У статті проаналізовано результати лабораторних досліджень на лептоспіроз великої рогатої худоби в Свердловській області.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Петрова О. Г., Корітняк Б. М., Китаєв Н. С., Марковська С. А.


In the article results of laboratory researches on leptospirosis a horned cattle in Sverdlovsk area are analysed.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Аграрний вісник Уралу
  Наукова стаття на тему 'Лептоспіроз тварин'

  Текст наукової роботи на тему «Лептоспіроз тварин»

  ?Ветеринарія

  ництва »є більш иммуноген-ної навіть при одноразовому застосуванні, про що свідчать активне антителообразование у птахів після вакцинації і більш високі титри

  антитіл (в 3-10 разів), ніж у птахів, щеплених інактивованою вакциною проти грипу птахів А з штаму Н5И1 виробництва ВАТ «Покровський кому-

  Бінат біопрепаратів ». Тому дану вакцину можна рекомендувати до застосування для вакцинації домашньої птиці, особливо що міститься у відкритих загонах.

  література

  1. Бакулов І. А., Вологін І. В. Епізоотична ситуація по особливо небезпечних хвороб тварин в 2007-2008 рр. // Проблеми профілактики і боротьби з особливо небезпечними, екзотичними і маловивченими інфекційними хворобами тварин: тр. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій 50-річчю ВНІІВВіМ. Покров, 2008. С. 12.

  2. Брейтенбах Дж. X. Контроль над інфекцією пташиного грипу - заслуга вакцинації // БІО. 2006. № 5. С. 25.

  3. Capua I., Terregino C., Cattoli G., Toffan A. Increased resistence of vaccinated turkey to experimental infection with an H7N3 low-pathogenicity avian influenza virus / Avian Pathol., 33, 2004. P. 47-55.

  4. OIE World Organization For Animal Health (2008). Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals (mammals, birds and bees). Sixth Edition. Vol. 1. P. 473.

  5. Swayne D. E. Vaccine for list A poultry diseases; emphasis on avian influenza / Dev. Biol. (Basel), 114, 2003. P. 201-212.

  ЛЕПТОСПІРОЗ ТВАРИН

  О.Г. ПЕТРОВА (фото),

  доктор ветеринарних наук, професор,

  Б.М. КОРІТНЯК (фото), кандидат біологічних наук,

  Н.С. Китай,

  студент факультету ветеринарної медицини, Уральська ГСХА С.А. МАРКОВСЬКА,

  науковий співробітник ОДУ «Свердловська обласна ветеринарна станція по боротьбі з хворобами тварин»

  Ключові слова: лептоспіроз, природні осередки, лабораторні дослідження, носійство.

  Серед хвороб, спільних для людей і тварин, досить істотне значення займає лептоспіроз. Захворювання, що викликається збудниками роду Leptospira у людей, домашніх, промислових і багатьох видів тварин, характеризують як поширений природно-вогнищевий зооантропонозов, поступається за кількістю відомих сероварів лише ентеробактеріями [2].

  Джерелом збудника інфекції є клінічно і безсимптомно хворі, а також перехворіли жи-Вотня-лептоспіроносітелей. У природних вогнищах стаціонарна приуроченість захворювання пояснюється циркуляцією збудника серед диких тварин переважно в лісовій

  зоні, по долинах річок, сирим заболочених біотопах. Основними носіями даного інфекційного агента є дрібні вологолюбні гризуни і комахоїдні (землерийки і їжаки). У стаціонарних природних вогнищах інфікуються люди (в період відпочинку і проведення заготівельних робіт) і сільськогосподарську худобу (в пасовищний період). Крім того, активна економічна діяльність людини призводить до освоєння території природних вогнищ, в зв'язку з чим гризуни та інші тварини набувають статусу синантропних. Сінант-ропні тварини, що мігрують з природних вогнищ, завезення в господарства і міста тварин-лептоспіроносіїв-лей формують стійкі антропологи-

  620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Лібкнехта, 42; Тел. (343) 371-50-64

  620137, г. Екатеринбург, ул. Вілонова, 4;

  Тел. 8 (343) 341-47-42

  етичні вогнища, які не мають територіальної приуроченості. Неблагополучні території можуть охоплювати як сільську місцевість, так і територію міст, нерідко з формуванням змішаних вогнищ.

  Часто в стаціонарно неблагополучних осередках лептоспіроз тварин протікає безсимптомно, що характеризується тривалим носи-будівництві і наявністю в крові специфічних антитіл [1].

  Формуванню нових вогнищ леп-тоспіроза сприяє несвоєчасна профілактика, відсутність лабораторних досліджень та дератизаційних робіт.

  Продовжують реєструватися випадки професійного зараження лептоспірозом серед працівників сільського господарства, м'ясопереробних підприємств і комунальних служб. Зростає захворюваність серед населення, не пов'язаного з професійним ризиком зараження. Серед зоонозних інфекцій лептоспірози займають одне з перших місць по тяжкості клінічного перебігу, частоті летальних випадків і віддалених клінічних наслідків. За період з 2002 по 2006 рік від лептоспірозів в Російській

  Leptospirosis, the natural centres, laboratory researches, carriage.

  12 10 8 6 4 2 0

  2004 2005 2006 2007 2008

  Малюнок 1. Відсоток позитивних проб при дослідженні на лептоспіроз великої рогатої худоби в період з 2004 по 2008 рр.

  10,8%

  9% 7,9%

  5 3%

  5%

  Федерації померло 196 осіб [3].

  При лептоспірозі типові симптоми хвороби проявляються лише у незначної частини тварин (яка обчислюється всього лише десятками або сотнями голів). Наочно це можна представити у вигляді айсберга, де видимої надводної частиною є клінічно хворі тварини з клінічними симптомами іктерогемог-лобінуріі або абортовані тварини, а підводна частина - це тварини-лептоспіроносітелей. Необхідно відзначити, що клінічно хворі тварини представляють

  незмірно меншу небезпеку, оскільки їх легко виявити і ізолювати. Незмірно складніше з інфікованим поголів'ям, яке не має клінічних ознак лептос-піроза і разом з тим є основним джерелом збудника інфекції для здорових тварин і людини [4].

  За даними статистичних звітів державних обласних ветеринарних установ Свердловської області, насторожує піднімається відсоток позитивно реагують тварин на лептоспіроз.

  Таблиця

  Результати лабораторних досліджень на лептоспіроз в Свердловській області за 2008 р.

  № Назва району, міста, населеного пункту Вакцинація проти лептоспірозу Лабораторні дослідження на лептоспіроз

  не проводяться. тільки в 1-2 кв. тільки в 3-4 кв. протягом року .л про з і + реагують ?

  17 Алапаївський +260 1 0,4

  31 Артемівський + 0 0 0

  38 Ачітскій + 0 0 0

  41 Артинськ + 0 0 0

  35 Байкаловского + 126 71 56,3

  56 Белоярский + 277 0 0

  58 Богдановицького + 603 77 11,7

  11 Верхотурский + 0 0 0

  34 Ирбитский + 1693 2 0,1

  62 Каменський + 0 0 0

  49 Камишловскій + 17 0 0

  39 Красноуфімськ + 8 0 0

  27 Нев'янський + 0 0 0

  42 Ніжнесергінскій + 5 2 40

  22 Приміський + 306 0 0

  51 Пишмінскій + 42 11 26,2

  29 Режевського + 30 0 0

  7 Серовский + 68 0 0

  36 Слободо-Т урінскій + 0 0 0

  47 Сухоложскій + 50 17 34

  61 Сисертскій + 18 0 0

  52 Талицкий + 2453 0 0

  20 Тавдинський + 0 0 0

  53 Тугулимскій +690 186 27,0

  18 Туринський + 0 0 0

  25 Шалінський + 0 0 0

  Управління ветеринарії р Єкатеринбурга + 163 0 0

  46 Асбестовского + 0 0 0

  45 Березовський + 19 0 0

  44 Верхня Пишма + 14 8 57,1

  14 Верхньосалдинського + 78 0 0

  3 Карпінськ + 0 0 0

  6 Краснотур'їнськ 1 0 0 0

  12 Кушва + 15 0 0

  13 Красноуральск + 0 0 0

  23 Нижній Тагіл + 0 0 0

  10 Нижня Тура + 80 0 0

  60 Польовськой +125 11 8,8

  43 Первоуральськ + 0 0 0

  2 Североуральськ + 0 0 0

  Новоуральськ 0 + 0 0 0

  Разом 8 4 6 23 3805 286 7,5

  Ветеринарія

  У Свердловській області сільськогосподарські підприємства і населені пункти, в яких містяться сільськогосподарські тварини, переважно розміщуються на Західно-Сибірської рівнині і південно-західній частині передгір'я. Райони, в яких реєструються випадки виявлення позитивно реагують тварин на лептоспіроз, розташовуються на території великого водного басейну річки Тури, який охоплює до 37% площі Свердловської області. Водний басейн представлений руслом великої річки, яке живить безліч приток. Дані водні джерела протікають в широко терасованих долинах. Вода протікає по руслах, широким заплавах, утворюючи численні стариці, мандри. У межиріччях великих річок розташовано безліч великих і дрібних озер і боліт. Озера з пологими заболоченими берегами. Система водопостачання території рівнин Західного Сибіру грає сприятливу роль для формування і поширення природних вогнищ лептоспірозу в сформованих біогеоценозах, що загрожує благополуччю сільськогосподарських підприємств, що займаються виробництвом молока і свинини. Крім того, існує загроза інфікування населення, що проживає поблизу вододжерел, а також за родом своєї діяльності має контакт постійно з тваринами.

  За даними Свердловської обласної ветеринарної лабораторії, за останні 5 років в середньому щорічно виявляється до 7,5% носіїв лептос-піроза від загальної кількості великої рогатої худоби, що зазнає лабораторному дослідженню (рис. 1).

  У 2008 році в деяких сільськогосподарських підприємствах Свердловської області не проводилася вакцинація і лабораторні дослідження щодо лептоспірозу, що створює передумови для збільшення кількості прихованих носіїв даної інфекції (табл.).

  Як видно з таблиці, в вісімнадцяти адміністративних підрозділах Свердловської області дослідження протягом року не проводилися, в чотирнадцяти реєструється благополуччя по лептоспірозу. У п'яти районах Свердловської області було виявлено понад 25% (26,2-57,1%), а в трьох районах частка виявлених позитивних тварин при проведенні досліджень на наявність антитіл до діагностичного антигену лептос-піроза не перевищувала 12% (0,1 11,7%) від загальної кількості обстежених тварин.

  Лабораторні дослідження антитіл в сироватці крові до збудника проводилися в період передпродажної підготовки тварин, і не можна говорити про проведення планових моніторів-

  Ветеринарія

  рингових досліджень в Свердловській області, тому буде поспішним робити висновки у вигляді закінченого епізоотологічного аналізу. Але вже зараз можна відзначити деякі цікаві моменти, встановлені авторами.

  Високий відсоток виявлення позитивно реагують тварин на лептоспіроз реєструється переважно на території районів, в яких формується басейн річки Тури, особливо її великого припливу Пишми: Тугулимском (27,0%), Сухо-ложском (34%), Байкаловском (56,3%) , Пишмінском районі (26,2%), Богдано-вічском районі (11,7%), Верхньо-Пишмінском (57,1%), Полевском (8,8%). При досить високому відсотку виявлення позитивно реагують тварин на лептоспіроз в перерахованих вище районах насторожує відсутність результатів досліджень з даного збудника в Слободо-Ту-ринських, Артемівському, Режевській, Невьянском, Кам'янському районах і в містах Первоуральськ і Кіровоград -територіально прилеглих до районів, де реєструються випадки виявлення тварин з високим титром антитіл до антигену лептоспірозу (рис. 2).

  Результати досліджень, проведених в 2008 році в сільськогосподарських підприємствах Свердловської області, говорять про необхідність проведення лабораторних досліджень на лептоспіроз великої рогатої худоби, що належить приватним власникам і міститься в басейнах річок Тури, Пишми.

  від 0 до 10% від 10 до 30% понад 30%

  недосліджувався

  не виявлено носійства

  література

  Козин А. І., Костров І., Меркулов А. В. та ін. Лептоспіроз в Ульяновської області. Ульяновськ, 2002. 64 с. Лептоспіроз тварин. М.: Агропромиздат, 1992. 238 с.

  Головний державний санітарний лікар Ріс. Федерації. Про організацію заходів щодо профілактики лептоспірозів: пост. Уряду від 29 верес. 2007 р № 73. і ^: http://www.dezpom.rU/news/6/Cj

  4. Соболєва Г. Л. Лептоспіроз. і ^: http://www.narvac.com/pigs_ill_leptospiroz.htm

  1. Васильєв Д. А.,

  2. Малахов Ю. А.

  3. Онищенко Г. Г.,

  МОРФОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ НА РІВНІ щитовидної залози І ЕКОЛОГІЧНІ чинники, які впливають ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ єнотовидний собака в Амурській області

  Н.В. ТРУШ,

  доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри морфології та патології тварин,

  С.С. ШВЕЦОВ (фото),

  аспірант кафедри морфології та патології тварин, Далекосхідний ГАУ - Інститут ветеринарної медицини та зоотехнії

  Ключові слова: адаптація, екологія, морфометрія, щитовидна залоза.

  Відомо, що гормони щитовидної залози стимулюють теплоутворення, підсилюють окислювальні процеси в організмі, підвищують поглинання

  кисню тканинами [4].

  Пристосування органів і систем до різних умов існування ссавців часто добре виражені

  675000, Амурська область, м Благовєщенськ, вул. Ковальська, 95;

  Тел. (4162) 52-51-74

  Adaptation, ecology, morphometry, thyroid gland.


  Ключові слова: ЛЕПТОСПІРОЗ / природні осередки / лабораторні дослідження / носійство / Leptospirosis / the natural centres / laboratory researches / Carriage

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити