Мета дослідження. Узагальнення власного досвіду і оцінка найближчих результатів хірургічного лікування дегенеративних уражень поперекового відділу хребта з використанням міжостистих динамічних імплантатів COFLEX і DIAM. Матеріал і методи. Динамічна межостистая фіксація проведена 96 пацієнтам у віці від 23 до 72 років. Патоморфологічні субстратом клінічних синдромів були грижі і протрузії міжхребцевих дисків, остеофіти, дегенеративний стеноз хребетного каналу, сегментарна нестабільність. У 88 випадках міжостисті фіксацію поєднували з декомпресією спинномозкових корінців, в інших 8 спостереженнях здійснена фіксація суміжного сегмента при виконанні спондилодеза. Клінічні і рентгенологічні результати лікування вивчені в терміни до 6 міс. після операції. Результати. У обстежених пацієнтів через 3 і 6 міс. після операції середні значення індексу Освестрі знижувалися до рівня мінімальних порушень. В результаті виконання межостістой фіксації збільшилася висота задніх і, вменьшей ступеня, середніх відділів міжхребцевого диска. Незважаючи на деяке зменшення сегментарного кута, кифотической деформації ні в одному зі спостережень не відзначено. Флексіонние-екстензійного рухливість оперованого сегмента в сагітальній площині зменшилася майже вдвічі. Досягнута корекція сегментарних взаємин зберігалася і через 6 міс. після операції. Ускладнень, пов'язаних з установкою імплантатів, не було. Рентгенологічних ознак резорбції кісткової тканини в зоні контакту сімплантатом не відзначено. Достовірних відмінностей результатів лікування в залежності від виду використаних міжостистих імплантатів (COFLEX іDIAM) не виявлено. Висновок. Методика динамічної межостістой фіксації технічно проста, що не передбачає руйнування будь-яких анатомічних структур хребта і може широко застосовуватися не тільки для усунення, а й для профілактики сегментарной нестабільності.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Симонович Олександр Євгенович, Маркін С. П., Байкалов А. А., Храпов Д. В.


Treatment of degenerative diseases of the lumbar spine with COFLEX and DIAM dynamic interspinous implants

Objective. To summarize own experience and to assess early results of surgical treatment of the lumbar spine degenerative disease using COFLEX and DIAM dynamic implants. Material and Methods. Dynamic interspinous fixation was performed in 96 patients at the age of 23 to 72 years. Pathologic substrate of clinical syndromes was intervertebral disc herniation and protrusion, osteophyte, degenerative spinal stenosis, and spinal segmental instability. In 88 cases interspinous fixation was combined with spinal root decompression, in other 8 cases the adjacent segment fixation was performed in the course of spinal fusion. Clinical and radiological results of the treatment were observed during 6 months after surgery. Results. Mean values ​​of the Oswestry Disability Index in patients examined at 3 and 6 months postoperatively decreased till the level of minimal lesions. Interspinous fixation resulted in the intervertebral disc height increase in its posterior and, to a lesser degree, middle parts. Despite some decrease in segmental angle, there were no cases of kyphotic deformity. Flexion / extension mobility of the operated segment in a sagittal plane almost halved. The achieved correction of intersegment relations remained unchanged in 6 months after surgery. There were no complications associated with implant insertion. Radiological signs of bone tissue resorption in bone-implant interface were not observed. Reliable differences of the treatment results depending on the type of interspinous implant (COFLEX or DIAM) Were not revealed. Conclusion. The studied technique is feasible, does not assume a distruction of any anatomical spine structures, and can be widely used not only for repair, but also for prevention of segmental instability.


Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: хірургія хребта


  Наукова стаття на тему 'Лікування дегенеративних уражень поперекового відділу хребта з використанням міжостистих динамічних імплантатів COFLEX і DIAM'

  Текст наукової роботи на тему «Лікування дегенеративних уражень поперекового відділу хребта з використанням міжостистих динамічних імплантатів COFLEX і DIAM»

  ?© О.Є. Симонович ТА ІН., 2007

  Г

  ЛІКУВАННЯ дегенеративне ураження поперекового відділу хребта З ВИКОРИСТАННЯМ міжостисті ДИНАМІЧНИХ ІМПЛАНТАТІВ СОБЬЕХ І Е1ЛМ

  А.Е. Симонович, С.П. Маркін, А.А. Байкалов, Д.В. Храпов

  Новосибірський НДІ травматології та ортопедії

  Мета дослідження. Узагальнення власного досвіду і оцінка найближчих результатів хірургічного лікування дегенеративних уражень поперекового відділу хребта з використанням міжостистих динамічних імплантатів COFLEX і DIAM.

  Матеріал і методи. Динамічна межостистая фіксація проведена 96 пацієнтам у віці від 23 до 72 років. Патоморфологічні субстратом клінічних синдромів були грижі і протрузії міжхребцевих дисків, остеофіти, дегенеративний стеноз хребетного каналу, сегментарна нестабільність. У 88 випадках межос-Тіст фіксацію поєднували з декомпресією спинномозкових корінців, в інших 8 спостереженнях здійснена фіксація суміжного сегмента при виконанні спондей-лодеза. Клінічні і рентгенологічні результати лікування вивчені в терміни до 6 міс. після операції. Результати. У обстежених пацієнтів через 3 і 6 міс. після операції середні значення індексу Освестрі знижувалися до рівня мінімальних порушень. В результаті виконання межостістой фіксації збільшилася висота задніх і, в меншій мірі, середніх відділів міжхребцевого диска. Незважаючи на деяке зменшення сегментарного кута, ки-фотической деформації ні в одному зі спостережень не відзначено. Флексіонние-екстензійного рухливість оперованого сегмента в сагітальній площині зменшилася майже вдвічі. Досягнута корекція сегментарних взаємин зберігалася і через 6 міс. після операції. Ускладнень, пов'язаних з установкою імплантатів, не було. Рентгенологічних ознак резорбції кісткової тканини в зоні контакту з імплантатом не відзначено. Достовірних відмінностей результатів лікування в залежності від виду використаних міжостистих імплантатів (COFLEX і DIAM) не виявлено. Висновок. Методика динамічної межостістой фіксації технічно проста, що не передбачає руйнування будь-яких анатомічних структур хребта і може широко застосовуватися не тільки для усунення, а й для профілактики сегментарной нестабільності. Ключові слова: межостистая динамічна фіксація, дегенеративні ураження хребта, хірургічне лікування, COFLEX, DIAM.

  TREATMENT OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE LUMBAR SPINE WITH COFLEX AND DIAM DYNAMIC INTERSPINOUS IMPLANTS A.E. Simonovich, S.P. Markin, A.A. Baikalov, D.V. Khrapov

  Objective. To summarize own experience and to assess early results of surgical treatment of the lumbar spine degenerative disease using COFLEX and DIAM dynamic implants.

  Material and Methods. Dynamic interspinous fixation was performed in 96 patients at the age of 23 to 72 years. Pathologic substrate of clinical syndromes was intervertebral disc herniation and protrusion, osteophyte, degenerative spinal stenosis, and spinal segmental instability. In 88 cases interspinous fixation was combined with spinal root decompression, in other 8 cases the adjacent segment fixation was performed in the course of spinal fusion. Clinical and radiological results of the treatment were observed during 6 months after surgery.

  Results. Mean values ​​of the Oswestry Disability Index in patients examined at 3 and 6 months postoperatively decreased till the level of minimal lesions. Interspinous fixation resulted in the intervertebral disc height increase in its posterior and, to a lesser degree, middle parts. Despite some decrease in segmental angle, there were no cases of kyphotic deformity. Flexion / extension mobility of the operated segment in a sagittal plane almost halved. The achieved correction of intersegment relations remained unchanged in 6 months after surgery. There were no complications associated with implant insertion. Radiological signs of bone tissue resorption in bone-implant interface were not observed. Reliable differences of the treatment results depending on the type of inter-spinous implant (COFLEX or DIAM) were not revealed. Conclusion. The studied technique is feasible, does not assume a distruction of any anatomical spine structures, and can be widely used not only for repair, but also for prevention of segmental instability.

  Key Words: interspinous dynamic fixation, degenerative spine diseases, surgical treatment, COFLEX, DIAM.

  Hir. Pozvonoc. 2007; (1): 21-28.

  21

  Незважаючи на різноманіття існуючих хірургічних технологій, основною метою оперативного втручання при дегенеративних ураженнях хребта було і залишається усунення патоморфологічних чинників, що визначають формування патологічних синдромів. Патогенез дегенеративних уражень хребетного стовпа складається з послідовних фаз, серед яких виділяють і фазу нестабільності. Таким чином, стабілізація є найважливішим моментом патогенетично обгрунтованого лікування дегенеративної патології хребта.

  Серед вертебрологів все більше визнання знаходить ідея динамічної стабілізації хребта, яка полягає в прагненні обмежити патологічну рухливість уражених сегментів і забезпечити збереження їх фізіологічної функції. Розроблено різноманітні види і способи динамічної стабілізації хребетних сегментів, засновані на різних біомеханічних принципах і призначені як для передньої межте-ловой, так і для задньої фіксації хребта. До таких належать протезування міжхребцевих дисків, фіксація так званої зв'язкою Бронсарда (Вгошагб ^% а-

  Мал. 1

  Імплантат COFLEX (загальний вигляд)

  ment) [4, 5], «лігаментопластіка» по Графу [7, 11], динамічна фіксація інструментарієм DYNESYS [15]. Новим типом пристроїв для стабілізації хребта є межос-Тіст імплантати COFLEX і DIAM, призначені для динамічної фіксації поперекових сегментів.

  Мета дослідження - узагальнити власний досвід і оцінити найближчі результати хірургічного лікування дегенеративних уражень поперекового відділу хребта з використанням міжостистих динамічних імплантатів COFLEX і DIAM.

  Матеріал і методи

  У проспективне дослідження включено 96 пацієнтів, оперованих з приводу дегенеративних уражень поперекового відділу хребта з використанням імплантатів COFLEX і DIAM. Серед них було 65 чоловіків і 31 жінка у віці від 23 до 72 років (47,2 ± 8,4). У 64 хворих здійснена межостистая фік-

  сація імплантатами COFLEX, у 32 -імплантатамі DIAM.

  Імплантат COFLEX фірми

  «Paradigm Spine» (рис. 1, 2) виготовлений з титанового сплаву і являє собою U-подібну пружину з двома парами кріпильних елементів, які фіксують конструкцію до остистих відростків.

  Імплантат DIAM фірми

  «Medtronic» виготовлений з силікону, покритого лавсанової оболонкою з двома кріпильними лигатурами (рис. 3).

  Показанням до операції була наявність інтенсивних, резистентних до консервативної терапії компресійних корінцевих і рефлекторних больових синдромів, обумовлених дегенеративної патологією хребта. Діагностичний комплекс включав клініко-неврологічне, рентгенографічне (оглядова і функціональна спондилографія) обстеження, МРТ і КТ.

  Межостистая фіксація одного сегмента проведена у 95 пацієнтів,

  Мал. 2

  Зміна форми імплантату COFLEX на функціональних рентгенограмах при флексії (а) і екстензіі (б)

  22

  Мал. 3

  Імплантат DIAM (загальний вигляд)

  в тому числі на рівні L4-L5 - в 84, на рівні Lз-L4 або L2-Lз - в 11 випадках. Фіксація двох поперекових сегментів (Р3І4 і L4-L5) виконана у одного хворого. У 88 випадках імплантати були встановлені на рівні попередньо виконаної декомпресії. У 62 пацієнтів патоморфологічні субстратом клінічної симптоматики була грижа міжхребцевого диска, в тому числі в 14 випадках - рецидивував; у 24 хворих був дегенеративний стеноз хребетного каналу на грунті спондилоартроз або крайових остеофитов тіл хребців; у 16 - поєднання грижі або протрузії диска з дегенеративним стенозом. У всіх спостереженнях були виразні МРТ-ознаки дегенерації міжхребцевого диска: в 72,9% випадків - III і IV ступеня, в 18,8% - II ступеня, в 5,2% - V ступеня і в 3,1% - I ступеня по Рйггшап [12]. У 8 хворих при виконанні спондилодеза проведена динамічна фіксація суміжного (перехідного) дегенеративно зміненого сегмента з метою його розвантаження (рис. 4).

  Комплексну оцінку результатів лікування проводили через 10-14 днів після операції у 96 пацієнтів, через

  Мал. 4

  Мієлограма пацієнта М., 62 років, з дегенеративним спондилолистезом 15 хребця I ступеня до операції (а); рентгенограма того ж хворого після виконання транспедикулярної фіксації і міжтілового спондилодеза 15-81 в поєднанні з межостістой динамічної фіксацією 14-15 сегмента (б)

  L

  3 міс. - у 62, через 6 міс. - у 40. Оцінювали динаміку неврологічного статусу, інтенсивності больового синдрому за 10-бальною візуально-аналоговою шкалою (ВАШ), а також вираженість порушень функціональної активності пацієнтів за індексом Освестрі (ODI - Oswestry Disability Index).

  Для вивчення біомеханічного ефекту динамічної межостістой фіксації проводили рентгенометричних дослідження, включаючи вимір відносної висоти між-телового простору (в передніх, задніх і середніх відділах), сегментарного кута в нейтральному положенні, лінійної передньозадній трансляції вишележащего хребця, флексіонние-екстензійного амплітуди сегментарного кута на рівні хірургічного втручання, кута поперекового лордозу і загального обсягів по-

  ма рухів в поперековому відділі хребта.

  Статистичну обробку отриманих результатів проводили в статистичних програмах «Primer of Biostatistics, Version 4.03» і SPSS 11.0 з використанням парного критерію Стьюдента. При значеннях p < 0,05 відмінності вважалися достовірними, при p < 0,01 - високодостоверное.

  результати

  Опороспособность задніх структур хребта є необхідною умовою ефективності межостістой фіксації. Разом з тим для адекватної декомпресії корінців спинного мозку, особливо при дегенеративних стенозі хребетного каналу, нерідко потрібно резекція дужок і суглобових відростків. В на-

  23

  Мал. 5

  МСКТ-мієлограма пацієнта Ш., 54 років, з правобічної грижею L4-L5 міжхребцевого диска і міграцією її фрагмента на рівень тіла L4 хребця, в сагітальній (а) і аксіальній (б) площинах через 6 міс. після виконання геміламінектоміі, видалення грижі диска і межостістой фіксації імплантатом COFLEX: міграції імплантату, перелому дужки і остистоговідростка, резорбції кісткової тканини в зоні її контакту з імплантатом не виявлено

  ших спостереженнях інтерламінекто-мія без резекції кісткових структур або з односторонньою резекцією нижнього краю полудужкі в межах 2-3 мм проведена у 48 (50,0%)

  хворих, інтерламінек з резекцією полудужкі і (або) суглобового відростка на боці втручання в межах 1/2 їх об'єму -у 16 (16,7%), видалення більш 1/2 підлозі-

  дужки або одного з нижніх суглобових відростків - у 24 (25,0%). Проте, навіть після видалення одного з суглобових відростків ні в жодному з випадків не виявлено перелому дужки або міграції імплантату (рис. 5).

  В післяопераційному періоді у більшості пацієнтів (93 з 96) повний або значний регрес больового синдрому відзначався протягом першого тижня, частіше вже на наступний день після операції. Досягнутий результат зберігався як через 3, так і через 6 міс. спостереження (рис. 6, 7).

  Слід зазначити, що методика установки міжостистих імплантатів досить проста і суттєво не збільшує тривалості хірургічного втручання. Тривалість декомпресивно-стабили-зірующіх операцій з межостістой фіксацією визначалася, головним чином, етапом декомпресії і в наших спостереженнях становила від 45 до 95 хв (М = 61,0 ± 10,3), що цілком можна порівняти з тривалістю декомпресивних мікрохірургічних втручань. Крім того, по травматичності операції з ме-жостістой фіксацією вигідно відрізнялися від декомпресивно-стабили-зірующіх з використанням ригідних транспедикулярних і межтело-вих конструкцій. це підтверджує-

  11 1 * 1 №

  перед операцією 10-14-есут через Змії. через б міс.

  ] COFLEX Q DIAM

  Мал. б

  Динаміка інтенсивності больового синдрому в нозі

  і-U

  1

  1-1 1-1 до нн до нн

  перед операцією 10-14-есут через Змії. через 6 міс.

  ] COFLEX Q DIAM

  Мал. 7

  Динаміка інтенсивності больового синдрому в спині

  _____________________24______________________

  дегенеративні ураження хребта

  Мал. 8

  Динаміка інтенсивності болю в області операційної рани

  Добу після операції

  ригидная фіксація мікродискектомія межостистая фіксація

  Мал. 9

  Потреба в анальгетиках в післяопераційному періоді

  ся динамікою інтенсивності ранових болів і потребою в анальгетиках в ранньому післяопераційному періоді (рис. 8, 9).

  Неврологічний дефіцит, на відміну від больового синдрому, регресував триваліше, а іноді і неповно, що залежало від давності захворювання і особливостей ураження нервово-судинних утворень. Повний або частковий регрес неврологічного дефіциту відзначений у 82 (85%) пацієнтів.

  Оцінку порушень функціональної активності пацієнтів проводили за допомогою об1 за шкалою від 0 до 100%. При значеннях об1 від 0 до 20% порушення дієздатності оцінюють як мінімальні, від 20 до 40% - як помірні, від 40 до 60% - як серйозні, від 60 до 80% - як інвалідизуючих-щие, від 80 до 100% - як приковує до ліжка або як перебільшення симптомів. У обстежених нами хворих через 3 і 6 міс. після операції середні значення об1 знижувалися до рівня мінімальних порушень (рис. 10).

  Інфекційних ускладнень і ускладнень, пов'язаних з установ-

  кой імплантатів, не було. В одному спостереженні виник крайової некроз шкірної рани, який зажив без нагноєння. Рентгенологічних ознак резорбції кісткової тканини в зоні контакту з імплантатом в терміни до 6 міс. не відмічено.

  Результати рентгенометричних досліджень дозволили оцінити біомеханічний ефект межостіс-тій динамічної фіксації. При передопераційному рентгенологічному обстеженні у більшості пацієнтів були виявлені призна-

  %

  100

  90

  80

  70

  60

  д

  про ьо

  40

  30

  20

  10

  0

  перед операцією через 3 міс.

  ] СОП, ЕХ? ШАМ

  через 6 міс.

  Мал. 10

  Динаміка індексу Освестрі (О!) У оперованих пацієнтів

  25

  Таблиця рентгенометричних параметри хребта до і після фіксації імплантатами СОГ'ЕХ і ЕТЛМ (М ± т)

  Параметри Результати вимірювань

  перед операцією через 10-14 діб після операції через 3-6 міс. після операції

  Відносна висота міжтілового простору на рівні фіксації в передньому відділі

  COFLEX 0,30 + 0,13 0,29 + 0,11 0,29 + 0,13

  DIAM 0,33 + 0,10 0,33 + 0,08 0,31 + 0,11

  Відносна висота міжтілового простору на рівні фіксації в задньому відділі

  COFLEX 0,19 + 0,06 0,25 + 0,05 (р = 0,01) 0,24 + 0,08 (р = 0,03)

  DIAM 0,20 + 0,07 0,24 + 0,06 (р = 0,01) 0,23 + 0,08 (р = 0,02)

  Відносна висота міжтілового простору на рівні фіксації в середньому відділі

  COFLEX 0,25 + 0,08 0,27 + 0,08 0,27 + 0,11

  DIAM 0,27 + 0,07 0,29 + 0,07 0,29 + 0,09

  Сегментарний кут, град.

  COFLEX 4,80 + 6,01 2,61 + 4,72 (р = 0,05) 2,81 + 5,02 (р = 0,01)

  DIAM 7,01 + 5,76 5,60 + 2,90 5,84 + 3,24

  Амплітуда сегментарного кута, град.

  COFLEX 7,12 + 4,06 * 4,02 + 3,84 (р = 0,04)

  DIAM 9,17 + 4,52 * 5,52 + 3,12 (р = 0,02)

  Величина лінійної трансляції, мм

  COFLEX -0,89 + 2,05 -0,56 + 1,04 -0,54 + 1,08

  DIAM -0,75 + 1,80 -0,49 + 1,09 -0,51 + 1,02

  Кут поперекового лордозу, град.

  COFLEX 39,10 + 22,57 39,42 + 10,87 40,22 + 14,20

  DIAM 37,73 + 19,41 40,42 + 11,83 40,12 + 14,30

  Загальний обсяг рухів в поперековому відділі, град.

  COFLEX 30,06 + 16,43 * 33,12 + 12,24

  DIAM 38,75 + 17,22 * 40,88 + 13,84

  * В ранньому післяопераційному періоді функціональна спондилографія не проводилася.

  ки гипермобильности або сегментарної нестабільності. Зокрема, флексіонние-екстензійного гіперан-регуляції і лінійна трансляція більше 3 мм в сагітальній площині відзначені у 38 (39,6%), тракційні шпори - у 92 (95,8%), ретролістез в нейтральному положенні більше 3 мм - у 18 (18,8%), вакуум-феномен -у 3 (3,1%) хворих. Після установки міжостистих імплантатів СОБЬБХ і Б1АМ відзначено збільшення висоти задніх і, в меншій мірі, середніх відділів міжтілового просторів при незмінній висоті передніх відділів. Відповідно сегментарний кут зменшився, але кифоза на рівні втручання ні в одному з випадків не відмічено. Кут поперекового лордозу залишився тим же, що і до операції. Важливо відзначити, що динамічна межостистая фіксація обмежила рухливість в оперованих сегментах, про що свідчить зменшення флексіонние-екстензійного амплітуди сегментарного кута. Разом з тим загальний обсяг рухів в поперековому відділі хребта не змінився (табл.). Будь-яких достовірних відмінностей між рентгенометріческімі параметрами хребта в залежності від виду використаних ме-жостістих імплантатів не відзначено. Досягнута в результаті динамічної фіксації корекція сегментарних взаємин зберігалася як через 3, так і через 6 міс. спостереження. 26 Обговорення До недавнього часу спонділодез був безальтернативним способом хірургічного лікування сегментарной нестабільності. Використання сучасних імплантованих конструкцій і матеріалів дозволяє домогтися формування міжтілового блоку більш ніж в 90% випадків. Однак, як відомо, клінічні результати спондилодеза при дегенеративних ураженнях хребта далеко не завжди так само хороші, як рентгенологічні. До сих пір серед вертебрологів немає єдиної думки щодо конкретних показань до виконання стабілізації хребта при різних формах його дегенеративного ураження. така ситуація

  обумовлена, щонайменше, двома причинами: по-перше, відсутністю чітких критеріїв і достовірних методик для оцінки нормальної і патологічної рухливості в хребетному сегменті і, по-друге, недосконалістю хірургічних технологій. Одні хірурги, прагнучи уникнути досить інвазивних і дорогих стабілізуючих операцій, віддають перевагу декомпен-рессівним втручань, інші ж, навпаки, вважають стабілізацію запорукою успіху в лікуванні дегенеративної патології хребта. Однак як декомпресивні, так і стабілізуючі операції мають свої недоліки. Декомпресивні операції можуть викликати або посилювати нестабільність хребта. Різні види спондилодеза більш інвазивних і пов'язані з більш високим ризиком хірургічних ускладнень. Крім того, ригидная фіксація збільшує навантаження на суміжні хребетні сегменти і може сприяти їх прискореної дегенерації [3, 6, 14]. З цих позицій більш фізіологічна динамічна фіксація, оскільки вона спрямована на збереження контрольованого рівня рухливості хребетних сегментів.

  В ряду останніх розробок в області динамічної фіксації поперекових сегментів - міжостисті імплантати СОБЬЕХ і Б1АМ. Як відомо, при дистракції остистих відростків відбувається натягнення жовтої зв'язки, задніх відділів фіброзного кільця і ​​реклінація суглобових відростків, в результаті чого збільшуються розміри хребетного каналу і міжхребцевих отворів. Це послужило підставою для використання ригідних і динамічних ме-жостістих імплантатів при деяких формах дегенеративного стенозу хребетного каналу, а також для стабілізації хребта [8, 10].

  Нами проаналізовано власний досвід застосування імплантатів СОБЬЕХ і Б1АМ для хірургічного лікування поперекового остеохондрозу. Динамічна межостистая фіксація

  була проведена 96 пацієнтам. Патоморфологічні субстратом клінічних синдромів були грижі і протрузії міжхребцевих дисків, остеофіти, дегенеративний стеноз хребетного каналу, сегментарна нестабільність. У 88 випадках межос-Тіст фіксацію поєднували з декомпресією спинно-мозкових корінців, в інших 8 спостереженнях здійснена динамічна фіксація суміжного сегмента при виконанні спондило-деза. Клінічні результати лікування, вивчені в терміни до 6 міс. після операції, виявилися вельми обнадійливими, що відповідає поки нечисленним літературними даними [1, 2, 13].

  Безперечними перевагами динамічної фіксації імплантатами COFLEX і DIAM є мала трав-матичного і простота виконання хірургічного втручання. Ускладнень, пов'язаних з використанням імплантатів, не було. Рентгенологічний контроль в терміни до 6 міс. після операції не виявив міграції і руйнування імплантатів, а також резорбції кісткової тканини на кордоні з ними. Рентгенометричних дослідження показали, що динамічна межостистая фіксація імплантатами COFLEX і DIAM збільшує висоту задніх і, в меншій мірі, середніх відділів міжхребцевого диска. Незважаючи на деяке зменшення сегментарного кута, кифотической деформації на рівні втручання ні в одному зі спостережень не відзначено.

  Межостистая динамічна фіксація в значній мірі обмежила флексіонние-екстензійного рухливість оперованого сегмента в сагітальній площині, про що свідчило майже дворазове зменшення флексіонние-екстензія-ційної амплітуди сегментарного кута. Виявлена ​​перед операцією гипермобильность у всіх випадках була усунена. Клініко-рентгенологічні дослідження не дозволили нам оцінити вплив межостістой фіксації на сегментарну рухливість в аксіальній та фронтальній

  27

  площинах. Однак в дослідженнях, що проводилися на препаратах хребта людини in vitro, фіксація імплантатом COFLEX обмежувала не тільки флексіонние-екстензійного-ву, а й осьову ротаційну рухливість дестабілізувати поперекових сегментів [9].

  висновок

  Динамічна межостистая фіксація імплантатами COFLEX і DIAM обмежує сегментарну рухливість поперекових сегментів, а також зменшує навантаження на суглобові відростки і задні відділи міжхребцевого диска. Дана методика технічно проста, що не передбачає руйнування будь-яких анатомічних структур хребта і може широко застосовуватися не тільки для усунення, а й для профілактики сегментарной нестабільності.

  Недостатні терміни спостереження не дозволили оцінити ефективність динамічної межостістой фіксації в порівнянні з традиційними способами хірургічного лікування, хоча теоретично можна вважати, що збереження контрольованого рівня рухливості в оперованих хребетних сегментах забезпечує оптимальні умови для адаптації пацієнтів до звичного способу життя. Доцільно визначення більш чітких показань до такого виду стабілізації в залежності від особливостей дегенеративних змін хребта, а також вивчення віддалених результатів її застосування.

  література

  1. Аделт Д Рашдорф К.І. Лікування стенозу хребетного каналу з використанням динамічного ме-жостістого імплантату «Кофлекс»: результати 1З4 спостережень // Хірургія хребта. 200Б. № 3. С. BB-B9.

  2. Миронов СЛ, Ветріле С.Т., Швець В.В. та ін. Перший досвід застосування міжостистих стабілізуючих імплантатів при оперативному лікуванні остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта // Укр. травматолого. і ортопед. ім. М.М. Приорова. 200Б. № 2. С. 45-50.

  3. Aota Y, Kumano K, Hirabayashi S. Postfusion instability at the adjacent segments after rigid pedicle screw fixation for degenerative lumbar spinal disorders // J. Spinal Disord. 1995. Vol. B. P. 4б4-47З.

  4. Caserta S, La Maida G.A, Misaggi B, etal Elastic stabilization alone or combined with rigid fusion in spinal surgery: a biomechanical study and clinical experience based on B2 cases // Eur. Spine J. 2002. Vol. 11. Suppl. 2. P. S192-S197.

  5. Caserta S, Misaggi B, Peroni D, etal. Elastic stabilization combined with rigid fusion: a prevention of pathology of the border area. Proceedings of the XXIV National Congress of the Italian Spine Society // Eur. Spine J. 2001. Vol. 10. P. З52-Зб2.

  6. Etebar S, Cahill D.W. Risk factors for adjacent-segment failure following lumbar fixation with rigid instrumentation for degenerative instability // J. Neurosurg. 1999. Vol. 90. Suppl. 2. P. 1бЗ-1б9.

  7. Gardner A., ​​Pande K.C. Graf ligamentoplasty: a 7-year follow-up // Eur. Spine J. 2002. Vol. 11. Suppl. 2. P. 157-1бЗ.

  8. Kaech DL, Jinkins JJR The interspinous «U»: a new restabilization device for the lumbar spine // In: Spinal Restabilization Procedures. Amsterdam: Elsevier Science, 2002. P. 355-362.

  9. Tsai K.-J, Murakami H, Lovery GL, etal. A biomechanical evaluation of an interspinous device (coflex device) used to stabilise the lumbar spine // Paradigm Spine J. 2006. N 1.

  10. Lee J., Hida K. Seki T, etaLAn interspinous process dis-tractor (X STOP) for lumbar stenosis in elderly patients: preliminary experiences in 10 consecutive cases // J. Spinal Disord. Tech. 2004. Vol. 17. P. 72-77.

  11. Ma&walder TM, Wenger M Dynamic stabilization of lumbar motion segments by use of Graf's ligaments: results with an average follow-up of 7.4 years in 39 highly selected, consecutive patients // Acta Neurochir. (Wien). 2003. Vol. 145. P. 209-214.

  12. Pfirrmann CW, MetZdorfA, Zanetti M, etal. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration // Spine. 2001. Vol. 26. P. 1873-1878.

  13. Schiavone AM, Pasquale G. The use of disc assistance prostheses (Diam) in degenerative lumbar pathology: Indications, technique, and results // Ital. J. Spinal. Disord. 2003. Vol. 3. P. 213-220.

  14. Schlegel J.D., Smith JA, Schleusener RL. Lumbar motion segment pathology adjacent to thoracolumbar, lumbar and lumbosacral fusions // Spine. 1996. Vol. 21. P. 970-981.

  15. Stoll TM, Dubois G, Schwaizenbach O. The dynamic neutralization system for the spine: a multi-center study of a novel non-fusion system // Eur. Spine J. 2002. Vol.11. Suppl 2. P. 170-178.

  Адреса для листування:

  Симонович Олександр Євгенович 630091, Новосибірськ, вул. Фрунзе, 17, НІІТО,

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 26.10.2006

  2B


  Ключові слова: Міжостисті ДИНАМІЧНА ФІКСАЦІЯ /Дегенеративне ураження хребта /Хірургічне лікування /COFLEX /DIAM /INTERSPINOUS DYNAMIC FIXATION /DEGENERATIVE SPINE DISEASES /SURGICAL TREATMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити