Проаналізовано результати хірургічного усунення птозу I ступеня молочних залоз з використанням різних методик ліфтингу. Методика викроювання трикутного клаптя була використана у 17 жінок. Даний вид операції показував оптимальний результат. Методика вертикального розрізу застосовувалася нами у 10 хворих, показала прийнятний естетичний результат, єдиним недоліком виявилося наявність випинання в найближчому післяопераційному періоді так званого «свинячого вушка», яке, однак, розтягувалося в віддаленому післяопераційному періоді. Зроблено висновок, що ліфтинг молочних залоз при I ступеня птозу є гідною альтернативою аугментационной маммопластики з використанням силіконових грудних імплантатів, при цьому вимагаючи набагато менших фінансових витрат.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Саїдов Махмадулло Сайфуллоевіч, Ходжамуродова Джаміла Амоновна, Ходжамурадов Гафур Мухаммадмухсіновіч, Гулін Олександр Володимирович, Ісмоїлу Мухторджон Маруфовіч


BREAST LIFTING AS A WAY TO VISUALLY INCREASE THE VOLUME OF THE BREAST

The results of surgical removal of grade I ptosis of the mammary glands with the use of different lifting techniques are analyzed. The technique of cutting a triangular flap was used in 17 women. This type of operation showed the optimal result. The vertical incision method was used by us in 10 patients, showed an acceptable aesthetic result, the only drawback was the presence of protrusion in the immediate postoperative period, the so-called "pig's eye", which, however, was stretched in a remote postoperative period. The authors concluded that lifting of mammary glands at the first degree of ptosis is a worthy alternative to augmentation mammoplasty, using silicone breast implants, while requiring much lower financial costs.


Область наук:
 • клінічна медицина
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Вісник російських університетів. Математика

  Наукова стаття на тему 'Ліфтинг молочних залоз як спосіб візуального збільшення об'єму грудей'

  Текст наукової роботи на тему «Ліфтинг молочних залоз як спосіб візуального збільшення об'єму грудей»

  ?УДК 616-089.843; 616.155.112; 611.69; 612.843.51 DOI: 10.20310 / 1810-0198-2017-22-6-1645-1649

  ЛІФТІНГ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ЯК СПОСІБ ВІЗУАЛЬНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ГРУДЕЙ

  © М.С. Саідов1 *, Дж.А. Ходжамуродова2), Г.М. Ходжамурадов1 *, А.В. Гулін3), М.М. Ісмоілов1 *, А.Х. Шаймонов1 *

  1) Республіканський науковий центр серцево-судинної хірургії Міністерства охорони здоров'я і соціального захисту населення Республіки Таджикистан 734003, Республіка Таджикистан, м Душанбе, вул. Сано, 33 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 2) Таджицький науково-дослідний інститут акушерства, гінекології та перинатології 734002, Республіка Таджикистан, м Душанбе, вул. Мірзо Турсунзаде, 31 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 3) Тамбовський державний університет ім. Г Р. Державіна 392000, Російська Федерація, м Тамбов, вул. Інтернаціональна, 33 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Проаналізовано результати хірургічного усунення птозу I ступеня молочних залоз з використанням різних методик ліфтингу. Методика викроювання трикутного клаптя була використана у 17 жінок. Даний вид операції показував оптимальний результат. Методика вертикального розрізу застосовувалася нами у 10 хворих, показала прийнятний естетичний результат, єдиним недоліком виявилося наявність випинання в найближчому післяопераційному періоді так званого «свинячого вушка», яке, однак, розтягувалося в віддаленому післяопераційному періоді. Зроблено висновок, що ліфтинг молочних залоз при I ступеня птозу є гідною альтернативою аугментационной маммопластики з використанням силіконових грудних імплантатів, при цьому вимагаючи набагато менших фінансових витрат.

  Ключові слова: ліфтинг; молочні залози; післяопераційний рубець; аугментационной маммопластика

  АКТУАЛЬНІСТЬ

  Операції на молочних залозах займають 1-2 місце за популярністю в пластичної хірургії нарівні з пластичними операціями носа [1-3]. Незважаючи на те, що ускладнення після аугментационной маммопла-стики за останні роки завдяки останнім досягненням науки, а також підвищенню якості силіконових імплантатів знизилися до мінімуму, в даній галузі пластичної хірургії до теперішнього часу залишаються невирішені проблеми. Висока вартість протезів молочних залоз значно звужує сферу застосування аугментационной маммопластики серед населення, що спонукає до пошуку нових методик збільшення візуального обсягу молочних залоз [4-5]. Ліфтинг молочних залоз є однією з найбільш часто використовуваних операцій у пластичній хірургії, однак, можливості застосування даної методики з метою збільшення візуального обсягу молочних залоз не вивчені в сучасній літературі [6-7]. Проте, на нашу думку, існує ряд випадків, коли застосування ліфтингу не тільки є альтернативою аугментационной маммпласті-ке, але і більш виправдано [9-11]. Крім того, актуальною проблемою при проведенні ліфтингу молочних залоз є проведення заходів, спрямованих на зменшення розмірів післяопераційного

  рубця, що вимагає від хірургів вдосконалення хірургічної тактики [12-14].

  Мета дослідження: вивчення можливостей і показань до застосування ліфтингу молочних залоз для збільшення візуального обсягу, а також вибір найбільш оптимальної в естетичному сенсі методики ліфтингу.

  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

  Нами було вивчено досвід проведення ліфтингу молочних залоз 34 хворим з птозом I ступеня і візуально низьким об'ємом грудей, хто звернувся за хірургічною допомогою у відділення відновної хірургії Республіканського наукового центру серцево-судинної хірургії (РНЦССХ) в період з 2005 по 2016 р Вік пацієнток варіював від 18 до 40 років. Середній вік хворих склав М ± 33,3. Пацієнти були розділені на три групи в залежності від хірургічної методики ліфтингу (рис. 1).

  I група - підтяжка навколо ареоли, застосовувався нами при невеликих розмірах грудей і без значного опущення молочних залоз. Дана методика застосовувалася у 7 жінок. При цьому шкіра навколо ареоли діепітелізіруется, підтягується кісетним швом, за рахунок чого спостерігається відносно невелика підтягування жіночих грудей.

  тисячу шістсот сорок п'ять

  а)

  б)

  в)

  Мал. 1. Різні види підтяжка грудей (по І.О. Кузнецову, 2006): а) підтяжка навколо ареоли; б) підтяжка грудей з вертикальним розрізом; в) підтяжка грудей з вертикальним і горизонтальним розрізами

  II група - підтяжка грудей з вертикальним розрізом. Дозволяє робити підтяжку грудей великих розмірів, ніж попередній метод, однак, при цьому виробляється додатковий розріз, через що післяопераційний розріз нагадує «тенісну ракетку». До цієї клінічну групу увійшли 10 жінок.

  III група - підтяжка грудей з вертикальним і горизонтальним розрізами. Дана методика підходить для зменшення грудей дуже великих розмірів, проте характеризується великим рубцем, через що багато фахівців обережні в застосуванні її. До цієї групи увійшли 17 жінок.

  Оцінка результатів проводилася в терміни через місяць, три і по можливості через рік після проведення оперативного втручання.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  У всіх випадках застосування нами ліфтингу молочних залоз спостерігалося значне збільшення візуального обсягу, однак, були відмінності щодо післяопераційних рубців в області хірургічного розрізу. У першій клінічній групі жінкам проводився розріз навколо ареоли, як уже було зазначено вище. Однак нами було відзначено, що дана методика дає зовсім незначне зменшення птозу, в той час як частота післяопераційних ускладнень в I групі була не нижче, ніж у інших групах.

  У II клінічної групи використовувалася методика вертикального розрізу. В цілому даний вид хірургічного втручання було виконано у 10 хворих з першим ступенем птозу молочних залоз. На нашу думку, дана методика має такі переваги перед методикою, яку застосовували нами у хворих в першій групі:

  - простота у виконанні через менший обсягу оперативного втручання;

  - менша кровоточивість і травматизація поверхневих тканин, а також тканин молочних залоз;

  - кращий косметичний ефект за рахунок однієї лінії післяопераційного рубця в порівнянні з двома лініями при методиці хірургічного втручання, яку застосовували нами в I групі.

  До недоліків методики варто віднести часто утворюється випинання у вигляді «свинячого вушка», проте, в ході вивчення віддалених результатів пластики було виявлено, що у всіх випадках даний дефект з часом розправляється і не представляє косметичних проблем.

  У всіх 10 випадках застосування вертикального розрізу, розвитку значних післяопераційних рубців, а також порушення трофіки тканин соска не спостерігалося, що свідчить про більшу ефективність даної методики у порівнянні з викроювання трикутних клаптів.

  У III групі пацієнткам проводився трикутний розріз шкіри, підшкірно-жирової клітковини і надлишкової тканини відвислий молочної залози, з вершиною у ареоли соска і з підставою, що пролягають по ходу маммарно складки. Після видалення надлишків тканини шкіра і підлеглі тканини зшиваються таким чином, що утворюється лише суцільна вертикальна лінія, що з'єднується з горизонтальною лінією розрізу під нижньою частиною молочної залози. При цьому велика частина післяопераційного рубця зникає за маммар-ної складкою. Дана методика застосовувалася нами у 17 хворих і показувала досить хороший результат щодо збільшення візуального обсягу. У той же час при уважному розгляді у всіх хворих спостерігалася різна ступінь вираженості рубця. Більш ніж у половини хворих (12) спостерігався розвиток помітного «неозброєним оком» післяопераційного рубця. В одному випадку розвивався некроз Періареолярний зони з огляду на порушення харчування клаптя. У двох випадках спостерігався крайової некроз кутів клаптів, які перебувають на стику вертикальної і горизонтальної ліній розрізу.

  Крім того було встановлено, що частота розвитку післяопераційних ускладнень була найменшою саме в третій клінічній групі.

  Таким чином, представлені дані свідчать про те, що застосування ліфтингу молочних залоз при I ступеня птозу є гідною альтернативою застосування аугментационной маммопластики силіконовими грудними імплантатами. Вибір методики хірургічної операції ліфтингу молочних залоз повинен грунтуватися на індивідуальних особливостях пацієнтки, проте, методика вертикального

  1 646

  розрізу має велику естетичну ефективність у порівнянні з іншими методиками.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Бєлоусов А.Є. Рубець як аргумент при виборі змісту естетичної операції // Пластична хірургія та косметологія. 2011. № 1. С. 72-83.

  2. Даненков А.С., Ташкінов Н.В., Бояринцев Н.І., Когут Б.М. Одномоментні операції при вираженому птозе і гіпоплазії молочних залоз // Далекосхідний медичний журнал. 2016. № 1. С. 30-33.

  3. Савельєв В.Н. та ін. Застосування сітчастого еспланта при пластичних операціях на молочній залозі // постгеномную технології в медицині: від теорії до практики: зб. тез. 2 Міжнар. науч. конф. Воронеж, 2016. С. 193.

  4. Пінчук В.Д., Тимофій О.В. Причини і особливості виконання віддалених повторних операцій після збільшує Маммо-пластики // Аннали пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії. 2010. № 1. С. 41-54.

  5. Бєлоусов А.Є. Рубці і їх корекція. Нариси пластичної хірургії. СПб .: Командор-SPB, 2005. Т. 1. 128 с.

  6. Пшеніснов К.П. Операція компромісу (в рамках полеміки) // Пластична хірургія та косметологія. 2010. № 4. С. 552 -553.

  7. Кузнецов І.О. Пластика грудей. Міфи і реальність. СПб .: «МІДІ видавництво», 2006. 48 с.

  8. Щолокова Є.Б. Корекція опущення молочних залоз і сідниць методами ботулінотерапіі // Метаморфози. 2015. № 12. С. 88-90.

  9. Добрякова О.Б. Імплантати молочних залоз невідомого виробництва // Аннали пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії. 2006. № 4. С. 69-70.

  10. Кузаном І.Є., Кузаном А.І., Кузаном Є.І., Кутубідзе А.Б. Методи реконструктивно-пластичної та естетичної хірургії в контурній пластиці молочної залози // Аннали пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії. № 4. 2006. С. 93-94.

  11. Саїдов М.С., Ходжамуродова Д.А., Ходжамурадов Г.М., Ісмоїла-лов М.М., Гулін А.В., Шаймонов А.Х. Ефективність Аугментація-ційної маммопластики в залежності від форми і обсягу імплан-тата // Вісник Тамбовського університету. Серія Природничі та технічні науки. Тамбов, 2016. Т. 21. Вип. 2. С. 574-576. DOI: 10.20310 / 1810-0198-2016-21-2-574-576

  12. Collis N., McGuiness C.M., Batchelor A.G. Drainage in breast reduction surgery: a prospective randomised intra-patient trail // British journal of plastic surgery. 2005. V. 58. № 3. P. 286-289. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjps.2004.11.018

  13. Corduff N., Rozen W.M., Taylor G.I. The superficial venous drainage of the breast: a clinical study and implications for breast reduction surgery // Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2010. V. 63. № 5. P. 809-813. DOI: 10.1016 / j.bjps.2009.02.055

  14. LazebmkM. et al. A large-scale study of the ultrawideband microwave dielectric properties of normal breast tissue obtained from reduction surgeries // Physics in medicine and biology. 2007. V. 52. № 10. P. 2637-2656. DOI: 10.1088 / 0031-9155 / 52/10/001

  Надійшла до редакції 3 липня 2017 р.

  Саїдов Махмадулло Сайфуллоевіч, Республіканський науковий центр серцево-судинної хірургії, м Душанбе, Республіка Таджикистан, науковий співробітник відділення відновної хірургії, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ходжамуродова Джаміла Амоновна, Таджицький науково-дослідний інститут акушерства, гінекології та перинатології, м Душанбе, Республіка Таджикистан, доктор медичних наук, зав. відділенням гінекологічної ендокринології, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ходжамурадов Гафур Мухаммадмухсіновіч, Республіканський науковий центр серцево-судинної хірургії, м Душанбе, Республіка Таджикистан, доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділення відновної хірургії, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Гулін Олександр Володимирович, Тамбовський державний університет ім. Г.Р. Державіна, г. Тамбов, Російська Федерація, доктор медичних наук, професор, зав. кафедрою біохімії та фармакології, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ісмоїлу Мухторджон Маруфовіч, Республіканський науковий центр серцево-судинної хірургії, м Душанбе, Республіка Таджикистан, кандидат медичних наук, зав. відділенням відновної хірургії, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Шаймонов Азіз Хусеновіч, Республіканський науковий центр серцево-судинної хірургії, м Душанбе, Республіка Таджикистан, науковий співробітник відділення відновної хірургії, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  тисяча шістсот сорок сім

  UDC 616-089.843; 616.155.112; 611.69; 612.843.51 DOI: 10.20310 / 1810-0198-2017-22-6-1645-1649

  BREAST LIFTING AS A WAY TO VISUALLY INCREASE THE VOLUME OF THE BREAST

  © M.S. Saidov1), D.A. Khodzhamurodova2), G.M. Khodzhamuradov1), A.V. Gulin3), M.M. Ismoilov1), A.K. Shaymonov1)

  1) Republic Scientific Center of Cardio-Vascular Surgery, Ministry of Public Health and Social Protection of Population of the Republic of Tajikistan 33 Sanoi St., Dushanbe, Republic of Tajikistan, 734003 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 2) Tajik State Research Institute of Obstetric, Gynecology and Perinatology 31 Mirzo Tursunzade St., Dushanbe, Republic of Tajikistan, 734002 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 3) Tambov State University named after GR Derzhavin 33 Internatsionalnaya St., Tambov, Russian Federation, 392000 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The results of surgical removal of grade I ptosis of the mammary glands with the use of different lifting techniques are analyzed. The technique of cutting a triangular flap was used in 17 women. This type of operation showed the optimal result. The vertical incision method was used by us in 10 patients, showed an acceptable aesthetic result, the only drawback was the presence of protrusion in the immediate postoperative period, the so-called "pig's eye", which, however, was stretched in a remote postoperative period. The authors concluded that lifting of mammary glands at the first degree of ptosis is a worthy alternative to augmentation mammo-plasty, using silicone breast implants, while requiring much lower financial costs. Keywords: lifting; mammary glands; ellipsoidal incision; augmentation mammoplasty

  REFERENCES

  1. Belousov A.E. Rubets kak argument pri vybore soderzhaniya esteticheskoy operatsii [Scar as an argument while choosing the content of aesthetic operation]. Plasticheskaya khirurgiya i kosmetologiya - Plastic Surgery and Cosmetology, 2011, no. 1, pp. 72-83. (In Russian).

  2. Danenkov A.S., Tashkinov N.V., Boyarintsev N.I., Kogut B.M. Odnomomentnye operatsii pri vyrazhennom ptoze i gipoplazii molochnykh zhelez [One-time operations at expressed ptosis and hypoplasy of mammary glands]. Dal'nevostochnyy meditsinskiy zhur-nal - Far East Medical Journal, 2016, no. 1, pp. 30-33. (In Russian).

  3. Savelyev V.N. et al. Primeneniye setchatogo esplanta pri plasticheskikh operatsiyakh na molochnoy zheleze [The use of reticulate esplant at plastic operations on mammary glands]. Sbornik tezisov 2 Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Postgenomnye tekhnologii v meditsine: ot teorii k praktike» [A Collection of Theses of 2nd International Scientific Conference "Postgenomic Technologies in Medicine: from Theory to Practice"]. Voronezh, 2016, p. 193. (In Russian).

  4. Pinchuk V.D., Timofey O.V. Prichiny i osobennosti vypolneniya otdalennykh povtornykh operatsiy, posle uvelichivayushchey mammoplastiki [The reasons and peculiarities of remote reoperation, after increasing mammoplasty]. Annaly plasticheskoy, rekonstruktivnoy i esteticheskoy khirurgii - Annals of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 2010, vol. 1, pp. 41-54. (In Russian).

  5. Belousov A.E. Rubtsy i ikh korrektsiya. Ocherki plasticheskoy khirurgii [Scars and their Correction. Plastic Surgery Outlines]. Sankt-Peterburg, Komandor-SPB Publ., 2005, vol. 1, 128 p. (In Russian).

  6. Pshenisnov K.P. Operatsiya kompromissa (v ramkakh polemiki) [Compromise operation (within the framework of polemics)]. Plasticheskaya khirurgiya i kosmetologiya - Plastic Surgery and Cosmetology 2010, no. 4, pp. 552-553. (In Russian).

  7. Kuznetsov I.O. Plastika grudi. Mify i real'nost '[Breast Surgery. The Myths and Reality]. Sankt-Peterburg, MEDI izdatel'stvo, 2006, 48 p. (In Russian).

  8. Shchelokova E.B. Korrektsiya opushcheniya molochnykh zhelez i yagodits metodami botulinoterapii [Mastoptosis and buttocks descent correction by the methods of botulinotherapy] .Metamorfozy - Allaxis, 2015-го, no. 12, pp. 88-90. (In Russian).

  9. Dobryakova O.B. Implantaty molochnykh zhelez neizvestnogo proizvodstva [The implants of mammary glands of unknown production]. Annaly plasticheskoy, rekonstruktivnoy i esteticheskoy khirurgii - Annals of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2006, no. 4, pp. 69-70. (In Russian).

  10. Kuzanov I.E., Kuzanov A.I., Kuzanov E.I., Kutubidze A.B. Metody rekonstruktivno-plasticheskoy i esteticheskoy khirurgii v konturnoy plastike molochnoy zhelezy [Methods of reconstructive-plastic and aesthetic surgery in wrinkle filling of mammary gland]. Annaly plasticheskoy, rekonstruktivnoy i esteticheskoy khirurgii - Annals of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2006, no. 4, pp. 9394. (In Russian).

  11. Saidov M.S., Khodzhamurodova D.A., Khodzhamuradov G.M., Ismoilov M.M., Gulin A.V., Shaymonov A.K. Effektivnost 'augmentatsionnoy mammoplastiki v zavisimosti ot formy i ob "ema implantata [Efficiency of augmentation mammaplasty depending on

  1648

  the shape and volume of implant]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki - Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2016, vol. 21, no. 2, pp. 574-576. DOI: 10.20310 / 1810-0198-2016-21-2-574-576

  12. Collis N., McGuiness C.M., Batchelor A.G. Drainage in breast reduction surgery: a prospective randomised intra-patient trail. British Journal of Plastic Surgery, 2005, vol. 58, no. 3, pp. 286-289. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjps.2004.11.018

  13. Corduff N., Rozen W.M., Taylor G.I. The superficial venous drainage of the breast: a clinical study and implications for breast reduction surgery. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2010, vol. 63, no. 5, pp. 809-813. DOI: 10.1016 / j.bjps.2009.02.055

  14. Lazebnik M. et al. A large-scale study of the ultrawideband microwave dielectric properties of normal breast tissue obtained from reduction surgeries. Physics in Medicine and Biology, 2007, vol. 52, no. 10, pp. 2637-2656. DOI: 10.1088 / 0031-9155 / 52/10/001

  Received 3 July 2017

  Saidov Mahmadullo Sayfulloevich, Republic Scientific Center of Cardio-Vascular Surgery, Dushanbe, Republic of Tajikistan, Research Worker of Reconstructive Surgery Department, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Khodzhamuradova Dzhamilya Amonovna, Tajik State Research Institute of Obstetric, Gynecology and Perinatology, Dushanbe, Republic of Tajikistan, Doctor of Medicine, Head of Gynecologic Endocrinology Department, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Khodzhamuradov Gafur Muhammadmuhcinovich, Republic Scientific Center of Cardio-Vascular Surgery, Dushanbe, Republic of Tajikistan, Doctor of Medicine, Senior Research Worker of Reconstructive Surgery Department, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Gulin Aleksander Vladimirovich, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, Doctor of Medicine, Professor, Head of Biochemistry and Pharmacology Department, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ismoilov Mukhtor Marufovich, Republic Scientific Center of Cardio-Vascular Surgery, Dushanbe, Republic of Tajikistan, Candidate of Medicine, Head of Reconstructive Surgery Department, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Shaymonov Aziz Khusenovich, Republic Scientific Center of Cardio-Vascular Surgery, Dushanbe, Republic of Tajikistan, Research Worker of Reconstructive Surgery Department, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Для цитування: Саїдов М.С., Ходжамуродова Дж.А., Ходжамурадов Г.М., Гулін А.В., Ісмоїлу М.М., Шаймонов А.Х. Ліфтинг молочних залоз як спосіб візуального збільшення об'єму грудей // Вісник Тамбовського університету. Серія Природничі та технічні науки. Тамбов, 2017. Т. 22. Вип. 6. С. 1645-1649. DOI: 10.20310 / 1810-0198-2017-22-6-1645-1649

  For citation: Saidov M.S., Khodzhamurodova D.A., Khodzhamuradov G.M., Gulin A.V., Ismoilov M.M., Shaymonov A.K. Lifting molochnykh zhelez kak sposob vizual'nogo uvelicheniya ob "ema grudi [Breast lifting as a way to visually increase the volume of the breast]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki - Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2017, vol. 22, no. 6, pp. 1645-1649. DOI: 10.20310 / 1810-0198-2017-22-6-1645-1649 (In Russian, Abstr. in Engl.).

  1649


  Ключові слова: ЛІФТІНГ / МОЛОЧНІ ЗАЛОЗИ / ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ РУБЕЦЬ / аугментационной маммопластику / LIFTING / MAMMARY GLANDS / ELLIPSOIDAL INCISION / AUGMENTATION MAMMOPLASTY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити