Нормативно-правове регулювання ліцензування в освіті. Рекомендації для керівників організацій, провідних освітню діяльність.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Ладнушкіна Ніна Михайлівна


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва діє до: 2015
  Журнал
  народна освіта
  Наукова стаття на тему 'ЛІЦЕНЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ: ЯК УНИКНУТИ ПОРУШЕНЬ У ПРОЦЕСІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «ЛІЦЕНЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ: ЯК УНИКНУТИ ПОРУШЕНЬ У ПРОЦЕСІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

  ?управління ОСВІТОЮ

  ЛІЦЕНЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ: як уникнути порушень в процесі освітньої діяльності

  Ніна Михайлівна Ладнушкіна,

  доцент кафедри міжнародного права та прав людини Юридичного інституту Московського міського педагогічного університету, кандидат педагогічних наук

  • ліцензійний контроль • ліцензійні вимоги • освітня діяльність • норма • стандарти • перевірка • умови навчання

  • відповідність

  Про

  питниі керівник знає, що таке контроль, який займає значне місце в управлінській діяльності директора та його замести --- ту *

  телей. Контролюючи діяльність своїх підлеглих, вони і самі часто знаходяться в статусі «підконтрольних». До організацій, провідних освітню діяльність, здійснюється контроль різними державними

  органами за різними напрямками, але особливої ​​уваги керівників заслуговує ліцензійний контроль. Він - складова частина ліцензування і має досить серйозні наслідки в разі виявлення порушень ліцензійних вимог при здійсненні освітньої діяльності.

  Що ж необхідно знати керівнику організації про ліцензійному контролі? Згідно з визначенням, даним у статті 19 Федерального закону від 04.05.2011 № 99-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності», ліцензійний контроль проводиться з метою перевірки стану використовуваних приміщень, будівель, споруд, технічних засобів, обладнання, інших об'єктів; відповідності працівників ліцензійним вимогам; виконання приписів щодо усунення виявлених порушень ліцензійних вимог. Це контроль за дотриманням ліцензійних вимог при здійсненні освітньої діяльності.

  Ліцензійні вимоги встановлені Положенням про ліцензування освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2013 № 966. Ці вимоги є обов'язковими до виконання організаціями, що здійснюють освітню діяльність, та індивідуальними підприємцями, за винятком тих, хто здійснює освітню діяльність безпосередньо.

  Ліцензійний контроль проводиться на підставі положень статті 19 Федерального закону від 04.05.2011 № 99-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності» із застосуванням положень Федерального закону від 26 грудня 2008 року № 294-ФЗ «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю ». Ліцензійний контроль проводиться щодо здобувача ліцензії, який представив заяву про надання ліцензії або заяву про її переоформлення, і щодо ліцензіата в рамках контролю за дотриманням ним ліцензійних вимог при здійсненні освітньої діяльності.

  У статті зупинюся на ліцензійному контролі, який проводиться у формі планових та позапланових виїзних перевірок щодо ліцензіата-юридичної особи, а також

  індивідуального підприємця, що мають ліцензію. Предметом перевірок при ліцензійному контролі є достовірність поданих відомостей і дотримання встановлених ліцензійних вимог і умов.

  Одне з перших ліцензійних вимог - наявність права на власність чи іншого законного підстави на володіння будівлями, будівлями і спорудами, приміщеннями і територією (включаючи обладнані навчальні кабінети, об'єкти для проведення практичних занять, фізичної культури і спорту), необхідними для здійснення освітньої діяльності за заявленими до ліцензування освітніх програм.

  Необхідно враховувати, що, крім права власності, іншими законними підставами наявності у ліцензіата будинків, будівель і споруд, приміщень і території, можуть бути такі права, передбачені законодавством:

  • оренда;

  • оперативне керування;

  • безоплатне користування;

  • постійне (безстрокове) користування і т.д.

  При цьому правовстановлюючими документами, що свідчать про наявність законної підстави на майно, можуть бути:

  • свідоцтво про державну реєстрацію права (у випадках, коли відповідно до законодавства майнове право підлягає державній реєстрації);

  • постанова державного (муніципального) органу про наділення ліцензіата майном;

  • договір про безоплатне користування і договір оренди.

  При цьому договір оренди повинен дотримуватися положень частини 3 статей 607, 609, частиною 2 статті 615 Цивільного кодексу Російської Федерації, а орендар майна повинен мати на нього передавальний акт. Якщо організація орендує примі-

  щення для навчального процесу в державному або муніципальному установі, що є об'єктом соціальної інфраструктури для дітей, то необхідно мати копію документа, що підтверджує проведення засновником державного або муніципального установи (відповідно до пункту 4 статті 13 Федерального закону «Про основні гарантії прав дитини в Російській Федерації» ) експертної оцінки наслідків договору оренди для освіти, виховання, розвитку, відпочинку та оздоровлення дітей, надання їм медичної, лікувально-профілактично й допомоги, соціального захисту та соціального обслуговування.

  У свою чергу договір про безоплатне користування повинен відповідати вимогам глави 36 Цивільного кодексу Російської Федерації, статті 24 Земельного кодексу Російської Федерації. Слід також враховувати, що в постійне (безстрокове) користування можуть бути передані тільки земельні ділянки. Ліцензіат повинен мати законні підстави на право користування земельною ділянкою.

  Наступним ліцензійним вимогою є матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності - обладнання приміщень відповідно до державних і місцевих норм і вимог, в тому числі відповідно до вимог федеральних державних освітніх стандартів. В даний час основні державні вимоги до матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, обладнання приміщень встановлені Федеральними державними освітніми стандартами. Там, де стандарти відсутні, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності визначається реалізованої освітньою програмою.

  Організації, які здійснюють освітню діяльність самостійно за рахунок виділених бюджетних коштів і залучених в установленому порядку додаткових фінансових коштів, а приватні установи - за рахунок власних коштів і коштів засновника, повинні забезпечувати оснащення освітньої діяльності. Поряд з матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності, окремим ліцензійним вимогою

  встановлено наявність у ліцензіата друкованих та електронних освітніх і інформаційних ресурсів по реалізованим відповідно до ліцензії освітніми програмами, які відповідають вимогам федеральних державних освітніх стандартів, федеральним державним вимогам і (або) освітнім стандартам, відповідно до статті 18 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації ».

  Згідно з частинами 1-2 статті 18 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації», в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, формуються бібліотеки, в тому числі цифрові (електронні), що забезпечують доступ до професійних баз даних, інформаційних довідковим і пошуковим системам, а також іншим інформаційних ресурсів. Бібліотечний фонд повинен бути укомплектований друкованими та (або) електронними навчальними виданнями (включаючи підручники і навчальні посібники), методичними і періодичними виданнями по всім, хто входить в основні освітні програми навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів).

  Норми забезпеченості освітньої діяльності навчальними виданнями в розрахунку на одного школяра, учня по основній освітній програмі, встановлюються відповідними федеральним державним освітнім стандартам. Так, федеральним стандартом загальної освіти встановлено, що норма забезпеченості освітньої діяльності навчальними виданнями визначається, виходячи з розрахунку:

  • не менше одного підручника в друкованій

  і (або) електронній формі, достатнього для освоєння програми навчального предмета на кожного учня з кожного предмета, що входить в обов'язкову частину навчального плану основної освітньої програми загальної освіти;

  • не менше одного підручника в друкованій

  і (або) електронній формі або навчального посібника, достатнього для освоєння програми навчального предмета на кожного учня з кожного предмета, що входить в частину, що формується учасниками освітніх відносин, навчального плану основної освітньої програми загальної освіти.

  Фонд додаткової літератури повинен включати:

  • вітчизняну і зарубіжну, класичну і сучасну художню літературу;

  • науково-популярну і науково-технічну літературу;

  • видання з образотворчого мистецтва, музики, фізичної культури і спорту, екології, правилам безпечної поведінки на дорогах;

  • довідково-бібліографічні та періодичні видання;

  • збори словників;

  • літературу по соціальному і професійному самовизначенню учнів.

  При відсутності федеральних державних освітніх стандартів норми забезпеченості освітньої діяльності навчальними виданнями в розрахунку на одного школяра встановлюються освітньою програмою. Слід також пам'ятати про те, що організації, які здійснюють освітню діяльність за мають державну акредитацію освітніх програм початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти, для використання при реалізації зазначених освітніх програм вибирають:

  1) підручники з числа входять до федерального перелік, рекомендованих до використання при реалізації мають державну акредитацію освітніх програм початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти;

  2) навчальні посібники, випущені організаціями, що входять до переліку тих, хто здійснює випуск навчальних посібників, які допускаються до використання при реалізації акредитованих освітніх програм початкової загальної, основної загальної, середньо-

  го загальної освіти. Ліцензійним вимогою є наявність розроблених і затверджених організацією, що здійснює освітню діяльність, освітніх програм відповідно до статті 12 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації». Освітні програми самостійно розробляються і затверджуються організацією, що здійснює освітню діяльність (частина 5 статті 12 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації»).

  Реалізовані освітні програми повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, а саме: в них повинні міститися обсяг, зміст, плановані результати, організаційно-педагогічні умови, форми атестації, представлені в навчальному плані, календарний навчальний графік, робочі програми, а також оціночні та методичні матеріали.

  Зміст освіти і умови навчання і виховання учнів з обмеженими можливостями здоров'я визначаються адаптованої освітньою програмою, яка враховує особливості психофізичного розвитку та індивідуальні можливості цих дітей і при необхідності повинна забезпечувати корекцію порушень розвитку і їх соціальну адаптацію. Таким чином, підтвердженням дотримання ліцензійного вимоги є уявлення самостійно розроблених і затверджених організацією освітніх програм, в тому числі і адаптованих.

  Значущим ліцензійним вимогою є вимога про наявність умов для охорони здоров'я учнів відповідно до статей 37 і 41 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації». Згідно зі статтею 37 і статті 41 Федерального закону № 273-ФЗ харчування і охорона здоров'я дітей (за винятком надання первинної медико-санітарної допомоги, проходження періодичних міді-

  цинских оглядів та диспансеризації) покладається на організації, що здійснюють освітню діяльність. Надання первинної медико-санітарної допомоги учням здійснюють органи виконавчої влади в сфері охорони здоров'я.

  Охорона здоров'я дітей передбачає:

  • організацію їх харчування;

  • визначення оптимальної навчальної, позанавчальної навантаження;

  • режиму навчальних занять і тривалості канікул;

  • пропаганду і навчання навичкам здорового способу життя, вимогам охорони праці;

  • створення умов для профілактики захворювань, і оздоровлення учнів, для заняття ними фізичною культурою і спортом;

  • профілактику і заборона куріння, вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, наркотичних засобів і психотропних речовин, їх аналогів та інших одурманюючих речовин;

  • забезпечення безпеки дітей під час перебування в організації, що здійснює освітню діяльність; профілактику нещасних випадків;

  • проведення санітарно-протиепідемічних та профілактичних заходів.

  Відповідно до частини 3 статті 41 Федерального закону № 273-Ф3 освітня організація зобов'язана надати безоплатно медичної організації приміщення, що відповідає умовам і вимогам для здійснення медичної діяльності. Вимоги до медичного кабінету встановлюються відповідними санітарно - епідеміологічес -кімі правилами і нормативами. Наприклад: для дошкільних освітніх організацій - СанПіН 2.4.1.3049-13 «Санітарно - епідемія -логічні вимоги до влаштування, утримання та організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій»; для загальноосвітніх установ - СанПіН 2.4.2.2821-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання в загальноосвітніх установах»; для організацій, що здійснюють медичну діяльність, - СанПіН 2.1.3.2630-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до організацій, які здійснюють медичну діяльність» і т.д.

  Відповідно до частини 4 статті 41 Федерального закону № 273-ФЗ, організації, що здійснюють освітню діяльність, створюють умови для охорони здоров'я учнів, в тому числі забезпечують:

  • поточний контроль за станом їх здоров'я;

  • проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних та оздоровчих заходів, навчання і виховання у сфері охорони здоров'я громадян у Російській Федерації; дотримання державних санітарно - епідеміологічних правил і нормативів;

  • розслідування і облік нещасних випадків з учнями під час перебування в організації, в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику та нормативно-правове регулювання в сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державну політику в сфері охорони здоров'я.

  Медичне забезпечення в дошкільних установах і школах може здійснювати медичний працівник, який перебуває в штаті самої установи, або фахівець установи охорони здоров'я (за договором). При наявності медичного працівника в штаті освітнього закладу вступають в силу норми Федерального закону «Про ліцензування окремих видів діяльності», що передбачають ліцензування медичні -ской діяльності, в тому числі в освітніх установах.

  При здійсненні ліцензійного контролю організації, що здійснюють навчання, можуть надати інформацію про наявність умов для охорони здоров'я учнів, де підтвердженням створених умов для охорони здоров'я дітей можуть бути як документи, що підтверджують висновок договірних відносин з медичною організацією на надання медико-санітарної допомоги,

  так і документи, які надають право здобувачеві ліцензії самостійно здійснювати таку медичну діяльність.

  Організація харчування ведеться, перш за все, в суворій відповідності з вимогами санітарних правил і нормативів (СанПіН). Отже, якщо по відношенню до деяких освітніх організацій, такі вимоги не встановлені, ці організації повинні створити умови для харчування. Такими умовами можуть бути: місце для прийому їжі, кулер для води, мікрохвильова піч, снековий автомат і т.д.).

  Освітня організація зобов'язана створювати не тільки умови охорони здоров'я дітей, а й забезпечувати безпечні умови їх навчання, виховання, догляду та догляду, їх зміст відповідно до встановлених норм, що забезпечують життя і здоров'я і учнів, і працівників освітнього закладу.

  Федеральним законом «Про освіту в Російській Федерації» (частина 6 статті 28) встановлено, що освітня організація зобов'язана здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства про освіту, в тому числі:

  • забезпечувати реалізацію освітніх програм в повному обсязі, що відповідає вимогам; відповідність форм, засобів, методів віковим особливостям, можливостям, інтересам і потребам дітей;

  • дотримуватися права і свободи учнів, батьків (законних представників) неповнолітніх учнів, працівників освітньої організації. Підтвердженням безпечних умов навчання буде наявність санітарно-епідеміологічного висновку про відповідність санітарним правилам будинків, будівель, споруд, приміщень, обладнання та іншого майна, необхідного для здійснення освітньої діяльності, А також - висновки про відповідність об'єкта обов'язковим вимогам пожежної безпеки при здійсненні освітньої діяльності.

  Тим більше, що санітарно-епідеміологічний висновок про відповідність санітарним правилам будинків, будівель, споруд, приміщень, обладнання та іншого майна, яке передбачається використовувати для здійснення освітньої діяльності, відповідно до пункту 2 статті 40 Федерального закону «Про санітарно - епідеміологічне благополуччя населення »є ліцензійним вимогою.

  Відповідно до пункту 2 статті 40 Федерального закону «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» обов'язковою умовою для прийняття рішення про видачу ліцензії є уявлення здобувачем ліцензії санітарно-епідеміологічного висновку про відповідність санітарним правилам будинків, будівель, споруд, приміщень, обладнання та іншого майна, яке здобувач ліцензії припускає використовувати для здійснення освітньої діяльності.

  Разом з тим проведення перевірок дотримання освітньою організацією санітарних правил і норм, що пред'являються до освітнього процесу, вимог пожежної безпеки, вжиття заходів у разі виявлення порушень цих вимог відноситься до компетенції територіального органу Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, а також - до компетенції територіального органу у справах ГО і НС суб'єкта Російської Федерації.

  Ліцензійним вимогою є також вимога про наявність у професійної освітньої організації (в тому числі організації вищої освіти), що здійснює освітню діяльність за основними програмами професійного навчання, спеціальних умов для отримання освіти учнями з обмеженими можливостями здоров'я відповідно до статті 79 Федерального закону «Про освіту в Російської Федерації". Під спеціальними умовами

  для отримання освіти такими дітьми розуміється використання спеціальних освітніх програм і методів навчання і виховання, спеціальних підручників, навчальних посібників і дидактичних матеріалів, технічних засобів навчання колективного та індивідуального користування надання послуг асистента (помічника), який надає учням необхідну технічну допомогу Це також проведення групових та індивідуальних корекційних занять доступ в будівлі організацій, що здійснюють освітню діяльність і інші ум овія, без яких неможливе або утруднене освоєння освітніх програм дітьми з обмеженими можливостями здоров'я (частина 3 статті 79 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації»).

  У професійних освітніх організаціях, що працюють за основними програмами професійного навчання, які не передбачають навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я, повинні бути створені умови для безперешкодного підходу (під'їзду) до освітнім організаціям (кольорове противоскользящее дорожнє покриття, пандуси, огорожі, розширені дверні прорізи), а також розміщений в доступному місці інформаційний стенд (з переліком реалізованих програм, розкладом і т.д.), адаптований офіційний сайт в мережі Ін ернет (для інвалідів по зору) з дубльованої звуковий довідковою інформацією (для інвалідів по слуху).

  Кадрове забезпечення освітніх програм забезпечується дотриманням ліцензійного вимоги про наявність педагогічних працівників, які уклали з ліцензіатом трудові договори, що мають професійну освіту, необхідний стаж роботи, що володіють відповідною кваліфікацією для реалізації освітніх програм, які відповідають вимогам статті 46 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації», а також вимогам федеральних державних освітніх стандартів.

  Відповідно до частини 1 статті 46 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації» право на заняття педагогічною діяльністю мають особи, що мають середню професії-

  сиональной або вищу освіту і відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у кваліфікаційних довідниках, і (або) професійним стандартам.

  Вимоги до кваліфікації керуєте -лей (заступників керівників) освітніх організацій і викладачів встановлені в кваліфікаційному довіднику посад керівників, фахівців і службовців, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2010 року № 761н.

  Вимоги до кваліфікації керуєте -лей (заступників керівників) освітніх організацій припускають вищу професійну освіту за напрямами підготовки «Державне і муніципальне управління», «Менеджмент», «Управління персоналом» і стаж роботи на педагогічних посадах не менше 5 років. Або вищу професійну освіту і додаткову професійну освіту в галузі державного і муніципального управління або менеджменту і економіки і стаж роботи на педагогічних чи керівних посадах не менше 5 років.

  Вимоги до кваліфікації викладача освітньої організації припускають вищу професійну освіту або середню професійну освіту за напрямом підготовки «Освіта та педагогіка» або в області, що відповідає предмету, що викладається, без вимог до стажу роботи або повна вища освіта або середню професійну освіту і додаткову професійну освіту за напрямом діяльності в освітній установі без пред'явлення вимог до ста жу роботи.

  У вимогах до кадрового забезпечення реалізації, основний освітньої програми, встановлених федеральними

  державних освітніх стандартів, визначено, що організація, яка реалізує основну освітню програму загальної освіти, повинна бути укомплектована кваліфікованими кадрами.

  Рівень кваліфікації працівників організації реалізує основну освітню програму загальної освіти, для кожної посади повинен відповідати кваліфікаційним характеристикам за відповідною посадою, а для педагогічних працівників державної або муніципальної організації, що здійснює освітню діяльність, - також кваліфікаційної категорії.

  Відповідність кваліфікації працівників організації вимогам, що пред'являються до кваліфікаційних категорій (першої або вищої), а також займаним ними посадам встановлюється при їх атестації. Виконання цього ліцензійного вимоги передбачає наявність не менше двох педагогічних працівників, які працюють за трудовими договорами, а також залучення на іншій законній підставі педагогічних працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у кваліфікаційних довідниках.

  При перевірці наявності в штаті ліцензіата або залучення їм на іншій законній підставі педагогічних працівників, чисельність і освітній ценз яких забезпечують здійснення освітньої діяльності, які підтверджують документами будуть штатний розклад; тарифікація; особисті справи працівників, що містять копії документів про освіту, копії атестаційних листів, трудові договори; і інші документи.

  Якщо в навчальному закладі є особи, які не мають спеціальної підготовки або стажу роботи, встановлених в розділі «Вимоги до кваліфікації» Єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2010 року № 761н), слід

  представляти копію рекомендації атестаційної комісії про призначення цього педагогічного працівника на відповідну посаду відповідно до пункту 9 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2010 року № 761н.

  Ліцензійним вимогою також є наявність в організаціях науковців відповідно до статті 50 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації». У листі Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 25 серпня 2015 р № АК-2453/06 «Про особливості законодавчого та нормативного правового забезпечення в сфері ДПО» щодо дотримання ліцензіатом цієї вимоги надано роз'яснення про те, що рішення про наявність в штатному розкладі посади науковця або її відсутності входить в компетенцію освітньої організації. Обумовлено це тим, що частиною 1 статті 50 Федерального закону № 273-ФЗ закріплено, що в організаціях, що здійснюють освітню діяльність за освітніх програм вищої освіти і додатковими професійними програмами, передбачаються посади педагогічних і наукових працівників, які відносяться до науково-педагогічним працівникам.

  При цьому науковці освітньої організації поряд з обов'язками, передбаченими законодавством про науку і державної науково-технічної політики, зобов'язані формувати у учнів професійні якості по обраним професії, спеціальності або напряму підготовки, а також розвивати у них самостійність, ініціативу, творчі здібності (частина 3 статті 50 Федерального закону № 273-ФЗ). Встановлення штатного розкладу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Російської Федерації, відноситься до компетенції освітньої організації (частина 3 статті 28 Федерального закону № 273-ФЗ).

  Крім зазначених вище ліцензійних вимог, що пред'являються до всіх ліцензіатів під час здійснення освітньої діяльності, Положенням про ліцензування освітньої діяльності встановлені додаткові до основних ліцензійні вимоги:

  • для освітніх програм із застосуванням виключно електронного навчання, дистанційних освітніх технологій;

  • для професійних освітніх програм, основних програм професійного навчання, які передбачають в період їх освоєння доведення до учнів відомостей, що становлять державну таємницю, і (або) використання в навчальних цілях секретних зразків озброєння, військової і спеціальної техніки, їх комплектуючих виробів, спеціальних матеріалів і речовин ;

  • для освітніх програм медичної освіти та фармацевтичної освіти;

  • для освітніх програм, що реалізуються організацією, що здійснює освітню діяльність, з використанням мережевої форми реалізації програм;

  • для організацій, що здійснюють освітню діяльність за основними програмами професійного навчання для роботи в якості приватних детективів, приватних охоронців і за додатковими професійними програмами керівників приватних охоронних організацій;

  • для освітніх програм підготовки водіїв автомототранспортних засобів відповідно до частини 1 статті 16, частиною 1 статті 20 Федерального закону «Про безпеку дорожнього руху» і Указом Президента Російської Федерації від 15 червня 1998 р.

  № 711 «Про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху».

  При здійсненні освітньої діяльності за програмами, що реалізуються із застосуванням виключно електронного навчання, дистанційних освітніх технологій, необхідна наявність умов функціонування електронної інформаційно-освітнього середовища, що включає електронні інформаційні та освітні ресурси, електронні освітні ресурси, сукупність інформаційних та телекомунікаційних технологій, відповідних технологічних засобів і забезпечує освоєння які навчаються незалежно від їх Местон ахожденія освітніх програм в повному

  обсязі, відповідно до статті 16 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації».

  Вищевказані умови повинні відповідати Порядку застосування освітніми організаціями електронного навчання, дистанційних освітніх технологій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 9 січня 2014 р № 2. Згідно з цим порядком, застосування електронного навчання, дистанційних освітніх технологій при реалізації освітніх програм або їх частин із застосуванням електронного навчання, дистанційних освітніх технологій, організації:

  • надає навчально-методичну допомогу учням, в тому числі у формі індивідуальних дистанційних консультацій з використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій;

  • самостійно визначає обсяг аудиторного навантаження і співвідношення обсягу занять, що проводяться шляхом безпосередньої взаємодії педагогічного працівника з навчаються, і навчальних занять із застосуванням електронного навчання, дистанційних освітніх технологій;

  • допускає відсутність аудиторних занять;

  • забезпечує відповідний примі -няемим технологіям рівень підготовки педагогічних, наукових, навчально-допоміжних, адміністративно - господарських працівників організації за додатковими професійними програмами;

  • дозволяє вести облік і здійснювати зберігання результатів освітнього процесу і внутрішній документообіг на паперовому носії та / або в електронно-цифровій формі відповідно до вимог Закону Російської Федерації від 21 липня 1993 № 5485-1

  «Про державну таємницю», Федерального закону від 27 липня 2006 № 152-ФЗ «Про персональних даних», Федерального закону від 6 квітня 2011 року № 63-ФЗ «Про електронний підпис».

  При реалізації професійних освітніх програм, основних програм професійного навчання, які передбачають в період їх освоєння доведення до учнів відомостей, що становлять державну таємницю, і (або) використання в навчальних цілях секретних зразків озброєння, військової і спеціальної техніки, їх комплектуючих виробів, спеціальних матеріалів і речовин , необхідна наявність документа, що підтверджує допуск організації, що здійснює освітню діяльність, до проведення робіт, пов'язаних з використанням све дений, що становлять державну таємницю, відповідно до частини 4 статті 81 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації», а також відповідно до статті 27 Закону Російської Федерації «Про державну таємницю».

  Як уже зазначалося, контроль за дотриманням ліцензійних вимог проводиться органом, що ліцензує в період планових і позапланових виїзних перевірок. Порядок їх організації і проведення встановлено Федеральним законом «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю». Планові перевірки проводяться відповідно до затвердженого щорічним планом перевірок юридичних осіб. Згідно з пунктом 9 статті 19 Федерального закону «Про ліцензування окремих видів діяльності» підставою для включення планової перевірки ліцензіата в щорічний план проведення планових перевірок є:

  • закінчення одного року з дня прийняття рішення про надання ліцензії або переоформлення ліцензії;

  • закінчення трьох років з дня закінчення останньої планової перевірки ліцензіата;

  • закінчення встановленого Урядом Російської Федерації терміну з дня закінчення останньої планової перевірки ліцензіата, що здійснює ліцензований вид діяльності в сферах охорони здоров'я, освіти і в соціальній сфері.

  Позапланова виїзна перевірка ліцензіата проводиться за такими підставами:

  • закінчення строку виконання раніше виданого органом, що ліцензує приписи про усунення виявленого порушення ліцензійних вимог;

  • надходження в орган звернень, заяв громадян, в тому числі індивідуальних підприємців, юридичних осіб, інформації від органів державної влади і місцевого самоврядування, засобів масової інформації

  про факти грубих порушень ліцензіатом ліцензійних вимог;

  • закінчення строку, на який було призупинено дію ліцензії відповідно до частин 2 і 3 статті 20 Федерального закону «Про ліцензування окремих видів діяльності»;

  • клопотання ліцензіата про проведення позапланової виїзної перевірки з метою встановлення факту дострокового виконання приписи ліцензує органу;

  • наказ (розпорядження), виданий органом, що ліцензує відповідно до доручення Президента Російської Федерації та Уряду РФ.

  Недотримання ліцензійних вимог визначається як адміністративне правопорушення відповідно до статті 19.20 Кодексу про адміністративні правопорушення та тягне за собою адміністративне покарання.

  Підводячи підсумок, ще раз звернемо увагу керівника на важливість дотримуватися ліцензійних вимог при здійсненні освітньої діяльності. Отримавши одного разу ліцензію, необхідно постійно протягом всього терміну її дії (а ліцензія є безстроковою) відстежувати відповідність умов реалізації освітніх програм ліцензійним вимогам, встановленим державою. І відповідальність тут лягає, перш за все, на керівника організації, що здійснює освітню діяльність. Тому будьте уважні і не піддавайте неприємностей ваші організацію, колектив і свою професійну репутацію. АЛЕ


  Ключові слова: ЛІЦЕНЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ / LICENSING CONTROL / ЛІЦЕНЗІЙНІ ВИМОГИ / LICENSING REQUIREMENTS / ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ / EDUCATIONAL ACTIVITIES / НОРМА / СТАНДАРТИ / STANDARDS / ПЕРЕВІРКА / INSPECTION / УМОВИ НАВЧАННЯ / ВІДПОВІДНІСТЬ / COMPLIANCE / NORMAL / TRAINING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити