Дослідження проводилися в Сіверському дільничному лісництві Сисертского лісництва Свердловської області.Подбор ділянок для досліджень здійснювався з використанням матеріалів лісовпорядкування з подальшим візуальним оглядом території.У роботі проаналізовано стан природного відновлення на вирубках в сосняках, пройдених сплошнолесосечние рубкою в 2006 р Для закладки тимчасових пробних площ, було підібрано чотири вирубки в сосняку різнотравно і чотири в сосняку ягодніковом.На підставі даних восьми пробних площ зроблені висновки про стан підросту. Встановлено, що зустрічальність підросту сосни як в Ягодниковиє, так і в різнотравно типі лісу склала понад 77%. Останнє дозволяє стверджувати, що розподіл підросту по площі рівномірне. Більша частина підросту і в тому і в іншому типі лісу відноситься до життєздатного. Останнє свідчить про хорошу стійкості підросту до змін лісорослинних середовища після суцільних рубок в досліджуваних типах лісу. Також в досліджуваних типах лісу підлісок не має великого розвитку і, як наслідок, не утруднює процес природного відновлення лісу.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Бєлов Л.А., Вараксина Р.А.


Forest-formation process in solid Sysertsky forest clearings

The research was carried out in the Seversky district forestry of the Sysert forestry of the Sverdlovsk region.Selection of sites for research was carried out using materials of forest management, followed by a visual inspection of the territory.The paper analyzes the state of natural regeneration in the felling in pine forests, passed continuous logging in 2006. For laying temporary sample plots were chosen, four clearings in pine forest, grassland and four in the pine jagodnikov.On the basis of the data of eight test areas conclusions about the state of undergrowth. It was found that the occurrence of pine undergrowth in both berry and mixed grass forest type was 77%. The latter suggests that the distribution of undergrowth over the area is uniform. Most of the undergrowth, and in that and in another type of forest refers to viable. This indicates a good resistance of the teenager to changes in the forest environment in the process of clear cutting in the studied types of forest. Also, in the studied types of forest undergrowth has little development, and as a consequence, does not complicate the process of natural regeneration of the forest.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Ліси Росії і господарство в них


  Наукова стаття на тему 'лесообразовательного ПРОЦЕС НА суцільної вирубки Сисертское лісництва'

  Текст наукової роботи на тему «лесообразовательного ПРОЦЕС НА суцільної вирубки Сисертское лісництва»

  ?УДК 630 * 231

  Лесообразовательного ПРОЦЕС НА суцільної вирубки Сисертское лісництва

  Л.А. БЄЛОВ - кандидат сільськогосподарських наук,

  доцент кафедри лісівництва, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.*

  Р.А. Вараксина - магістрант кафедри лісівництва, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. *

  * ФГБОУ ВО «Уральський державний лісотехнічний університет»,

  620100, Росія, Єкатеринбург, Сибірський тракт, 37, тел .: 8 (343) 261-52-88

  Ключові слова: лісовідновлення, суцільні вирубки, підріст, насадження, життєздатність, пробна площа, суцільний перечёт, зустрічальність.

  Дослідження проводилися в Сіверському дільничному лісництві Сисертского лісництва Свердловської області.

  Підбір ділянок для досліджень здійснювався з використанням матеріалів лісовпорядкування з подальшим візуальним оглядом території.

  У роботі проаналізовано стан природного відновлення на вирубках в сосняках, пройдених сплошнолесосечние рубкою в 2006 р Для закладки тимчасових пробних площ, було підібрано чотири вирубки в сосняку різнотравно і чотири в сосняку Ягодниковиє.

  На підставі даних восьми пробних площ зроблені висновки про стан підросту. Встановлено, що зустрічальність підросту сосни як в Ягодниковиє, так і в різнотравно типі лісу склала понад 77%. Останнє дозволяє стверджувати, що розподіл підросту по площі рівномірне. Велика частина підросту і в тому і в іншому типі лісу відноситься до життєздатної. Останнє свідчить про хорошу стійкості підросту до змін лісорослинних середовища після суцільних рубок в досліджуваних типах лісу. Також в досліджуваних типах лісу підлісок не має великого розвитку і, як наслідок, не утруднює процес природного відновлення лісу.

  FOREST-FORMATION PROCESS IN SOLID SYSERTSKY FOREST CLEARINGS

  L.A. BELOV - candidate of agricultural sciences, assistant professor of forestry chair, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.*

  R.A. VARAKSINA - master's student of the Department of forestry,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.*

  * FSBEU HE «Ural State Forest Engineering University», 620100, Russia, Yekaterinburg, Sibirsky tract, 37;

  Phone: +7 (343) 261-52-88

  Key words: reforestation, clear-cutting, undergrowth, plantation, vitality, sampling area, a continuous enumeration, occurrence.

  The research was carried out in the Seversky district forestry of the Sysert forestry of the Sverdlovsk region.

  37

  J

  38 Ліси Росії і господарство в них № 3 (66), 2018 р.

  Selection of sites for research was carried out using materials of forest management, followed by a visual inspection of the territory.

  The paper analyzes the state of natural regeneration in the felling in pine forests, passed continuous logging in 2006. For laying temporary sample plots were chosen, four clearings in pine forest, grassland and four in the pine jagodnikov.

  On the basis of the data of eight test areas conclusions about the state of undergrowth. It was found that the occurrence of pine undergrowth in both berry and mixed grass forest type was 77%. The latter suggests that the distribution of undergrowth over the area is uniform. Most of the undergrowth, and in that and in another type of forest refers to viable. This indicates a good resistance of the teenager to changes in the forest environment in the process of clear cutting in the studied types of forest. Also, in the studied types of forest undergrowth has little development, and as a consequence, does not complicate the process of natural regeneration of the forest.

  Вступ

  Лісовідновлення, або природне поновлення лісу, це процес безперервної зміни відмирає лісової рослинності в лісових спільнотах, а також процес появи і розвитку лісу в місцях, де він був знищений в силу природних або антропогенних причин [1-3].

  Ліс належить до числа найважливіших природних відтворюваних ресурсів і потребує розумному і дбайливому використанні, тому проблема природного відновлення лісу одна з провідних завдань лісового господарства. Від вирішення питань лісовідновлення багато в чому залежить виконання такого важливого завдання, як підвищення продуктивності і поліпшення якісного складу лісів.

  Неможливо вирішувати питання лісовідновлення без урахування географічних умов і без гли -бокого знання еколого-біологи-чеських особливостей найважливіших ле зметикували порід.

  Мета, об'єкти та методика досліджень

  Метою досліджень було вивчення лесообразовательного процесу на суцільних вирубках.

  Об'єкт досліджень - вирубки 2006 р двох типів лісу: сосняк Ягодниковиє і сосняк расз-нотравний.

  Як району дослідження вибрано Сіверське участковое лісництво Сисертского лісництва Свердловської області.

  Ділянки для досліджень підбиралися на основі картографічних матеріалів і візуального огляду території.

  Для закладки тимчасових пробних площ було підібрано чотири вирубки в сосняку різнотравно і чотири в сосняку Ягодниковиє, що утворилися після проведення сплошнолесо-сечних рубок в 2006 р.

  Для обліку природного поновлення на кожній ВВП по діагоналі було закладено по 30 облікових майданчиків розміром 2х2 м [4-5].

  Відновлення вирубок вивчалося з перечётом рослин за видами, віком, висоті і життєвим станом (життєздатний, сумнівний і нежиттєздатний).

  До життєздатного підросту ставилися рослини з прямим неушкодженим стволом, сім-

  метричної нормально охвоен-ної (облистянілій) кроною протяжністю не менше% довжини стовбура, зеленою хвоєю, приростом вершинного втечі за останні 3-5 років не менше приросту бічних гілок або більше його, загостреним кроною.

  Сумнівний підріст має злам вершини стовбура або нахил до 30 °, обдир крони стовбура до 30% або коренів до 50% окружності. Приріст вершинного втечі у сумнівних рослин приблизно дорівнює приросту бічних гілок за останні 3-5 років.

  До нежиттєздатних підросту ставилися рослини зі зламом стовбура або нахилом його більше 50% протяжності, обдираючи кори більше 30% окружності стовбура, обривом скелетних коренів або обдираючи їх більше 50% окружності, з приростом вершинного втечі менш приросту бічних гілок; з хвоєю жовтуватого відтінку, з зонтикоподібне кроною.

  Відношення кількості облікових майданчиків з рослинами до загальної кількості облікових майданчиків, закладених на ПП, характеризує зустрічальність

  підросту. Згідно з правилами лісовідновлення [6] зустрічальність понад 65% характеризує розміщення підросту як рівномірний, 40-65% - нерівномірний; групове - не менше 10 шт. дрібних або 5 шт. середніх і великих екземплярів життєздатного і зімкнутого підросту. Зустрічальність є надійним показником оцінки природного поновлення лісу, що дозволяє прогнозувати склад і продуктивність майбутніх деревостанів [7-9]. Величина цього показника залежить від лісорослинних умов, від біології та екології деревних порід.

  Результати досліджень та їх обговорення

  Сосняк Ягодниковиє - це тип лісу, широко поширений на території лісництва. Насадження даного типу лісу приурочені в основному до середніх частинах пологих і похилих, а також до нижніх третинам крутих схилів і до відносно рівним дренованим ділянкам підвищень. Насадження сосняку Ягодниковиє на схилах розташовані нижче сосняку брусничного, однак можуть займати і положення останнього [1]. Ґрунти тут гірничо-лісові свіжі супіщані або легкосуглинкові неоподзолен-ні або є слабкі ознаки оподзоливания. Спостерігається генетична схожість з грунтами сосняку брусничного. Мікрорельєф слабохвилястої. Покриття грунту лісової підстилкою - до 70%. В данному

  типі лісу формуються високопродуктивні деревостани, в складі яких зустрічається береза ​​повисла.

  Насадження сосняку різнотравного займають 60,4% площі соснових насаджень лісництва. Грунти сірі лісові свіжі малогумусні. Клас бонітету II - III. У складі значна домішка берези (до 4-5 одиниць), додатково присутні ялина, ялиця, модрина. Підлісок рідкий з горобини, спіреї, акації. В живому напочвенном покриві - кровохлебка, осока, костяниця, суниця, гру-Шанко, мишачий горошок.

  На всіх підібраних ділянках була застосована традиційна технологія заготівлі деревини - валка бензопилою і трелювання трелювальних трактором [10]. Сухостійних дерев ні в одному типі лісу не було. Основні лісівничо-таксаційні показники деревостанів до рубки наведені в табл. 1.

  Всі підібрані ділянки до рубки ставилися до У-У1 класах віку з відносною повнотою 0,7-0,8. На частку сосни в складі деревостану доводилося від 4 до 6 одиниць, на частку берези - від 2 до 5 одиниць, також зустрічалися осика, липа і модрина, а на ЗПС 3 зафіксовано 3 одиниці їли. У складі підросту до рубки домінує сосна в кількості від 1,5 до 2,0 тис. Шт. / Га.

  У табл. 2 наведені дані розподілу врахованого підросту по породам і висоті. На всіх ВПП домінує великий підріст (вище 1,5 м), на його частку

  припадає понад 70% від усього врахованого підросту.

  Весь великий підріст - це підріст попередньої генерації, а дрібний і середній - підріст наступної генерації, який з'явився через кілька років після рубки. В сосняку Ягодниковиє на частку підросту попередньої генерації припадає від 66 до 80%, на частку дрібного і середнього підросту - від 20 до 34%.

  В сосняку різнотравно на частку великого підросту доводиться меншу його кількість, ніж в сосняку Ягодниковиє - від 53 до 78%, частка дрібного і середнього підросту становить від 22 до 47%.

  На всіх пробних площах і в тому і в іншому типі лісу зустрічальність підросту сосни склала 100%. Така зустрічальність характеризує розміщення підросту по площі як рівномірний. Розміщення підросту берези на ЗПС 3 і ВПП 6 також рівномірний - зустрічальність 77 і 90% відповідно, а на ЗПС 1 і ВПП 7 цей показник знаходиться в межах від 50 до 53%, т. Е. Розміщення підросту по площі нерівномірний. Розміщення підросту ялини на всіх закладених пробних площах рівномірний (зустрічальність від 77 до 100%).

  У табл. 3 наведені дані про розподіл підросту в перерахунку на великий по життєвому стані. Частка життєздатного підросту на всіх ЗПС значно більше, ніж сумнівного і нежиттєздатного.

  40 Ліси Росії і господарство в них № 3 (66), 2018 р.

  Таблиця 1 Table 1

  Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень до рубки Forest-taxation characteristics of stands before cutting

  № ВПП № TTA № кварталу № quarter № виділу № apportionment Склад Composition Вік, років Age, years Висота, м Height, m ​​Діаметр, см Diameter, cm Клас бонітету Class bonitet's Відносна повнота Relative completeness Підріст Undergrowth

  Склад Composition Кількість, шт. / Га Quantity, pieces / ha

  Сосняк Ягодниковиє Berry pine

  1 11 26 5С 120 20 24 III 0,8 10С 1500

  5Б 70 20 26

  + З 80 18 24

  2 8 11 6С 100 19 26 III 0,7 10С 1500

  4Б 80 20 26

  + Е 85 23 24

  3 5 10 5С 120 21 26 II 0,7 10С 2000

  3Е 85 21 24

  2Б 65 18 24

  1Л 40 18 24

  4 3 17 5С 120 20 26 III 0,8 10С 1500

  3Б 70 19 24

  2оС 60 20 28

  Сосняк різнотравні Mixed grass pine

  5 18 17 5С 100 24 20 II 0,7 10С 2000

  5Б 70 19 24

  + З 90 21 26

  + З 70 20 24

  6 12 7 6С 100 19 26 II 0,7 10С 1500

  4Б 80 20 26

  7 9 13 4С 110 26 23 II 0,8 10С 2000

  1Е 95 21 22

  3Б 70 20 24

  2Л 60 17 20

  + З 75 20 23

  8 Перша 4 5 7С 120 20 26 III 0,8 10С 2000

  3Б 70 19 24

  + З 85 26 28

  № 3 (66), 2018 р.

  Ліси Росії і господарство в них

  41

  J

  Характеристика підросту на ЗПС і його кількість в перерахунку на великий Characteristics of undergrowth on the runway and its number in terms of large

  Таблиця 2 Table 2

  № ВПП № TTA Порода Breed Кількість підросту тис.шт. / га Number of undergrowth thousand, thousands piece / ha Разом в перерахунку на великий, тис.шт. / га Total in terms of large, thousands piece / ha Зустрічальність підросту, % Occurrence of undergrowth,% o

  Дрібний (до 0,5 м) Small (up to 0,5 m) Середній (0,6-1,5 м) Average (0,6-1,5 m) Великий (вище 1,5 м) Large (above 1,5 m)

  Сосняк Ягодниковиє Berry pine

  1 З 0,02 0,52 1,06 1,5 100

  Б 0,004 - - 0,002 50

  Е 0,008 0,43 0,86 1,2 100

  2 З 0,03 0,64 1,03 1,6 100

  Е 0,02 - 1,01 1,02 90

  3 З 0007 0,47 1,03 1,4 100

  Б 0,003 0,13 - 0,1 77

  Л - 0,08 0,44 0,5 70

  4 С 0,03 0,53 1,36 1,8 100

  Е 0,02 - 1,03 1,04 87

  Сосняк різнотравні Mixed grass pine

  5 З 0,03 0,57 1,13 1,6 100

  П 0,003 0,05 - 0,04 33

  Е - - 1,09 1,1 87

  6 З 0,03 0,53 1,2 1,6 100

  Б 0,0008 - 0,8 0,8 90

  7 З 0003 0,04 1,12 1,2 100

  Б 0,004 0,29 - 0,2 53

  Е 0,03 0,21 0,98 1,2 83

  8 З - 0,44 1,16 1,5 100

  Л - 1,5 - 1,2 53

  Е 0,03 - 1,08 1,1 77

  Територія Сіверського лісництва відноситься до Середньо-Уральському тайгові лісового району тайговій лесорастітель-ної зони. Згідно з Правилами лісовідновлення для даної території в сосняках рав-

  нотравного і Ягодниковиє типів лісу природне лесовосста-лення шляхом збереження підросту і догляд за ним можливі при кількості життєздатного підросту більше 4 тис. шт. / га, при кількості підросту від 2 до

  4 тис. Шт. / Га повинні проводитися комбіноване лесовос-становлення шляхом збереження наявного підросту і мінералізація грунту.

  На всіх обстежених ділянках кількість життєздатного

  42 Ліси Росії і господарство в них

  хвойного підросту в сосняку Ягодниковиє становить від 1,7 до 2,8 тис. шт. / га, а в Ягодниковиє типі лісу - від 1,6 до 3,8 тис. шт. / га. Останнє дозволяє утверж-

  дати, що територія добре відновлена ​​природним шляхом, потрібно лише часткова мінералізація грунту в місцях відсутності підросту [11].

  № 3 (66), 2018 р.

  Кількість нежиттєздатного підросту в різнотравно типі лісу становить від 0,12 до 0,17 тис. Шт. / Га, а в Ягодниковиє - від 0,07 до 0,1 тис. Шт. / Га.

  Таблиця 3 Table 3

  Розподіл підросту станом The distribution of the undergrowth as

  № ВПП № TTA Порода Breed Життєве стан підросту, тис. Шт. / Га The vital state of trees, thousands, piece / ha Всього життєздатного, тис. Шт. / Га Total viable, thousands, piece / ha

  Ж N З D Н U

  1 2 3 4 5 6

  Сосняк Ягодниковиє Berry pine

  1 З 1,24 0,52 0,05 1,5

  Б 0,0017 0,0006 0,00006 0,002

  Е 1 0,4 0,04 1,2

  2 З 1,36 0,48 0,06 1,6

  Е 0,87 0,3 0,04 1,02

  3 З 1,22 0,36 0,05 1,4

  Б 0,09 0,02 0,004 0,1

  Л 0,43 0,14 0,02 0,5

  4 С 1,59 0,42 0,06 1,8

  Е 0,92 0,24 0,04 1,04

  Сосняк різнотравні Mixed grass pine

  5 З 1,27 0,66 0,1 1,6

  П 0,03 0,02 0,003 0,04

  Е 0,87 0,46 0,07 1,1

  6 З 1,2 0,8 0,1 1,6

  Б 0,63 0,34 0,05 0,8

  7 З 1 0,4 0,06 1,2

  Б 0,17 0,06 0,009 0,2

  Е 1 0,4 0,06 1,2

  8 З 1,31 0,38 0,05 1,5

  Л 1,05 0,3 0,04 1,2

  Е 0,96 0,28 0,03 1,1

  висновки

  Лесообразовательного процес на суцільних вирубках 2006 р сосняку Ягодниковиє і сосняку різнотравно протікає приблизно однаково.

  Весь великий підріст - це підріст попередньої генерації, і на його частку припадає від 53 до 80%. Дрібний і середній підріст - це підріст наступної генерації.

  Зустрічальність підросту сосни і ялини як в Ягодниковиє, так і в різнотравно типі лісу зі-

  ставлять понад 77%, і розміщення по площі рівномірне.

  Велика частина підросту і в тому і в іншому типі лісу відноситься до життєздатної, на його частку припадає понад 82%. Це говорить про рівну стійкості підросту до змін лісорослинних середовища після суцільних рубок в насадженнях досліджуваних типів лісу. Що вийшов з-під пологу лісу хвойний підріст має в переважній частині високу життєстійкість.

  бібліографічний список

  На суцільних вирубках дванадцятирічної давнини в умовах Сисертского лісництва як в сосняку різнотравно, так і в сосняку Ягодниковиє кількість життєздатного хвойного підросту становить понад 1,6 тис. Шт. / Га, в якості додаткових заходів сприяння природному лесовозобновлению потрібне часткове мінералізація грунту в місцях відсутності підросту і заходи по догляду за існуючим подростом.

  1. Луганський Н.А., Залєсов С.В., Луганський В.Н. Лісознавство: навч. посібник. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т, 2010. 432 с.

  2. Хайретдінов А.Ф., Залєсов С.В. Введення в лісівництво: навч. посібник. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т, 2011. 202 с.

  3. Луганський Н.А., Залєсов С.В. Лісознавство і лісівництво. Терміни, поняття, визначення. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. акад., 1997. 101 с.

  4. Основи фітомоніторингу / Н.П. Бунькова, С.В. Залєсов, Е.А. Зотеєва, А.Г. Магасумова. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т., 2011. 89 с.

  5. Данчева А.В., Залєсов С.В. Екологічний моніторинг лісових насаджень рекреаційного призначення. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т., 2015. 152 с.

  6. Правила лісовідновлення: затв. наказом Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації від 29.06.2016 р № 375. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207285/

  7. Мартинов А.Н. Формування хвойних деревостанів в залежності від тієї, що зустрічається підросту // Лісознавство. 1982. № 3. С. 68-72.

  8. Фомін В.В., Залєсов С.В., Магасумова А.Г. Методики оцінки густоти підросту і деревостанів при заростання сільськогосподарських земель деревною рослинністю з використанням космічних знімків високого просторового дозволу // Аграрна. вісник Уралу. 2015. № 1 (131). С. 25-29.

  9. Данчева А.В., Залєсов С.В. Особливості лісовідновлення гарей в умовах сухих сосняків Казахського мелкосопочника (на прикладі Баянаульского ДНВП) // Изв. СПб. лесотехн. акад. 2018. Вип. 224. С. 150-160.

  10. Азаренка В.А., Залєсов С.В. Екологізованих рубки лісу. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т., 2015. 97 с.

  11. Рекомендації з лісовідновлення та лісорозведення на Уралі / В.Н. Данілік, Р.П. Ісаєва, Г.Г. Терехов, І.А. Фрейберг, С.В. Залєсов, В.Н. Луганський, Н.А. Луганський. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. акад., 2001. 117 с.

  44 Ліси Росії і господарство в них № 3 (66), 2018 р.

  Bibliography

  1. Lugansky N.A., Zalesov S.V., Lugansky V.N. Forestry: a training manual. Yekaterinburg: Ural. state forestry un-t, 2010. 432 p.

  2. Khayretdinov A.F., Zalesov S.V. Introduction to Forestry: Textbook. allowance. Yekaterinburg: Ural state forestry university, 2011. 202 p.

  3. Lugansky N.A. Zalesov S.V. Forest science and forestry. Terms, concepts, definitions. Yekaterinburg: Ural state forestry akad. 1997. 101 p.

  4. The Basics of phytomonitoring / N.P. Bunkova, S.V. Zalesov, E.A. Zoteeva, A.G. Magasumova. Yekaterinburg: Ural. state forestry. un-t. 2011. 89 p.

  5. Dancheva A.V., Zalesov S.V. Environmental monitoring of forest plantations for recreational purposes. -Yekaterinburg: Ural state forestry un-t, 2015. 152 p.

  6. Reforestation rules: app. Order of the Ministry of natural resources and ecology of the Russian Federation dated 29.06.2016 № 375. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207285/

  7. Martynov A. N. The formation of the coniferous stands, depending on the occurrence of the undergrowth // Forest Studies. 1982. No. 3. P. 68-72.

  8. Fomin V.V., Zalesov S.V., Magasumova A.G. Methods of evaluation of the density of the undergrowth and stands in the overgrowing of agricultural lands woody vegetation using satellite images with high spatial resolution // Journal of Urals agricultural. 2015. № 1 (131). P. 25-29.

  9. Dancheva A.V., Zalesov S.V. Peculiarities of reforestation of burnt areas in the dry pine forests of Kazakh upland (Bayanaul GNPP) // Bulletin of Saint-Petersburg forestry academy. 2018. Issue 224. P. 150-160.

  10. Azarenok V.A., Zalesov S.V. Ecologized logging. Yekaterinburg: Ural state forestry un-t, 2015. 97 p.

  11. Recommendations for reforestation and afforestation in the Urals / V.N. Danilik, R.P. Isayev, G.G. Terekhov, I.A. Freiberg, S.V. Zalesov, V.N. Lugansky, N.A. Lugansky. Yekaterinburg: Ural state forestry engineering acad., 2001. 117 p.

  УДК 630 * 43

  УЧАСТЬ модрини У СКЛАДІ деревостанів ЛІСОВИХ ПАРКІВ Єкатеринбурзі

  А.С. Обплітає - кандидат сільськогосподарських наук,

  доцент кафедри лісівництва *, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  О.Е. КОЛОМАЕВА - магістр кафедри лісівництва *, * ФГБОУ ВО «Уральський державний лісотехнічний університет»,

  620100, Росія, Єкатеринбург, Сибірський тракт, 37,

  тел .: 8 (343) 261-52-88,

  Ключові слова: лісове господарство, лісовий фонд, лісовий парк, міські ліси, склад деревостану, модрина.

  Предметом дослідження є модринові насадження, які ростуть на території міських лісових парків Єкатеринбурга. Метою досліджень є аналіз лісового фонду і визначення частки участі модрини Сукачова в складі деревостанів. В основу досліджень був


  Ключові слова: лісовідновлення /суцільної вирубки /підріст /насаджень /ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ /ПРОБНИЙ ПЛОЩА /СУЦІЛЬНИЙ ПЕРЕЧЁТ /тієї, що зустрічається /REFORESTATION /CLEAR-CUTTING /UNDERGROWTH /PLANTATION /VITALITY /SAMPLING AREA /A CONTINUOUS ENUMERATION /OCCURRENCE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити