В статті розглядається проблеми і перспективи розвитку лечебнооздоровітельного туризму в Республіці Бурятія Емпіричною базою статті є відомчі звітні дані міністерства туризму, міністерства охорони здоров'я Республіки Бурятія, статистичні дані Бурятстат і матеріали експертних інтерв'ю тему «Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в РБ »(n = 30). Виконано SWOT-аналіз потенціалу розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Республіці Бурятія. Сформульовано пропозиції щодо розвитку лікувально-оздоровчої туризму в регіоні.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Башкуева Олена Юріївна


Health tourism in the republic of Buryatia as a factor of development of the regional economy: problems and prospects

The article discusses the problems and prospects of the development of health tourism in the Republic of Buryatia. The empirical base of the article is departmental reporting data of the Ministry of Tourism, the Ministry of Health of the Republic of Buryatia, statistical data of Buryatstat and expert interview materials on the topic "Prospects for the development of health tourism in Belarus "(n = 30). A SWOT analysis of the potential for the development of health tourism in the Republic of Buryatia was carried out. The proposals on the development of health tourism in the region are formulated.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Московський економічний журнал


  Наукова стаття на тему 'Лікувально-оздоровчий туризм в республіці Бурятія як фактор розвитку регіональної економіки: проблеми і перспективи '

  Текст наукової роботи на тему «Лікувально-оздоровчий туризм в республіці Бурятія як фактор розвитку регіональної економіки: проблеми і перспективи»

  ?Лікувально-оздоровчий туризм в республіці Бурятія як фактор розвитку

  регіональної економіки: проблеми і перспективи Health tourism in the republic of Buryatia as a factor of development of the regional

  economy: problems and prospects

  Ь Л московський

  |p ЕКОНОМІЧНИЙ лл ЖУРНАЛ

  УДК 332.1 DOI 10.24411 / 2413-046Х-2019-10154 Башкуева Олена Юріївна,

  Росія, м Улан-Уде, ФГБУН «Бурятський науковий центр СО РАН», науковий співробітник, кандидат історичних наук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Bashkueva Elena Yuryevna, Russia, Ulan-Ude, Federal State Budgetary Institution "Buryat Scientific Center of the SB RAS", Researcher, Candidate of Historical Sciences, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. У статті розглядається проблеми і перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Республіці Бурятія Емпіричною базою статті є відомчі звітні дані міністерства туризму, міністерства охорони здоров'я Республіки Бурятія, статистичні дані Бурятстат і матеріали експертних інтерв'ю тему «Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в РБ» (n = 30). Виконано SWOT-аналіз потенціалу розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Республіці Бурятія. Сформульовано пропозиції щодо розвитку лікувально-оздоровчої туризму в регіоні.

  Summary. The article discusses the problems and prospects of the development of health tourism in the Republic of Buryatia. The empirical base of the article is departmental reporting data of the Ministry of Tourism, the Ministry of Health of the Republic of Buryatia, statistical data of Buryatstat and expert interview materials on the topic "Prospects for the development of health tourism in Belarus" (n = 30). A SWOT analysis of the potential for the development of health tourism in the Republic of Buryatia was carried out. The proposals on the development of health tourism in the region are formulated.

  Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, експерти, проблеми, перспективи Республіка Бурятія.

  Key words: health tourism, experts, problems, prospects, Republic of Buryatia.

  Лікувально-оздоровчий туризм відноситься до найбільш стародавнім видів туристичної індустрії [4; с. 35]. Сучасний лікувально-оздоровчий туризм має на меті підтримку або поліпшення стану здоров'я [6; с. 35].

  Як зазначає дослідник А.С. Басюк, ідея сталого розвитку об'єднує в собі концепції економіки, що розвивається, збереження навколишнього середовища і забезпечення соціальної справедливості в суспільстві. Розвиток оздоровчого туризму відбувається на основі реалізації принципів - соціальної стабільності суспільства на цій території, екологічної цілісності природних ресурсів, а так же економічної ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств різних галузей в регіоні [1; с. 2].

  Республіка Бурятія (РБ) - прикордонний регіон РФ, з 2018 року знаходиться в складі ДФО. Незважаючи на вигідне географічне положення і природні характеристики, даний регіон характеризується економічною стагнацією, відрізняється високою дотаційність бюджету і низьким рівнем доходів і якості життя населення. Так, за підсумками 2018 р Республіка Бурятія зайняла 77-е місце в рейтингу якості життя в регіонах Російської Федерації [6].

  Разом з тим, Республіка Бурятія має великий творчий потенціал для розвитку внутрішнього та в'їзного туризму. Різноманітний природний ландшафт в поєднанні з багатим культурним та етнічним різноманіттям створюють необхідні передумови для розвитку туризму в регіоні. Одним з провідних напрямки розвитку туризму в республіці є лікувально-оздоровчий туризм,

  З метою оцінки проблем і перспектив розвитку лікувально-оздоровчого туризму для сталого розвитку регіону виконано комплексне соціолого-економічне дослідження. Емпірична база: відомчі дані міністерства туризму і міністерства охорони здоров'я Республіки Бурятія за 2015-2018 рр., Статистичні дані Бурятстат, дані експертних інтерв'ю на тему «Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в РБ» (n = 30).

  Аналіз статистичних даних про стан санаторно-курортної сфери Республіки Бурятія за останні 5 років виявив істотне зростання числа санаторно-курортних організацій, ліжок і кількості обслугованих осіб (табл. 1)

  Таблиця 1

  Санаторно-курортні організації та організації відпочинку Республіки Бурятія (на кінець року)

  2014 2015 2016 2017 2018 Зміни 2018 р до 2014 р

  Число санаторно-курортних органнз ашш н органнз ацій відпочинку 85 81 86 134 121 142,3

  У них місць (ліжок ") 653 Про 643 6 5976 10323 9838 150,6

  Обслуговано осіб, чоловік 69000 70200 83366 99723 116743 169,1

  Джерело I дані Бурятстат

  Експертне опитування показало, що в РБ зосереджений значний обсяг природних лікувальних ресурсів. У РБ налічується понад 100 виходів мінеральної води з різними фізичними властивостями, хімічним і газовим складом. В даний час офіційний статус мають курорти «Аршан» і «Горячинськ» і 5 лікувально-оздоровчих місцевостей. Обидва курорту знаходяться в скрутному економічному становищі [2].

  В ході експертного опитування були виявлені наступні ключові проблемні питання розвитку лікувального-оздоровчого туризму в Республіці Бурятія:

  - низький рівень інфраструктури курортів «Аршан» і «Горячинськ», а також більшості джерел, побудованих ще в радянський період, що не відповідає сучасним вимогам, в тому числі СанПіН;

  - важкодоступність мінеральних джерел від об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, що в свою чергу впливає на якість послуг, що надаються і умови проживання пацієнтів;

  - складності правового характеру, зумовлені тим, що прилеглі до території мінеральних джерел землі відносяться до земель лісового і водного фондів, що тягне труднощі з оформленням ліцензії та санітарно-епідеміологічних висновків на право користування надрами;

  - недостатній рівень інформування населення про мінеральні джерела, а також їх показання і протипоказання до використання.

  Експерти позитивно оцінили інституціоналізацію туристично-рекреаційної сфери в регіоні - створення профільного міністерства туризму і інформаційного

  центру, а також розробку проекту Стратегії розвитку внутрішнього і в'їзного туризму в РБ на період до 2035 року.

  Певні надії в залученні туристів з суміжної Монголії і КНР в РБ експерти пов'язують зі створенням економічного коридору «Китай-Монголія-Росія». Вони відзначають низький рівень роботи регіональних чиновників з просування спільної роботи з монгольськими і китайськими колегами.

  Експерти відзначили, що великий потенціал у розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Республіці Бурятія мають два великих установи - приватний Медичний центр «Діамед» і державна установа «Республіканський лікувально-реабілітаційному центр« Центр східної медицини »(далі - ЦВМ), яке в минулому році відзначило 30- річний ювілей. ЦВМ є єдиним в Росії закладом, що спеціалізується на східних методах діагностики та лікування в умовах стаціонару [3]. МЦ «Діамед» в даний час успішно надає медичні послуги з реабілітацією в селищі Горячинськ на березі озера Байкал.

  З урахуванням експертної думки виконаний SWOT- аналіз, який дозволив виявити стимулюючі і стримуючі фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму в регіоні (табл. 2).

  Таблиця 2

  SWOT-янялю потенціалу розвитку лікувально-оздоровчо го _турізма в Республіці Бурятія_

  Сильні сторони Слабкі сторони

  Щодо безпечна екологічна обстановка Слабка транспортна доступність і нерозвинена інфраструктур а

  "Унікальне різноманітність природних ресурсів для розвитку лікувально-оздоровчої туризму Сезонний характер перебування туристів

  Наявність сучасних видів лікувально-оздоровчих ін оцецур (лікувальне голодування, східні методики оздоровлення) Низька матеріально-технічна база

  Федеральна підтримка регіону Дефіцит медичних кадрів та їх низькі компетенції

  Возмомсност і Загрози

  Приплив інвестицій, в тому числі в рамках створення економічного коридору Зростання антропогенних і техногенних навантажень на прнродно-рекреаційний комплекс

  Розвиток інфраструктури Загроза знищення унікального бноразнообразія

  В цілому, розвиток лікувально-оздоровчого туризму в РБ дозволить реалізувати принципи соціальної стабільності, екологічної цілісності та економічної ефективності з метою сталого розвитку регіону, а саме:

  - вирішити питання диверсифікації економіки;

  - знизити рівень безробіття;

  - підвищити якість життя і добробут населення.

  Певні побоювання висловлені з приводу можливості забруднення навколишнього середовища Байкальської природної території. Відзначено, що інфраструктура всіх об'єктів повинна мати обов'язковий цикл безпечної очищення і фільтрації всіх відходів.

  З урахуванням експертної думки вироблені наступні рекомендації для інтенсифікації розвитку санаторно-курортного комплексу Республіки Бурятія:

  - прискорення організаційно-правової діяльності з присвоєння статусу лікувально-оздоровчих місцевостей республіканського і місцевого значення джерел Республіки Бурятія;

  - розробка нормативно-правових актів з податкових пільгах та субсидіях для лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого, республіканського і федерального значення;

  - проведення роботи з медичними установами з видачі рекомендацій пацієнтам на відвідування лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого, республіканського і федерального значення;

  - інтенсифікація роботи розміщення інформації про туристському потенціалі санаторно-курортного комплексу Республіки Бурятія в мережі Інтернет, в тому числі на іностранни'х мовами (англійська, китайська, монгольська, японську, корейську);

  - активна презентація туристичного потенціалу санаторно-курортного комплексу Республіки Бурятія в рамках участі в великих туристичних виставках.

  Таким чином, незважаючи на наявність слабких сторін і загроз у розглянутій області, РБ має високий потенціал розвитку лікувально-оздоровчого туризму, успішне просування якого буде сприяти сталому розвитку регіону та регіональної економіки. Сьогодні потрібна злагоджена робота всіх зацікавлених сторін, перш за все, органів виконавчої влади регіону. Вся діяльність з просування лікувально-оздоровчого туризму повинна вибудовуватися з урахуванням думки наукової громадськості і передового світового досвіду в цій галузі.

  Список літератури

  1. Басюк А.С. Оздоровчий туризм та його вплив на сталий соціально-економічний розвиток регіону // Наукові праці КубГТУ. 2015. № 14. С. 1-10.

  2. Башкуева Є.Ю. Санаторно-курортний сегмент туристського ринку Республіки Бурятія: стан і проблеми // Азимут наукових досліджень: педагогіка і психологія. 2015. № 1 (10). С. 57-61.

  3. Башкуева Є.Ю., Рінчінова О.С. Потенціал східної медицини в розвитку регіональної економіки Республіки Бурятія (на прикладі діяльності гауз «Центр східної медицини») // Московський економічний журнал. 2018. № 5.

  4. Орлова В.С., Щербакова О.О. Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в регіоні // Проблеми розвитку території. 2014. № 4 (72). С. 34-47.

  5. Рейтинг якості життя в регіонах Російської Федерації [Електронний ресурс] Режим доступу:] https://riarating.ru/mfografika/20190219/630117422.html (дата звернення 01.09.2018).

  6. Сікорська В.А. Розвиток лікувально-оздоровчого туризму в сучасних умовах // Вісник РМАТ. 2014. № 3. С. 34-40.


  Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм /експерти /проблеми /перспективи Республіка Бурятія. /health tourism /experts /problems /prospects /Republic of Buryatia.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити