Досліджено дію пептидного "морфогена гідра" на оогенез приморського гребінця. Встановлено, що препарат стимулює проліферацію оогоній і зростання ооцитів, збільшує розмір ацинусів і ооцитів.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Масленникова Л. А., Божко Г. Г., Білогрудів Е. А.


Impact of peptide "morphogen hydra" on the mizuhopecten yessoensis ovogenesis

It was established that "morphogen hydra" stimulates of ovogonies proliferation, ovocytes development and increases acinuses and oocytes sizes.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва 2000
  Журнал: Известия ТІНРО (Тихоокеанського науково-дослідного рибогосподарського центру)

  Наукова стаття на тему 'Ліянь пептидного 'морфогена гідра' на оогенез приморського гребінця'

  Текст наукової роботи на тему «Ліянь пептидного" морфогена гідра "на оогенез приморського гребінця»

  ?2000

  Известия Тихоокеанського науково-дослідного рибогосподарського центру

  Том 127

  Л.А.Масленнікова, Г.Г.Божко; Е.А.Белогрудов (ВГМУ; ТІНРО-центр)

  ВПЛИВ пептидних "морфогена ГІДРА" НА оогенез ПРИМОРСЬКОГО гребінці

  У нервових клітинах гідри був знайдений фактор росту голови гідри, або пептидний "морфогена гідри" (ПМГ) ^ ЛаПег, 1979). Нещодавно пептид був виявлений в гіпоталамусі і кишечнику корів, щурів і свиней ^ ЛаПег, BodenmiШeг, 1985). Більш того, ідентичний за біологічними і імунологічних властивостях пептид виявлений в деяких відділах мозку людини (Вараксин і ін., 1987). Тому можна вважати, що ПМГ широко поширений серед як безхребетних, так і хребетних тварин. В даний час широко вивчається його фізіологічна роль. Було відзначено, що у гідри пептид активує проліферацію клітин і морфогенетичних диференціювання головної частини гідри ^ ЛаПег, Bodenmiilleг, 1984). С.Г.Крівошеев з співавторами (1985) показали, що пептидний морфогена прискорює статеве дозрівання самок щурів. Є відомості про вплив ПМГ на сперматогенез анадари Броутона і приморського гребінця, які дозволяють припустити, що цей пептид бере участь в процесах, пов'язаних з розмноженням (Масленнікова, 1989, 1990).

  У даній роботі вивчалася дія ПМГ на ранні стадії оогенезу приморського гребінця.

  Експерименти виконували на статевозрілих самках приморського гребінця. Тварин збирали в зал. Петра Великого з глибини 10 м і містили в акваріумах з аеріруемой проточною водою і температурним режимом, відповідним морському.

  Для оцінки стану статевих залоз гребінців матеріал брали відразу після вилову (вихідна група). Другу (дослідну) групу склали тварини, яким в Аддукторние м'яз вводили по 0,2 мл розчину, що містить 5 мкг пептиду, один раз в дві доби протягом двох тижнів. Тварини третьої (контрольної) групи одержували відповідну кількість розчинника (фільтрованої морської води). Шматочки яєчників фіксували рідиною Буена, розведеною морської води в співвідношенні 1: 1. Зрізи товщиною 5 мкм фарбували гематоксиліном Ерліха з докраской еозином.

  Досліди проводили на початку серпня і наприкінці жовтня. Частоту розподілу оогоній, ооцитів підраховували на 100 сіток площею 1 см2 кожна при збільшенні 10 х 100.

  В останні десятиліття робиться активний пошук способів нейрорегуляціі статевих органів і реабілітації їх функцій з

  480

  допомогою гормональних та інших біологічно активних препаратів. Останні досліди С.Г.Крівошеева з співавторами (1985) і наявність прямих морфологічних і функціональних зв'язків між нервовою системою і статевою залозою приморського гребінця (Мотавкін, Вараксин, 1983) дають підставу припускати можливу участь ПМГ в регуляції розмноження двостулкових молюсків. Ми досліджували вплив пептиду на проліферацію оогоній і зростання ооцитів приморського гребінця, з огляду на високу мітотичну активність ПМГ і деякі особливості статевого циклу молюска.

  У серпні статева заліза приморського гребінця відповідає стадії "відносного статевого спокою". Гонади спали, зменшені в розмірах. На базальній мембрані невеликих ацинусів розташовуються оогонии і одинично ооцити малий зріст (см. Таблицю).

  Співвідношення статевих елементів в ацинусах приморського гребінця до і після введення ПМГ,% Sex elements ratio in yesso scallops acines before and after PMH

  injection,%

  Статеві елементи Кількість клітин

  в ацинусах Початкове Контроль Досвід

  Серпень

  Оогонії 93 91,7 59,1

  Ооцит малий зріст 7 8,3 34,2

  Ооцит великого зростання - - 6,7

  Жовтень

  Оогонії 71 65 29,7

  Ооцит малий зріст 10 9 19,0

  Ооцит великого зростання 19 26 51,3

  В гонадах молюсків контрольної групи через 15 діб за гістологічним параметрами не виявлено достовірних відмінностей в порівнянні з вихідною. Після 15-денного введення ПМГ змінилися морфологічні показники. Майже в 1,5 рази збільшилася площа ацинуса, зайнята статевими клітинами. Відповідно змінився клітинний склад гонади. З'явилися ооцити великого зростання.

  В кінці жовтня у тварин, розкритих відразу після вилову, статева заліза перебувала на стадії "початок гаметогенеза". Її обсяг був більше, ніж в серпні. У просвітах ацинусов були оогонии і ооцити, при цьому останні становили лише четверту частину.

  Після 15 діб утримання в акваріумі гребінці з контрольної групи не відрізнялися за гістологічним параметрам від тварин вихідної групи. У ацинусах як і раніше переважали оогонии (див. Таблицю). За цей же час у молюсків, яким вводили ПМГ, значно збільшилися площі ацинусів і зони, зайняті статевими клітинами. У ацинусах містилися переважно ооцити великого і малого зростання.

  На підставі аналізу проведених досліджень можна припустити, що пептидний "морфогена гідра" прискорює вступ самок приморського гребінця в гаметогенезу. Крім того, ПМГ значно стимулює проліферацію і зростання ооцитів.

  Раніше проведені дослідження (Масленнікова, 1989) за впливом ПМГ на сперматогенез анадари Броутона, мідії Граян і приморського гребінця показали, що "морфогена гідра" призводить до різкого збіль-

  481

  личен проліферативної активності сперматогонієв і в меншій мірі прискорює дозрівання сперматоцитов I початку профази мейозу. ПМГ не впливає на дозрівання сперматоцитов I кінця профази мейозу, формування сперматід і сперматозоїдів.

  Ймовірно, механізми дії пептидного морфогена на ранні стадії гаметогенезу самців і самок двостулкових молюсків однакові. Цей препарат дозволяє скоротити час відносного статевого спокою як самців, так і самок і активізувати стадію "початок гаметогенеза".

  література

  Вараксин А.А., Виноградов В.А., Мотавкін П.А. та ін. Локалізація пептидного "морфогена гідра" в нейронах моста головного мозку у людини // Арх. анатомії, гістології та ембріології. - 1987. - Т. 93, № 9. - С. 34-36.

  Кривошеєв С.Г., Дегтяр В.Г., Четверикова М.Н. та ін. Пептидний "морфогена гідра" прискорює статеве дозрівання щурів // Нейропептиди; їх роль у фізіології і патології. - Томськ, 1985. - С. 142-143.

  Масленникова Л.А. Вплив пептидного "морфогена гідра" на тривалість стадії відносного статевого спокою гонади деяких двостулкових молюсків // Наук.-техн. пробл. марікультури в країні. - Владивосток, 1989. - С. 43-44.

  Масленникова Л.А. Вплив ПМГ на сперматогенез деяких двостулкових молюсків // Мат-ли наук. конф. вчених ВГМІ і ДВ АН СРСР. - Владивосток, 1990. - С. 38-39.

  Мотавкін П.А., Вараксин А.А. Гістофізіологія нервової системи і регуляція розмноження у двостулкових молюсків. - М .: Наука, 1983. - 207 с.

  Schaller H.C. Neuropeptides in hydra // Trends Neurosci. - 1979. - Vol. 2. - P. 120-122.

  Schaller H.C., Bodenmiiller H. Isolation and amino acid sequence of a morphogenetic peptide from hydra // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 1984. - Vol. 78, № 11. - P. 7000-7004.

  Schaller H.C., Bodenmiiller H. Role of the Neuropeptide Head Activator for Nerve Function and Development // Biol. Chem. Hoppe - Seyier. - 1985. -Vol. 366. - P. 1003-1007.

  Надійшла до редакції 26.04.99 р.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити