Дана стаття відображає основні результати дослідження лексико-семантичних і структурно-граматичних характеристик фразеологізмів з темпоральних значенням в іспанською мовою в лінгвокультурологічну ракурсі. Досліджені фразеологізми передають різноманітні оцінні значення, що дозволяє виявити ціннісні пріоритети іспанського мовної свідомості. Також в статті виділені семантичні та структурні підгрупи фразеологічних одиниць зі значенням часу. Представлені базові структурні моделі формування темпоральних ідіом.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Калашова Анна Самвеловна, Копніна Олеся Ігорівна


Lexico-Semantic and Structural-Grammatical Peculiarities of Phraseological Units with Temporal Meaning in the Spanish Language

The article examines lexico-semantic and structural-grammatical peculiarities of the Spanish phraseological units with temporal meaning in the linguo-culturological aspect. The analysed phraseological units transfer evaluative meanings, and it allows identifying value priorities of the Spanish linguistic consciousness. Semantic and structural subgroups of temporal phraseological units are singled out. The basic structural models of the temporal idiom formation are described.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Наукова стаття на тему 'лексико-семантичні І СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ фразеологізмів зі значенням ЧАСУ В ІСПАНСЬКОМУ МОВОЮ'

  Текст наукової роботи на тему «лексико-семантичні І СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ фразеологізмів зі значенням ЧАСУ В ІСПАНСЬКОМУ МОВОЮ»

  ?https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.38

  Калашова Анна Самвеловна, Копніна Олеся Ігорівна

  Лексико-семантичні і структурно-граматичні особливості фразеологізмів зі значенням часу в іспанській мові

  Дана стаття відображає основні результати дослідження лексико-семантичних і структурно-граматичних характеристик фразеологізмів з темпоральних значенням в іспанській мові в лінгвокультурологічну ракурсі. Досліджені фразеологізми передають різноманітні оцінні значення, що дозволяє виявити ціннісні пріоритети іспанського мовної свідомості. Також в статті виділені семантичні та структурні підгрупи фразеологічних одиниць зі значенням часу. Представлені базові структурні моделі формування темпоральних ідіом. Адреса статті: відм ^ .агат ^ а.пе ^ т ^ ЕПА ^^ С ^ О / З / Зв. ^ Т!

  джерело

  Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Випуск 3. C. 175-180. ISSN 1997-2911.

  Адреса журналу: www.gramota.net/editions/2.html

  Зміст даного номера журналу: www .gramota.net / mate rials / 2/2020/3 /

  © Видавництво "Грамота"

  Інформація про можливість публікації статей в журналі розміщена на Інтернет сайті видавництва: www.aramota.net Питання, пов'язані з публікаціями наукових матеріалів, редакція просить направляти на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  романські мови

  Romanic Languages

  УДК 811.134.2 Дата надходження рукопису: 03.02.2020

  https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.38

  Дана стаття відображає основні результати дослідження лексико-семантичних і структурно-граматичних характеристик фразеологізмів з темпоральних значенням в іспанській мові в лінгво-культурологічному ракурсі. Досліджені фразеологізми передають різноманітні оцінні значення, що дозволяє виявити ціннісні пріоритети іспанського мовної свідомості. Також в статті виділені семантичні та структурні підгрупи фразеологічних одиниць зі значенням часу. Представлені базові структурні моделі формування темпоральних ідіом.

  Ключові слова і фрази: іспанську мову; лінгвокультуре; національно-культурна специфіка; фразеологічна одиниця; ідіоматичний вираз з темпоральних значенням.

  Калашова Анна Самвеловна, к. Філол. н., доцент Копніна Олеся Ігорівна

  Північно-Кавказький федеральний університет, м Ставрополь Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Лексико-семантичні і структурно-граматичні особливості фразеологізмів зі значенням часу в іспанській мові

  Вступ

  У лінгвістичних дослідженнях завжди спостерігався підвищений інтерес до вивчення мовних явищ, які дозволяють розглянути зв'язок мови і культури. Такими мовними одиницями виступають в першу чергу фразеологізми. Дослідження в області фразеології активно ведуться в лінгвістиці протягом вже довгих років. Питаннями фразеології займалися Н. Н. Амосова [3], А. В. Кунін [12], В. В. Виноградов [6], В. Н. Телія [13] та ін. Багато сучасних дисертаційні дослідження і наукові роботи також присвячені даного феномену: Е. В. Александрової [2], Хань Жуй Чжоу [14], Л. Ю. Буянової [4],

  A. А. Дарікова [7] та ін.

  Одними з найбільш частотних типів фразеологізмів виступають фразеологічні одиниці з темпоральних значенням. При дослідженні ідіоматичних виразів зі значенням часу перед вченими відкривається можливість розглянути дані мовні одиниці не тільки як частина системи мови, а й як компонент концептуальної картини світу представників різних народів. Їх вивчення присвятили свої роботи багато лінгвісти: в дисертаційних дослідженнях М. Е. Ігнатьевой [8] і І. П. Кудрявцевої [11] розглядається специфіка темпоральних фразеологізмів у російській та англійській мовах; в монографії

  B. Є. Щербиною вивчається концепт ЧАС у фразеології німецької та російської мов [16]; в статті Е. В. Шестакової [15] досліджуються фразеологічні приводи з темпоральних значенням в офіційно-ділових текстах.

  Таким чином, можна сказати, що в сучасній науці продовжує приділятися велика увага вивченню різних характеристик ФЕ, що підтверджує значущість і широту обраного напрямку дослідницької роботи. Актуальність роботи бачиться в недостатньо повних відомостях про лексико-семантичних і структурно-граматичні особливості ідіоматичних виразів іспанської мови та їх лінгвокуль-турне характеристик.

  Мета дослідження полягає у виявленні лексико-семантичних і структурно-граматичних характеристик фразеологізмів зі значенням часу в іспанській мові.

  Реалізація даної мети визначила постановку і вирішення наступних дослідницьких завдань: виявити національно-культурну специфіку темпоральних фразеологізмів в іспанській мові; визначити зв'язок між ФЕ і концептуальної картиною світу носіїв іспанської мови; досліджувати семантику і структуру фразеологізмів зі значенням часу в іспанській мові.

  Практична значимість дослідження визначається можливістю застосування його результатів і емпіричного матеріалу при розробці та складанні лекційних курсів по лінгвокультурології, лінгвістичної семантикою, фразеології, стилістики та лексикології іспанської мови.

  Наукова новизна дослідження полягає у виявленні та систематизації лексико-семантичних і структурно-граматичних особливостей фразеологізмів зі значенням часу в іспанській мові, а також в розкритті зв'язку між ідіоматичними виразами з темпоральних значенням і концептуальної картиною світу носіїв іспанської мови.

  Національно-культурні особливості фразеологізмів зі значенням часу в іспанській мові

  Мова передає і зберігає в собі інформацію про культуру, історію, розвиток і життя суспільства. Так, К. К. М. Клакхон пише: «Мова відображає глибинні понятійні образи кожної культури, які володіють тенденцією до формування зв'язного філософії, хоча і не відчутною» [10, с. 192]. Фразеологія виступає одним із засобів передачі цих національно-культурних особливостей, оскільки у фразеологічних одиницях передається «дух» народу, через них можна дізнатися більше про культуру країни, про традиції і особливості менталітету народу-носія.

  Час є цінним ресурсом в житті людини: в ньому відбивається минуле, воно пов'язує сьогодення з майбутнім. Через ставлення людей до часу можна зрозуміти їх культуру і побачити особливості менталітету.

  Сприйняття часу може варіюватися в залежності від того, до якої культури належить та чи інша країна. Так, Е. Т. Хол розділяє культури на два типи: монохронние (моноактівни) і Поліхроніу (поліактівние) [18, р. 141].

  До перших, монохронной, відносяться культури, в яких час є лінійним, і мається на увазі, що все має бути послідовно розплановано і виконано вчасно. Ні багатозадачності, вся увага концентрується на одній дії. Час перетворюється в ресурс, нарівні з продуктом, який можна продавати, економити або витрачати. Культури з монохронной сприйняттям часу - англосаксонські країни і США.

  Для Поліхроніу культур час є циклічним. Вважається прийнятним виконувати декількох дій одночасно, постійно відбуваються коригування плану дій і зміна графіка роботи. Домовленості в такій культурі можуть змінюватися або порушуватися, а терміни виконання часто змінюються і продляются. Для суспільства з таким сприйняттям часу відносини між людьми важливіше, ніж дотримання графіка. Країни, які вважаються Поліхроніу, - це країни Латинської Америки, Африки, Західної і Південної Європи, Близького Сходу. Для представників Поліхроніу культур немає чітко вираженої межі між професійним і особистим життям.

  В ході дослідження ми встановили, що для іспанської культури властива орієнтація на сьогодення, тобто важливо те, що відбувається в даний момент, тут і зараз. Однак слід зазначити, що ставлення до часу в Іспанії може варіюватися в залежності від регіону. Так, для жителів північного сходу Іспанії (Каталонія) час має лінійне уявлення, так як в цій частині країни широко розвинена промисловість, багато компаній співпрацюють з міжнародними корпораціями, що впливає на спосіб життя населення, роблячи пунктуальність і відповідальність важливими складовими культури і менталітету. В іншій частині країни переважає циклічний сприйняття часу, вітається вміння виконувати багато завдань в один і той же час, а також вважаються нормальними запізнення на ділові зустрічі.

  Ф. Маркос-Марін і А. де Мігель вважають, що іспанці живуть за такими принципами [19, р. 156]: 1) carpe diem (жити справжнім); 2) vive hoy como si fuera el ultimo dia (живи сьогодні, ніби це останній день твого життя); 3) dia у victo (що за день нажив, то і прожив) (всі приклади тут і далі запозичені з наступних джерел [1; 9; 17]) (тут і далі переклад авторів статті. - А. К., О. К .).

  В ході роботи з емпіричним матеріалом ми встановили, що специфіка сприйняття часу іспанцями детально відображена у фразеологическом фонді мови. Такі характеристики іспанської культури, як негативне ставлення до поспіху і бажання змінити хід часу, можна побачити в наступних прикладах:

  1) негативне ставлення до поспіху:

  - confiar (або dejar) uno al tiempo una cosa (надати подіям йти своєю чергою, своїм ходом в надії, що все само собою владнається, пустити що-л. на самоплив);

  - darle al tiempo lo que sea suyo (не поспішати, надати подіям йти своєю чергою);

  - el dia bueno, meterlo en casa (треба користуватися випадком, іншого / такого випадку може не бути);

  - dar tiempo (а) не квапити кого-л., дати час кому-л .; б) не намагатися прискорити хід подій, не поспішати з чимось л., що не забігати вперед);

  - darle a uno tiempo de + inf. (Або para una cosa) (у нього ще є час, він встигне зробити що-л.);

  - dar uno tiempo al tiempo (терпляче чекати, вичікувати, не поспішати, мати терпіння);

  - dar de si el tiempo (час використовується з толком, часом не втрачається даремно);

  - darse uno buen tiempo (розважатися, веселитися);

  - darse uno mucho tiempo para una cosa (не поспішати, діяти не поспішаючи);

  2) бажання змінити хід часу:

  - un dia de vida es vida (хоч день, так мій, одне життя живемо!);

  - ganar uno tiempo (1) вигадати, виграти час; 2) відтягнути, виграти час);

  - mas dias hay que longanizas (встигну, дай термін).

  Таким чином, іспанці не є прихильниками розкладів і чітко окреслених планів дій. Вони негативно ставляться до поспіху, вважають за краще жити сьогоднішнім днем ​​і насолоджуватися моментом; вони позитивно ставляться до спонтанності і незапланованим дій, що підтверджує Поліхрон-ний характер іспанської культури.

  Лексико-семантичні особливості фразеологічних одиниць зі значенням часу в іспанській мові

  Фразеологічні одиниці акумулюють і закріплюють результати пізнавальної діяльності народу, сформувалися на практиці лінгвокультурние поняття і концепти. Як зазначає Л. І. Тимофєєва, "las UFs son estructuras esencialmente pragmaticas, esto es, surgen y se codifican en la lengua como consecuencia del uso. Asimismo, en el discurso a menudo son portadoras no solo de significado denotativo convencionalizado, sino de una fuerte carga emotiva, puesto que expresan la actitud del hablante "[20, р. 1030] ( «ФЕ є прагматичними структурами, тобто вони виникають і закріплюються в мові внаслідок їх використання. Крім того, в мові вони часто мають не тільки умовно-символічне значення, а й несуть емоційне навантаження, оскільки вони висловлюють ставлення говорить»).

  В основі семантики фразеологізму, як пише А. П. Василенко, лежить його внутрішня форма, асоціативно-образна картинка, предопределяющая значення і функціонування структури [5, с. 15]. Внутрішня форма організовує значення ФЕ і визначається такими факторами, як образний і емотивно-оцінний компоненти. При цьому подібний компонент має на увазі культурний символізм фразеологізму, що сприймається через основи семіотики культури, а емотивно-оцінний компонент передає ставлення мовця до значення ФЕ.

  В ході дослідження ми встановили, що фразеологічні одиниці з темпоральних значенням в іспанській мові можуть позначати:

  - вік: andar por ... anos (йому близько ... років); ser del tiempo del ruido (бути дуже старим, древнім, допотопним); ser de un tiempo (бути ровесниками, однолітками);

  - час доби: a primera hora de la noche (ввечері); a la hora que canta el gallo (на зорі, на світанку; опівночі); a la hora que se despiertan las gallinas (на світанку, з першими півнями); dia solar (добу); a media tarde (серед дня, в середині дня); dia civil (добу, час від опівночі до опівночі);

  - святкові дні: dia de animas / dia de (los) difuntos (день поминання покійних (2 листопада)); dia de anos (день народження); dia de guardar / de precepto (святковий день, день відпочинку, запропонований церквою); dia de la joya (день, коли наречений за звичаєм дарує нареченій коштовну прикрасу); dia de Reyes (свято поклоніння волхвів (6 січня));

  - історична подія / подія / період часу: no se gano Zamora en una hora (досл. Самору не за годину завоювали = Москва не відразу будувалася, на все свій час); hasta el dia del Juicio (до другого пришестя, до кінця віку); horas negras (чорні дні, важкі часи) (з'явився фразеологізм за часів, коли на території Іспанії була епідемія чуми);

  - тривалість, розклад: dentro de cuatro dias (через пару днів); ocho dias (тиждень); quince dias (два тижні); semana inglesa (робочий тиждень, що закінчується в суботу опівдні); hacer semana (працювати через тиждень, в зміну);

  - терміновість: de hora en hora (кожну годину, швидко); vivir con hora (бути в постійній поспіху, жити по годинах); vivir con el reloj en la mano (вічно поспішати, не мати вільної хвилини, жити за розкладом);

  - життєві періоди / цикли: tener uno sus horas contadas (бути при смерті, стояти однією ногою в могилі); la primavera de la vida ( «весна життя», дитинство / юність); el verano de la vida ( «літо життя», середній вік / зрілість); el otono de la vida ( «осінь життя», старість); el invierno de la vida ( «зима життя», бути на межі смерті);

  - релігійні події і їх характеристики: dia de pescado (de viernes, de vigilia) (пісний день); semana (Semana) grande (або mayor, santa, Santa); semana de Pasion (страсний тиждень); a cada dia baste le su cuidado (на кожен день вистачає своїх турбот, «тяжіє дневи злість його»);

  - осуд:? De ese tiempo! (В його-то роки! У його-то віці); ? Cualquiera se casa con estos tiempos! (Ну і часи!); ? Aguardate un verano! (Почекай! Устигнеш!); tiene dias (у нього сім п'ятниць на тижні); pasar uno los dias haciendo pajaritas de papel (досл. робити днями паперових пташок - байдикувати, бити байдики, ледаря ганяти).

  Також ми визначили, що до складу фразеологізмів в іспанській мові може входити лексема зі значенням часу. При цьому дані ФЕ часто не мають тимчасового значення, а передають такі поняття:

  - характеристика дії: a ultima hora Salvador у Salvadora (працював, працював, а в кишені порожньо); sobrarle a uno tiempo para todo: le sobra tiempo para todo (він все встигає, він усюди встигає); darse uno buen tiempo (розважатися, веселитися); contar los minutos a uno (строго стежити, спостерігати за кимось л., не зводити очей з кого-л.); dar a uno el dia (сильно засмутити, розладнати, піднести (неприємний) сюрприз);

  - якості людини: no tener tiempo ni para rascarse (бути зайнятим по горло); obedecer uno al tiempo (пристосовуватися до обставин); andar (або ir) uno con el tiempo (не відставати від життя, пристосуватися до обставин, примиритися з долею);

  - сезон / час року: meterse el tiempo en agua, el tiempo se ha metido en agua (наступила дощова погода, безперервно йдуть дощі); tiempo de perros (погана, мерзенна погода); tiempo de fortuna (період дощів, снігопадів, бур); cerrarse (або o (b) scurecerse) el dia (хмарно, похмуро; затягується хмарами);

  - розраду, надія на хороше майбутнє: a mal tiempo, buena сага (вище голову, не сумуй, тримай хвіст трубою); cada semana tiene su disanto (не горюй, все пройде; коли-небудь і твої біди скінчаться); algun dia el mi peral tendra peras (або en mi peral tendras peras), algun dia sera fiesta; algun dia sera la fiesta de nuestra aldea; algun dia sera la nuestra (або sera pascua) (буде і на нашій вулиці свято); dia de mucho, vispera de nada (день - густо, день - порожньо); dias у ollas (терпіння і труд все перетруть);

  - відчай: no es cada dia agosto ni vendimia; no es cada dia pascua ni Santa Maria; no todos los dias son de fiesta (не всякий день - свято, не все коту масниця);

  - іронія: otro dia sera otra cosa (більше не буду (жартівливе визнання провини)); la semana que no tenga (або traiga) viernes (як же, чекай-чекай, після дощику в четвер); ? Cualquier dia! (як би не так!).

  Наступна група фразеологізмів, яку ми виділили, - ФЕ, що не мають в складі лексем зі значенням часу, але передають темпоральні значення. Такі фразеологічні звороти можуть позначати:

  - період: por / para los restos (назавжди, довіку); paz octaviana (час затишшя); haber corrido mucha agua / ha corrido mucha agua (з того часу багато води спливло); a pan y agua (після довгого і важкого періоду);

  - характеристика людини: llorar a lagrima viva / a moco tendido (довго засмучуватися); legar y besar el santo (досягти хороших результатів за короткий час);

  - ставлення людини до часу: largo como (або mas largo que) la esperanza de un pobre; como la esperanza que nunca se acaba (нестерпно довгий, довгий, нескінченний, томливий, кінця не видно); como alma que lleva el diablo (як душа, яка веде до диявола, страшно швидко);

  - характеристика дій: en un soplo / un suspiro (швидко); en un tristras (миттєво); en un verbo (дуже швидко); como una bala / un tiro / una flecha / un cohete (швидко);

  - соціальні переконання, осуд: cuando el diablo no tiene que hacer, mata moscas con el rabo (досл. коли дияволу нічого робити, він вбиває мух своїм хвостом = витрачати час даремно); a liebre ida, palos en la cama (занадто пізно, дорога ложка до обіду);

  - пунктуальність: acudir uno al terreno (слухняно з'являтися за першим покликом, з'явитися вчасно, на крилах прилетіти куди-л.); hacer uno antesala (s) (чекати прийому, чекати в передпокої, приймальні).

  На основі проведеного дослідження ми встановили, що в іспанській лінгвокультуре позитивними характеристиками вважаються швидке виконання справ, активний спосіб життя, веселощі, самовладання і терпіння. Приклади такого ставлення ми бачимо в наступних фразеологізмах: un dia de vida es vida (хоч день, так мій, одне життя живемо!); manana sera otro dia (там видно буде; ранок вечора мудріший); dias у ollas (терпіння і труд все перетруть).

  При цьому іспанцями засуджуються такі якості, як поспіх, педантичність, лінь, бездіяльність; наприклад: fuera de (або sin) tiempo (несвоєчасно; завчасно, передчасно; недоречно, не до місця); pasar (se) el dia (або los dias), pasarse uno el dia ... (витрачати надто багато часу на що-л.); pasarse uno los dias muertos en alguna parte (пропадати цілими днями, тинятися де-небудь, нічого не роблячи).

  Таким чином, вивчивши лексическо-семантичні особливості фразеологічних одиниць зі значенням часу, ми визначили, що дані одиниці мають високий ступінь семантичної пов'язаності. Також ми встановили, як іспанці ставляться до часу, і знайшли підтвердження цього відносини у фразеологическом фонді іспанської мови.

  Структурно-граматичні особливості фразеологізмів зі значенням часу в іспанській мові

  Фразеологічні одиниці завжди представляють структурне ціле, що має складовою характер і включає різні за своїми морфологічними властивостями компоненти, які знаходяться між собою в різних семантичних і синтаксичних відношеннях.

  В ході дослідження ми розглянули 468 ФЕ зі значенням часу. Ми визначили, що з точки зору структури дані ФЕ мають лексему, що позначає час (396 одиниць), або не мають такої лексеми (72 одиниці). Далі представлені лексеми, що передають темпоральні значення, які входять до складу ФЕ:

  - ano (рік) - 21 ФЕ: ese tiene para su ano (на його вік з надлишком вистачить);

  - hora (годину) - 79 ФЕ: a la hora aviada (в рішучу хвилину);

  - dia (день) - 108 ФЕ: con el dia y la noche (невідомо коли);

  - minuto (хвилина) - 11 ФЕ: no perder un minuto (використовувати кожну хвилину, не втрачати часу дарма);

  - segundo (секунда) - 5 ФЕ: sin perder un segundo (не втрачаючи ні секунди);

  - semana (тиждень) - 10 ФЕ: cada semana tiene su disanto (буде і на нашій вулиці свято);

  - siglo (століття) - 8 ФЕ:? dos siglos! (Так довго! Ціла вічність!);

  - tiempo (час) - 110 ФЕ: al buen tiempo (НЕ тепер; коли-небудь потім);

  - estaciones del ano (пори року) - 12 ФЕ:? aguardate un verano! (Почекай! Встигнеш!);

  - tiempo de reloj (точного часу) - 7 ФЕ: hacer algo contra reloj (викроювати час);

  - meses (місяці) - 4 ФЕ: como agua (або (las) aguas) en abril (що прийшов вчасно);

  - інші покажчики часу - 21 ФЕ: acordar temprano (вчасно схаменутися).

  Також в процесі роботи ми виділили окрему групу ФЕ зі складною структурою, до яких відносяться прислів'я і приказки: nada hay mas socorrido que el tiempo (згодом все проходить, час - найкращий лікар); dentro de cien anos todos calvos (через сто років всі будуть лисими, необхідно жити сьогоднішнім днем); para morirse siempre hay tiempo (на той світ завжди встигнемо).

  З точки зору структури ФЕ зі значенням часу будуються за такими моделями (далі вони представлені по мірі частотності):

  а) verbo + sustantivo (objeto) (дієслово + іменник-додаток), наприклад: ser hora (вже пора, настав час); pedir / tomar hora (попросити призначити час); hacer tiempo (давно, багато часу тому);

  б) preposicion + sustantivo (прийменник + іменник), наприклад: por tiempo (на деякий, невизначений час); a destiempo (невчасно, недоречно); de antemano (заздалегідь, попередньо); con anterioridad (заздалегідь);

  в) preposicion + sustantivo + preposicion + sustantivo (прийменник + іменник + прийменник + іменник), наприклад: de buenas a primeras (незабаром); de higos a brevas (день у день); de pascuas a ramos (дуже рідко); al caer de la tarde (до вечора, під вечір);

  г) sustantivo + adjetivo (іменник + прикметник), наприклад: horas negras (досл. чорні годинник = важкі часи); horas muertas (втрачений час); tiempo cucarachero (неспокійний, неясний час); tiempo inmemorial (незапам'ятні часи); paz octaviana (час затишшя);

  д) preposicion + sustantivo / adjetivo + sustantivo (прийменник + прикметник / іменник + іменник), наприклад: a la vejez, viruelas (рано чи пізно); al buen tiempo (НЕ тепер, як-небудь іншим разом); en los buenos tiempos antiguos (в старі добрі часи);

  е) adjetivo + sustantivo (прикметник + іменник), наприклад: algun dia (іноді; як-небудь);

  ж) sustantivo + preposicion + sustantivo (іменник + прийменник + іменник), наприклад: el ano de la nanita (незапам'ятні часи); la hora del amodorra (світанок, рано вранці);

  з) verbo + sustantivo (objeto indirecto) + sustantivo (дієслово + іменник (непряме доповнення) + іменник), наприклад: aburrir uno el tiempo (втрачати, даремно витрачати час; вбивати час); ajustar uno los tiempos (відновити хід подій, встановити, як була справа); ganar uno tiempo (вигадати, виграти час); gastar / perder uno tiempo (втрачати даремно час, упускати час); llevar uno el tiempo conforme venga (пристосовуватися, застосовуватися до обставин; плисти за течією);

  і) como + sustantivo + preposicion + sustantivo (як + іменник + прийменник + іменник), наприклад: como agua en / de mayo (у відповідний момент, вчасно); como un reguero de polvora (з блискавичною швидкістю, дуже швидко); como cebon en tiempo de matanza (досл. як козеня під час забою = погано його справа, не минути лиха).

  Ми встановили, що найбільш поширеною моделлю є verbo + sustantivo (objeto), а найменш поширеною моделлю виступає sustantivo + preposicion + sustantivo.

  Також ми визначили, що ФЕ з темпоральних значенням можуть співвідноситися з наступними частинами мови і виступати в реченні в якості одного з його членів:

  а) locuciones nominales (номінативні), виступають в якості іменників і виконують функції підмета або доповнення, наприклад: paz octaviana (час затишшя); las obras de El Escorial (досл. роботи з будівництва Ескоріал = нескінченно, довгий час);

  б) locuciones adjetivas (ад'єктивних), виступають в якості прикметників і виконують функції визначення, наприклад: mas largo que la cuaresma (досл. довше, ніж 40-денний піст = дуже довгий);

  в) locuciones adverbiales (наречние), виступають в якості прислівників і виконують функції обставини, наприклад: gota a gota (досл. крапля за краплею = в годину по чайній ложці, дуже повільно);

  г) locuciones verbales (дієслівні), виступають в якості дієслів і виконують функції присудка, наприклад: repicar y estar en misa (досл. дзвонити в дзвони і бути на службі = хотіти все одночасно);

  д) locuciones prepositivas (препозитивні), виступають в якості прийменників, наприклад: en un credo (в одну мить);

  е) locuciones conjuntivas (союзні), виступають в якості спілок, наприклад: antes de nada (перш за все);

  ж) locuciones clausales (клаузальние, логічні), можуть виступати в якості різних частин мови і грають роль обставини, наприклад: como agua en abril (досл. як вода в квітні = вчасно).

  Найбільш поширеними ФЕ виступають locuciones adjetivas і locuciones adverbiales, так як вони передають тимчасове значення і характеризують дію; найменш поширеними виступають locuciones nominales.

  висновки

  Таким чином, дослідження показало, що: 1) для іспанської культури характерна орієнтація на сьогодення, тобто важливо в першу чергу те, що відбувається в даний момент; іспанська культура циклічна, вона відноситься до Поліхроніу типу; 2) в іспанській культурі позитивними характеристиками вважаються швидке виконання справ, активний спосіб життя, веселощі, самовладання і терпіння; при цьому носії

  мови засуджують такі якості, як поспіх, педантичність, лінь, бездіяльність; 3) з точки зору семантики фразеологізми з темпоральних значенням можуть позначати вік, час доби, святкові дні, історичні події, розклад, терміновість, життєві цикли, релігійні події і їх характеристики, осуд; 4) з точки зору структури досліджувані ФЕ можуть мати або не мати в своєму складі лексему, що позначає час; 5) найбільш поширеними структурними моделями виступають дієслово + іменник-додаток, прийменник + іменник.

  Список джерел

  1. 1500 російських і 1500 іспанських ідіом, фразеологізмів і стійких словосполучень / під ред. В. А. Філіппової. М .: АСТ, 2012. 192 с.

  2. Александрова Е. В. Фразеологія як національно-культурна метафора: філолого-герменевтичний аспект: авто-реф. дис. ... к. Філол. н. Твер, 2015. 14 с.

  3. Амосова Н. Н. Основи англійської фразеології. Л .: Изд-во Ленингр. ун-ту, 1963. 208 с.

  4. Буянова Л. Ю. Фразеологизм як етноментальність константа // Актуальні проблеми філології та педагогічної лінгвістики. 2016. № 1 (21). С. 80-82.

  5. Василенко А. П. Семантика фразеологізмів російської та французької мов (порівняльний аспект). Брянськ: РІО БГУ, 2009. 238 с.

  6. Виноградов В. В. Лексикологія і лексикографія. Вибрані праці. М .: Наука, 1977. 312 с.

  7. Дарико А. А. Роль компонентного складу у формуванні семантики фразеологізму // Філологічні науки. Питання теорії і практики. 2019. Т. 12. Вип. 12. C. 317-321.

  8. Ігнатьєва М Е. Відображення часу і простору у фразеології російської та англійської мов: дис. ... к. Філол. н. Казань, 2004. 176 с.

  9. Іспансько-російський фразеологічний словник / під ред. Е. І. Левінтовой. М .: Російська мова, 1985. 1075 з.

  10. Клакхон К. К. М Дзеркало для людини. Введення в антропологію / пер. з англ .; під ред. А. А. Панченко. СПб .: Євразія, 1998. 352 с.

  11. Кудрявцева І. П. Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови з компонентами, що позначають час: time, hour, minute, moment, second: автореф. дис. ... к. Філол. н. М., 2007. 21 с.

  12. Кунин А. В. Основні поняття англійської фразеології як лінгвістичної дисципліни і створення англорусского фразеологічного словника: автореф. дис. ... д. Філол. н. М., 1964. 48 с.

  13. Телія В. Н. Російська фразеологія: семантичний, прагматичний і лінгвокультурологічний аспекти. М .: Школа «Мови російської культури», 1996. 288 с.

  14. Чжоу Хань Жуй. Фразеологізм як етнокультурний феномен: лингвострановедческий аспект: на матеріалі китайського та російської мов: дис. ... к. Філол. н. Майкоп, 2014. 157 с.

  15. Шестакова Е. В. Фразеологічні приводи з темпоральних значенням в офіційно-ділових текстах // Вісник Хмельницького державного університету. 2010. № 11 (192). С. 147-150.

  16. Щербина В. Е. Концепт ЧАС у фразеології німецької та російської мов: монографія. Оренбург: ГОУ «ОДУ», 2008. 138 с.

  17. Buitrago A. Diccionario de dichos y frases hechas. Barcelona: Espasa, 2012. 900 p.

  18. Hall E. T. Beyond Culture. N. Y .: Doubleday, 1981. 302 p.

  19. Marcos-Marin F. A., Miguel A. de. Se Habla Espanol. Madrid: Biblioteca Nueva, 2009. 284 p.

  20. Timofeeva L. Sobre la traduccion de la fraseologia: un enfoque pragmatico // Interlinguistica. 2007. № 17. P. 1029-1038.

  Lexico-Semantic and Structural-Grammatical Peculiarities of Phraseological Units with Temporal Meaning in the Spanish Language

  Kalashova Anna Samvelovna, Ph. D. in Philology, Associate Professor Kopnina Olesya Igorevna

  North-Caucasus Federal University, Stavropol askalashova @ yandex. ru; kopnina0980 @ mail. ru

  The article examines lexico-semantic and structural-grammatical peculiarities of the Spanish phraseological units with temporal meaning in the linguo-culturological aspect. The analysed phraseological units transfer evaluative meanings, and it allows identifying value priorities of the Spanish linguistic consciousness. Semantic and structural subgroups of temporal phraseological units are singled out. The basic structural models of the temporal idiom formation are described.

  Key words and phrases: Spanish language; linguo-culture; national and cultural specificity; phraseological unit; idiomatic expression with temporal meaning.


  Ключові слова: ІСПАНСЬКА МОВА / лінгвокультуре / НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА / фразеологічних одиниць / Ідіоматичні вирази З темпоральним значенням / SPANISH LANGUAGE / LINGUO-CULTURE / NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICITY / PHRASEOLOGICAL UNIT / IDIOMATIC EXPRESSION WITH TEMPORAL MEANING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити