Проведено клінічне вивчення фармацевтичної композиції на основі гліцеролата кремнію складу (CH3) 2Si (C3H7O3) 2 C3H8O3, що містить протимікробні компоненти пефлоксацин, метронідазол і хлоргексидину біглюконат. Встановлено, що новий засіб ефективно для лікування післяпологового ендометриту у корів.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Колчина А. Ф., Барашкин М. І., Іляева А. Б., Стуков А. Н., Хонін Т. Г.


THE CLINICAL EFFICIENCY OF NEW PREPARATION ON BASIS OF SILICON GLYCERATES IN PUERPERAL ENDOMETRITIS AT COWS

Clinical investigation was carried out on basis of pharmaceutical composition of new silicon glycerates which contain (CH3) 2Si (C3H7O3) 2 · C3H8O3, which contains antimicrobial agents pefloxacin, metronidazole and chlorhexidine bi-gluconate. It was determined that this new agent is effective mode therapy of puerperal endometritis at cows.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Аграрний вісник Уралу
  Наукова стаття на тему 'Лікувальна ефективність нового засобу на основі гліцеролата кремнію при післяпологовому ендометриті у корів'

  Текст наукової роботи на тему «Лікувальна ефективність нового засобу на основі гліцеролата кремнію при післяпологовому ендометриті у корів»

  ?Аграрний вісник Уралу №3 (82), 2011 р.- < -

  ---------- •• #

  Ветеринарія 'V

  Молозиво - секрет молочної залози, який виробляється в перші 7-10 днів після отелення. Воно відрізняється від молока за складом, властивостями і значенням для новонародженого. Роль його полягає, перш за все, в передачі імунітету від матері теляті, поросяті, ягняти і т. Д. Крім того, молозиво за складом дуже схоже на ту їжу, яку плід отримував в утробі матері, сприяє виділенню первородного калу і підсилює моторику шлунково кишкового тракту.

  Склад і властивості молозива залежить від рівня метаболічних процесів в організмі корів. Нами були вивчені фізико-хімічні показники молозива і встановлено, що в різних групах воно відрізняється за змістом окремих компонентів (табл. 2).

  За даними таблиці видно, що найбільш біологічно повноцінне молозиво отримано від корів другої дослідної групи, в ньому більше сухої речовини на 7,2%, ніж у контрольній, і на 2,3% - ніж у першій дослідній групі.

  Найбільше значення при випоювання телятам мають білки молозива, особливо сироваткові. Так, вміст загального білка в молозиві досвідчених груп було достовірно вище, в першій групі - на 5,6%, а в другій - на 7,5% в порівнянні з контролем, зміст сироваткових білків вище на 8,1% і 10,0 % відповідно. Таким чином, молозиво, отримане від корів другої дослідної групи, володіє кращими імунними властивостями.

  Отже, застосування мікробіологічних препаратів групи ЕМ сприяло підвищенню рівня метаболічних процесів в організмі

  таблиця 3

  Збереження телят (n = 10, X ± m x)

  Показник Од. вимір Група

  1 2 3

  Кількість голів гол. 10 10 10

  Захворіло гол. 4 4 6

  % 40 40 60

  Тривалість хвороби днів 4,25 ± 0,95 4,50 ± 0,64 6,70 ± 0,8

  Пало гол 0 0 0

  Збереження% 100 100 100

  сухостійних корів і дозволило достовірно підвищити вміст основних компонентів молозива, а саме сухої речовини, жиру і білка.

  Нами також було вивчено вплив ЕМ-препаратів на збереженість телят, отриманих від корів дослідних груп (табл. 3). За період досліджень у всіх групах були хворі телята. У контрольній групі захворіло 6 телят, або 60%, в 1 і 2 групах з 10 новонароджених телят захворіло 4, що на 33% менше, ніж у контрольній.

  Тривалість желудочнокішечних хвороб склала в середньому в першій групі 4,3 дня, в 2-ій - 4,5 дня. Телята перехворіли в легкій формі, і збереження склала 100%. Найбільше тривалість хвороб була в контрольній групі і склала - 6,7 днів, що більше на 2,4 дня, ніж в досвідчених. Незважаючи на те, що національна безпека в контрольній групі також склала 100%, хвороба телят протікала в більш важкій формі.

  Для лікування телят і корекції системних імунодефіцитів застосовували базові

  способи, що включають вітамінізацію, застосування протизапальних, в'яжучих, антибактеріальних, регідрата-ційних і дезінтоксикаційних засобів. Найбільші витрати на лікування були в контрольній групі - 2090 руб. У дослідних групах витрати на лікування були приблизно на одному рівні і склали: в 1-й групі - 884 руб., У 2-й - 936 руб., Що на 1206 і 1154 руб. менше, ніж у контрольній.

  Зниження захворюваності телят, на нашу думку, можна пояснити тим, що застосування ЕМ-препаратів в годівлі сухостійних кров призвело до збільшення сироваткових білків в молозиві, а значить, у телят швидше розвивався молозивний імунітет.

  висновки.

  Використання в годівлі корів продуктів ЕМ-технології дозволяє підвищити надої корів, поліпшити фізико-хімічні показники молозива і молока, підвищити безпеку і опірність молодняка великої рогатої худоби.

  література

  1. Блінов В. А. Біотехнологія (деякі проблеми сільськогосподарської Біотехнія

  2. Блінов В. А. Біотехнологія. Саратов, 2004. 181 с.

  ологі). Саратов, 2003. 196 с.

  ЛІКУВАЛЬНА ефективність нового КОШТИ НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРОЛАТА КРЕМНІЮ ПРИ післяпологовий ендометрит У КОРІВ

  А. Ф. Колчина, доктор ветеринарних наук, професор, м. І. Барашкин, кандидат біологічних наук, доцент,

  А. Б. ІЛЯЕВА, аспірант,

  А. Н. стукіт, аспірант, Уральська ГСХА Т. Г. Хонін, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут органічного синтезу ім. І. Я. Постовскій Уральське відділення російської академії наук _______________________________________

  620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Лібкнехта, д. 42; тел. (343) 371-33-63; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ключові слова: кремнійорганічних сполук, корова, післяпологовий ендометрит, імунологічний статус. Keywords: silicon-organic preparation, cow, postpartum endometritis, immunological status.

  Незважаючи на велику увагу, яку приділяє розробці засобів і методів лікування ендометриту у корів, поширення захворювання і завдають їм шкоди не знижуються. У зв'язку з цим перспективним є пошук нових

  ефективних засобів для лікування корів при післяпологовому ендометриті.

  Відомо, що на ефективність лікарського засобу для місцевого застосування впливає основа; питання створення оптимальної основи, яка має

  властивостями провідника лікарських речовин, залишається актуальним. В Інституті органічного синтезу ім. І. Я. Постовскій УрО РАН проведено спрямований синтез нових біологічно активних полі-Олате кремнію з (метил) етоксісіланов

  ^?>-Аграрньш вісник Уралу №3 (82), 2011 р.-<^??&~-

  Ветеринарія "І #

  Таблиця 1

  Результати вивчення імунного статусу тварин з післяпологовими гнойнокатаральнимі ендометритами (вихідні дані)

  Показник Група порівняння п = 12 Контрольна група n = 6 Досвідчена група п = 6

  Лейкоцити, 109 / л 6,82 ± 0,34 9,81 ± 0,82 * 9,47 ± 1,24 *

  Лімфоцити, -109 / л 3,82 ± 0,28 4,43 ± 0,44 4,12 ± 0,56

  ЦВК, у. е. 48,6 ± 4,2 115,2 ± 14,9 * 112,2 ± 12,8 *

  НСТ-тест спонтанний,% 19,85 ± 1,88 13,52 ± 1,98 * 12,70 ± 2,54 *

  НСТ-тест індукований,% 34,67 ± 2,63 12,51 ± 2,78 * 11,24 ± 2,56 *

  Лізосомальної-катіонний тест, у. е. 2,82 ± 0,02 1,22 ± 0,02 * 1,22 ± 0,02 *

  * - різниця з групою порівняння достовірна, Р < 0,05

  Таблиця 2

  Результати вивчення імунного статусу тварин з післяпологовими ендометритами

  (Друге дослідження)

  Показник Контрольна група n = 6 Досвідчена група п = 6

  Лейкоцити, 109 / л 8,47 ± 0,86 5,81 ± 0,43 *

  Лімфоцити, -109 / л 2,68 ± 0,44 2,42 ± 0,43

  ЦВК, у. е. 80,6 ± 10,9 51,0 ± 8,8 *

  НСТ-тест спонтанний,% 16,54 ± 3,78 17,85 ± 2,12

  НСТ-тест індукований,% 22,54 ± 2,06 24,74 ± 4,48

  Лізосомальної-катіонний тест, у. е. 2,24 ± 0,03 2,56 ± 0,03

  * - різниця з різницю з контролем достовірна, Р < 0,05

  Таблиця 3

  Показники відтворювальної функції корів

  Показник Контрольна група n = 19 Дослідна група п = 21

  Відновлення статевого циклу після пологів, дн. 56,64 ± 2,2 49,85 ± 2,8 *

  Період від пологів до запліднення, днів 102,5 ± 7,3 80,5 ± 3,1 *

  Заплідненість від першого осіменіння,% 40,90 47,62

  * - різниця з контролем достовірна, Р < 0,05

  різної функціональності, а також гідрогелів на їх основі. Введення метіль-них груп в молекулярну структуру гліцеролатов кремнію позитивно позначилося на транскутанної активності сполук, зумовило активізацію їх регенеруючого дії, що пов'язано зі збільшенням кількісного вмісту кремнію в біологічно доступній формі і підвищенням липофильности молекули. Це підтверджено медико-біологічні дослідженнями, які проведені на базі Уральської державної медичної академії [1, 2].

  У наших дослідженнях в якості основи противомикробной композиції використовувалося нове з'єднання - водорозчинне крем-нійорганіческое похідне гліцерину, що володіє трансмукозной активністю, склад якого відповідає формулі (СН3 ^ КС3Н703) 2С3Н803. Продукт являє собою прозору безбарвну в'язку рідину (динамічна в'язкість 18,0 Пасік), розчинну у воді, спирті, що не розчинну в хлороформі і ефірі.

  Мета, матеріали і методи дослідження.

  Метою досліджень була оцінка ефективності застосування проти-мікробної композиції на основі водорозчинного кремнийорганического похідного гліцерину при запальних процесах в матці у корів.

  Дослідження виконані в 2007-2008 рр. в навчальному господарстві «Уралец» Уральської ГСХА на 44 коровах, хворих післяпологовим гнійно-катаральним ендометритом, розділених за принципом аналогів на дослідну і контрольну групи.

  Тваринам проводили комплексне лікування, в якості місцевої протимікробної терапії в дослідній групі застосовували композицію на основі водорозчинного кремнійорганіче-ського похідного гліцерину. Лікувальна ефективність досліджуваного засобу обумовлена ​​також наявністю в його складі трьох активних компонентів: пефлокса-цина, метронідазолу і хлоргексидину біглюконат. Вибір протимікробних засобів заснований на придушенні максимально широкого спектра хвороботворних мікроорганізмів, включаючи аеробні грам-позитивні бактерії, аеробні грамнегативні бактерії, анаеробні бактерії (споро- і неспорообразующие). Контрольним тваринам внутриматочно вводили протимікробний препарат ендометрол.

  Для контролю ефективності лікування використовували клінічні, імунологічні дослідження і показники репродуктивної функції. Для оцінки імунного статусу була використана група порівняння, в яку були включені 12 клінічно здорових тварин. Імунологічні дослідження проводили на базі Лабораторії клінічної імунології МУ «Клініко-діагностичний центр» за стандартними методиками.

  Результати дослідження.

  Дані загальноклінічного і гінекологічного дослідження корів перед початком лікування свідчили

  про типовому перебігу захворювання. При вивчення імунного статусу тварин встановлено, що у хворих з післяпологовими ендометритами було достовірно підвищений вміст в крові лейкоцитів, знижений лізосомальної-катіонний тест, підвищена концентрація в сироватці імунних комплексів в порівнянні зі здоровими тваринами. Ці дані підтверджують результати клінічного дослідження і свідчать про наявність у тварин запального процесу (табл. 1).

  Стан фагоцитарної ланки імунітету у корів оцінювали за даними спонтанного і індукованого НСТ-тесту, який дозволяє виявити компоненти, що утворюються тільки при стимуляції фагоцитів, і тому дає можливість диференціювати покояться і активовані клітини. Крім того, НСТ-тест відображає підсумкову реакцію одного з ключових ферментних каскадів, відповідальних за еффекторний потенціал фагоцитів, порушення здатності до відновлення НСТ збігається з патологією киснево механізмів бактери-цідності, в зв'язку з цим стимульований НСТ-тест розглядають як цитохимический критерій готовності до завішені фагоцитозу.

  Показник спонтанного НСТ-тесту у корів з післяпологовими гнійно-катаральними ендометритами був знижений 1,47-1,56 рази в порівнянні з клінічно здоровими тваринами. Крім того,

  в стимульованому НСТ-тесті відповідь був низьким, тобто резерв функціональної активності периферичних нейтрофілів був порушений. Результати вивчення імунного статусу корів з гострими ендометритами дозволяють зробити висновок про значні зміни в стані імунної системи. Між тваринами контрольної і дослідної групи в початкових імунологічних показниках достовірних відмінностей не виявлено.

  При вивченні імунологічних показників через 14 днів після початку лікування встановлено тенденцію до їх нормалізації в обох групах, однак рівень лейкоцитів і концентрація в сироватці імунних комплексів в групі контрольних тварин до цього терміну залишалися достовірно вищими (табл. 2).

  Середній термін лікування корів дослідної групи, яким застосовували протимікробну композицію на основі водорозчинного кремнійорганіче-ського похідного гліцерину, склав 11,85 дня і був коротший на 5,82 дня в порівнянні з контрольними тваринами. Ефективність лікування, під якою розумілося одужання з відновленням відтворювальної здатності, в дослідній групі була вище на 9,1%.

  Після одужання досвідчених тварин і відновлення у них статевої циклічності проводили осіменіння з використанням глибоко замороженої сперми цервикальним

  333 ^^ Аграрний вісник Уралу №3 (82), 2011 г. ^^ цщ ^

  Ветеринарія

  &

  що застосування противомикробной композиції на основі водорозчинного кремнийорганического похідного гліцерину в комплексних схемах лікування корів з післяпологовими ендометритами є ефективним.

  статева циклічність, вище був відсоток заплідненості від першого осіменіння, достовірно скоротилася тривалість періоду від пологів до запліднення.

  висновок.

  На підставі проведених досліджень можна зробити висновок,

  література

  1. Ларіонов Л. П., Сорокін П. В., Забокрицький Н. А. [и др.] Дослідження токсикологічних та ранозаживляющих властивостей елементоорганіческіх гідрогелів і місцевих фармацевтичних композицій на їх основі // Фармація і громадське здоров'я: мат. Всеросс. конф. з міжнародною участю. Єкатеринбург, 2008. С. 205.

  2. Шадріна Е. В., Хонін Т. Г., Бойко А. А. [и др.] Синтез і дослідження водорозчинних поліолатов кремнію їх гідрогелів на їх основі // Збірник праць XI молодіжної конференції з органічної хімії. Єкатеринбург, 2008. С. 221-224.

  способом з ректальної фіксацією шийки матки.

  Кількісні показники репродуктивної функції корів наведені в таблиці 3. Як видно з представлених результатів досліджень, у корів дослідної групи раніше відновилася

  Секреторну РЕАКЦІЯ шлункових залоз СОБАК при одночасному впливі ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, мексидола І ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

  Л. А. НАБОКА,

  кандидат ветеринарних наук, доцент,

  Далекосхідний ГАУ

  675005, Амурська область, м Благовєщенськ, вул. Політехнічна, д. 86; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ключові слова: лазерне випромінювання, мексодол, розчин гіпохлориту натрію, фістулірованние собаки, секреторна функція шлунка, вільна соляна кислота, загальна кількість кислот, пепсин.

  Keywords: laser radiation, meksodol, sodium hypochlorite, fistulirovannye dogs, gastric secretory function, free hydrochloric acid, total acid, pepsin.

  Механізми лазерного випромінювання (ЛВ) викликають генералізовані реакції цілісного організму, активацію залоз внутрішньої секреції, гомеостазу та т. Д. Виконані ранні нами роботи показали, що опромінення епігастрію зменшує агресивність шлункового соку, як в нормі, так і при патології [2].

  Мексидол є похідним 3-оксіпірідіна, що визначає його антиоксидантні властивості. Він активно реагує з перекисних радикалами ліпідів, підвищує активність Антіокия-сідантних ферментів. Власними дослідженнями було встановлено, що мексидол пригнічує секреторну функцію шлунка [3].

  Розчин активного гіпохлориту натрію (Рагніт) є сильним окислювачем, це забезпечує його бактерицидну і імуномодулюючу властивості. В експериментах вивчені механізми його збудливої ​​дії на секрецію шлункових залоз [1].

  Нами висунуто припущення, що одночасний вплив ЧИ, мексидола і Рагніт може викликати якісно нову реакцію шлункових залоз. Виявлені особливості секреторною реакції шлунка при впливі цих факторів можуть служити експериментальною базою для застосування в клінічній практиці.

  Мета і методика досліджень.

  Метою даного дослідження було вивчення реакції шлункових залоз собак при одночасному впливі ЧИ, мексидола і Рагніт.

  Експериментальні дослідження виконані на фістулірованних собаках за методом І. П. Павлова. Тварин розділили на 2 групи, перша була інтактні

  і служила контролем. Тваринам другої групи (досвід) опромінювали лазером область мезогастрій, в трьох зонах по дві хвилини в кожної. Для цього використовували лазерний апарат «МИЛТА-Ф-8-01» з потужністю світлодіодів 40-45 МВт при частоті 50 Гц. Потім ректально вводили теплий (38 ° С) Рагніт в дозі 10 мл / кг, концентрацією 500мг / л і ін'єктували внутрішньом'язово мексидол в дозі 20 мг / кг.

  Секреторну діяльність шлунка вивчали за обсягом секретується соку, в якому визначали титрометричним

  (Мекв / л) вільну соляну кислоту, загальну кислотність і пептичну активність - за методом Н. П. П'ятницького (од. П.). Сумарну секрецію визначали множенням концентрації компонентів на обсяг зібраного соку за 4 години досвіду. Математичну обробку здійснювали методом І. А. Ойвіна [4], достовірність відмінностей порівнюваних величин - по t критерію Стьюдента.

  Результати досліджень.

  Аналіз результатів, отриманих в динаміці, до і після годування, показав,

  Таблиця 1

  Динаміка секреторною функції шлункових залоз у собак при одночасному впливі

  ЧИ, мексидола і Рагніт, М ± т

  Годинники після годування фон 1 2 3

  Обсяг соку, мл

  Контроль 1,2 ± 0,17 7,8 ± 0,14 5,0 ± 0,42 3,9 ± 0,32

  Досвід 1,7 ± 0,28 6,9 ± 0,85 4,2 ± 1,55 3,7 ± 1,59

  Концентрація вільної соляної кислоти, ммоль / л

  Контроль 16,8 ± 3,50 82,8 ± 2,61 86,5 ± 3,32 72,2 ± 3,10

  Досвід 20,8 ± 1,68 69,6 ± 3,80 71,6 ± 4,12 69,8 ± 2,42

  Загальна кислотність, ммоль / л

  Контроль 78,9 ± 2,51 148,3 ± 6,50 132,5 ± 8,31 112,6 ± 6,42

  Досвід 87,5 ± 3,64 128,2 ± 5,67 114,9 ± 6,38 106,9 ± 5,87

  Пептична активність, ед.П.

  Контроль 67,4 ± 4,70 66,9 ± 6,71 69,4 ± 5,13 58,3 ± 5,91

  Досвід 70,3 ± 3,56 58,2 ± 3,79 59,7 ± 3,23 54,9 ± 3,56

  - Р < 0,05,

  - Р < 0,01,

  - Р < 0,001


  Ключові слова: кремнійорганічних сполук /КОРОВА /післяпологовий ендометрит /ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС /SILICON-ORGANIC PREPARATION /COW /POSTPARTUM ENDOMETRITIS /IMMUNOLOGICAL STATUS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити