Область наук:
 • клінічна медицина
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Сибірський онкологічний журнал

  Наукова стаття на тему 'Лікування хворих місцево раком порожнини рота з використанням модифікованої хіміотерапії'

  Текст наукової роботи на тему «Лікування хворих місцево раком порожнини рота з використанням модифікованої хіміотерапії»

  ?роки увійшло в широку клінічну практику застосування конкурентного (поєднаного або одномоментного) химиолучевого лікування, коли на тлі променевої терапії хворому вводяться хіміопрепарати, найчастіше використовується цисплатин, що забезпечує підвищення виживання, поліпшення локорегіонарного контролю і збільшення відсотків збереження органів, що особливо важливо при лікуванні таких локалізацій, як гортань і гортаноглотка.

  Логічним продовженням розвитку застосування хіміотерапії при місцево поширених первинних пухлинних процесах стала поява схем так званого послідовного або секвентального химиолучевого лікування. При даному виді лікування на першому етапі проводиться кілька курсів індукційної поліхіміотерапії з подальшим конкурентним хіміо-променевим лікуванням. Основними комбінаціями, використовуваними при проведенні індукційної поліхіміотерапії, на сьогоднішній день визнані цисплатин з 5-фторурацилом (ПФ), доце-таксел з цисплатином і 5-фторурацилом (ДПФ). Остання схема представляється як найбільш ефективна, але і найбільш токсична. У кількох рандомізованих дослідженнях III фази, які порівнюють застосування схем з включенням таксанов і стандартних схем поліхіміотерапії в якості компонентів послідовного химиолучевого лікування були отримані вельми переконливі докази збільшення тривалості життя хворих і поліпшення показників реалізації планів збереження органів у пацієнтів з місцево ПРГШ.

  При розвитку рецидиву пухлини і неможливості виконання радикального хірургічного

  втручання пацієнтам зазвичай пропонується хіміотерапія як лікування першої лінії. З точки зору обмежених можливостей лікування ця категорія пацієнтів з плоскоклітинний рак голови та шиї давно потребувала більш сучасних хіміотерапевтичних засобах, але за останні десятиліття не з'явилося комбінацій хіміопрепаратів, покращує показники виживаності цієї категорії хворих, як обговорювалося вище. Стандартом лікування цих хворих була комбінація цисплатину і 5-фтору-раціла, але при цьому застосування комбінації цих препаратів лише збільшувало кількість відповідей пухлини на хіміотерапію, не змінюючи показники виживаності пацієнтів. За останніми даними, єдиною комбінацією хіміопрепаратів, що дає не тільки збільшення кількості повних і часткових регресій, але збільшує тривалість життя хворих з рецидивами і віддаленими метастазами плоскоклітинного раку голови і шиї, є схема з використанням цетуксимабу, цісплаті-на і 5-фторурацилу. На сьогоднішній день ця комбінація хіміопрепаратів стала «золотим стандартом» при порівнянні ефективності застосування різних хіміопрепаратів у лікуванні плоскоклітинного раку голови і шиї для всіх великих багатоцентрових досліджень. В останні роки поява таргетних препаратів (зокрема, цетуксимабу) і результати досліджень його застосування у цієї категорії пацієнтів дають обґрунтовану надію на збільшення арсеналу хіміотерапевтичних засобів для лікування неоперабельних локорегіонарних рецидивів і віддалених метастазів плоскоклітинного раку голови і шиї.

  лікування вільних місцево раком порожнини рота з використанням модифікованої хіміотерапії

  П.В. Светіцкій, В.Л. Волкова, А.А. Ганієв, М.В. Баужадзе

  Ростовський НІОІ, г. Ростов-на-дону

  У 2008 р в Ростовській області з насе- утворень мови і порожнини рота. грубий

  ленням в 4300 000 осіб було виявлено показник захворюваності (на 100000 на-

  118 хворих на злоякісні новооб- селища) склав 3,8. Це визначає акту-

  альность досліджень по лікуванню даної патології.

  У відділенні «пухлин голови та шиї» РНІОІ використовується методика комплексного лікування раку порожнини рота (РПР), де хіміотерапія застосовується до- і під час операції. При цьому цитостатики для хіміотерапії розчиняються в аутоплазмой (Сидоренко Ю. С. та співавт., 1996). Лікування полягає в проведенні на першому етапі регіонально-внутрішньоартеріальної аутоплазмохіміотерапіі, потім - радикальної операції з интраоперационной аутоплазмой-хіміотерапією і подальшими опроміненням і ад'ювантної системної хіміотерапією. Приготування розчину для хіміотерапії здійснюється наступним чином. Натщесерце, з ліктьової вени береться кров в обсязі 200250 мл, яку поміщають в стандартний стерильний флакон з розчином Глюгіцир (50,0 мл). Кров після відстоювання центрифугируется. Відділяється плазма, яку потім розподіляють по 10 мл в шість 20-мл шприців. У кожен зі шприців з розмороженої аутоплазмой додають хіміопрепарати - метотрексат (30 мг) і 5 фторурацил (500 мг) - і піддають інкубування при температурі 37 ° С. Після катетеризації язичної артерії, тут же на опе-

  раційному столі, вводиться вміст одного зі шприців. Рана пошарово вшиваються. Катетер виводиться на шкіру для подальшої хіміотерапії, яка здійснюється з наступного дня щодня протягом 4 днів. Через 2 тижні оцінюється безпосередній ефект.

  За розробленою методикою проліковано 20 хворих РПР. З них з III стадією захворювання було 13 і з IV стадією - 7 хворих. У жодного хворого не був досягнутий повний лікувальний ефект, тоді як часткова був отриманий у 16 ​​(80%), а стабілізація процесу - у 4 (20%) хворих. Потім здійснювалася операція - хірургічне видалення пухлинного процесу з интраоперационной аутоплазмохіміотерапіей: вводиться вміст останнього 6 шприца за допомогою обколювання м'яких тканин «ложа пухлини» таким чином, щоб охопити всю ранову площа. Через 2 тижні хворий піддається опроміненню до СОД в 40-45 Гр і потім, через 3 тижні, проводиться системна хіміотерапія. Після закінчення лікування ремісія до 12 міс спостерігалася у 16 ​​(80%) хворих. Продовжений ріст через 8 міс настав у 2 хворих з III ст., З IV ст. - у 2 хворих через 5 і 6 міс, що зажадало продовжити хіміотерапію. Набір клінічного матеріалу триває.

  сучасні аспекти лікування пухлин слизової оболонки дна порожнини рота і верхньої і нижньої щелеп

  А.М. Сдвижков, В.І. Борисов, М.Р. Фінкельштерн, С.В. Таняшін, І.В. Солдатов, Н.В. Панкина

  Онкологічний клінічний диспансер № 1, м Москва

  Лікування та реабілітація хворих поширеними пухлинами голови і шиї є актуальним завданням сучасної онкології. Кількість таких пацієнтів постійно збільшується. Крім того, зростають вимоги до якості життя пацієнта після проведеного лікування. Важливими критеріями стали як естетична, так і функціональна реабілітація хворих. Сьогодні не можна вважати задовільним результат лікування злоякісної пухлини, що локалізується в порожнині рота, якщо

  після її лікування утворюється оростома, незадовільним є утворюється після хірургічного втручання великий дефект м'яких тканин обличчя, а виконуються в останні роки краніо-фаціальні і краніо-орбито-фаціальні резекції неможливі без застосування складних відновлювальних операцій. Використання сучасних високотехнологічних методик дозволяє істотно поліпшити результати лікування хворих пухлинами даних локалізацій.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити