамедулярний блокується остеосинтез (рис. 2б).

  Рентгенологічно через 3 місяці після сході-осінтеза зазначалося формування кісткового регенерату. Періостальних компонент кістки компакти-зований. Опорна функція кінцівки постності відновлена ​​(рис. 3).

  Мал,

  а б

  2. Рентгенограми стегнової кістки в день операції: а - перелом; б - після остеосинтезу.

  а

  Мал. 3. Собака «Буйка» через 3 а - фрагмент рентгенограм

  Висновок. Більш раннє відновлення функцій пошкодженої тазової кінцівки виявлено в умовах застосування інтрамедулярного блокується остеосинтезу.

  Отримані дані свідчать, про те, що при лікуванні діафізарних переломів стегнової кістки відбувається досить тривалий формування кісткових структур до рівня опороспособна ділянки кістки в зоні пошкодження, здатного видер-Література

  б

  місяці після остеосинтезу:; б - загальний вид тварини.

  проживати навантаження. У зв'язку, з чим застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу виправдано.

  Клінічне застосування методики інтрамедуллярного блокується остеосинтезу у всіх випадках дозволило забезпечити стабільність на весь період лікування, консолідувати перелом, відновити в ранні терміни функцію кінцівки без формування контрактур суміжних суглобів і атрофії м'яких тканин.

  1. Денні, Х.Р. Ортопедія собак і кішок / Х.Р.Денні, С.Д.Баттервоф; перев.с англ. М.Дорош, Л.Евелева. - М .: ТОВ «Акваріум БУК», 2004. - 696 с.

  2. Особливості остеогенезу при лікуванні діафізарних переломів стегнової кістки в залежності від тяжкості травми (експериментальне дослідження) / А.А.Еманов, Е.Н.Горбач, Н.І.Антонов, І.І.Мартель // Актуальні питання ветеринарної біології. - 2013. - № 3 (19). - С. 72-77.

  3. Послів, Г.А. Ускладнення після інтрамедулярного остеосинтезу / Г.А.Послов // Ветеринарія. - 2001. - № 11. - С. 58-59.

  4. Еман, А.А.Структурная реорганізація суглобового хряща і синовіальної оболонки колінного суглоба при лікуванні діафізарних переломів стегнової кістки методом блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу (експериментально-морфологічне дослідження) / А.А.Еманов, Т.А.Ступіна, Н.І. Антонов // Травматологія і ортопедія Росії. - 2015. - № 1. - С. 66-73.

  ЕГЕПШАРНИЙ

  лікар

  5. Жолнерович, М.Л. Інтрамедулярний остеосинтез у собак / М.Л.Жолнеровіч, М.А.Галагуцкая // Дослідження молодих вчених у вирішенні проблем тваринництва: мат .. III-й Міжнар. наук.-практ. конф. - Вітебськ: УО ВГАВМ, 2003. - С. 44-45.

  6. Про оптимальних умовах репаративної регенерації опорних органів / Г.І.Лавріщева, Л.Н.Міхайлова, Д.І.Черкес-Заде, Г.А.Онопріенко // Геній ортопедії. - 2002. - № 1. - С. 120-125.

  7. Самошкин, І.Б. Реконструктивно-відновна хірургія опорно-рухового апарату у собак (клініко-морфологічні паралелі): керівництво для ветеринарних лікарів / І.Б.Самошкін, Н.А.Слесарен-ко. - М .: Радянський спорт, 2008. - 200 с.

  8. Силантьєва, Т.А. Гістологічна характеристика проксимального епіфіза стегнової кістки при лікуванні ді-афізарного перелому в умовах чрескостного і інтрамедулярного блокується остеосинтезу / Т.А.Сілантьева, А.А.Еманов // Міжнародний журнал прикладних і фундаментальних досліджень. - 2014. - № 11. - С. 675-679.

  9. Стогів, М. В. Оцінка репаративного остеогенезу при загоєнні переломів стегна у собак / М.В.Стогов, Е.В.Дюрягін, Н.В.Тушіна // Ветеринарія. - 2007. - № 2. - С. 60-61.

  10. Щудло, Н.А. Спиці-стрижневий апарат для компресійного-дистракційного остеосинтезу стегнової кістки собак / Н.А.Щудло // Геній ортопедії. - 2000. - № 3. - С. 106-109.

  11. Шрейнер, А.А. Остеосинтез спиці-стрижневими конструкціями стегна і плеча у домашніх тварин / А.А.Шрейнер, Н.В.Петровская, С.А.Ерофеев // Геній ортопедії. - 1996. - № 2-3. - С. 122.

  12. Експериментальне обгрунтування застосування стрижневого чрескостного остеосинтезу трубчастих кісток / О.В.Бейдік [и др.] // Морфофункціональні аспекти регенерації і адаптаційної диференціювання структурних компонентів опорно-рухового апарату в умовах механічного впливу: мат. Міжн. наук.-практ. конф. - Курган, 2004. - С. 40-42.

  13. Експериментальне обгрунтування зовнішньої стрижневий фіксації трубчастих кісток / О.В.Бейдік [и др.] // Сучасні методи лікування хворих з травмами та їх ускладнення: мат. Міжн. науч.- практ. конф. - Курган, 2006. - С. 57-58.

  14. Proposal of Report on a New Type of Osteosynthesis in Femur: Multiple Intramedullary Pinning Blocked / D.F.Caquias [et al.] // Acta Scientiae Veterinariae. - 2011. - № 39 (3). - P. 978.

  15. Rod-through-plate fixation of canine diaphyseal fractures / V.Andrianov [et al.] // Vet Comp. Orthop. Traumatol.

  - 2007. - № 20 (4). - P 308-311.

  16. Effect of bending direction on the mechanical behavior of interlocking nail systems / L.M.Dejardin [et al.] // Vet Comp OrthopTraumatol. - 2009. - № 4. - Р. 264-269.

  17. In Vitro Mechanical Comparison of Screwed, Bolted, and Novel Locking Nail Systems to Buttress Plate Fixation in Torsion and Mediolateral Bending / J.L.Lansdowne [et al.] // Vet Surg. - 2007. - № 36. - Р. 368-377.

  18. Perren, S.M. Review article. Evolution of the internal fixation of long bone fractures the scientific basis of biological internal fixation: choosing a new balance between stability and biology / S.M.Perren // J. Bone Joint Surg. [Br]. - 2002.

  - № 84 (8). - P. 1093-1110.

  19. Bellon, J. Use of a novel intramedullary nail for femoral fracture repair in calves: 25 cases (2008-2009) / J.Bellon, PMulon // Journal of the American Veterinary Medical Association. - 2011. - № 238 (11). - Р. 1490-6.

  20. Kurum, B. Interlocking nail stabilization of canine femoral fractures; clinical experience and results of the nineteen cases / B.Kurum // Kafkas Universitesi Veteriner Fakultes i Dergisi. - 2012. - Vol. 18, issue 6. - Р. 1027.

  21. Captug, 6 Treatment of long bone fractures by interlocking nailing fixation technique in 5 cats / O.Captug., H.Bilgili // Veteriner Cerrahi Dergisi. - 2006. - № 12 (1-2-3-4). - Р. 36-44.

  TREATMENT OF FEMORAL SHAFT FRACTURES USING THE METHOD OF INTRAMEDULLARY LOCKED OSTEOSYNTHESIS (AN EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDY)

  EmanovA.A. - Candidate of Veterinary Sciences; Gorbach E.N. - Candidate of Biological Sciences;

  Antonov N.I. - Candidate of Biological Sciences.

  The work deals with the results of treating femoral shaft fractures by the technique of intramedullary locked osteosynthesis. Experiments performed in six adult mongrel dogs at the age from 12 to 18 month with 16 ± 3-kg body weight under standard vivarium conditions. All the animals underwent modeling a transverse femoral shaft fracture and intramedullary locked osteosynthesis. In addition, the clinical material included four dogs with femoral fractures

  Russian Ilizarov Scientific Center "Restorative Traumatology and Orthopaedics"

  (E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  .a

  НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ ЖУРНАЛ

  № 5/2016

  treated by the technique of intramedullary locked osteosynthesis. The performed x-ray studies of the experimental material demonstrated the first signs of regeneration in the process of femoral fracture treatment under intramedullary locked osteosynthesis to appear at 14 days after surgery. The unified medullary cavity formed at 70 days, cortical plates approached to the maternal bone. Histologically, the compactizing bone tissue of lamellar type was determined microscopically in the zone of fragment union. Dense capillary network and hemopoietic bone marrow with colonies of fat cells observed above and below the fracture zone in the medullary cavity. The clinical introduction of the technique of intramedullary locked osteosynthesis for femoral fractures allowed to consolidate the fracture within 2-3 months and to recover the limb function in all the cases. The early functional recovery of the injured pelvic limb revealed under using intramedullary locked osteosynthesis. The data evidenced of the fact that during femoral shaft fracture treatment sufficiently long formation of bone structures occurred in the zone of injury to the level of the bone weight-bearing part which was capable to withstand loads. In this connection the use of intramedullary locked osteosynthesis justified. The clinical use of the intramedullary locked osteosynthesis technique in all the cases allowed to provide stability throughout the period of treatment, as well as to consolidate the fracture and to recover limb function early without forming adjacent joint contractures and soft tissue atrophies.

  KEYWORDS: dog, intramedullary locked osteosynthesis, femur, fracture, regenerated bone, histostructure.

  References

  1. Denny H.R. Orthopedics dogs and cats / H.R. Denny, S.D.Battervof; translated into Russian by M. Dorosh, L. Eveleva.

  - Moscow: "Akvarium BUK" Ltd., 2004. - 696 p.

  2. Osobennosti osteosinteza pri lechenii diafizarnyh perelomov bedrennoy kosti v zavisimost ot tyazasti travmy (eksperimentalnoye issledovaniye) [Osteosynthesis peculiarities at treating femur shaft fractures depending on injury severity (an experimental study)] / AAEmanov [et al.] // Aktualniye voprosy veterinarnoy biologii. - 2013. - № 3 (19). - R 72-77.

  3. Roslov, G.A. Oslozhneniya posle intramedullyarnogo osteosinteza [Complications at Intramedullary osteosynthesis] / G.A.Roslov // Veterinariya. - 2001. - № 11. - R. 58-59.

  4.Emanov, A.A. Strukturnaya reorganizatsiya sustavnogo hryascha i sinovialnoy obolochki kolennogo sustava pri lechenii diafizarnyh perelomov bedrennoy kosti metodom blokiruyuschego intramedullyarnogo osteosinteza (eksperimentalno-morfologicheskoye issledovaniye) [Structural rearrangement of knee join articular cartilage and synovial membrane at treatment of femur shaft fracture using intramedullary locked osteosynthesis] / AAEmanov , TAStupina, NIAntonov // TravmatologiyaiortopediyaRossii. - 2015. - № 1. - R. 66-73.

  5.Zholnerovich, M.L. Intramedullyarny osteosintez u sobak [Intramedullary osteosynthesis in dogs] / MLZholnerovich, MAGalagutskaya // Issledovaniya molodyh uchenyh v reshenii problem zhivotnovodstva - investigations of young scientists in solving livestock problems: proceedings from the3rd scientific and practical conference - Vitebsk: UO VGAVM, 2003 - R.44-45.

  6. Ob optimalnyh usloviyah reparativnoy regeneratsii opornyh organov [on optimal conditions of bone reparative regeneration] / G.I.Lavrischeva, L.N.Mihaylova, D.I.Chekes-Zade, G.A.Onopriyenko // Geniy ​​ortopedii. - 2002. - № 1.

  - R. 120-125.

  7. Samoshkin, I.B. Rekonstruktivno-vosstanovitelnaya hirurgiya oporno-dvigatelnogo apparata u sobak (kliniko-morfologicheskiye paralleli): rukovodstvo dlya veterinarnyh vrachey [Using reconstructive-recovery surgery of the musculoskeletal system in dogs (clinical and morphological parallels): a guideline for veterinary doctors] / IBSamoshkin, NASlesarenko: A Guide for Veterinarians. - Moscow: Sovietsky Sport, 2008. - 200 p.

  8. Silantyeva, T.A. Gistologicheskaya harakteristika proksimalnogo epifiza bedrennoy kosti pri lechenii diafizarnogo pereloma v usloviyah chreskostnogo I intramedullyarnogo blokiruyemogo osteosinteza [Histological characterization of femur proximal epiphyseat at treating shaft fracture using trans osseous and intramedullary locked osteosynthesis] / TASilantyeva, AAEmanov // mezhdunarodny zhurnal prikladnyh I fundamentalnyh issledovaniy ] - 2014. - № 11. - R. 675-679.

  9. Stogov, M.V. Otsenka reparativnogo osteosinteza pri zazhivlenii perelomov bedra u sobak [Evaluation of reparative osteosynthesis at femur fracture recovery in dogs] / M.V.Stogov, E.V.Duryagin, N.V.Tushina // Veterinariya.

  - 2007. - № 2. - R.60-61.

  10. Schudlo, N.A. Spetse-sterzhnevoy apparat dlya kompressionno-distraktsionnogo osteosinteza bedrennoy kosti sobak [Spoke-and-nail-based apparatus for compression and distraction osteosynthesis of canine femur] / N.A.Schudlo // Geniy ​​ortopedii. - 2000. - № 3. - R. 106-109.

  11. Schreiner, A.A. Osteosintez spetse-sterzhnevymi konstruktsiyami bedra I plecha u domashnih zhivotnyh [Spoke-and-nail-based osteosynthesis at pet femur and shoulder fractures] / A.A.Schreiner, N.V.Retrovskaya, S.A.Erofeev // Geniy ​​ortopedii. - 1996. - № 2-3. - R. 122.

  12. Ekperimentalnoye obosnovaniye primeneniya sterzhnevogo chreskostnogo osteosinteza trubchatyh kostey [Experimental justification of using rod-based transosseousosteosynthesisat long bone fractures] / O.V.Beydik [et

  ЕГЕПШАРНИЙ

  лікар

  al.] // Morfofunktsionalniye aspekty regeneratsii I adaptatsionnoy differenstirovki strukturnyh komponentov oporno-dvigatelnogo apparata v usloviyah mehanicheskogo vozdeystviya - Morphological and functional aspects of regenerative and adaptation differentiation structural components in muscle-skeletal system at mechanical exposure: proceedings from the scientific and practical conference. - Kurgan, 2004. - P. 40-42.

  13. Ekperimentalnoye obosnovaniye vneshney sterzhnevoy fiksatsii trubchatyh kostey [Experimental justification of using external rod-based fixation at long bone fractures] / OVBeydik [et al.] // Sovrermenniye metody lecheniya bolnyh s travmami i oslozhneniyami - current treatment methods at trauma and post trauma complications: proceedings from the scientific and practical conference. - Kurgan, 2006. - P. 57-58.

  14. Proposal of Report on a New Type of Osteosynthesis in Femur: Multiple Intramedullary Pinning Blocked / D.F.Caquias [et al.] // Acta Scientiae Veterinariae. - 2011. - № 39 (3). - P. 978.

  15. Rod-through-plate fixation of canine diaphyseal fractures / V.Andrianov [et al.] // Vet Comp. Orthop. Traumatol.

  - 2007. - № 20 (4). - P. 308-311.

  16. Effect of bending direction on the mechanical behavior of interlocking nail systems / L.M.Dejardin [et al.] // Vet Comp OrthopTraumatol. - 2009. - № 4. - Р. 264-269.

  17. In Vitro Mechanical Comparison of Screwed, Bolted, and Novel Locking Nail Systems to Buttress Plate Fixation in Torsion and Mediolateral Bending / J.L.Lansdowne [et al.] // Vet Surg. - 2007. - № 36. - Р. 368-377.

  18. Perren, S.M. Review article. Evolution of the internal fixation of long bone fractures the scientific basis of biological internal fixation: choosing a new balance between stability and biology / S.M.Perren // J. Bone Joint Surg. [Br]. - 2002.

  - № 84 (8). - P. 1093-1110.

  19. Bellon, J. Use of a novel intramedullary nail for femoral fracture repair in calves: 25 cases (2008-2009) / J.Bellon, P.Mulon // Journal of the American Veterinary Medical Association. - 2011. - № 238 (11). - Р. 1490-6.

  20. Kurum, B. Interlocking nail stabilization of canine femoral fractures; clinical experience and results of the nineteen cases / B.Kurum // KafkasUniversitesiVeterinerFakultesiDergisi. - 2012. - Vol. 18, issue 6. - Р. 1027.

  21. Captug, O Treatment of long bone fractures by interlocking nailing fixation technique in 5 cats / O.Captug., H. Bilgili // VeterinerCerrahiDergisi. - 2006. - № 12 (1-2-3-4). - Р. 36-44.

  УДК: 636.087.74.034: 636.2

  ВПЛИВ Екструдований ЕНЕРГО-протеїнових комбікормів НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ

  1С.Р.Сабіров - аспірант; 1В.Г.Софронов - доктор ветеринарних наук, професор, зав. кафедрою;

  1Н.І.Данілова - доктор біологічних наук, доцент; 2Ш.К.Шакіров - доктор

  сільськогосподарських наук, професор.

  ФГБОУ ВО «Казанська державна академія ветеринарної медицини ім.Н.Е.Баумана», м.Казань (420029, Росія, м.Казань, Сибірський тракт, 35, тел. +7 (843) 273-97-75, e-mail : Vlaqes46 @ yandex.ru).

  2 ФГБНУ «Татарський науково-дослідний інститут сільського господарства», м.Казань (420059, м.Казань, Оренбурзький тракт, 48; +7 (843) 277-51-10, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  Екструзія - найбільш поширений екологічний процес по отриманню екструдірованихрастітельних білків, при якому одержувані продукти не мають сувору волокнистої структурою, що сприяє більш повної їх засвоюваності організмом тварин. Мета експерименту полягала в оцінці хімічного складу досліджуваного корму, що складається з зерна гороху, ріпаку, кукурудзи та жита в однакових співвідношеннях, до і після процесу екструдування, а також вивчення впливу екструдованої суміші на молочну продуктивність корів. Зміна складу досліджуваного корму до і після процесу екструдування проводили за наступними показниками: суху речовину, сирої протеїн, сиру клітковину, сирої жир, фракції білка і зміст енергії. Для вивчення молочної продуктивності було використано 80 корів голштинської породи, розділених за принципом аналогів на чотири групи, по 20 в кожній, на стадії третьої-четвертої лактацій. Тварини контрольної групи споживали основний раціон, а корови досвідчених груп додатково отримували досліджуваний екструдований корм у кількості від 1 до 2 кг. Молочну продуктивність тварин оцінювали за результатами контрольної доїння, а в молоці визначали вміст жиру і білка. При оцінці хімічного складу і поживності досліджуваної кормової композиції, було виявлено, що в процесі барометрической обробці відбувається втрата вологи на 4%, клітковини - 0,7% жиру - 0,2%, а кількість сирого протеїну, навпаки, збільшилася на 1,3 %, цукрів - в 1,45 рази, нерозчинного залишку - в 2,3 рази і зміст енергії на 6,5%, в порівнянні з первісним варіантом. В ході експериментів на дійних корів було встановлено, що згодовування екструдованого корму

  52

  НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

  № 5/2016


  Ключові слова: СОБАКА /DOG /Інтрамедулярні блокируемой ОСТЕОСИНТЕЗ /INTRAMEDULLARY LOCKED OSTEOSYNTHESIS /СТЕГНОВА КІСТКА /ПЕРЕЛОМ /FRACTURE /РЕГЕНЕРАТ /гистоструктура /HISTOSTRUCTURE /FEMUR /REGENERATED BONE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити