Представлений клінічний випадок одномоментного трьохетапного (комбінованого) хірургічного лікування пацієнтки з фіксованим істинним спондилолистезом L5 хребця IV ступеня з розвитком неврологічного дефіциту і виражених статичних порушень. Термін спостереження сім місяців. Відновлення нормальних анатомічних взаємовідносин, балансу хребта, купірування неврологічного дефіциту і формування кісткового блоку дозволяють оцінити якість лікування.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - дула А. К., Надуліч К. А., Теремшонок А. В., Лебедєв В. Б.


A Case of Grade IV Real L5 Spondylolisthesis

A clinical case of grade IV rigid real L5 spondylolisthesis treated by one-stage three-step surgery is presented. A patient had neurological deficit and marked static disorders. The follow-up period was seven months. The treatment resulted in restoration of normal anatomical relations and spine balance, reduction of neurological deficit, and formation of a bone block.


Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2006


  Журнал: хірургія хребта


  Наукова стаття на тему 'Лікування пацієнтки з істинним спондилолистезом L5 хребця IV ступеня'

  Текст наукової роботи на тему «Лікування пацієнтки з істинним спондилолистезом L5 хребця IV ступеня»

  ?© А.К. Дуда та др., 2006

  Г

  ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТКИ зі справжнім сподилолістезі Ь5 ХРЕБЦЯ IV СТУПЕНЯ

  А.К. Дудаєв, К.А. Надуліч, А.В. Теремшонок, В.Б. Лебедєв

  Військово-медична академія ім. С.М. Кірова, Санкт-Петербург

  Представлений клінічний випадок одномоментного трьохетапного (комбінованого) хірургічного лікування пацієнтки з фіксованим істинним спонділолісте-зом Ьд хребця IV ступеня з розвитком неврологічного дефіциту і виражених статичних порушень. Термін спостереження - сім місяців. Відновлення нормальних анатомічних взаємовідносин, балансу хребта, купірування неврологічного дефіциту і формування кісткового блоку дозволяють оцінити якість лікування.

  Ключові слова: спонділоліз, спондилолістез, хірургічне лікування.

  A CASE OF GRADE IV REAL L5 SPONDYLOLISTHESIS A.K. Dulaev, K.A. Nadulich, A.V. Teremshonok, V.B. Lebedev

  A clinical case of grade IV rigid real L5 spondylolisthesis treated by one-stage three-step surgery is presented. A patient had neurological deficit and marked static disorders. The follow-up period was seven months. The treatment resulted in restoration of normal anatomical relations and spine balance, reduction of neurological deficit, and formation of a bone block.

  Key words: spondylolysis, spondylolisthesis, surgical treatment.

  Hir. Pozvonoc. 2006; (1): 62-65.

  Хірургічне лікування хворих з істинним спондилолистезом застосовують з метою усунення цілого комплексу порушень анатомічної структури, функції позвоночнодвігательного сегмента (ПДС) і ней-рососудістих елементів, розташованих на цьому рівні. Серед найбільш значущих патологічних змін виділяють сегментарну нестабільність, порушення взаємовідносин структур ПДС (зісковзування хребця, колапс, грижа міжхребцевого диска) і балансу хребта (формування локального кифоза), компресію і (або) натяг корінців кінського хвоста. Таким чином, основними завданнями оперативного втручання є відновлення балансу і стабільності хребта, звільнення нервових корінців від здавлення, а також, в залежності від ступеня зміщення, часткова або повна редукція тіла хребця [1, 2].

  Показаннями до хірургічного лікування при сподилолістезі служать больовий вертеброгенний і до-

  решковие синдроми, що не купіруються консервативними заходами, неврологічний дефіцит і прогресування ступеня зісковзування тіла хребця. най-

  більш поширеними методами хірургічного лікування є спонділодез in situ, редукція тіла зміщеного хребця або вертебрек-Вакуя по Gaines. Спондилодез in situ,

  Мал. 1

  Спонділограммах хворий П. в стандартних проекціях до хірургічного лікування

  62

  як правило, виконують молодим пацієнтам з сподилолістезі I і II ступеня при відсутності виражених дегенеративно-дистрофічних змін ПДС, а також при спондило-лістез Ц хребця і зсувах на верхніх рівнях. Перевагами такого лікування є низький ризик наростання неврологічного дефіциту, високий відсоток купірування больового вертеброген-ного синдрому. Серед недоліків відзначаються відсутність корекції сагітального профілю і зберігається натяг структур кінського хвоста. Редукцію зміщеного хребця виробляють при прогресуючому скользінню, вираженому порушенні сагиттального балансу хребта, спонділолістезах з розвитком стійкого неврологічного дефіциту. Вертебректомія тіла зміщеного хребця є операцією вибору при значних зсувах (1У-У ступінь по Меердінгу) і відноситься до технічно складних операцій. Її основним недоліком є ​​високий ризик розвитку неврологічних ускладнень [3, 4].

  Хвора П., 15 років, була госпіталізована в клініку військової травматології та ортопедії Військово-міді-

  цинской академії зі скаргами на постійний ниючий біль в пояснічнокрестцовой відділі хребта, що посилюється при фізичному навантаженні, иррадиирующую по задній поверхні правого стегна і гомілки; обмеження фізичної активності; слабкість правої стопи; деформацію попереково-крижового відділу хребта. Ходить самостійно, накульгуючи на праву ногу. Тулуб відхилено вліво. Поперековий лордоз значно посилений. Лінія остистих відростків на поперековому рівні відхилена вліво, остистийвідросток Ь5 хребця різко вистоїть кзади, визначається позитивний симптом сходинки. Фронтальний профіль: лінія схилу, опущеного від остистого відростка Су хребця, проходить лівіше меж'я-річної складки на 4 см. Саггитальний профіль: лінія схилу, опущеного від мочки вуха, проходить кпереди від великого вертлюга стегнової кістки на 6 см. Довгі м'язи спини значно напружені на поперековому рівні. Рухи в пояснічнокрестцовой відділі хребта різко обмежені через біль. Колінні рефлекси симетричні, трохи знижені. Ахіллів рефлекс

  справа не викликається. Проба витягнутої ноги праворуч - з 50 °. Чутливі порушення у вигляді гіпостом-зії в зоні іннервації Sj справа.

  На спонділограммах, КТ та МРТ попереково-крижового відділу хребта визначається спонділоліз, спондилолістез L5 хребця IV ступеня, кісткові спайки на рівні тел L5-S1 хребців (спонтанний передній кістковий блок). Лінія, опущена від остистого відростка Су хребця, проходить на 4,5 см лівіше остистоговідростка Sj хребця. На рентгенограмах у бічній проекції лінія, опущена від центру тіла Су хребця, проходить на 6 см допереду від переднього краю Sj хребця (рис. 1, 2, 3а).

  Хворий виконана триетапна операція:

  1) резекція міжхребцевого диска L5-S1, передня мобілізація хребта;

  2) ламінектомій L5, задня декомпресія корінців кінського хвоста, задня внутрішня транспедікуляр-ва корекція (редукція L5 хребця) і фіксація хребта на рівні L4-S1 системою «Tenor», заднебоковой спонділодез кістковими аутотрансплантатами;

  Мал. 2

  КТ і МРТ хворий П. до операції

  Мал. 3

  Спонділограммах хворий П. в бічній проекції (сагітальний профіль): а - до операції; б - після операції

  Мал. 4

  Спонділограммах хворий П. після операції

  3) передній міжтіловий спондило-дез кістковим аутотрансплантатом на рівні 15-81 (рис. 4). Післяопераційний перебіг без ускладнень. Рани зажили первинним натягом. Відзначено відновлення фронтального і сагітального балансу тулуба (лінія схилу, опущеного від мочки вуха, проходить через великий рожен стегнової кістки), куповані больовий вертеброгенний і корінцевий синдроми. При рентгенографії хребта визначаються нормальні анатомічні співвідношення в ПДС 15-81; лінія, опущена від центру тіла Су хребця, проходить по передньому краю 81 хребця (рис. 3б). У післяопераційному періоді протягом чотирьох місяців проводили іммобілізацію хребта жорстким корсетом (рис. 5). Через сім місяців після операції, за даними контрольної спондилографии і КТ, ступінь корекції зберігається, визначається сформований міжтіловий кістковий блок (рис. 6).

  Мал. 6

  КТ хворий П. через сім місяців після операції

  Мал. 5

  Зовнішній вигляд хворої П. після операції

  Література Адреса для листування:

  1. Мітбрейт ІМ. Спондилолистез. М., 1978. дула Олександр Кайсіновіч

  2. Цивьян ЯЛ. Хірургія хребта. Новосибірськ, 1993. 194 175, Санкт-Петербург, вул. Боткінська, 13,

  3. Principles and techniques of spine surgery. An H.S. (Ed.). Baltimore, 1998. РосВМедА ім. С.М. Кірова

  4. Revision Spine Surgery. Margulies J.Y., Aebi M., Farcy J.P.C. (Eds.). St. Louis: Mosby, 1999. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  65


  Ключові слова: спонділоліз /спондилолістез /Хірургічне лікування /SPONDYLOLYSIS /SPONDYLOLISTHESIS /SURGICAL TREATMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити