Наведено відомості про результати лікування нистагма періодичним світловим впливом. лікування отримали 56 пацієнтів з різними видами нистагма. після лікування в 85% випадків спостерігалося стійке зменшення амплітуди нистагма. ефективність лікування підвищувалася при скороченні тимчасового інтервалу між повторними курсами лікування. Відзначено, що при розташуванні джерел світла вздовж горизонтальної осі, паралельно осі розташування очей, при вертикальному і копіювальний ністагмі світловий вплив може пригнічувати, наприклад, горизонтальну складову нистагма, слабо впливаючи на його вертикальну складову. Показано, що розміщення джерел світла в цих випадках у фронтальній площині з можливістю вибору їх положення може підвищити ефективність лікування вертикального або ротаторного нистагма

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Усанова Т. Б.


The data about results of treatment of nystagmus by periodic light influence are brought. 56 patients with various kinds of nystagmus received the treatment. After treatment the stable reduction of nystagmus"Amplitude was observed in 85% of cases. The efficiency of treatment raised at reduction of a time interval between repeated courses of treatment. It is marked, that at an arrangement of light sources along the horizontal axis parallel to an axis of eyes "arrangement, at vertical and rotator nystagmus light influence can suppress, for example, a horizontal component of nystagmus, poorly influencing on its vertical component. It is shown, that accommodation of light sources in these cases in a frontal plane with an opportunity of a choice of it "s position can raise efficiency of treatment of vertical or rotator nystagmus


Область наук:
 • Медичні технології
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Саратовський науково-медичний журнал
  Наукова стаття на тему 'Лікування ністагму періодичним світловим впливом'

  Текст наукової роботи на тему «Лікування ністагму періодичним світловим впливом»

  ?УДК 615.831.8.03:617.761.24-053.21.036.8 Практикуючому лікаря

  лікування ністагму періодичним світловим впливом

  Т.Б. Усанова - ГОУ ВПО Саратовський ДМУ ім. В.І. Розумовського Росздрава, лікар дитячого відділення клініки очних хвороб, кандидат медичних наук.

  REATMENT OF NYSTAGMUS BY PERIODIC LIGHT INFLUENCE

  T.B. Usanova - Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Doctor of Children's Branch of Eye Diseases 'Clinic, Candidate of Medical Science.

  Дата надходження - 21.12.09 р Дата прийняття до друку - 15.06.2010 р.

  Т.Б. Усанова. Лікування ністагму періодичним світловим впливом. Саратовський науково-медичний журнал 2010, том 6, № 2, с. 351-352.

  Наведено відомості про результати лікування ністагму періодичним світловим впливом. Лікування отримали 56 пацієнтів з різними видами ністагму. Після лікування в 85% випадків спостерігалося стійке зменшення амплітуди ністагму. Ефективність лікування підвищувалася при скороченні тимчасового інтервалу між повторними курсами лікування. Відзначено, що при розташуванні джерел світла вздовж горизонтальної осі, паралельно осі розташування очей, при вертикальному і копіювальний ністагм світловий вплив може пригнічувати, наприклад, горизонтальну складову ністагму, слабо впливаючи на його вертикальну складову. Показано, що розміщення джерел світла в цих випадках у фронтальній площині з можливістю вибору їх положення може підвищити ефективність лікування вертикального або ротаторного нистагма.

  Ключові слова: ністагм, коливання, світловий вплив, лікування.

  T.B. Usanova. The treatment of nystagmus by periodic light influence. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010 vol. 6, № 2, p. 351-352.

  The data about results of treatment of nystagmus by periodic light influence are brought. 56 patients with various kinds of nystagmus received the treatment. After treatment the stable reduction of nystagmus 'amplitude was observed in 85% of cases. The efficiency of treatment raised at reduction of a time interval between repeated courses of treatment. It is marked, that at an arrangement of light sources along the horizontal axis parallel to an axis of eyes 'arrangement, at vertical and rotator nystagmus light influence can suppress, for example, a horizontal component of nystagmus, poorly influencing on its vertical component. It is shown, that accommodation of light sources in these cases in a frontal plane with an opportunity of a choice of it's position can raise efficiency of treatment of vertical or rotator nystagmus.

  Key words: nystagmus, oscillations, the light influence, treatment.

  Проблема лікування ністагму багато років привертає увагу офтальмологів. Найбільшого поширення в практиці отримали хірургічні методи його лікування. Зокрема, характерною рисою операції, запропонованої Е.С. Аветісову і Ф.С. ЮЛДАШЕВА, є видалення м'язових веретен, що дозволяє зменшити амплітуду ністагму, обумовлену нервово-м'язовим впливом на відповідні м'язи [1]. Є ще цілий ряд різновидів хірургічного лікування ністагму, що включає операції на окорухових м'язах, що дозволяють зменшити його інтенсивність.

  Мета: дослідити можливість придушення горизонтального, вертикального і ротаторного ністагму без хірургічного втручання.

  Методи. Авторами запропонований спосіб придушення ністагму очей в результаті періодичного світлового впливу на пацієнта з частотою, близькою до частоти коливань очного яблука [2, 3]. Ефективність запропонованого способу підтверджена результатами його апробування в дитячому відділенні Курганського обласного госпіталю для ветеранів війни [4]. Автори спостерігали 24 пацієнта з ністагмом у віці до 17 років протягом 2007-2008 років.

  До теперішнього часу в клініці очних хвороб ГОУ ВПО Саратовський ДМУ ім. В.І. Розмова-

  Відповідальний автор - Усанова Тетяна Борисівна 410028, м Саратов, вул. Вольська, д. 12 Клініка очних хвороб ГОУ ВПО Саратовський ДМУ ім. В.І. Розумовського

  Тел .: р. (8452) 278541, д. (8452) 203107, с. 89053245788; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ського Росздрава лікування отримали 56 пацієнтів у віці від 3 до 18 років. Толчкообразний ністагм відзначений у 31 хворого, маятнікообразний - у 16, копіювальний - у 6 і вертикальний - у 3 хворих. З них 7 курсів терапії отримав 1 людина, 6 курсів - четверо, 5 курсів - двоє, 4 курсу - семеро, 3 курсу - семеро, 2 курсу - четверо, решта - по одному курсу.

  У лікувальній установці в якості джерел світла використовувалися лампи розжарювання, жорстко закріплені уздовж осі паралельної осі розташування очей. Маючи в своєму розпорядженні лампи таким чином, автори [2] орієнтувалися на найбільш поширений тип ністагму - горизонтальний. Однак хоча і досить рідко, але зустрічається вертикальний ністагм, коли переважають коливання очного яблука уздовж вертикальної осі, і копіювальний ністагм, коли коливальний рух характеризується наявністю одночасно і горизонтальної, і вертикальної складових. При цьому частота коливань у цих складових може мати відчутні відмінності [5]. Світлове вплив в цьому випадку може ефективно гасити одну зі складових, слабо впливаючи на іншу. В цьому випадку ті ж підстави, що і для горизонтального ністагму, дозволяють зробити припущення про доцільність виконання системи джерел світла рухомий у фронтальній площині, паралельної розташуванню очей. Це дозволяє для кожного пацієнта вибрати кут розташування джерел світла таким чином, щоб відбувалося найбільш ефективне придушення ністагму. Запропонований спосіб був апробований з использовани-

  Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 2.

  ем пристрої, схематичне зображення якого наведено на малюнку 1.

  Результати. Як приклади впливу розташування джерел періодичного світлового впливу на ефективність придушення складних видів ністагму наведені результати досліджень пацієнтів з вертикальним і копіювальний ністагмом.

  У пацієнта С. вертикальний ністагм з амплітудою 2,1 мм спостерігався при частковій атрофії зорового нерва і частотою 1,5 Гц. При горизонтальному розташуванні джерел світла регулюванням амплітуди і частоти впливають джерел світла вдалося зменшити амплітуду ністагму до 1,6 мм. У лікувальному сеансі час впливу становило 5-7 хв. Лікувальні сеанси повторювалися щодоби протягом 10 діб. При вертикальному розташуванні джерел амплітуда ністагму у цього пацієнта зменшилася до 1,1 мм. Тобто, вертикальне розташування джерел світла для цього пацієнта дозволило приблизно в 1,4 рази підвищити ефективність придушення нистагма.

  У пацієнтки К. з недорозвиненням зрітельнонервного аналізатора, складному міопічний астигматизмі спостерігався копіювальний ністагм з амплітудою горизонтальної складової в 0,69 мм і амплітудою вертикальної складової в 0,17 мм за відсутності джерел світла. При горизонтальному розташуванні джерел амплітуда коливань зменшилася відповідно до 0,4 і 0,11 мм, відповідно. При розташуванні джерел світла під кутом в 80 ° до горизонталі ці значення зменшилися відповідно до 0,38 і 0,08 мм. Ефективність придушення вертикальної складової ністагму, як і в попередньому випадку, при близькому до вертикального розташування джерел світла підвищилася приблизно в 1,4 рази.

  Обговорення. В результаті проведеного дослідження встановлено, що курси лікування ністагму періодичним світловим впливом дозволяють зменшити амплітуду ністагму. Цей відсоток може бути підвищений, якщо для кожного пацієнта підбирати кут розташування джерел світла таким чином, щоб придушення нистагма відбувалося найбільш ефективно. Найбільший ефект використання такого прийому спостерігається для пацієнтів з вертикальним і копіювальний ністагмом. Спостерігалося стійке зменшення амплітуди ністагму. Ефективність лікування підвищувалася при скороченні тимчасового інтервалу між повторними курсами лікування. Можна вважати встановленим той факт, що розміщення джерел світлового впливу у фронтальній площині при вертикальному або копіювальний ністагм уздовж вертикальної осі дозволяє

  Мал. 1. Схема установки: 1 - генератор імпульсів регульованої частоти і амплітуди, 2 - електронний ключ, 3, 4 джерела світлової дії, 5 - око пацієнта, 6 -Видеокамера, 7 - комп'ютер, 8 - поворотний пристрій

  підвищити ефективність придушення вертикальної складової ністагму. При копіювальний ністагм, поряд з ефективним придушенням вертикальної складової ністагму, може спостерігатися пригнічення одночасно його горизонтальної складової.

  Висновок. Використання запропонованого методу лікування періодичним світловим впливом дозволяє досягти стійкого зменшення амплітуди ністагму без хірургічного втручання. Параметри джерел світла (частота і амплітуда світлового сигналу), а також їх орієнтація щодо осі, паралельної осі розташування очей, повинні вибиратися персоналізовані, з урахуванням виду ністагму і реакції пацієнта на світловий вплив.

  бібліографічний список

  1. Аветисов Е.С. Нова операція при ністагмі і її результати // Вісник офтальмології. 1981. №5. С.43-47.

  2. Пат. Російська Федерація 2288676. Спосіб лікування ністагму очей / Усанов Д.А. [та ін.]; опубл. 10.12.2006. Бюл. №34.

  3. Кащенко Т.П. Стійкість ефекту зменшення амплітуди ністагму у дітей при періодичному світловому впливі // Вісник офтальмології. 2008. Т.1 24. №3.С.46-47.

  4. Дубровіна Е.М. Вплив періодичних світлових впливів на амплітуду рухів очей, частоту коливань і кут косоокості у хворих з оптичним ністагмом // Актуальні питання дитячої офтальмології: Матеріали. обласної наук.-практ. конф. Курган. 2009. С. 58-60.

  5. Усанов Д.А. Зміни параметрів коливальних рухів очного яблука в результаті періодичного світлового впливу при складному характері ністагму // Изв. вузів. Прикладна нелінійна динаміка. 2007. т.15. №6. С. 45-46.

  Саратовський науково-медичний журнал. 2010. Том 6. № 2.


  Ключові слова: коливання / лікування / ністагм / світловий вплив / nystagmus / oscillations / the light influence / treatment

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити