Виявлено та розглянуто інтегральні і диференціальні компоненти протилежних значень енантонімов. Представлений контекст підтверджує одну предметну віднесеність, подібну лексичну сполучуваність, а також належність до однієї тематичної групи.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Острикова Галина Миколаївна


We brought to light and described integral and differential components of enantonyms ' opposite meanings. The represented context confirms one subject attribute, the similar lexical combination and belonging to one thematic group.


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Известия вищих навчальних закладів. Північно-Кавказький регіон. Загальні науки


  Наукова стаття на тему 'Лексико-семантична симетрична енантіосемія (на матеріалі німецької мови)'

  Текст наукової роботи на тему «Лексико-семантична симетрична енантіосемія (на матеріалі німецької мови)»

  ?УДК 811

  Лексико-семантичні симетрично Енантіосемія (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ​​МОВИ)

  © 2010 г. Г.Н. Острикова

  Педагогічний інститут Pedagogical Institute

  Південного федерального університету, of Southern Federal University,

  вул. Б. Садова, 33, м Ростов-на-Дону, 344082, B. SadovayaSt., 33, Rostov-on-Don, 344082,

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Виявлено та розглянуто інтегральні і диференціальні компоненти протилежних значень енантонімов. Представлений контекст підтверджує одну предметну віднесеність, подібну лексичну сполучуваність, а також належність до однієї тематичної групи.

  Ключові слова: симетричні енантоніми, протилежні значення, Семне компоненти, подібна лексична сполучуваність.

  We brought to light and described integral and differential components of enantonyms 'opposite meanings. The represented context confirms one subject attribute, the similar lexical combination and belonging to one thematic group.

  Keywords: symmetrical enantonyms, opposite meanings, components of the meaning, similar lexical combination.

  При виявленні енантіосемії на конкретному мовному матеріалі перед дослідником виникає необхідність компонентного аналізу значень слів. У сучасній лінгвістиці це питання розробляється в різних аспектах. Існує ряд методик компонентного аналізу, що дозволяють вирішувати різні завдання, пов'язані з обробкою лексичного матеріалу. Як свідчить досвід видатних лінгвістів, не слід обмежуватися якимось -то одним підходом до компонентного аналізу, нехтуючи можливостями інших, тому що кожен з них окремо з тих чи інших причин не може охопити всієї лексико -семанн-тичної системи мови.

  Перш за все необхідно синтагматическое опис значення слова - з урахуванням сполучуваності семантично близьких слів. «Центральним моментом в даній методиці, - стверджує Л.А. Новиков, - є поняття позиції »[1, с. 157]. «При цьому виходять з того припущення, - зазначає А.М. Кузнецов, - що якщо дві знаменні слова мають тенденцію до парного вживання в межах одного словосполучення, то в системах їх лексичних значень є, принаймні, один загальний семантичний компонент »[2, с. 64]. При встановленні опозиції важливо визначити внутрішню структуру протиставлення: виділити загальну (інтегральну) сему членів опозиції і диференціальні семи. З виявлення подібних семантичних компонентів можна почати вивчення структури енантіосемічних одиниць. Ці компоненти будуть однаковими, хоча в цілому значення слова протилежні. Загальний семантичний ознака і протилежні ознаки значень дозволяють припустити, що ці слова енантіосемічни. Це етап попереднього, інтуїтивного роздуми, коли встановлюються найзагальніші смислові ознаки мовних одиниць завдяки синтагматическим зв'язків. Після встановлення загальної

  семи доцільно «звести» дані значення в опозицію. «Застосування принципу опозицій полегшує процес пізнання структурно обумовлених смислових компонентів, що стоять за цими противопоставлениями» [2, с. 64].

  Для детального вивчення компонентного складу членів опозиції необхідно звернутися до тлумачного словника. «Найбільшу цінність для проведення компонентного аналізу, - за твердженням Е.В. Кузнєцової, - мають розгорнуті аналітичні визначення, які представляють собою зразки більш-менш адекватного "розкладання" значення одних слів на значення інших »[3, с. 36]. Зазвичай такі визначення складаються з двох частин - ідентифікатора і словникових конкретизаторів, наприклад: злива - «дощ» (ідентифікатор) і «сильний» (словниковий конкретизатор). Наступний крок, який пропонує Е.В. Кузнєцова, - це розкладання ідентифікаторів на компоненти за допомогою словникового визначника, наприклад, злива - «сильний дощ»; дощ - «атмосферні опади»; опади - «атмосферна волога, яка випадає на землю»; волога - «вода»; вода - «рідина». Таким чином, за допомогою методу ступінчастою ідентифікації ми можемо розкладати значення слова на його найдрібніші одиниці - семи (семантичні компоненти).

  Деякі дослідники відзначають, що в інструментарій компонентного аналізу входить, зокрема, дефініціонний аналіз, що представляє собою аналіз словникових визначень з метою виявити структуру значення слова (його компонентний склад) або відмінності в значеннях кількох (двох і більше) слів. Так, Ж. Вард-зелашвілі вважає, що при дефініціонного аналізі використовуються переважно логічні дефініції, які складаються з двох частин: 1) ідентифікатора, яка називає архісему; 2) конкретизатора, яка називає диференціальну сему. Зауважимо, що конкретизаторів в дефініції може бути кілька [4, с. 5].

  Значення слова являє собою складне з'єднання певних семантичних компонентів. Найбільш загальні з них В.Г. Гак називає категоріями (або інтегральними семами), наприклад, у дієслів руху: напрямок, спосіб пересування і ін. Усередині категорії В.Г. Гак пропонує виділяти аспекти і субкатегоріі або диференціальні семи), наприклад, «наближення», «видалення» і т.п. [5, с. 153]. Категоріально-лексичні семи, «архісеми» (за термінологією Гака) є найважливішими в організації лексичного значення слова) і «утворюють вузлові пункти в класифікації слів» [6, с. 371], в зв'язку з чим «словниковий склад може бути представлений розбитим на певні класи, утворені перетином саме категоріальних ознак» [7, ​​с. 20]. Категоріально-лексичним семам підпорядковані всі інші, менш загальні семи, які уточнюють, конкретизують їх, що і надає семний структурі слова ієрархічний характер. Такі семи прийнято називати диференціальними, бо саме вони створюють індивідуальність слів, диференціюють їх, хоча і не є чимось унікальним, а можуть повторюватися в ряді слів - в різних комбінаціях. Крім інтегральних та диференціальних сем в значеннях окремих слів можуть бути присутніми і унікальні, «несумісні залишки» (Д. Шмельов), а також ознаки, що мають характер «потенційних сем» (В. Г. Гак) [цит. по: 8, с. 72-73].

  Як підкреслює Л.М. Васильєв, складність компонентного аналізу ще й в тому, що «одні й ті ж компоненти значення по відношенню до однієї семантичної парадигмі виконують ідентифікує функцію, а по відношенню до іншого - дифференцирующую» [9, с. 59]. Так, компонент «швидко» по відношенню до парадигми говорити - розмовляти - тараторити - мимрити є дифференцирующим, а по відношенню до парадигми тараторити - Таранто - писав -ідентіфіцірующім.

  «Знаючи те, що зміст лексичного значення слова позбавлене повної визначеності, - пише Е.В. Кузнєцова, - ми повинні мати на увазі, що набір сем може бути визначений по-різному, зокрема й тому, що в лексичному значенні слова можуть бути так звані "потенційні" семи, що не осмислюються в якості істотних при ізольованому розгляді слова, але які можуть актуалізуватися у вторинних значеннях слова або в його окремих вживаннях ». Так як в цілому, за словами Е. В. Кузнєцової, «зміст лексичних значень слів, склад їх компонентів характеризуються рухливістю» [8, с. 73], на наш погляд, можна вважати потенційні семи факультативними.

  Спостерігається певна відповідність між категоріальним семами і ідентифікаторами, а також між диференціальними, потенційними (факультативними) семами і конкретизаторами. Як бачимо, роль ідентифікаторів і конкретизаторів різна, не всі семи однаково важливі для аналізу. Конкретизатори менш важливі, вони факультативні, допоміжний. При виконанні семного аналізу ми будемо спиратися переважно на ідентифікатори. конкретизатори

  будуть враховуватися в тій мірі, в якій це буде сприяти встановленню інтегральних та диференціальних (в тому числі енантіосемічних) сем. Ідентифікатори збігаються в різних тлумачних словниках, тому що це визначається цілісністю мовної картини світу носіїв конкретної мови, а конкретізуется-тори суб'єктивні. На думку Е.В. Кузнєцової, ідентифікатор містить в собі вказівку на найбільш загальні, родові ознаки того поняття, яке виражене в обумовленому слові. Ідентифікатор як би повністю «вкладається» в значення визначається слова, але не вичерпує його: поряд з найбільш загальними ознаками, які виражені за допомогою ідентифікатора, в змісті визначається слова завжди є конкретні ознаки диференціального характеру, які виражаються словниковими конкретизаторами [8, с. 74].

  Як зазначає автор, сказане не виключає критичного ставлення до даних словників, зокрема, до змісту словникових визначень. Вони створювалися емпіричним шляхом і не завжди витримують теоретичну перевірку. Але будь-який бездоганний з точки зору лексікологіческой концепції словник не може бути створений без опори на вихідні дані раніше створених словників. Лексикографічні описи слід розглядати як первинні матеріали, які потребують аналізі [8, с. 74]. Конкретизатори в енантіосемічних значення в різних словниках варіюються і можуть відрізнятися, що пояснюється суб'єктивним підходом укладачів словників, а також недосконалістю лексикографічної практики щодо енантему-німов. Розробка даної проблеми допоможе уточнити критерії відбору сем, що включаються в енантіосе-мічних значення.

  Таким чином, складність самого поняття енантему-семіі, яке розглядається в даній роботі як явище, що сполучає в собі ознаки двох лексико-се-романтичної категорій - полісемії та антонімії, визначає і складний, багатоступінчастий характер аналізу внутрішньої структури значень енантіосемічних слів.

  За структурою лексичних значень, що вступають в протиставлення, розрізняють симетричну і несиметричну Енантіосемія. Розглянемо основні ознаки симетричною енантіосемії, а також різні випадки їх прояви.

  Симетрична енантіосемія полягає в тому, що обидва значення слова: 1) мають одну предметну віднесеність; 2) належать до однієї тематичної групи; 3) мають подібну лексичну сполучуваність; 4) є або прямими, або тільки переносними і 5) мають однакову стилістичне забарвлення. Симетрична енантіосемія відноситься до узуальной, тобто повної енантіосемії. Протилежність значень у таких слів завжди чітка і не викликає сумнівів.

  Наприклад, дієслово abdecken має два протилежних значення:

  1. a) (etw. Bedeckendes) von etw. weg-, herunternehmen - зняти, прибрати (щось накрите) з чогось;

  b) von etw. Bedeckendem, darauf Befindlichem frei machen - звільнити від чого-небудь покриває, що знаходиться зверху.

  2. [zum Schutz] mit etw. Bedeckendem versehen; zudecken, bedecken, verdecken - передбачити що-небудь покриває [для захисту]; накрити, покрити, закрити.

  Семний аналіз першого значення дієслова abdecken «зняти (кришку, дах)» дозволяє виявити наступні компоненти значення (рис. 1).

  Мал. 1

  В результаті проведеного семного аналізу першого значення дієслова abdecken виявлені наступні семи:

  wegnehmen, herunternehmen, frei machen, fortnehmen, entfernen, wegbringen, beseitigen, nicht mehr da sein, in einen bestimmten [veranderten] Zustand bringen, dafur sorgen (зняти, прибрати, звільнити, забрати, видалити, віддалити, усунути, не бути більше ( на місці), привести в певну [змінене] стан, подбати).

  Семний аналіз другого значення дієслова abdecken «накрити (кришкою, дахом)» дозволяє виявити ряд компонентів значення (рис. 2) і наступні семи: bedecken, verdecken, zudecken, mit etw. Bedeckendem verse-

  hen, etw. uber etw. [Nach oben] Offenes legen, dafur sorgen (покрити, закрити, накрити, передбачити що-небудь покриває, покласти що-небудь на що-небудь [зверху] відкрите, подбати). Семний аналіз обох значень виявив також ті унікальні, «несумісні залишки», які не ввійшли в результати зіставлення, так як вони не є показовими в плані енантіосемічності і обумовлені суб'єктивним «смаком» укладачів словників: в першому значенні це -nehmen, versetzen (брати, переміщати); у другому значенні - versorgen, verschaffen, geben, zukommen lassen (забезпечити, дістати, дати, дозволити отримати).

  Мал. 2

  В результаті порівняльного аналізу двох значень енантіосемічной одиниці abdecken були виявлені семи, представлені на рис. 3.

  інтегральні

  Ідентичні etw. Bedeckendes - що-л. покриває; dafur sorgen - подбати про ч.-л.

  диференціальні

  синонімічні

  1.sorgen - подбати

  2. versorgen - забезпечити

  Засівання (за словником антонімів W.Muller, 2000)

  1. zudecken, bedecken - накрити, покрити

  2. abdecken - зняти

  специфічні

  1. entfernen, beseitigen, frei machen - видалити, усунути, звільнити

  2. verdecken, mit etw. Bedeckendem versehen - закрити, передбачити ч.-л. покриває

  Мал. 3

  Таким чином, можна сказати, що наявність в цьому-ном наповненні двох енантіосемічних значень інтегральних сем etw. Bedeckendes / mit etw. Bedeckendem свідчить про їх тематичної однорідності, так як в обох випадках йдеться про дії, суміжних в реальній дійсності: в першому значенні wegnehmen, herunternehmen, fortnehmen, frei machen, entfernen (зняти, взяти і видалити, прибрати, звільнити, усунути), а у другому значенні zudecken, geben, zukommen lassen, etw. uber etw. [Nach oben] Offenes legen (накрити, дати, дозволити отримати, забезпечити, покласти що-небудь на що-небудь [зверху] відкрите). Це підтверджується і даними тлумачних, синонімічних, антонімічних словників.

  Дані значення застосовні до однакового набору предметів, що обумовлює їх подібну лексичну сполучуваність. Наприклад, можна Deckel, Dach, Brunnen, Bett, Decke abdecken, тобто зняти кришку (дах) / накрити кришкою (дахом); зняти кришку, відкрити / накрити кришкою, закрити колодязь; зняти / постелити ліжко, покривало (ковдру).

  наприклад:

  1) Der alte Brunnen bei der Haustur, den man jetzt nicht mehr brauchte, wurde versiegelt, fur den Fall, dass aus irgendeinem unvorhergesehenen Grund der kunstliche Brunnen einmal nicht ausreichen wurde. So blieb es mehrere Jahre, bis ich eines Tages, aus Neugier und Anhanglichkeit den alten Brunnen abdecken wollte, um seinen jetzigen Zustand zu untersuchen.

  Старий колодязь у двері будинку, яким тепер більше не користувалися, був забитий на той випадок, якщо з якоїсь непередбаченої причини не буде достатньо нового колодязя. Так було кілька років, поки я одного разу з цікавості і прихильності не захотів зняти кришку з колодязя, щоб обстежити його теперішній стан (З проповіді; www.predigt-eichendorf.de/Texte/Kanzelsplitter/).

  Пор .: Schon wenige Stunden nach dem Unfall suchte die Polizei in dem alten Brunnen. Ein Polizist seilte sich bis zur Plattform ab, leuchtete mit einem Scheinwerfer ins trube Wasser.

  Die Polizei: «Der Beamte hat nichts gesehen und auch kein Lebenszeichen vernommen». Aber spater soll er zum

  Gro? Vater gesagt haben: «Das ist aber gefahrlich hier, das mussen Sie mal abdecken».

  Вже через кілька годин після нещасного випадку поліція обстежувала старий колодязь. Один поліцейський спустився на мотузці до дна, посвітив ліхтариком в каламутну воду.

  Висновок поліції: «Поліцейський нічого не побачив, ніяких ознак життя». Але пізніше він повинен був сказати дідусеві: «Адже тут небезпечно, Ви ж повинні його накрити» [Білд, 05.01.2007; www.bild.de/BTO / news /].

  Обидва значення стилістично не марковані, що підтверджується відсутністю відповідних послід в словнику, і, отже, нейтральні, а також обидва є прямими значеннями. Існує і спеціальне значення дієслова abdecken, де лексична одиниця теж зберігає протилежні значення. Показово, що дві системи значень дієслова abdecken -общеупотребітельная і термінологічна - демонструють збереження енантіосемії.

  Таким чином, описаний симетричний тип енантему-семіі і встановлені його категоріальні, інтегральні, диференціальні та факультативні ознаки. Це відбувається в тому випадку, коли в наявності наступні критерії: одна предметна віднесеність і тематична група, подібна лексична сполучуваність і однакова стилістична забарвлення. Цим критеріям відповідає відносно невелика кількість слів, так як процес розвитку лексико-семантичної системи часто пов'язаний з істотними Семне трансформаціями вихідного і похідного значень слова, і тому

  Надійшла до редакції

  симетричні енантіосемічние значення зустрічаються рідко.

  література

  1. Новиков Л.А. Семантика російської мови. М., 1982. 272 ​​с.

  2. Кузнєцов А.М. Від компонентного аналізу до компонентного синтезу. М., 1986. 128 с.

  3. Кузнєцова Е.В. Лексикологія російської мови. М., 1989. 216 с.

  4. Вардзелашвілі Ж. Компонентний аналіз слова в теорії вторинної номінації: URL: http: // www. vjanetta.narod.ru/baku.html (дата звернення: 25.02. 2009).

  5. Гак В.Г. Порівняльна лексикологія. М., 1977. 264 с.

  6. Гак В.Г. До проблеми семантичної синтагматики // Проблеми структурної лінгвістики, 1971. М., 1972. С. 367 - 395.

  7. Шмельов Д.Н. Семантичні ознаки слів // Російська мова в національній школі. 1968. № 5. С. 15-21.

  8. Кузнєцова Е.В. Лексикологія російської мови. Свердловськ, 1982. URL: http: // www.nspu.net/fileadmin / library / books / 2 / web / xrest / article / leksika / antonim / kuz_ait 01.htm (дата звернення: 25.02.2009).

  9. Васильєв Л.М. Лексична семантика. М., 1990. 176 с.

  4 березня 2009 р


  Ключові слова: симетричні енантоніми /протилежні значення /Семне компоненти /подібна лексична сполучуваність /symmetrical enantonyms /opposite meanings /components of the meaning /similar lexical combination

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити