У статті розглядається паразитофауни дрібної рогатої худоби, проведена диференціація гельмінтів підряду Strongilata, показана лікувально-профілактична ефективність препаратів івермек і ніацід До при основних гельмінтозах овець.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Глушков Василь Валентинович, Раицкий Валентина Іванівна


Epizootology of major helminthiases of sheep and Goats in the republic of khakassia

The article provides analysis of parasitological situation in the regions of the Republic of Khakassia on the main helminthiases of gastrointestinal tract and the respiratory tracts of sheep and goat for the period of 2010 2013.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал

  Вісник Хакасского державного університету ім. Н.Ф. Катанова


  Наукова стаття на тему 'ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПРИ паразитарні захворювання дрібної рогатої худоби НА ПІВДНІ СЕРЕДНЬОЇ СИБИРИ'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПРИ паразитарні захворювання дрібної рогатої худоби НА ПІВДНІ СЕРЕДНЬОЇ СИБИРИ»

  ?ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

  УДК: 619: 616. 99: 636. 3

  ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПРИ паразитарні захворювання дрібної рогатої худоби НА ПІВДНІ СЕРЕДНЬОЇ СИБИРИ

  В. В. Глушков, В. І. Раицкий

  Науково-дослідний інститут аграрних проблем Хакасії РАН

  У статті розглядається паразитофауни дрібної рогатої худоби, проведена диференціація гельмінтів підряду Strongilata, показана лікувально-профілактична ефективність препаратів івермек і ніацід До при основних гельмінтозах овець.

  Ключові слова: препарати, івермек, ніацід К, стронгілятози, Трихоцефальоз, діктіокаулез, монієзіоз.

  Вступ. Перехід основної маси державних вівчарських господарств в приватну власність (акціонерні товариства, селянсько-фермерські господарства і т. Д.) Привів до територіального розосередження і зниження поголів'я овець в цілому по півдню Середньої Сибіру. Багато власників дрібної рогатої худоби ігнорують інвазійні захворювання або не приділяють їм належної уваги. Лабораторний контроль над інвазійних станом в вівчарських господарствах здійснюється нерегулярно, без застосування терапевтичних та профілактичних заходів, або відсутня. Чи не ведеться контроль за якістю та ефективністю дегельмінтизації. Але більшість інвазійних захворювань протікає безсимптомно, залишаються непоміченими клінічні ознаки, наприклад, такі як: позіхання, скрегіт зубами, занепокоєння, анорексія, кашель без підвищення температури тіла, діарея, спорадичні коліки, анемія, відставання в рості і розвитку та ін. Неправильна постановка діагнозу , безконтрольне лікування антибіотиками не призводять до належного результату, провокують інші захворювання і таких тварин, як правило, вибраковують. Основна маса фермерських господарств не має можливості утримувати відомчу ветеринарну службу, яка проводила б відповідні заходи щодо терапії та профілактики паразитарних захворювань тварин. А районні ветеринарні станції по боротьбі з хворобами тварин в силу економічних причин не в змозі повноцінно займатися інвазійних хворобами, вся їхня увага зосереджена на інфекційної патології.

  На півдні Середньої Сибіру застосовують отгонно -пастбіщную і стаціонарно-пастбищную системи утримання овець з ефективним використанням степових і гірських угідь. Але при пасовищному утриманні тварин широко поширені паразитарні хвороби, особливо гельмінтози, що завдають значних економічних збитків. Так, поширення гельмінтозів тварин на півдні Середньої Сибіру вимагає постійного пошуку нових високоефективних, малотоксичних, загальнодоступних і простих по техніці застосування лікарських засобів. В результаті перед науковою і практичною ветеринарією постало завдання розробки обгрунтованих і ефективних заходів терапії і профілактики захворювань тварин в нових господарських умовах.

  Витрати на заходи по боротьбі з паразитарними хворобами мають особливу важливість. Препарати, що використовуються для сільськогосподарських продуктивних тварин, повинні бути доступні за цінами, мають високу ефективність і малотоксичні. Пов'язано це з тим, що традиційним споживачем тваринницької продукції залишається людина, тому вироблена продукція повинна відповідати вимогам світових стандартів безпеки і якості.

  Великим досягненням біологічної науки стало створення і впровадження у ветеринарну практику препарату широкого спектру паразітоцідного дії, що відноситься до класу макроциклічних лактонов - івомека 1% -го, діючою речовиною якого є івермектин - напівсинтетичне похідне авермекті-на, одержуваного шляхом мікробіологічного синтезу. У свою чергу авермектини - це велика група препаратів, а також їх лікарські форми. Чинними речовинами в них є абамектін, івермектин, дерамектін і аверсектін. Загальний для них продуцент - грунтовий мікроорганізм Streptomyces avermetilis. Це препарати ін'єкційного застосування, що вимагає певної кваліфікації оператора при їх введенні різних вікових груп дрібної рогатої худоби, трудовитрат при фіксації тварин.

  Мета нашого дослідження - вивчення ефективності та порівняльна оцінка терапевтичної і профілактичної ефективності застосування ніаціда До крапельним методом з базовим препаратом, використовуваним в господарстві при паразитарних захворюваннях дрібної рогатої худоби.

  Матеріали та методи. Дослідження проводилися з квітня по серпень 2014 року на базі СФГ «топо» Усть-Абаканского району Республіки Хакасія (відділення ТОВ «Алтай» Алтайського району Республіки Хакасія). Матеріалом для дослідження служили вівці тувинській полугрубошерстних короткожірнохвостих породи. У них була визначена паразитофауни і екстенсивність інвазії гельмінтоовоскопіческім методом флотації по Фюллеборну. Гельмінтоларвоскопіческім методом Бермана проводили диференціацію інвазійних

  личинок підряду Strongylata до роду шляхом їх культивування в термостаті при температурі 30 ° С протягом 6-8 діб. Копрологіческіеполіпи дослідження проводили на базі ЦКУ РХ «Хакасская ветеринарна лабораторія». Були підібрані три групи овець: досвідчена - 22 голови, контрольна - 23 голови і друга контрольна -10 голів (яскраві 2013 року народження). У всіх груп тварин проби калу для досліджень брали індивідуально з прямої кишки. Для дослідної групи з терапевтичної та профілактичної метою проти гельмінтозів застосовували препарат ніацід До одноразово шляхом нанесення однієї краплі (1 доза) з зовнішньої сторони на шкіру підстави вушної раковини (механізм дії препарату: він діє на величину струму іонів хлору через мембрани нервових м'язових клітин паразитів) , а основною мішенню є глутаматчувствітельние хлорні канали і рецептори гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) нейромедіатора передачі імпульсів між нервовими клітинами або від нервової клітини до м'язової тканини, що призводить до блокування нервових імпульсів і подальшого паралічу паразитів. Для контрольної групи проти гельмінтозів застосовували 1% -й розчин івермека (в 1 мл препарату міститься 10 мг івермектіна і 40 мг вітаміну Е) внутрішньом'язово в дозі 1 мл одноразово. Другий контрольній групі препарати не призначали.

  Результати досліджень. З усього овцепоголовья в господарстві для проведення досліджень взяли отару ярок 2013 р народження в кількості 685 голів, так як за попередніми гельмінтоовоскопіческім досліджень (дата відбору матеріалу - 8.04.2014 р) у 40% тварин були виявлені яйця стронгілят, у 50% - яйця моніезій, у 12,5% - яйця трихоцефал і у 15% - яйця діктіокаул.

  Перед проведенням досвіду спонтанно було взято п'ять голів овець для постановки біопроби препаратом ніацід К. Тварин утримували окремо від основної отари і спостерігали за ними протягом двох тижнів. Протягом цього терміну будь-яких відхилень від фізіологічної норми у овець виявлено не було.

  При дослідженні проб фекалій в групах овець були виявлені яйця стронгілят, моніезій, трихоцефал і діктіокаул.

  У дослідній групі екстенсивність інвазії (ЕІ) склала 100%, з них моноінвазіі відзначалися у 10 голів (45,5%) і мікстінвазіі - у 12 (54,5%). Причому серед усіх гельмінтозів домінуюче місце займали паразити з підряду Strongylata травного тракту тварин. На другому місці знаходилися цестоди з роду Moniezia. Решта збудники інвазії займали другорядне місце. Зараженість тварин моноінвазіямі з підряду Strongylata травного тракту склала 13,7%, з підряду Strongylata дихальних шляхів (рід Dictyocaulus) - 9,1%, з роду Trichocephalus - 4,5%, з роду Moniezia -18,2%. Мікстінвазіі були представлені різними асоціаціями гельмінтів і будь-якої закономірності у них не відзначалося (підряд Strongylata + рід Moniezia - 31,8%; підряд Strongylata + рід Dictyocaulus - 9,1%; підряд Strongylata + рід Trichocephalus - 9,1%; підряд Strongylata + рід Dictyocaulus + рід Moniezia - 4,5%).

  У овець контрольної групи ЕІ становила 91,3%, але за кількістю заражених тварин вона відрізнялася тільки на одну голову, що не мало значення для порівняльного експерименту. Моноінвазіі в цій групі були представлені гельмінтами з підряду Strongylata травного тракту - 28,6% і цестодами з роду Moniezia - 9,5% із заражених тварин. На першому місці серед паразитів теж перебували представники підряду Strongylata, а на другому - цестоди з роду Moniezia. Мікстінвазіі так само, як і в дослідній групі, були представлені різними асоціаціями гельмінтозів (підряд Strongylata + рід Moniezia -28,6%; підряд Strongylata + рід Dictyocaulus - 9,5%; підряд Strongylata + рід Moniezia + рід Dictyocaulus -4,8 %; підряд Strongylata + рід Trichocephalus + рід Dictyocaulus - 4,8%; рід Trichocephalus + рід Moniezia -4,8%; підряд Strongylata + рід Trichocephalus + рід Moniezia - 9,5%).

  У овець дослідної групи провели диференціацію гельмінтів підряду Strongylata травного тракту до роду і з'ясували основні асоціації їх гельмінтофауни. З підряду Strongylata травного тракту у тварин паразитує шість пологів (Nematodirus, Chabertia, Bunostomum, Trichostrongylus, Oesophagostomum, Haemonchus), причому вони паразитують в асоціації не тільки між собою, а й з іншими гельмінтозами. Найбільшого поширення (50% і більше) мають пологи - Trichostrongylus, Haemonchus, Oesophagostomum, інші пологи - Nematodirus, Chabertia, Bunostomum - варіюють в зараженні тварин від 10% до 40%. Якщо врахувати, що рід Haemonchus локалізується в сичузі тварин, рід Trichostrongylus - в сичузі і тонкому відділі кишечника, пологи Bunostomum і Nematodirus - в тонкому відділі кишечника, а пологи Oesophagostomum і СМЬе! ^ - в товстому відділі кишечника, то напрошується висновок, що у більшості овець патологічного процесу піддається весь шлунково-кишковий тракт, що посилюється іншими гельмінтозами, що паразитують у тварин.

  У другій контрольній групі ЕІ становила 90% (яйця представників підряду Strongylata були виявлені у шести тварин, у чотирьох - яйця Trichocephalus, у двох - яйця Dictyocaulus і у трьох - яйця Moniezia).

  З усієї групи досвідчених тварин при диференціації інвазійних личинок гельмінтів підряду Strongilata тільки у семи голів спостерігалася моноінвазія, у чотирьох голів паразитував рід Moniezia, у двох - рід Dictyocaulus, у одного - рід ТпЛосерМ ^, у решти овець паразитували гельмінти в чотирнадцяти різних асоціаціях і тільки у двох тварин виявили один гельмінтокомплекс (Oesophagostomum + Trichostrongylus + Haemonchus).

  З дванадцяти уражених моніезіямі овець у всіх були виділені яйця гельмінта Moniezia ехраша.

  Вівцям контрольної групи внутрішньом'язово з терапевтичною метою вводили 1% -й розчин івермека по 1 мл на голову. Вівцям всієї отари (652 гол.), В тому числі і дослідній групі, на шкіру із зовнішнього боку підстави вушної раковини наносили препарат ніацід До по одній краплі на тварину з флакона-крапельниці. Другий контрольній групі препарати не призначали.

  З флакона-крапельниці з препаратом ніацід До знімають ковпачок (рис. 1 3), натискають на клапан, в результаті виділяється одна крапля препарату, що відповідає одній дозі для тваринного вагою до 50 кг. Препарат добре фіксується на шкірі тварини і швидко всмоктується, при цьому терапевтична концентрація в організмі тварини зберігається протягом 10-12 днів.

  Мал. 1. Флакон-крапельниця з препаратом ніацід До

  Мал. 2. Нанесення препарату ніацід До на шкіру зовнішнього боку підстави вушної раковини

  На обробку отари в кількості 652 голів в розколі для овець одному спеціалісту потрібно сорок дев'ять хвилин. Такий спосіб дегельмінтизації овець доступний кожному господарнику і не вимагає додаткових витрат, окрім вартості препарату.

  Контрольній групі (23 голови) вводили 1% -й розчин івермека. При цьому потрібен був один робочий для фіксації тварин, шприци, ін'єкційні голки і дезінфікуючі серветки для обробки місця ін'єкції. Для дегельмінтизації контрольної групи ін'єкційним способом потрібно 11,5 хвилин, що в перерахунку на отару в кількості 652 голів - 3 години 26 хв., Із залученням додаткової робочої сили. Крім того, ін'єкційний спосіб вимагає від фахівця певної кваліфікації.

  Після закінчення десяти днів у всіх тварин дослідної і контрольних груп індивідуально були відібрані проби фекалій для овокопрологіческого дослідження.

  У овець дослідної групи яєць гельмінтів не виявили. У першій контрольної групи виявили яйця стронгілят в одній пробі (екстенсеффектівность (ЕЕ) - 95,7%). У другій контрольній групі збереглися вихідні дані і додатково були виявлені в одній пробі фекалій яйця гельмінтів роду Nematodirus.

  Для визначення загального фону зараженості отари овець гельмінтозами, так як всі вони, крім контрольних груп, були оброблені ніацідом К, вранці було відібрано сорок проб свіжих фекалій з підлоги, відразу ж після вигону тварин на пасовище, які були досліджені флотаційним методом Фюллеборна. При цьому яєць гельмінтів в пробах не виявлено (ЕЕ - 100%).

  Мал. 3. Крапля препарату ніацід До після нанесення його на шкіру тварини

  Висновок. Препарат ніацід До показав високу лікувально-профілактичну ефективність (ЕЕ -100%), не вимагає додаткових витрат і додаткової робочої сили. Дегельмінтизація тварин може проводитися будь-якою людиною з обслуговуючого персоналу, так як немає необхідності в розрахунку дозування і особливої ​​кваліфікації при його застосуванні, а використання ніаціда К, з урахуванням біології розвитку основних гельмінтозів, що паразитують у дрібної рогатої худоби в господарстві, дозволить знизити зараженість тварин, а в подальшому і оздоровити все поголів'я овець на даній території. Раціональне ж застосування препарату в нормативні терміни на всій території півдня Середньої Сибіру сприятиме інтенсивному і екстенсивному розвитку вівчарства регіону і дозволить досягти стійкого благополуччя з паразитарних захворювань дрібної рогатої худоби. © Глушков В. В., Раицкий В. І., 2014


  Ключові слова: ПРЕПАРАТИ /ІВЕРМЕК /НІАЦІД До /стронгілятози /Трихоцефальоз /діктіокаулез /монієзіоз /MONIEZIOZ /SHEEP /PARASITES /HELMINTHES /STRONGYLATOSIS /TRICHOCEPHALOZ /DICTYOCAULOZ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити