Об'єкт досліджень у виробничих умовах російський осетер і стерлядь. Встановлено, що використання комбікорму, що містить пробіотичний препарат «Субтіліс» в процесі адаптації стерляді, виловленої в природних умовах, сприяє кращому загоєнню уражених шкірних покривів; повне загоєння ран піддослідної молоді російського осетра відбулося на 5 діб раніше, ніж в контролі. Крім того, у воді контрольних басейнів були відзначені небажані в гігієнічному відношенні мікроорганізми, відсутні на поверхні риб досвідченого варіанту. Бібліогр. 16. Іл. 1.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Шульга Олена Олександрівна, Грозеску Юлія Миколаївна, Бахарєва Анна Александровна


THE MEDICINAL PROPERTIES OF PROBIOTIC "SUBTILIS" AT THE REPARATION OF STURGEON COVERLET

The objects of the study in working conditions are Russian sturgeon and sterlet. It is stated that the use of the combined feed, containing probiotic "Subtilis" in the process of adaptation of starlet, got out in natural conditions, assists in better regenerative process of cutaneous covering; complete wound repair of Russian sturgeon fry happened 5 days earlier than in a control group. Furthermore, in water of the controlling tanks the unwanted (in sanitary aspect) microorganisms were observed, but in testing group they were absent.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Рибне господарство


  Наукова стаття на тему 'Лікувальні властивості пробіотика «Субтіліс» при репарації шкірних покривів осетрових риб'

  Текст наукової роботи на тему «Лікувальні властивості пробіотика« Субтіліс »при репарації шкірних покривів осетрових риб»

  ?УДК 639.3.043.2

  Е. А. Шульга, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарєва

  Лікувальні властивості пробіотиків «СУБТІЛІС»

  ПРИ РЕПАРАЦІЇ КОЖНИ1Х покриву ОСЕТРОВИ1Х РИБ

  Вступ

  В останні роки в екосистемах водойм відбулися істотні зміни, що вплинули на чисельність і фізіологічний стан осетрових риб. У зв'язку з цим значно звузилися можливості відбору якісних риб для цілей штучного відтворення, і саме тому питання про максимально ефективне використання і збереження наявних виробників набуває особливої ​​гостроти.

  Зниження чисельності популяції осетрових змушує рибоводні підприємства залучати до рибоводний процес виробників без відповідної відбраковування [1]. Крім того, заготівля і транспортування риб на рибоводні заводи чинить серйозний стресовий вплив, викликаючи підвищення рівня глюкокортикоїдних гормонів, глюкози, приводячи до зміни гематологічних показників, водно-сольового дисбалансу, зниження імунітету [2-4]. Неминуча також і травматизація під час заготівлі на тонях і перевезення виробників. Оскільки при вирощуванні риб забезпечення їх організму повноцінним білковим кормом і вітамінами має особливе значення при відновленні пошкодженої тканини [5-7], метою досліджень було визначення лікувальних властивостей пробиотического препарату «Субтіліс» при репарації пошкоджених шкірних покривів у осетрових риб.

  Матеріал і методи досліджень

  Дослідження виконували в умовах ФДМ «Осетровий рибоводний завод« Лебединий »і Волгоградського осетрового рибоводно заводу. Як об'єкти досліджень використовували молодь російського осетра (Acipenser guldenstadtii, Brandt et Ratzeburg, 1833) середньої початковою масою 14,8 г, а також стерлядь (Acipenser ruthenus, Linnaeus, 1758) середньої масою 1 400 г, виловлену з природної популяції з метою доместикації.

  Лікувальні властивості препарату «Субтіліс» визначали у два етапи: на першому етапі молоді російського осетра наносили невеликі, але глибокі дорсальний надрізи шкірних покривів; на другому етапі для досліджень були відібрані особини стерляді з однаковим ступенем «потертостей» (пошкоджень, отриманих в результаті транспортування), що характеризуються слабкою рухливістю, наявністю множинних уражень шкірних покривів, рострума, плавників, запальним ураженням ануса.

  У дослідному варіанті годування здійснювали комбікормом, що містить суху форму пробиотического препарату «Субтіліс», до складу якого входить біомаса спороутворюючих бактерій Bacillus subtilis ВКМ У-2250 і Bacillus licheniformis ВКМ У-дві тисячі двісті п'ятьдесят два, виділені грунту. У контрольному варіанті використовували продукційні комбікорми, що традиційно застосовуються на підприємстві (ОТ-7 для російського осетра, Ворза-Ст для стерляді).

  Візуально оцінювали поведінку риб, інтенсивність ураження сапролегнией, процес і час загоєння ран. Проводили відбір проб з поверхні рани риб, поверхні тіла риб, води з басейнів.

  Зважування та вимірювання риб проводили згідно з рекомендаціями І. Ф. Правдіна [8]. Для вивчення кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) застосовували метод серійних розведень [9].

  Результати досліджень та їх обговорення

  Протягом декількох перших діб після нанесення надрізів у 100% особин як дослідної, так і контрольної груп відзначали стресову реакцію, яка супроводжувалася такими ознаками: втрата рибами активності, апетиту, освітлення шкірних покривів.

  Через три доби риба почала знову споживати комбікорм. Результати оцінки лікувальних властивостей показали, що повне загоєння ран з первинного натягу (при відсутності некротизованих тканинних елементів) у риб в дослідному варіанті відбулося на 5 діб

  раніше, ніж в контролі (рис.). При цьому у риб, що споживали комбікорм з пробиотиком, процеси клітинного і молекулярного взаємодії не були порушені. В результаті перша і друга фаза, що характеризуються згортання крові і запаленням, протікали досить швидко-протягом однієї доби. Вже через 48 годин спостерігали початок проліферативної фази [10, 11], при якій відзначалися перші ознаки стягування ран. У контрольному варіанті початкові фази репарації проходили повільніше, а стягування ушкоджень почалося лише через 6 діб.

  Вплив препарату «Субтіліс» на швидкість повної репарації ран при незначному пошкодженні

  У контрольному варіанті в воді і тел риб домінували небажані з точки зору гігієни мікроорганізми, які були відсутні на поверхні тіла риб досвідченого варіанту.

  Рани служать вхідними воротами для мікроорганізмів - збудників інфекційних ускладнень. Рана забруднюється мікробами вже в момент поранення - первинне забруднення рани [12]. Так, у 20% інтактних риб спостерігали інфікування ран. Мабуть, у риб контрольної групи забруднення пошкоджених покривів тривало, що призвело до вторинного мікробного забруднення рани і збільшення її загальної мікробної обсіменіння. Якісний склад виділеної мікрофлори з поверхні рани риб в контрольному варіанті відрізнявся великою різноманітністю (табл. 1).

  Таблиця 1

  Вплив пробіотика «Субтіліс» на кількісний і якісний склад мікрофлори, виділеної з поверхні риб і з води

  Досліджуваний об'єкт МАФАМ, КУО / г Виділені мікроорганізми

  досвід Вода з басейну: контроль 2,1 103 Aeromonas sp., Plesiomonas sp., Acinetobacter, Bacillus

  1,8 • 105 Aeromonas sp., Plesiomonas sp., Acinetobacter, ентеробактерії, Bacillus

  досвід Поверхня тіла риб: г контроль 1,6 • 103 Plesiomonas sp., Bacillus

  1,2 • 105 Aeromonas sp., Plesiomonas sp., Acinetobacter, ентеробактерії, Bacillus

  досвід Раневая поверхню: г контроль 1,7 • 103 Plesiomonas sp., Bacillus

  2,2 • 106 Aeromonas sp., Plesiomonas sp., Acinetobacter, ентеробактерії, Bacillus, Flavobacterium sp.

  Дослідження кількості МАФАМ показало, що в воді з басейнів досвідченого варіанту воно було нижче і склало 2,1 • 103, тоді як в контролі - 1,8 • 105. На поверхні рани риб контрольного варіанту виявили значну кількість різних мікроорганізмів.

  Формування ранової інфекції є наслідком порушення загальної захисної реакції організму [13, 14]. У зв'язку з тим, що пробіотик має імуномодулюючу дію, завдяки активації макрофагів, індукції ендогенного інтерферону і синтезу імуноглобулінів, резистентність риб досвідченого варіанту до інфікування була значно вище.

  Аналіз рибоводно-біологічних показників, отриманих в ході експерименту, дозволяє стверджувати, що введення в корми для осетрових риб пробиотического препарату «СУБТ-лис» позитивно впливає на ріст і виживання риб з механічними пошкодженнями шкірних покривів. Середньодобова швидкість росту риб контрольного варіанту була на 2,3% нижче, ніж у риб досвідченого варіанту, абсолютний приріст - на 20%, виживаність - на 10% (табл. 2).

  Таблиця 2

  Рибоводно-біологічні показники вирощування молоді російського осетра з пошкодженими шкірними покривами

  Показник Досвід Контроль

  Маса початкова, г 14,77 ± 0,44 14,85 ± 0,29

  Маса кінцева, г 31,57 ± 0,62 * 23,65 ± 0,52

  Абсолютний приріст, г 16,80 11,27

  Середньодобова швидкість росту,% 15,1 12,8

  Коефіцієнт массонакопленія, од. 0,04 0,02

  Виживання,% 100 90

  Період вирощування, сут 20 20

  * Відмінності достовірні при р < 0,001.

  Формування ремонтно-маточного стада стерляді на Волгоградському осетровому рибоводне заводі проводять з числа ремонтної групи риб, вирощених від ікри в штучних умовах, а також при доместикації риб, виловлених з природного місця існування. У 40% доставлених на підприємство особин «дикої» стерляді при іхтіологічному огляді відзначали наступні симптоми початку запального процесу: почервоніння шкірних покривів, потертості, вогнищевий некроз покривних і підлеглих тканин. Всі пошкодження були пов'язані з транспортуванням риби. У зв'язку з цим важливо було оцінити ефективність дії пробіотичного препарату «Субтіліс» на репарацію шкірних покривів. Для експериментальних досліджень були відібрані особини з однаковим ступенем ураження шкірних покривів. Всі особини мали такі зовнішні ознаки: слабку рухливість, множинні ураження шкіри, рострума, плавників, запальне ураження ануса.

  Використання протягом 14 діб комбікорму, що містить пробіотичний препарат «Субтіліс», сприяло кращому загоєнню уражених шкірних покривів. У контрольному варіанті рани стали покриватися сапролегнией, стан риб погіршився. Через 2 тижні експерименту відхід серед інтактних риб склав 8%, тоді як в дослідному варіанті - 2%.

  Спостереження показали, що у варіанті, де риба споживала комбікорм з пробіотичним препаратом, відзначалося зникнення почервоніння шкірних покривів вже на 4-ту добу експерименту. Повне загоєння пошкоджених покривів спостерігалося на 10-ту добу. Як правило, реконструкція рани залежить від рівноваги між утворенням колагену і його деградацією. Пошкоджені колагенові волокна руйнувалися тканинними Коллагеназа, нові волокна синтезувалися і більш щільно перепліталися, формуючи невеликий рубець. Мабуть, це пов'язано з тим, що, потрапляючи в травний тракт, бактерії Bacillus subtilis і Bacillus licheniformis починають активно продукувати амінокислоти, які, вступаючи в процес синтезу колагену, сприяють швидкому загоєнню ран [15, 16].

  висновок

  Таким чином, в результаті досліджень було встановлено, що препарат «Субтіліс» активізує синтез колагену, сприяє загоєнню ранових ушкоджень тканин. Використання комбікормів з пробиотиком сприятливо впливає на ряд фаз процесу загоєння рани, покращує імунну відповідь і опсонізації бактерій.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Розподіл, якісна структура і чисельність осетрових риб в Каспійському морі і предва-

  рительное прогноз їх прилова при промислі частикових риб на 2006 р / А. А. Романов, А. В. Левін, А. Л. Журавльова та ін. // Рибогосподарські дослідження на Каспії: Результати НДР за 2004 р -Астрахань: КаспНІРХ , 2005. - 616 с.

  2. Гершанович А. Д., Пегас В. А., Шатуновский М. І. Екологія і фізіологія молоді осетрових. -М .: Агропромиздат, 1987. - С. 87-105.

  3. Полуніна І. І. Загальна фізіологія регуляції функцій. - Астрахань: АГМА, 2000. - 112 с.

  4. Патофізіологія і фізіологія в запитаннях і відповідях / Л. З. Телль, С. П. Лисенков, Н. Г. Шаріпова,

  С. А. Шастун. - М .: МІА, 2007. - 500 с.

  5. Кормейн Р. Х., Асгар С. С. Імунологія та хвороби шкіри. - М .: Медицина, 1983. - 255 с.

  6. Абросимова Н. А., Васильєва Л. М. Основні шляхи розвитку товарного осетрівництва // Проблеми сучасного товарного осетрівництва: тез. доп. наук.-практ. конф., Астрахань, 24-25 березня 1999 р -Астрахань, 1999. - С. 3-5.

  7. Грозеску Ю. М., Пономарьова О. М., Судакова Н. В. Вплив аскорбінової кислоти і куксовіта на загоєння пошкоджених шкірних покривів осетрових риб // Осетрові на рубежі 21 століття: тез. доп. Міжнар. конф., Астрахань, 11-15 сент. 2000 г. - Астрахань: КаспНІРХ, 2000. - С. 300-301.

  8. Правдин П. Ф. Керівництво по вивченню риб. - М .: Піщ. пром-сть, 1966. - 250 с.

  9. Довідник по мікробіологічних методів досліджень / під ред М. О. Біргера. - М .: Медицина,

  1982. - 462 с.

  10. Гецадзе Х. А. Пролиферативная здатність фібробластів шкіри довгожителів in vitro // Текст. АН ГССР. - 1984. - Т. 115, № 2. - С. 413-416.

  11. Малек А. Г., Ковальов І. Е. Шкіра та походження людини // Природа. - 2001. - № 6. - С. 76-83.

  12. Домушін І. І. Про значення імунних механізмів в регуляції репаративних процесів // Патологічна фізіологія і експериментальна терапія. - 1978. - Вип. 6. - С. 30-32.

  13. Гаібов А. Г., Султанов Р. М. Морфологія шкірної рани в її ранніх термінах // Охорона здоров'я Таджикистану. - 1988. - № 3. - С. 98-100.

  14. Чернуха А. М., Флорова Е. П. Шкіра: будова, функції, загальна патологія і терапія. - М .: Медицина, 2006. - 336 с.

  15. Малик Н. І., Панін А. Н., Вершиніна І. Ю. Прибуток: теоретичні та практичні аспекти // Біо. - 2002. - № 3 (18). - С. 25-28.

  16. Кулаков Г. В. Субтіліс - натуральний концентрований пробиотик. - М .: ТОВ Друкарня «Візаві», 2003. - 48 с.

  Стаття надійшла до редакції 22.04.2009

  THE MEDICINAL PROPERTIES OF PROBIOTIC "SUBTILIS"

  AT THE REPARATION OF STURGEON COVERLET

  E. A. Shulga, Yu. N. Grozesku, A. A. Bakhareva

  The objects of the study in working conditions are Russian sturgeon and sterlet. It is stated that the use of the combined feed, containing probiotic "Sub-tilis" in the process of adaptation of starlet, got out in natural conditions, assists in better regenerative process of cutaneous covering; complete wound repair of Russian sturgeon fry happened 5 days earlier than in a control group. Furthermore, in water of the controlling tanks the unwanted (in sanitary aspect) microorganisms were observed, but in testing group they were absent.

  Key words: Russian sturgeon, sterlet, reparation, damages, probiotic, feeding, infection.


  Ключові слова: РОСІЙСКИЙ ОСЕТЕР /СТЕРЛЯДЬ /репарації /ПОШКОДЖЕННЯ /ПРОБІОТИКИ /ГОДУВАННЯ /інфікування /RUSSIAN STURGEON /STERLET /REPARATION /DAMAGES /PROBIOTIC /FEEDING /INFECTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити